REKLAMA

Dlaczego astronomia jest ważna i nie powinna znikać z listy dyscyplin naukowych

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-09-03 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:07 min.
Udostępnij:

Więcej: https://www.pta.edu.pl/petycja/ Rozwiń »

Prawie 8000 osób w niecałe 2 dni podpisało kilka dni temu apel w sprawie dyscypliny naukowej i astronomii? Od lat, dlaczego to jest taki temat który, kiedy pojawił się kilka dni temu, to wszystkie osoby stwierdziły, że natychmiast muszą swoim autorytetem i podpisem wesprzeć petycję Czy to oznacza, że realnie grozi nam to, że może zaczniemy traktować astronomia, no właśnie, jako część czegoś, a nie autonomiczną dziedzinę. Dlatego też tak istotne, a co za tym idzie panie profesorze konkretne pieniądze od decyzji, dlaczego tak? Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Dziś, czyli 3 września, w poniedziałek, pierwszego dnia w szkole dla wielu dzieci mówimy w radiu TOK FM. Dzień dobry, witamy kolejnego gościa, prof. Marek Sarna, prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Centrum astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, dzień dobry. Dlaczego prawie 8000 osób w niecałe 2 dni podpisało kilka dni temu apel w sprawie dyscypliny naukowej i astronomii? Od lat, dlaczego to jest taki temat który, kiedy pojawił się kilka dni temu, to wszystkie osoby stwierdziły, że natychmiast muszą swoim autorytetem i podpisem wesprzeć petycję Czy to oznacza, że realnie grozi nam to, że może zaczniemy traktować astronomia, no właśnie, jako część czegoś, a nie autonomiczną dziedzinę. Dlatego też tak istotne, a co za tym idzie panie profesorze konkretne pieniądze od decyzji, dlaczego tak? Rozwiń »
Może ja bym zaczął trochę wcześniej to znaczy to petycja jest jak gdyby ostatnim elementem pewnych działań jak państwo wiecie w Sejm zatwierdził ustawę prawo o szkolnictwie wyższym tzw. ustawę 20 i my już na etapie prac nad tą ustawą i na normalnej procedury rządowej opiniowania żeśmy się wracali z naszymi uwagami my to znaczy na pewno organizacje, które są związane ze stronami zazdrości złego to znaczy komitet astronomii polskiej Akademii nauki tutaj prof. Udalski z uniwersytetu Warszawskiego w inny jako polskie Towarzystwo astronomiczne następnie ustawa została oczywiście uchwalona w może nie tak bardzo dotyczyła astronomii natomiast rozporządzenia wykonawcze już tak i w tych rozporządzeniach wykonawczych właśnie ten problem, że astronomia zniknęła jako samodzielna dyscyplina, a w skrócie dbam o swobodzie oby tak w toku prac plac na ty też konsultacje nad tekstem ustawy można było mówić o konsultacjach, a w przypadku rozporządzeń to proces konsultacji nikt w co znaczy powiedziałbym tak, że konsultacje były aktywność była z naszej strony natomiast rezonans był dość ograniczony tonaż dostaliśmy odpowiedź ministerstwa nosi oficjalną mi tyle natomiast tu jest głębszy problem nie tylko nie dotyczy tylko astronomii ale, ale różnych różnych innych dziedzin to znaczy, jeżeli nie wiemy jak podejść do zagadnienia to zaczynamy robić klasyfikację najróżniejsze bociana ułatwia porządkowanie rzeczywistości i ministerstwo musiało przyjąć jakiś schemat, jaki system klasyfikacji opierało się na istniejących, ale takich istniejących systemów jest wiele oparło się konkretnie na systemie organizacji współpracy gospodarczej rozwoju tak klasyfikacja jest bardziej nakierowana i ma cel ekonomiczny ani naukowy i to jest problem nie oceniam na 3 nie wyrugowania na astronomii ze względu na to, że jest to dziedzina, że jest to dziedzina zła przydzielanie mnie nie wiodąca, jeżeli chodzi o polską naukę tylko, dlatego że taka danina była w 2 klasyfikacja dziedzin przyjęta w to o co my apelujemy właśnie o to, żeby się oprzeć na pewnych pryncypia na pewnych zasadach, które obowiązują w świecie nauki, które obowiązują w Europie np. Europejskiej radzie ds. badań naukowych, gdzie czas Space science, czyli astronomia badania kosmiczne ona występuje jota apelujemy niech się wydaje, że dla słuchaczy, którzy słuchają tego co pan profesor mówi sprawa jest jednoznaczne z życia albo w Tarnobrzegu klasyfikują się w głowie tak jeśli mogę z Jaworzna w albo w traktuję MMT Astro mierzy wyciek osobną naukę i w zależności od sytuacji nie wiem budżetu od sytuacji globalnej ma większe mniejsze zainteresowanie boksem nie pieniędzy albo traktujemy astronom jako część czegoś innego tak i to jest zrozumiałe, a cała historia z klasyfikacjami innymi non dla opinii publicznej jest trudna do zrozumienia między oczywiście brawo, że petycję poparło tam w 2 oba prawie 8000 ludzi, a dalej opinia publiczna nie za bardzo wie, o co w tym sporze chodzi, jakby się dało to to przełożyć na język w pieniędzy prostych wielkich pieniędzy po bo mam przykład pani wzorzec z trojga zlotemu frank świetnie to zrobił premier Morawiecki tak jak powiedział, że w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju mamy poczesne miejsce dla strategii kosmicznych i teraz ludzie tego słuchają myślą o chaosie to dobra strategia odpowiedzialnego rozwoju skoro już miejsce na statek kosmiczny tak zgadza się nawet jest teraz tworzona jest tworzony krajowy program kosmiczny i my nasze wystąpienie po części wynika z niezrozumienia czy z pewnego razu się mu między deklaracjami tak wynikającymi ze strategii odpowiedzialnego rozwoju, a tego co się robi, próbując załóżmy, że astrofizyka z listy dzieci oraz, żeby zdawać sprawę, że właściwie większość znaczących programów np. kosmicznych z satelitarnych brały swój początek biorą swój początek właśnie z badań astrofizycznych my stawiamy pewien problem, który chcemy rozwiązać proponujemy jakieś metody weryfikacji tego np. wystrzelenie satelity w zakresie rentgenowskim, które obserwuje z tym się wiąże i to jest nawiązanie do strategii odpowiedzialnego rozwoju było to pociąga za sobą rozwój pewnych dziedzin technologii pewnych dziedzin praktycznych konstrukcji prawnych przyrządów konstrukcji prawnych detektorów także w torze ważny jest 1 aspekt sprawy, że jest to niezrozumiałe drugi aspekt sprawy, bo pan redaktor był raz łaska w zapytać, dlaczego aż aż tyle BOŚ ludzi poparło co możemy świadczymy czy propagujemy czy popularyzujemy bardzo szeroko badania astronomiczne ja przynajmniej podchodzę do tego w ten sposób my jesteśmy przygotowani z podatków obywateli w związku z tym oprócz tego, że mamy swoje fascynacje takimi czy innym tematem musimy coś z siebie dawać i dajemy są portale informacyjne portalu lania i czasopisma ubrania organizujemy wysyłamy młodzież na obozy astronomiczne n p . do Włoch Europejskiej Europejskiego obserwatorium południowego i t d . i t d. stąd jest taki odzew ludzi interesuje ono czy te konie z naszej cywilizacji to będzie uderzenie jakiegoś Super meteorytu czy załóżmy zmiany klimatyczne i też wszystko związane z astronomią co zastanawia i 1 tak bym powiedział znam taki odzew wydaje się, że premier widzi to inaczej na to premier widzi to w ten sposób mieliśmy kilkadziesiąt, a mamy kilkaset firm, które szeroko musiała w szerokim tego słowa zna znaczenie zajmują się technologiami kosmicznymi tak jak to będzie kilka tysięcy to premier powie za rok 233 o to jest sukces i w ogóle nie nie będzie wspominał o tej działalności edukacyjnej popularyzatorskiej tak dalej nie w muszą być policzalne efekty to się zgadza tylko, jeżeli chcemy patrzeć na policzalnych efekt to właściwie 1 z 122 przepraszam działające satelity tzw. klub sałaty, które są na orbicie tzw. satelity Bright to jest to jest ten efekt wysokich technologii w naszych po części, bo oba nie do końca, bo to jest projekt polsko kanadyjskiego austriacki, a to tutaj chyba jak rozumiem też rząd może powiedzieć jest dobrze, dlatego że już niejeden satelita był w arenie, ale w wydziale zjawisko, choć to chyba widzi wiceminister Emilewicz powiedziała, że przecież pozbyć ofiarami, lecz także, że także zwiększamy ten udział do Europejskiej agencji kosmicznej naszych naszego wkładu tak w ferworze członek takiego operacyjne branża jest bardzo bardzo my teraz dyskutujemy w Polskiej agencji kosmicznej jest członkiem rady tejże agencji właśnie ten rynek krajowy program kosmiczny i krajowy program kosmiczny mam ma być naszym polskim programem kosmicznym Europejska agencja kosmiczna to jest jak gdyby inne zagadnienie to jest organizacja międzynarodowa żony płacimy obligatoryjną składkę wynikającą z członkostwa to zaraz i płacimy pewne pieniądze, które są dedykowane w momencie tym początkowym na tematy, które nas interesują jako Polska i są dedykowane do polskich firm natomiast Polski program kosmiczny to zupełnie oddzielna oddzielny temat i w tym Polski program kosmicznym chcemy np. zbudować naszymi siłami pierwszego polskiego i całkowicie tutaj no w dużej mierze powiedzmy tak skonstruowanego satelitę naukowego, który będzie obserwował we w zakresie jako zespół trafi, ale tu też ciekawe czy też może umożliwią one mieścić w nowe wymagania finansowe jak ja sądzę, że to jest decyzja polityczna wyda wymagania finansowe leżą tak, by po stronie pana premiera Morawieckiego pani minister Emilewicz natomiast my, jeżeli chodzi o Meritum sprawy jesteśmy w stanie zrobić była zrobiona wstępne studium wykonalności takiego satelity satelity, które by do studium było zlecone przez polską agencję kosmiczną już 2 lata temu żeśmy opracowali takie studia od 2 lat są zabiegi i starania, żeby zrobić następny krok na razie nic z tego wynika, że to na półce świadczy interesuje tą dziedziną, bo od ponad 20 lat nie było żadnego satelity w ultrafiolecie moglibyśmy mieć tu polską specjalność nasion, ale jeżeli chodzi o badania geologiczne w paru zdaniach rozwinąć satelita w ultrafiolecie, czyli satelity obserwujące zakresie ultrafioletowym, czyli no tak jak nie mówiąc też obiegową ludzie lubią się obalać tak to jest to promieniowanie, które uczą się, ale to tylko część dociera oczywiście do ziemi i zmieniać karnację naszej cery naraz większość jest absorbowana w atmosferze, gdy taki satelita byłby czymś unikatowym na rynku w nie są tak, niemniej nie badają w tym w nieopancerzonych nie ma nie ma takich nie ma ulegli wobec aż 20 lat nie ma do 20 ponad 20 lat temu Visa czy, a już przepraszam i na razie koniec z są plany ale, ale ale, ale nie ma wykonania za chwilę wrócimy do rozmowy z naszym gościem do miasta prof. Marek Sarna prezes polskiego Towarzystwa astronomicznego centrum astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, ale to za chwilę po informacji Radia TOK FM i 21 minut po godzinie jedenastej słuchamy Radia TOK FM dziś 3 września zaś osobie prof. Marek Sarna prezes polskiego Towarzystwa astronomicznego centrum astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk dzień dobry jeszcze raz chwilę zaczęliśmy od petycji wierzą, że nasze rozmowy zaczęliśmy od petycji którą, która takim hasłem Ratujmy polską astronomię przypominała, że astronomia czy też przekonywała, że astronomia powinna być osobną dyscypliną naukową petycję poparło prawie 8000 osób dość krótkim czasie co świadczy o tym, że mogłoby świadczyć o tym, że problem jest rozpoznawalny jasno tak to czy albo się albo będziemy traktowali gastronomię osobną dyscypliną i budzi zatem zainteresowani wsparcie głównie finansowe, a nie tylko w promocyjnej edukacyjnej tak dalej albo nie i wtedy zetkniemy bardzo ważny kawałek współczesnej nauki, gdyż na zamkniemy na drugi plan jeszcze zapytać argumenty proste argumenty, które pan profesor ma za tym, żeby priorytetowo traktować nas co może nie priorytetowo, ale traktować jako jedno z tych kilku kilkunastu głównych wątków we współczesnej nauce, które są właśnie priorytetowe, jeżeli spojrzymy na tę merytorycznie merytoryczny aspekt sprawy to faktem niezaprzeczalnym jest, że Polska astronomia Polska astrofizyka w skali światowej jest naprawdę przodująca miej my nie jesteśmy przez wiodący w skali Europejskiej przyjrzy się porównujemy z Europejską astronomii tylko jesteśmy czołówką światową, a to wynika z tego nasz jak się odbywa ocena tego Trybunał publikujemy interesujące odkrycia prace i te prace mają ogromne zainteresowanie całego środowiska oświatowego astronomów fizyków chemików i to jest stroną jest 1 jedyną dziedziną w UE, jeżeli chodzi o polską naukę, która ma poziom zdawalności prac co dowolność jest właśnie ile razy wspomniano też inni autorzy wspomnieli nasze odkrycie około 25 % powyżej średniej światowej nie ma takiej drugiej dziedziny ja wolę jeszcze 1 taki przykład wspominałem Europejskiej radzie badani ds. badań naukowych Mn ministerstwo nauki podkreśla, że mamy bardzo mało grantów, czyli projektów badawczych, które są finansowane przez dom właśnie radę to jest robione diesel skansenu, jeżeli chodzi o astronomię i na ogólną liczbę kilkunastu grantów, które były czy są realizowane w Polsce polscy astronomowie realizować 4 albo 5 tys znaczący procent tak, że to też pokazuje, że jako widz jak i jak i jaka nauka jest tutaj uprawiane jak gastronomia jak jak to jest ważne i cenne odkrycia które, które są dokonywane u nas ludzie w Polsce, ale jak pan to profesor przypuszcza to z jakiego powodu nastąpił nie w procesie konsultacji takiej czystej jasne klarowne konsultacje ze środowiskiem naukowym ma z jakiego powodu właśnie astronomia została z 7 w razie przejścia ze zsumowania lekko zepchnięta PAX-u spodni, dlaczego plaży jak zacząłem jak by mówić na ten temat są różne różne klasyfikacje i w zależności od tego, którą z nich się przyjmie różnie to może wyglądać inżynierze przyjmie właśnie OECD klasyfikację NATO my wypadamy, bo tam nie ma, ale to nie dotyczy znał kilka spraw gospodarczych, jeżeli przyjmiemy NASA np. klasyfikację dziedzin nauki albo amerykańskiej Akademii nauk dodam astronomia występuje jako samodzielna nasi koledzy z zagranicy w ogóle się dziwią, że jest jest tego typu sytuacjach dla nich jest zupełnie naturalną naturalne że, że strona miała Space science, czyli astronomia i badania kosmiczne jest wydzielona i samodzielna jeżeli, jeżeli my znikniemy toto w po pewnym czasie przyniesie pewne konkretne rezultaty to to jakieś sygnały do nas docierały z różnych ośrodków polskich to niema astronom jako dziedziny to właściwie po co jednostki astronomiczne samodzielne w ramach różnych instytucji naukowych to połączymy je z wieży już raz 1 dziedzina jesteśmy włączeni do fizyki to połączmy to z fizykami z tym się będzie wiązać następna następne kroki, czyli zmniejszenie pewnych pewnych środków finansowych, ale i to może sytuacja będzie postępująca ich zapędy Zając się zdarzyć taka decydujemy jak będzie trudno powiedzieć ze źródeł zbliżonych do resortu w słyszymy taki argument że, gdyby wziąć pod uwagę jednak większość klasyfikacji, o których pan profesor mówił no to astronomia jest jednak pod naukami fizycznie albo przynajmniej jest równa jak równolegle tak brzmiała równolegle o zakazie argument, który jest podejmowany jest taki, że żona jest mało to po co robić z dziedziny dla dla niewielkiej grupy, która się zajmuje właśnie astronomom z tym, że tutaj jest argument tego typu, że właściwie osiągnięcia naukowe takie wiodąca osiągnięcia naukowe to nie robią duże grupy tylko indywidualności indywidua poszczególni ludzie nagroda Nobla nie dostaje grupa 1000 osób tylko 2 facetów tak chętnych jest to jest jednak zaznaczyć, iż właśnie przechodzi w jakość ta zasada dialektyki nie obowiązuje, ale pewne rzeczy w zasadzie ciasto mówi się obawiają, że realnie będzie pieniędzy mniej czy żart jak co w praktyce jak to tak też będzie wyglądał, gdy okazało się odpukać, że jednak właśnie ten projekt przejdzie FIFA, kto będzie w praktyce wyglądało to naprawdę trudno trudno przewidzieć już następny krok, który jest pomału robiony jest ocena prac na rzecz mówimy o sprawach finansowych w ocenach placówek naukowych ocena placówek z dziedziny science, czyli matematyka fizyka astronomia odbywa się w głównej mierze w oparciu o prace naukowe, które są publikowane i tu się pojawia następny problem, bo przyjęta klasyfikacja przez ministerstwo spycha kolejny raz astronomii i niżej, bo te naj najważniejsze czasopisma astronomiczne dziś publikuje znaczące wyniki mają bardzo niską punktację czemu tak jest, a dziś 1 przepraszam, ale to nie jest pytanie do mnie no jeżeli, jeżeli na tej liście najlepiej punktowanych czasopism astronomicznych znajduje się w cieniu Swiss Leaks CE, gdzie ja pierwszy raz jak przeczytałem to listę zobaczyłem, że coś takiego istnieje nadal jest to zastanawiające poza tym pozostawienie głównego nacisku na artykuły przeglądowe też nie jest właściwe, bo to nie, a w artykułach przeglądowych artykuły przeglądowe podsumowują pewne prawdy już odkryte natomiast prawdy odkryte są opublikowane w czasopismach czy zatem na bieżąco, które są gorące, gdzie są gorące tematy w praktyce to co pan, że mój dom się udaje, że opinia publiczna w naszym kraju nic nie macie świadomość, że od oto są następujące aktorzy całego procesu skoro mamy taką listę, która jest dobrze punktowana tak to kto stylisty układa znajduje się tam takie właśnie chińskie agendy szczytu gigantów, ale nie umniejszając indyjskie nieufnie jak najbardziej ja ja nie mam tutaj nic przeciwko temu 6 zgłoszeń można je poza zrozumieniem z ich od dawna tak w czasie ziarnami tutaj Piast zastanawia się chętni czy będzie jutro padało, czyli z w każdym razie jak rozumiem to co do wyrwania się z tego tak panie profesorze dość skomplikowany obraz trwałe, o których warto, więc powiedzieć to jest jednak także ten mecz Legia po punktacja za publikacje to jest konkretna lista, za którą pójdzie w następnych latach zainteresowanie naukowców tak no bo chcemy jeśli chce rozwijać moją karierę naukową nad siłą rzeczy niech nie ma wydać nie chce po prostu opublikować na ile w tych najlepiej punktowanych tak albo tak albo nie szaleńcy Boży będą dalszym ciągu się zajmować interesować tym co robili do tej pory nie zważając na tego typu, że tak powiem układ psy co jest ważne, a co jest mniej ważne, ale zarazem w kontekście zwykłym jest w kontekście praktycznym tak to będzie kontekście reformy, która mówi dajmy więcej pieniędzy więcej zainteresowania tym, którzy będą mieli policzalne efekty tak jak wyobraża sobie, że inny obywatel jak słyszę coś takiego to mówić jak mamy to policzyć moja odpowiedź przychodzi na jak na liście jest dobrze punktowane czasopismo tam publikuje nową robisz karierę no to ta jednostka, w której działasz powinna dostać więcej pieniędzy państwo tak silne i ja teraz wrócę ponownie do tego, skąd się to bierze z przyjętych zasad przez resort przyjęte zasady opierają się na pewnym na pewnej bazie danych i tu jest pkt 3 ton bazy danych tworzy Elsevier jak wiemy jest to duże Niewiem duży koncern czy cokolwiek media medialną publika publikujący książki czasopisma i t d . i on ma swój interes, żeby n p . by popierać fizyk z Dzianisza fizyk z FC czy czasopisma astronomiczne z Indii, bo to on drukuje te czasopisma on nasze astronomiczne czasopisma typu np. angielski mam się nas na testy z PiS, gdyby niezależne od od pewnych tego typu spra w nasze akta strona MICA, które publikują Uniwersytet warszawski są niezależne od tego, a one w tej klasyfikacji są bardzo bardzo Nisko generalnie czasopisma przeglądowe ja nie wiem, dlaczego tak to zostało ustawione są najwyżej punktowane my nie mamy się z czasopism nie są publikowane gorące wyniki powyżej 100150200 punktów nie mamy takich czasopism co jest co jest absurdalne nic się nauczy nas nie pytał, które czasopisma są najważniejsze, w których czasopisma publikują i prezentują najważniejsze najbardziej gorące wyniki naukowcy, a pani profesor wzrostu w rozgłośni radiowej, którą słychać we wszystkich dużych miastach w Polsce publicznie z pan w stanie taki szantaż wobec ministerstwa za stosowne powiedzieć chcecie mieć w krótkim czasie polskiego satelitę, który nadaje w ultrafiolecie zmienić rozporządzenie i nie wrzucać do zdrowia z chwilą ich do tak jedno zrodził się nie wiążę z nią żyć, bo to dobrze brzmią medialnie to świetny Szwedom być może wyznaczy w małych i maja do polskiego satelity Amy nie nie obawiam się do tego użyć ja bym apelował raczej w drugą stronę w uruchamia się państwo krajowy program kosmiczny, którym się znajduje także satelita pozwólcie nam go zrobić to opolskie stronami o polskim fizyce o polskich osiągnięciach będzie głośno na świecie będziemy rozwijać nowoczesne technologie będziemy rozwijać firmy nasze będą bączka albo też firmy są małe high-tech prawda także to jest apel właściwie do decydentów w tonie w zażyczyli, czyli teraz czekamy na co na dniach, bo na razie nie było żadnej odpowiedzi na petycję ENA nie może być tak mi się wydaje, bo są pewne procedury można było wysyłać swoje uwagi czy 3 głosy do dni do końca dnia 31 sierpnia także dodajmy tak dajmy szansę na ustosunkowanie się do tego wczoraj, słuchając faktów w w TVN na profesor dr Gowin zajął pewne stanowisko powiedział może się opierali na takich ani innych zasadach klasyfikacji na nogach, ale też taka odpowiedź sięgnęliśmy po jaki system opisu jakaś odpowiedź to jest w imię Boga, ale też dla pana poznaniaka wysypały się już po system opisu, czyli na zasadzenie nie mówimy nie nie mówimy tak i jest odpowiedź, która nie wyjaśnia guru w tej sytuacji, która w pewnym sensie jest nabrzmiała wątek to, więc czekamy na rozwój wypadków prof. Marek Sarna prezes polskiego Towarzystwa astronomicznego centrum astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę dziękuję również za kilka chwil informacje Radia TOK FM, a po informacji Radia TOK FM, że państwo przeniesie się do Niemiec dokładnie będziemy znali Jarosław Kociszewski wirtualnej Polski, który obserwował niepokoje, które miały miejsce na ulicach miasta Kam
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA