REKLAMA

W jaki sposób Polska realizuje postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych?

Połączenie
Data emisji:
2018-09-04 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:48 min.
Udostępnij:

Komitet ONZ ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Genewie po raz pierwszy analizuje i ocenia, czy i w jaki sposób Polska realizuje postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Jak Polska wypadnie w Genewie? Mówiła dr Monika Zima-Parjaszewska w rozmowie z Jakubem Janiszewskim. Rozwiń »

- Polska nie zrobiła niestety w ciągu pięciu lat niczego szczególnego oprócz ratyfikowała wiosną, to mamy teraz czas na to, żeby zastanowić się, jak to będzie z tą konwencją, to poważne wyzwanie i duża zmiana w Polsce. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ze mną w studio dr Monika Zima-Parjaszewska, prawniczka z polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, dzień dobry, dzień dobry. Przed komitetem d s . osób z niepełnosprawnościami toczy się przegląd działań, przegląd raportów, które Polska złożyła za pierwsze dwa lata wykonania konwencji na rzecz praw osób w z niepełnosprawnościami. Konwencji, która, pamiętajmy, że była dość rewolucyjnym aktem jest, żeby w Polskim prawie, zwłaszcza kiedy była implementowana, kiedy ją zdecydowaliśmy się ostatecznie ratyfikować była w zasadzie na takim trochę trzęsieniem ziemi. Rozwiń »
Znaczy konwencja była napisana jak ona była pomyślana mają się nijak do tego, jaki był w Polsce system, jakim było podejście, jaki był hołd, jaki był filozofia w ogłoszeniach można pomylić tak tak coś się z ludźmi niepełnosprawnymi winno robić może w gminach na wstępie wytłumaczymy to zmianę co konwencja takiego wnosiła i wnosi dalej to zanim jeszcze wytłumaczą zmiany tylko poprawie, żeby państwo dobrze zrozumieli, że ono nie została implementowana właśnie ona została ratyfikowana w przyjętą przez Polski rząd, czyli de facto włączona do polskiego porządku prawnego to znaczy obowiązuje dokument, ale są implementacją nasion problem, czyli faktycznym wdrożeniem postanowień tej konwencji

Można ją znaleźć w Dzienniku urzędowym Dz. U. jest wymieniona po konstytucji, jaką ma międzynarodowa pozostał w szczególny sposób ratyfikowana nas problem jest z tą implementacją z jej wdrożeniem właśnie ze względu na filozofię rewolucyjną falę co do litery prawa ma teoretycznie wdrażamy je dementuje to, o czym oczywiście dla Nowin każdy rozsądny państwo, które decyduje się na przyjęcie prawa Międzynarodowego i wprowadza do porządku on rangę tego swojego prawa taką umowę de facto wyraża zgodę na implementację i w ogóle uznaje, że już gotowe, żeby taki dokument przyjąć tymczasem w Polsce absolutnie nie byliśmy gotowi na pewno w roku 2006, kiedy ona była przyjmowana ani siódmym, gdy była podpisywana z tego też powodu możemy zrozumieć to, że Polska czekała do tego, żeby ją ratyfikować, by się przygotować zmienić polskie przepisy prawa i praktykę stosowania Polska nie zrobiła niestety w ciągu 5 lat niczego szczególnego poczują ratyfikowała wiosną to mamy teraz czas na to, żeby zastanowić się jak to będzie z tą konwencją to poważne wyzwanie zmiana ich, dlaczego to jest zmiana, żeby wyobrazić sobie pan pan tę zmianę to trzeba wiedzieć jak funkcjonuje człowiek z niepełnosprawnością teraz w Polsce funkcjonuje jednak najczęściej toną w oparciu o pakiet socjalny, który państwo oferuje mniejszy lub większy placówki głównie skupiona na opiekowanie się osobą w Chinach zadbali oczywiście o to, aby ta osoba na dach nad głową, żeby przyjmował lekarstwa, żeby miała w sławna pieluchomajtki i opiekujemy się osobą tymczasem konwencja mówi nierealne to jest człowiek, który ma chodzić po ulicach swojego kraju to jest człowiek, który możecie otworzyć w urzędzie to jest człowiek, który ma pracować, w który może sobie kupić portfel, ponieważ tam będzie trzymał swoje pieniądze karty do bankomatu ostro między sobą będzie mógł skorzystać to już człowiek, który będzie mógł pójść do lekarza otrzymać wsparcie takiego potrzebuje to jest człowiek, który powinien mieć 3 asystentów jeśli będzie mu to potrzebne 1 do kwestii prawnych 1 do kwestii poruszania się po mieście, bo może sam nie będzie w stanie fizycznie w ogóle wyjść z domu, a być może jeszcze pełnomocnika ds. wyborów np. ponieważ jego niepełnosprawny będzie wiązała się z tym, że nie będzie mógł zakreślić w inny sposób wziąć udział w wyborach w poczuciu też dyskutowano też w jaki sposób, aby ta osoba co zrobić, czyli mówimy o osobie, która ma korzystać z wszystkich praw człowieka i na tym polega rewolucja żony w Polsce mówimy o prawach osób z niepełnosprawnościami, zapominając o 1 zasadniczym słowie korzystanie z tych praw trudniej o wiele łatwiej łatwiej się mówi to sprawa ułożą je wymieniać, ale jak mówić o korzystaniu z praw przez osoby znikąd z płatnościami i o tym, mówić ta konwencja dlatego też rewolucja zmiana myślenia w na warstwie językowej zawiera się w 1 bardzo niewielkim wspólników czy Lizy mówimy o sobie z niepełnosprawnością i tam jest ukryta też rewolucja patrzymy na człowieka ta niepełnosprawność jest tylko 1 z elementów tożsamości tego człowieka na nieco inne terminy i całego jego życia wszak nie powinno, dlatego że państwo powinno robić wszystko, żeby ten człowiek korzystał z praw tak jak każdy inny człowiek do tego, że Polska bardzo mała Nadodrze ostatecznie doszło do ratyfikacji doszło zaczęliśmy tę konwencję wdrażać jesteśmy już parę lat po, ale w tym momencie zajmujemy się czy też komisja zajmuje się tylko tą tym okresem dwuletnim poście komitet będzie się odwoływał do tego co się dzieje teraz natomiast rzeczywiście przedmiotem jest dyskusja na temat tego sprawozdania tego pierwszego, które Polska złożyła wykonywania konwencji to zacznijmy może samego sprawozdania co się w nim znalazło co myśmy jako Polska to Polski rząd przedstawił jako swoje osiągnięcia mogę być Rooney raz w tym Polski rząd w tedy w roku 2014 powiedział że, przedstawiając gotowi fotografia stanu prawnego obowiązującego w Polsce cytuje w tak dokładnie zostało to przedstawione konwentowi, dlaczego dlatego, że było to ponad 60 stron skopiowanych obowiązujący w Polsce przepisów prawa tymczasem wg wytycznych komitetu, który stworzył ramy sprawozdania tak, żeby każde państwo inną prostszą i wiedziało, czego oczekuje komitet oczywiście od niego w w tych wytycznych wyraźnie było wskazane, że chodzi o sprawozdanie z działań podjętych w celu realizacji konwencji, ponieważ same przepisy prawa kobiet już trochę znał, ponieważ w procedurze przecież ratyfikacji wcześniej w sobotę komitetowi również Annę przedstawiać, więc to sprawozdanie pierwszy Polski naprawdę nie wskazuje na działania, które są podejmowane w Polsce wskazuje na przepisy obowiązującego prawa trudno właściwie powiedzieć, w którym kierunku pójdzie myślenie Polski wtedy od 2014 na temat działań iż, choć konwencja, a my wtedy wiedzieliśmy, że dramatycznie dlatego też już wtedy wpłynęło do ONZ-etu sprawozdania organizacji pozarządowych czy i co drugi port, gdzie pokazywaliśmy bardzo ciekawy skrót sro Ka, czyli społeczny raport alternatywny, który pokazywał, że sprawozdanie rządu nie oddaje rzeczywistego stanu funkcjonowania tych osób ich problemów z bardzo cieszymy, że to raport rzeczywiście wtedy wpłyną, bo to pokazała za to owi jednak inny wymiar obowiązywania tej konwencji wełny, ale w Polsce wg sprawozdania, które Polska złożyła właściwie w drzewo się pod uwagę oczywiście kwestia tłumaczeń kwestie w znajomości odpowiednich zwrotów językowych języku angielskim polskim takich delikatnych kwestii jak zdolność prawną zdolność do czynności prawnych niż intelektualna niepełnosprawność inne takie oczywiście to, pomijając to z tego prostego sprawdzania właściwie wynika, że Polska tak dużo rzeczy ma w tutaj chroni tutaj jest zasiłek, który tworzy szkołę tutaj mamy indywidualne nauczanie w menu tutaj jest właśnie prasą pracujący pełnomocnikiem wyborczym to zmieniamy w ogóle kodeks znów na maszcie w nów czytało się to w takim momencie oświadczeniem, że wszystko on, że wszystko w Polsce mamy natomiast to, czego zabrakło to oczywiście konkretnych działań, których aktor tam nie było pytanie dlaczego, bo tych działań nie było po prostu ich nie było szans nie została podjęta żadna inicjatywa z, zmieniając system prawa zgodnie z filozofią konwencji mogę powiedzieć tylko o tym, o czym też wielokrotnie rozmawialiśmy, czyli działała wtedy komisja Kodyfikacyjna prawa cywilnego rzeczywiście wtedy przy ministrze sprawiedliwości była taka inicjatywa, żeby zacząć interesować się przepisami dotyczącymi ubezwłasnowolnienia, a ta komisja później została w nie rozwiązano, jeżeli się patrzy na odpowiedź komitetu, bo taka procedura przy ONZ to znaczy składa się raz było sprawozdanie Tauronu zdaniem potem następują odpowiedź komitetu w postaci takiego takiej listy spra w do załatwienia, a dokładnie taka, która wysłano do każdego państwa państwo może na nią odpowiedzieć Star powinno mieć jeszcze odpowiedzieć przy czym mogą na nią odpowiedzieć również organizacje pozarządowe te, które wcześniej opowiadał Morus oraz nowe ta lista spra w, która przyszła przyszła do Polski pokazała nogi dla mnie było to porażająca pewnie gdyby była przedstawicielem rządu tobym się przestraszyła były to bardzo konkretne pytania o konkretne działania konkretne statystyki dane z planem działań i to też pokazał jak komitet patrzy na Polskę, gdzie jest kwasami, jakoby syfonu sprawność taniej el dzieci mieszkanie nie w wielkich instytucjach rozumne zdolność do prawa o ubezwłasnowolnienie co ze stykiem niepełnosprawności orientacji seksualnej tożsamości płciowej, której Włochy przecież w Polsce w nikt nie podejmuje na poziomie rządowym przeciwdziałanie przemocy znaleźć, ale prawo o dyskryminację to był bardzo konkretne pytania i teściów co jest ważne te pytania zostają 2 konstruowane taki sposób proszę wskazać, jakie kroki zostały podjęte w odpowiedzi z dopłat zwrot pojawia się w każdym AK tak proszę poinformować ośrodkach uchwalonych w celu, czyli w, którą prosimy o pokazanie konkretów mówi, a komitet, bo o tym, będziemy rozmawiać później podczas dni posiedzeń, na które będzie w Genewie, na które oczywiście rząd serdecznie zapraszamy co się okazuje na te pytania on rząd odpowiada w taki sposób, że czytają i SM w mam wrażenie, że jesteśmy w 2 światach klisz świecie, który widzi komitet przez pryzmat konwencji i świecie, który widzi Polski rząd przez pryzmat swojej polityki oczywiście w odpowiedzi na te pytania są nieadekwatne do zadawanych pytań, pomijając ich nawet już mówię o szczegóły językową osób są nieadekwatne, czyli komitet pyta co zrobiliście, żeby zmienić definicję niepełnosprawności, a rząd, mówi że orzekania niepełnosprawności w Polsce wygląda tak w zieloną komitet pytała, jakie są planowane zmiany w zakresie prawa Antydyskryminacyjnego, a rząd pisze art. 32 konstytucji gwarantuje każdemu obywatelowi w NBA zakaz dyskryminacji w życiu politycznym spać w gospodarczym no mamo powiedz nam prawo antydyskryminacyjne, więc komitet pytam, jakie działania są podjęte, żeby przywrócić zdolność do czynności prawnych dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami FAM rząd Polski odpowiada żonom taki art. 12 tłumaczony jako zdolność prawna, bo są ograniczenia wolności do czynności prawnych ze względu na niedorozwój umysłowy i krótka, lecz Litwin bardzo dobrze pokazuje, gdzie jesteśmy, bo dzięki temu widzimy, że w zasadzie to jest jest tylko prawo to jedyne co można coś można powołać to, że się wpisało coś i tak nie zawsze zgodnie z konwencją to co jest najgorsze najstraszniejsze, bo ja bym nawet przeżyła pewne niedociągnięcia jeśli wojna to procedura legislację to, że filozofia, która jest filozofią konkurencyjną w Polsce nie została włączona w ogóle do głównego nurtu działań rządowych właśnie w zakresie niepełnosprawności uczniów w ogóle o innych, ale rząd nie myślą o niepełnosprawności przez pryzmat konwencji trzynasta 18 zaś wrócimy do rozmowy trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio dr Monika Zima-Parjaszewska prawniczka z polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną rozmawiamy o tym co dzieje się przed komitetem praw osób z niepełnosprawnościami w Genewie przed komitetem, który analizuje Polski sprawozdanie za pierwsze 2 lata implementacji konwencji praw osób z niepełnosprawnościami powiedzieliśmy o tym jak to wygląda to znaczy cała procedura przynosi takie dosyć gorzkie refleksje o tym, że w zasadzie ponieść Polska nie ma co wykazać w raporcie na to kim prowadzi taki slalom pokazuje, że coś jest w ustawie wpisano tu mamy jakąś procedurę mówiącą orzekania niepełnosprawności tam, gdzie w zasadzie należałoby konkretnie powiedzieć w jaki sposób próbujemy zmieniać rzeczywistość osób w z niepełnosprawnościami teraz warto powiedzieć co się dzisiaj dzieje psiak z komitetem wczoraj siedział, bo wczoraj do wysłuchania organizacji pozarządowych i tajne dzisiaj jest spotkanie m. in . z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz w oraz przedstawiciele są w ogóle Polski, czyli z Genewy w pojechała dosyć liczna reprezentacja po pierwsze, pojechał prezentacja rządowa licząca 23 osoby bardzo bardzo dobry skład w pojechały przedstawicielki również biura Rzecznika Praw Obywatelskich między nimi rzeczniczka Sylwia Spurek i Anna Błaszczak w no i pojechali przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy zdecydowali się napisać również swoje odpowiedzi do pytań, które zadał komitet właśnie w lutym, ale w Polsce do i ci przedstawiciele byli wczoraj wysłuchali Dunn zwiększyła się reprezentacja i nie są to już tylko przedstawicielek trolle, którzy działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami, toteż warto, żeby to powiedzieć, ale zwiększyła się również prezentacja on np. przedstawicieli innych kampanii przeci w Homofobii, którzy również pokazują rzeczywiście zagadnienie dyskryminacji ze względu nie tylko na orientację seksualną, ale niepełnosprawność orientację seksualną ze strony można powiedzieć środowiska, chociaż to jest trudne do zdefiniowania oczywiście, ale na pewno nie reprezentują osoby z niepełnosprawnościami w Genewie w in Adam zawistny sędziów niezależnego życia oraz Anna Szulc, która z fundacji elektrowni inspiracji Instytut Adama Mickiewicza w Poznaniu i oni pokazują jak wygląda sytuacja w Polsce, bo to co podzieli się, że rząd rzeczywiście przygotował wcześniej sprawozdanie komitetu analizuje, ale komitet też odwołuje się do aktualnej bieżącej sytuacji i dlatego w poprzedni sprawozdanie rzeczywiście to była fotografia stanu prawnego natomiast teraz tych odpowiedziach w tys bardzo ważne przewijają się głównie 2 programy rządowe którymi rząd chwali się obojętni na takie pytania odpowiada, czyli jest to program zażyciem oraz program dostępność plus co do tego drugiego oczywiście jestem zachwycona samą ideą i programem to świetna rozstrzygnięcia w inny tyle tylko, że nie wiem jak będzie wyglądała jego realizacja, a poza tym to nie on, że ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej doc. Evans odpowiedzialny czy to, które się o niepełnosprawności w Polsce skupia, ale ministerstwo rozwoju wsi zupełnie nie to, które odpowiedzialne za wolę realizacji konwencji często jest też ważny no i to druga sprawa, czyli program zażyciem, który w, którym rząd chyba chce załatwić wreszcie wszystkie problemy osób niepełnosprawnych w Polsce, a to się nie udaje wczorajsze wysłuchanie polega na tym, że przedstawiciele organizacji mają 7 minut na to, żeby przedstawić swoje odpowiedzi swoje stanowisko w zakresie działań rządu polskiego zaraz potem rozpoczyna się bardzo gorąca wymiana pytanie odpowiedzi ze strony komitetu i przypomina, że w komitecie jest 18 członków członkini, którzy są naprawdę specjalistami z całego świata oczywiście przedstawicielami krajów, które ratyfikowały konwencję są oni dokładnie wiedzą co też ubezwłasnowolnienia albo mieszkanie jest wymagane albo oni dokładnie będą pytali jak wygląda ten pokój, w którym mieszka do 30 osób i to oni mają osobną łazienkę i osobną kuchnię i czy mogą sobie sami właśnie wybrać to jak będzie wyglądało ich łóżko albo czy kościane łyżwy w pokoju wyglądał w, więc o to pyta również pan o to pyta komitet przedstawicieli organizacji pozarządowych no wiemy na pewno, że to wczorajsza wysłuchaniu organizacji zakończyło się bardzo trudnymi pytaniami ze strony komitetu to każe nam myśleć, że dzisiaj za niecałe 1,5 godziny, czyli o godzinie piętnastej rozpoczyna się z kolei wysłuchanie rządu potem zabiorą głos przedstawicielki rzecznika i potem zacznie się mam nadzieję również gorąca intensywna wymiana pytanie odpowiedzi i pewnie z tego powodu też taktyka reprezentacji ze strony rządu o pewnych pytań, na które będą na pewno tematyczne będą będzie lanie udzielała odpowiedzi osoba, która w ma w swoich kompetencjach to zagadnienie jak mówią przedstawiciele różnych innych organizacji to z reguły Polska reprezentacja przed komitetem np. d s . praw człowieka również jest bardzo liczna z reguły Polska się właśnie zbiera siły wiele osób wyjeżdża ta dysproporcja oczywiście też wzrost organizacji pozarządowych rządu, ale miejmy nadzieję, że to osoby, które słuchały uważnie tego co powiedział organizacji przeczytało dokładnie to sprawozdanie będą wiedziały, o co pytać rząd czy to jest ważne, o co zapytać rząd bardzo, dlatego że na podstawie odpowiedzi rządu jego stanowiska komitet przygotowuje zalecenia dla każdego kraju on mają powstać już we wrześniu i mają być zalecenia wysłane do Polski pod sąd jednocześnie można złożyć na półkach drewnianych ról, ale w intencją konwencje stożek komitet pomaga konkretnemu krajowi lepiej wdrażać konwencje, więc powinno się posłuchać co komitet mówi i próbować realizować komitet wskazuje w jakim czasie Polska ma on wdrożyć konkretne zmiany oczywiście to nie jest data w nadgodzinach konkretnego dnia są to sąd rodacy, choć w latach miesiącach el to jakoś wskazany i oczekiwań komitetu jest takie, że przy następnym sprawozdawania się i przeglądowi tej sytuacji Polska będzie się skupiał właśnie nad Chile zalecenia, które komitet dał np. 2 lata wcześniej konkretnemu krajowi w jesteśmy przekonani, że chce w to wierzyć są w to uwierzyć, że na pewno komitet po tym co teraz nie usłyszał jednak podejmie temat ubezwłasnowolnienia co stanie się takim orężem w walce trudno się w Polsce na ten temat prowadzi to Niewiem czy państwo mają świadomość, ale Wyżyn w całkiem niedawno rząd tak pro procedura, która ma Wrześni była zaplanowana przez przesłanie, które działania to trzeba przyznać i mamy auto obwieszczenie ministra spra w zagranicznych 25 czerwca, czyli barwy świeżutkie o sprostowaniu błędów błędów w konwencji w tłumaczeniu konwencji informację o tym jak byłam wtedy w inne poza granicami kraju w maju odczyta on sam w sobie niesamowite co się zmieni, po czym otwiera on w i w tym sprostowaniu są 2 zmiany w tłumaczeniu konwencji, które Polska chciała ewidentnie przed wrześniem wprowadzić, żeby móc pokazać, że w uciesze prawdopodobnie zmienia różne rzeczy, które są złe i Polska poprawnie na szczęście w końcu przetłumaczyła niepełnosprawność umysłową ruch na niepełnosprawność psychiczną komentarz dyskutowaliśmy o tym, że w samej definicji niepełnosprawności kaskadowo stawów obok intelektualnej po przecinku wskazała umysłową niepełnosprawność właśnie wtedy nie wiadomo zupełnie co zachodzi tu znowu jest tym momencie osoby z ciszą niepełnosprawnością mogą czuć się z Woroneża literalnie nie wyleciały poza nawiasem konwencji, więc jest dobrze no i druga zmiana też bardzo czyści istotną, niemniej jednak to nie jest najważniejsza znaczy jest wiele innych ważnych programy mieszkaniowe komunalne zostały w końcu przetłumaczone na cele publiczne programy mieszkaniowe i to z pozytywne, a co z 2 zmiany jak ja nie ja nie rozumiem jak można podjąć w ogóle taki akt i wskazać 2 z 10, których my mówimy o nie ma terminu habilitacja nie ma dalej z niepełnosprawnościami w inny nie ma dalej np. pamiętać, że kiedyś mogliśmy art. 19 konwencji, która jest przeznaczona, że osoba ma prawo w do życia w lokal kamieniczki na zasadach równości z innymi osobami opaska to przetłumaczył jako prawo do życia w społeczeństwie w no i jeżeli ktoś w takim razie zmienia jednak to błędy to dlatego nie zamówić od razu cenię go na lokal nikt nigdy nie będzie po prostu społeczeństwem, tym bardziej że chodzi o niepełnosprawnych, czyli życie w lokalnej wspólnoty lokalnej społeczności no i zobaczymy co z tego powstanie PRL bardzo bym chciała, żeby komitet trochę wstrząsnąć polskim rządem doświadczenia innych konwencji pewnie też ciebie słuchającego czasami różnych organizacji, którzy przychodzą i mówią o tym jak bardzo liczą na to zalecenia są zawsze mocno zawszę chcę, a po tym zdarzeniu jednak są taką polską polskim przekonaniem o w o swojej racji, ale tak w czasie to cieszy styl z tego, że pojechała tam aż tylu przedstawicieli polskiego rządu i a w tak rzeczywiście o tym, też muszą pomyśleć to w tej kategorii taktowany dobrze no w tym oczywiście wiem wtedy w brzmieniu remis, ale z drugiej strony można powiedzieć no chcą tam być chwycą uważają, że to ważne, że ważne co trzeba posłuchać co komitet, o co komitet pyta notatki zrobić coś realnego świeżość i być może tak być może się z tego cieszymy możemy oczywiście mchu i realizować pewnie dalej alem musisz coś zmienić rada musi coś zmienić, dlatego że te zmiany w, o których rząd bardzo często mówi litera sławetne mapa drogowa, którą tworzą się konsultują konsultuje się także się nie konsultuje z organizacjami pozarządowymi, że to spotkań, które są organizowane często nie dają przestrzeń, żeby go tam osoby, które mogą coś powiedzieć to raz 2 nie ma strategii wdrażania w ogóle konwencji chronione nie ma żadnej instytucji, która była odpowiedzialna oficjalnie są oczywiście minister z miasta, ale ministerstwo ma 1002 tysiące spraw rozrastają i rzeczywiście powinna być też konkrety dziś konkretny adres, który zatonął w rzeźbach rada, jeżeli robimy coś rewolucyjnego robimy coś rewolucyjnego no -li, a nawet jeśli nie ma to proszę zobaczyć rzeczywiście toczyły się ostatnio zmiany w systemie orzekania czy ten zespół el w pani prof. Minta zyski z ZUS, która koordynowała prace zespołu, który miał wywrócić Polskę orzecznictwo to jeśli wywraca to jak można nie wziąć pod uwagę konwencji ja mówię o tym jeszcze bonus szczególnej roli, ponieważ jako obserwator miał możliwość udziału w pracach tego zespołu bez prawa głosowania i nogi na wszystkich możliwych posiedzeniach mówili mówiłam o tym, że to jest mniej konwencyjne nie można mówić o niesamodzielności tylko trzeba mówić o wspieraniu po prostu osoby z niepełnosprawnością tymczasem ono jednak nie musimy zrobić orzecznictwo i to pokazuje, że nie wiem co się ma on coś się to musiał się wydarzyć, żeby osoby, które podejmują wątek niepełnosprawności trzymały konwencje i mówił konwencja konwencją muszą przeczytać to jest zgodne z konwencją nie ma też prawo w mieszkaniu o równych zasadach o w domach pomocy społecznej o edukacji właśnie na temat bardzo wierzący on już nie mówiąc o małżeństwach przypominam, że nie może zawrzeć małżeństwa taka osoba w Polsce plastikowych trudność w ilu takich spra w może wymieniając, ale i bez zrozumienia, dlaczego to musi się zmienić, że konwencja tak jak Polska Polska nakłada nie wiem co się zmieni mamy pojedyncze przykłady świetność cieszy się daje organizacjom pozarządowym są ciągle działania finansowane z różnych źródeł zapewne tak wybiórcze AM kult czy 3 goli, a żyją razem szkolimy świetną kadrę, która potem nie ma gdzie i za sprawą pracować w fazie zmarnowano pieniądze często również publiczną, czyli tych państw również płaci za to, ale komitet będzie z pewnością pytał, kto w ogóle się wypowiada, a miasta po rozmowach na pewno to jest też duży temat w Polsce bardzo duży temat w Polsce w ostatnich latach bardzo duże również zwałami gruzu sprawą jest dużo pieniędzy unijnych, które przychodzą na grę wchodzą do Polski po to, żeby zmieniać różne regulacje nici trzeba wykazać reprezentatywne środowiska w ogóle określić co to jest środowiskową i często rząd wykorzystuje nie tylko w ostatnich miesiącach oczyści to, że sądowy organizacji bardzo wiele interesów i przez to środowisko nie zawsze potrafi mówić 1 głosem w z czego to wynika ono przede wszystkim dlatego naprawdę do tej pory w te osoby w Polsce z niepełnosprawnościami żyły w ukryciu mówiły w ukryciu i nikt nie słyszał głosu, więc teraz mając możliwość podania czegokolwiek głosu bardzo często są rozbieżne, bo nie mamy wspólnej strategii nie jesteśmy jeszcze aż tak bardzo z jedno lipca z Fn z takim podejściem jednolita do kwestii niepełnosprawności, a to nie jest złem dyskutujemy po prostu o tym, czego innego potrzebuje osoba głucha, czego innego potrzebuje osoba z intelektualną niepełnosprawnością w JLL wykorzystują niestety bardzo często politycy to one te potrzeby mogą być różne wtedy łatwiej można w Ernst tymi organizacjami zarządzać, kto może się wg komitetu wypowiadać komitet określa on takie pojęcia jak organizacja reprezentatywna i mówi że taka organizacja musi mieć w swoim składzie 50 % wśród swoich członków członkini osób z niepełnosprawnościami nie wszystkie w Polsce organizacje spełniają taką, a taką zasadę w nas od maja organizacja, która z organizacją rodziców działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w w Polsce i do tego gorąco namawiam wszystkie osoby z niepełnosprawnościami brakuje brakuje ich głosu czasów to głosy ekspertów często się bardzo potrzebne ważne, ale brakuje też głosu decyzji decydowania samych osób z niepełnosprawnościami, które będą tra, a czerwoną wysłuchane w i które trudno faktycznie poważnie traktowane jako podmiot ani przedmiot takich działań, a nie o to, żeby tego przyszły pokazały się, że swą żoną bardzo lubimy robić sobie z nimi zdjęcie ażeby to były głosy fanów fusion, a tym samym takie pytanie czy my rzeczywiście na tyle dotąd szef to jest taka śmieszna trochę sytuację, kiedy się, mówi że dobrze, by było, żeby te osoby same siebie reprezentowałem w no ale tego seta Ależ nie da zrobić, żeby się ich odpowiednio najpier w nieraz Ależ oczywiście szczególnie szczególnie z konkretnymi niepełnosprawnościami w MON ostatnio się okazało, że jedno proc z takich bardzo inteligentnych otwartych słyszy nieświadomych osób naprawdę zdziwiona, że osoba głucha nie przeczytał dokumentu i że trzeba dla nich przygotować wersję w tłumaczeniu na język migowy i jeżeli taka osoba tego nie rozumie w gminnym IZ osobie głuchej nie będzie łatwo się odnaleźć relacji po prostu brak mu w wystąpieniu na konferencji w odpowiedzi napytania, a co dopiero z pozostałymi członkami społeczeństwa tak muszą to osoby oczywiście przygotowane w sumie do tego możliwość edukacji pracy bycia w społeczeństwie non oraz oczywiście faktycznego orzecznictwa Lipowa nanieść zapraszania zaproszenia ich na różne na różne wydarzenia w nurt, jeżeli chodzi o intelektualną niepełnosprawnością przypominam słowa adwokata i w ogóle byciu w taki cel adwokatem takie działania my prowadzimy coraz więcej osób wyjeżdża na projekty międzynarodowe zabiera głos jest mówi występuje też musi faktycznie zadziałać część osób planuje tak jak np. w stanach 70 latach jednak, że mocny na najazd na organy władzy ustawodawczej w choćby po to, właśnie, że pokazać całemu światu że, że jesteśmy pewnie protest maja 2 tego takim pierwszym takim początkiem, ale to co powiedziałaś tym o tej osobie, która nie rozumiem tego, że Paciorek niesłużące nie przeczyta dokumenty na to pokazuje, że naprawdę mało wiemy o tym jak mawiał, że jest mało wiem, że zakończy dziękuję bardzo datę Monika Zima-Parjaszewska prawniczka z polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną wyrażoną w 10
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA