REKLAMA

Na świecie jest blisko 200 języków migowych. W studio dr Paweł Rutkowski

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2018-09-02 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:13 min.
Udostępnij:

O języku migowym mówi dr Paweł Rutkowski – kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej, językoznawca, adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnio­azjatyckiego Po­rów­naw­cze­go i Bałtystyki Wydziału Polonistyki UW.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
magazyn sztuka seans zaprasza się Przemysław Iwańczyk już w Belgii w pojęciu państwo w niedzielę 2 września listy punktualnie na sta 5 jak co tydzień w naszym programie stałe jego punkty będzie o podróżach dziś 5000 km przez Skandynawię także będziemy niedzielny obiad tak naprawdę celebrować myślę, że do tego też sprowadza się nasz program dziś będzie nieco o krwisty stek Kahn proszę sobie wyobrazić ruszy na zdrowie to wyczynowa jazda na kolejną rolę teraz też Rozwiń » powiedzmy tych ważnych tematach bieżących zajmiemy się oczywiście nie tym co dzieje się na kongresie prawa i sprawiedliwości to po godzinie czternastej 2 wyjścia temu poświęcone cudowne lata to Janusz Józefowicz, który będzie moim gościem powiemy także o tym w jaki sposób zmienia się nasze podejście do osób z niepełnosprawnością już za chwilę pierwszemu gości będzie nim dr Paweł Rutkowski kierownik pracowni lingwistyki ligowej Uniwersytetu Warszawskiego już synka zaczyna jeszcze raz dzień dobry w imieniu swoim także w Chartumie pogranicznego, który z wydawcą tego programu oraz Jacka Kozłowskiego, który go realizuje dr Paweł Rutkowski już został przeze mnie przedstawiony dzień dobry dzień dobry nie 1 września, a 3 września to dla większości szkół początek nowego roku szkolnego chcą, żebyśmy o tym, mówili, ale w nieco innym ujęciu, zwracając uwagę na potrzeby osób niedosłyszących osób, które mają problemy komunikacyjne, dla których przygotowaliście państwo także podręczniki, które ułatwią edukację w sposób znaczący także w tych podręcznikach bardzo chciałbym im powiedzieć, choć pomysłów z tego względu, że informacja musi dotrzeć do zainteresowanych nauczycieli rodziców Otóż są to podręczniki, które zostały zaadoptowane w taki sposób, żeby mogły z nich Fijak na jej efektywniejszej formie korzystać, a dzieci są specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi głównie, w czym mówimy tu nie tylko o dzieciach Głuchych od lat z myślą, o których jest tam na mączkę przygotowane tłumaczenie na Polski język migowy, czyli my to adaptacje mają m. in. formy programów komputerowych, które każde dziecko w domu w pracy z rodzicami, ale także każdy nauczyciel w szkole na tablicy multimedialnej może wykorzystać do tego, żeby dany tekst podręcznika, który może z punktu widzenia dziecka głuchego i być niezrozumiały przetłumaczyć na Polski język migowy, czyli klikamy na dany tekst pojawia się film w Polskim języku migowym, ale ten nasz adaptacji obejmują także inne dostosowania mają stworzone zmyślą o innych grupach dzieci są specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym warto wspomnieć o specjalnych zeszytach z symbolami piktogramami, które umożliwiają komunikację z dzieckiem nie mówiącym czy za pomocą takiego zestawu piktogramów dostosowanych do tematu danej lekcji dziecko, które nie mówi nie nie jest w stanie komunikować się chronicznie jest w stanie np. odpowiadać napytania nauczyciela, wskazując odpowiedni symbol mamy też inne dostosowania są tu do stosowania samej treści, czyli staramy się, żeby także dzieci z niepełnosprawnością intelektualną mogły efektywniej korzystać z tych podręczników niż ich nie zaadaptowanych wersji, dlatego że mają poszczególne ćwiczenia zadania zostały tak dostosowane przez specjalistów, którzy na co dzień pracują w szkołach z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, żeby te dzieciaki były sobie z tym z tym zadaniem sunie pod pompą, bo po poradzić, a za tym, żeby podsumować wszystkie te typy dostosowań solą, a uwzględnione w naszych adaptacja, a podręczniki, które zaadoptuje psa do nosa adoptowali szumy są dostępne za pośrednictwem ośrodka rozwoju edukacji oraz to warto warto pamiętać ten adres hitem, ale ten punkt odniesienia panie doktorze, bo ja rozumiem z Pańskiego przekazu to wynika, że mamy do czynienia z pewnym przełomem ten szum się dzieje od sumy kilku lat, dlatego że takie adaptacje tworzymy co roku dodała kolejnych grup wiekowych dla kolejnych klas szkoły podstawowej, ale oczywiście przełom dzieje się dopiero wtedy, kiedy nauczyciele rodzice dzieci z specjalnymi potrzebami dostaną tych informacji nie przy podręczniki są dostępne bardzo często się stykamy z tym, że po prostu nauczyciele rodzice o tym nie wiedzą no dobrze, bo teraz, kontynuując moje pytanie stawiają kolejne trzeba było czekać aż do drugiej dekady 2001 . wieku, gdy ich rodzice dzieci z niepełnosprawnością dotyczącą wad słuchu to, że wady wymowy dopiero teraz ustalić takie udogodnienia TUI wychodzi się kwestie związane z prawami osób niepełnosprawnych poprzez prawo komunikacyjne to prawo i prawo komunikacyjne to jedno z podstawowych naszych pra w, o których tak często zapominamy tam się wydaje, że komunikacja jest czymś naturalnym wrodzonym iż nie musi być w żaden sposób chronione to nasze prawo do możliwości zakomunikowania innym tego co myślimy, ale w wypadku tych grup osób, o których przed chwilą mówiłem, czyli osób Głuchych osób niemówiących osób z niepełnosprawnością intelektualną bardzo często przez długie dekady zakładano, że nie są w stanie się skomunikować z z większością społeczeństwa jest ich problem nie ich rodzin, a nie tylko społeczeństwa i tu olbrzymie zmiany zaszły na całym świecie w ostatnich dekadach Polska nie jest absolutnie w tyle wydaje mi się, że bardzo wiele rzeczy pozytywnych w Polsce się wydarzyło przez ostatnich 10 lat, o ile chodzi o prawa komunikacyjne właśnie tych grup osób, ale oczywiście bardzo wiele jest jeszcze do zrobienia tam bez wątpienia Cuprum potrwa, bo to nie o to, że to nie jest chyba też kwestia samych praw, bo to respektujemy natomiast kwestia dostrzeżenia problemu, ale to nie tylko wówczas musimy respektować musi w system prawny oczywiście uwzględniać n p . takie potrzeby i tu wielką zmianą było wprowadzenie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która dopiero zagwarantowała n p . w kontaktach z administracją publiczną osobie posługującej się językiem migowym prawo do skorzystania z tego właśnie języka z takim kontakcie wcześniej nie było żadnego aktu prawnego, który by gwarantował np. osobie ubiegającej możliwość zapewnienia tłumacza n p . w kontakcie z urzędem, ale chcę podkreślić, kto żebrze, żebyśmy my wszyscy rozumieli, że to są rzeczy, które na całym świecie zmieniają zmieniają się relatywnie niedawno teraz w Warszawie gości profesor z Australii prof. Trevor wciąż są, z którymi na stałe współpracuje z pieniędzy to jest emerytowany prof. Uniwersytetu w Sydney i on mi opowiada się jego głusi rodzice jest dzieckiem uchwycić jego kusi rodzice nie mieli nawet swoich imion w języku migowym tylko wtedy, czyli o kilkadziesiąt lat temu dzieci były po prostu numerowane głuchy jego matka nazywała się np. nie pamiętam numeru dziewczynka 27, a jego ojciec nazywał się chłopiec z 38 powiedzmy, bo to, by było po prostu był numerki z półek czy szafek czek w szkole dla Głuchych droga, którą przeszliśmy od wtedy do teraz gdzie w Polsce mamy ustawę o języku migowym, ale w wielu krajach dosłownie w ostatnich dekadach język migowy zyskał status języka oficjalnego w danym krajem prawko w nowej Zelandii język migowy jest językiem oficjalnym obok języka maoryskiego, a statusu takiej nie ma jeszcze znacie ciekawe, bo nikt nigdy nie pomyślał, że trzeba i język angielski ustanowić językiem oficjalnym w nowej Zelandii język migowy takim językiem osławiony sosu wszystko, żeby określić ją teraz na naszych oczach bardzo niedawno i dobrze, że się cieszę i oby w Polsce też siedziały jak na jej jak najwięcej takich zmian być może to nasza nieświadomość wynika też z tego, że dość rzadko w tym występuje ten problem w mediach przekaże też, ale też myślę, że nie mamy takiego wyobrażenia o świecie w języku osób Głuchych niedosłyszących takie proste pytanie zresztą kiedyś czytałem wywiad z panami ich dopadło tu nie po latach kwestia myślimy w języku polskim osoby głuche jak myślą osoby głuche migający wrócą nie jest oczywiste nie wszyscy głusi migają język migowy nie nie nie spływa na człowieka z niebios wraz z głuchotą z języka migowego tak jak każdego języka czy ZUS między tym człowiek musi się zetknąć dziecko musi się zetknąć i mieć szansę rozwinąć kompetencje w tym ludzkim języku, kiedy jest już użytkownikiem języka migowego czyli kiedy zetknie się z tym językiem stanie się częścią społeczności wynikającej z trudem język ma wszystkie atrybuty normalnego języka naturalnego takie same takie same jak języki chroniczne niczym się po to, skąd ani rusz w związku z tym osoba głucha np. Miga przez sen z bardzo wielu służących dziwi oczywiście nie każdej nocy nie zawsze nie każda osoba, ale tak jak nam zdarza się mówić przez ten tak osobie głuchej starzy się z nami grać coś przez cenowej mózg w trakcie snu pracuje, a że podstawowym medium komunikacji dla tej osoby jest język migowy to oczywiście wszystkie analogiczne sytuacje z kim mamy do czynienia w wypadku języków niż będą też siedziały w wypadku użytkowników język migowy, ale język migowy nie jest uniwersalny dla całego świata i na świecie mamy wiemy o blisko 200 językach migowych może być jeszcze więcej, bo oni, których wieczystą byliśmy dosłownie w ostatnich latach dekadach, ale wiemy o blisko 200 językach migowych one się różnią od siebie takie języki konieczność różnią się od siebie to znaczy powstają niezależnie w różnych społecznościach Głuchych podkreślmy, że po pierwsze nie są to wizualizacji języków fonicznych czy nie jest tak, że język migowy jest jakimś pokazywaniem języka społeczne języka fonicznego danej społeczności, a zatem brytyjski język migowy australijski język migowy nowozelandzki język migowy amerykański język migowy są różne języki nie może wchodzić na jezdni to angielski w związku z tym Polski język migowy nie jest to bardzo ważne się zawsze podkreślać nie jest wizualizację polszczyzny nie jest rodzajem polszczyzny, a zatem nikogo nie powinno dziwić, że użytkownik polskiego języka migowego Polski głuchej może mieć polszczyzną problemy z jego punktu widzenia, jeżeli tej polszczyzny nie doświadczą sensorycznej od momentu urodzenia to musisz jej nauczyć na taki trochę zostańcie obcokrajowiec uczy się np. polszczyzny i chce to zawsze podkreślacie, że nici finansuje Belg Holender czy Hiszpanów, ucząc się Opolszczyzny popełni jakiś błąd gramatyczny i nie uważam, że to świadczy źle o nim to wręcz przeciwnie podkreślam jak dobrze jest stanie się polszczyzny nauczyć się niewiele błędów robić i to uważamy, iż jest osiągnięcie w wypadku osób Głuchych tak samo to powinno działać, jeżeli osoba głucha popełniać błąd po polsku kupić już jakiś tekst jest nie gramatycznie złe długi czy skuter nie myślimy, że coś jest także osoby ściśle nauczyła tylko docenimy, że posługuje się językiem, który jest z ich punktu widzenia językiem obcym tym przesłaniem kończymy naszą rozmowę dr Paweł Rutkowski kierownik pracowni lingwistyki migowy Uniwersytetu Warszawskiego był moim państwo gościom dziękuję panu dziękuję bardzo państwa zaproszono informacji Radia TOK FM po nich nasz stały cykl podróże małe duże podróżnik Grzegorz dzik będzie moim gościem będzie mógł podróżować przez Skandynawię i to będzie aż 5000 EUR Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA