REKLAMA

Komu wolno ignorować wyroki TSUE? Wyjaśniamy min. Gowinowi

Analizy
Data emisji:
2018-08-27 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:56 min.
Udostępnij:

Dr Piotr Bogdanowicz z Uniwersytetu Warszawskiego opowie o pytaniach prejudycjalnych Sądu Najwyższego i zawieszeniu stosowania ustawy z tym związanej. Rozwiń »

Rozmowa toczy się w kontekście wypowiedzi wicepremiera Jarosława Gowina, który dał do zrozumienia, że jeśli wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie nie pomyśli rządzących, to polskie władze go zignorują.

Pytania prejudycjalne to procedura, w której sąd krajowy, gdy ma wątpliwości co do wykładni prawa Unii Europejskiej, czy też ważności tego prawa może lub w niektórych przypadkach musi w przypadku Sądu Najwyższego jako do sądu ostatniej instancji. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Audycja analizy, Agata Kowalska przy mikrofonie. Miałam państwo przygotować psychicznie i fizycznie, bo to dość ciężki kawałek chleba, na kolejną rozmowę trudną prawną w dotyczącą pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego i w konsekwencji w wyścigu z czasem, do jakiego przystąpiła jak rozumiem tzw . krajowa rada sądownictwa, rekomendując na wyścigi na kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Ale nie będziemy tego robić, myślę, że są państwu wdzięczni, dlatego że musimy zająć się wypowiedziami wicepremiera Jarosława Gowina, który jest na tyle zdolny, że kilkoma dosłownie zdanami narobił szumu. Rozwiń »
I okazuje się, że wystarczą te 3 zdania i cała audycja gotowa w trochę też nam pomogą komentarze z dzisiejszego poranka Radia TOK FM, gdzie publicyści próbowali ustalić, jaki jest właściwie w stan faktyczny nie wiem czym się to udało i niewdzięczna siedzi się uda, ale spróbujemy proszę trzymać kciuki nam w tym towarzyszyć mówię my po nie można z nami studium ekspert dr Piotr Bogdanowicz radca prawny i wykładowca w katedrze prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji na Uniwersytecie warszawskim dzień dobry panie dr. George pani redaktor dobrze, zanim zaczniemy licytować Jarosława Gowina i Piotra Zarembę, który postawił kilka ciekawych pytań w poranku Radia TOK FM to chciał, żebyśmy się raz powiedzieli co właściwie zrobił Sąd Najwyższy w ostatnim czasie czym są pytania prejudycjalne czy miasto na UAM tak to postanowienia o zabezpieczeniu też tak akademicko, żebyśmy później już musieli znaleźć się, o czym właściwie dyskutujemy o masie mam nadzieję, że nie akademicko, bo inaczej słuchacze nas nie zrozumieją, iż on dobrze wycenione myśli serio prosto w prosty wykład dla przeciętnego studenta wydziału prawa administracji szpitala w zdaniach prejudycjalne to procedura, w której sąd krajowy, gdy ma wątpliwości co do wykładni prawa czy też Unii Europejskiej czy też ważności tego prawa może lub w niektórych przypadkach musi w przypadku Sądu Najwyższego jako do sądu ostatniej instancji jest to obowiązek kieruję pytanie prejudycjalne właśnie do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej na Trybunał sprawiedliwości, wydając wyrok wskazuje jak należy interpretować przepisy prawa Unii Europejskiej, a w przypadku pytań o ważność czy dane przepisy prawa Unii Europejskiej są ważne czy nie i Sąd Najwyższy skierował 5 pytań prejudycjalnych z czego 4 poświęcone były kwestie wykładnia art. 19 w dużej mierze art. 19 i zasadnicze zręby traktatu o dużej Europejskiej, a ich zasady skutecznej ochrony sądowej, a dokładniej tej kwestii czy przejście w stan spoczynku sędziów jest zgodna z tą zasadą skutecznej ochrony sądowej czy też przepisy, które po ich płyt prawa krajowego mogą nakazać takie przeniesienie sędziów w stan spoczynku pod pretekstem ukończenia na nich określona brutto, dlatego że w składzie sędziowskim zajmujący się w konkretną sprawą w Sądzie Najwyższym znalazł się 1 sędzia, którego ta to przejście przyspieszone przejście stan spoczynku spowodowane ustawą osądzie najwyższym dotyczyło właśnie, a nawet 2 sędziów 2 nogach przez rząd ma pomyłka no dobrze i tutaj 5 pytań prejudycjalnych trafia do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej oczywiście on może zastanowić czy w czy w ogóle to są prawidłowo skonstruowane pytania czy to się mieści z mit w formule i jej teraz tym się chyba cudze właśnie zajmuje takie są już po 10 czy nasz Sąd Najwyższy dobrze odrobił lekcję tak jest, a w ten to orzeczenie o zabezpieczeniu jak je jak rozumieć to nie tylko to jest postanowienie, którym Sąd Najwyższy zawiesza stosowanie przepisów ustawy jak wiemy mamy te wątpliwości czy zawiesza w stosunku do tych sędziów, którzy lekturze właśnie zasiada w jej składzie bez tych 2 sędziów czy też tych wszystkich 14 objętych nad tą procedurą czy też w ogóle wszystkich, którzy mogą być objęci tą procedurą te wątpliwości to, dlatego że postanowienie zabezpieczające zabezpieczenie dotyczy stron postępowania ono zwykle ma czy zwykł on ma zaś zasady charakter konkretne rzeczy i tak z takiego czysto można powiedzieć formalnego punktu widzenia to rzeczywiście taki środek zabezpieczający powinien dotyczyć konkretnych osób tekst z powodu, których zostało wydane no ale treść tego postanowienia rozstrzyga tego jednoznacznie natomiast do treści treść rozstrzyga czy Sąd Najwyższy uznał SN rozszerzył ten skład rozszerzy, pisząc ten zakres tego tego zabezpieczenia uznając, że skoro zawiesza stosowanie przepisów ustawy to siłą orzeczono dotyczy każdego z tych sędziów każdego, który z nas w sytuacji przewidywanej, czyli ten zarzut o tym, że zawiesił właściwy całkowicie ten przepis, bo wszyscy, którzy mu podlegają zostali tymczasowo uratowani jest jakość właściwy prawidłowy no to jest zarzut, którym rzeczywiście jest nośna jest coś narzeczy natomiast należy pamiętać, że AM postanowienie o zabezpieczeniu polegające na tym, że dany przepis prawa krajowego jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej w związku z tym sąd postanawia zawiesić stosowanie przepisów ustawy to jest nic innego niż tylko taka nie ma do nas o Annie sformalizowana forma zasady pierwszeństwa, bo sądy są zobowiązane zasadą pierwszeństwa czy są zobowiązane nie stosować przepisów prawa krajowego, które są niezgodne z prawem Unii Europejskiej oczyszczamy czegoś nie wiemy tak, ale jeżeli sąd uznaje, że jego zdaniem te przepisy są niezgodne to odmawia zastosowania, a dopiero, kiedy ma wątpliwości, kto kieruje pytanie prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości i Sąd Najwyższy w Reno uznał jednak, że mamy do czynienia z jakiejś mierze z uznaniem, że te przepisy są niezgodne z prawem Unii Europejskiej, bo zawiesił stosowanie tych przepisów, a zawiesił dlatego wysłałem tam nie chciał, żeby w oczekiwaniu na wyrok tego Trybunału sprawiedliwości kraina wyrok Trybunału sprawiedliwości są ci sędziowie bezskutecznie zostali Alina zgadza się, że należy nielegalnie niezgodnie z prawem, zanim nominatów wszystko układa się Jarosław Gowin minister w rządzie prawa sprawiedliwości w rozmowie z tygodnikiem dorzeczy mówi tak w jeśli Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej dopuszcza się precedensu to podkreślam i usankcjonuje zawieszenie prawa przez Polski Sąd Najwyższy to nasz rząd zapewne nie będzie miał innego wyjścia jak doprowadzić do drugiego precedensu, czyli zignorować orzeczenie Trybunału jako sprzeczne z traktatem lizbońskim i duchem integracji Europejskiej teraz pan Wit hektarze jedno kłamstwo i 1 straszna rzecz jedno kłamstwo zachowuje spokój, chociaż po drodze się dym uszami wy się wysuwać, ale u nas sporo czasu już na motywach i rodziny z Argentyną zdąży rozumiem, że moja śledzą one co słyszy o tym, powie jak i kłamstwem jest, że Trybunał stanowi precedens, ponieważ trybuna z treści w przeszłości orzekał już, że sądy krajowe mogą ustanawiać takie środki, a jak środki zawierające stosowanie przepisów ustawy powiem więcej Trybunał sprawiedliwości w 1 z pierwszych spraw tego dotyczących uznał wprost, że przeszkodą nie może być brak tego rodzaju przepisów w prawie krajowym albo dzięki słynnej ustawy czy przepisu, który mówiłby wprost Sąd Najwyższy może zawiesić przepisy ustawy jeśli, by wątpliwości co do ich legalności nie mamy takiego przepisu w Polsce, a mimo to co powiedział to nic nie szkodzi i tak Johnson to ma na to prawo to ma wynikać z prawa Europejską wynika bezpośrednio z przepisów prawa Unii Europejskiej nic nie będziemy mieli precedensu natomiast jeśli chodzi o ten drugi pracodawca, którym mówi inny pan premier zignorować orzeczenie Trybunału jako sprzeczne z traktatem lizbońskim i z duchem integracji Europejskiej na pewno nas tutaj to w takim razie bez gmach kłamstwa, bo duch integracji Europejskiej na pewno nie zakłada ignorowania wyroków Trybunału z gości wręcz przeciwnie ten duch, a integracji zakłada, że wyroki Trybunału sprawiedliwości są wykonywane, że przepisy, które są niezgodne z prawem Unii Europejskiej nie tylko są niestosowane przez sądy, ale później prawodawca krajowe jak uwzględnienia taki wyrok uwzględnia rozstrzygnięcie Trybunału z treści i np. usuwa przepisy prawa mógł pan zrozumiał że, gdy pan minister Gowin nie mówią o tego typu integracji Europejskiej mówi o tej tez bardzo ciekawej paradoksalne, że integracja Europejska w w słowach ministra Gowina i wielu innych oznacza, że taką integrację, której wszyscy są osobno, czyli tak naprawdę chodzi mu państwo narodowe suwerenne, a tym samym wniosek jest 1 żaden Trybunał swoje roszczenia o Polski nie będzie nam się wtrącał ds. krajowych to o to tu chodzi, że duch integracji Europejskiej polega na tym co mówisz to ja są bowiem dalej w wywiadzie, że Europa to Europa ojczyzn narodowych suwerennych krajów już zużyta tata cisza w 2 cisza jest z taką aktor szczęście, żeby się nie nie nie zagotować dlatego, że to jest w 31 z koncepcji jest koncepcja, którą wyznaje nam przed Victor Orban, którą Best wyznaje rząd prawa i sprawiedliwości, ale patrząc na rozwój integracji Europejskiej ostatnich 50 latach to trudno zgodzić jest ze sformułowaniem z nieba jak powiedział analiz realizuje wydział to jest pewna wizja Europejska tym zgodził, ale jak można mówić o integracji jednocześnie skrót, podkreślając jej dezintegracja to już zostawmy językoznawca może albo politologa opcji, a co z tą sprzecznością z traktatem lizbońskim wg ministra Gowina test owo orzeczenie TSUE byłoby sprzeczne z traktatem lizbońskim nie byłoby na to jest ten rodzaj obrony, której jak rozumiem przyjmuję rząd Polski wskazując, że wymiar sprawiedliwości organizacja wymiaru sprawiedliwości powinna należeć do państwa członkowskiego, a ich od lat Trybunał sprawdzi się w swoich orzeczeniach np. dotyczących tych powoływania odwoływania mnie w organów sądowych wskazywał, że są jednak granice tego rodzaju swobodę w tej swobody z, a pod koniec lutego, gdy wydał ten słynny wyrok nie portugalski dotyczące wynagrodzeń sędziów z dnia portugalskich we wprost potwierdził, że zasada skutecznej ochrony sądowej może być wzorcem kontroli czy może być tym przedmiotem, który będziemy w świetle, którego będziemy oceniać działania państwa członkowskiego co na pewno nie jest niezgodne z traktatem lizbońskim czy też tak to prawda z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej traktatem, walcząc o Unii Europejskiej nowa się panie ministrze, bo ta integracja Europejska polega na tym, że powołaliśmy taki wspólny Europejski sąd on jest sądem wszystkich tych ojczyzn, o których pan tak pięknie mówi w dorzeczy audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie duchem jest z nami Jarosław Gowin, który dzisiaj wstrząsną światem, twierdząc że rząd być może nie będziesz szanował wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym momencie komentarzy się posypały z rekomendujemy to wspólnie z dr. Piotrem Bogdanowicza radcą prawnym i wykładowcą na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego w i teraz kłopot, bo powinnam pana panie doktorze zapytać co to w ogóle znaczy, że rząd Shinzo nie zastosuje czy nie w obronie zastosuje się do tego wyroku w Górze potem w parę minut później Jarosław Gowin lider po konferencji prasowej rannej w prywatnej rozmowie z portalem Onet PL postanowił powie, że miał coś innego na myśli, ale załóżmy na potrzeby tej dyskusji, że jest jakiś inny członek rządu, który jednak uważa tak jak Jarosław Gowin w pierwszej wersji, czyli że rząd może nie stosować się do wyroku Trybunału co drugie oznacza i czy podmiot rząd jest czuły, jakkolwiek prawidłowo użyty bo kto miałby się generalnie im nie zastosować do ewentualnego tych ewentualnych odpowiedzi prawnych w nowych nazw bym nie inny w tym przypadku dotyczącym powoływania sędziów no to w pierwszej kolejności krajowa rada sądownictwa i prezydent, a teraz wyobraźmy sobie stronie Sąd Najwyższy na Sąd Najwyższy oczywiście jeśli odpowiedzi będą niezgodne z ich oczekiwaniami Sąd Najwyższy jest związek będzie związany wyrokiem Trybunału sprawiedliwości i odpowiedziami napytania o imprezach, ale tak Trybunał sprawiedliwości wielokrotnie w swoim orzecznictwie wskazywał, że już sąd, który kieruje pytanie do Trybunału sprawiedliwości jest następnie związany tą wykładnią zaproponowaną przez Trybunał sprawiedliwości i wyższą statystyki, które mnie kiedyś nie były prowadzone pokazywały, że co najmniej 9078 % tych sądów rzeczywiście wykonuje w roku czyści możemy się zastanowić, ale 1 % 32 % sądów w takim razie się jednak nie dostosowały na te nie trzeba byłoby zobaczyć jak każdy z tych przypadków z czego to nie wynikało także w prawie Unii Europejskiej Unii Europejskiej sądy te, które kierują kierują później są związane tym gronie jasne, a po wodzie, ale trzeba patrzeć dalej na sezon krajową radę sądownictwa i selerem i dna są jeszcze jej prezydenta na psie, bo w obronie, bo wyobraźmy sobie sytuację bardzo prawdopodobną moim zdaniem, że Trybunał sprawiedliwości uznał, że zasada skutecznej ochrony sądowej sprzeciwia się o obowiązywaniu takich przepisów, jakie obecnie obowiązują w ustawie o Sądzie Najwyższym dotyczące przenoszenia sędziów w stan spoczynku co oznacza, że ci sędziowie, którzy z zgodnie z ustawą mieliby przejść stan spoczynku co dalej sędziami Sądu Najwyższego zostaje bezpośrednio no tak wtedy taki z tym sąd np. nie być prezes Sądu Najwyższego kierująca sędziów do orzekania w konkretnym składzie nie jest związana w żaden sposób tymi przepisami może odmówić ich zastosowania i Moskwa wyznaczyć tych sędziów np. tych 2 sędziów z powodu, których zostało skierowane pytanie do orzekania uznał, że orzecznictwo Trybunału w tym przypadku odpowiedzi na pytanie prejudycjalne staje się częścią naszego porządku prawnego nie trzeba zmieniać ustawy o życie ma ostateczny, ale generalnie ona nie musi czekać na zmianę ustawy te to orzeczenie stanie się częścią naszego prawa taki sposób, że rzeczywiście wszystkie organy są, jakby związane z takim posłem zatem wątpliwości Piotra Zaremby dzisiejszego poranka Radia TOK FM Jaros z Gowinem w konkretnej historii związanej z tymi tezami pytaniami prejudycjalnymi w bazylice Bond Fund 3 pytania prejudycjalne pociągają za sobą wiążące dla Polski orzeczenia Trybunału mówi, zanim niech ja, mówiąc że pisarz Paul di jak sam tekst dotyczący tego sporu właśnie pierwotnego no i próbowaliśmy dowiedzieć się z tym co do pytania prejudycjalne ich wytłumaczono mi przez transport publikacji na ten temat są dostępne w internecie, że w tych pytaniach dyscyplin w odpowiedzi z Trybunału są panele ze wskazówkami z plusem dla sądów czy dostęp także tak naprawdę trudno odpowiada Sądowi Najwyższemu Sąd Najwyższy zdecyduje w jakim zakresie zastosować już taką interpretację Trybunał wyda niemal tak, aby wywiązać z tego Józefowi po i to jest bardzo ważny moment to mówił Piotr Zaremba w poranku to zaciekawiło i dlatego rzeczywiście to się wiąże z taką pewną wolnością i zakresu odpowiedzi Trybunału Trybunał może wejść na część pytań albo dodać coś oprócz poza pytaniami dodatkowo i czy może stąd wynika ta myśl Piotra Zaremby, że ostatecznie to Sąd Najwyższy będzie decydował jak rozumieć tę odpowiedź przyjdzie za Trybunał spolegliwość Unii Europejskiej zawsze trudno jest, iż w głowę dla pana redaktora Zarembę Guja próbujemy wiem to po pierwsze, wydaje się, że te wątpliwości mogą wynikać z tego faktu, że rzeczywiście te prezentuje się takie opinie w literaturze, że LNG skoro wyrok Trybunału sprawiedliwości odpowiedź na pytanie prejudycjalne wiąże tylko i wyłącznie takiego formalnego czysto punktu widzenia ten sąd, który zadał pytanie i ewentualnie inne sądy w ramach kontroli kontroli instancyjnej istotą w takim razie niema takiego bezpośredniego związania w ogóle jest zupełnie innych sądów przez zupełnie innych zupełnie innych organów, niemniej Sąd Najwyższy kilka lat lat temu wydał takie orzeczenie, w którym bardzo ładnie wskazał, że nasz Polski nasz Polski także wyroki tradycja one mają tzw. względne skutek erga omnes względne w ten sposób, że one dotyczą formalnie odnoszą się formalnie do tego sądu, który zadał pytanie, ale właśnie ze względu na zasadę pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej każdy inny sąd każdy inny organ w tym wyrokiem Trybunału sprawiedliwości jest związane z w innym przypadku no proszę zobaczyć jak bardzo łatwo byłoby właśnie nie stosować do wyroków Trybunału sprawiedliwości albo częściowo stosować częściej stosować chociażby aut ale kto chce decydować kto, których się stosować, do których nie no i orzekają sądy czy sądy powinny to do sądów powinna należeć ta decyzja sądu powinna się wskazywać Trybunał sprawiedliwości nie orzekł w tym zakresie tylko orzekł innym zaś, a jeśli ma wątpliwości to te sądy powinny kierować pytania prognoza może być także n p . tzw . krajowa rada stwierdzi, że jej nie dotyczy to na lata ten wyrok zepsuła, czyli te odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, ponieważ te pytania są błędne zadane gogle odcina się od całej sprawy albo stwierdzała, że się zastosuje, ale tylko w części, a dla obu prezydentów w każdy jakoś będzie pos po swojemu odnosi się do całej sprawy o takiej sytuacji, żeby nie obraża, dlatego że te pytania Sądu Najwyższego są zalane jednak w sposób konkretny ona rzeczywiście dotyczą tej kwestii tego czy zasada skutecznych osobom jeszcze raz sprzeciwia się o przenoszeniu sędziów w stan spoczynku teraz Trybunał sprawiedliwości odpowie w ten sposób zasada skutecznie może spędzić ten sposób zasada skutecznej ochrony sądowej sprzeciwia się właśnie przenoszeniu sędziów nie mogą być tak stanie spoczynku żartuję oczywiście trochę żalu żegna się w 2 trochę bardziej pewnie były rozbudowane, ale to powinno być konkretne odpowiedzi na konkretnie zawieziono nas teraz myślą myślą o sprawie irlandzkiej i pytaniach irlandzkiej sędzi do Trybunału również, w którym w, której to odpowiedzi obawiano się, że będzie ono dość ogólna i zwróci całe całą odpowiedzialność no z powrotem na tę nieszczęsną irlandzką sędzi, która będzie w da nam grę na nas do celu ataków politycznych, bo to na nim będzie spodziewała spoczywała odpowiedzialność to może być też tak samo w tym scenariuszu myślę, że nie, dlatego że tak sprawa irlandzka była dużo trudniejsza to, bo dużo trudniejsze zadanie dla Trybunału z treści są, z którego moim zdaniem wybrał dobrze, ale tutaj ta sprawa wydaje się dużo łatwiej 6 × konkretne tak bardziej Konrada lidera z mamy sytuację, w której trybuna swoiście orzeka tak jak przed wielką powiedzieliśmy, więc te przepisy prawa krajowego są niezgodne w związku z tym np. sędzia, by pani prof. Gersdorf was to nie przechodzi stan spoczynku, dlaczego powołuje ten przykład, dlatego że mówisz o tym, kolejnym obwieszczeniu prezydenta w sprawie kolejnego konkursu na sędziów Sądu Najwyższego wskazuje się, że w izbie cywilnej ma mieć wakacji na 4 miejsca tymczasem jej i Zamościa prowizor Warszawa ani rozdział tymczasem ten wakat to tryb ich pracy przeprasza, że oczywiście taka praca przy czym za ten wakat powinien dotyczyć 3 sędziów, a nie 4, bo to czwarte sprawuje pani sędzio pani prof. Gersdorf Ideas, jeżeli krajowa rada sądownictwa i trybuna IMP prezydent powołałby łącznie tak już tutaj upraszczając sędziego właśnie na to stanowisko zajmowane przez inne panie z rur gazowych to byłoby niewykonanie wyroku w istocie Trybunału sprawiedliwości to pole działania, które było niezgodne z prawem Unii Europejskiej, dlatego że Trybunał co jeszcze powiedział, że pani czy powiedziałby tak, że możliwość taką sytuację, że pani prof. Gersdorf ze względu na zasady skutecznej ochrony sądowej nie może nie przechodzi w stan spoczynku wzięłyśmy sędziego dublera w Sądzie Najwyższym to tę funkcję już mamy rozpoznaną przez Trybunał Konstytucyjny ale, ale byłaby 1 różnica, czyli ta kwestia rzeczywiście bez wątpliwości chodzi zakres prawa Unii Europejskiej światku Trybunału Konstytucyjnego wygląda sytuacja jest trochę mniej oczywistą ruch prawnicy tak mówili w tamtym przypadku apotem przekazał zignorować można prawo i krajowe i konsumpcyjna i Europejskiej i 2 i właściwie to wszystko jakoś tej władzy, mimo iż udaje w jeszcze 1 element jedno pytanie wątpliwość Piotra Zaremby tym razem wracamy do wątku zabezpieczenia, czyli tego słynnego zawieszenia ustawy powtórzmy, bo to ważne napadów poranku Radia TOK FM oczywiście on mówi Lech jest czymś innym się do żony dostępny w postanowieniu, które dotyczą w kwestii zawieszenia w Polsce przepisów, ale też nie jestem pewny czy to jest wiążąca i co więcej powiem szczerze są sprzeczne na ten temat orzeczenia Trybunału potem były inne orzeczenie o nic nie zacytuję w tej chwili kredyt w tym drugim orzeczeniu wyraźnie Trybunał ten sam Trybunał z UE powiedział, że prawo zawieszania i jest jakby należną temu i jak to jest diesel pali krajowym na w Polskim prawie nie ma prawa do sądu list do zawieszania no tak mówił Piotr Zaremba szukał czytał z po równo wyroki Trybunału co jest chwalebne euro to wspaniale, że publicyści, którzy na co dzień zajmują się prawem tak trochę tak jak, grzebiąc próbują zrozumieć najczęściej się to nie udaje mówi za siebie oczywiście jak to jest z tymi poszukiwaniami Piotra Zaremby to nie do końca maja zajmą się udały, dlatego że nietrudno treści orzekał rzadko w zakresie tych postanowień zabezpieczających tego zabezpieczenia przez e -sąd krajowe banki już nie aktorka ma możliwie Unibet, ale tych sprawach orzekał o tym, prawie sądu krajowego do do zastosowania środka środka zabezpieczającego mówił pan też częściej nawet jeśli nie ma przepisu brak jest natomiast tutaj musimy jeszcze zwrócić uwagę to też mówiłem właśnie w tej pierwszej części te ryby Sąd Najwyższy zadał 5 pytań 4 dotyczą tej kwestii przenoszenia i przenoszenia sędziów kasta spoczywa na piąte pytanie właśnie dotyczy tej kwestii tego zawieszenia nie mówiąc potocznie stosowania przepisów ustawy czy tego zabezpieczenia, czyli sąd sam pyta o to co robić sąd rzeczywiście najwyższy ma też pewne wątpliwości chcę, żeby sprecyzowano tę kwestię dotyczącą tego jak dalece ten środek zabezpieczający nie może sięgać co jednak nie zmienia faktu, że w tym okresie dało od czasu wydania wyroku przez Trybunał SP jeśli to nie jest tak żadne potwierdzenie przez pasiekę do tego czasu w tej konkretnej sprawie rzeczywiście te przepisy są w domu kolokwialnie rzecz potocznie mówiąc zawieszony w, a jeszcze jedno z Chińczykami, bo pan panie doktorze się mówi w tej audycji wielokrotnie wielokroć rząd będzie musiał się dostosować nie pan podział krajowa rada prezydent, ale co jeśli te wszystkie w działania decyzje zostaną podjęte, zanim Trybunał w swoim to z po powolnym tempie sprawą się zajmie to typ mówi się polityka faktów dokonanych co wtedy grunt to, że 1 rzecz to postępowanie dotyczące wyboru sędziów do Sądu Najwyższego to teraz stop dotyczące 44 miejsce ma się nijak, bo to, żeby sprecyzować ma się nijak do tych pytań prejudycjalnych, dlatego że ta nie ma rzeczywiście tego ryzyka no anomalia balsam o powoływaniu leniem kolejny już, która jest hasłem Kurier, jakby raz nie ma przesuwa maluje przyspieszeń baty, ale leśnicy alarmują Human jest rzeczywiście nastąpi przyspieszenie i jeżeli rzeczywiście krajowa rada sądownictwa wybierze tych kandydatów prezydent ich powołać to niestety, ale będziemy mieli do czynienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej, które moim zdaniem zostanie sposób potwierdzone niejako chwilę później przez Trybunał sprawiedliwości nie będzie miało to żadnego znaczenia mówi teraz wyłącznie z perspektywy prawa Unii Europejskiej żadnego znaczenia dla usunięcia skutków tego wyroku tak naprawdę to co nam krajowa rada sądownictwa wtedy bez serwowała i prezydent to mógłbym ogromny bałagan, dlatego że musiałyby zostać uchylone skutki tych decyzji, czyli sędziowie są nieusuwalni musieliby zostać usunięci to bardzo nie usuwanie powołani niezgodnie z przepisami prawa do takich sędziów zasnąłem przyzwyczajać mamy ich coraz więcej dr Piotr Bogdanowicz radca prawny wykładowca w katedrze prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego był państwa i moim gościem czekamy na więcej wypowiedzi przez przedstawicieli rządu, bo co 1 w to bardziej interesująca inspirująca dziękuję panie doktorze
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA