REKLAMA

Alarmistyczny wpis Adriany Porowskiej. Czy warszawskie organizacje będą zmuszone dzielić pomoc dla osób bezdomnych ze względu na meldunek?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-08-30 13:40
Prowadzący:
Czas trwania:
19:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
17 min został od godziny czternastej słuchamy Radia TOK FM dziś w czwartek 30 sierpnia w naszym studiu Adriana Porowska Kamieńska misja pomocy społecznej dzień dobry dzień dobry i Anna Dolińska Dobek zastępca dyrektora biura pomocy projektów społecznych urzędu miasta stołecznego Warszawy dzień dobry serdeczny z udziałem Hana to widać nie tylko ja na portalu społecznościowym takim dość ostre bezkompromisowe słowa słowa naszego gościa Adriany Borowskiej ludzi bezdomnych na Rozwiń » ulicach Warszawy od grudnia będzie więcej, odbierając organizacji możliwość pomagania osobom w kryzysie bezdomności z innym niż warszawski meldunek wcale nie spowoduje się, że ci ludzie wyjadą ze stolicy co skłoniło do tego, żeby tak mocno wypowiedzieć się na portalu społecznościowym, jaki w co się stało, gdyby wszystkie inne rozmowy zawiodły prowadzimy od dłuższego czasu rozmowy z biurem promocji projektów społecznych jest przewodniczącą komisji dialogu społecznego, czyli jak i organizacje pozarządowe wspierające osoby w kryzysie bezdomności w Warszawie rozmowy na temat kształtu Areny przyszło konkursów, czyli tego wsparcia, jakie miasto stołeczne Warszawa oddaje organizację pozarządową, aby mogły pomagać osobom bezdomnym niestety okazało się, że nasze uwagi nie zostało uwzględnione, że w mieszkaniach treningowych, któremu są przeznaczone dla osób, które mogą otrzymać lokal z zasobów miasta nie będą mogły przybywa nie osoby, które nie mają stałego meldunku Warszawskiego, a ZS w warunkach tego konkursu żaby słuchacze zrozumieli czym nie można się starać o taki pomysł na mieszkania treningowe, gdzie osoba z meldunkiem z innego miasta będzie tu naprzód w Warszawie mogła tak jest to jest, by powiązać pytam panią na duńską Dobek Berg ma takie są warunki konkursu niedużego małego konkursu na 4 mieszkania treningowe w tym mieszkania chcemy przeznaczyć dla osób z ostatnim z zameldowaniem w Warszawie, ponieważ jesteśmy do tego zobowiązani jako gmina o tę troskę w pierwszej kolejności o mieszkańców naszej gminy azylu zmaleje z ustawą ustawowo to jest zobowiązanie ustawowe innych natomiast chcę podkreślić, że w mieście jest 71 miejsc w mieszkaniach treningowych, z których również korzystają osoby, których ostatni meldunek nie jest meldunkiem warszawskim, że w schroniskach Warszawę ich lista wielkie pieniądze również w LM to jest w pierwszej kolejności natomiast ustawa również dopuszcza to, żeby osoba, która jest w kryzysie mogło skorzystać z pomocy innej gminy, jeżeli chodzi o mieszkańców Warszawy pani Adriana na Facebooku dość emocjonalnie tak jak pan powiedział odpisała, że osoby będą, a no to izba gmin to bardzo emocjonalny wpis, który również nie bardzo zaskoczył nikt jeszcze nie pyta o to, skąd jest osoba, jeżeli jest na ulice, jeżeli straż miejska miejska podchodzi do osoby czy streetworker nikt się nie pyta, gdzie było jej ostatnie miejsce zameldowania taka osoba w Warszawie może skorzystać z noclegowni z jadłodajni Izrael do pomocy streetworkerów sporu z punktów poradnictwa może skorzystać ze pomocy tunelem medycznej dla osób nieubezpieczonych i nikt nie zapyta o to gdzie było im ostatnie miejsce zamieszkania, bo nam chodzi o to, żeby tym osobom pomóc Alex nikt słuchaczy smaczki szczególnie ci spoza Warszawy muszą zrozumieć jego istotę tego, o czym mówimy o tym, jakiego powodu w warunkach konkursu umieszczono właśnie ten zapis umowy o meldunku, bo on w tym momencie zmieniamy w Warszawie ten czas dostosowujemy cały system pomocy osobom bezdomnym do przepisów ustawy i UE przepisy ustawy mówił bardzo wyraźnie to jest zapis, który jest 1 z zapisów, których finałem LM był już od jakiegoś czasu boomu, gdy jest doprecyzowany od 2 lat ustawa w obszarze bezdomność jest doprecyzowana oczywiście ona ma swoje luki on ma swoje mankamenty, z którym o, których innym mówimy i organizacje pozarządowe mówią natomiast w tym obszarze jest dość jednoznaczna to dzielni gminne w naszym kraju gminy im przypisuje im odpowiedzialność za osobę bezdomną wzięciu odpowiedzialności o udzielanie świadczeń na rzecz tych osób Warszawa jest miastem specyficznym miastem, gdzie wg ostatniego spisu z 2700 osób bezdomnych nadzieja, że to jest dobry jest taki co tylko 22 i chyba 8 lat później poprawił co tylko 2 wyjścia albo tak gmina, która bierze na siebie ciężar mówi innym gminom Słuchajcie no ludzie od 2 z gmin przyjeżdżają tu, bo jesteśmy dużym miastem rozliczmy się jako za to wspólnie ponoszą oni albo druga wersja mówimy tu leżą z innych gmin nie przyjeżdżajcie tu nie możemy wam pomóc w żaden sposób im wracać do swoich gmin innej opcji nie ma ich państwo zdecydowali się na ME zdecydowaliśmy się na taką opcję każdy, kto jest w naszym mieście może liczyć na pomoc nie mówimy absolutnie nie przyjeżdżajcie tutaj, bo one tam nieporadnie pomożemy każdy, kto w naszym mieście może liczyć na pomoc i ona jest różnorodna on jest proste w taki sposób, że w tym momencie dochodzimy do takiego etapu, by wspomóc jak najbardziej efektywnie pomagać osobom bezdomnym będziemy kierować decyzjami administracyjnymi do schronisk, czyli udzielać świadczeń i prosić właśnie gminy o to, żeby partycypowały w kosztach, żeby ustaliły z nami rozmyty co sprawia, że skoro ta jest takie tanie mówi, dlaczego pani Adela prosta pisarza od grudnia od ludzi na ulicach i obronie to ważne tłumaczy Jarosław Mroczek, że inny ustawowo gmina noclegownie i pomoc niską drogową to musi bez łaski bez żadnego zwracanie sobie nawzajem po prostu zapewnić osobom w kryzysie bezdomności problem polega na tym, że ja jako streetworker to mogę sobie posiedzieć na ławce z tymi ludźmi nie no to jak im pomogę niby co pójdę ich wesprę duchowo Janis ław czy pójdą do pracy noclegowni i choć nie są nudne no i noclegowni są noclegownie można być 7 dni o 10 do drugiej noclegowni w jadłodajniach co to za punkt za pomoc doraźna to jest pomoc w utrzymaniu się na powierzchni my potrzebujemy, żeby ci ludzie poszli do pracy zaczęli płacić podatki, żeby czekali na mieszkanie do zasobów miasta, bo oni bardzo często mogą w ogóle czekać na takie mieszkanie muszą mieć wsparcie pełne spór o wsparcie często psychologa psychiatry czasami wręcz pielęgniarki opiekunki nie na ławce w parku im tylko ktoś kto, kto nas wysłucha tak myślę, że część słuchaczy bluesa czy rzuciła się do internetu znalazł ten druk stan, z której wynika to co mówimy nie znalazła taką informację, że chodzi o świadczeniach jak rozumiem te świadczenia dotyczy świadczenia jest szeroko pojęta pomoc, która ma komuś zmienić życie na lepszy czy świadczenie to jest właśnie świat odzieżowego w świadczenie jest konkretnym konkretnie ze zdefiniowaniem tak to jest np. skierowanie do ośrodka wsparcia, jakim jest schronisko, kiedy mówimy o pomocnictwo Nisko progowej pomagamy każdemu to, o czym mówiła przed tą pani Ada w ramach pomocy i Nisko progowej, czyli są ładne i noclegownie ogrzewalnie jadłodajnie taka pomoc po pomoc w postaci poradnictwa Street Working głos w tej pomocy przedmedycznej osobom nieubezpieczonym gmin w Warszawie dokładnie taki system obowiązuje, jeżeli ktoś komu chce skorzystać ze schroniska z tego schroniska może skorzystać jeszcze to może skorzystać i będzie mógł położyć wręcz nie mógł w przyszłość kursy dla młodzieży do grudnia nie będzie mógł już niema adresu Warszawskiego nie nazwaliby się z administracyjną co oznacza, że nowo powstały specjalnie utworzony ośrodek pomocy społecznej tam pracownicy będą decydowali o tym kto może iść do schroniska, które nie tak będzie tak będzie, ponieważ musimy w inny musi wypełnić UAM i tutaj nie mamy żadnego, że jako organie urzędowym UE będzie on ludzi przejął, więc nie ma po co potem do mnie dzwonić, bo nie będę miał wpływ na to kto przyjdzie do mojej placówki musimy wypełnić delegację ustawową, ale jesteśmy zobowiązani do tego, żeby kierować decyzjami natomiast w Chinach mogą nas na to nie zgodzą nie ma schroniska zwierzę, żeby nie doszło do zamieszkania 30 tys 300 słynna zasada subsydiarności mówi także jest organizacja, która otrzymuje środki dla miasta i miasto jednak miasto mówi dajemy wam pieniądze na dokładniej zaleceniom ponad 11  000 00011  000 000 na pomoc osobom bezdomnym w MO w Szczecinie czy wasze życie w Rzeszowie to jednak gdyby płatnik podatków lokalnie mówi skoro miasto daje pieniądze na to trochę chce być odpowiedzialny za jak będzie wydawana absolutnie tak miasto nie może pozwolić na to, żeby łamać prawa prawo i jesteśmy znowu jest rozwiązanie wymaga też lubi się możemy być osobą drugi nie może, powołując się dokładnie nazwę te same przepisy, bo są 2 ogłosili małym konkursie w nie może, a dla nich gorsze może w Enei wiąże może być niezrozumiałe dla słuchaczy, ponieważ 1 formuła jest skierowana decyzją administracyjną, a druga nie, ale będzie od naszej gry w lidze i jeżeli mówię o mieszkaniach treningowych to tutaj jednak chcemy, aby do tych 4 mieszkań mamy 34 mieszkania chcemy, żeby w 10 osobom pomoc chcemy, żeby przez 2 lata te osoby miały możliwość usamodzielnić się, żeby doszło do mieszkań socjalnych komunalnych w pełni do tego przygotowane, żeby to wejście nie było nie było porażką dlatego myślę, że to dlatego dajemy te 4 mieszkania mamy w zanadrzu kolejne mieszkania i w tych kolejnych konkursach celnie zakładamy, że to będą tylko mieszkańcy Warszawy to będą również osoby, które np. czekają w Warszawie na miejsce po w 2 na miejsce w warunkach konkursu było wprost napisane tak oto jak będzie nie tylko czynne będą tylko czy nie tylko w tym konkursie tak przygotowujemy kolejne konkursy gry będziemy rozszerzać tę grupę, bo wiemy, że takich osób i zaraz do nich można rozdzielić walczących w ich 140 osób, mijając del Neri odchodzi, żeby 0 jedno jest około biznesową wizę, gdyż jest wręcz kieruje wzrok teraz programom bezdomnych ludzi jest na rozmowy szybko zrozumiał i Prusom było poczuć się ludzie będą oglądali co tydzień w niedzielę odcinki rękę na krawędzi ją, więc zrozumiał mam wrażenie czasami niż urzędnicy, z którymi rozmawiamy przecież albo jest ustawa jest jasne, że macie zakaz albo nie ma tej ustawy, bo ja nie rozumiem, że nie może dzielić ludzi na lepszych gorszych, bo jeśli jest możliwość to pomagać ludziom w tych mieszkaniach czy to niezależnie czy są miasta czy to na wolnym rynku od 2012 roku ciężko pracuje bardzo ciężko to ja zainicjowałem program mieszkań treningowych w Warszawie, a w tej chwili się okazuje, że blisko połowa ludzi, która jest w mieszkaniach powinna być usunięta absolutnie nic takiego nie mówi nasuwa się do mieszkania będą trwały dalej my nie nie mamy planu zaprzestanie dofinansowania ideę wierzymy w to, że właśnie mieszkania treningowe są tym gwarantem tego, że dla dobra wchodzi do mieszkania komunalnego, a na tym również wymiar zależy ich wysokość zumba, żeby osoby mogły jak Nate w jak najlepszych warunkach dużej samodzielności aż do tych zmian jak z nim w relacji pomiędzy ludzi zaczyna szukać w Kamieńsku mi się pomocy społecznej, a miasto dla części słuchaczy, którzy sięgnęli do ustawy mogą trafić art. 101 po trzecie w przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegające się oświadczenie mit właściwa miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegające się świadczenie w razie ciąży obowiązek ten trzeci przypadek szczególnie uzasadnione jeśli ktoś jest na ulicy hipotez przypadek każdy o zdanie może tych zaskakujące jak teraz czytam dopiero słyszę głosy, że problem o wiele głębszy istotne rzeczy z jakiego powodu nastąpiła zmiana w relacji pomiędzy organizacją pozarządową miast z braku miejsc nie ma w gruzach legła dziury, ale duma bojaźliwie nie nastąpiła relacja ja jestem dobrze być zaskoczona, bo my dyskutujemy o tym, bardzo dużo im ziemią takie poczucie, że już mieliśmy pełne zrozumienie i też tego, że miasto jest w pełnej w pewnych zobowiązań, że my musimy dokonać pewnych zmian, o których długo dyskutujemy z organizer na wiosnę 2 tysiące czternastego roku w branży żartujemy z 2 zlotemu zlotego wzrośnie w drugą część naszej debaty bardzo ważna rzecz to jakoś konsultuje podobno jest to słowo i inne tego typu zmiany za chwilę wrócimy do 122 po informacje zamieszczone na prostą toruńska misja pomocy społecznej w i przewodnicząca komisji dialogu społecznego i Anna Dolińska Dobek zastępca dyrektora biura pomocy projektów społecznych urzędu miasta stołecznego Anny Warszawy jeszcze chwilę po i jeśli można tak panie kiwają głowami, że można jeszcze chwilę, żeby za zakończyć 1 wątek po godzinie czternastej porozmawiamy o 7 minut później czternastym w naszym studiu przypomnę Adriana Porowska Kamieńska misja pomocy społecznej przewodnicząca komisji dialogu społecznego i Anna Dolińska Dobek zastępca dyrektora biura pomocy i projektów społecznych urzędu miasta stołecznego Warszawy jeszcze dzień dobry w grze część naszej rozmowy z miesiąca konstytuanta sytuację, że zasadnicza różnica pomiędzy tym w jaki sposób miasto ma Rek Grozny kontrolować wydawanie pieniędzy, które przeznaczą organizacjom pozarządowym na dramat znanej zasady subsydiarności na pomocy osobom bezdomnym jakoś łączy kluczowa to kluczowy problem polega na tym, że użyję przykładu, kto tu czuć się poza ten pan jeszcze jakaś osoba, która zostanie przez tych było karane aż mnie zaproszona do do schroniska tak okaże się, że osoba jest spoza Warszawy albo ostatni miejsce pobytu zameldowania był poza Warszawą to to jak uzupełnione prostą mówi nie mam pewności czy ja mogę takie osoby pomoc czy też nie mogę pani Anna Dolińska Dobek, mówi że to, że tak mogą ich wizyta w, ponieważ nagrał sobie to będą puszczać, ponieważ nie na trasie Wrocław oznaczyliśmy regulacje, lecz cóż pomarzyć niejednokrotnie już o tym, rozmawialiśmy, że co do zasady do ośrodka takiego ośrodka wsparcia, jakim jest schronisko dla osób bezdomnych kieruje ośrodek pomocy społecznej natomiast w uzasadnionych przypadkach dyskutowaliśmy o tym na niejednokrotnie na wielu z po posiedzeniach komisji dialogu społecznego RDS wyznaczonym przez państwa efekt jest, że coś realnie uzasadnione, że pod gust ustaliliśmy, że ugryzł takie sytuacje, kiedy faktycznie przychodzi osoba bezdomna wymaga pomocy tak wymaga pomocy staje w progu schroniska w UE i nie powiedzieliśmy nie może ustawa mówi jasno zgodnie z my jesteśmy na stoimy na stanowisku dostęp Nisko stanowisko dyskutowaliśmy, że w takich sytuacjach jak najbardziej placówkom kierownik będzie mógł podnieść tę decyzję, by przyjąć tę osobę i zgłosić tę informację do ośrodka pomocy, ale jest zwołać ludzi, która nigdy w życiu nie skorzysta z pomocy noclegowni po prostu to nie pójdzie i co jest moje widzimisię i fanaberia po prostu ludzie nie chcą korzystać z pomocy noclegownia noclegownia jest tylko na Siennym nie jest tylko doraźne i bardzo dużo osób czekając na miejsce schronisk dla osób bezdomnych wiem to doskonale, bo nawet 2 tygodnie przychodzą do mnie codziennie rano pytają czy się zwolniło miejsce nie pójdzie do żadnej noclegowni i doprecyzuje 7 pon 14 może wtedy skorzystać z tych też drugi noclegowni, bo to nie jest jedyna nowość w elicie kraju do noclegowni i oczywiście pójść prosto do schroniska mają traktor to jest przypadek, kiedy człowiek śpiący na ulicy to on nie jest szczególnym przypadkiem każdy z osób, które potrzebuje pomocy do takiej osoby wchodzi do przewodzi Street Porter przychodzi raz w złych filmach i ustala jak i jak możemy pomóc, gdy ta osoba czuje dostała od Liu Chińczyk ma osoba potrzebuje miejsca w schronisku czy potrzebuje za opiekowanie medycznego czy potrzebuje miejsca w ogrzewalni czy potrzebuje miejsca w noclegowni to ustalane przez pracownika socjalnego, a zupy możemy się na chwilę lekko zmienić w ogóle perspektywę czy gdyby tych pieniędzy, które jak w ubiegłym roku, bo 11  000 000 ton wiele firm oraz 8, gdyby tych pieniędzy było więcej nie wiem jak wiele więcej czy to by rozwiązało tego typu problemy nie musielibyśmy dyskutować o tym, po prostu nie cieniem nie i gdyby nie było wymagań formalnych nie trzeba było czekać aż o decyzji administracyjnych osoba rzeczywiście potrzebuje pomocy będzie udzielana pomoc, ale organizacje będą miały mniej pieniędzy, bo do tej pory np. podopieczni, którzy pracowali mogli płacić w organizacjach tych firm te pieniądze pójdą do miasta wcale nie mamy pewności, że dostaniemy większą dotację w związku z powyższym dobrze tak jeszcze psikus, gdyż nie mamy pewności, bo możemy dyskutować na luzie tak też mogę pogadać nie wykona zatrudnianie 10 specjalistów kolejnych tylko ja nie wiem ile będzie w konkursie, a ja chcę powiedzieć, że to co to nie jest także Warszawa przyjmuje sok jakiś własny system Ela i chce zrobić na złość organizacja pozarządowa dla mnie współpraca z organizacjami to co powiedział podczas przerwy naprawdę jest niezwykle istotne uważam, że cały trzeci sektor jest niezwykle potrzebny w każdej gminie tylko w Warszawie ja wierzę w organizacji pozarządowych współpracowałam długie lata z organizacjami i chce współpracować, mimo że czasem ta współpraca jest trudna Anatomia jest rozwiązywanie ich natomiast takie rozwiązania, które otrzymujemy rozważy we Warszawie są rozwiązaniami ustawowymi, ale i bardzo często mnie znają jest często ne go udzielaliśmy organizacje pozarządowe o o kontakt z ministerstwem sami kontaktujemy się z ministerstwem, bo to, żeby też pokazać wytłumaczyć, jakie są zobowiązani ustawowo przynoszone podobają czy nie bardzo ciężko trenują poza one mają zakaz pomagania ludziom z innej gminy po prostu miasto bardzo często używa tego argumentu ustawy albo innych rzeczy wtedy, kiedy zgodnie, że tutaj ustawa, a do tego łącznie ustawa, ale możemy mieć nadzieję, że tak siedzimy w trójkę w studiu Radia w radiu TOK FM, że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zinterpretować określenia w przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą, tak więc historia bardzo trudna, ale zdecydowano o stałym 3 tys w ustawie o tym nie leży w naszej kompetencji, żeby z ustawy zmienić tak, żeby temu jednoznaczny zapis skoro jest taki jak rozumiem zostaje ta uznaniowość ponoszenie kontrolerzy NIK problem nadal rzeczy na czym polegają posła puka do mojej myśli to po prostu uważam, że każdy przypadek człowieka bezdomnego leżącego na ulicy jest uzasadnionym przypadkiem, a ja mogę się źle portów centralnego ośrodka pomocy społecznej tak nie było na szczęście kończy jak rozłączył to co możemy powiedzieć słuchaczom nie tylko w Warszawie, ale również w innych miastach to jest informacja taka, że osoba, która została z bezdomnością w Warszawie nie pozostanie pozostawiona sama zrobiła wrażenie, która jest dla niego taka pani, która wciąż jest przy linii metra próbujemy jak nawiązać kontakt mam taki apel do mieszkańców Warszawy, żeby zwrócili szczególną uwagę na kobietę, która wygląda na osoby wciąż dzwoni pod szczerze porozmawiali, żeby nas boli odpowiednie służby nawet na terenie metra albo zadzwoni do ośrodka pomocy społecznej czy do streetworkerów w internecie można znaleźć numer telefonu w odpowiednich osób, które poprzez przyjadą porozmawiają z osobą, bo to też jest bardzo szczególny przypadek nasze ośrodki pomocy społecznej są uprzedzone o tym na ten apel z tego co rozumiemy z apelem o Rzecznika Praw Obywatelskich tak jest w nią londyńska nowym zastępcą dyrektora biura pomocy projektów społecznych urzędu miasta stołecznego Warszawy bardzo dziękuję dziękuję serdecznie jedyna porażka Kamieńska misja pomocy społecznej przewodniczący komisji dialogu społecznego bardzo dziękuję dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA