REKLAMA

Czy Polska może zignorować wyrok TSUE?

A teraz na poważnie
Data emisji:
2018-08-29 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:44 min.
Udostępnij:

- W świetle utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jeżeli wyrok krajowego sądu konstytucyjnego miałby zmusić Sąd Najwyższy do postępowania sprzecznego z prawem unijnym to SN zgodnie z orzecznictwem TSUE może pominąć taki wyrok, który zmusza go do postępowania sprzecznego z prawem unijnym. Czyli może go po prostu wyciąć ze stanu prawnego i uznać, że w konkretnej sprawie takiego wyroku nie było - mówił na antenie Radia TOK FM dr Maciej Taborowski, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek rady programowej Archiwum Osiatyńskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Mikołaj Lizut, dzień dobry. 6 minut temu minęło południe, a w studiu gość, dr Maciej Taborowski, adiunkt w katedrze prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także członek rady programowej archiwum Osiatyńskiego, witam pana serdecznie. Dziękuję. Chciałem, żebyśmy spróbowali trochę wyjaśnić sobie i i słuchaczom całe zamieszanie w związku z tzw. pytaniami prejudycjalnymi zadanymi przez sędziów Sądu Najwyższego. Rozwiń »
Te pytania zostały skierowane do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej natomiast prokurator generalny jak mówi STS na straży konstytucji z zaskarżył tak można powiedzieć to postępowania w zasadzie zawieszenie działania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego

I teraz w w najemcy dobrze rozumie, ale zdarzają się takie jak 2 moce z 1 strony moc Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w k, która ma rozpatrzyć te pytania zadane przez sędziów z drugiej strony z naszym Trybunał Konstytucyjny, który trudno zresztą tym mianem nazywać, ponieważ są z wasali zwany przez prawo i sprawiedliwości są poważne wątpliwości co do legalności działań

Ale on będzie także w tej sprawie orzekał w kto ma większą siłę w myśl, że ciężko jest tak takie pytanie jednoznacznie rozstrzygnąć natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że po pierwsze nie znam jeszcze dokładnie treści wniosku prokuratora generalnego do do Trybunału Konstytucyjnego nie wiemy dokładnie co i w jaki sposób został zaskarżony mamy komunikat prasowy w dach, z którego wynika, że jakaś treść normatywna art. 755 kodeksu postępowania cywilnego, który pozwolił Sądowi Najwyższemu na zawieszenie jest stosowanie ustawy o Sądzie Najwyższym uczniami po części były będzie przedmiotem tego tego wniosku

I teraz w sprawę wyjaśnimy też o to chodzi chodzi oczywiście o przeniesieniu stan spoczynku sędziów Trybunału Sądu Najwyższego w tej sprawie m. in. wchodził na nią spędzają sen o działaniu obniżenie wieku stanu spoczynku sędziów do z mocą taką, że dotyczy to również sędziów, którzy już są w Sądzie Najwyższym ma nie tylko tych, którzy zaczną obejmować funkcję w domu szereg pytań dotyczy właśnie tego zagadnienia z perspektywy niezawisłości sądów oraz perspektywy takiej dość prozaiczna i zakaz dyskryminacji wraz ze względu na wiek Newtona, ale także nie pozwalali sędziego nieusuwalność sędziów i są też pytanie właśnie dotyczące tego zawieszenia stosowania ustawy z moich jako reakcja na dno nam taki taki krok właśnie jest ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego teraz trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ono ma 2 aspekty takie wątpliwe 1 aspekt to jest oczywiście aspekt krajowy, w którego ja może nie będę się odnosił odniosę się tylko do do tego aspektu unijnego takiego wniosku co co z takim wnioskiem z perspektywy unijnej w może się stać, w których sytuacja wygląda no dość powiedziałbym jednoznacznie, ponieważ w nie jest zadziwiający, choć jestem zdziwiony, że przedstawiciele władzy są zdziwieni, że Sąd Najwyższy podjął taki krok, ponieważ w UE, jeżeli zamkniemy na orzecznictwo Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej to tam są co najmniej 2 w orzeczenia, z których bardzo wyraźnie można jednoznacznie wynika z, że sąd krajowy, w którym jest Sąd Najwyższy musi mieć możliwość zawieszenia skutków ustawy do czasu rozstrzygnięcia spraw jest wpisane w dach nad Unią Europejską list pisany w traktat wprost prawda, bo to zbyt szczegółowa kwestia, że była wpisana w traktat natomiast tam jeżdżą poza nim z ZUS środki tymczasowe to wpisane są tylko środki, które Trybunał bezpośrednio przy skarg bezpośrednich może stosować nie są wpisane te środki, które sąd krajowy może stosować postępowanie z elementem unijnym, a to, dlatego że byłoby to praktycznie niemożliwe, bo trzeba uwzględnić wszystkie 27 państw jest niemożliwe, żeby tego typu środki uregulować na poziomie na poziomie unijnym natomiast to co Trybunał powiedział, że w tych wyrokach jednoznacznie się to jest to, że zasada skutecznej ochrony sądowej, która jest wpisana do traktatu jest w art. 19 traktat jest cool 3007 . karty praw podstawowych Unii Europejskiej, że to z tej zasady wynika właśnie konieczność istnienia możliwości zawieszenia skutków stosowania ustaw w Cimos krótko to co zrobi Sąd Najwyższy dokonał po prostu prounijnej wykładni art. 855 kodeksu postępowania cywilnego w ich interpretował ów w prawo polskie ten obowiązek, który wynika z prawa unijnego w tym, że to jest wzorcowe postępowanie w zasadzie z perspektywy prawa unijnego i teraz w, jeżeli doszłoby do sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny przykładowo w orzekł już taki wyrok zakresowy interpretacyjnym, że taka interpretacja art. 755 kodeksu postępowania cywilnego jest w jakimś zakresie niedopuszczalna, bo niekonstytucyjną w coś powiedzieć, że on wynikiem takiego takiego wyroku byłoby uniemożliwienie tak z perspektywy Trybunału Konstytucyjnego przynajmniej w takiej interpretacji właśnie kodeksu postępowania cywilnego, żeby taką ustawę zawieźć naczyń uniemożliwiono realizację obowiązku wynikającego z prawa unijnego, a co stanowiłoby to naruszenie prawa unijnego mówiąc krótko teraz jeśli Trybunał mówiąc inaczej Trybunał Konstytucyjny czy ten Bereza z Trybunału Konstytucyjnego, który obecnie jest w Polsce nie ma prawa w tej sprawie Olaf to jest inna kwestia czy ma prawo przy czym nie ma prawo tutaj to będzie zależało też treści wniosku do tej w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego kwestii stosowania prawa w szczególności prawa unijnego takie postępowania takie pytania były umarzane, ponieważ w tym zajmują się właśnie sądy powszechne sąd sąd Administracyjny Sąd Najwyższy w nie wiem jak ten wniosek zostanie tutaj sformułowany w każdym razie to jest to jest odrębna kwestia ja mówię tutaj o sytuacji, w której dojdzie do orzeczenia, w którym Trybunał dokonał wykładni konstytucji w taki sposób, że uzna, że ten art. 755 kodeksu postępowania cywilnego w pewnym zakresie dlatego wyrok zakresowy czy w zakresie w jakim pozwala na dno takie zawieszenie jest niezgodny z konstytucją, jeżeli to miałoby taki skutek to postępowanie to wtedy, gdy w jego wynik naruszały prawo unijne, bo uniemożliwiałoby Sądowi Najwyższemu czy innym sądom krajowym na podstawie tego przepisu stosowanie obowiązku, który wynika wprost z prawa unijnego czy też możliwości właśnie zawieszania zawieszania ustawą w i tak by 1 rzecz, czyli dojdzie do stanu w sprzeczności z prawem unijnym teraz z drugiej strony, jeżeli chodzi o prawo unijne mamy takie 2 ścieżki która, jakby neutralizują skutki takiego potencjalnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego MF pierwsza ścieżka, którą jest ofiarą nie wiem czy to będzie brzmiał obrazoburczy natomiast w torze jest Sąd Najwyższy może zawiesić ustawę to jest jedno, ale w świetle utrwalonego orzecznictwa Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli wyrok w tej krajowego sądu Konstytucyjnego miałby zmusić Sąd Najwyższy do postępowania sprzecznego z prawem unijnym to Sąd Najwyższy zgodnie z orzecznictwem Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej może pominąć taki wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zmusza go do postępowania sprzecznego z prawem unijnym czy może go po prostu wyciąć ze stanu prawnego i uznać, że w konkretnej sprawie takiego wyroku nie było tak jakby dla mnie to jest bardzo ostrą sankcję, ale to jest sankcją, która jest obecna w orzecznictwie Trybunału sprawiedliwości ona w orzeczeniu Amelki dotyczyła Francji w orzeczeniu AIB dotyczyła Austrii austriackiego Trybunału Konstytucyjnego w cieniu analiza dotyczyła Słowackiego sądu Konstytucyjnego także to nie jest nic nadzwyczajnego z perspektywy prawa unijnego od dziś to zresztą także relacji sąd wyższej instancji sąd niższej instancji prawda, że n p . jeżeli czasem skasował wyrok wyrok sądu niższej instancji udzielił instruktora rękodzieło FOT Tadeusz Frasunek reanimacji Brzuchacz sytuacja wygląda tak, by dało Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej są złożone 2 wnioski to znaczy właśnie te pytania, które zadają sędziowie Sądu Najwyższego, ale także wniosek komisji Europejskiej, która także skarży ustawę o Sądzie Najwyższym m. in. w ich, ale do niego się trochę pokrywają, ale to są 2 oddzielne postępowania i wraz z no a, a z kolei w Polsce mamy wniosek prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego z praktyki wiemy, że nawet jeśli Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej przyjmie ten przyspieszono tam przyspieszoną procedurę no to i tak potrwa to ich pewnie z pół roku w tym czasie rozumiem, że Trybunał Konstytucyjny może zakwestionować te przepisy no i sędziowie pójdą na emeryturę czy tak rytm to to jakby nie jest, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny to wniosek dotyczy dotyczy tylko i z komunikatu prasowego wynika z tego zabezpieczenia na zabezpieczenie dla zabezpieczenia zabezpieczenie będzie sędziowie i dosta w może mocno to jest to skomplikowana kwestia, bo tak naprawdę z orzeczenia Sądu Najwyższego wynikałoby, że duże już teraz nie mogą iść, tak więc tutaj ta kwestia jest ignorowana przez władze pozostałem w dżinsy z pytaniem czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w ogóle coś w tym względzie zmieni nam po prostu nadal to prawdopodobnie ten wyrok będzie w tym zakresie ignorowany w natomiast w momencie, w którym w, którym Trybunał sprawiedliwości już na ten temat wypowiem to sytuacja się o tyle zmieni, że jeżeli chodzi o orzeczenie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej to nim związane są wszystkie organy państwa Trybunał Konstytucyjny sądy powszechne Sąd Najwyższy prezydent również krajowa rada sądownictwa wszystkie organy państwa to wynika z zasady lojalności w związku, z czym jeżeli okaże się z tego wyroku, że w męża ustawodawca źle uregulował statusu sędziów Sądu Najwyższego w zakresie przejścia stan spoczynku w NATO i tak wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który ewentualnie mówiłby coś innego nie będzie miał w decydującej inicjujący mocnym odradzają się do innej rozmowy i mimo tych rozważań w dość skomplikowanych, niemniej niezwykle dla nas ważnych jest tuż po informacjach Radia TOK FM dr Maciej Taborowski adiunkt w katedrze prawa Europejskiego na wydziale prawa do administracji Uniwersytetu Warszawskiego z państwa moi goście w Maciej Taborowski adiunkt w katedrze prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także członek rady programowej archiwum Osiatyńskiego jest te państwa i moim gościem rozmawiamy o pytaniach prejudycjalnych, które złożyli sędziowie Sądu Najwyższego do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w na tego wydania rzeczywiście, a także zawieszenie części ustawy o Sądzie Najwyższym to są rzeczy, które doprowadziły jak sądzę rządzących do furii no i m. in. widzimy to dla nas nowej KRS KRS 1 sędziów krajowej rady sądownictwa zapowiedział dyscyplinarki dla tych sędziów, którzy te pytania zadają w Trybunałowi w no i dodaje w też pojawia się pewna wątpliwość no bo rozumiem, że sama konstrukcja tej Izby dyscyplinarnej w UE nie może tak powiem z ZUS karać sędziów za działania właśnie sędziowskie znaczy rozumiem że, że tutaj chodziło o opóźnienia niedopatrzenia przestępstwa przede wszystkim, których w Bemowie dopuszcza się sędziowie natomiast w sprawie samego orzekania na to kto to brzmi jak jakaś jakiegoś niedopuszczalna groźba oczywiście to jest w ich bardziej w najgłębszej chyba ingerencja w władzę sądowniczą, jaka tylko może być, jeżeli karasie sędziów za za treść orzeczeń jak tylko przypomnę, że Trybunał sprawiedliwości niedawno wydanym wyroku w sprawie irlandzki w sprawie wydania polskiego obywatela do do Polski inny stwierdził, że w 1 z punktów tego wyroku mówiąc właśnie, jakie są elementy gwarancji niezawisłości czy nie może dojść do sytuacji tak właśnie w kontekście postępowania dyscyplinarnego dokładnie to jest napisane w tym roku nie może dojść w sytuacji, w której sędziowie będą karani za merytoryczną treść swoich orzeczeń, ale może o to chodziło władzom w nas, żeby stworzyć mechanizmy pozwalające karać sędziów za niewłaściwe wyroki, jeżeli o to chodzi władzy i tak ten mechanizm będzie wykorzystywany no to w tym momencie naruszonej standard niezawisłości sędziów europejskich tak wynika z Europejskiej konwencji praw człowieka i z karty praw podstawowych z traktatów unijnych także będzie to miało wzrostu po prostu swoje konsekwencje, ale padły słowa, które zabrzmiały jeszcze groźniej te słowa wicepremiera ministra nauki Jarosława Gowina, który powiedział, że Polski rząd z ewentualny wyrok Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej zignoruje w gotowości znaczy czy to znaczy czy pan rozumie jako zapowiedź polexitu w Senacie przestajemy się stosować do prawa Unii Europejskiej przestajemy się czuć częścią tej wspólnoty niestosowanie obchodzi i to jest proces naszego wejścia w zasięgu po powodzi się nawet szerzej, bo wierzyli w tym czytamy stanowiska władz państwowych czy do przedstawiciela prezydenta czy właśnie KRS -u czy prokuratora generalnego to w tych wszystkich stanowiskach nie uwzględnia się prawa unijnego jest dla mnie niezwykle zaskakująca okoliczność, ponieważ jesteśmy państwem członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z konstytucją prawo unijne wszystkie zasady, o których tutaj mówiliśmy stanowi ją obowiązujące w Rzeczpospolitej prawo także naszego straszenie sędziów postępowaniem dyscyplinarnym zadawanie pytań prejudycjalnych dostosowanie się do orzecznictwa Trybunału sprawiedliwości jest po prostu sprzeczne z jakimś jakąś cząstką systemu prawa polskiego również, ponieważ prawo unijne jest częścią częścią prawa polskiego pomysł, jeżeli chodzi o niewykonywanie wyroków Trybunału sprawiedliwości no to ta wypowiedź jest co najmniej jest oczywiście niepokojąca, ale jest też lekko zaskakująca, bo w ciężko jest chyba prognozować, jaki będzie wyrok to znaczy namówienie z góry tak zgłoś się nie będzie przestrzegał wyrok jest niewinny wraz z jego treści nawet prawda nie wiedząc co z niego wynika może będzie korzystne dla rządu Rzeczpospolitej w centralnym będzie kolejny sezon będziemy, bo jest to jest trudniej jest trochę tak jak w jak mówił jak mówiła z Wilna matka Pawlaka sądy sądami i sprawiedliwość musi być faszystą, a tak tylko to niema nic wspólnego z elementami państwa prawa w, jeżeli chodzi o tym, mieście tak już precyzyjnie, jeżeli chodzi oto wyroki Trybunał sprawiedliwości może może tutaj powiemy jak projekt jest sytuacja, bo premier Gowin odnosi się chyba do pytania prejudycjalnego Sądu Najwyższego, w które właśnie jest wydawane w procedurze prejudycjalne tutaj niestety z innego niż ta druga procedura instytucja ta w las, której wniosek złożyła komisja Europejska tutaj ten wniosek dotyczący Sądu Najwyższego i komisji jeszcze nie nie został przekształcony w skarg jest dopiero opinię motywowano to skarga tam został termin miesięczny wyznaczone także dopiero za jakiś czas to skarga zostanie wniesiona także po części to skarga pokrywa się z tym pytaniem prejudycjalnym Sądu Najwyższego natomiast różnica w egzekwowaniu od wyroków wydanych w tych procedurach znacząca, bo jeżeli skarży komisję w to następnie niewykonanie wyroku może skutkować nałożeniem kar pieniężnych państw członkowskich tutaj procedura jest dosyć mała szybka powiedziałbym i dosyć bolesną natomiast inaczej jest w przypadku wyroków prym w specjalnych Trybunał sprawiedliwości tutaj niestety nie można bezpośrednio za niewykonanie takiego wyroku nakładać kar finansowych zgodnie z art. 260 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej tutaj komisja musiałaby tak dzieje się to zresztą obecnie w przypadku Francji wszcząć już wszcząć postępowanie od nowa uchybienia za art. 258 doprowadzić do końca, czyli Trybunał musiałby stwierdzić uchybienie polegające na tym, że wyrok prejudycjalny nie został wykonany w dopiero za niewykonanie takiego wyroku stwierdzającego uchybienie w można, by to właśnie nakładać kary pieniężne także tutaj droga do tych kar finansowych jest nieco bardziej odległa w aspekcie takim prywatną prawnym egzekwowania oczywiście są różnice w nieistniejącym mieście takie, że Innova niezastosowanie się do wyroku prejudycjalnego z perspektywą odpowiedzialności odszkodowawczej państwa jest niekorzystne dla państwa, ponieważ stanowi w zasadzie praktycznie automatycznie istotne naruszenie prawa unijnego i innych nowe narzędzia, które by dać odszkodowanie bezprawnie zostanie przeniesiony na emeryturę w stan spoczynku może wtedy domagać się odszkodowania od pań z takim, a wtedy ułatwioną ścieżkę, ponieważ ma już faktycznie udowodniono przesłankę istotnego naruszenia takiego kwalifikowanego naruszenia winnym wypadku trzeba to odrębnie udowadniać tak rozdzielić zignoruje się wyrok prejudycjalny, bo wtedy w to istotne naruszenie mała jest jest bardzo prawdopodobne jest czymś pana zapytać o osobistą odpowiedzialność polityków, którzy podejmują w tej sprawie decyzje rozumiem, że jest tutaj jakiś polityczny plan, który realizuje rząd prawa i sprawiedliwości na poszczególne osoby, które z w tej sprawie decydują w 2 czy jest jakaś jakaś sankcja grozi odpowiedzialność jest jakaś odpowiedzialność w systemie prawnym polskim in to znaczy no z perspektywy tak odpowiedzialności politycznej narzuca się do tak nie ma zło wyborcy będą rozstrzygać rozstrzygać sprawę z perspektywy prawa unijnego niestety oprócz, iż oprócz sankcji, które są nakładane na państwo bezpośrednio w i ewentualnie odszkodowanie, które jak to robi z tego wynikały dla jednostek czyli jakby przez budżet państwa to to będzie realizowane tutaj na system unijny nie jest skonstruowany tak żeby, żeby jakąkolwiek odpowiedzialność odpowiedzialność kreować tutaj będziemy musieli się zdać się ewentualnie ją na środki, które przewiduje konstytucja w, czyli Trybunał stanu w bardzo ciężka sytuacja no bo tam ograniczony krąg osób jednak potrzebne są jakieś w większości też polityczne, które w swej przypomnijmy, że noc była niemal 30 lat z polskiej demokracji nigdy jeszcze nie postawiono go przed Trybunałem stanu z unijnej skazano w USA Trybunał stanu z wsi zdaje się, więc jest bardzo bardzo nas niewolnic tak bardzo mglista mglistą, jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzialności politycznej gość odpowiedzialność prawną to oczywiście są przepisy prawa karnego jest prokuratura aktorki sądy, które w w razie przekroczenia uprawnień mogą mogą tutaj ingerować natomiast perspektywy prawa unijnego w tego typu podziały z tego osobista polityków no to też jest tylko polityczna tak w tym sensie, że toczą się negocjacje budżetowe mamy w określoną sytuację w Polsce taką postępowanie z art. 7 mamy postępowania komisji mamy wnioski prejudycjalne w świadczą o tym, że w systemie jest jakiś poważny problem z lasu w ramach tej imprezy generalnie rzecz biorąc mamy kłopoty rodak ściąga kłopoty chciałby jeszcze dodać o 1 rzeczy tutaj, który jest bardzo istotna, którą się, w których o, których się nie mówi w, a mianowicie proszę pamiętać, że przygotowywany jest rozporządzenie dotyczące zawieszania wypłat środków unijnych jak zamkniemy tam na definicje, jakby naruszeń praworządności to niewykonywanie wyroków sądów walczy to jest Trybunał Konstytucyjny Sąd Najwyższy czy Trybunał sprawiedliwości jest przesłanką do zawieszenia wypłat zawieszenia wypłat funduszy unijnych, jeżeli to rozporządzenie zostanie przyjęta aż w końcu żona jest przyjmowane kwalifikowaną większością głosów, czyli to mniejszość jest to większość jest mniejsza niż przy art. 7 prawda o tym, że polityczna siła potrzebna do tego, żeby takie rozpoznanie przyjazd jest dużo mniejsza potrzebnym w to oczywiście do odpowiedzialności osobistej nie ma natomiast natomiast rząd będzie miał duże kłopoty żeni to rozporządzenie wejdzie w życie w, ponieważ wtedy te środki unijne na wniosek komisji w obecnym stanie prawnym tak będą mogły być będą mogły być zawieszone powrócono kwalifikowaną większością głosów to znaczy komisja decyduje i rada Unii Europejskiej będzie musiał się sprzeciwić, a nie specjalnie uchwalić takie zawieszenie także powiązane z danych ZUS nie chciały włączyć powiedzą perspektywy budżetowej Unii Europejskiej właśnie z tego typu problemami, ale rozumiem, że to jest rzecz ludzka znaczy, że ktoś jest tzw. sam domek RM z, czyli po prostu sprawia kłopoty nadal tak tak nie ma chyba silnych kart negocjacyjnych myślę, że z perspektywy globalnej to będzie najbardziej znaczące sankcje to jak to jest tak naprawdę, bo takich widzimy, nawet jeżeli Trybunał swojej miłości urzeknie jest co jakiś możliwości zapowiedzi różnego postępowania w natomiast, jeżeli dojdzie do ignorowania orzeczeń Trybunał sprawiedliwości no to wtedy komisja może wyciągnąć to najostrzejszy środek w postaci zablokowania środków pieniężnych to będzie problem podwójny, ponieważ tam w tym rozporządzeniu wpisano jeszcze nie uchwalono także może coś jeszcze zmienić, ale wpisano taką sytuację, że rząd nadal będzie odpowiedzialny za finansowanie tych indywidualnych projektów, które są już w toku czyli jakby zostanie zablokowany finansowanie unijne, a rząd nadal będzie finansowo musiał zapewnić finansowanie dla tych projektów podmiotów indywidualnych które, które się tam zgłosiły także to będzie bardzo bardzo skuteczną sankcją jeżeli, jeżeli to rozporządzenie zostanie przygotowane ja myślę, że całe postępowanie komisji Europejskiej i polityków europejskich na razie idzie w tym kierunku, że to ma być tak naprawdę to najostrzejsza sankcja nie do postępowania przed Trybunałem sprawiedliwości dodać należy oczywiście negocjacje budżetowe, gdzie z kartą przetargową będzie właśnie przestrzeganie praworządności po to, żeby już w negocjacjach nie prawnych w sprawach tak tylko jakiś rozmowach o tym kto ma dostać, czyj interes uwzględnić to będzie to dla przedstawicieli rządu polskiego trudno, żeby realizować Narodowy interes od skutków należy teraz kalendarz bowiem nie rozumiem, że jeśli chodzi o postępowaniu prejudycjalnym przed europejskim w przed Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej to, jeżeli będzie to przyjęte tak szybki tryb to jest mniej więcej pół roku w dna, a jeśli chodzi o drugą naszą sprawę przed Trybunałem, czyli wniosek komisji Europejskiej, który będzie niedługo skargą to uczynić to łatwa przed Trybunałem mamy już skargę komisji dotyczącą sądów powszechnych taki ona już już się toczy tak jak żył skarga dotycząca Sądu Najwyższego w swojej opinii uzasadnionej czym motywowanej i ona dopiero zostanie wniesiona w tym postępowaniu to trzeba też zaznaczyć komisja ma możliwość wnioskowania również środków zabezpieczających czy jak skarga zostanie wniesiona za niecały miesiąc życia nic nie zmieni w Trybunał może to być może nas, że może on zamierza dokładnie to samo co zrobił Sąd Najwyższy i sprawdzamy w także z sal najwyższe, ale co zrobił już raz Trybunał w sprawie wycinki Puszczy Sol wycinki Puszczy też takie zabezpieczenie zostało wydane w natomiast tutaj oczywiście kwestia spełnienia przesłanek my nie mamy pewności żony wszystkie są spełnione, ale potencjalnie komisja może taki wniosek musi potencjalnie Trybunał może zrobić dokładnie to samo co zrobi Sąd Najwyższy i teraz uwaga, jeżeli zrobi to Trybunał sprawiedliwości to to wiąże bezwzględnie wszystkie organy państwowe wszystkich to jest skutek erga omnes czy ta ustawa jest w tym aspekcie zamrożona dla wszystkich czyli kto ma trochę lepszy skutek powiedziałbym z perspektywy tych sędziów niż orzeczenie z terenu co, do którego skutków czy to jest skutek tylko dla tych sędziów, którzy w danym postępowaniu występują 3 dla wszystkich sędziów to nie jest jednoznacznie wyjaśniona ani w orzecznictwie Trybunału ani w w prawie polskim bardzo dziękuję za analizę dr Maciej Taborowski adiunkt w katedrze prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także członek rady programowej archiwum Osiatyńskiego był gościem programu już za chwilę informacje Radia TOK FM, a po nich raport gospodarczy, na które zaprasza Aleksandra Dziadykiewicz program przygotował Szcze pan Stefan Maziarczyk realizował Krzysztof Woźniak Mikołaj Lizut
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA