REKLAMA

Salwador nie radzi sobie z gangami, członkowie mafii przeniknęli do wszystkich struktur w państwie. Rozmowa z Joanną Składowską

OFF Czarek
Data emisji:
2018-08-29 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:40 min.
Udostępnij:

W studio Joanna Składowska – absolwentka kulturoznawstwa UJ ze specjalnością latynoamerykanistyka, doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozwiń »

Trzeba pamiętać, że z Salwadoru w latach 1980-92 trwał potężny konflikt wewnętrzny, wojna domowa, która na niespełna 3-milionowe społeczeństwo pochłonęła 75 000 ofiar, przynajmniej tych potwierdzonych.

Gangi z Salwadoru liczą już kilkadziesiąt tysięcy członków i praktycznie są armiami działającymi nie tylko w Salwadorze, ale również w Stanach Zjednoczonych. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Łączymy się teraz ze studiem Radia TOK FM w Krakowie, tam jest pani Joanna Składowska, absolwentka, kulturoznawstwa ze specjalnością latynoamerykanistyka, doktorantka w Instytucie nauk politycznych stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie, dzień dobry, witam. I pani bada bardzo interesujące rzeczy, myślę sobie takie nietypowe, tak niedostępne dla przeciętnego zjadacza chleba, czyli gangi w Salwadorze. Rozwiń »
Tak, jest to 1 z tematów, któremu się poświęciłam

Występuje pani na na konferencjach tematycznych związanych z Ameryką łacińską a gdy oprócz wystąpień na konferencjach czy rozmawia pani z gangsterami nową nie było mi dane rozmawiać z Guns z gangsterami el Salvador UoR w związku z działalnością, jaką również prowadzone jest stan czynny adwokat Jan z gangsterami lokalnymi naszymi polskimi od tygodnia zdarzą się rozmawiać rozumiem, ale dzisiaj może on od tych, którzy są działają w różnych organizacjach przestępczych czy w, chociaż rząd Salwadoru chciałby, aby o tym w gangach nie mówić nie traktować jako organizacje tylko przestępcze, ale jako ugrupowania terrorystę użyteczną

Dokładnie tak może on sprostował dom na uwagę pana redaktora, że rząd chciałby tak to traktować to bardziej wymiar sprawiedliwości, czyli trzecia władza nie nie władza wykonawcza władza sądownicza stara się go też zaakceptowała linia traktowania tego zjawiska także jako umowa jako próba terrorystyczne w nosie z tego z czego to wynika, by nie mam wrażenie bawił w 1 z pani prezentacji pojawiła się taka informacja, która trochę przypomina też Polski system prawny co może nie w tej akurat kwestii, ale ogólnie, czyli że mamy narzędzia myślę tutaj o inne o systemie wymiaru sprawiedliwości Salwadorze mamy narzędzia natomiast brak jest jakby egzekucji tych narzędzi mają zawsze, mówi że papier wszystko zniesie i każdą ustawę każde rozporządzenie każdą deklarację łatwo lub stosunkowo łatwo napisać natomiast problem pojawia się na etapie egzekwowania

I to dokładnie jest dokładnie mamy do czynienia w sobotę rzucił się, że nawet w rejonie Ameryki Łacińskiej i 3, a w szczególności marki Środkowej, bo ulicznych reklam elewacji kolejnych ustaw, które było uchwalane w Salwadorze było wiele natomiast w konfrontacji z skorumpowanym niestety wymiar sprawiedliwości czy organami ścigania nową ustawę to przegrywały natomiast dość radosna twórczość ustawodawcy i odstępowania od podstawowych zasad takich jak mu chociażby brak możliwości wskazania rozwinąć się lepszym bez bólu z prawdziwego procesu powodowało to wyższy o kolejne wyroki Sądu Najwyższego, który orzekał niekonstytucyjność przyjmowanych rozwiązań prawnych, a skąd się wziął ten saldo Salvadora i za malborskiej wreszcie można powiedzieć problem z gangami

Rozumiem, że te 2 największe to są gangi, które zdaje się wywodzą się od gangów meksykańskich, ale na pewno padnie później powstawały inne na zachodnim Wybrzeżu Stanów zjednoczonych mogą oczywiście nie będę odkrywcza i powinniśmy mu zjawisko gangów 33 czy, posługując się tutaj trumnę hiszpańskojęzyczną Maras mego klasyczne zjawisko społeczne jest zjawiskiem złożonym i trudno powiedzieć jednoznacznie, że tylko wyłącznie 1 okoliczność czy 1 przesłanka spowodowała powstanie rozwój tego zjawiska nie wysłał skomplikowany proces i owszem, tak jak pan zwrócił uwagę z 1 strony mamy pewnego rodzaju sytuacje w Salwadorze, o czym mam nadzieje ciut więcej powiemy, ale także stany Zjednoczone, a w szczególności rosnąć, ale z pilotem 81 ze względu m. in . na konflikt z zbrojne wojnę domową Salwadorze dość spory napływ społeczności są Głogowskiej dociera do Stanów zjednoczonych i próbujesz jakoś odnaleźć docierała dociera na południe mu po prostu jest najbliżej osiedla się m. in . z Los Angeles, gdzie znajduje pewnego rodzaju struktury już funkcjonujące z tego półświatka, a głównie głównie o korzeniach meksykańskich

No natomiast Meksykanin nie są wodą uciekają masowo do 3 nie jest Meksykanina następują pewnego rodzaju rozłamy i inny tak jak się przyjmuje w latach osiemdziesiątych wykształca silne parasol zatruciom ms 131 z głównych mózgów gangów pochodzę z nowatorskim, a także barierki twarz z Krynicy policyjna, czyli do ulica 3 czy ktoś osiedle to 18 lat to co do cen gazu oczywiście mają swoją teorię, a to zapewne będą kolejne pytania wystają rozeznać co postawi kropkę tak dobrze rozumiem, że mała masa zatrucia czy do ms 13 trzynastka nawiązuje tutaj do liczby do litery MP, czyli mafia Michnika na nos Sol 20 noc 2 co najmniej 2 bohaterowie teorii rozkładające czy też w starający się tłumaczyć się pochodzenie nazwy i owszem, 1 z nich było to inni wskazują na 13 wieku od 1313 liczba alfabetu łacińskiego, którą z TKM, a więc pewnego rodzaju powiązań nieczytelnych braterstwo czy też pochodzenie odsunęli od środy ma Meksykańskiej czy też gangu meksykańskich, gdyż on bardzo szeroko, ale też wskazuje się zajmować się prostą lokacyjną konotacje, a mianowicie siły przy ulica trzynastej wrosnąć rosły osiągnął największy klub słowo storczyków, a więc dla niego to też maskotkę i takie przybory ją 18 lat obowiązuje mnie kogo pochodzenia przy wyjściowej lokalizacji oburzenie i z grup z tworzących daną organizację, czyli w 2 czy nie lepiej, ale było nie pojawia się w okolicach ulicy trzynastej i 18 w Los Angeles

Rozumiem, że stany Zjednoczone prowadziły wtedy, gdy politykę anty przestępczą polegającą na tym, że jeżeli jakiś imigrant został zatrzymany w związku z działalnością w gangach to po prostu deportowano to osoby, pozbywając się przynajmniej tak się wtedy wydawało problemu czyli, jeżeli ktoś działa w gangach i został aresztowany wywalono go z kraju natomiast wydaje się, że przy PARP w przypadku ms 13 to to rzadko się nie udało, bo właśnie ci, którzy zostali deportowani dość szybko znaleźli nowych uczniów zwolenników i amatorów działalności przestępczej u siebie w kraju z ról w bardzo w skrócie tak oczywiście WUM w stanach Zjednoczonych są też nie wydarzyło się z dnia na dzień

Jak każda polityka nowego planu był to pewnego rodzaju proces rozciągnięty w czasie, których obiegową kolejne kolejne środki mające na celu ograniczenie przez przestępczości na terytorium NATO konkretnie stanu Kalifornia i początkowo, owszem, były to bardziej zdecydowane akcje Polic i służb mundurowych mówiąc tutaj raczej szerszym pojęciem następnie wprowadzono zasadę no nie pisaną zasadę do 3 × sztuka, ale jeśli ktoś mógł został złapany aresztowanej i osądzony trzykrotnie wtedy w zasadzie miał pewność, iż rozstaną lub w stosunku do niego podjęto kroki i nakierowana na deportacje do kraju pochodzenia natomiast w dziesiątą szóstym roku została przyjęta regulacja prawna, która wyraźnie wskazywała, że jeśli ktoś został osądzony dostał wyrok powyżej roku wtedy mąż obciął szybką ścieżkę do Porto Tino

Wrócimy do dalszych kroków do gangów Salwadoru po informacjach Radia TOK FM informacje za 2 minut o godzinie jedenastej 20 i Anna Skłodowska doktorantka w Instytucie nauk politycznych i stąd stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego jest państwem gościem informację państwo macie wracamy łączy się ze studiem Radia TOK FM w Krakowie tam jest pani Anna Skłodowska doktorantka w Instytucie nauk politycznych stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, która m. in. w zajmuje się badaniem Annę gangów Salwadoru, który tak jak mówisz, że z informacjami postały trochę jako wynik jest to z politycznej w Salwadorze czy cała masa uchodźców, którzy ruszyli po nowe życie do Stanów zjednoczonych i tam wpadli w złe Towarzystwo tak, że chyba powiedzieć o starali się odnaleźć się

Jednak to inna kultura inny język rytm stworzyli swoją alternatywną rzeczywistość mówi, a grupa często gęsto od sprawy, że życie jednak staje się prostsza w Łomży grupa może więcej właśnie rozumie się też przy okazji powstawania, gdyby nie mniej niektórych tych gangów sam Nadolski w stanach Zjednoczonych jeszcze inne, toteż niektóre z nich powstawał jako takiej formy dawnych organizacji ochronnych dla zwyczajnych i migrantów Salwadoru tak, żeby ich tam bronić się razem przed konkurencyjnymi gangami na 3 formuła Otóż to zawsze sformowała szukania tożsamości odnalezienia się stworzenia takiego małą ojczyznę domowy jad może moje badania bardziej dotyczą kwestii prawnych związanych ze zwalczaniem przy Church podjęciem kroków, które mają na celu ograniczenie Otóż nawet trudno mówić o owym wyeliminowaniu tego zjawiska te aspekty społeczne Trzmiel czy podstawy psychologiczne na monotonię czuł się aż tak kompetentna potem mówić no natomiast były zdecydowanie odnalezienie się w grupie daje pewnego rodzaju bezpieczeństwo, mimo że z tą grupą no, która tak pan redaktor powiedział Boni jest grzeczna i jej aktywność codzienna żmudna jednak sprowadza się do podmiotów popełniania mniejszych lub większych przestępstw

Tyle mówimy to bez formy problemie, bo w Manas Maras zatrucia szacuje się, że to jest około 10  000 niektórzy z 20  000 członków zamiast 4 i niczym się mówi już nawet 40 z takich samych Stanach Zjednoczonych i pewnie około 53 do 50 poza Stanami, czyli właściwie mówimy o olbrzymiej armii mówi się osoba, którą mógł się oczywiście o sąsiednim Hondurasie mówi się także obecność Marsa VAT-u ciężarna Szkotka nasze także dolny zakres i to co wyróżnia właśnie Maras od zwykłego pandy Jaszczur niezwykłego powiedzmy gangu, którą pewnego rodzaju charakter międzynarodowy coś reorganizacja, która odbywa się od pewnego rodzaju identyfikacji lokalnej związanej z daną społecznością ciasto z regionem, a przechodzi przez region czy obszar danego państwa nie korozja we właściwym po całym rejonie można podjąć kontynentu w, a przy okazji współpracy z innymi organizacjami zorganizowano przed przestępczością tak, czyli innymi organizacjami

No cóż niedaleki krok mamy na kutrach i kroczyli przemoc przemyt narkotyków Schröder konkurencja na rynku jest wybitnie rusza, w czym mamy mamy problem w zespole amerykański ma tylko problem, który z problemem Salvador z kim IR bowiem, że wymiar sprawiedliwości Salwadoru teoretycznie ma narzędzia, które mogą pomóc w walce z gangami, a to narzędzie nie działają, dlaczego no właśnie dla 3 no to oczywiście dobrze by było zacząć się i tu sporo Stróżyk bardziej historię może jedynie najdalszej, chociaż to też wiele tłumaczy, ale cofnąć się tak dolat 80 proszę pamiętać o tym, że w rękę powiem w ten sposób pamiętam jak na zajęcia z wiedzy o społeczeństwie trzeba było przygotować prasówkę takie trudne wtedy czasy i ma nie, robiąc Zając można było powiedzieć, że w Salwadorze trwa kont wojna domowa w podobnie zresztą sąsiedni Nikaragui i in dla nauczyciela ówczesnego włosów było wystarczające, a konflikt trwał na tyle długo, że przez całą szkołę podstawową w ulicę można było to on śmiało mówić proszę pamiętać, że z Salwadoru to w latach 8092 w trawie było potężne konflikt wewnętrzny wojna domowa, która na to niespełna 3 milionowy społeczeństwo pochłonęła 75  000 ofiar przynajmniej tych potwierdzonych dla porównania okresu dyktatury Pinocheta zgodnie z sporządzono później przez komisję raportem to jest rząd wielkości 33 ,51000 ofiar leżą, gdzie Chile jednak jest silnym państwem na znacznie większe niż strona przy ta skala przemocy ugruntowana przez 10 lat Bogdanka nie była bez znaczenia dla ukształtowania społeczeństwo z amatorskiego, gdzie codzienna przemoc stała się tym czymś normalnym, a po to jest idealna pożywka dla funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej czy gangu do tego deportowania ze Stanów zjednoczonych czy wierchuszki czy też na ważnych postaci funkcjonującego w ganku całkiem dobrze zorganizowanego w nowo odnalazł Super Super okoliczności co do działania

Ale wyszliśmy oczywiście od co od pytania dotyczącego funkcjonowania sądownictwa i takową ma mamę, by przybliża państwo rację posłami kraj, który jest zniszczony wojną domową konfliktem, a jednocześnie jest mamy kraj kraj, w którym bez przemocy na porządku dziennym tak czy jest to w pewnym sensie sposobem życia i przetrwania taki to jest autentycznie odczuwalną moja krótka wizyta w Salwadorze w 2 dodaje, że dziewiątym roku, a spowodowała, że na zasadzie kumpel z WUP chciałam wyjść z z dworca, na który przyjechał lokalnym autobusem i przejście po okolicy natomiast na nowo się na krużganku spowodowało szybkie zawrócenie poczeka jednak osoby która, która miała pomóc przyjechał 3 to przemoc domowa w lewo szczeniaków z każdego z każdego rogu jeśli mógłbym tak być no i posiadać od rynku, ale i, że to jest mu dała nazwijmy to demokracja oczywiście można, by było dopowiada żona jest sprawna otoczonej skórę psa, aby proces demokratyzacji rozpoczęły się to on po zakończeniu konfliktu podpisanie porozumień pokojowych 1003 . roku o kraju puno trochę lat no ale niestety funkcjonującym z innymi Maras olbrzymia korupcja, a zależność od dużego sąsiada z północy powodują, że to państwu, iż chodzi o służby mundurowe, a także władzę sądowniczą plan, bo nie dali rady łatwiej jest przekupić łatwiej skorumpować łatwiej jest uzyskać ten wyrok, któremu chodzi o osobie, za którą stoi chociażby silną strukturyzowane, a organizacja typu Master zatrucie, czyli mamy do czynienia z sytuacją, która jest idealna, aby dowolne gangi się rozwijały, a tak los osób umawia się, że są inne samej stolicy Salwadoru San Salvador są rejony to, do którego do, których organ władzy Państwowej żuchwę policja no nie zapuszcza się na swą poddane przedstawicielom innych organizacji przedstawicielom chociażby Master Truck czy, czyli mamy prawo, które jest na papierze, ale prawo, które w ogóle nie egzekwowane i komu miałby teraz zależeć na zmianie przepisów skoro i tak są skorumpowani i naczep działa jak zwrócił uwagę na jeszcze 1 rzecz się to troszkę mu widzimy to też na rodzimym podwórku podwórku pojawi się problem ma on nie pojawia się z dnia na dzień wolny jest on systematycznie narasta natomiast pewnego rodzaju mniej lub bardziej kolorowe przypadki chodzą na światło dzienne są nagłaśniane wtedy to inna część politycy mówią musimy coś z tym zrobić co musimy zrobić musimy powiedzieć stanowcze nie pojawią się pogrom programy tak było w przypadku Salwadoru śledczy Hondurasu to pół, a on Manon, która mówiąc po hiszpańsku, czyli twarda ręka albo 0 tolerancji będziemy walczyć będą walczyć chcieli karać jak karać mocno karać tak, żeby kara odstraszyło, a potencjalnego sprawcę, czyli myśli się pod kątem meczu popełnia się pewien błąd z, toteż wchodząc na grunt prawa prawa zakładając, że ktoś, kto popełnia przed tym przestępstwom na etapie popełniania go być musiało grożących kar carat i w połowie zrezygnuje mówiąc o jej trzymania dzwonienie wracamy do domu, a w 1015 lat za to, że zabił staruszkę na no dobra to nie to jest tak wyglądają zabijać tylko zabrali torebkę, a tys ofert natomiast badania wyraźnie wskazują, że samo podnoszenie kar no nie ma no nie ma efektu Otóż nie myśli na etapie popełniono przestępstwo to się części nawet nie wie proszę pamiętać, że to w przypadku Salwadoru członkami gangu są często dzieci 10 dwunastoletni, które często są poza systemem edukacji nawet nie potrafią czytać, skąd takie dziecko może wiedzieć co mu grozi za zabójstwo Scrum samo naoglądał się od urodzenia wielu zabójst w i osoby, które wypełniały nadal chodzą po ulicach jest pierwszym podstawowym błędem jest wolny jest błąd wybaczył błąd jest pewnego rodzaju ignorowania 3 Kiel 3 nie zwracano uwagę na to, że samo podniesienie kar nic nie daje czy podniesienie kary jako narzędzie polityczne pokażmy potencjalnym wyborcom wyborcom, że jesteśmy twardzi, że nie tolerujemy, że walczymy, ale walczymy przez podnoszenie kar, a to nie działa nie działa drugi z takich elementów, które nie sprawdził się w Salwadorze to była kwestia pokaże przyjmowane no poniekąd na gwałt lub ustawy przeciwko Maras przeciwko członkom gangu wskazywały czy starało obejść Jowisza zakazy dotyczące kara do karania osób lub też otwarcie granicy, od której można karać mogą na przyjętym standardem jest możliwość ukarania osoby pełnoletnie natomiast pierwsze ustawy z mocy z początku lat dwutysięcznych ona wskazywało na to, że wystarczy, że ktoś jest członkiem gangu niezależnie od tego czy jest dzieckiem przy pełnoletnim uczniem pełnoletnim on może być sądzony jako jako słabą nawet o naj m. in . to było przyczyną chorób piersi wyroków sądów orzekających niekonstytucyjność takich rozwiązań prawnych, wskazując na to, że jednak Salwador jest członkiem społeczności międzynarodowej podpisał liczne deklaracje, a także konwencja no nie ma mowy o ukaraniu osób mających 1012 latach kilka osób pełnoletnich wrócimy do Salwadoru do naszej rozmowy o gangach Salwadoru po informacjach Radia TOK FM państwa i moim gościem jest pani Anna Skłodowska doktorantka w Instytucie nauk politycznych i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego informacje Radia TOK FM już za kilka minut po godzinie 1140 po informacjach wracamy do programu off czarek z w połowie łączymy się ze studiem Radia TOK FM w Krakowie tam jest pani Anna Skłodowska doktorantka w Instytucie nauk politycznych stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego moi goście z praktykującą adwokatem członkiem krakowskiej Izby Adwokackiej rozmawiamy dzisiaj o gangach Salwadoru przed informacjami opowiada pani o wyniszczającej wojnie domowej, która sprawiła m. in . to, że sporo gagów zaczęło powstawać czy rozwijać się i działający całkowicie bezkarnie politycy wciąż łączy zaczęli proponować rozwiązanie, ale rozwiązanie tylko na papierze rozwiązanie, które polegało na podnoszeniu kar, które tego dnia pokaz PARP pokazują badania w wielu państwach tylko Salwadorze nie przekładają się na obniżenie przestępczości no i teraz rozumiem, że skoro to nie wystarczyło to pojawił się nowy pomysł na rozwiązanie tego wyzwania pojawił się nowy pro pomysły w no powiedzmy od papieru trzeba zacząć od trzeba lub mobilność to 1 z ulg w najprostszych to wstępny etap podjęcia działań natomiast osób uzmysłowiłem sobie na stan rzeczy zwrócono uwagę na to, że problem nie jest lokalny rząd tutaj zdecydowanie dobrym rozwiązaniem jest również wywołanie niejako tego tematu o surowce rolne omen Ameryki Środkowej także nawiązanie współpracy czy też zmuszony do współpracy Stanów zjednoczonych stany Zjednoczone na niego sposób od przyjęły rozwiązanie wyrzucimy tych, którzy nam tutaj mam, w którym masz tutaj rozrabiają nie będzie to nasz profil z wraz z deportacjami nie ujawniono informacji dotyczących tych osób mówimy danej osobie do widzenia ono też nie chcą jej nadto szkolić się nie przekazujemy danych przy czym adresów powiązania Integrated i temat został tu na etapie mamy więcej i 10 lat starszy wywołane na poziom integracji tej takiej środkową amerykańskiej ligi i pewnego rodzaju systemy przekazywania informacji śledzenia czy też obserwowania tego zjawiska zostały utworzone przez państwa tzw. Północnego trójkąta, czyli Hondurasu Gwatemali i Salvador inni to czy to coś dało ono panu powiem tak nadal jako tworzy się go za to z tego rejonu i czyta to warto to nadal mu mówi się o dość sporej ilości wiadomości dotyczących, kto kogo, gdzie żywotności w zabił, ale proszę też pamiętać o tym, że zjawisko gangów czy konkretnie tutaj gangu są Włodarskiego jednak przed trzecią więcej to nie tylko kwestia zabójst w Bertolda te struktury z przeniknął do licznych ona od albumu na odpowiedź na liczne poziomy funkcjonowania państwa to nie jest już tylko Ifo rośnie przestępczość to także jest działalność gospodarcza tam nielegalna związana chociażby z handlem narkotykami handlem osób przy tych organów, ale także legalna mając wolne środki finansowe z nielegalnej działalności członkowie gangów często tworzą być może zapadną za pomocą słupów z nielegalną działalność dysponując odpowiednimi funduszami nie łatwo stają się osobami wpływowymi wpolityce zaraz za tym w organach ścigania w w policji czy także o środki na korumpowanie chociażby w wymiar sprawiedliwości 1 z tych na niego zdając sobie sprawę, że jesteśmy ostatnim secie i przechodząc troszeczkę do podsumowań i 1 z z efektów obecności gangów w takim państwie Salwador jest w ogóle postawienie pytania czy ta struktura nie zagraża suwerenności państwa oczywiście co do suwerenności można mówić na poziomie istnienia państwowości na arenie międzynarodowej, ale także przyjmuje się 1 z definicji tzw. przyszli państwo nie radzi sobie z tymi funkcjami, które powinno spełniać jako państwo to ono traci legitymuje się z racji organów państwowych domów staje się państwem no już daleko mówiąc upadłam upadając na jak wygląda czy masz szansę coś poprawić Salwadorze ta sytuacja z prowadzeniem czy z traktowaniem Maras, czyli tych gangów jako organizacji terrorystycznych to tutaj na pewno się, że to nie zostało jeszcze jasno powiedziane niedawno, choć obchodziliśmy trzecią rocznicę coś ważnego wyroku Sądu Najwyższego z Salwadoru wózek 4 sierpnia, a od ówczesnego mu piętnastego roku Sąd Najwyższy, oceniając słodyczy, odpowiadając na nas na indywidualne zapytania co do konstytucyjności usta w z 2000 szóstego roku orzekło pożar w takie organizacje i tutaj wyraźnie wskazał tak jak mas, bo tu czas takiego, a Borriello 18 one mogą być traktowane na tej samej zasadzie co organizacje terrorystyczne, a to przestało mu, że tak powiem za terrorystów w takim razie będą mogli być traktowani równo szefowie gangów członkowie gangu 3 osoby udzielającej wsparcia zarówno ta ideologia ideologicznego 33 Nat Queen finansowego to zaś, przykładając się na konkretne postępowania a troszeczkę skróci postępowanie domu dowodowe lub też może skrócić się od zawsze różnicą, że od konkretnego sędziego natomiast jest to mocny argument to faktury wynika z orzeczenia sądu nie trzeba być bowiem przeprowadzać dowodu, lecz skomplikowania postępowano skomplikowanego postępowania dowodowego przy masowo trucia 3 pary 13 lewary przekażą 18 czy jakiekolwiek inne ugrupowania tego typu jest silny organizacją terrorystyczną to jest przyjęte Kopernik stąd to postępowanie dowodowe będzie sprowadzał się do tego sprzed pół tony książek dana osoba postawiona przed wymiar sprawiedliwości oskarżono jest członkiem worka owych organizacji, a jeśli zostanie udowodnione, że jest członkiem tynk wtedy w oparciu o o ustawy szczególną powstała z października 2006 roku będzie mogło być skazana za przestępstwo przynależności do takiej grupy tor tor turystycznej i tutaj wielka rywalka kara, jaka grozi za samą przynależność było zorganizowane grupy przestępczej tylko o charakterze terrorystycznym to ile dobrze pamiętam tu Europy skoro pomiędzy 10 od 15 lat pozbawienia wolności w podążać, jeżeli system jest spore ilości skorumpowanym na to wystarczy, że sędziowie będą w porze w coś się jakoś uświadamia sobie ważne z to sędziowie po prostu będą orzekali taki, jakim może nie minister, ale ta myśl, iż Bafia zdobędzie w swych mówił to powiem tak, zanim dotrze do do sędziego, który kupi i któremu jakiś minister w technikum mafioso będzie coś konkretnego mówił sterował ręcznie jak to się również kolokwialnie mówi tą sprawą musieli dojść do etapu sądowego prośba pisać o tym, że większość spra w nie trafiają na trop skonstruowania aktu oskarżenia nos umorzone na 2 etapy lokalnej policji albo przez lokalnego oporu prokuratora, którego pensje są na tyle niskie lub znacznie łatwiej jest mu wziąć się pieniądze od od zaprzyjaźnionego sąsiada z dzielnicy albo też tego, od którego IPN, którego ojciec walczył razem z jego ojcem w podczas wojny domowej po 1 lub drugiej stronie konfliktu niższy skazać tego koło silny głos na nie zna, ale jednak z kolegą kogo mu się posturą ktoś walczył wojny domowej albo, z którego synem miał do czynienia, a w taki w innych okolicznościach tak, by tak na tutaj pozwolę sobie zacytować dane statystyczne umorzenie dotyczące zawodu oraz takie, do których dzisiaj galeria mosty do biura zwykle proszą niegodnych tylko 2 do Radia, a wodą się do 6 na szybką one dotyczą co prawda Gwatemali raport biura ONZ dotyczącego narodów Zjednoczonych dotyczących przestępczości i narkotyków Sol ska za za rok dwutysięczna ósmy wskazywał, że prawdopodobieństwo skazania Gwatemali osób powiązanej z działalnością gangu wynosi uwaga w 2 proc od nich, więc łowił talenty mali aktorzy gotowali dla amatora Gwatemala mówi pani w Polsce ADR 2020 tomów Gwatemali, gdzie z, której poniekąd w regionie śmieją się również jak uczą nas, by dokonać kolejny dygresji i nazywają Mala to znaczy po hiszpańsku to zła w Moma statystyka prawdopodobieństwo skazania 2 % na niego potwierdza słuszność tej nocy, czyli rozumiem, że wg pani nawet ta decyzja Sądu Najwyższego idzie dodatkowe narzędzie do walki ze zorganizowaną przestępczością nie przełoży się na widoczne polepszenie tej sytuacji to znaczy po jest to kolejna mała broni, która może posłużyć się do połowy Pomorze do eliminacji rodowodu do pomniejszenia programu wytrąciła ona bowiem taki argument podczas postu stosowane przez sędziów sądzących już w konkretnych członków gangu, którzy przyjmowali już o nową żoną, ale pojęcie, które stosują ustawa z podręcznego szóstego roku, o który mówi o organizacji terrorystycznej do nich zawiera w sobie konkretnie wskazania już organizacją terrorystyczną jest też nowa era nestorka k, a skoro nie ma definicji pojęcia Mara notowałem przepraszam, ale nie możemy sądzić na podstawie tego konkretnego przepisu są lepsi powiedział, że nie ma, ale przecież są określone w tej definicji w art. 13 ustawy wyraźne elementy i one w porównaniu z tymi jak sól skonstruowana struktura garb gangu Tytusa Manaslu podtruł się one spełniają przesłanki opisane w art. 13 i tak jest również organizacja o charakterze terrorystycznym, więc odpada 1 żmudne element dowodzenia dowodzenia tego trzyma Rasel otrucia jest organizacją terrorystyczną można pobiec skupić tylko włącznie na tym czy dana osoba jest członkiem opłaci składki członkowskie ma legitymację o wpływ akurat przypadku masowo trucia jest to dość łatwe dlatego w razie może ma dziary Eurazja dość najmocniej realizatorzy na czasem klient ma działać również na twarzy, więc trudno do końca życia my no właśnie na od przynajmniej ci gangsterzy amerykańscy z ms 13 wchodzą oddziały, gdzie indziej, gdzie działania twarzy, dlatego że wtedy łatwiej opowiedzieć przestępstwa gwałtownie jeśli w twarz jest już dość mocno wydziera na to trudno dziś to dziać coś im w dobrze, ale to jest oczywiście temat na inną audycję bardzo pani dziękuję dziękuję również pani Anna Skłodowska doktorantka w Instytucie nauk politycznych i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego była państwa moim gościem ze studia Radia TOK FM w Krakowie dziękuję serdecznie informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy program przygotował Bartłomiej Pograniczny, a nad jakością czuwał Krzysztof
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA