REKLAMA

Spór o SN. W roli Z. Ziobry - A. Kowalska, w roli mec. M. Wawrykiewicza - mec. M. Wawrykiewicz

Analizy
Data emisji:
2018-08-30 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:18 min.
Udostępnij:

Gościem Agaty Kowalskiej jest prawnik Michał Wawrykiewicz z komitetu obrony sprawiedliwości Kos i inicjatywy wolne sądy. Rozwiń »

Spór można zawrzeć w takich dwóch hasłach, które pewnie producenci filmowi powinni zastosować jak kiedyś sfilmują wydarzenia w Polsce wokół sądownictwa. Pierwsze hasło brzmi: uzurpacja z rażącym pogwałceniem porządku Konstytucyjnego - to mówi strona strona Zbigniewa Ziobry, druga strona mówi: najbardziej absurdalny wniosek, jaki można sobie wyobrazić. Kto ma rację w tym sporze i dlaczego powinniśmy ten spór śledzić? Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Audycja Analizy Agata Kowalska przy mikrofonie. A teraz, proszę państwa na naszej antenie odbędzie się od pewnego rodzaju odtworzenie sporu. Spór można zawrzeć w takich dwóch hasłach, które pewnie producenci filmowi powinni zastosować jak kiedyś sfilmują wydarzenia w Polsce wokół sądownictwa. Pierwsze hasło brzmi: uzurpacja z rażącym pogwałceniem porządku Konstytucyjnego - to mówi strona strona Zbigniewa Ziobry, druga strona mówi: najbardziej absurdalny wniosek, jaki można sobie wyobrazić. Kto ma rację w tym sporze i dlaczego powinniśmy ten spór śledzić? O tym będę rozmawiała z naszym gościem i stroną sporu - mecenas Michał Wawrykiewicz z komitetu obrony sprawiedliwości Kos i inicjatywy wolne sądy, dzień dobry. W w wolnym czasie jest pan prawnikiem. Rozwiń »
Mało z tego wybrnąć z Volero dobrze panie mecenasie psy w tej audycji pan będzie sobą dobrze, a jak pan Zbigniew Ziobro i jednocześnie będą też jego zastępcą, który napisał komentarz można powiedzieć do do tej całej sprawy pan z pan prokurator Robert Hernand wiele gmin 22 panami bene stać ich argumenty, a pan będzie próbował pewnie niezbyt udatnie ze mną mnie przekonać, że nie mam racji tak wybitne persony, więc będziemy na pewno trudno wiem dlatego not przykro mi, ale tak tak ustawiony tutaj ten spór spór dotyczy znanego z naszym słuchaczom on, że orzeczenia czy stwierdzenia przez Sąd Najwyższy, że do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej pewnych zagadnień prawnych w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zawiesza stosowanie ustawy o Sądzie Najwyższym w pewnym zakresie i prokurator generalny oraz jego zastępcy, czyli ja w tej audycji nie zgadzam się takim postawieniem sprawy i powierzył krytykujemy mówiąc o uzurpacji, a po drugie, składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie tych spra w przez Trybunał stwierdzenie czy Sąd Najwyższy miał prawo tak postąpić, a on napisał panie mecenasie, że to jest najbardziej absurdalny wniosek, jaki można sobie wyobrazić, dlaczego Przybylskim dlatego, że to nam pokazuje dobitnie jak wygląda zabawa wszystkimi instrumentami, jakie w tej chwili posiadły obecnie, ale czy posiadła obecnie rządząca ekipa zabawa to jest prowadzenie polityki na rzecz nowego rodzaju sądownictwa to jest ja podtrzymuję swoje zdanie, że to jest pewnego rodzaju zabawa czy też żonglerka instytucjami prawnymi, które się z rynku posiada, czyli jeśli chcemy cokolwiek się nam się nie podoba to albo idziemy do Sejmu, żeby zmienić ustawę albo mamy Trybunał Konstytucyjny, który całkowicie podległy, więc wyda wyrok taki jak ja chcemy, bo oczywiście kontra argument będzie taki, że gdzieś istnieje Trybunał Konstytucyjny tygodniowo w tym bardziej obawia się szef wodnego wody na wzór idealnego wizja górala, ale wiemy, że atrybutu autonomiczności nie posiada nic nie może stwierdzić konstytucyjności w sposób taki nie jest niezależna wiodą żaden argument taki, że Trybunał obalił Trybunał KON, kontrolując konstytucyjność w Polsce nie istnieje, więc wniosek płaszcze wpadnie w próżnię, ale poza tym wiemy, że Trybunał skontrolowane politycznie wtedy pewnie ma znów możemy wprost powie co Trybunał orzeknie, ale pan takich wniosków Zbigniewa Ziobry i różnego rodzaju inicjaty w mamy wiele opon był najbardziej absurdalnych wniosków, lecz dlatego, że w tym wniosku, a do Trybunału Konstytucyjnego minister sprawiedliwości żąda, aby stwierdzić czy jest zgodne z konstytucją są przepisy art. 755 kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 267 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ale w pewnych zakresach nierozwiązany jest dosłownie z branży sprawi że, które będą od razu odpowiadam jeśli chodzi o traktat jeśli chodzi o przepisy traktatowe to chciałbym, żeby zamknęli rządzący do wyroku z 11 maja 2005 roku z udziałem zresztą pana Wiesława Johanna w składzie, bo to był wyrok w pełnym składzie Zielona serwis Allegro obecnie przedstawiciel prezydenta w tzw . krajowej rady z kolei wiceprzewodniczący tejże PIR w wyroku KO 18 przy 04 warto sobie przeczytać tam Trybunał Konstytucyjny zajął się zgodnością z konstytucją polską całego traktatu akcesyjnego, a więc również traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej traktatu Unii Europejskiej w całości oraz w pewnych zaskarżonych zakresach i Trybunał wówczas orzekł, że traktat akcesyjny w tym art. 267 jest w pełni zgodny z konstytucją i nie ma tutaj co do tego żadnych wątpliwości ten wyrok jest wiążący, więc nie ma takiej potrzeby, aby zdążyć, ale co ciekawe jeszcze gola, bo to jest bardzo czekamy, jakie były konsekwencje co powiedział Trybunał w tym w tym orzeczeniu powiedział, że jeśliby występowała rozbieżność pomiędzy prawem unijnym, a konstytucją to są tylko 3 możliwości albo można zmienić konstytucję albo można zmienić normy wspólnotowe albo można wystąpić z Unii Europejskiej i wyobraźni złoży pan tego nie mówił wyobraź sobie teraz co się stanie jeśli Trybunał orzeknie tak jak spodziewa się tego minister sprawiedliwości nie mam żadnych wątpliwości, że właśnie tak orzekł w wówczas trzeba będzie zmienić konstytucję to jest niemożliwe, bo nie mają większości konstytucyjnej zwieńczony spełnia wspólnotowe też im się nie uda trzecie rozwiązanie wystąpienie z Unii Europejskiej albo zignorować te wszystkie zalecenia czy przewidywania MF ówczesny Trybunał iść swoją drogą dobrze wróćmy do podsta w, czyli do tego co skarżyć uznaje za niezgodne z konstytucją prokurator generalny w tej audycji Jasiek czułam tę rolę Otóż tylko tak jak pan wspomniał panie mecenasie art. 267 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na które to artykuł powołał się Sąd Najwyższy w ERM, zadając pytania prejudycjalne i zawieszając stosowanie ustawy w pewnym zakresie co to jest za przepis stan ten art. 267, gdy trend ten przepis w dużym uproszczeniu mówi, że jeżeli sąd ma wątpliwości czy przepisy krajowe są zgodne z prawem unijnym to wówczas kieruję pytanie prawne czy tzw. pytanie prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu Trybunał odpowiada no, więc tak jak ma takie wątpliwości nie tylko może skierować taki wniosek, ale musi skierować Pekinowi to zrobił Sąd Najwyższy Zbigniew Ziobro odpowiada na to ustami swego zastępcy, że po pierwsze, nic nie takiego nie musiał Sąd Najwyższy robić, a wręcz nie powinien, dlatego że sprawa, która wówczas zawisła przed Sądem Najwyższym stała się pewnego rodzaju trampoliną do zadania tych pytań nie ma nic wspólnego ani z ustawą o Sądzie Najwyższym ani ze statusem sędziów, którzy zgłosili się tysiące piąty rok życia, czyli im mu kwalifikują się do oceny przez prezydenta czy mogą dalej funkcjonować w Aninie nie była wywołana wnioskami stron w tejże sprawie, więc absolutnie Sąd Najwyższy nie powinien zadawać pytań prejudycjalnych, bo nie mają one nic wspólnego z tym czym powinien się, by zająć, a na dodatek jeszcze działa na niekorzyść strony, ponieważ przedłuża, zadając pytania rozstrzygnięcie ich własnej sprawy niemający nic powtarzam jeszcze raz nic wspólnego ze sporym o status sędziów ja wiem, że pani redaktor się wciela w tym rola, a już zawsze wiedzieli, że to jest kuriozalne stwierdzenie na egzaminie lufa, dlatego że tutaj mamy absolutny związek z dna ze sprawą, która toczy się przed Sądem Najwyższym, dlatego że pamiętajmy, że Sąd Najwyższy w składzie trzyosobowym, rozpoznając kasację skierował pytanie prawne do rozszerzonego składu do składu siedmioosobowego w składzie siedmioosobowym zasiadało 2 sędziów, którzy mają przekroczony sześćdziesiąty piąty rok życia i w ramach tego rozpatrywania tzw. zagadnienia wstępnego na początku rozpatruje się czy skład jest odpowiedni i t d . i w ramach tego zagadnienia wstępnego sąd doszedł do przekonania, że przecież zasiada 2 sędziów, którzy mają 652 jutro mogą zasiadać w tym uzależnienie od umowy między wierszami to jest sztuczka, a to jest tylko użycie tej sprawy użycie tych biednych stron w sprawie związanej z prawem pracy, żeby wejść na ten poziom Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej zespołem, który toczy się w Polsce Ależ panie Zbigniewie nic takich miejsc, dlatego że przecież od tego czy ten skład będzie prawidłowy w zależeć ten wyrok w tym wypadku uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego będzie ważna, więc ma to ogromne znaczenie dla stron procesu, bo jeżeli ten wyrok będzie nieważny to uchwała będzie nieważna to pociągnie za sobą ogromne konsekwencje daleko idące co więcej czym ta uchwała składu siedmioosobowego będzie miał znaczenie dla wielu innych spraw, dlatego że ona wyznaczy linia orzecznictwa na winnych sprawach wiemy, że to jest sprawa kontrowersyjna dotyczy transgranicznego sporu dotyczącego płacenia takich świadczeń socjalnych, ale na to odpowiada zastępca Zbigniewa Ziobry el Zbigniewa Ziobry w roli prokuratora generalnego, gdy te elity tego stereotypu sprawę, czyli statusu sędziów po 1001 roku życia jest w ogóle należało ją rozpatrywać to nie czujesz tym zajmować ENG Trybunał sprawdził się nią pańskie oko jest kupowana specjalna izba izba dyscyplinarna i to ona jest właściwa do rozpoznania tych zioła sporów o o stosunek służbowy sędziów Sąd Najwyższy, ale proszę zwrócić uwagę, dlaczego zostało zadane pytanie prejudycjalne ono zostało zadane właśnie, dlatego że art. 267 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi o niezgodności przepisów krajowych z prawem Unii Europejskiej w tym wypadku sąd doszedł do takiego przekonania do takiej konstatacji przepisy krajowe, które wyrzucają sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 60 piąty rok życia naruszają zasady skutecznej ochrony sądowej wyrażoną w traktacie Unii Europejskiej w art. 19 i w art. 47 karty praw podstawowych, czyli nasze sądownictwo nie zapewnia tzw. skutecznej ochrony sądowej w rozumieniu unijnym, więc mamy tu dysonans między przepisami krajowymi przepisami unijnymi e-sąd jest zobowiązany zadać takie pytanie, więc również nie zgadzam się tutaj w pełni sobie z tym stanowiskiem ministerstwa audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu cały czas mecenas Michał Wawrykiewicz z komitetu obrony sprawiedliwości kostka inicjatywy wolne sądy, który w dzisiaj w audycji wciela się w rolę w samego siebie natomiast ja staram się wcielić w role Zbigniewa Ziobry i jego zastępcy obydwaj panowie przedstawili w wnet po pierwsze, wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie dużym uproszczeniu postępowania Sądu Najwyższego w ostatnim czasie, czyli słynnych pytań prejudycjalnych do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i w tym czasie też zawieszenia stosowania części przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, więc wg Zbigniewa Ziobry, a Antoine to postępowanie niezgodne z konstytucją chciałby, żeby Trybunał to stwierdził, ale wciąż tę rolę, żeby lepiej staro Niwy jakoś państwo zrozumieli argumentację prokuratora generalnego, chociaż tutaj pan Jerzy napisał właśnie, że nikt nic się zbyt dobrze, bo powinna mieć bardziej zacietrzewionych głos w danym czasie w dość ostrożnie być bardziej zacietrzewionych, więc panie mecenasie druga część postępowania Sądu Najwyższego decyzję Sądu Najwyższego oparta była o art. 755 kodeksu postępowania cywilnego jeszcze raz powtórzę to jest uzurpacja, ponieważ nikt nie może zawężać stosowania ustaw nawet Trybunał Konstytucyjny, a co dopiero Sąd Najwyższy, a mimo to Sąd Najwyższy tak zrobił co pan na to, że innym wytłumaczyć na czym polega zabezpieczenie zabezpieczenie w każdym postępowaniu z cywilnym polega na tym, aby zastosować taki środek, który pozwoli później po wydaniu wyroku prawidłowo, ale pozwoli prawidłowo zrealizować ten wyrok, czyli n p . w przypadku roszczeń pieniężnych blokuje się konta bankowe czy nakłada się hipoteki na nieruchomości po to, aby później można było za parę lat jak zapadnie wyrok nieprawomocny, aby można było go zrealizować w tym przypadku mamy do czynienia z roszczeniem niepieniężnym, o którym mowa w art. 755 i nie jest tak jak słyszę wielokrotnie od obecnej ekipy rządzącej, że to jest przepis, który się stosuje do sporów mieć jakiś ni mniej istotnych sporów to jest przepis, który stosuje się do wszystkich sporów także tych, które wysłał wielomiliardowe, jaki do sporów pomiędzy, więc ten art. 755 warto powiedzieć mówi o tym, że sąd stosuje środek odpowiedni, zważywszy na okoliczność i tutaj środkiem odpowiednim było właśnie zawieszenie stosowania niektórych przepisów ustawy rozumiem chodzi o to, że jeśliby to wciąż stosować ustawę to sędziowie powyżej 60 różnych zostaną wyciągnięci ze składu, o którego o, których to okres przepisy tylko pada pytanie prejudycjalne, więc czekamy na odpowiedź Trybunału tak jeśli czekamy czy coś powie nam Trybunał, że oni mogą orzekać czy nie mogą jakoś nikt o przejdą stan spoczynku to trudno tu odwozić Trybunał będzie bezużyteczna no dobrze, ale tu wzbogacono mojej roli, a nikt nie mógł tak postąpić Sąd Najwyższy, dlatego że po pierwsze takie zabezpieczenia z owego artykułu kodeksu postępowania cywilnego z udzielone na wniosek, a jeśli nawet dłużej na wniosek stron tu nie było takiego wniosku, a jeśli nawet z urzędów w to wyłącznie, gdy mnie w samo postępowanie było wszczęte z urzędu w tym przypadku żadna z grona tych cech nie miała miejsca kilka komentarzy po pierwsze trzeba jeszcze brać pod uwagę przy tym orzeczeniu tym jest w uzasadnieniu Sądu Najwyższego trzeba brać pod uwagę dorobek orzeczniczy Unii Europejskiej, czyli Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej tutaj mamy kilka wyroków, które wyraźnie dopuszczają tego typu zabezpieczenie mowa jest w samym uzasadnieniu o wyroku w sprawie Unibet 2007 roku o wyroku w sprawie faktur Times 90 tego roku, ale ja też zacytuję wyrok z wyższej 1004 . roku w sprawie Costa przeciwko Enerdze, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że organy państwa mają obowiązek użycia wszelkich środków krajowych, czyli w tym wypadku art. 755 KBC, aby zapewnić skuteczność prawa unijnego i skuteczną ochronę sądową i tutaj właśnie mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy trzeba było zastosować środek krajowy, który jest adekwatny i odpowiedni do tego, żeby zabezpieczyć tę prądu elektrycznego oraz w areszcie, ale jeszcze odpowiem na jedno zdanie, które tutaj, ale z 1 strony owocem tego co powiedział, czyli w takim razie ten przepis, który mówi o zabezpieczeniu na wniosek, a jeśli nikt z urzędu to wyłącznie ze sprawy z urzędu są w pewnym sensie ograniczają prawo sądu, która daje im prawo unijne tak, ale jest taka reguła z mentalnych wprawie unijnym, która nakazuje pominięcie przepisów krajowych wówczas jeżeliby kolidowały z zapewnień żadnych powiedziała rozmienia się z Narodowym no to wyroby w tym coraz lepsze to jest po prostu orzeczenie fundamentalny z fundamentalnych orzeczeń Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jesteśmy zobowiązani stosować pamiętajmy, że boimy się znać Mono polega ono polega na tym, że jeżeli jest przepis krajowy, który nie pozwala na skuteczne zastosowanie zasad skutecznej ochrony sądowej wg prawa unijnego potu pomija się do przejazdu, by tu jest właśnie w anty unijne traktaty wyżej niż ustawy to wynika z naszej konstytucji, czyli art. 7003004 . który tutaj cały czas powołuje wójt rządzący, że powinien być zastosowany on został pominięty zresztą o tym, powiedział Sąd Najwyższy z uzasadnionym mój drugi argument oczyszczamy z nas nie pozwolił mi jeszcze go wypowiedzieć, a goście też argument Zbigniewa Ziobry że, owszem, można ulgę zastosować zabezpieczenia, ale wyłącznie w I instancji, a to nie jest pierwsza instancja no właśnie tutaj mamy i od do tego też odniósł się Sąd Najwyższy w uzasadnieniu powiedział, że pominął tę regułę za art. 734 po nich zastosował zabezpieczenie jako Sąd Najwyższy wolno mu to było zrobić zgodnie z interpretacją prawa unijnego i wyroków Trybunał sprawiedliwości tutaj cytat ze tej kogoś takiego komentarza oświadczenia zastępcy prokuratora generalnego było z wniosku o byt prawdopodobnie tym doświadczenie z oto, żebyśmy my zwykli śmiertelnicy zrozumieli wniosek do Trybunału mnie n p . to pomogło i teraz cytat sam Sąd Najwyższy przyznaje wałem orzeczeniu w uzasadnieniu konkretnie, że w istocie nie ma podstaw prawnych do zastosowania takiego debel środka zabezpieczającego w i dlatego Sąd Najwyższy pomija normy kodeksu postępowania cywilnego, stwierdzając przy tym, że art. 734 KPC jest niezgodne z prawem unijnym czy ten przypomnę jeszcze raz ten, który ogranicza sąd w UE w jego działaniach, czyli Sąd Najwyższy sam przyznał, że nie ma podstaw prawnych do tego zastosowania tego środka zabezpieczenia jednocześnie sam powiedział, że pomija ten przepis zgodnie z regułą jest mentalnie i zrobił to całkowicie prawidłowo i zgodzie z prawem unijnym, a przypomnijmy, bo warto o tym, cały czas pamiętać, że Polska konstytucja art. 90 pierwszym mówi o prymacie prawa unijnego nad polskimi ustawami w tym nad kodeksem postępowania cywilnego Zbigniewa Ziobry Sąd Najwyższy myli skuteczność orzeczeń Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej ze swoimi własnymi kompetencjami i wadliwie wywodzi z dorobku orzeczniczego Trybunału, że Sąd Najwyższy wadliwie wywodzić z lodu pamiętajmy co nieco czasu z dając sobie prawo do stosowania tego środka zabezpieczającego w postaci, żeby w zawieszeniu części Zastal to już jest polemika, które w zasadzie nie jest oparta na na żadnym racjonalnym argumencie pragną zbada Trybunał Konstytucyjny nasz Polski Trybunał czy rzeczywiście Sąd Najwyższy wadliwie w wodzie dorobku orzeczniczego, gdy myślę że, że będziesz tym zajmował, bo w tym o tym jest mowa w we wniosku, a jak ktoś gdzieś napisał na Twitterze ten wniosek jest już uzasadnieniem do Wilna zgaduję, że Trybunał Konstytucyjny, że Sąd Najwyższy myli skuteczność orzeczeń Trybunału sprawiedliwości ze swymi kompetencjami wadliwie widzianymi zdrowa kość nieraz nam powiedzieć, że obecnie rządzący mylą zdecydowanie kontrolę konstytucyjną z kontrolą prejudykat, czyli kontrole zgodności polskich ustaw z konstytucją ze zgodnością polskich usta w z dorobkiem i ich prawem unijnym w tym orzecznictwem unijnym, a pamiętajmy, że ja cały czas odsyłam do tego świetnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2005 roku w pełnym składzie, w którym powiedział, że cały traktat akcesyjny jest zgodny z konstytucją i nie przeszkadza im badał też kwestię art. 90 tego art. 91 konstytucji, który mówi o prymacie prawa unijnego nie nad prawem krajowym i nie znalazł tutaj niezgodności z polską konstytucją to jest argument, gdy tylko fałszywy do tego, że żyjemy trochę nowej rzeczywistości konstytucja jest odczytywana na nowoczesną i Trybunał i Sony czy często ten sam przepis rozumieją nawet w nowy sposób w nowych warunkach pojawią się nowe dyskusja taka debata o rewolucji prawnej rewolucji ustrojowej w Polsce toczy się właśnie teraz w związku z tym powoływanie się na jakieś stare jest i bratowa 4 lata temu było to orzeczenie 3 życzeń już najwięcej mamy 2000 piąte rok kilkanaście lat, tym bardziej że już może zacząć nowe teraz będzie nowe orzeczenie w tej sprawie i właśnie był właściwszy do nowych warunków co pan na to do jesieni podejmuje polemiki z argumentacji rewolucyjnymi Jarosem na czele hierarchii raczej staram, ale co się dzieje z lnu, a w argumentację prawną w i oczywiście wracam do mojego pierwszego zdania, że jak się ma w swoich rękach wszystkie zabawki to można sobie dowolnie żonglować i w tym naszym systemie prawnym powiedzieć to duch w co się chce wierzyć w premier nowa wicepremier rządu może powiedzieć, że nie uzna orzecznictwa Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej Otóż wszystko wolno w takim razie jeśli się nie uznaje orzeczenia Sądu Najwyższego, a zgodnie z polską konstytucją sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej polskiej SA Zbigniew Ziobro w tej audycji mówi, że to nie minister Gowin będzie decydował o tym co uznać go nie zna polskie, bo właśnie sądownictwo zarząd dróg, bo to w wydawałoby się, że to właściwie jest pytanie czy krajowa rada zastosuje się do wyroku Trybunał sprawiedliwości czy Sąd Najwyższy się zastosuje areszt o prezydencie zastosuj tak, a tutaj rząd mówi o tym, że miasto stosuje tym samym dając nam wszystkim sygnał, że to co rząd uzna będzie skutkowało decyzjami krajowej rady sądu czy prezydenta, mimo że w na tej linii sporo, ale rząd nie pojawia, więc to coś co do państwa rozwagi, jakie będą skutki tego, bo pan mówił panie mecenasie, że Trybunał sam nasz własny Trybunał Konstytucyjny jeszcze za czasów legalnego działania uznał, że są 3 drogi zmiana konstytucji zmiana traktatów UE lub zmiany lub wyjść z Unii Europejskiej jeśli nie będziemy chcieli się zastosować do wyroku żadna z tych dróg nie zostanie objęta zostanie wybrana przez prawo i sprawiedliwość to wiemy oni będą stosować politykę faktów dokonanych co zatem to będzie oznaczało dla sędziów Sądu Najwyższego i nas wszystkich ją specjalnie się nie przejmował tak poważnych orzeczeniem Trybunału, który zapadnie do tego żona przede wszystkim jestem przekonany zapadnie z udziałem dublerów, a zatem nie będzie miał o mocy wiążącej w systemie prawnym podróży lewary takim argumentem publicystycznym tak też myślę w nocy z zeznań niezastosowanie się do wyroku do ewentualnych odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, czyli wyroku Trybunału sprawiedliwości na to się znacznie poważniejsza kwestia, dlatego że niezastosowanie się do wyroków Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej na pociąga za sobą daleko idące konsekwencje, ale nie przewidziane w traktacie, że traktat nie przewiduje bezpośrednich sankcji za niezastosowanie się do wyroków natomiast to będzie bardzo poważny argument w OFE wszystkich procedurach, które toczą się w unii Europejskiej przede wszystkim w procedurze z art. 7 pretensją rów Yach film dla sędziów w Polsce w 21000 powiedzmy 18 w końcu co osiemnastego początku dziewiętnastego oczy, kiedy uzyskamy do Orzysza nie cytowanie tak naprawdę, ale orzeczenie Trybunału czy mężowie odsuwają się do nowej drogi wodne będzie w wodach orzeczenie Trybunału, który jeśli powie, że jej nie wolno usuwać sędziów, którzy ukończyli 60 piąty rok życia Sądu Najwyższego oznaczać to będzie, że ci sędziowie mogą w tym pyły w Sądzie Najwyższym zasiadać w tym oczywiście chodzi o panią prof. Małgorzaty Gersdorf, która jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego jeszcze przez 2 lata to będzie dla nich oznaczać mniejsze ci sędziowie zostaną usunięci siłą no to oczywiście no sił na siłę nie mogą odpowiedzieć no bo władza wykonawcza ma do dyspozycji policji sędziowie mają tylko do dyspozycji prawo jazdy w awanturę nie chce się w Davos dowie się wdawać nie będą natomiast jestem przekonany, że w daleko idące w perspektywie te orzeczenia będą bardzo ważne, dlatego że one będą stanowić taki prejudykat ty do późniejszego przywracania porządku prawnego w Polsce i przywracanie porządku prawnego będzie oparty w dużej mierze na orzeczeniach Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej no co do odrobienia nastąpi też oprócz mnie, czyli już kończącego swą rolę Zbigniewa Ziobry z mecenas Michał Wawrykiewicz z komitetu obrony sprawiedliwości Kos inicjatywy wolne sądy bardzo dziękuję za spotkanie za rozmowę dziś
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA