REKLAMA

"Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce trwa miesiącami"

Połączenie
Data emisji:
2018-08-24 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:15 min.
Udostępnij:

"Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają liczne skargi na przewlekłość postępowań prowadzonych przez wojewodów w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców. Zgłaszają je zarówno cudzoziemcy, jak i ich pracodawcy. Ze skarg wynika, że nawet kilkanaście miesięcy trwa oczekiwanie na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub na pobyt i pracę".

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich różni od gór 1342 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Marcin Sośniak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich czy dobre chęci neuro państwo Lindgren będziemy mówić co takie sprawy, które jest dom był bardzo istotna z wielu powodów na wielu poziomach, bo może też, że i politycznie, jeżeli popatrzymy na to co się dzieje w Europie wokół tematu migracji jest to temat z w tym momencie bardzo aktywny, ale też Jerzego was na Polski rynek pracy, czyli Rozwiń » kwestia w zasadzie łatania zasobów oraz kurczące się zasobów siły roboczej migrantami z Ukrainy to w czym warto zobaczyć jak na zasadzie Polska sobie radzi, bo może raczej nie radzi z takimi kwestiami czysto administracyjnymi to znaczy kwestię legalizacji pobytu z kwestią normalizacji sytuacji prawnej tych osób okazuje się, że w Polsce nawet kilkanaście miesięcy można czekać na zgodę na pobyt i prace po i w ogóle złożenie samego wniosku często bywała problemem czemu tak jest, że tutaj można szukać korzeni tej sytuacji jest tak rzeczywiście kilkanaście miesięcy to jest termin, który pojawia się w skargach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich niestety bardzo często kilkanaście, więc w ogóle od złożenia wniosku o uregulowanie pobytu, a często w Cannes skarga opisywane też są żmudne trudne przejście na cudzoziemców czy ich pełnomocników do samego złożenia wniosku w urzędzie do umówienia się na termin złożenia takiego wniosku czy do dopełnienia pewnych formalności, gdyby złożenia odcisków palców w urzędach to świadczy o tym z 1 strony i myślę, że to jest dobra informacja, że Polska stała się krajem popularnym dla cudzoziemców, którzy tutaj chcą koncentrować swoje życie prowadzi działalność 3 czy podjąć zatrudnienie czy studia w dna z drugiej strony wskazuje na palący problem na ogromną potrzebę dostosowania możliwości administracyjnych do przyjęcia i godnego obsłużenia tak od tych wszystkich osób zainteresowanych życiem czy mieszkaniu w Polsce, ale co to znaczy znaczy, że ta, mówi że dostosowania możliwości administracyjnych znacząco, że za mało ludzi, którzy się tym zajmują co to jest z tak to pierwsze za mało ludzi po drugie to pomoże w odwrotnej kolejności za mało pieniędzy myślę, że tak naprawdę jak dowiemy się, gdzie leży źródło tego problemu to myślę, że jednak pieniądze od niej środki budżetowe przeznaczone na dostosowanie i urzędów i od strony administracyjnej technicznej i pracowników do potrzeb obsłużenia tak dużej liczby osób jednak leżą w kwestiach budżetowych z drugiej strony są też procedury procedury, które notabene w ostatnim czasie do procedury legalizacyjne, czyli te, które dotyczą udzielania zezwoleń na pobyty prace uległy w pewnym uproszczeniu no teraz być może warto pomyśleć jeszcze kolejnych uproszczeniach ułatwieniu w dostępie do legalnego zatrudnienia i pobytu w Polsce co też oczywiście wpłynie na kolejki w urzędach miast zajmie też z urzędników część obowiązków prowadzenia pewnych wyjaśnień czy czy procedur także na pewno dwutorowo na pewno z 1 strony zwiększenie kadry z drugiej dostosowanie też samych procedur przepisów prawa do bardziej płynnego rynku, ale jeżeli się popatrzy na lata co publikuje na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich biura rzecznika publikują m. in . takie drobne właściwości te artykuły informujące o pewnych problemach, które występują na to m. in. jak się poczyta trochę o tej legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce to dziś jest dziwna dlatego znaczka czytamy w tym, że są problemy, że jest chaos organizacyjny w urzędach wojewódzkich z czego ten chaos wynika bardzo często wynika z prozaicznych sytuacji z tego, że jest za mało okienek do udzielania informacji, że cudzoziemcom czystych zwykłych informacji o tym co należy złożyć kiedyś gdzie, jeżeli w urzędzie jedno 531 pracownik obsługuje i cudzoziemców, którzy przychodzą po informacji i tych, którzy przychodzą złożyć wniosek o legalizację pobytu to też powoduje niepotrzebne spiętrzenie spiętrzenie kolejki dużym ułatwieniem miało odbyć się możliwość umawiania się przez internet telefon na złożenie wniosku to miało odciążyć się cudzoziemcy czy pełnomocników od konieczności oczekiwania w tych kolejkach przed przed urzędem czy, w czym przed pokojem przyjęć wniosków okazało się, że system kolejkowy ten internetowy system kolejkowy też bardzo szybko się zablokowało od z liczby osób zainteresowanych taką formą umówienia się na złożenie wniosku i ta narada to wszystko ty jesteś trochę taka nauka na błędach tak coś co w pierwszej kolejności miało się okazać pomocne okazuje się, że nie do końca też czy nie w każdym miejscu funkcjonuje tak jak powinna to duże są bardzo techniczne prozaiczne rzeczy nam zależy na tym to jest cel wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby te wszystkie formacje, które do nas docierają z różnych urzędów wojewódzkich, zwłaszcza z tych, które są najbardziej obciążona liczbą wniosków, czyli Mazowieckie dolnośląskie czy wielkopolskie, żeby zebrać informacje, żeby spróbować się podejść do tematu globalnie zobaczyć czy rzeczywiście jest jedno narzędzie, które można rozwiązać te wszystkie problemy tego lata każdy urząd ma swoją specyfikę i każdy urząd wymaga osobnego rozwiązania czy wystarczy n p . od pary otwierać filie urzędów wojewódzkich w innych miastach czy to nie jest dobre rozwiązanie bez chwili nie korzysta co tak naprawdę wszystko wymaga takiej dogłębnej gruntowej analizy o z takim bardzo technicznej i czasem wydawałoby się też takie bardzo prozaicznej strony tezę, że takie analizy nie ma, bo na dobrą sprawę uchodźców bolączek tego głodu czy posłuchać co wcale do migrantów mało, kto w ogóle słuchali jak rozumiem są takie trochę sytuację, w której z udziałem nawet bardzo mało się poskarżyć jak mówimy o cudzoziemcach to tak, ale też, choć bardzo silna wydawałoby się grupa, ponieważ spora część tych problemów, o których mówimy dotyczy to nawet pracodawca czy polskich przedsiębiorców, którzy na tym zależy jak najbardziej na to, żeby zalegalizować zatrudnienie w cudzoziemców często bardzo dobrych fachowców, by móc powierzyć im pracy więcej, by te skargi sygnały, które do nas docierają to nie tylko i wyłącznie od osób, które same chcą uregulować swój pobyt nie tylko od członków ich rodzin przed tym, który też doskwiera ta niepewność administracyjna czy prawną powetowała, ale też od pracodawców, którzy po prostu najzwyczajniej w świecie co prowadzi działalność bez obawy, że zaraz odpowiednie służby zainteresują się czy poniosę konsekwencje w związku z tym, że ktoś wykonujący pracę nie będzie do tego uprawnień, ale wy piszecie o takim efekcie zniechęcenia pracodawcy odstępowania od zamiaru powierzenia cudzoziemcowi pracę co to znaczy to, że z dyszy spojrzy na polskie przepisy, mimo że one uległy takiemu uproszczeniu to dalej tak naprawdę zatrudnienie w Polsce cudzoziemca wymaga pewnej biurokrację chociażby stawienie się w urzędzie wypełnienia paru formularzy do odebrania oświadczenia o zamiarze oczy, gdyż zezwolenia na wykonanie odpowiedniej działalność i to sam fakt, że jest jeszcze 1 urząd, który przedsiębiorca musi odwiedzić, żeby prowadzić swoją działalność ta podejrzewam, że może zniechęcać się wielu do tego, żeby w ogóle podejmować próby czy w ogóle wpaść na pomysł zatrudnienia cudzoziemca decydują się tak na zatrudnienie obywatela Polski tylko właśnie, dlatego że tak jest to znacznie łatwiejsze z punktu widzenia takiego prawno legalizacyjnego czasem względne oczywiście na na kompetencje bardzo częstego przedstawiciel zespołu ds. równego traktowania w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich spotykamy się sygnałami z informacjami o ogłoszenie o pracę, gdzie wprost jest zaznaczone, że ktoś chce zatrudnić, ale nie cudzoziemca oczywiście z naszej perspektywy to może być dyskryminacja tak bliskie jest względna pochodzenia to jest tłumaczenie prawdopodobnie, że często jest właśnie takie, że chodzi o uniknięcie pewnych uciążliwych dla pracodawcy procedur w jakie to są zwykłe zawody tezę, że takiej wnikliwej analizy pewnie biuro rzecznika nie robiło, ale aż to jest zastanawiające, dlaczego do tej pory w lesie mówił o obecności, zwłaszcza Ukraińców na polskim rynku pracy NATO mówiło się jednak praca, w których Polacy nie chcą problemów no dobrze, że to, choć to się zmieniło tak cała branża budowlana, która w dużej mierze bazuje jednak na pracownikach z Ukrainy, gdy zjawiają się też w Polsce bardzo wykwit wykwalifikowani przedsiębiorca też w branżach są bardziej technologicznych z ogromnym doświadczeniem i wiedzą z takich krajów jak Indie np. te, których też trzeba zatrudnić się zgodnie zobowiązującym prawem myślę, że rynek Polski rynek z coraz bardziej i coraz chętniej zatrudniają pracowników nie tylko właśnie w tych branżach tych niszowych tej szarej strefie, w której tak naprawdę teoretycznie, bo to też do końca nie jest sprawdzone, żeby obywatele polscy nie chcieli tych sfer zatrudnienia zajmować, ale też w trosce o lepsze coraz bardziej wykwalifikowanych stanowiskach z założeniem ogromnego wkładu siły i pracy na to, żeby cudzoziemiec na tym stanowisku zastał rozwija swoje kompetencje stawały się w coraz lepszym pracownikiem z perspektywy oczywiście zatrudniającego go przedsiębiorcy także to się trochę zmieniają się, że za chwilę być może też zacznie nad nami krąży takie widmo czy obawa przed tym, że z Chin, których dzisiaj zatrudniamy i kwalifikuje i kwalifikuje przeszkolimy będą chcieli szukać zatrudnienia dalej na zachód z, a u nas pozostanie duża luka do zatrudnienia w dobrze, ale wracając jeszcze do tych procedur, bo do tego, czego doszliśmy co do tej liczby stało się już osią tej rozmowy pan jednak mówić, że one ulegają pewnemu uproszczeniu to nie jest tak, że to jest stojącą w ten jeszcze nie tak dawno zresztą w morze grat w perspektywie szybkich zmian legislacyjnych to ważne szkodzi, że jakiś czas temu, ale rzeczywiście były 2 osobne procedury procedura legalizujące pobyt wprowadzono w przez wojewodów i zupełnie inna procedura z zezwolenia na prace, które prowadzi zupełnie inny organ i to powodowało, że osoba, która chciała podjąć zatrudnienie musiała stać tak naprawdę w 2 kolejka złożyć 2 wnioski i ale w, jaki sposób ze sobą powiązane 1 procedura mogła blokować drugą to było niezwykle trudno od pewnego czasu jest wspólne zezwolenie na pobyty prace w błąd co znacznie ułatwia ułatwia legalizację pobytu i podjęcia zatrudnienia ustawa o cudzoziemcach już też od pewnego czasu jest co bardzo kazuistyczne opisuje już konkretne zezwolenia, które mają być udzielane na konkretne cele pobytu w Polsce co też sprawia, że nie każdy co zwiększa się wszystkich formalności akurat w tym czy w innym kierunku do pani, żeby takie zezwolenie dostać co uderza też z zdejmuje z niego ogrom obowiązku gromadzenia i gromadzenia dokumentacji, a przede wszystkim jej to się, że to też są w świadomości nas wszystkich już jest że, o ile jest to 10 lat temu to było coś się nadzwyczajnego, że ktoś jednak staram się w Polsce zalegalizować nadużyć w powitali prace teraz są przy tych ruchach migracyjnych staje się powoli zupełnie zupełnie normalne i coś wręcz, jeżeli mówimy o skargach na przewlekłość postępowań administracyjnych w takich sprawach to ile takich skarg do rzecznika dociera rocznie na samą przewlekłość postępowania z sercem rozwiążą więcej czasu na legalizację i pobytu w tym szczerze powiem, że około 40 to będzie to z to będzie to prawdą tak też nie poradziła taki stres może powiedzieć z dokładnością co do co do 1 tylko oczywiście nad udrożnieniem dowodząc, że to co zrobić taką liczbą stos rzeczy to jest mało, gdy nikt z nas w ogóle nie tylko przed sprawa, ale wszystkich innych sprawach staram się nie spoglądać na liczbę skarg wpływających do rzecznika im nie oceniać istnienia bądź nieistnienia problemu przez przez to liczba tak, ponieważ nawet jak wpłynęło 5 skarg w ciągu roku niezależna od siebie tremy pokazywały, że procedura trwa kilkanaście miesięcy 1 pracownik urzędu ma na biegu 1360 postępowań, bo tak w 1 urzędzie wojewódzkim jest to i tak pokazywały istnienie problemu rzecznik miałby kilkanaście skarg tylko na ten temat, że zbiera skargi na testowanie chodzi o Polish ile zalega tam bardzo unikam też posługiwania się taką statystyką natomiast paradoks polega na tym, że Netia w każdym innym procedury postępowaniu administracyjnym taki cudzoziemiec ma szereg możliwości działania w przypadku, kiedy organ w jego sprawie dopuszcza się przewlekłości tak przede wszystkim zgodnie z kodeksu postępowania administracyjnego z rozmów stworzyć tzw. ponaglenie organu wyższego stopnia, który to ponaglenie ma rozpatrzeć wyznaczy termin załatwienia sprawy w PRL tylko co z tego skoro w tych sprawach dla dostawy widzimy, że nawet, jeżeli ten organ wyższego stopnia to zrobi to i tak nie wpłynie to na przyspieszenie procedury, ponieważ urzędy i tak są zablokowane konta jest niezawodność prostotę w jaki sposób się zatkały nawet te środki prawne, które są nie służą nie są skuteczne dziękuję bardzo Marcin Sośniak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich było państwem moim gościem 1353 za chwilę informacji RCL Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA