REKLAMA

"Wniosek Ziobry pokazuje, jak bardzo Min. Sprawiedliwości boi się reakcji TSUE"

Analizy
Data emisji:
2018-08-23 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Analizy. Agata Kowalska przy mikrofonie. Z nami w studiu pani sędzia Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli, ależ ostatnio dużo sędziów tutaj w studiu, i ze stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia, dzień dobry. Na początek, jakimi sprawami pani zajmuje się na co dzień w sądzie? Rozwiń »
Karnymi, od 10 lat

Karnymi od 10 lat, nie wypada pytać o wiek, ale zapytam mimo wszystko nie kandydowała pani do Sądu Najwyższego, dlaczego to jest ważny moment, kiedy można zapytać o azyl w latach można w nich niespełniony

Z przesłanek formalnych znaczenie ma jeszcze 40 lat, a orzeka ma 10 lat razem z okresem asesury więc, licząc od nominacji dopiero w 2010 roku upłynął emitent wymagane przez ustawę okres dziesięcioletni ja z USA ale gdyby pani mogła, a muzycy parę lat myślała pani o tym, że bez Sądu Rejonowego wystartować do Sądu Najwyższego wraz z taką możliwość proszę mi wierzyć, że jej nie tylko z etapu Sądu Rejonowego nie myślał o tym, ale jestem przekonana, że również to do Sądu Okręgowego, gdybym kiedykolwiek w takim sądzie orzekała nie myślałam, że to jest ten etap mojej nazwijmy to kariery zawodowej ten moment w moim życiu zawodowym, który uprawnia mnie do stwierdzenia, że moje doświadczenie zawodowe i moje doświadczenie życiowe jest już takie, że dajemy kompetencje do tego, żeby rozstrzygać w sposób ostateczny najważniejszych sprawach karnych w tym kompetencje zawodowe

To w myśl jest przekonujące dla wszystkich słuchaczy nawet nie będę o to pytać, bo nikt z nas nie zrozumie dokładnie, ale powiedziała pani pani doświadczenie życiowe również nie byłoby dostateczne, żeby stać się sędziom Sądu Najwyższego, jakie to ma znaczenie to rozumiem wynika z pani praktyki sędziowskiej na co dzień, dlaczego to ma znaczenie doświadczenie życiowe

W doświadczeniu życiowym ma ogromne znaczenie w pracę sędziego być może w Sądzie Najwyższym mnie nie aż tak wielkie, dlatego że Sąd Najwyższy i co najważniejsze widać wzrosło uczy się tego codziennie teraz myślę, że to wielka szkoda jeżdżą do zdarzenia życiowego Sąd Najwyższy jest sądem prawa natomiast sądy powszechne są sondami faktów doświadczenie życiowe przydaje się przede wszystkim na etapie orzekania o faktach o tym jak należy podchodzić do określonych spra w natomiast myślę, że doświadczenie życiowe daje też swoistego rodzaju niezłomność myślę, że taka niezłomność w przypadku sędziów Sądu Najwyższego jest cechą, która winna być przypisana jest z definicji Czech powiedział pani niezłomność zaczęłam wielkie litery w tyle pań przywiązuje dużą wagę do tego do tej postawy to jest chyba 1 z niewielu zawodów w Polsce, który kciuk, który można, by scharakteryzować zaczynam właśnie od tego słowa niezłomność i niezawisłość odwaga niezależności mamy czas trzeba mówić wielkimi literami to jakby nic tylko ja, ale myślę, że sędziowie w Polsce stają przed wielkim egzaminem to jest czas, kiedy oni muszą się zdecydować czy pochylają głowy i mówią po cichu czy podnoszą głowy mówią wielkimi literami to znaczy walczą o rzeczy walczymy wydają się w gronie rzeczy podstawowych takich właśnie niezależność sądownictwa czy niezawisłość sędziów i są w swojej niezawisłości niezależnie od ludzi, którzy oczekiwaliby od nich określonych rozstrzygnięć

Dzisiaj rano odbyła się konferencja, której słuchacze słyszeli konferencja przed siedzibą krajowej rady sądownictwa ja do nich wracam, bo ona wydała się szalenie istotna i ciekawa mogą państwo zresztą obejrzeć transmisję choćby na stronach wyborczej PL z tego co mówili z poszczególni uczestnicy zawody prawnicze spotkały się tam z ekonomistami i mówią wspólnie o skutkach tego co się dzieje teraz w kraju tzw . krajowej radzie sądownictwa i pani sędzia też tam była, a wobec sędziów kierowane są teraz zarzuty i pretensje, że upolitycznienie i są w życiu politycznym w nich samych siebie, występując publicznie biorąc udział w demonstracjach w czasie tej konferencji dzisiejszy padło słowo to to, że my jesteśmy to jest wyraz protestu dzisiaj również państwo z Iustitii wystosowali apel do prezydenta z VAT nie boi się pani, że za chwileczkę stanie przed nowo powołaną Izbą dyscyplinarną Sądu Najwyższego za to, że wykracza poza pole przeznaczone dla sędziów, uprawia politykę

Boję się, bo on jest normalne natomiast myślę, że poza strachem jak ktoś kiedyś powiedział są rzeczy ważniejsze niż dziś tylko poddanie się temu uczuciu i trwanie w takim przekonaniu, że z powodu strachu ja nie wyjdą np. do państwa nie odpowiem na określone pytania natomiast w uprawianiu polityki to jest jej coś za dużo powiedziane my prowadzimy określonego rodzaju działalność publiczną myślę, że tak można ją uznać będziesz do tego uprawnioną nawet jest do tego zobowiązany to nie jest także w sytuacji, w której dzieją się w państwie rzeczy zła niezależnie od tego z której partii czy, z którego obozu politycy, by takim też takie rzeczy chcieli przeprowadzać z nim obowiązek o tym, żeby mówić stąd, że tak nie wolno, że można inaczej można mądrzej można bez powodzenia konstytucyjnych zasad, czyli czy wypracowane dotąd standardów wymiar sprawiedliwości przepraszam, że po raz kolejny używam wielkich słów, ale myślę, że w tego rodzaju rozmawiali, gdy po prostu niemożna pominąć

Sędzia Michał Laskowski mnie do Sądu Najwyższego, bo mówił też w tym studiu kiedyś pytany przeze mnie o to same sprawy, że sędziowie dopiero na bieżąco uczą się właśnie robić to, o czym pani mówi podejmować działalność publiczną rozmawiać ze społeczeństwem wychodzi do mediów tłumaczy to swoje własne decyzje tłumaczyć różnego rodzaju procesy te podziały nie byliśmy do tego przyzwyczajeni my nie byliśmy do tego przygotowywani to jest jakiś nowy inny etap i czy pani się z tym zgadza czy nie iść także jest teraz przed sędziami zupełnie nowy nowe drzwi się otworzyły

Absolutnie otworzyły się na wodzie mam wrażenie, że sędziowie głową przez te 2 przechodzą i odrabiają absolutnie zaniedbaną lekcje występowania nikt schodów i mówienia o swojej grupy zawodowej w wymiarze sprawiedliwości w sposób, który byłby zrozumiały dla obywateli i sposób tak odważny tak bezpośrednio

Dlaczego tak jest niedociągnięć zastanawia, bo jak kiedyś dawniej jeszcze przed wielką rewolucją i rozwałkować znikną przeprowadzą pro prawo sprawiedliwość toczyły się dyskusje dotyczące sądownictwa najczęściej na tych żółtych stronach Rzeczpospolitej Dziennika gazety prawnej i tam nawet można było przeczytać komentarze sędziów adwokatów notariuszy radców prawnych jej nam się spierali, by prawniczym językiem, tłumacząc sobie nawzajem skutki pewnych reform przeprowadzonych przez rząd lub nie przeprowadzonych, dlaczego nie było dyskusji, które ma teraz wolimy my toczymy, dlaczego wcześniej nie istniała debata z ogółu społeczeństwa, a nie wewnątrz zawodów prawniczych

Tak nas uczono taka była konferencja tak zostaliśmy wychowani tego zawodu i wszyscy ci, których czerpaliśmy wzory, z których czerpaliśmy wzory mówili, że sędzia może przemawiać jedynie poprzez swoje wyrok, więc my siedzieliśmy z tymi łańcuchami na szyi w togach szli, uznając żadnym innym kawał ciężkiej roboty trudno bym został sędziowskim jest rzecz absolutnie wystarczająca dlatego, żeby opowiedzieć społeczeństwo poszczególnym stroną w sprawach sądowych i o tym jak powinien wyglądać wymiar sprawi nam wykaz okazało się, że nie okazało się, że nie i stąd ta wielka lekcja, której pani mówi tak trzeba podrażnienia w takiej Obywatelskiej postawie również spędził

Teraz trwa wyścig i to kolejny etap tego wyścigu na Tour de Pologne można powiedzieć przeprowadza prawo sprawiedliwość dzisiaj nagle okazuje się odbyło się posiedzenie tzw. KRS to też miało dopiero we wrześniu pierwsze z czystych poszerza się odbyć ich bezpiecznym tempie już mamy 12 rekomendowanych do Sądu Najwyższego przez Tumult radny jednocześnie pojawiła się informacja, że Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego z rozmów w sprawie przepisów, na podstawie których Sąd Najwyższy zawiesił niektóre przepisy nowej ustawy o Sądzie Najwyższym i teraz to jest ta sprawa pamiętają państwo przy zadawaniu pytań Trybunałowi sprawiedliwości Unii Europejskiej zawiesił Sąd Najwyższy stosowanie przepisów o przewodzeniu stan spoczynku sędziów

I teraz jest to są 2 wydawał się odrębne sprawy, ale dzieją się od teraz w tym momencie 1 dnia w kto wygra w tym wyścigu o Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej z nie zdąży na pewno daje natomiast to co się dzieje myślę, że jest nim także tak jak pani wspomina to są sprawy pozornie od siebie odległe elit to co się dzieje jest wyrazem tego jak bardzo Ministerstwo Sprawiedliwości boję się tego co może zrobić Trybunał i ni Ka i jak bardzo podejmowane są przedziwne ruchy związane z tym, żeby powstrzymać jakoś skutki prawne ewentualnej decyzji o Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej i w takich kategoriach póki co mogłabym też skomentować tę informację

Dosłownie z ostatnich chwilach dotyczącą in tych ewentualnych tego pytania do Trybunału rynny niekonstytucyjnego myślę, że to jest materiał i aż 1 pole do wypowiedzi bardzo szeroki dla osoby, która jest kompetentna daleko bardziej aniżeli zjawiło się nawiązać z nami tego wniosku, że jest gorzej, że to jest to ja uwielbiam je na prokuratora generalnego nie zawsze potrafimy zaskoczyć okazuje się, że wniosek jest o stwierdzenie niezgodności z konstytucją w PRL 1 z przepisów kodeksu postępowania cywilnego w ich w 1 z artykułów traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej bardzo z tym, że koledzy poradzą w reż sędziowie deszczową pewnie też sędziowie dublerzy Trybunału Konstytucyjnego

Z takim zadaniem pytania oczywiście też znajdę to wpłynie na procedowanie przed Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej strona pełna jest prawnie ciekawa, ale tuż przed przed przed paroma minutami Marek Tatała z formą nasze dni powiedział to jest polityka faktów dokonanych za chwilę już nie będzie ważne, kto prawnie ma rację ważne będzie, kto zasiada w Sądzie Najwyższym w tempo w jakim ten konkurs jest obecnie od kwietnia GUS obecnie się odbywa wyraźnie na to wskazuje, że chodzi o to, żeby taktyką takiej spalonej ziemi zagarnąć możliwie dużo stanowisk w Sądzie Najwyższym nim cokolwiek w tej sprawie zdoła zrobić Trybunał sprawiedliwości poprzez swoje ewentualne orzeczenie o zabezpieczeniu poprzez wstrzymanie stosowania przepisów w odniesieniu do całej ustawy o Sądzie Najwyższym nie wolno się do tej konkretnej sprawy tak jak zrobił to póki co Sąd Najwyższy mając tylko kompetencje

Państwo zaapelowali, więc państwo, czyli Iustitia Stowarzyszenie Themis inicjatywa wolne sądy Amnesty International Helsińska Fundacja praw człowieka co oferowali do prezydenta o to, żeby wstrzymał się z powoływaniem, a tych kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej to mnie na to wszystko, bo taka ostatnia w ostatnią deskę ratunku ojej, ale chyba nie ma nie ma bez przekonania, że prezydent duda ulegnie takiemu apelowi wręcz przeciwnie są przecież jest nawet skłonny w nocy zaprzęgać sędziów

Mamy świadomość dotychczasowe wypowiedzi pana prezydenta natomiast, że coś jest nadzieja umiera ostatnia i myślę, że to jest wynik tego, iż to jest powód, dla którego ten apel został wystosowany w, a poza tym myślę, że byłoby im rzeczą niedobrą, gdyby tego rodzaju apel został pominięty stowarzyszenia sędziowskie i inne środowiska, które kupujemy adwokatów i pozostałe zawody prawnicze muszą wyraźnie wskazać, że to jednak, że żadna ostateczna decyzja w tej sprawie należy do prezydenta czytaj też, że odpowiedzialne zachowania kandydatów do Sądu Najwyższego

To jego uprawnienia, ale i wielki obowiązek i stąd ten apel o taki jego już nie odpowiedzialność za dotąd jego podpis tam będzie Annie szeregu w el członków krajowej rady sądownictwa, którzy tak jak też są państwo wiedzą rekomendują

Ale jednak nie wyznaczają zawsze prezydent może w SKM rano jeszcze wejść w jakiś rodzaj sporu i to będzie ostatecznie decyzja Andrzeja Dudy w ich skoro w tak przyspieszonym tempie krajowa rada sądownictwa przesłuchiwała najpier w kandydatów, a teraz wybiera to oznacza, że cała ta proza Zdrowaś wie była w LM w Memoriale kogoś niepotrzebna, ale znaleźli się chętni 200 osób w tym sędziów działa w nim udział, dlaczego

Ja myślę, że nie tylko środowisku sędziowskiemu, ale również w każdym innym środowisku znajdą się osoby, które są usługami małego ducha myśli malarz to jest zbyt może mocno powiedziane nie natomiast, że są osoby, które n p . kandydując do Izby dyscyplinarnej godzą się na torze będą pozostawały w moich przekonań w przekonaniu moich kolegów z osobami dyspozycyjny mi, gdy w dozorze powiem tak to nie jest teraz prestiż być wybranym politycznie sędziom Trybunału Konstytucyjnego, dlaczego więc myślą teraz ci kandydaci, że będzie to honor prestiż być politycznie wybranym sędzią Sądu Najwyższego w nie wiem być może też skutek tego, że ich życie zawodowe potoczyło się nie dość niefortunnie dość szczęśliwie, że mają potrzebę w pokazania, że to jest czas, kiedy należą się określone środowiska należą należą się określone stanowisko określone jest nadal

Nie są to stanowisko już nie będzie ten Sąd Najwyższy to będzie kompromitacja wiele osób znajdzie sobie z tego sprawę natomiast myślę, że nigdy tak niskie wymagania zostały postawione kandydatom do Sądu Najwyższego wskazywało na to, że znalazła się już wcześniej tylko wcześnie przed uchwaleniem ustawy grupa osób, która będzie gotowa robić tę brudną robotę na przykładzie Izby dyscyplinarnej czy jakiekolwiek licencje na szkodę ważność wyborów w Polsce, a ponieważ to sobie nie miał wystarczających kwalifikacji do tego, żeby startować do Sądu Najwyższego w inny w dotychczasowej procedurze została specjalnie dla nich napisana ustawa jest być może daleko idący pogląd należy, że to co się dzieje bardzo liczymy, bo tak głosowania w KRS są niejawne przesłuchiwane są niejawne, ale chyba jednak ujawnione zostaną osoby, które zostaną sędziami Sądu Najwyższego jest tym wtedy będziemy mogli się przyglądać co zrobimy zresztą już w najbliższym czasie Bolek jest procedura przyspieszyła i przyspiesza aż do nieskończoności

Pani sędzia Katarzyna Wróbel Zubrzycka z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli bardzo dziękuję panie sędzio rozpoznanie i ze stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia w zaraz po informacjach spotka się z państwem Patrycja Wanat ja już dziękuje program analizy przygotowali Macieja rząd Niemiec strzeleckim realizował go Adam Szurek.
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA