REKLAMA

Co to jest podatek od wyjścia?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-08-27 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
30:19 min.
Udostępnij:

Ekonomiści w Magazynie EKG tłumaczyli czym jest podatek od wyjścia. - Podatek dochodowy od dochodu, którego nie ma – stwierdził Andrzej Marczak, partner w KPMG. W studio również: dr Bogusław Chrabota i dr Anna Masłoń-Oracz.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka. Magazyn EKG, część druga, Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu dziś po mojej lewej pan dr Bogusław Grabowski, ekonomista, dzień dobry. Dzień dobry. Pani dr Anna Masłoń-Oracz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Andrzej Marczak, partner w firmie KPMG, doradca podatkowy w firmie KPMG ,dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dokument, o który będą państwa pytał liczy gdzieś z 200 stron, uzasadnienie - 100 stron. Ocena skutków regulacji - pewnie 30 stron, to jest poważny dokument. Nowelizacja ordynacji podatkowej i wiele, wiele zmian, o wszystkich na pewno dziś nie powiemy. No to zacznijmy, żebyśmy jednak coś zdążyli powiedzieć. Co to jest podatek od wyjścia? Rozwiń »
Ja tylko może jedną uwagę, ponieważ on jest taki długi i tylko, dlatego że jest taki długi, skomplikowany, to jest projekt Ministerstwa Finansów a nie poselski, bo normalnie by poszedł ścieżką poselską, czyli będzie procedowany po szerokich konsultacjach społecznych. Drodzy państwo chciałem dowiedzieć co to jest podatek od wyjścia no tzw. exit Tax, czyli za nic z tego właśnie podatek na wyjściu śmiejemy się do tego w dyskusji przed wejściem dosyć, że to jest podatek na Granicznej, że będzie medal na brak przekraczał granice i będzie płacił mniej do za wejście mamy, której taką anegdotę pamiętacie państwo film misję, kiedy obywatel przyjeżdżali było parę kilogramów obywatela mniej, czyli za każdy kilogram podatek dodaje za każdy daje dochód powyżej 21 000 000 zł podatek, ale na poważnie drodzy państwo to będzie podatek dochodowy od dochodu, którego nie ma innymi słowy Polski rezydent mieszkaniec, jeżeli zamarzy sobie, że zmienia rezydencji wyjeżdża do Hiszpanii od przyszłego roku ma majątek w akcjach udziałach w jednostkach funduszy inwestycyjnych powyżej 21 000 000 zł będzie płacił 19 % właśnie na wyjściu, czyli urząd skarbowy nałoży 19 % na niezrealizowane zyski to znaczy nawet jak ja nie sprzedam tego mają ku zera nie uzyska dochodu ze musi zapłacić 19 %, bo zmieniają rezydencję podatkową

Przyjmijmy hipotetycznie, że ja jestem w takiej sytuacji, mogę, stać mnie na to, no właśnie, bo to zaraz będzie sprawą rozchodziła się na to, że dotyczy tak naprawdę majętnych i bogatych ludzi, więc być może w ogóle nie jest problemem, ale załóżmy, że ja mogę wyjechać do Hiszpanii Targ, a mam jednak te akcje i co pan jeszcze powiedzieli akcje udziały jednostki funduszy inwestycja jest dojrzały pieniężne, ale nie sprzedaje tych akcji, zostawiając nawet w Polskim biurze maklerskim na rachunku akcje zostają, toteż konsul tak, jeżeli wartość Panama 1 zlotych przekracza 2  000 000 zł i teraz właśnie kuriozum tej regulacji należy panie redaktorze na 19 % raz to też jest bardzo dużo zastrzeżeń do nich strzelanie tak z czego pan zapłaci ten podatek jak pan go nie nie stać na dom w Hiszpanii na pewno mam za co zapłacić, ale i mówimy o dużych kwotach tak, aczkolwiek te 2  000 000 zloty banku wre proszę państwa biznesów, którzy są w posiadaniu polskich mieszkańców rezydentów podatkowych jednostek uczestnictwa to nie jest jakaś granica bardzo dużo oczywiście może dla zwykłego obywatela 2  000 000 to jest niebotyczna kwota, ale w biznesie posiadanie akcji udziałów tej wartości to nie jest rzadkość dobrze czy dziś Marek Kozioł

Tak w ogóle, jeżeli państwo mówią o kwotach, że to w gruncie rzeczy nie dotyczy to też tak naprawdę język proletariatu albo ludu pracującego miast i wsi od dyktatury proletariatu słów przepraszam bardzo mnie w 2  000 000, jeżeli 2  000 000 powyżej 2  000 000 majątek to nas interesuje to przepraszam, kto robi dochód Narodowy w tym kraju, kto prowadzi przedsiębiorstwa, kto zatrudnia 1020100300 osób, ale zgodzi się pan, że jest żoną mają powiedzieć, że to nie jest masowy podatek jak to nie masowy skierowany do każdego 1, który ma szansę albo już wykorzystał szansy tym warto majątek zarzut, że różnice wytłumaczyć zachodzi kupuje sobie akcje jakiejś spółki, bo inwestuje w to swoje oszczędności na emeryturę kupuje za jakąś kwotę x nagle przejściowo na giełdzie właśnie mi ta kwota z IKS błotnik i 2 × 12320 % rocznie, a ja nie dostałem tych 20 % zysku, dlatego że z częściowo wyższa wycena wyjeżdża do tych Hiszpania, której pan redaktor mówi płacę podatek od tej domniemanej niech mnie nie posiada, których wartości, które nie posiadam w w kieszeni wyjeżdżam sobie do Barcelony czy do Madrytu okazuje się, że akcje spadają poniżej ceny z mojego zakupu, czyli sprzedaj i realizuje stratę, ale po w Polsce na granicy zapłaci my to wprost w postaci podatku 19 % o wego od przejściowej wirtualnej, bo przecież nie materializm zwanej wzrostu wartości tak ten podatek będzie działał czy to jest gdzieś na świecie wykorzystywanych dokładnie taka konstrukcja o taką konstrukcję pytam Andrzej Marczak spotkał się pan dziś z tym tak ten podatek jest prowadzone

Oczywiście rząd powołuje się tutaj na dyrektywę sprzed 2 lat, taką przeciw unikaniu unijnych tak opodatkowania, a ta dyrektywa nakłada obowiązek implementacji na państwa członkowskie od 2 tysięcznego dwudziestego roku, czyli raz jesteśmy dodaje Prymus musimy szybko wdrożyć dyrektywę 2 pojazdy chwila nakłada obowiązek na osoby prawne Finnair fizyczna firmy nie mówi osoba fizyczna oczywiście nie zabrania nakładania na osoby fizyczne, bo to są kategorie podatków dochodowych jest jurysdykcji poszczególnych krajów, ale tutaj też jesteśmy nadgorliwi i chcemy pójść dalej nałożyć osoby fizyczne i opowiada znam pana pytań ten podatek funkcjonuje już od niedawna, ale funkcjonuje, ale w krajach Europy zachodniej w krajach majętnych ludzi kumulacja majątków nastąpiła przez dziesięciolecia, gdzie mówimy o osobach bogatych w kategoriach kilkuset tysięcy czy kilku milionów osób my jako społeczeństwo biedne na dorobku, gdzie mamy garstkę tych bogatych podatników naprawdę garstka, ale widzisz, że tych majętnych osób, które posiadają taki majątek może w Polsce jest 4050  000 takich Hiszpanii, gdzie porównywalna populacja 10 × więcej w Niemczech 2  000 000 w UK 2 ,51 000 000 osób i tam wprowadzono popełnia ten ruch było o wiele większy jak obserwuję tutaj, że bogaci uciekają z Polski ale dlaczego mamy tym ograniczać, dlaczego na antenę, gdy tak tak to wejście czy te podatki, które będą determinować decyzje ludzkie tak głęboko wchodzą

Proszę zauważyć, jest w unii zasada swobodnego przepływu osób, która wynika również prawa z międzynarodowego prywatnego, a zasada swobody osiedlania się opuszczanie kraju powrotu do kraju sugeruje pan, że to może naruszać podstawą dla Niemców należeli oni także, że tak dramatyczne wprowadzenie takiego obciążenia podatkowego będzie determinowało decyzję podatników za bardzo ingeruje w życie innych obywateli Unii Europejskiej mówił Andrzej Massel pani doktor niech pani powie, że to jest dobre rozwiązanie będzie ciekawie rezerwowania słynie raczej zdecydowanie nie mogę zgodzić się zawsze jest to dobre rozwiązanie, bo tak słusznie zwrócił uwagę na to to podważa podstawowe swobody traktatowe, które Unia nam daje swą rolę przewiduje klauzulę daje nam w dyrektywie możliwość wprowadzenia takiego podatku, a z drugiej strony jego wprowadzenie miałoby oznaczać naruszenie podstawowych swobód, które w unii Europejskiej z niezależną spółką od sposobu usuwania tak naprawdę rozbieżności istniejących między systemami podatkowymi państw członkowskich Unii Europejskiej za mniejsze znaczenie tak naprawdę będzie miała też współpraca administracyjna pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i tak samo tego wykładnie swobody przedsiębiorczości w odniesieniu do przepisów w zakresie opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych osób fizycznych będzie miał również bezpośredni wpływ na odpowiednie przepisy dotyczące samych przedsiębiorstw dodaje Bożena Marczyk nie można Trybunałem sprawiedliwości

Europejski Trybunał Sprawiedliwości, na który również powołuje się nasz rząd, że pozwala wprowadzić taki podatek, ale odwołuje się do zdrowego rozsądku do zasady proporcjonalności innymi słowy i ja uważam, że każdy kraj ma prawo opodatkować zyski generowane na jego terytorium, jeżeli moje przedsiębiorstwo urosło na terytorium Polski dzięki temu krajowi mojej pracy i coś należy zapłacić ludzi, którzy tam mieszkają, ale trzeba zapłacić w sytuacji, kiedy uzyska faktycznie ten dochód co pan doktor mówi będę miał z czego pokryć ten podatek i Trybunał mówi w takiej sytuacji można wprowadzić obowiązek podatkowy, ale w takim zawieszeniu odroczyć zapłatę podatku do momentu realizacji zysków albo my, bo my skupiliśmy się, ale pozwólmy, żeby to wyjaśni norweskiej na podstawie tej dyrektywy kraje, które wprowadziły wprowadziły dla podmiotów prawnych, czyli prowadzący działalność gospodarczą ani dla osób fizycznych, jeżeli naliczają ten podatek, bo właśnie ta firma urosła w tym kraju niech to będzie nie wiem w Niemczech i teraz postanowiła przenieść swoją rezydencję podatkową do innego kraju to obliczamy przyrosty wartości, ale tego z przerwy w tą podstawę wzrostu wartości kapitałowej, ale ten naliczany podatek od wracamy do płatności do momentu, kiedy sprzedaż tego majątku zrealizowanie tej wyższej wartości nastąpi ścięto z czystego zysku brak właściwego natknęli się właśnie po dobrze, ale jeszcze chciałbym wrócić do tak prawie początku naszej rozmowy pan Andrzej Marczak w tym pierwszym pytaniu pan zrelacjonował pieszy widzi zrelacjonował jak będzie wyglądał ten na potencjalnie wybrano ten podatek w odniesieniu do osób fizycznych tańczyli do dojazdu do podatników, ale oczywiście mowach no sam pan poczynić zastrzeżenie chodzi o tych bardziej majętnych podatników, a jak to będzie wyglądało w odniesieniu do firm

Firmy będą płaciły ten podatek na podobnych zasadach, jeżeli firma zmienia siedzibę, bo mamy pryzmy polski podmiot, który chce zmienić siedziba podatki CIT płacą płaci się tam, gdzie jest siedziba przedsiębiorstwa, gdzie jest za Skądże zarządzanej kontrolowane przedsiębiorstwo, czyli bez Polska spółka chciałaby zmienić siedzibę no to zapłaci podatek od sytuacji, jakby wyprowadzenia z zakładu produkcyjnego czy linii produkcyjnej z Polski poprosi zauważyć, że stać w taki z lekką będzie liczone będzie on od tej nadwyżki od wartości, która będzie ponad wartość podatkową, czyli ponad tym kosztu uzyskania przychodu, jeżeli to będzie majątek Niemki zapasy no to niesprzedane towary, jeżeli to będzie firma, która rdzeń produkuje zaś na to jest w sytuacji, kiedy będzie ta nadwyżka rynkowa nad wartością podatkową ucina kosztami uzyskania przy przychodów pozytywna to od tej nadwyżki zapłacimy 19 %, ale ja myślę, że ten podatek będzie w bardzo małym stopniu dotyczył firm, bo jeżeli mamy sytuację, jeżeli zmienia firma swoją siedzibę, ale cały czas w Polsce ma zakład produkcyjny oddział czy prowadzi działalność gospodarczą to polskie przepisy traktują tę substancję majątkową pozostawioną w Polsce jako tzw . zakład dla celów podatkowych i ten zakład będzie traktowany jako podmiot o podatku CIT i cały czas płaci podatki czy nie i dodatku wlicza się nie zapłaciłby wtedy nie w związku z tym dla mnie też było ładne trudniej będzie sobie wyobrazić sytuację

Ten podatek od wyjścia będzie w dużej mierze dotyczył podmiotów gospodarczych, oczywiście można sobie wyobrazić PHN Bonawentura Zielińskim trenerem czy wpłynie to na wzrost gospodarczy w ogóle na nasz potencjał gospodarczy albo czy np. zniechęci do kogoś kogo jakąś firmę man jakiś koncern, by przenosić do Polski nie ma znaczenia Tomek ma jak to nie ma przecież tak naprawdę liczyć się stabilność prawa przejrzystość prawa przewidywalność prawa, jeżeli ktoś widzi, że z pieca na łeb wprowadza się tego typu rozszerzone w zakresie podmiotowym i niesamowicie restrykcyjnej formie przepisy, powołując się na dyrektywy, a ja przypomnę, że na rynku kapitałowym mamy mnóstwo defektów i zawsze Polski rząd wprowadzał do dyrektywy albo rzutem na taśmy w ostatnim momencie albo przeważnie po czasie tak jak to było z Anwilem 1 z nich jest mi 72 ze słynnym małymi tak dalej, a tutaj nagle mamy roczne w pro wprowadzenie z rocznym wyprzedzeniem przed tym terminem docelowym 2020 rok i to jeszcze po to, 65 śpieszą się rok wcześniej robimy to także mamy do legislacji przyjęć w 2 miesiące, bo żona mówiła tak się właśnie musi być przyjęta doba do listopada, a ich jak jeszcze tylko dodatek właśnie bardzo krótki okres vacatio legis, bo to co pan doktor podkreślił, że dzięki temu wprowadza się też termin wprowadzenia, jeżeli matowej dziewiętnastego roku no to jesteśmy, że przyzwyczajenie do nadprodukcji ne ustaw podatkowych przez inne obecnie rządzących, ale tutaj apelowałbym o spokój i szerokie konsultacje, bo raz wystraszy my tych, którzy już są po prostu

Zobaczmy jakie są dane,  ten podatek uderzy w tych majętnych. Wcześniej pamiętam dyskutowaliśmy nad daniną solidarnościową 4 % powyżej osoby, które zarabiają powyżej 1 000 000 od dziewiętnastego roku ZUS wchodzi urosła o diagnozę exit Tax w 1 jest atmosfera takiego na polowania na bogatych i to Aryton potwierdza co pan doktor mówi nie sprzyja stabilności prowadzenia biznesu i ci co chcą wejść do Polski kilka razy się zastanowią jak tutaj się procentuje przepisy podatkowe i w jaki sposób się je wprowadza, a ci to są podejrzany, że no trochę się ich teraz do końca roku wystraszy bardziej wystraszy pewnie osoby fizyczne, które często ja nie mam nic przeciwko temu, żebym Polski rezydent zmienia rezydencję sobie funkcjonował poza polską i był udziałowcem w polskich spółkach i za co go ukarać w takiej sytuacji oczywiście trzeba gonić i piętnować takie sztuczne zmiany rezydencji, które powodują sztuczne zaniżanie opłat za zaniżanie podatków i ten podatek nie jest lokowany tutaj w Polsce to jest także, że do tego dodała, że to nagrane z nim aż wstyd będzie nie tyle zapobiegał unikania opodatkowania

Tak, on będzie wręcz ograniczał przenoszenie biznesu z Polski i tak samo funkcjonowanie tego biznesu tutaj na miejscu, czyli de facto to, o czym rozmawiamy, że chcemy ograniczyć unikanie opodatkowania i taka jest intencja też ich retoryka wprowadzania tego exit Tax nie tylko w Polsce, ale i też innych winnych krajach niestety w konsekwencji to ogranicza ograniczonych rozwój przedsiębiorczości tak naprawdę, a jeśli tak i dlaczego to o tym w części trzeciej ligi, jakie to ograniczenie będzie ewentualnie dla przedsiębiorczości to w części trzeciej ido tego tematu wrócimy informację Radia TOK FM www WUP w latach 2 ekonomia kapitał gospodarka dziewiąta 45 magazyn EKG część trzecia w naszym studiu dziś pani Anna ma zmienione czy pan Bogusław Grabowski pan Andrzej Marczak, zanim wrócimy do rozmów podatkowych to jeszcze krótki przegląd informacji rynkowych dla tych z państwa, którzy nie mogą teraz wiadomości rynkowych śledzić euro 4 zł 27 gr frank 374 USD 3 zł 68 i funt 4 zł 72 gr na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie WIG 20 na plusie i to takim ponad jedno procentowym w 2341 punktów indeks szerokiego rynku WIG prawie jedno procentowi plus K2 w rozmowie o propozycjach zmian w podatkach, które miałyby wejść w życie już z początkiem przyszłego roku skupiliśmy się przede wszystkim na podatek tzw . podatku od wejścia do tej dyskusji za chwilę będę chciał wrócić, ale dodajmy tak, by państwo nawet jeśli dzisiaj nie zdążymy o tym, porozmawiać, by państwo nasi słuchacze mieli świadomość się rząd z takim znanym dobrym zwyczajem do 1 wielkiej nowelizacji wrzucała różne tematy po to, by być może pokazać no tak, ale przecież tutaj robimy coś dobrego no np. obniżymy jeszcze o CIT dla tych najmniejszych przedsiębiorców, a do 9 %, choć przy poprzedniej obniżce podatku CIT już przerabialiśmy ten temat i statystyki ile to jest tych podatników CIT-u, a ile osób, które prowadzi biznes rozlicza się podatkiem PIT

No to jest duża zmiana, czy będą proponowane duże zmiany to będzie ważna wiadomość dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które mają auta w tej działalności tam również chce się zmienić i to ile będzie można wrzucać koszty uzyskania przychodu i jak będzie można z tym podatkiem dochodowym grać jak już się to automacie w leasingu czy prywatnej tak dalej tak, gdy kino jest jeszcze kolejna zmiana bardzo ciekawa dotycząca wspólnego rozliczenia małżonków w błąd dzisiaj można z tej preferencji korzystać ona dla niektórych jest kontrowersyjna, bo pytanie czy na pewno powinna funkcjonować można z niej korzystać ale kto nie skorzysta, kto nie rozliczy podatku w terminie 3 do 30 kwietnia tylko złożyć PIT po 30 kwietnia z tej preferencji korzystać nie może mu wtedy trzeba oddzielnie rozliczyć podatek może się okazać, że jakiś rozliczamy wspólnie z ZUS wraz z małżonkiem to mamy na sztuce, a jak przyjdzie rozliczyć oddzielnie to mamy niedopłatę no widzisz co zostanie oddany głos, bo nie wiem co z kołnierzem upomnienie ewentualnie nie poprawi ponadwymiarowych, ale dziś rząd mówi no to jednak nawet po terminie, kto będzie składał PIT ten wspólnie z małżonkiem będzie mógł się wspólnie z małżonkiem dalej rozliczyć, bo przecież zbyt mały oddźwięk ustawy byłą żonę tak rodzina i stymuluje wzrost gospodarczy i tak da taki styl kolonialny jeszcze go dodać do tej wyliczanki, ale dobrze, że rząd też udział należności na cele wirtualne waluty i chce ten rynek podatkowym w zakresie uregulowań z IPO będzie traktowane ważny rozdział tak zyski kapitałowe i sprzedaż kryptowalut na 19 % i w momencie zamiany tej kryptowaluty na realną ANN powszechnie uznawaną walutę lub też zapłaty za towary czy usługi, czyli to bardzo dobrze, bo w tym jest dużo zamieszania i rynek oczekuje tego tytułu żadnej regulacji

Ja tylko dodam, że idą zmiany i tutaj chyba negatywna zmiana dla podatników raportowania schematów podatkowych do zrobienia jest tzw. Mandatory dysk loże wróży, że podatnicy, którzy teraz ogranicza też ograniczenie optymalizują podatki będą musieli od tych swoich działaniach informować deklaracji podatkowej do fiskusa będzie lista różnych schematów podatkowych będzie nam one nadawane tym schematom odpowiednią numerację i będzie podatnik musiał za raportować się z jakich one optymalizacji podatkowych jak dobrze korzysta no i to jest też tendencja światowa to dobrze, bo fiskus chce na pewnym etapie już mieć informacje wcześniej, jakie są struktury i i schematycznie dodatkowe na rynku jest ochrona budżetu z drugiej strony na wiecie państwo to jest tyle zmiany no bo przyjazne państwo nie nakłada aż tyle obowiązków i to w takim szybkim tempie na obywateli do nawet jako doradcy nie nadążamy wie pan czytać tego wszystkiego tych kilkaset stron uzasadnieniu do ord. pod. do tych zmian tego jest bardzo bardzo dużo, a nie i Anną w jak wejść w i jestem tu jest takie poczucie własnej niepewności niestabilności systemu totalny dobrze to nie to on to byłem tu było dokończenie wyliczanki co w tej nowelizacji jest

Tu wracamy do tego pierwotnego tematu, czyli podatku od wyjścia. Sporo czasu poświęciliśmy na inne osoby fizyczne, czyli te bardziej majętne osoby, które ewentualnie taki podatek będą musiały zapłacić państwo powiedzieli, że w tym chcemy być liderem, bo dyrektywa Antek do tego nie zmusza dyrektywa unijna ma, ale my chcemy spróbować taki podatek wpłacić jeszcze 1 wątek dążą do tego właśnie tematu osoby fizyczne pan Andrzej Marczak przedstawił taką wizję domu jest podatnik, który np. w akcjach mimo ma akcje o wartości przekraczającej 22  000 000 zł postanawia wyprowadzić się np. do tej już wspominanej Hiszpanii, czyli w momencie, kiedy będzie zmieniał też będzie się wyprowadzał będzie musiał zapłacić podatek 19 % nawet jeśli tych akcji nie sprzeda ich tak tak mokną zapłaciłem ten podatek wyjechał noty Hiszpanii dla ziemi może tego zysku nie ma, ale przecież nie ma już akcje kupił za 100 zł, a teraz na giełdzie są wyceniane za 120 poza nimi sprzeda coś może być 80, więc płaci podatek od wirtualnej właśnie realizowanych w tych tzw . tak ułożyć wirtualne i tak nie rzeczywistej, którą mam talentu, a jak bony już w tej Hiszpanii i sprzedam akcji, ale właśnie nosił zaraz okaże, że się z prezydentem i hiszpańskim podatnikiem hiszpańskim i wtedy trzeba będzie zapłacić tam podatek od różnicy pomiędzy stawką 50, czyli po raz drugi płacimy ten sam podatek wg tamtej tamtejszej skali podatkowej na rząd w uzasadnieniu mówi do tej ustawy, że Noto trzeba będzie jakoś ten problem rozwiązać na zasadzie porozumienia między krajami, ale tez faktycznie wznawiać rząd chciał 2 w Tychach oczywiście, że tak dobra mamy umowę nie wymagają z firmami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Tego typu przypadki, które teraz są legislacyjnie w Polsce prowadzone one nie obejmują normy została o tym, mówić będą już Andrzej Marczak to generalnie prawo międzynarodowe podatkowe inne pozwala na unikanie i to jest cel podwójnego opodatkowania natomiast woda jest faktycznie problem, ponieważ się jak traktować ten podatek na wyjściu trzon jest nakładany na polskiego rezydenta, ale w momencie wyjścia tylko z odroczoną może na terminy zapłaty, a w momencie, kiedy już faktycznie sprzedam to będzie sprzedaż przez wdychane przez mieszkańca Hiszpanii to też podatek i dodaje UŁ mamy w uzasadnieniu w uzasadnieniu że, żeby w takiej sytuacji na kraje powinny jakoś się tam porozumieć Pronar ze swoją tezę, że możemy uniknąć tego podwójnego żeglowania do dziś może też, że przecież u nas wzrośnie wartość zespół faktycznie kupionych akcji do 150 % wirtualny tez bogatego, jaki od, czego to jest od żadnych zysków kapitałowych koniec, bo one nie mniej ni z nie powstał kapitałowych czy też ten właśnie exit Tax takich, a tam jak się sprzeda nie zastąpi liczono na 140 pomijam, że 50 listonoszy i 50 zloty i 42 coś innego to tam jest od zysków kapitałowych, bo tam zrealizowaliśmy zysk i dodaje w przerwie dyskutowaliśmy z panią doktor jeśli dziwiliśmy, że rzecz, że rząd nie mnie nie ugniemy się praktycznie nie zachęca właśnie w bogatych podatników do pozostania czy ściągnięcia z zagranicy nie nie tworzy takich zachęt podatkowych tak jak Włosi tak jak wozili go wprowadzić jest ryczałtowe opodatkowanie dla majętnych obywateli ściągają milionerów z całej Europy widzę, że tu wątków realnych Janusz chce przeskoczyć do kolejnych to się okazuje, że to przy tym pierwsze miejsce nie jest wstyd jest ich jeszcze dużo do do przegrana do przedyskutowania, ale nikt jeszcze chciałam wrócić do tego, o czym już zaczęliśmy rozmawiać, czyli helmuty z pokazania z konsekwencji dla firm, bo teraz rozmawialiśmy o osobach fizycznych i rząd będzie nam do końca mam wrażenie opowiadał

To jest podatek nawet w odniesieniu do osób fizycznych dotyczących niewielkiej grupy ludzi, którzy go dokończy jedno zdanie nieufność do groźnego tam jest lex specialis to znaczy, jeżeli mamy przyrost domniemanej przy tym w niezrealizowanym wartości kapitałowej to płacimy 19 %, ale jeżeli będziemy trudno mi trudności z wyceną tego przyrostu, bo np. wystartowaliśmy jako nawet osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bez pełnej ewidencji księgowej i trudno jest wyliczyć doznał on to wtedy płacimy 3 %, ale nie od tej wartości którymi możemy być sztuką całego majątku w, czyli bogatych w gimnazjach liceach o zdrowie, a nawet z domniemanego dochodowego przekształca majątkowych dobrze no i teraz jeszcze w ciemno te firmy zapytać, bo pan wyjaśnił co z tymi firmami na zielone będą też musiał zapłacić podatek, ale pan powiedział to na przykładzie rozkład jakich fabryki tak, ale jeśli to nie oszukują z centrum telefonicznej call Center to co ją będzie chciało wejść na doskonała na dosyć szczegółowe przepisy w ten projekt jest bardzo szczegółowe i tutaj należałoby ja się za pytam o to, dlatego że zastanawiam się mając tę konstrukcję podatku, jakim będziemy inwestycje przyciągać czy to będzie rzutowało na to kto będzie chciał do Polski wejść z nowym przedsiębiorcom uznawał żadnych z tą ustawą to zniechęcamy do wyjścia albo bierzemy to za wejście kapitału z Polski zagranicznego nie widzę powodu, żeby ta stanowi jakikolwiek sposób kogokolwiek przyciąga wprost może zniechęcić oczywiście, że tak zniechęca swoimi przepisami o formę wprowadzenia czasem wprowadzenie i całą atmosferą, wokół którego się wprowadza, czyli brakiem stabilności przewidywalności co będzie dalej zawsze ktoś może pani zawsze straszą straszą, a później wszystko dzieje się dobrze w z 2 powiem tak PiS będą chcieli nam się, że ostatnich deklaracjach rządu i wprowadzania ułatwień dla przedsiębiorców i przyciągania i rozwoju przedsiębiorczości

No niestety tym projektem rząd pokazuje, że nie zależy nam na tym, żebyśmy byli krajem, który się bogaci tylko każdemu po równo już to znamy z historii, że tak kiedyś było w latach PRL -u nikt nie dążył do tego, żeby rozwijać przedsiębiorczość ludzi się bogaci nie widzieliśmy w tym absolutnie żadnego celu i wręczy preferowali Świętego osoby, które no mierny bierny, ale ja dokładnie mierny bierny, ale wierny tylko dodam, że do nieszczęścia ogółem sporą pociechę ten podatek będzie pewnie implementowane przez wszystkie kraje unijne i w obszarze Unii Europejskiej mam nadzieję będą podobne zasady gry, że ten podatek będzie obowiązywał oraz tak jak u nas nie tylko zobaczcie państwo, że ten podatek został wdrożony w krajach Europy zachodniej oni już funkcjonuje, ale w krajach rozwiniętych bogatszych o większy stopień zamożności natomiast w Polsce czy w naszym regionie euro pomimo tego został wprowadzony o wiele bardziej przychylni dla podatnika tak tak tanie stąd odroczenie zapłaty podatku, a u nas musimy płacić podatek do siódmego dnia następnego miesiąca po po zmianie po wydarzeniu, które jest zmiana rezydencji czy zmiana siedziby co więcej oczywiście możemy rozłożyć go na raty możemy wnioskować u naczelnika urzędu, ale też decyzja uznaniowa musimy wtedy pewnie podlegać kontroli podatkowej tak dalej tak dalej

Apelowałbym o złagodzenie tych regulacji. Faktycznie, jak się wchodzi do kraju z biznesem, toteż się zawsze ma perspektywę wejścia, jakie są implikacje podatkowe w sytuacji, kiedy będę wychodził z tego kraju z inwestycji czy to kapitałowej czy to pan, jakie są związane z ich strony pojedzie z panią premier Gowin, że nie musimy respektować wyroków ani orzeczeń Trybunału nowy właśnie były bardzo ważna uwaga moim zdaniem nie znam przypadek tak się spieszymy z tą ustawą w porównaniu do wszystkich poprzednich, które regulowały funkcjonowanie rynku kapitałowego tutaj akurat mówi Rybiński podatkowego w zakresie czynności faktyczne Majdan się śpieszymy, dlatego że rozpoczyna się bardzo gorąca jesień już dzisiaj mamy powołanie sędziego sprawozdawcy w Trybunale sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego rozpatrywania tego pytania prejudycjalnego Sądu Najwyższego, ale mamy przecież całe postępowanie z art. 7 mamy pozbędzie mili postępowanie przed Trybunałem z wniosku Komisji Europejskiej można spodziewać się, że rząd się spodziewała żegnać się nie rządzi, choć rząd jest pewny jak wiemy, że osoby nie chcą jakiś czas może, jakie będą wyroki premier Gowin zapowiedział, że tych wyroków nie będziemy przecież będziemy przestrzegać, jeżeli będzie dla nas korzystny, a więc nie ma chętnych firma związana będzie miało nadzieję, że wtedy firmy będą miały skłonność do niepokoju co się będzie działo do Chin oznacza początek wychodzenia Polski w Unii Europejskiej rozwój i zamożni obywatele i firmy będą chociażby dla upewnienia się, że do tego wyjścia nie dojdzie będą chciały zmieniać rezydencję i bez Boga, że tak jak będziecie chcieli uciekać przed tym co my będziemy zamierzali robić to będziecie milimetra finansowe na granicy NATO

Takim właśnie stwierdzeniem kończymy dzisiejsze wydanie magazynu EKG. Pani dr Anna Masłoń-Oracz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dziękuję bardzo. Pan Andrzej Marczak, partner, doradca podatkowy w firmie KPMG, dziękuję bardzo. Pan dr Bogusław Grabowski, ekonomista, bardzo dziękuję. Teraz informacje, po informacjach audycja OFF Czarek i Cezary Łasiczka
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA