REKLAMA

Rozłam w polskim rządzie w sprawie jakości powietrza

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-08-28 13:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:44 min.
Udostępnij:

Gościem Pawła Sulika był Marek Józefiak z Greenpeace. Rozwiń »

Ukazało się rozporządzenie ministerstwa energii, rozporządzenie o normach jakości paliw stałych. Dopuszcza ono palenie w piecach nawet odpadami węglowymi, czyli tym, to co miało zniknąć. Tam jest również węgiel złej jakości, czyli zawilgocony, o wysokiej zawartości popiołu, węgiel zasiarczony.

W polskich domach spala się około 10 do kilkunastu milionów ton węgla rocznie to jest podstawowe paliwo w dalej w domach jednorodzinnych i to jestem tam główna przyczyna złej jakości powietrza w Polsce. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Popołudnie Radia TOK FM. Dzień dobry, mówi Paweł Sulik, a w naszym studiu Marek Józefiak z Greenpeace, dzień dobry. Ukazało się rozporządzenie ministerstwa energii, rozporządzenie o normach jakości paliw stałych. Jak rozumiem, z tego rozporządzenia powinna wynikać jakaś prawda dotycząca tego, czym będziemy w piecach palili, ergo, jakim powietrzem będziemy w Polsce oddychali. Rozwiń »
Jest dobrze, będzie dobrze czy niekoniecznie?

Niekoniecznie, ale w nadzieja jest w tym, że to jest dopiero projekt rozporządzenia kolejne w zlotych projekt wyższe od tych projektach słyszymy od miesięcy, bo pamiętajmy te normy jakości węgla miały wejść w życie w marcu 2017 roku jesteśmy ponad 500 dni w głośnej i dalej tych norm nie ma natomiast na zmierzamy w kierunku tak w tym kierunku, żeby nam się w końcu ukazały natomiast niestety to tam projekt nie daje wielkie nadzieje, że powietrze się u nas poprawi, bo w zasadzie wbre w ustawie dopuszcza nawet odpady węglowe, czyli to co miało zniknąć na jej niestety również węgiel dopuszcza tak złej jakości znaczy zawilgocona wysokiej zawartości popiołu węgiel zasiarczony i w zasadzie w w momencie, kiedy minister energii ten projekt ogłosił, czyli na dzień przed długim weekendem rano podniósł się podniósł się larum, bo w zasadzie z Renault taki zgodny chór, w którym występowały różne ministerstwa i inne, które zależą zaskakujący w całej tej historii, bo wszyscy byśmy oczekiwali jako opinia publiczna, że to organizacje pozarządowe powiedzą hola hola mamy ograniczyć szkodliwe substancje, ale poza organizacjami pozarządowymi jeszcze ministerstwa Inspektoratu ochrony środowiska jest zaskakujących, a to już po pewna zmiana w tej opowieści jest zmiana to widać, że po prostu już się chyba nie ma przyzwolenia na NATO, żeby minister energii sabotował działania rządu, bo co powiedzieć jasno dzisiaj mamy w taką sytuację, że rząd zostawi pierwszy raz po osiemdziesiątym dziewiątym roku publikuje analizę kosztów zewnętrznych spalania węgla w gospodarstwach domowych pralek to jest rzecz bezprecedensowa i nim można się cieszyć, że tak, że mamy w rządzie polityków którzy, któremu lekarz naprawdę podchodzą do tego tematu w sposób poważny, ale rów jest, ale muszę mu się w życiu przerwy jak tu pierwszy raz po osiemdziesiątym dziewiątym roku rząd publikuje do pana Amplico OFE ukazała się analiza zamówiona przez ministerstwo przedsiębiorczości technologii, która oszacowała koszty zewnętrzne czy te koszty zdrowotne spalania węgla w gospodarstwach domowych, która wyliczyła ile nas kosztuje zdrowotne ile nas kosztuje naszą kieszeń jako jako państwo trzeba wiedzieć, że oczywiście nasze zdrowie można przeliczyć na pieniądze i to zamienia chodzimy do prac czy też umieramy wcześniej z powodu smogu no i można jakoś wymiernie przedstawić również za pomocą liczb i za pomocą pieniędzy, więc my oczywiście każdy powie, że zdrowie jest jest bezcenne no ale oczywiście to ekonomiści środowiska też są w stanie to wyliczyć ile traci na tym nasza gospodarka i okazuje się, że te koszty dla gospodarki są liczone w miliardach w złotych rocznie no, a samego tylko spalania węgla, zapominając choćby energetyka czy przemysł to on na list toto jest około 20  000 przedwczesnych zgonów w 2016 wieku jak należy zrozumieć taką sytuację, kiedy jednak resort publikuje zlecali publikuje raport, z którego wynika, że koszty nie tyle spalania węgla, ale spalania złej jakości pali w w piecach powoduje wyraźny policzalne straty to jest 1 resort tego samego rządu drugi raz tego samego rządu mówi oto przyjmiemy teraz rozporządzenie, które chcemy je przyjąć nie możemy tak niewiele czasu na konsultację, że chcemy po prostu, aby tak te normy obowiązywały, które są wg pana liberalny tak są liberalne do tego stopnia, że są nawet w tym czasie pogorszeniem jakości, które ich postaraliśmy się pilnować dotychczas tak znaczy, iż po prostu nic nie zmieni na rynku się nic nie zmieni, ale od wielu wielu lat różne środowiska apelowała o to, żeby unormować rynek paliw stałych w Polsce Oppenheimer w polskich domach spala się około 10 do kilkunastu milionów ton węgla rocznie to jest podstawowe paliwo w dalej w domach jednorodzinnych i to jestem tam główna przyczyna złej jakości powietrza w Polsce w i rzeczywiście dziś jest także w rządzie wzrosła to znaczy, że mamy ewidentny progresywne skrzydło takich polityków jak minister Emilewicz takich polityków jak pełnomocnik premiera ds. programu czy do akt spra w programu czyste powietrze Piotra woźnego, którzy sobie zdają sprawę starałem się te sytuacje złą zmienić, ale mamy też ministra energii, które ewidentnie nie radzi sobie z rolą podwójną, jaki jest to znaczy z 1 strony regulatora rynku paliw stałych, a z drugiej strony nadzorującego kopalnie należące do skarbu państwa, ale sytuacja absurdalna absurdalne, ale z drugiej strony ktoś może prowadzić na jakiej zasadzie ktoś, kto odpowiada za energetykę ma decydować o jakości powietrza czytając o zdrowiu albo braku tego zdrowia czy też chyba błąd systemowy oddanie decyzji w ręce tego ani innego ministrem czy wyobrażamy sobie, że ktoś, kto dba o zdrowie jest minister zdrowia Krzysztof dba o środowisko do ministra środowiska, a tutaj to rozporządzenie z 1 strony są konsultacje pan, mówi że te konsultacje były no czy też są iluzoryczne tak tak rzeczywiście ten tryb konsultacji, czyli ogłoszonej w przeddzień długiego weekendu oddano zaledwie 7 dni na nas konsultowania tego no to pokazuje jak był wyraźny priorytet ministra energii można być złą wolę jak już tutaj mogę mówić otwartym tekstem w jeśli chodzi o ministra rzeczywiście to jest błąd błąd systemowy to znaczy o tym powinien dyskutować mi decydować minister energii w porozumieniu z ministrem środowiska i taka była propozycja na stole, gdy ustawę, która delegowała to wydanie tego rozporządzenia była w dyskutowana niestety to one zadecydowano inaczej mamy tego efekty natomiast oczywiście ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła i miejmy nadzieję, że pod wpływem nacisków premiera Morawieckiego to rozporządzenia będzie coś zmieniać w kwestii naszego powietrza, którym oddycham, a powiedzmy wyraźnie słuchaczom, gdzie jest rola ministerstwa rządu, gdzie jest rola samorządu, ponieważ niektórzy słuchacze mieszkają w miastach albo województwa, gdzie przyjęto pewne regulacje na pozycji na poziomie samorządowym czy wojewódzkim czy miejskim w niektórych przypadkach tak nie jest bez dyskomfortu zaczyna się robić, gdy skomplikowana sytuacja ktoś może powiedzieć, a u nas miasto dopłaca wdowy po do wymiany np. tych pieców na nowocześniejsze i t d . są miasta, gdzie to nie nie działa punkt, w którym miejscu jesteśmy w planach takiej linii po pionowej tak w walkach czyste powietrze w Polsce zaczął się oddolnie znaczy pod wpływem nacisków ruchów społecznych alarmów smogowych organizacji ekologicznych od dołu można powiedzieć ta walka została ona kiełkować i ich w wyniku nacisków oddalonych o mamę ustawę antysmogową, która pozwoliła samorządom decydować o tym, po pierwsze, kiedy trzeba wymienić piec na danym terenie i właśnie te programy takie miejskie wymiany pieców i są tego efektem tak skoro umówiliśmy się za wymienimy piece na oczko do 2023 tak jak w Małopolsce na to po prostu samorządy dopłacają mieszkańcom pomagają im spełnić samo Wiącek druga rzecz, którą mogą samorządy robić to określić sam czy można palić w piecu nóg natomiast samorząd nie może powiedzieć mieszkańcowi Kowalskiemu czy Nowakowi tak naprawdę co może mieć piwnice albo co może kupić na składzie tak, bo to prawo dotyczy to prawo lokalne dotyczy tylko tego co spalamy w piecu, więc jest bardzo trudna do egzekwowania, gdy brak nam prawa ogólnopolskiego, który mówi co może pozostawać w obrocie tak czy i co można kupić na składzie węgla i to właśnie jest kompetencja ministra energii, który powinien to uregulować co się stało z takim pomysłem, który był czynnym dyskutowany, że to każde paliwo stałe, które będzie mógł Polakom Polka kupić w składzie będzie miał taki glejt taki papier ewidentnie będzie na pewno takie, gdzie my do sklepu Kubicę puszka groszku to jest napisane, kiedy jest data ważności co jest im groszku oprócz już i t d. co co się stanie z tym pomysłem ten pomysł został przeforsowany list na podstawie ustawy o monitorowaniu kontroli jakości pali w stałych to ta konstytucja z wejdzie w życie już oczywiście kupując węgiel będziemy mieć taki certyfikat mówiący o tym co tak naprawdę w tym worku, a jest oczywiście to jest 1 rzecz z tego, że trzeba cieszyć będzie Inspekcja, która będzie to kontrolowała ten rynek, ale dalej kluczowe są parametry tak naprawdę tego tego paliwa, a niestety to parametrami parametry obecnie zaproponowane są ultra liberalne media jeszcze powiedział 1 takiej pozytywnej części tej historii znacie dzięki temu, że jesteśmy w unii Europejskiej, że w obowiązuje nas ten system handlu emisjami pojawia się naprawdę duży worek 5 z pieniędzmi, które może spowodować, że w ciągu kilku-kilkunastu lat naprawdę na na tę walkę ze smogiem na docieplanie domów na wymianę kotłów na promowanie odnawialnych źródeł energii mogą iść naprawdę duże pieniądze, ale i to jest właśnie ten unijny system ETS, który u nas pojawia się zazwyczaj jako taki straszak pamiętajmy te nie są pieniądze, które dziś wędrują do Brukseli czy ona to są pieniądze, które przemysł musi je na wymuszeniach uiszczać za zaprawa do emisji gazów cieplarnianych one trafiają do naszego rządu i rząd mógłby po mieście NN spada tak decyzja natomiast to w zasadzie w idealnym stanie na wracało do 11 obywateli tak, żeby Śrem ME mogli, żeby nas w końcu było stać na docieplenie domu na czynsz za instalowania odnawialnych źródeł energii, które spowodują, że emisje w czy to pyłów czy trzeba zapiera no po prostu będą zmniejszane będziemy zdrowsi, a to ciekawe dlatego, że to co za co musi płacić zanieczyszczając gazami cieplarnianym to są Gazy cieplarniane tymczasem to, o czym mówimy tutaj od 10 minut są pyły zawieszone to są jakieś rakotwórcze substancje to nie jest 1 ta sama bajka jednocześnie KRUS może pieniądze wykorzystać te tak tak oczywiście w to są rzeczy pokrewna ale, ale jednak tożsamość i te same Gazy cieplarniane w po Plant Band ME w, spalając węgiel możemy ograniczyć jego negatywny wpły w na nasze zdrowie, instalując odsiarczania instalacja odsiarczania czy wody wychwytujący były natomiast nie jesteśmy w stanie zniweczyć zmniejszające emisję pyłów natomiast nie jesteśmy w stanie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, ale i w z tym sobie dotąd człowiek nie poradził dlatego w zasadzie problem ze zmianą klimatu jest tak poważny, bo po prostu musimy ten rok do spalania pali w kopalnych odejść jeśli chcemy uniknąć katastrofy klimatycznej natomiast tymczasowo te pieniądze mogłyby nam pomóc właśnie na tym froncie walki ze smogiem i oczywiście pomoc ludziom w ich rachunkach, bo nie ukrywamy tutaj je Polenz w Polsce ze smogiem jest problem problem ubóstwa energetycznego i w ten sposób, przeznaczając pieniądze z przemysłu czy z energetyki LO to jest argument ministra Tchórzewskiego o tak, mówi że ci najbiedniejsi jeśli zaostrzymy te normy jakości, który zaczęliśmy najbiedniejsi nie będą w stanie kupić opał to jest taka świecka, którą jest powtarzana od lat, która w zasadzie jest pretekstem tak, żeby się z tym fantem robić nic ja przypomnę kiedyś w Polsce nie można było palić odpadem Węglowym to jest coś złego, czego się przyzwyczailiśmy chyba każdy w już no może tak większość polityków po ma medale ministra Tchórzewskiego twierdzi, że jest inaczej twierdzi, że jednak jest wyższe dobro w postaci naszego zdrowia i raczej trzeba tym ludziom, których nie stać na lepsze paliwo pomoc właśnie w ten sposób, jaka jak choćby termomodernizację i niewidome i tutaj ten program, który zaproponował on zaproponował rząd idzie właśnie w tym kierunku tak to znaczy mają mieć naprawdę potężne pieniądze liczone w miliardach złotych rocznie na to na termomodernizację domów i to mnie tam, gdzie ludzie są bardziej zaradni są w stanie prawda ład szybciej postarać się o dotację, ale właśnie do tych do tych ludzi, że taka najbardziej potrzebują, ale sam koniec szczyt ten sezon jesień zima sezon grzewczy będzie znał z tak fatalną powietrza z jakością poczeka rok temu nowszy to zależy od pogody i chce od warunków pogodowych, bo normy jakości węgla na pewno nam z tutaj powietrza nie poprawią w tym krótkim terminie, bo po prostu fajną pewnie zbyt późno już będzie o temacie natomiast oczywiście długofalowo miejmy nadzieję, że w się pozmienia ale, ale bez dna, ale tutaj musiałby on stać się w tej sprawie minister nauki i Marek Kozaczek Greenpeace bardzo dziękuję za rozmowę
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA