REKLAMA

Władze dużych miast zaczynają walkę z lex developer

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-08-31 15:20
Prowadzący:
Czas trwania:
16:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w 1523 przy mikrofonie Filip Kekusz państwa i moim gościem jest teraz Grzegorz Buczek architekt urbanista wydział architektury Politechniki warszawskiej dzień dobry dzień dobry i wrócimy jeszcze do tematu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszącej zwanej potocznie net Developer to jest ustawa, która ma w założeniu pozwolić na przyspieszenie budowy nowych mieszkań znalezienie dla nich miejsca takie budowy mogą się Rozwiń » odbywać nawet bez uwzględnienia lokalnych planów przestrzennych mam nic krytyka wobec tej ustawy była duża ze strony architektów urbanistów polityków opozycji, ale jeśli jest haczyk w tej ustawie ustawa pozwala na wprowadzenie lokalnych standardów urbanistycznych to znaczy silnie określonej przestrzeni z takich standardów właśnie skorzystała Warszawa radni przyjęli wczoraj własne lokalne standardy urbanistyczne i zaczniemy od początku jak pan ocenia samo prawo to na poziomie centralnym inny na początku powiem, że będę w tej rozmowie używał skrótowego określenia pan przytoczył pan Bóg jest on wyciął bez złośliwości będę działać i raczej specustawą nawet, chociaż ona faktycznie nie jest taką specustawą 1, jaką się zanosiła w projektach szczególnych, a teraz do rzeczy Otóż i popiersie w czasie zawsze jest, że ustawa weszła w życie dosłownie, bo kilka dni temu dziś tak w związku z tym przedwczesne byłoby ocenianie skutków jej działania natomiast pierwsze rezultaty jej działania, a które wyprzedzają jej literalne stosowanie obserwujemy w postaci tych uchwał, które podejmują rady miasta być może także rady gminy i ustanawiają własne standardy urbanistyczne, bo o przepisy ustawy zawierają takie standardy jest dosyć zresztą ich jest sporo określa, ale jednocześnie stwierdzają, że gminy mogą podjąć uchwały ustanowić własne standardy urbanistyczne co więcej to ITS pierwsza rzecz, która niepokoi, że widełki tzw . czyli możliwości odejścia w uchwale gminy ustanawiającej lokale te standardy w górę i w dół są duże to znaczy się, jakbym widział tak ustawa zawiera pewne standardy i to jest dobrze, bo bardzo wielu gminach miastach w ogóle nie myślano o standardach urbanistycznych to zresztą 1 ze słabości współczesnej urbanistyki planowania przestrzennego nawet w porównaniu z okresem PRL -u, bo wtedy obowiązywał tzw. normatywu urbanistyczny, który określał tak podobne wymagania te, które dzisiaj nazywamy standardami urbanistycznymi, ale teraz bardzo wiele gmin nie posiada żadnych standardów jest Justyna ustawa, jeżeli gminie stanowią własnych ustala te minima co prawda natomiast gminy, które się będą jeszcze przed tymi standardami bronić będą mogły podjąć uchwały i jeszcze te standardy stosunkowo niskie obniżyć i to jest powiedzmy minus tej ustawy natomiast mogą również gminy uchwali standardy wyższe niż te zawarte w ustawie to jest dosyć ciekawe zjawisko czy Boe na pewno ta ustawa rozpoczęła szeroką dyskusję o tym jak można tak pomysł parametry Zobacz opisać przepisem coś się składa na jakość życia zespole mieszkaniowy prawda jakość życia to nie jest tylko wielkość mieszkania standard jego wykończenia, ale także dostępność usług dostępność infrastruktury i to z grubsza jest w tych standardach opisane w jak szerokie są te widełki, w których może działać one są w miarę się z pamięci w tej chwili nie mogę tego zepsuła się one nawet dotyczą 50 % od dna ustanowionego parametru w tej ustawie też dużo w górach był, czyli na tej podstawie jest także jeśli samorząd ma jakąś koncepcję to może sobie w ramach tej koncepcji w poprawić jak ja i może mieć rację, ale może nawet obniżyć no i zrobić, żeby to żydokomuna umocnić się coś źle brzmi radio prawda takie stwierdzenie, ale jest taki 1 standard mgły w tej specustawy, który mówi o dostępności terenów, by mi miejscami wypoczynku oraz rekreacji i ich zasięgu i inny w ustawie mówi się, że to powinno być 4 m ² na mieszkańca takiego nowego zespołu mieszkaniowego w zasięgu dostępności określone tam ilością metrów nie pamięta w tej chwili kilkuset metrów prawda to znaczy, że jeżeli gmina będzie chciała taki standard uchwalić własny to może go oczywiście podwyższyć jeszcze o 50 % do 6 m ², a obniżyć no to o połowę, czyli do 2 m ² teraz oczywiście można dyskutować to jest dużo trzymało w ja mogę powiedzieć, że dla gmin, które nie mają standardów żadnych inni kierował się profesjonalnym podejściem do planowania w tym zakresie, bo oczywiście dostęp relacji do zespołu mieszkaniowego miejsc wypoczynku rekreacji i zieleni jest bardzo znaczącym elementem jakości życia to może być to dużo nawet jak obniżą prawda, bo to jest jakiś krok inaczej będzie wyraźnie na podstawie tej ustawy można próbować w minimalnym chociażby w zakresie zapewnić mieszkańcom nowych zespołów mieszkaniowych jakieś elementy, które wpłyną w miarę pozytywnie na decyzje o zamieszkiwaniu w tym rejonie, ale jeśli pan, mówi że te widełki są tak bardzo duże to czy to nie podważa sensu istnienia tej ustawy grzebano jeszcze raz powiem z tego punktu widzenia tych gmin, które w ogóle ignorowały o dużej wagi bo, żeby tak nie trzeba by to zrobić monitoring wedle mojej wiedzy bardzo dużo niestety niestety, ale bardzo dużo zamówimy w skali kraju w skali kraju nie liczył się nie odważę się na drugi liczby podać takiego wskaźnika podaż, dlatego że troszeczkę przyjęłam zaproszenie na dzisiejszą rozmowę, ale nie mając zdanie więcej czasu ani wiedzy o szczegółowości pańskich pytań to jest też do zbadania pojazdu powinno być przedmiotem monitoringu na Anatomia na pewno niektóre dni są bardzo kiepsko z tym radzą w pełni aktualne dokumenty polityki przestrzennej bardzo mało planów miejscowych niektóre plany są złe w związku z tym generalnie można powiedzieć, że w tych gminach, które są zbieżne z tym radzą, bo nie radzą wcale to jest jakiś krok naprzód, jaki sygnał, że planowanie i projektowanie zespołów zabudowy mieszkaniowej nie jest prostą decyzją o budowaniu murów i podziale budynku na mieszkania, że to musi towarzyszyć nieco szersze podejście natomiast dla porównania jasno powiedzieć, że jest wiele miast być może także mniejszych czy gmin wiejskich, które w swoich dokumentach polityki przestrzennej, które nie są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych ustanowił standardy urbanistyczne one czasem mają nieco inny klucz i nieco inne nazwy, ale ja podam przykład rasie, żeby pokazać, jaka jest wartość wielkość tego wskaźnika w standardach ustawowych notabene w uchwale podjętej przez radę miasta stołecznego Warszawy jest zachowany ten sam parametr oni również w odniesieniu do miejsc wypoczynku oraz rekreacji sportu i o dostępie do w swojej uchwale zapisali w ten sam wskaźnik 4 m na głowę nowego mieszkańca przy czym mówisz o tym, że to jest dostępność już istniejącego obiektu jak go nie ma na to trzeba by go wtedy zrealizować dosta w dostępność może być kosztem jakości dostępu innych mieszkańców prawda, jeżeli jest park, czyli to wtedy się może okazać, że ten bank, który służy obecnie mieszkańcom będzie obciążony dodatkową jeśli znasz tańców, o ile sumarycznie ten wskaźnik zostanie zachowane jak to wygląda w praktyce plebana Otóż w dokumencie polityki przestrzennej, czyli studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy przepraszam za to przybyło nas, ale ona stale dokument polityki przestrzennej, który jest wiążący dla władz miasta przy sporządzaniu planów miejscowych ten dokument był uchwalony w 2006 roku są 2 standardy, które dotyczą tego samego jest to standard o i zieleni ogólnodostępnej, czyli coś co służy wypoczynkowi i rekreacji oraz terenów usług sportu ogólnodostępnych te 2 wskaźniki zsumowane dają mu wielkość 14 m ² na głowę mieszkańca 14 m to był standard znają zakresu przyjętym dokumencie polityki przestrzennej miasta stołecznego Warszawy 2006 roku po 12 latach radni miasta stołecznego Warszawy, żeby zabezpieczyć się przed jeszcze bardziej jak mąż i mnie radykalnym 3 gorszym podejściem działa bez wynikającym ze stosowania przepisów specustawy mieszkaniowej ustalili standard 14 ile razy mniejszy 3 ,5 raza mniejsze, a sam jeszcze prawdopodobnie można powiedzieć, że kosztem tych, którzy być może dzisiaj mają wyższy standard, bo jeżeli ten standard był jakoś przez kilkanaście lat realizowany nie było z tym najlepiej w parze nie było najlepiej mam jeszcze dodatkowy wskaźnik porównywalny Otóż w maju tego roku Warszawa przyjęła nową strategię rozwoju do 2030 roku i w tej strategii rozwoju są wytyczne do dokumentu polityki przestrzennej do planów miejscowych i ten wskaźnik jest sumaryczny 9 to znaczy, że jak już w strategii rozwoju ramienia zastrzeżone dla Warszawy przyjęli niższe standardy urbanistyczne dotyczące tych 2 elementów jakości życia, ale także wielu innych niż kilkanaście lat temu, czyli władze Warszawy bardzo ostro krytykowały specustawę mieszkaniową mają dość, że ten sam standard gorszy od standardów, które same przyjęły strategię rozwoju to jak to wytłumaczyć proszę pana to nie jest pytanie do mnie czy też alegoria tego porozumienia oczekiwałem, że ten Starzec ta uchwała w odniesieniu do standardów politycznych Asia standardów urbanistycznych w Warszawie będzie np. pochodną wskaźników co najmniej jeśli nie tych ze studium w 2006 roku, bo gra bardzo dobrze, bo Warszawa miała kłopoty z ich realizacją bardzo często te standardy w planach nie były zachowywane w to standardy zaktualizowane, które mają być wpisany do nowego studium Warszawy są już obniżone, ale w dalszym ciągu one są 9 m ² w stosunku do 4 dni 2 i ułamek raza wyższe czyli, ale i to nie jest tak wszędzie, bo n p . prezydent Adamowicz anonsując podjęcie przez radę Gdańska uchwałę powiedział, że ta uchwała będzie zawierać takie standardy, jakie są dzisiaj stosowane i że oczywiście w rozumieniu one są wyższe niż te, które wynikają ze specustawy, ale tak powiedział natomiast jeszcze nie zostało przyjęte przez radnych natomiast w Warszawie został źle, ale przez radnych 1 wskaźnik, który pan powiedział na moją wyobraźnię bardzo istotne jest rzeczywiście kłopotliwe natomiast iście przyjrzał się pan całej uchwale rady miasta to on ocenia pan to rzeczywiście, że idziemy w górę ze standardami podejrzewam, że w dół, chociaż niektóre inne wskaźniki są trudno porównywalne to znaczy się ja nawet nie sprawdziłem czy wszystkie standardy przyjęte przez radę Warszawy są takie same jak te podstawowe w specustawie wyższe niż ta nie jest taki sam, ale porównania z innymi standardami i z tego obecnego stadium i nowej strategii rozwoju Warszawy są trudne, dlatego że tam są np. wskaźniki powierzchniowe, że np. na no cóż szkołę i przedszkole trzeba wg studium zarezerwować prawie 3 m ² na mieszkańca w strategii te standardy są już obniżone do łącznie 2 ,5, a tam było 3 to czym jest niewielka obniżka ona jest szczególnie czytelna w przypadku szkół w inny natomiast standardy w specustawie i w uchwale rady Warszawy są opisane zagęszczeniem liczby naczyń liczbą dzieci w klasach w istniejących szkołach w prawda z czego wynikało coś takiego, że jeżeli w istniejących szkołach projekt mieszkaniowy spowodowałby, że to zagęszczenie będzie większe to albo przepraszam trzeba by podjąć decyzję o budowie kolejnej szkoły, żeby ten standard utrzymać albo podjąć inną raniła rozwiązanie dosyć absurdalne to znaczy zobowiązanie, że deweloper takiego zespołu zabudowy mieszkaniowej będzie dowoził dzieci my do takiej szkoły, gdzie ten wskaźnik będzie przez co najmniej 5 lat czy przez 5 lat, bo to jest to jest rzecz, którą będzie bardzo trudno wyegzekwować, a tu mówimy teraz tak odległości od parków o miejscach wypoczynku dla każdego mieszkańca, czyli ta furtka, którą mają samorządy jest bardzo bardzo duże, czego nie mogą zmienić czy co ta specustawa określa tak jasno, że trzeba się trzymać niezależnie od gmin nie ma w zasadzie chyba taki strażników tam do dosyć radykalne jest podejście tortem potem zabiera otwarcie na świat wysokości dosyć arbitralnie ustalone, że miasta do 100  000 wysokość zabudowy mieszkaniowej, a chcą się może być do 4 kondygnacji, a w miastach powyżej 100   000 do 14 kondygnacji można wyobrazić, że w mieście dwudziesto 1 będą realizowane budynki mieszkaniowe zgodnie ze specustawą o wysokości 14 kondygnacji oczywiście można uchwałą o standardach urbanistycznych o 50 % wskaźnik obniżyć, o ile pamiętam te widełki natomiast rzecz polega na czym innym, że natychmiast pojawia się wytrych podejrzewam, że to wytrych się pojawiły, kiedy legislator oryginalnie proponował pewne narzędzia, które wydawały mu się optymalne, a potem w trakcie procesu legislacyjnego otaczały go prześledzić pojawiały się pewne otwarcia prawda czy rozszerzenia przepisu, który wydał się zbyt radykalny, ponieważ ten przepis o wysokość jest n p . takich, że jeżeli jednak w sąsiedztwie tego zespołu planowanego mieszkaniowego znajdzie się budynek wyższej to wtedy można ustalić w tym zespole zabudowy i oczywiście znowu tam jest podana odległość taką wysokość, jaka jest tego Najwyższego budynku w sąsiedztwie to się wydaje dość chaotyczna zostało rannych ona pogłębi chaos przestrzenny w tym zakresie także, kiedy możemy oczekiwać efektów takich namacalnych możliwa należy mieć dzisiaj wydarzyło mówi on różne organizacje także moje Towarzystwo urbanistów polskich, bo były tutaj przyjechał bezpośrednio z posiedzenia rady Towarzystwa urbanistów polskich jestem członkiem dyskutuje nad tym jak monitorować skutki wejścia w życie tej ustawy myśmy zaoferowali podjęcie się nową pracę na rzecz takiego monitorowania, ale proszę zwrócić uwagę, że tak tam jest szereg terminów podanych, że takie przygotowanie jednak tego wniosku jest dosyć pracochłonne ona wymaga szeregu działań także uzyskania decyzji środowiskowej, a potem inne wójt burmistrz prezydent, o ile będą w ciągu tygodnia musi przekazać udostępnić nową radę no są terminy podane są bardzo krótkie na 1 z wątków my Lu osób, które oceniają tę ustawę pozytywnie, ale krytycznie są w stosunku do podanych w niej terminu pada Somalia wciągu 2 miesięcy od uzyskania kompletnej dokumentacji rada gminy musi podjąć decyzje w sprawie tego wniosku, jeżeli podejmie decyzję pozytywną NATO potem mamy normalną procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę, jeżeli chodzi też ona nie jest, o ile pamiętam już obwarowana tak rygorystycznymi przepisami po prostu taka decyzja staje się innym podobnym narzędziem do wydawania do opracowania wniosku wydanie pozwoleń na budowę jak pan miejscowe czy decyzja o warunkach zabudowy, czyli może się okazać, że bardzo szybko iść do tematu będziemy my no tak, bo to jest za wcześnie ja mówię na pewno wywołanie uchwały w niektórych gminach o standardach urbanistycznych jest pozytywnym aspektem ustawy natomiast jak to działa w poszczególnych przypadkach wierzycielowi należnej przykłady i być może wcale nie tak pozytywnie jak można mieć nadzieję bardzo serdecznie dziękuje Grzegorz Buczek architekt urbanista z wydziału architektury Politechniki warszawskiej, bo państwo imię gościem za informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA