REKLAMA

"Niech reagują na konkretny problem szkolny, a nie obiecują ogólne rozwiązania dla wszystkich"

Analizy
Data emisji:
2018-08-29 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:53 min.
Udostępnij:

Mikołaj Herbst o realizacji edukacyjnych obietnic wyborczych Rozwiń »

Od września 2017 roku jest już tak, że teoretycznie zgodnie z prawem każdy rodzic, który gmina chce, żeby jego dziecko znalazło się w przedszkolu, znalazł miejsce w przedszkolu, musi mieć takie miejsce zapewnione. Dziecko musi mieć takie miejsce zapewnione. To dotyczy tych dzieci cztero-, pięcioletnich. Nie ma już tego ograniczenia kilometrowego, czyli to niekoniecznie musi być niedaleko miejsca zamieszkania albo miejsca pracy rodzica, ale gdzieś tam to miejsce musi się znaleźć. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agata Kowalska przy mikrofonie i wracamy do naszego cyklu, takiego cyklu przed kampanią wyborczą, czy już w ramach kampanii wyborczej. Kandydaci obiecują, a my sprawdzamy, czy mogą obiecywać, ponieważ bardzo często zdarza się tak, że partie lub poszczególni kandydaci startujący, pretendujący do różnego rodzaju stanowisk, niekoniecznie mieszczą się, obiecując w kompetencjach urzędu, do którego startują, do którego pretendują Szalenie mnie to frustruje, każdy ma jakieś sprawy, które go frustrują, mnie frustruje to kiedy ktoś obiecuje, kompletnie nie szanując inteligencji wyborcy i tylko po prostu go oszukuje. To jest bardzo nieprzyjemna rzecz w demokracji i proszę tak nie robić. Rozwiń »
Tak wielu kandydatów, ale wszystkich państwa Anny zgłaszam potrzebę zgubnym, by państwo sugerowali, jakie polityki miejskiej, jakie problemy te problemy życia codziennego powinny w naszym cyklu być omówione pod względem możliwości bycia treścią obietnicy wyborczej mówiliśmy w pierwszej części o polityce przeciwdziałania bezdomności mówiliśmy o zdrowiu i o tym czy samorządowiec może obiecać skrócenie kolejek do lekarza, a dzisiaj porozmawiamy o sprawie, która dotyczy nas wszystkich włącznie oczywiście o szkołach w ich 

Z nami w studiu pandę prof. Mikołaj Herbst z centrum europejskich studiów regionalnych i lokalnych na Uniwersytecie warszawskim ekspert ds. systemów edukacji dzień dobry w tym dobrem najważniejsza rzecz, która zawsze się pojawia w mailach od słuchaczy to są miejsca w przedszkolach i żłobkach albo po prostu liczba przedszkoli żłobków czy to jest w kompetencji samorządu czy man on na to wpływ i to ten wpływ wyłącznie mieści się w słowie pieniądze

W dużej mierze umieścić swoje pieniądze to znaczy oczywiście to są zadania, które z własnym zdaniem samorządu terytorialnego samorządu Gminnego i to właśnie samorząd gmina odpowiada za ich realizacji zakładanie przedszkoli i utrzymanie przedszkoli żłobków i ludzie ich liczebność tego i t d. tak tak co więcej od od września 2017 roku jest już także teoretycznie zgodnie z prawem każdy rodzic który, który gmina chce, żeby jego dziecko znalazło się w przedszkolu znalazł miejsce w przedszkolu musi mieć takie miejsce zapewnione dziecko musi być takie miejsce zapewnione to dotyczy tych już dzieci cztero pięcioletnich, więc nie ma to mogę tego ograniczenia kilometrowego czy to niekoniecznie musi być niedaleko miejsca zamieszkania albo miejsca pracy rodzica, ale gdzieś tam jestem zdziwiona jestem samodzielna czasami jeszcze brakuje miejsc może być to rzeczywiście na drugim końcu miasta i to niestety uciążliwe ale, ale ten obowiązek samorząd musi realizować, a czy samorząd to jeszcze, zostając przy tym może uzupełniać tę bazę, korzystając z miejsca w przedszkolach prywatnych i płacąc za przedszkolaków w do tych celów prywatnych może to zrobić Leśniak Jeż nie jest jeszcze mnie nie potrafi rozwiązać tego problemu albo nie jest w stanie w krótkim czasie rozwiązać tego problemu swoimi środkami swoimi zasobami to może zapewnić w ten sposób swoje miejsce w przedszkolu, a to prawo do miejsca w przedszkolu dotyczy wyłącznie osób zameldowanych wdanym mieście tak podłe jest tak mówię, czyli przynajmniej mamy to równała się nie zamorduje sztolnia to tu w miejscu zameldowania, czyli wkład poza miejscem zamieszkania musi szukać tego, ale czy tak samo jest ze szkołami to znaczy w buntu lokat skupiam się na szkołach podstawowych, które ostatnio przeżywają kryzys kryzys reformy z Realem czy liczebność szkół liczebność klas liczba klas liczba uczniów w klasach to wszystko zależy od samorządu gminy opłat od gminy zależy na szkolnictwo czy zapewniania im dostęp do szkoły na poziomie podstawowym miej my właśnie odchodząc do ziemi gimnazjalne jeśli chodzi o poziom ponad podstawowe czy ta wniesie do nas, bo ponad gimnazjalne do zaprowadzenia tego szczebla szkół odpowiedzialne są samorządy powiatowe 3 dużych miastach takich jak i które łączą w sobie kompetencje powiaty gminy nie ma to znaczenia, bo po prostu jasne wszystkie szkoły są prowadzone przez miasto w takich zajęciach no dobrze to jak to jest zła land w takim razie jeśli chodzi o problemy przyszłych samorządowców startujących do rad gmin do urzędów miast jeśli chodzi o realizację tej kompetencji, czyli o pieniądze czy samorząd musi sam zarobić spod, pobierając pieniądze z podatków, żeby utrzymać całą tę przedszkola żłobki kluby szkoły czy też zostaje też jakieś pieniądze na czas od budżetu centralnego teoretycznie, bo zadania oświatowe te zadania oświatowe, o których mówimy są zadaniem własnym samorządu terytorialnego, czyli o finanse to ze swojego budżetu ale gdyby tak było w rzeczywistości to większość samorządów w Polsce byłaby w stanie tego tak tego zadania wykonać dlatego od aut od początku, kiedy samorząd prowadzi szkoły, czyli od dziewięćdziesiątego szóstego roku samorząd terytorialny dostało tzw. subwencję oświatową tak taka prawidłowa pełna nazwa też część oświatowa subwencji ogólnej lanosa i na czym polega zaliczono wystarcza liczona jest tylko częścią tego budżetu na oś oświata samorządy jak na nie wystarcza nigdy nie miał wystarczać Włodzimierz nie wiadomo na co miała dostarczać jest to wachlarze zabawne jest to na pewno rodzaj takie historycznego kompromisu, kiedy ustalano na jakich zasadach dofinansowania zadania samorządów terytorialnych, kiedy przekazywano to w bok obliczono taką kwotę, która mniej więcej odpowiada temu ile kosztuje ile w nasze koszty wynagrodzeń nauczycielskich może troszkę więcej źle ocenia nauczycielskie podaż jest najpoważniejszy koszt takiej bieżące związane z prowadzeniem samorządów i w skali kraju powiedzmy rzecz biorąc to to jest ta te pieniądze subwencji oświatowej, którą wszystkie samorządy dostają pokrywają z grubsza 23 wszystkich bieżących kosztów wiąże się to sporo a, czyli może mową to państwo Ross wyciągnąć wniosek jeśli kandydat powie znajdziemy pieniądze to możesz szukać w budżecie samorządowym, a jeśli powie, by byli brązy zrealizowali byśmy więcej, gdyby nie dożył subwencja jest zbyt niska, toteż może to być prawdziwe po prostu może źle oceniać sposób wydatkowania pieniędzy przez rząd przez budżet cenne w mym centralny, czyli przez rząd tak naprawdę piszą wsuwa warszawscy słuchaczem zderza w niektórych szkołach AK tutaj Warszawa Wilanów Tarchomin klasy są numerowane aż do litery Ks Murowana numerowane literka, ale na Tarchominie na wkład do litery UR w PRL czy tutaj rodzić wyborca może żądać od samorządu, żeby zmienił tę sytuację, żeby szkoły nie były tak przepełnione albo np. szyby klasy nie były tak przepełnione to obiecują SUP 4 co najmniej partie w swoich programach jak zerkam teraz zmniejszenie liczebności klas 4 z mocy samorządu oczywiście rodzice mogą powinni tego żądać tylko tym przypadku przepełnienia tych szkół i ta liczba klas i liczebność tych klas, która zna pan zbyt duża wynika może nie tyle złej polityki edukacyjnej co z braku planowania przestrzennego Warszawy FOT dzielnice dzielnica normalnieje wymieniła są dzielnice których, których zabudowa, których budowa osiedli w dużej mierze odbywał się z taką pod dyktando deweloperów bez jakichś myśli przewodniej miasta jeśli chodzi o planowanie przestrzenne to znaczy każdy talent wykorzystywane tak, by zmaksymalizować liczbę mieszkań, które tam powstawały bez myślenia o usługach publicznych, które są potrzebne do obsługi tych mieszkańców pojawiają się znaki te są mieszkańcy są dzieci nie ma szkół są nowe mieszkania są nowe osiedla nie ma na łóżku i i o ileż objaw w miejscach najbardziej związana z oświatą o tyle przyczyna leży w polityce oświatowej co w polityce mieszkaniowej miasta minie ten Departament w magistracie no dobrze, a co jeśli chodzi o dokształcanie nauczycieli wyposażanie szkół, bo przecież często jest tak ostatnio coraz częściej zmieniają się podstawy programowe albo podręczniki albo wymagania albo po prostu wiedza naszych do przodu i ktoś musi wykształcić nauczycieli albo doposażyć laboratoria klasy sale gimnastyczne i część tych wymagań płynie z ministerstwa, a finansować mają samorządy jak mogą z tego wybrnąć jeśli będzie wyposażanie wyposażanie szkół czy pracownik po to jest zdecydowanie rola samorządu to samorząd jest odpowiedzialny za całą materialną stroną funkcjonowania szkół było wokół tego mnóstwo konfliktów, ponieważ niektóre samorządy uważały, że nie dostał na to wystarczających środków jak wspomniałem na początku ta wysokość subwencji oświatowej na niedzielę zdań jest precyzyjnie zapisana na słabości żona powinna wystarczać to powinno zaś historycznego kompromisu tak po prostu się utarła się wzrostem za każdym razem, kiedy na samorządy nakładane są nowe zadania związane ze świata bo kiedy następuje reforma, która wymaga takich kosztów część samorządów uważa, że tak już subwencja oświatowa nie pokrywa oczyszczenia nic nie sposób przesądzić, kto ma rację tak znaczy finansowania tu świat przez samorząd to nie tylko subwencja oświatowa, ale też, ponieważ zadania własne samorządu to jest oczywiste, że częściowo powinno się odbywać z dochodów własnych samorządów ich podanie jasność jest bardzo dobra dobrym materiałem do takiego uciekania od odpowiedzialności, bo zawsze można powiedzieć, że ci drudzy powinni byli dość pieniędzy audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie z nami cały czas prof. Mikołaj Herbst z centrum europejskich studiów regionalnych lokalnych na Uniwersytecie warszawskim ekspert ds. systemu edukacji i przyglądamy się tym szeroko i teraz będziemy bardziej konkretnie temu co mogą obiecywać kandydaci na samorządowców na dowolny szczebel samorządu w UE jeśli chodzi o oświatę opiekę przedszkolną w żłobkach szkołach, gdzie mieszczą się ich kompetencje a kiedy obok obietnica nie ma nic wspólnego z tym za co przyszły samorządowiec będzie odpowiadał z PL i przyjrzałam się przyjrzał się programom partii tym, które przygotowały Rennes taki swoisty program na na cały nasz cały kraj, chociaż wybory samorządowe zabrał jej bardzo to jest wygodne do wykorzystania bardzo państwo zachęca do zajrzenia w sonar wyborcza PL taka strona tamto państwo znajdą korzystam, więc ile mogę i tam pojawiał się bardzo różne propozycje dotyczące edukacji i szkół w zaciekawił mnie partia nowoczesna 2 propozycje zmian karty nauczyciela odejście od sztywnej siatki płac i ograniczenie dodatków funkcyjnych, a druga propozycja zmiany ustawy o systemie oświaty w tak, by zmniejszyć ingerencję kuratorów funkcjonowanie szkół przypomnę to jest program partii nowoczesna PL wybory samorządowe są ponadto w nową oczywiście trudno tak jest zmiany przeprowadzić na na szczeblu samorządu trudno, ale nie niemożliwe nie mówiono o zmianę ustawy jak wiadomo musi się dokonać parlamencie to od tego, że samorząd nie dokona z trudem rodzi czy partia nowoczesna po prostu przy okazji wyborów samorządowych próbuje zaprezentować pogląd na pewne podstawowe regulacje w systemie oświaty, które kraje i jej zdaniem powinny ulec zmianie czy może nie ze spraw jakiś podział kompetencji między między poszczególne organy państwa natomiast oczywiście też żaden kandydat tej partii na rzecz stanowiska samorządowe nie może obiecać, że dobrze, że zrobi coś takiego na nas z poziomu samorządowcy twierdzili, że zarobki nauczycieli i kompetencje kuratoriów nie wiem, gdy to w jaki sposób wybiera się do dyrektora szkoły do szkoły po nie podlega decyzji z samorządowcami nie są ustawowo regulowane kwestie na poziomie całego kraju właśnie przez karty nauczyciela albo przez ustawę o systemie oświaty lub przez ustawę prawo oświatowe więc, że przeraża samorząd nie ma na to wpływu, aczkolwiek to nie znaczy, że nie ma wpływu n p . na wynagrodzenia nauczycieli, a to te regulacje dotyczą wyznaczają go w ogóle brak regulacji wyznacza pewne ramy np. wynagradzania nauczycieli na samorząd może dać okazję może mniej niż wynosi minimum nie może w siną dal Mor do gwiazd za wydawane czy może, więc jak wiadomo żaden żadnej kampanii wyborczej obiecuje, że dawniej zlew nad ranem w kwestii akurat w tej kwestii kandydaci mogą obiecywać no i stąd podwyżki dla nauczycieli i tam albo gdyby ktoś wie co to jest to wykonalne tak na poziomie samorządu koszt, ale pan, że wciąż przyrządy te programy pań tam też w kampanię wyborczą z 4 lat nie zniknie obecnie jest po wyborach samorządowych podwyżek dla nauczycieli ciekawe prawda to ciekawa, ale być może to wynika ze świadomości tego jak bardzo jak bardzo taka obietnica czy próba radzi zaś takie miednicę obciążały budżet samorządowy, ponieważ to było bardzo kosztowne i nel samorząd ma pewną swobodę podwyższania wynagrodzeń nauczycieli ponad ustawowe minima, które są ustalane osobno dla każdego stopnia awansu zawodowego nauczycieli w 2 natomiast, ponieważ ta ma system wynagradzania czy jest bardzo skomplikowany system ustalony przez ustawę karta nauczyciela do toru próba np. podniesienia zasadniczych wynagrodzeń nauczycieli skończyli tę żabę różnego rodzaju dodatki również są ustawowo regulowane będą musiały także wzrosnąć lepiej tego nie dotykali tak tak, że wzrost w związku z tym wszyscy boją się ja mogę się zgodzić po, powracając do kwestii tego co zapisano doczesne, aby się zgodzić, że ten system wymaga radykalnego uproszczenia dziwną tak, ale nie te wybory nie da lej Ros spotkamy się jeszcze przed wyborami parlamentarnymi będzie wtedy składać o tym co nowoczesna chce zmienić w ustawach chyba, że ma pomocne również na zmianę konstytucji i tego na co ma wpły w n p . rada gminy jesienna drożyzna chce zmienić ustawy poprzez radnych gmin w błoto, gdyż musi najpier w zmienić konstytucję jeśli chodzi o obietnice bardzo ciekawa propozycja prawa i sprawiedliwości, która pojawiła się w nocnych Szuba na wiosnę Wyprawka 300 zł dla każdego ucznia przed każdym nowym rokiem szkolnym i to jest niesamowita obietnica wyborcza, ponieważ ona została już spełniona nie na poziomie samorządu tak kolorowo można wyobrazić również zwolnienia w samorządach oczywiście, bo tutaj z kolei SLD proponuje 500 zł Wyprawka dla pierwszoklasistów, czyli i tak można i tak jest region samorząd jest na tyle zamożna rządzili tego rodzaju wydatek to żadna ustawa tego nie zabrania im jest to forma socjalnego wsparcia to i która może być realizowana zarówno w oparciu, jakie kryteria socjalne to znaczy nie wszyscy muszą dostać tak jak jak postrzega jako świadczenie powszechne i nie samorząd miałby prawo na terenie swojego na naszym terenie wprowadzić taką czy zwiększać poprawkę czy wprowadzić samodzielnie to ta zupełnie Możdżera trzeba się liczyć z kosztami od w skali kraju 1 rocznik uczniów to jest każdy otrzyma dolicza się też około 300  000 dzieci więc, więc można im c 300 zł przemnożyć to zorientować się jak i jakie pieniądzach, choć w Helu, by samorządy w Polsce pewnie, które były na to stać w nowość ale, ponieważ to partia obiecuje Enea też cały kraj Awards SLD jeśli rozumiemy co próbuje startować pewnie w bardzo wielu gminach powiatach i województwach w Polsce no to musi uważać, bo jak obiecuje coś na cały kraj nie może o tym, tak zrobić tylko niektórych będzie rozdawać te wyprawki elit partia PSL z kolei proponuje dualny system szkół zawodowych 2 dni nauki i 3 dni zajęć praktycznych czy to jest możliwe do zrealizowania na poziomie samorządu pan poseł mówił też szczęście, że za szkoły ponadpodstawowe odpowiada powiat, ale czy to oznacza również może wpływać na sposób dzielenia to my realizacji lekcji w ramach rozwiązań ustawowych może już w tej chwili trwa już w tej chwili realizacja szkoleń kształcenia zawodowego w takim systemie współpracy z dnia z pracodawcami jest możliwa nie jak daleko idzie oczywiście my tak ogólnego zapisu nie nie wiemy jak daleko idzie ta propozycja tak jak daleka jest dla kobiet jest to zmiana co do zasady te kwestie znacie jakiś sposób realizowana jest jakieś ramowy plan nauczania jakieś 4 godzinne młodzież spędza w szkoleniu pracodawcy to są rzeczy uregulowana na poziomie centralnym natomiast by w tej chwili ten system umożliwia realizację kształcenia dualnego i im, o ile on Doda będzie czy ta propozycja polega na tym, że teraz naprawdę będziemy realizować kształcenie dualne na Wda w danym na terenie danego samorządu czy też jest to coś zupełnie nowego to trudno się do tego odnieść trudno to prawda, ale i jeszcze Apropos szkół zawodowych Platforma Obywatelska z kolei samorządy mają koordynować współpracę szkół zawodowych z przyszłymi pracodawcami, a uczelnie wyższe mają wpisywać się strat strategii rozwoju regionów to ja się zgadza z takim postulatem teoretycznie samorząd już powinno to robić tak już do pory samorząd powinien koordynować współpracę szkoły zawodowej za oczywiście przedsiębiorcy oczywiście cieszy jak na jakiej podstawie samorząd decyduje o tym jakie kierunki szkół zawodowych otwierać je zamykać, czyli właśnie Platforma obiecuje coś co jest stronie już z obowiązkiem samorządu woskiem to bardzo dobra obietnica ona też żeber rozdzielczych chodzi o to, że różnie bywa z realizacją tego obowiązku tak jest to 1 z postoju zarzuty, jakie sformowana do samorządów powiatowych, że nie radzą sobie z tym koordynowaniem nieraz się, skąd my na własnym terenie nieraz osoby z koordynowaniem zapotrzebowania na na pracowników różnych zawodach między sobą między powiatami, bo to się targi pracy są często większe niż 7 powiat i że można czytać te obietnice w ten sposób, że nareszcie zrobimy to dobrze się tak natomiast miasto nie jest żadne nowe zadanie to jest obowiązek, który już samorządy na szczeblu powiatowym powinny wykonywać to odrzucenie spod, żeby komentować poszczególne propozycje z punktu widzenia partii, ale też nie mogę powstrzymać tejże jest ciekawe, że Platforma do doszło do tego wniosku po tym, jak ba Grow gmin w Polsce podlegało w i jej radnym, ale teraz jednak, że wyciągnęła wnioski z praktyki, którą sama w zrealizowała, a co z tymi wyższymi uczelniami, które mają wpisywać się w strategii rozwoju regionów te strategie to poziom samorządu wojewódzkiego w Pretor 1 co może ono dość trudno powiedzieć to znaczy w często słyszy, że postulaty i w moim środowisku akademickim również, że uczelnia powinna odgrywać większą niż do tej pory rolę do rozwoju regionu także dojść na tę uczelnię ma wpływ, na który szczebel samodzielnie nie ma samorządy nie nienormalność bezpośredniego przełożenia na na uczelnie wyższe to raczej jest postulat dotyczący takiej współpracy tak czy chęć nawiązania silniejszej współpracy z uczelniami postura również skierowane w stosunku do uczelni, żeby były bardziej otwarte jak na tzw. uda się w trzecią rolę uczelni tak, czyli czyste kamień obiegnie za to, że zawali Coma, który komunikacji z negocjacji dyplomacji niż to inaczej odczytać można tu żadnych instrumentów twardych w tej w tej sprawie nie ma samorządy w jasnym mnóstwo jest pomysłów typu bony dla osób, które się uczą nie pracują na kulturę sport albo w darmowe korepetycje darmowe bezpłatne przejazdy, ale pojawia się ciekawa propozycja PSL 5 godzin angielskiego tygodniowo już od pierwszej klasy szkoły podstawowej to można może samorząd tak rozszerzyć program i wprowadzić dodatkowe lekcje służy zawsze może tylko pytanie, kto za to zapłaci to znaczy, jeżeli samorząd chce zaoferować np. dodatkowe lekcje języków albo jakikolwiek inny sposób rozszerzyć ten podstawowy ramowy program nauczania to może to zrobić musi znaleźć na to środki prowadzenie takie obietnice czy wypowiedzenie takie obietnice na poziomie całego kraju temat wszystkich gminach Teda stara się zrobić tylko wtedy jeżeli, jeżeli tak plan nauczania lub rozszerzono na poziomie centralnym tutaj ja jestem nieufny jak w oczy samorząd ma prawo czy kandydaci do samorządu ma prawo być obiecywać wydanie pieniędzy, jakie dodatkowe świadczenia czy to związane bezpośrednio z dostępem do jakich zajęć czy rzeczy z wyrównywaniem szans i to tak ważne darmowe korepetycje uważać, bo wiara, że jestem bardzo chwalebne zamiary, a to jest bardzo na dużą nieufnością zwrot takich propozycji Kresów formułowane od góry w stosunku do wszystkich samorządów tak, bo sytuacja każdego samorządu jest inna w niektórych w ogóle tego typu programy są realizowane inne nie ma na to pieniędzy nie będą miały w przewidywalnej przyszłości związku z tym na tego rodzaju program ma wadę uformowanym centralny nie należy po prostu ufać co innego, kiedy coś takiego mówi kandydat do konkretnego samorządu konkretnego miasta czy gminy i w oparciu o wiedzę o stanie budżetu czy możliwościach zmian w obydwie partie partia razem partia SLD proponują wprowadzenie prawdziwej edukacji seksualnej w szkołach BL idzie, gdy SLD tłumaczy w ramach programu zdrowo pro zdrowotnych za zadanie samorządu odpowiada, a razem chce sfinansować też zajęcia z edukacji równościowej w i wielokulturowej to jest już nie tylko dodania czegoś do programu, ale w można nawet pomyśleć czasem pójście wbre w programowi szkolnemu, którym jednak te 2 kwestie edukacja seksualna edukacja równościowa w nos dosyć kontrowersyjne ograniczone albo prostu wymęczone przez MEN, żeby się tym zajmować, więc co jedli całość strat może odpalić wóz do konfliktu to ta obietnica i spełnienie trudno mi powiedzieć woli w imieniu każdej szkolnej społeczności podejrzewam, że są szkoły, które by to doprowadzi do konfliktu o tym, niemniej w ramach szkoły to jest to jest pewna, że wszystko się wszyscy kłócą natomiast bardziej chodzi o to czy jeśli samorząd zacznie płacić za zajęcia z edukacji seksualnej w gdy wszystkich szkołach swoim umysłem w zakresie toczy możesz się tam pojawić kurator albo urzędnik MEN i powiedzieć to nie jest część podstawy programowej to dochodzi albo wręcz jest to wbrew temu, czego chcemy uczyć naszych uczniów bardzo liczę, że tak się stało, ale niestety nie mogą odpowiedzialnie powiedzieć, że urzędnik ma na dokładkę nie może się pojawić szkole, ponieważ doświadczenie uczy, że może nie robi to nawet bardziej błahych sprawach często, więc wydaje mi się, że tak jest oczywiście może istnieć tym niemniej kandydat do samorządu o danej gminie czy miasta wydają się, że ma prawo coś takiego obiecać tłumaczy ma prawo walczyć o organizację tak Grillo i jego partia się komitet wyborczy będzie zabiegać o sfinansowanie takich zajęć jeśli rada miasta to przegłosuje to takie zajęcia będą prowadzone w też taras krótko tylko każdego z ekspertów to pytam, gdy pan walały się na spotkaniu wyborczym i chciał, którym się kandydatom zadać pytania o edukację to o celibat to albo o jaki problem chciałby, żebyśmy zajęli przede wszystkim przepraszam za męża krytyka w tym w tym komentarzu, ale wydaje się, że w ten sposób dała do problemu wyborów samorządowych i spotkań bardziej nie można podchodzić, ponieważ to są właśnie takie wybory, w których te problemy są indywidualne znaczy to zależy od tego do widziałbym się znajdowały Ryszka od ran chodzi o takiej szkoły chodzi do jakiej dzielnicy, jakie tam konkretne problemy występują na tato mama tata mamy decentralizacja autonomia samorządu terytorialne, żeby mogły zajmować się programy, które z tymi ci właśnie ludzie, którzy nadal w terenie mieszkają mogli rozwiązać z pomocą samorządowe zaprosiły one po prostu do swojej szkoły kandydatów jej, żeby przyznaje szef punktu widzenia w UE i ziemi, a nie krócej, ale tego nieba, gdzie unoszą się w powietrzu nasi kandydaci oraz Mikołaj Herbst z centrum europejskich studiów regionalnych lokal na Uniwersytecie warszawskim bardzo dziękuję za spotkanie
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA