REKLAMA

Exit tax, zmiany w rozliczaniu auta w firmie - czyli nowe pomysły na rewolucję w podatkach

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2018-08-28 12:40
W studio:
Czas trwania:
16:34 min.
Udostępnij:

Rada ministrów obraduje nad ważnymi projektami. Jeden z nich to ten o pracowniczych programach kapitałowych, czyli o sposobie na to, jak nas zachęcić, trochę właściwie zmusić do tego, żebyśmy sami oszczędzali na dodatkową emeryturę. Rozwiń »

Inną ważną kwestią jest tzw. exit tax, czyli podatek od wyprowadzki z Polski.

O nowych pomysłach na rewolucję w podatkach Aleksandra Dziadykiewicz rozmawia z Anną Misiak, doradcą podatkowym. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Raport gospodarczy, jest 12 43. Aleksandra Dziadykiewicz, zapraszam na raport gospodarczy Radia TOK FM Teraz za euro płacimy 4 złj 27 gr, za dolara 3 zł i 65 gr, za franka 3 zł i 73 gr, a za funta 4 zł i 70 gr. Giełda w Warszawie: na plusie WIG 20 zyskuje 24 %, indeks WIG w tej chwili 14 % ponad poziomem wczorajszego zamknięcia, czyli 14 na plusie. Rada ministrów obraduje dzisiaj nad większą ilością projektów, ale dwa są szalenie ważne. Jeden to ten o pracowniczych programach kapitałowych, czyli o sposobie na to, jak nas zachęcić, trochę właściwie zmusić do tego, żebyśmy sami oszczędzali na dodatkową emeryturę. Rozwiń »
My jako pracownicy przy współudziale pracodawców i w pewnym sensie również budżetu państwa w rząd dzisiaj o tej sprawie właśnie rozmawia, ale rozmawia także o zmianach w podatkach i to właśnie zmianom w podatkach, które są proponowane przez radę ministrów w tych ostatnich tych, których projekt pokazane zostały w piątek już dziś zajmuje się nim rząd będziemy rozmawiać w raporcie gospodarczym raport gospodarczy

A ze mną studio Anna Misiak doradca podatkowy partner w zespole podatków osobistych i doradztwa dla pracodawców MDDP dzień dobry dzień dobry nowość, bo to jest tak chyba trochę ten projekt, który jest bardzo obszerny i pokazał się w piątek wszyscy jesteśmy na takie wczytywania się w nowe pomysły i regulacje dzisiaj rządy swoją zajmuje się tymi zmianami tras, tak więc komentarzach czytam, że to jest podatkowe trzęsienie ziemi, a z drugiej strony otwiera mocno skutków regulacji dzielą takie zdania, że to jest projekt, który wpisuje się w politykę tzw. 3 pań w prawie podatkowym, czyli przejrzystości prostoty i przyjazność systemu podatkowego, która z tych tez jest pani bliższa

Na tak postawione pytanie muszę powiedzieć, że bliższa jest ta pierwsza teza liczyli, że jak jest to jednak projekt dojście kontrowersyjne zawiera rozwiązania, które do tej pory w ogóle nie były regulowane przez Polski system podatkowy inny, a niektóre z zaproponowanych zmian, mimo że na pewno sprzyjają palenie w polityce Profi skalnej Anny to jednak beret będą dużą zmianą dla samych podatników jeśli oczywiście zaproponowanym kształcie wejdą w życie and Tell tego nigdy nie wiemy, czego pragną

Oczywiście nie wiemy natomiast rano musimy się oczywiście z tym liczyć, że nie część przedstawionych propozycji, a być może nawet nie wszystkie, ale z lekko modyfikowane ne będą w niedługim czasie obowiązywać w Polskim systemie podatkowym nowa to oznacza niestety zupełnie inne spojrzenie w wielu aspektach nam nie tematy własnej sytuacji jak u podatnika i dotyczy jak rozumiem zarówno firmy i tych dużych i tych mniejszych takich osób fizycznych dokładnie, ponieważ zmiany zaproponowane w ustawach podatkowych odnoszą się zarówno do przedsiębiorców, jaki realny do osób nieprowadzących działalności gospodarczej, a osiągających różnego rodzaju dochody choćby dochody z waluty wirtualnej, ale też i osób, które np. zdecydowały się na zmianę rezydencji podatkowej, ale także tych zmian jest rzeczywiście sporo gminne i te są też zmiany, bo my to też nie jest także projekt Concorde kontrowersyjny nie niesie ze sobą jakiś pozytywów on w niektórych aspektach również, że przewiduje zmiany, które są korzystne dla podatnika w takim razie spróbujmy się przeżyć oczywiście przez wszystkie punkty nie przebrniemy, ale gdzieś wskażmy te, które są groźne bardziej kontrowersyjne

I tutaj wydaje mi się, że warto poświęcić trochę w niejednym czasu i uwagi na wyjaśnienie czym tak naprawdę jest exit Tax, który po raz pierwszy pojawia się w tej propozycji i ma pojawić się w Polskim systemie prawnym właśnie exit Tax, czyli co właściwie od czego podatek od tego wejścia właśnie nie nasza projektem ustawy przewiduje, że mam tak naprawdę 2 sytuacje, w których ten podatek podatek, który ustawa nazywała no bo atakiem od dochodów ze wzrostu zysków niezrealizowanych, bo nie posługuje się pojęciem exit Tax ułomna, ale generalnie o to chodzi przewiduje 2 sytuacje 1 sytuacja, w której 1 składnik majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą jest przenoszone poza obszar Polski w ten sposób i wskutek tego przeniesienia de facto Polska traci prawo do pobrania podatku od dochodów w przypadku jego zbycia, a druga sytuacja że, gdybym sprzedał mama jest firmą dla sprzedała tutaj to byłaby to byłby podatek dla polskiego fiskusa lepsze, choć już w środę, a jeżeli, by się okazało, że wskutek przeniesienia tego podatku Polska nie może pobrać ze to właśnie tej sytuacji dotyczyłby ten podatek, który trzeba byłoby ma zapłacić z nowych nie natomiast druga sytuacja dotyczy on zupełnie innego przypadku mianowicie zmiany rezydencji podatkowej, jeżeli wskutek zmiany rezydencji podatkowej ulgi podatkowe już wyjaśniam rezydencja podatkowa, czyli sytuacja, w której uznajemy, że Polska tak mówiąc najkrócej i analiz najkrócej jest naszym ARM jest maj jest krajem, w którym mamy miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, a więc rozliczamy tutaj swoje światowe dochody w Berlinie tylko te dochody, które uzyskujemy w Polsce z pracy umowy-zlecenia członkostwa w zarządzie działalności gospodarczej nieruchomości najmu, ale również dochody, które uzyskujemy za granicą choćby mając np. nieruchomość za granicą się mamy tam dochody z najmu, więc również tutaj odpowiednio w Polsce powinniśmy te dochody zadeklarować czy też dochody choćby z działalności na giełdach zagranicznych, bo jest wiele osób, które podejmuje takie ryzyko ich w nie ma dochody na dochody z akcji czy w ogóle decyduje się na inwestycje w papiery wartościowe na giełdach zagranicznych, a więc również w takim przypadku nieletnim osoba posiadająca polską rezydencję podatkową jest zobowiązana do tego, żeby to dochody rozliczyć się w Polsce stosownie do polskich przepisów Fed i taki właśnie przypadków będzie dotyczył ten podatek od tzw . inny od dochodów zysków niezrealizowanych mówiąc w skrócie ten exit Tax w sytuacji, w której dana osoba decyduje się n p . na zmianę rezydencji podatkowej i w ten sposób Polska traci po Annie prawo do tego ażeby pobrać podatek, gdyby dana osoba w odniesieniu do określonych elementów jej majątku osobistego zdecydowała się nudne te składniki majątku osobistego sprzedać wzór jak coś bardzo z kontroli skomplikowanego i ludzie mówią wcale nie musi być łatwo też do wyliczania, bo to też, gdyż dolar amerykański batalion mnóstwo rzeczy w tej ustawie, jakbyśmy chcieli przejście przez więcej szczegółów to naprawdę otworzy się bardzo bardzo wiele wątpliwości możemy sobie zbyt droga upraszczając summum jest spodziewa się, że do granic możliwości, a nasze miasto taką osobą mam właśnie te swoje akcje za granicą w Michałowie w Polsce prężnym mieszkanie w Hiszpanii, które wynajmujemy wszystko jedno i decyduje się, że różnice między swej rezydencji podatkowej w Polsce czy np. zabieram rodziny podejmuje pracę orzeczonych w Hiszpanii to w tym momencie będą podlegać post ten po którejś z tych przypadków exit Tax US PAK, który w założeniu, że nie dotyczy to składnika majątku związanego z działalnością gospodarczą to automatycznie dana osoba podpada pod ten drugi przypadek, czyli zmiany rezydencji podatkowej i Annę to, jeżeli dobrze rozumiemy intencje ustawodawcy oznaczałoby po prostu, że niektóre składniki majątku z od niektórych składników majątku osobistego choćby nie był zbyt ten dany składnik trzeba byłoby tutaj w Polsce zapłacić dodatkowy podatek w związku ze zmianą rezydencji podatkowej i rasy co ustawodawca przewidział ustawodawca zdefiniował co rozumie przez pojęcie majątku osobistego i do tego majątku osobistego zalicza niektóre kategorie dochodu kategorii AM in, które mieściłyby się w ramach dochodów z kapitałów pieniężnych to znaczy, że akcje i udziały w spółkach ranne i inne papiery wartościowe pochodne instrumenty finansowe oraz jednostki w funduszach kapitałowych i dobrze to postać generał się kropkę, bo już słyszeć głosy pewnie niektórych naszych słuchaczy, którzy mówią dobrze mówią tylko bogatych chcemy to nie interesuje to takie rzeczy w tej w tym projekcie ustawy jest coś takiego co może dotyczyć również tych, którzy wcale nie są bogaci wcale nie mają tych akcji w Gostyniu gady interesują, ale szybko prowadzą swoją małą firmę zatrudniam 2 pracowników czy do takich osób też coś może w tej ustawie być jakaś zmiana ważna Trinny w odniesieniu do exit Tax czuje żołnierz kolumnach exit Tax na razie udzielanej bene MON tak są przewidziane zmiany, które dotyczą one na choćby podejścia do rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej zmiana, która aktualnie jest proponowana ona była już 3 monument była były już o niej anons anonse wcześniej jeśli chodzi o Ministerstwo Finansów, że jest taki pomysł ażeby ograniczyć możliwość się zaliczenia w koszty podatkowe do kosztów związanych z użytkowaniem aut inne na potrzeby działalności gospodarczej, które ma jednocześnie są też wykorzystywane na cele prywatne i tutaj jest pomysł, żeby te koszty ograniczyć do 50 %, czyli de facto liczono, że będzie podobnie jak w podatku VAT na miarę czy nie będzie można więcej zaliczyć koszty niż 50 % wydatków poniesionych na inne auto używane w działalności gospodarczej, ale są też zmiany, które Pm wiążą się z tym, że nie będzie można de facto zaliczyć w koszty amortyzacji w przypadku nabycia samochodu na własność się, jeżeli wartość tego samochodu przekroczy 150  000 zł podobnie nie będzie można zaliczyć w koszty wszystkich GM linia całej wysokości rat leasingowych, jakie opłaty wstępnej w przypadku leasingu, kiedy merem wartości leasingowanego samochodu przekroczy 150  000 zł, ale mnie również to dotyczy sytuacji, kiedy mamy wynajmowane auto Annie ważna rzecz, jaka tutaj się pojawia to to, że ustawodawca przewidział również określone terminy wejścia w życie tych zmian i przewidział m. in . że jeżeli mamy do czynienia z już zawartymi umowami leasingu najmu czy dzierżawy lub podobnymi to on ma taki podatnik będzie nadal miał prawo rozliczać koszty na starych zasadach, ale tylko do końca 2 po dwudziesty 2020 roku w UE, a w przypadku gdyby zdecydował się na zmianę aktualnej umowy mnie i zmiana ta nastąpiłaby od momentu ogłoszenia wejścia w życie ustawy, a jej wejściem w życie to niestety w stosunku do takiego podatnika te wprowadzone zmiany obowiązywałyby tylko i wyłącznie do końca tego roku, czyli od nowego roku, by były już nowe zasady n p . w sytuacji samochodami służbowymi teraz było tak wysiedlić ciało do podatku Neo dojrzałość do podatku osobistego korzystny korzystnie na pozwanie to będzie jakaś nowość do tej zmiany w tym zakresie z autami służbowymi jeśli chodzi o pracowników, którzy wykorzystują auto służbowe dla celów prywatnych to tutaj nie przewidziano żadnych zmian w odniesieniu do tego co jest hotel, a także tutaj jest to samo tak samo jeśli chodzi o rozliczanie kosztów podróży służbowych w przypadku używania przez pracowników na miarę własnych samochodów na potrzeby pracodawcy w tym zakresie nie przewidziano zmian może to pójdźmy jeszcze krok dalej Munk opowiedziała pani o podatku od kryptowalut i od obrotu kryptowalutami rozumiemy zamienia je na kryptowaluty na drugą kryptowaluta to my nie dotyczy, ale będzie coś od realne opodatkowanie sprzedajesz spieniężony dokładnie bitcoiny są kolegi innego jak podatek wtedy podatek już będzie będzie przewidziany podatek 19 %owy de facto dochody z zerem inie walut wirtualnych będą traktowane jak rodzaj dowodu z kapitałów pieniężnych tester bardzo ważne, ponieważ przynajmniej aktualnie ten projekt ustawy przewiduje, że te zasady, które są przewidziane dla rozliczenia dochodów jak z kapitałów pieniężnych nie z mają mieć zastosowanie również do działalności gospodarczej, a więc, jeżeli ktoś w ramach kryptowaluty prowadzi działalność gospodarczą to niestety musi się już bacznie przyjrzeć tym zasadom, które zostały zaproponowane, ponieważ przynajmniej z aktualnej propozycji ustawy wynika, iż to zasady przewidziane jest nie dla dochodów dla rozliczenia dochodów jak z kapitałów pieniężnych mają mieć zastosowanie również w takim przypadku, a to może, a jeszcze 1 bardzo ważna zmiana, jaka tutaj jest zaproponowana o to, żeby to nowe zasady obowiązywały już od 1 stycznia 2018 trzecie 18 lat w rozliczeniu rocznym rozliczeniu za obecny rok z Home and roll rock z wolą żyć no właśnie w honorze, bo w takim razie zostawmy w domu wygrał wszystko nie przebijemy, ale czy jest jakiś element tej ustawy, który może być na korzyść podatnikowi myślę, że jest kilka takich elementów i tutaj myślę, że na pewno 2 kwestie są bardzo istotne jednak o to, że zostanie zlikwidowane my przepis, który mówi o tym, że trzeba, żeby się wspólnie rozliczyć z małżonkiem bądź jako samotny rodzic chce to trzeba koniecznie zeznanie złożyć do końca kwietnia minie, więc ten przepis zostanie zlikwidowany co oznacza, że na normalne ja też inne ważne będzie Zenon termin i tak będzie na złożenie zeznania 30 kwietnia, niemniej jednak, gdyby ktoś, jakby zapomniało o tym, tak przynajmniej wynika z projektu nie, gdyby zapomniał potem złożył np. korekty zeznania to w tej korekcie będzie mógł zaznaczyć, że chce rozliczyć wspólnie z małżonkiem, czyj to jest dobra zmiana, bo to wielu podatników nie dotyczyło małych i były kłopoty z tym z tym terminem, którego w absolutnie nie można było konwalii dawać z mocy to, że jest z nami, bo także podać nawet nie zapomniał tylko o jakiś błąd w rozliczeniu i pod tym Dudą, a termin jest działanie lub majaczy 6 maja poprawiał koniecznie można było zrobić z małżonkiem generalnie nie można było się rozliczyć z małżonkiem natomiast jest jeszcze 1 bardzo ważna zmiana, którą warto zwrócić uwagę pana dotyczy szerokiej, a może dotyczyć szerokiej grupy podatników, a mianowicie będą zmiany dotyczące dotyczące nieruchomości otrzymanych w spadku i tego, kiedy od takiej nieruchomości rzeczywiście powstanie obowiązek podatkowy inny przepis przewiduje, że w przypadku, kiedy będzie dany podatnik otrzyma nieruchomość się w spadku to aż ten okres pięcioletni, który uprawnia do tego, żeby podatków finalnie nie zapłacić do tego okresu będzie można zaliczyć okresy posiadania nieruchomości przez spadkodawcę, czyli również wlicza się okres, od którego on nabył bądź wybudował nieruchomość, a więc to pozwoli Annie spadkobiercom sprzedać szybciej nieruchomość, czyli nie będzie tej konieczności czekania 5 lat ażeby nie zapłacić podatku do używanego ważna zmiana golf to wydaje się sugerować zmianę rozumiem, że po niej chodzić, bo odziedziczyłam mieszkanie po swojej jakiś cioci czy babci, która mieszka w mieszkaniu 20 lat mogą służyć obrazującego kupon w UE tak wynika z projektu AM nie jest jeszcze 1 z tym też związana bardzo ważne z nim po zmianach, a mianowicie, jeżeli koszty, jeżeli jednak będzie trzeba zapłacić podatek to do kosztów będzie można zaliczyć koszty poniesione przez spadkodawcę udowodnione na nabycie tego mieszkania, jakie ciężary spadkowe co jest bardzo ważne co jest bardzo ważne, bo w ten sposób zmniejszymy de facto inne dochód do opodatkowania w przypadku, gdyby jednak podatek od takiej dziedziczone nieruchomości trzeba było zapłacić od wątków nieruchomościowych na pewno jeszcze wrócimy osobno zresztą właściwie każdy z tych wątków, które w ustawie się pojawiają jednak należałoby osobno rozpatrywać, ale czasem się skończy musimy kończyć bardzo dziękuję za spotkanie dziękuję również Anna Misiak doradca i partner MDDP bardzo dziękuję za
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA