REKLAMA

Prawo unijne przeważa nad konstytucją Polski. Rozmowa z prof. Władysławem Czaplińskim

OFF Czarek
Data emisji:
2018-08-30 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:58 min.
Udostępnij:

Gościem Cezarego Łasiczki jest prof. Władysław Czapliński z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Rozwiń »

- Sama konstytucja mówi o tym, że jest ona najwyższym prawem Rzeczypospolitej polskiej i tego nikt nie kwestionuje. A co więcej, podpisujemy się potem wszyscy pod konstytucją. Mówi w tym samym przepisie, że może być bezpośrednio stosowana, co oznacza, że każdy ma prawo uzyskiwać prawo na podstawie konstytucji, wynikające z samej konstytucji tego, że konstrukcja dwóch przepisów konstytucyjnych sąsiadujących ze sobą jest następująca: mamy regułę ogólną artykułów, która mówi, że konstytucja jest najwyższym prawem, gdy art. 9, który jest jak gdyby wyjątkiem od art. 8 mówi: Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa Międzynarodowego prawo unijne, jest częścią prawa międzynarodowego. Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, prawo unijne to jest prawo organizacji międzynarodowej, czyli z tego ustawienia przepisów konstytucyjnych wynika, że rzeczywiście musimy zrobić wyjątek dla prawa Europejskiego, co oznacza, że konstytucja musi być dostosowana do prawa unijnego, to samo zresztą dotyczy prawa międzynarodowego. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Państwa i moim gościem jest prof. Władysław Czapliński, Zakład prawa Międzynarodowego publicznego Instytut nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz centrum europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, dzień dobry panie profesorze, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W wywiadzie dla tygodnika Dorzeczy wicepremier Jarosław Gowin powiedział, że Polski rząd najpewniej nie będzie respektował wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli tamten się przychyli do zawieszenia stosowania nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, No gdyby się nie przychylił do zasady, to pewnie będzie respektował? Tak, nie wiem tego, nie rozumiem, że tak myśli wicepremier Jarosław Gowin. Rozwiń »
Ale wokół tego zawieszenia stosowania nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym wokół tego komentarza wicepremiera Jarosława Gowina pojawiła się cała masa różnych prognoz różnych informacji prawdziwych nieprawdziwych od tego, że już właściwie za chwilę Polska nie będzie częścią Unii Europejskiej do tego, że właściwie możemy sobie kształtować sami prawo i oczywiście prawo europejskie prawem europejskim, ale Polska konstytucja jest najwyższym dobrem i też najwyższą ustawą toczy się nie przeszkadza nam od czasu do czasu odbijać wszystkich

To prawda sama konstytucja mówi o tym, że ich jest ona najwyższym prawem Rzeczypospolitej polskiej i tego nikt nie kwestionuje, a co więcej podpisujemy się potem wszyscy z konstytucją mówi w tym samym przepisie, że może być bezpośrednio stosowana co oznacza, że każdy ma on prawo uzyskiwać tak nauk o prawą czy na podstawie w konstytucji wynikające z samej konstytucji tego, że konstrukcja 2 przepisów konstytucyjnych sąsiadujących ze sobą jest następująca mamy regułę ogólną artykuł o sumę, która mówi konstytucja z najwyższym prawem, gdy art. 9, który jest jak gdyby wyjątkiem od art. 8 mówi Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa Międzynarodowego prawo unijne, a jest częścią prawa Międzynarodowego dąb Unia Europejska z organizacją międzynarodową prawo unijne to jest prawo organizacji międzynarodowej, czyli z tego ustawienia przepisów konstytucyjnych wynika, że rzeczywiście musimy zrobić wyjątek dla prawa Europejskiego co oznaczają, że konstytucja musi być dostosowana do prawa unijnego to samo zresztą dotyczy prawa Międzynarodowego

Jeżeli patrzymy na to z perspektywy prawa Międzynarodowego któryś z perspektywy prawa Międzynarodowego ratyfikowane akty prawne stoją powyżej polskich ustaw tak w tym porządku rozumiem, że ponad nimi jest konstytucja, która z ustawą zasadniczą zastanawia się czy system prawa międzynarodowego

Przepraszam, muszę wejść w słowo ja jestem bardzo wyczulone na pojęciu ustawa z zasadnością proszę zapytać, bo ustawa zasadnicza to jest nazwa własna no właśnie o to się zapytać czy prawo międzynarodowe rozróżnia pomiędzy ustawą zwykłą niezwykłą zasadniczą nie zasadniczą czy ustawa z ustawą nie tylko to są 2 kwestie ustawa zasadnicza to jest nazwa własna konstytucja Republiki Federalnej Niemiec i jeżeli my mówimy ustawa zasadnicza w takim potocznym, a w brzmieniu warto też, że mamy namyśli każdą konstytucji, a tak naprawdę jest tak jak mówię tylko i wyłącznie konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z punktu widzenia prawa Międzynarodowego jest taki ładny passus 1 z 1 z orzeczeń, a stałego Trybunału sprawiedliwości międzynarodowej i sądu i ligi narodów, w którym sędziowie powiedzieli z punktu widzenia prawa Międzynarodowego prawo krajowe i włączając również konstytucja to są tylko fakt mylnie zastanawiamy się nad treścią normatywną to jest tak jak, jakbyśmy powiedzieli odpada deszczu to, więc z punktu widzenia prawa zewnętrznego zobowiązań międzynarodowych państwo nie ma żadnego znaczenia w jakim akcie normatywnym zawarte jest określona norma

Prawo organizacji czy prawo międzynarodowe stoi ponad prawem krajowym bez wyjątku okazali się, że trybunały różnych państw w momencie, kiedy przyszło im się zmierzyć z tym pytaniem raczej próbowały obejść tę kwestię to znaczy tak zmienić legislację, żeby pytanie stało się bezzasadne to jest szczególnie widoczne w przypadku Francji, a w we Francji w ogóle nie istnieje problem konstytucyjności prawa Międzynarodowego prawa unijnego zgodności z konstytucją, dlatego że każdy akt, które potencjalnie mógłby naruszać konstytucję sprzedam rozpatrywany przez radę konstytucyjną rada konstytucyjna to jest to nie jest ciało sądowe oraz organ polityczny, który przekazuje rekomendacje kult zabawa dana norma to akt prawa unijnego wszedł w życie w stosunku do Francji musimy najpier w zmienić konstytucję, a Polski Trybunał Konstytucyjny wymyślił taką formułę, że jeżeli norma prawa unijnego jest niezgodna z konstytucją mamy 3 rozwiązania albo zmieniamy prawo unijne albo zmieniamy konstytucję albo występujemy są oni chcą, czyli też Trybunał zdawał sobie sprawę z tego, że istnieje konieczność dostosowania prawa krajowego do prawa unijnego w tym dostosowania norm konstytucyjnych, a jeżeli się nie da to mówimy, a jeżeli nie da to jedno w pan opowiedzieć w łeb w co zresztą za ślad za Trybunałem jak mówiła nam w 2 do w Niemczech w przyjęto z kolei taką zasadę, że konstytucja pewne zasady konstytucyjne są niezmienne, czyli prawo unijne nie może naruszać podstawowych zasad ustrojowych i ma Demokratycznej formy rządów federalizmu praw fundamentalnych wszystko inne możemy zmienić zresztą Republika Federalna Niemiec zmieniał konstytucję kilkakrotnie z punktu ze względu na członkostwo w unii stać się tam 1 z przypadku dotyczy chyba kobiet służby wojskowej kobiet tak bardzo znane orzeczenia Trybunału sprawiedliwości, wydając orzeczenie wymusiło zmiany konstytucji waśni i ominął pytanie, mówiąc że bardzo problem związany nie mamy o czym rozmawiać no wie, bo najpier w zapadło orzeczenie sądu, a dopiero potem Trybunał dostosował prawo do do orzeczenia sądu, a to nie jest tak, że my, a priori dostrzegamy, a priori próbujemy dostosować, a w tym przypadku, ale czy przynajmniej, czyli odpowiedź na to co stoi wyżej prawo unijne dobro zwierząt mówiąc prawo międzynarodowe o w ustawie prawo krajowe z Paulem dotyczy prawa unijnego Buttona z zimowym jest taki co stoi wyżej prawo unijne czy konstytucja i Pomorzu jest po to, ustalić Polska konstytucja niemiecka jako kraj proste pytanie, na które jak rozumiem odpowiedź my może albo jest prosta natomiast w nikomu nie przechodzi przez gardło to wszystko zależy od tego o co zapyta pan euro sceptyka czy euroentuzjastów eurosceptyk odpowiednia konstytucja ma absolutne pierwszeństwo w ogóle nie ma mowy o tym, żeby podporządkować konstytucję akt woli suwerena jakimkolwiek normom zewnętrzne, a Europą entuzjasta odpowiednio zaraz przecież, podpisując traktat lizboński zgodziliśmy się Rosjanom specjalną deklarację, która mówi stosunek pomiędzy prawem krajowym, włączając konstytucję, a prawem unijnym jest regulowane zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału sprawiedliwości, a Trybunał sprawiedliwości jednoznacznie mówi prawo unijne ma pierwszeństwo w konstytucję, więc tak jak mówię o odpowiedź na pytanie zależy od punktu siedzenia dla mnie nie ulega wątpliwości, że prawo unijne przeważa nad konstytucją, ale jeszcze jest 1 aspekt, jeżeli pan pozwoli bardzo nas pani mianowicie Trybunału zwrócił uwagę na to, że bardzo często jest taka z mamy do czynienia z taką sytuacją, w której ewentualny problem konstytucyjności jest zupełnie niezależne od problemu zgodności z prawem unijnym, czyli może być także Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie mówiące określona norma jest zgodna z konstytucją, a jednocześnie Trybunał sprawiedliwości pawie może ona jest zgodna z konstytucją, ale jest niezgodna z prawem unijnym i w związku z tym macie obowiązek dostosować swoje prawo o do prawa unijnego co się zaś to przydarzyło znakomita okazja do tego, żeby Trybunał się o tym, wypowiedział Lubo w Polska sprawa sprawa Filipiaka to taki pan, który chciał od dokonać pełnych odliczeń podatkowych Trybunał Konstytucyjny powiedział wszystko jest zgodne z prawem, a Trybunał unijny zwinięte w macie zmienić prawo, że może jest zgodne z prawem polskim tak, ale nie jest, ale nie jest zgodne z prawem unijnym są, jakby 2 zupełnie rozłączne ścieżki, a ponieważ Polska podpisała różnego rodzaju umowy no to precedens nie ma czym zawsze jest prawo unijne, więc tak tak już tak powinno być no dobrze tak powrócimy do naszej rozmowy do konstytucyjnych pytań innych szczególnie tych ostatnich dotyczących zawieszenia stosowania nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym po informacjach Radia TOK FM prof. Władysław Czapliński zakład prawa Międzynarodowego publicznego Instytut nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz centrum europejskich Uniwersytetu Warszawskiego w jest państwa moim gościem informacje już za 2 minuty o godzinie jedenastej 20 po informacjach wracamy do programu off czarek był w w państwa mają gości jest prof. Władysław Czapliński zakład prawa Międzynarodowego publicznego Instytut nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz centrum europejskie Uniwersytetu Warszawskiego w przededniu informacjami pytam panie profesorze czy wyżej stoi prawo unijne nad konstytucją czy konstytucja nad prawem unijnym w prof. Władysław Czapliński powiedział to zależy czy w odpowiedzi udziela nam eurosceptyk czy euro entuzjasta no ale w to takie troszeczkę elastycznego nowe prawo idziemy idziemy do e-sądu i teraz musimy to zależy, jaki sędzia będzie czy sędzia Małek, który nie wiem jest bardziej lewicowe albo prawicowy sędzia, który lubi zwierzęta albo sędzia, który hoduje norki n p . no i wtedy prawo jazdy chyba nie staje się tym czym chcielibyśmy, żeby prawo było to znaczy wtedy prawo zdaje się kobietą, która tę przed paskiem z oczu zdejmuje z parafii mówi po morzu tak może tak, a co zrobić, żeby odpowiedź na to pytanie co stoi wyżej było udzielone przez tę z kobiety, które ma zasłonięte oczy i nie ma to zależy na podobno dobrego prawnika tutaj poznaje się po to, że na pytanie czy coś jest czarny czy biały on odpowiada to zależy z, a więc to by znaczyło, że miał pan do czynienia tylko zdobyli tylko z dobrymi prawnikami w Otóż dlatego pan zaprosi na polach bardzo dziękuję bardzo hołd przez grzeczność nie zawsze są w ratuszu musimy z popatrzeć na to w jaki sposób jest skonstruowany system prawa unijnego 28, a niedługo 27 różnych porządków prawnych niedługo 26 dla pali w przeze mnie działania nie gniew to w ogóle nie dopuszczam takiej myśli z może jestem niepoprawną optymistką, ale mam 26 dorzuci 27 różnych porządków prawnych projekt Hinkley Point w różnych porządków prawnych różnie szkolonych prawników teraz chodzi o to, żeby prawo unijne, a jako całość było stosowane w taki sam sposób w całej Unii Europejskiej dlatego potrzebne jest Trybunał sprawiedliwości no bo Trybunał sprawiedliwości ma za zadanie ujednolicić orzecznictwo sądów krajowych, a na jej dla każdego prawnika roku zajmującego się prawami o nim ci mający do czynienia z prawem unijnym jest oczywiste, że orzeczenie Trybunału sprawiedliwości jest najważniejsze rzeczywiście Trybunał sprawiedliwości jest zgodnie z traktatami tym organem, który jako ostateczna instancja rozstrzyga o treści i wykładni interpretacji prawa unijnego, czyli Romano Kuta gazet i tak Luksemburg powiedział sprawa zakończona no ale u nas także u sobór powiedział, ale wiceminister Gowin powiedział co innego lobby Pańskiego płaszcza i co nam zrobicie, ale to oznacza on, że minister Gowin podobnie zresztą jak niektórzy inni przedstawiciele tego rządu to osoby, które się Diego na imieniu wypowiadają są ignorantami prawnymi w świetle, a w funkcji ministra sprawiedliwości pełnionej przez ministra Gowina poprzednim rządem w podziw i ich relacja prawna nikogo nikomu nie przeszkodziły się w zrobieniu kariery Jean mam alergię jako o prawnik musiałem tutaj naprawdę mocno zaprotestować nie może być tak, żebyśmy ignorowali wyroki sądów międzynarodowa, a rząd będziemy to sami co zrobić to no właśnie ta no i już mamy pierwsze postępowania co prawda czy pierwsze efekty tego co się dzieje z ustawodawstwem dotyczącym polskiego sądownictwa to idzie w 2 kierunkach z 1 strony mamy postępowanie wszczęte przez komisję przed Trybunałem sprawiedliwości dotyczące naruszeń praworządności to jest 1 działka, którą może skończyć się ja wiem, że zawsze coś się i powiedziałby wiele hałasu licea przestaną się ją o tobie samym samą myśl o tym, że Trybunał sprawiedliwości nałoży na nas jakieś kary i że tak, ale zmuszą rząd do zmiany polityki do tego jest daleka droga ja bym tutaj nie było jakoś specjalnie specjalnie optymistyczne jeśli chodzi o wychowawczy efekt tego przed, ale jest jeszcze drugi praktyczny efekt w Trybunale sprawiedliwości odpowiada na tzw. pytania prejudycjalne to są pytania on kierowany przez sądy krajowe do Trybunału sprawiedliwości dotyczące interpretacji prawa unijnego i przy tej okazji to co w takim potocznym rozumieniu to są pytania, które mówią, które pytają o zgodność prawa krajowego państwa członkowskiego z prawem unijnym, czyli Polski Sąd Najwyższy może zapytać czy nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym jest zgodna z prawem unijnym dla psa teraz, żebyśmy byli precyzyjni nie może zapytać o zgodność prawa krajowego może zapytać czy prawo w jaki sposób należy interpretować normę prawa unijnego dotyczące niezawisłości sędziowskiej woda nieusuwalności sędziów, a nie ma niewolno mu zapytać o prawo kraju o zgodność prawa krajowego to samo Trybunał sprawiedliwości które, odpowiadając odpowiada na takie pytanie nie może powiedzieć, a my uważamy, że prawo Polski jest niezgodne z prawem unijnym może, ale Trybunał może powiedzieć tylko prawo unijne wymaga jednak od 0203 . sprawdź, gdzie czy spełnione są te wymogi, o których głośno mówić no dobrze to zakładamy, że są albo spełnione albo nie spełnia tak, a jeżeli są spełnione to Soccer, a i tak, jeżeli są niespełnione to są 2 opcje tak albo władze mówią przepraszamy posypujemy głowę popiołem są niespełnione i już to szybko zmieniamy albo mówią wg was są spełnione docelowo lubicie dobrze, a to teraz zależy właśnie od tego jakie władze dbały o władzę krajowe i premier minister sprawiedliwości nie ma żadnego znaczenia, dlatego że pytanie prejudycjalne zadaje konkretne sąd w konkretnej sprawie i odpowiedź na to pytanie wędruje do sądu, który pyta to dobrze i to jest niezły mecz wraca nie, ale jest jeszcze, jeżeli pan pozwali UBS 11 bardzo istotną rzecz nikt nie ma prawa oceniać czy sąd krajowy miał prawo zadać takie pytanie to jest zupełnie nie w tych kategoriach to sąd krajowy mówi my uważamy, że dla naszego rozstrzygnięcia ostatecznego dla wyroku, który mamy wydać konieczna jest interpretowanie prawa unijnego i minister sprawiedliwości premier wicepremier ktokolwiek, ale im tak jest tak jest to tylko sąd będzie decydował o tym co zrobić raz w tym orzeczeń to pytanie czy sąd jest na tyle niezawisłych i właśnie to co prawda scenariusz taki panie profesorze tak powraca odpowiedź na świat opowieść mówi nie prawo jest niezgodne czy taka, a ma nowy skład Sądu Najwyższego mówi o kraj, ale wg nas zgodne i właśnie wycofujemy to pytanie, które zadali mi mówili sędziowie w naszym imieniu już jesteśmy już w serii, a jeżeli ZOZ, jeżeli zostanie wydane wyrok prejudycjalny tak nie można tego pytania wycofa można je wycofać przed wydaniem orzeczenia no i ja nie wiem czy to jest tak łatwo zmienić skład orzekający Sądu Najwyższego, zwłaszcza że widać, że Trybunał sprawiedliwości bardzo się spieszy, żeby zdążyć wydać orzeczenie przed dalszymi zmianami w 23, jeżeli uda się wymienić skład, a przed wydaniem orzeczenia to wycofać to nie jest wykluczone, że to o tym, że to pytanie zostało wycofane i wszystko jasne, a w chyba tak w i jeżeli wydanie zostanie wycofane co do sprawy nie było prawda talenty z tobą już wtedy razem mamy 2 paszporty Polski rosyjski od razu, a nie, dlatego że po Borys jest paszport jest dowodem posiadania obywatelstwa, a właściwie nie wolno wydawać obywatel paszportów osobom, które nie pozostają nie są obywatelami państwa adresaci nie bardzo grają dla nich to jest nieuchronne, a może to jest trochę, a Lemon Song, a te paszporty piękne Majakowski pisał w taki wiersz co w sowieckim paszporcie Krasnaja i nie rzuca ono, a to dziwne, bo skąd wiedział w przez czerwoną w czasie jaki, jaki jest w rosyjskim paszporcie radziecki paszport to Niewiem czy miał w ręku zostaje z niego Majakowski kursie Mount to był bardzo dumny z tego swojego sowieckiego paszportu, czyli pomogło to czy właściwie czy jest wyścig z czasem można, by rzec panie profesorze tak, a z tym ciałem, a twórcy regulacji unijnej zresztą chyba tak jak twórcy regulacji konstytucyjnej polskiej zakładali dobrą wiarę wszystkich podmiotów działających w systemie prawnym ta nikt nie zakłada z góry, że prawo będzie łamane seriach oddał nowo można je nazwać z optymistami, a można je nazwać, a może może kogoś z ludźmi już mają oni, którzy mają w kształcą one poczucie prawa i praworządności w jak bardzo optymistycznie do tego on do tego podchodzę zresztą jak każdy prawnik prawda w razie, że to jest istota legalizmu jest czymś co, czego się go na nie powiem wysysa z Łukaszem wysysa z mlekiem matki, bo nikt z nas nie wie w momencie powstania owego lekarza będzie prawnikiem, a w, ale takiego bardziej gorzkie to wielki to te kropelki mleka, które przesądzają, że człowiek staje się prawnikiem być może, ale myślę, że cała istota wykształcenia prawniczego służy tam można, by przekształcić nas poczucie legalizmu teraz pytanie czy mechanizm jest na absolwentów prawa panie profesorze, którzy obawiają, że jestem stary i widocznie, że resort znalazł go nie zająknęli to już jest ten należał do tej bardzo starej szkoły wobec tego która, która uważa, że istotą prawa do ziemska definicja prawa, mówi że prawo jest sztuką dobra i sprawiedliwość II definicja sprawiedliwości, a w na tym świecie zastanawia, bo właśnie w Oslo oraz Tomasz rak jelita raka to Mobile swoją drogą przy sobie z oświatą inwestycja Bielański musi, jaki jest, więc kampanię reklamową w NBA o swobodzie ich prawników kształci, by chyba raz jest to myślę, że on, że konkurencyjne uczelnie mogłyby taką taką, a nie reagować w 2 jak w czym co co właściwie nic zwiastują trybun, bo trochę kwestia praworządności w Polsce kwestia ewentualnego systemu politycznego i t d. tak dalej i t d. trochę zmieniła się w taki wyścig dla Niewiem 100 m taką siedzimy wszyscy przed telewizorami obserwujemy ten sprint to znaczy nawet to wygra są w grę o pół biedy da, ale ta jest Ryszard przykładnie czy tak pytanie co zrobić, żeby uniknąć pewnych niekorzystnych zjawisk ropa bo, a i tak mowie nikt z nas nie zakładał że większość parlamentarna obecną będzie szła na skróty i LO w złocone zakładali może zakładać i może przestrzegali, ale to było takie niepoparte właściwie żadna nie powiem żadnymi racjonalnymi przesłankami bo, bo po 2 latach z lat 20052007, a właściwie moglibyśmy już wiedzieć czym grożą rządy rady politycznej czym grożą rządy pewnej partii politycznych ta ale, ale zakładamy, że z ostatecznym rozrachunku będą się trzymać ty i tej konstytucji prawda tych reguł, które są ustanowione za zgodą społeczeństwo i w gruncie rzeczami, uczestnicząc w procesie wyborczym w sprawowaniu PiS będąc częścią demokratycznego systemu władzy czy demokratycznego systemu funkcjonowania państwa prawa nie posunął się do naruszenia konstytucji prawo konstytucja to jest niema większości konstytucyjnej musisz być związane to on co głosi konstytucja do prostytucji powróciły po informacjach Radia TOK FM prof. Władysław Czapliński zakład prawa Międzynarodowego publicznego Instytut nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz centrum europejskie Uniwersytetu Warszawskiego z państwem moim gościem informację za 3 minuty o 1140 po informacjach wraca po to państwo byłem gościem jest prof. Władysław Czapliński zakład prawa Międzynarodowego publicznego Instytut nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz centrum europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Lecha jak długo Trybunałowi sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmuje zwykle odpowiedź na takie pytanie po pasie spieszą spieszą, ale co to znaczy, że dziś dzisiaj ktoś z nas zdaje, że raczej wolą mieć szansę 3 miesiące to jest to ta jest czas, który wystarczy Trybunałowi na udzielenie odpowiedzi na te pytania i to jest rzeczywiście bardzo, bo sprawne działanie biorąc pod uwagę, że przeciętnie czas oczekiwania na pytania odpowiedź na pytanie prejudycjalne o 2 lata, czyli właściwie twarde prawo, ale prawo można zmienić na wolne prawo, ale prawdziwą Trybunał jest przepracowany mam bardzo dużo spra w w inny nie muszą już po imieniu dodatkowych ponadto musiałyby się zgodzić państwo członkowskie wraz z trybun w skład Trybunału wchodzi po 1 przedstawicielu wyznaczonym zaproponowanym przez państwo członkowskie, a i nie uda się powiększyć składu Trybunału bez porozumienia pomiędzy państwami członkowski już tak pewnym ułatwieniem było utworzenie sądu Unii Europejskiej z danego Sądu I instancji się nazywa w momencie, w którym został utworzony i ten sąd przejął znaczną część spraw, które przedtem wpływały do Trybunału sprawiedliwości wszystkie skargi dotyczące ważności aktów prawa do unijnego skarg i jednostek na nieważność takich aktów przejął w tej chwili są z Unii także Trybunał i tak ma ułatwione zadanie, ale oczywiście no spra w jest coraz więcej państ w członkowskich przebywa, a pytania prejudycjalne spływają, a z Polski akurat najmniej po Polsce polskie sądy nie są specjalnie chętne tegoż Ziobrę zadawać pytania prawnego do Trybunału sprawiedliwości i można powiedzieć, że tutaj Sąd Najwyższy wyłamał się starali trochę niechlubnej tradycji, czyli jest taka możliwość, że nowy tak to nazwijmy może nowy lepszy w cudzysłowie pod czujnym Sąd Najwyższy wycofa to pytanie do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej za ten, że zanika z 2 zdążymy z ZUS sąd, a w uzasadnieniu postanowienia o zawarcie o o zadanie pytania prejudycjalnego Sąd Najwyższy to bardzo ładnie wskazał powody, dla których uważa, że zadanie tego pytania, a jest istotna i myślę, że w czasie dobrze zastanowić nad tym każdy sąd się do czy nowy skład to zresztą nowy skład Sądu Najwyższego oznaczałoby konieczność wszczęcia postępowania w gruncie rzeczy od początku, więc każdy sąd, by każdy skład musiał się zastanowić czy rzeczywiście warto dobrze, jakie mogą być przeciwwskazania chociażby takie za jest okazja do tego, żeby Trybunał sprawiedliwości szef powiedział co do treści prawa unijnego zasad prawa unijnego, które są nam niezwykle istotne, ale jeżeli podejrzewamy, że to może być użyte przeciwko nam to lepiej nie usłyszeć odpowiedzi w, jeżeli my nie będziemy chcieli usłyszeć to i tak usłyszymy w bloku, czyli nie uznamy wyroku Trybunał możliwości nowo ostatecznym rozrachunku tak to znaczy Rejtana i trochę trudniej, ale ona zrobi, ale trochę w niedziele i 3 wypowiedź członka rządu naprawdę, bo przecież tak, dlatego że Jarosławie Gowinie atak Hiszpana po dodaniu przestać dziwić nie do mnie o tyle dziwi, że tak jak mówiłem o odpowiedź na pytanie prejudycjalne bez odpowiedzi dla sądu i rząd nie ma w ogóle możliwości wypowiedzenia z rozsądku i nocą zaś panie profesorze pan przeprosi manię przepraszania jest minister no i co jest wicepremierem już znają ministra sprawiedliwości ja wiem, że to jest to zarówno dania z żyw no dobrze, ale załóżmy ten czarny scenariusz do 1 zakładamy, że to pytanie raczej wycofane i wtedy rozumiem, że Unia Europejska musi udawać, że w Polsce wszystko z okazji niekoniecznie po pierwsze, toczy się postępowanie dotyczące praworządności z wniosku komisji Europejskiej po drugie mamy wyrok Trybunału sprawiedliwości w tej sprawie irlandzkiej znane i na wzrost wszystkim dotyczącej wykonania Europejskiego nakazu aresztowania i tam Trybunał sprawiedliwości powiedział lokum po, jeżeli państwo jest praworządne to wymiar sprawiedliwości musi spełniać określone przesłanki każdy w Font krajowy, który będzie teraz rozpatrywał, bo ja mogę sobie wyobrazić tak, choć czarny dla nas scenariusz i w gruncie rzeczy bardzo niekorzystne dla rządu, dlatego że Polska należy do tych państ w, które bardzo często korzystają z Europejskiego nakazu aresztowania teraz nagle się okazuje, że każda osoba, która w stosunku, do której zostanie wysłany euro czy zastosowane Europejski nakaz aresztowania sąd powie przed sądem w państwie trzecim, która ma wykonać przed innym państwie członkowskim, które ma wykonać nakaz owym aleja Niejestem pewien czy New York oraz będzie sprawiedliwe ta i teraz każdy sąd będzie musiał podjąć decyzję o udanym, bo Trybunał sprawiedliwości powiedział pani sędzi banery sama musi zdecydować mecz dajemy pewne wskazówki, a ta sama musisz ocenić czy z utworu pewien mechanizm, który pozwala sądowi państwa członkowskiego na podjęcie decyzji to nagle się okaże, że sądy państw obcych nie będą honorowały wykonywały polskich nakazów aresztowania Europejski nakaz aresztowania co więcej może się okazać, że jeżeli sądy polskie będą wydawały orzeczenia, a które powinny być West wykonane za granicą, czyli np. orzeczenia alimentacyjne orzeczenia dotyczące władzy nad dzieckiem, a orzeczenia w sprawach handlowych te orzeczenia nie będą wykonywane za granicą na po zostanie podniesiony argument przeciwko ich wykonaniu co no przecież wydał je sąd, który nie jest niezawisły i podważanie wyroków Trybunału sprawiedliwości nie leży w interesie państwa państwa nie, ale ludzie, którzy dzięki nim zarządzają byt tak tego nie wie tego nie wie alia dnia nic nie jest w stanie sobie tego wyobrazić co przekracza w ogóle moje moje możliwości klasa 5 lat od czasu oświecenia panie profesorze rozszerzenia wyobraźni da to prawda, ale okres LSD w nas nadzieja, że wyobrażenie rozszerza ponadto co nam się wydawało to prawda, że nigdy nam się nie wydawało, że nigdy nam się ją pewne rzeczy zawsze przyjmowaliśmy jako niemożliwa okazało się, że rozumie, że wszystko jest możliwe to jest kwestia tego oczywiście co będzie za kilka lat w momencie, w którym dojdzie do wody do zmiany władzy, a co będzie też użyć słowa ale, żeby użyć tych, którzy masowo bigos nie będzie bardzo ciekawa sytuacja, bo w gruncie rzeczy, a ci, którzy kiedyś myślałem, że wystarczy uchwalić ustawę, która mówi unieważnia się wszystkie pozbawia się mocy prawnej wszystkie akty prawne uchwalone w okresie od 20152 zlotych 2020, ale dziewiątego MO w pole to zadanie Amelia specjalnie zostawiłem specjalnie zostawiłem tutaj otwartą furtkę, ale przecież w tym czasie, bo jest tylko 1 szpital zostanie wydane ileś tam wyroków sądowych, a wyroków sądowych w decydujących o sprawach pojedynczych ludzi ma on wyjął wyroków rozwodowych to co teraz się okaże że, ponieważ wyrok rozwodowy wydał sąd w składzie, którego był sędzia na obecny zaakceptowany przez obecną są do kraju krajową radę sądownictwa to znaczy, że on, bo miała w powołanym przemianowano na stanowisko sędziowskie bezprawnie, czyli mamy podstawy do tego, żeby podważyć wyrok jak powiedział tak panie profesorze ja mogę złapać jest tak niech to będzie nauczka dla tych, którzy chcą się rozwieść teraz, że w ZUS będą jeszcze tak głosowali to niestety nie rozwiodła się, gdybym był złośliwy tobym powiedział, że nie wiem co akurat nie o to chodzi ale, ale sprawy rozwodowe jest tylko 1 nr 1 mały przykład i my i myślę, że to jest raczej skutek uboczny ogólne regulacje nie zamiar jak już w końcu z na normalne mój Boże to panie profesorze, a Malina w sobotę i porządku prawnego i porządku co prawda to prawda doprawdy nie prawnych, ale 1 z moich przyjaciół zwykł mawiać, że przy okazji dyskusji nad preambułą do traktatu unijnego że, że nie należy mieszać silniej Boga do tego co jest wymysłem diabelskim, więc rzeczywiście nie mieszajmy do tego Boca odciągnięcie krok po kroku przyjrzeć się wszystkim instytucjom, które zostały zmienione czy może dragonów z prawa i sprawiedliwości może to z samego początku spisek sędziów może, by się przyjrzeć się wszystkim instytucją dosłownie co ja nic panie redaktorze i panie profesorze baby po prostu roboty no tak, ale to też moglibyśmy powiedzieć no to po to, została powołana izba dyscyplinarna prawda w być może trzeba będzie ją na nowo obsadzić, ale nie jak ja i lepiej ja mam nie był tak takim pesymistą, bo ja patrzę na wyroki wydawane przez polskie sądy i sędziowie w Polsce naprawdę zdali egzamin w tym ma trudnym niewątpliwie trudnym momencie, ale ta to co taki egzamin panie profesorze z podstawówki teraz wiedzą o realnym zalegania nie wszystkich na, bo o tym jakie będą, jakie będą je będzie sądownictwa będzie decydował każdy z tych sędziów, a nie tylko są sędziowie wybrani do Sądu Najwyższego wg określonego klucza no w tym spojrzymy na historię Polski dom w taki okres prywatnego sądownictwa całkiem sprzyjało mu w tym, który którzy, który jest dla laureatów prywatne sądownictwo, którzy byli beneficjentami i patronami prywatnego sądownictwa naprzód, ale jesteśmy w dużym państwie członkowskim Unii Europejskiej w 2001. biegu w dal nie jest pora na samą pomoc czy nad sądy sądownictwo prywatne jak pan chyba tylko określił, ale to dla kogo to nie jest pora, bo są tacy, którzy sobie sądownictwo prywatnych falą proszę sobie bez panie profesorze, że pan ma jakiś zatarg z osobą tak w CIT albo może pan poddać osądowi i liczyć na to, że no to jest na dwoje babka wróżyła albo może pan podnieść telefon powiedzieć Zbyszku słuchaj znak rozlała nie jest GIOŚ i co może pan spać lepiej większy uśmiech szerszy na twarzy wygodne dla wielu osób w to prawda ja nie mogę wykluczać, że będą takie osoby, które będą z tego korzystałem i to zarówno w sferze prywatnej w tym sensie w orzecznictwie dotyczącym poszczególnych osób, ale również w sprawach publicznych, o czym np. rozstrzygnięcie o ważności wyborów do i ja nie wiem, który z tych powodów jest ważniejszy przy realizacji obecnych zmian w sądownictwie ba czy chodzi o to, żeby obywatel protestujący się z państwem z góry stały napęd na przegranej pozycji, a nie idzie do sądu w ogóle nie idź do sądu, bo nie masz żadnych szans na to, żeby wygrać, a czy istotniejsze jest to właśnie, że będziemy mieli swoich ludzi, którzy będą liczyli głosy tak po raz realizują z Niemiec jedno i drugie mówi szef MON, że swoje karty rozegra, a panie redaktorze żeglarze mieli także Adam Rozlach legenda bardzo optymistyczne mojego nastroju nie do końca udało się go panu za psucie mimo wszystko wie, że w mocy prawa w prof. Władysław Czapliński zakład prawa Międzynarodowego publicznego Instytut nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz centrum Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego był państwem gościem dziękuję panie profesorze informacji już za 3 minuty o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego programy dziś program przygotował Bartłomiej Pograniczny, a nad jakością transmisji czuwał Krzysztof
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA