REKLAMA

Ideologia ukrywa to co w życiu paradoksalne

Godzina Filozofów
Data emisji:
2018-09-04 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
54:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
godzina filozofów Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie w studiu dr Krzysztof Świrek socjolog Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór z wywiadów i autor książki teorię ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy to jest książka, która się niedawno ukazała nakładem PWN mu będziemy wokół tej książki krążyć w naszej rozmowie, na której główną bohaterką wszakże będzie także główna bohaterka książki twojej, czyli ideologii ja zacznę od Rozwiń » tego, że nie ideologią myślę w takim popularnym ujęciu w takim popularnym konwencjonalnym skojarzeniu nie to jest coś popiersia negatywnego funkcjonuje to słowo jako inwektywami dyskursie publicznym, że ktoś uprawia tutaj ideologii albo jest ideologią to po pierwsze, a po drugie, odróżnia się ideologię od takiej powiedziałbym zwykłej konwencjonalnej dobrej w tym znaczeniu polityki, którą się uprawia jakiś zbożny w celach, a ideologię w celach nie zboże na zgoła to użycie popularne bardzo się różni od tego w jaki sposób ty używasz pojęcia i geologia w swojej książce jak na ideologię patrzysz to może od tego właśnie zacznijmy od tego czym w tej perspektywie, w której ideologii się przyglądasz ideologią jest nic to konwencjonalne użycia ono w zasadzie mówić coś takiego, że biologia też pewna doktryna to jest pewien zbiór równań logicznych ptak, który za pomocą, których chcemy wszystko wyjaśniać, a on to rozumienie, do którego ja się odwołuje rada ono bardziej próbuje opisać w jaki sposób ludzie w ogóle zamieszkują swoją pozycję w świecie społecznym to jest takie to jest taka tradycja myślenia, która stara się można powiedzieć sprawić, żeby na niezwykle istotne jest najbardziej zwyczajne to co jest niezauważalne to znaczy to wszystko co my uważamy za oczywista samo przez zrozumiałem sprawić, żeby nagle stało się problemem do rozważania i takim problemem dla teorii dialogi jest to w jaki sposób ludzie w ogóle bym wytwarzają w sobie przekonania, że to co robią ma sens, że warto się zaangażować w to co robią, że warto w tym być albo, że warto ciągnąć dalej to co robią i im w oczy dziedzinę trzeba kontynuować rozmowę tu i teraz oczywiście ani wychodzić na przemian tak można powiedzieć, że coś złego co z tego rysuje porozmawiamy prawda ludzie tworzą sobie bardziej albo mniej, a z innym zorganizowane bardziej lub mniej skomplikowana konstrukcja, której wyjaśniają można powiedzieć po co są w tym miejscu, w którym są i po co robią to co robią oczywiście to nie są konstrukcje świadoma to nie jest tak, że my cały czas w głowie sobie racjonalizuje my wszystko, chociaż też tak, bywa że racjonalizujemy, ale to są często konstrukcje tym, które mają charakter jakiś obrazów albo narracji np. pojęcie fantazji, który jest używany przez psychoanaliza to właśnie pojęcie, które wskazuje na to, że każdy człowiek ma taką właśnie narracji nie do końca uświadomione albo nie uświadamia nam po prostu za pomocą, której sobie wyjaśnia, dlaczego znalazł się w tym miejscu, w którym się znalazł po co tu jestem istotna jest to jak rozumiem NATO chce położyć tutaj akcent, że mamy tutaj do czynienia z takimi strukturami, które poniekąd wcześniejsze są od percepcji to znaczy, że one to percepcję nam warunkują układają stanowią rodzaj takiej soczewki perspektywy, poprzez którą widzimy świat doświadczamy świata i siebie i dlatego w UE jest identyfikowanie ich w ogóle przyjrzenie się im w takiej w takim krytycznym ujęciu wymaga pewnego gestu teoretycznego po kroku z tyłu uświadomienia sobie właśnie tego co co nieświadoma tak im do tego służy teoria prawda znaki te wszystkie konstrukcje teoretyczne, które pozwalają nam zobaczyć, jakiego stopnia paradoksalny jest życie codzienne jak n p . nie takie najbardziej banalne zjawiska typu typu takich dominujących mitów n p . które które regulują życie codzienne w kapitalizmie 1 z takich mitów ZMID np. indywidualnej kariery to, dlatego że jeszcze bardzo się postaramy nawet deszcz jesteśmy dzisiaj pół pod butem to za jakiś czas będzie milionerem oczywiście nikt nie wie, że na poziomie racjonalnym wszyscy wiedzą, że to zbój dom, niemniej jednak można powiedzieć, że ten mit jest taką i jest dla bardzo wielu praktyk bardzo wielu instytucji bardzo wielu zjawisk to znaczy nie powiedziałem, że nikt, kto tak naprawdę nie wie, że spojrzał na Mateusza Lufta przez szyba, który jest wstrząśnięty, bo jak najbardziej uznawał, że w tym kierunku się tutaj wszyscy poruszamy właśnie w stronę milionera strony sukcesu jest dla nas jest Zasław są osoby, które w, które w to wierzą nawet innych przekonam do tego, żeby zupełnie otwarcie w to uwierzyłem uprawia jakiś rodzaj takiego 8 lania coachingu praw byśmy uwierzyli w to, że sukces możliwe, niemniej jednak większość osób ma realistyczne podejście do życia i rozumieją, że są granice tego sukcesu, ale wiele praktyk społecznych już instytucje tak skonstruowanych żonę byłyby bez sensu bez założenia n p . że system gospodarczy, w którym żyjemy jest jakimś dużym stopniu sprawiedliwy jednak rząd nagrodzi nasze wysiłki inaczej to wszystko rzeczywiście nie miałoby sensu w związku z tym możemy nie wierzyć w to, że kapitalizm jest sprawiedliwy, ale wiele praktyk, które uprawiamy po prostu mają wydrukowane w siebie to założenie, że tak jest, a jak jak to się dzieje po pierwsze, że to praktyki, że się tym praktykom oddajemy i dlaczego właściwie nie one się pojawiają w naszym życiu to znaczy, dlaczego nie potrafimy właśnie dostrzec tego, że to jest nieprawda, że ten przekaz jest nieprawdziwy, że jest pewnym mitem właśnie, że to się tak nie skończył wcale przynajmniej w większości przypadków albo, skąd to ta podwójna oś to poczucie z 1 strony, że nie wierzymy w to wiemy, że to nie jest prawda z drugiej strony to brniemy czy to jest tylko efekt działania takich prostych psychologicznych mechanizmów jak redukcja dysonansu poznawczego albo racjonalizacja albo różnych innych bardziej złożonych opisywanych w tradycji psychoanalitycznej, ale jak słychać cały czas się tu odwołuje do indywidualnej psychologii, gdzie jednak coś więcej domyślam się, że jednak coś, więc są 2 odpowiedzi na to pytanie po pierwsza to co indywidualne psychoanalizy jest już zawsze społecznym w ogóle ludzka psychika tworzy się w relacjach społecznych taki to w jaki sposób rozumiemy siebie na nie zrozumiał bez odniesienia naszych relacji społecznych to jest coś są sprawia, że psychoanaliza niedobrze byłoby mylić z psychologiem to nie jest to samo co prawda i psychoanalizy często to podkreślali Skorża dla kandydatury do czasu się odwołuję w tej książce wielokrotnie podkreślał, że psychoanaliza z psychologią nie ma wiele wspólnego i to jest to jest 1 sprawa znaczy to, że to, że my w ogóle wchodzimy w pewne praktyki związane z tym, że w ramach relacji społecznych, które w ogóle definiują kim jesteśmy inni ludzie nam ukazują to praktyki jako godne pożądania w ten sposób oni modelują nasze pragnienia i turystom podstawową na postawę podstawowy mechanizm natomiast druga odpowiedź, gdzie od innej strony oznacza od strony strukturalnej to jest taka teza, że żaden system społeczny żadna struktura społeczna nie może przetrwać bez wytworzenia jakieś gruzy swojej kompletności to znaczy tego, że mam jest jakoś tam sprawiedliwa żona opiera się na racjonalnych podstawach albo odwiecznych podstawach tak to różne formy uzasadnienia czy zmieniają w czasie dna, ale każda struktura społeczna w momencie, kiedy się tak powiem domknie tonaż domyka w ten sposób oczywiście iluzoryczne tak, bo ona nadal są tam pewne antagonizmy zawsze są jakieś antagonizmy w historii natomiast ta iluzja domknięcia polega na tym, że ma ta struktura społeczna po poprzez różne symbole poprzez różne narracje przedstawia samą siebie jako właśnie albo racjonalną albo sprawiedliwą albo odwieczną i wszystkie struktury społeczna potrzebującego kleił można powiedzieć takiego symbolicznego albo opartego na jakiś wyobrażeniach, dzięki którym w ogóle ludzie chcą się nie włączać i można powiedzieć, że jednostek podstawowych procedur krytycznych to znaczy w w różnych teoriach podejmowanych przez krytyczne myślicieli jest pokazywanie, gdzie ta, gdzie te mity tak naprawdę na czym one zawieszonej, że tak naprawdę one są właśnie niczym więcej niż mitem tylko ich przyglądasz się i opisuje w swojej książce 2 potężne tradycje, które wciąż są żywe, choć bywało z różnych stron krytykowanej ogłaszano ich koniec nie odwrotnie one się też ze sobą krzyżują w różnych ciekawych miejscach, czyli marksizm i psychoanaliza powie Strache o tym, wyborze tych właśnie 2 perspekty w dlaczego, dlaczego marksizm psychoanaliza w swojej książce tak istotne miejsce zajmują w książce o ideologię teoriach ideologii po pierwsze w ogóle to rozumienie ideologii, a który jest mi jakoś tam dla mnie ważne i jakość też bliskie tak uważasz, że po prostu w tym ujęciu to ciekawy problem ono w zasadzie powstaje w marksizmie znaczy w pismach Karola Marksa n p . w takich tekstach jak ideologa niemiecka teza frajer Bachor i t d . i czysta tradycja, która rozwija ten sposób myślenia, a jest to związane z tym, że 1 z najważniejszych pytań Marksa też pytanie o to dlaczego ludzie nie działają zgodnie ze swoim interesem to znaczy, dlaczego ludzie, którzy są zdominowani zyskiwania są ofiarami przemocy nie tylko się nie buntują, ale akceptują w ogóle ten stan jak żyją i w współpracują z tymi, którzy są jeszcze wierzycielem tezy 1 z podstawowych pytań i polityki w ogóle nowoczesnej do tego, że u źródeł nowoczesnej polityki jest marzeniem antycypacji w stosownym pytaniem w związku z tym nie jest czy ludzie będą chcieli się tam cytować ewentualnie, dlaczego nie chcą albo dlaczego działają w ogóle przeciwko emancypacji np. bardzo ważnym impulsem do tego ideologii w latach trzydziestych dwudziestego wieku, bo pytania o to dlaczego ludzie stają się zwolennikami faszyzm albo nazizmu prawa to znaczy, dlaczego popierają ideologie, które nie są zgodne z ich np. interesem klasowym co więcej ideologii, które chcą jawny sposób zbrodnicza będą prowadziły do rozlewu krwi i t d . i t d. jest bardzo ważne pytania i tutaj do tego obrazu wkracza z kolei psychoanaliza dlatego żona m. in. właśnie w latach trzydziestych dwudziestego wieku kilku teoretyków zrozumiała, że te wyjaśnienia takie ekonomii z miesiąca to znaczy do wyjaśnienia, które się odwołują do czynników ekonomicznych jako tych czynników, które determinują politykę nie wystarczają coś takiego działa w sferze politycznej, że ludzie nie postępują zgodnie ze swoimi interesami i nie można powiedzieć, że to jest efekt tylko ich błędów poznawczych znaczy, że oni wiedzą co robią nie są idiotami tak dalej to po prostu nie wystarcza np. masowe poparcie dla faszyzmu jest niemożliwe do wyjaśnienia w kategoriach błędu poznawczego ludzie wiedzieli ludzie mogą wiedzieć, że coś jest błędna nie ma to co popierać inne zupełnie powodów i tu wkracza psychoanaliza także psychoanaliza toalety, żeby w ogóle problem satysfakcji, dlaczego my uzyskujemy satysfakcję z pewnych relacji społecznych ani z innych stąd teoria libido wykorzystywana w określony sposób, czyli libido, czyli Energi miłosnej, która była wykorzystywana do wyjaśnienia różnych fenomenów politycznych stąd te 2 tradycje tak im one też są ciekawe przez to, że one akcentują to co inne tory starają się wymieniać to znaczy paradoksalna część relacji społecznych to, że ciasto robimy rzeczy absurdalne rzeczy trudno jest znany z racjonalnego punktu widzenia albo, że porządek społeczny przykładnie harmonijne tylko jest oparty na antagonizmy to jest 1 z podstawowych tez marksizmu, która została też dwudziestym wieku uniwersalizm Wanata na szkodliwe i Alcazar, do którego się często odwołuje twierdzi, że w ogóle antagonizm nie jest jakimś po prostu konfliktem między 2 grupami ludzi antagonisty w ogóle coś co nam tworzyć społeczeństwo w takiej postaci w jakiej w, jakiej ono występuje zawsze musi być muszę wystąpić tak tak są skonstruowane struktury społeczne, a psychoanaliza oddaje tak samo skonstruowana ludzka psychika te konflikty wewnętrzne one nie są przygodne to nie jest tak, że możemy osiągnąć w pewnym momencie nie vana nie zawsze będziemy jakoś tam wytrącenie z torów stąd te mu tak interesującym się wydają to teoria, bo one właśnie nie od można powiedzieć nie sprawią, że odwracamy oczy od tych problemów tylko właśnie cały czas nas nakłaniają do tego, żebyśmy jeszcze intensywnie o tym, myśleć, jaki jest wg ciebie status tych koncepcji no bo to są teorie czy ujęcia, które same doczekały się licznych mniej lub bardziej wnikliwych Kretek niektóre z tych krytyk cytuje w książce sam marksizm sama psychoanaliza bywało określonym określane mianem totalnych ideologii takich właśnie, które dostarczają kompletnych wyjaśnień przez to na są bardzo hegemonii liczna i nie zwrotna zarazem takie, które nam właściwie od z różnych stron wypracowały takie mechanizmy, które wchłaniają wszystko i przed przetwarzają w specyficzny sposób jak ty traktujesz to co te 2 tradycje właściwie jest status poznawczy tych koncepcji wg ciebie z trudem się, że to są to są dosyć szczególna koncepcja nie są to marksizm nie jest po prostu jeszcze 1 teorię społeczną, dlatego że jeszcze przyjmujemy utrzymują podstawowe założenia marksizmu to zmienia nam się w ogóle sposób myślenia o tym w jaki sposób myślimy, więc znaczy jeszcze przyjmujemy, że marksizm ma sens to podstawowe tezy marki mają sens to okazuje się, że każdy akt myślowy jest zarazem jakimś faktem społecznym co znaczy my opowiadamy się po 1 ze stron w jakimś konflikcie np. psychoanaliza też ma taki status bardzo dziwne dyscypliny myślowej to nie jest przypadek, że to, że te 2 teorie one się nie z list zinstytucjonalizowany w taki sposób w jaki się instytucji, analizując tradycyjny nauki wyznaczone mają taki status quo i pośredni albo marginalne można, by powiedzieć to znaczy marksizm nie funkcjonuje jako dyscyplina nauczona akademicką znaczy ja mogę uczyć Karol Marks się w momencie, kiedy udział klasycznych socjologa to jest 1 z klasyków dyscypliny natomiast nie ma zajęć marksizm i były kiedyś żyły kiedyś, ale właśnie ty jesteś problem z tym całym okresem prawda, że to było jakieś nieporozumienie też, że w pewnym sensie też Marcin przestał być krytyczną teorią dostał się po prostu jakąś Dogma tak wykładano właśnie ex cathedra jakiś skrajnie uproszczony sposób też sposób przedstawienia marksizmu w w tym okresie to znaczy np. w okresie PRL -u w Polsce był taki, że też ukrywano to co parę ton to co paradoksalne w marksizmie lex znaczy próbowano przedstawić marksizm jako spójną kompletną logiczną teorię tymczasem marki z historią dialektyczny w związku z tym tam jest wiele pojęć, które są w zasadzie bardzo trudne do uzgodnienia z takim potocznym rozumieniem rzeczywistości społecznej z drugiej strony też psychoanaliza funkcjonuje specyficzny sposób ona funkcjonuje trochę wiedzy ezoterycznej znaczy w nawet nie trochę nawet bardzo farba znaczy wejście do wejścia w ogóle dojdzie do poważnego praktykowania psychoanalizy odbywa się trochę właśnie taki sposób, że wchodzimy do pewnego razu ręcznego okręgu zaczynam myśleć w tych kategoriach, ale też to co jest charakterystyczne jest to lite to, że to są teorie takie nie trywialne teorii życia społecznego i psychicznego na jony są na tyle rozbudowane rzeczywiście możemy myśleć o całym świecie w tych kategoriach to jest wada przez lata tych zalet oczywiście każda dobra teoria, a powinnam dawać nam to możliwość całym, ale to nie oznacza, że w tych te, że w ramach tych teorii nie ma problemów do rozwiązania i ukrywanie tego jest jest jakimś dużym nieporozumieniem, bo tam są problemy właśnie dzięki temu to są dobre teoria, bo są napotykamy jakieś trudności, która z gry musimy się zmagać to pokazuje, że to są ważne to psychoanaliza też ma tę cechę, którą wskazało aż w marksizmie też to cechę, że przyjęcie pewnych tez pewnych założeń zmienia sposób w jaki myślimy też zmienia sposób w jaki myślimy o samym myśleniu nie zatrzymało się przez moment z przy owym ezoterycznym charakterze zarówno samej teorii psychoanalitycznej, jaki właśnie pewnych praktyk, które się wykształciły wokół tych teorii, bo to kompletne sposoby życia właściwie są i funkcjonowanie praktyczne tych kręgów towarzyst w bardzo przypomina skądinąd funkcjonowania organizacji religijnych właśnie z pewnymi hierarchia mi z pewnymi rytuałami inicjacyjne Miss różnymi szczeblami wtajemniczenia, o których się nie adept dostępuje w kolejnych kolejnych wtajemniczeni tutaj jest ten element z pewnej totalność i nie ze zwrotności dok, przy którym jeszcze chciałbym się zatrzymać, które powoduje, że właściwie wejście w te kręgi rzekłbym przypomina zejście do tej sfery, do której jeśli się wchodzi to już się żegna z nadzieją to znaczy z nadzieją na wejście, bo stamtąd nie ma wyjścia mam wrażenie to są tak kompletne i totalne teorię że, żeby stanąć w pewnym dystansie do tego co co się wydarza w twoim myśleniu w momencie, kiedy przyjmiesz ta kategoria i kiedy już one wewnętrznie się zmieniają jest niezwykle trudna z tego kręgu wewnętrznego właściwie nie można się wydostać na żagiel to jest takie przynoszą takie założenie, że myślenie teoretyczny jest zamknięta myślenie potoczne otwarta jednak możliwe, że zna odwrót to znaczy, że myślenie potoczne właśnie ma charakter totalny zamknięty jest u nas zamyka w takim gabinecie luster, gdzie bez posługujemy się różnymi potocznie pojęciami, które są nie wywrotki na w momencie, kiedy mamy jakąś teoria to w tym momencie dopiero dochodzi do pewnego otwarcia właśnie do tego, że w ramach tory mamy pewne problemy w myśleniu potocznym w zasadzie nie ma problemów do rozwiązania tak wszystko przyjmujemy jak też mówi potocznie z dobrodziejstwem inwentarza znaczy się zdarza to znaczy, że tak musi być natomiast w teorii rzeczy, które się zdarzają nas zaskakują tak, bo nie zgadzają nam się ze schematem i to oznacza, że potrzebny jest praca teoretyczna można też tak to przedstawić rywalem wracając jeszcze było to tej kwestii właśnie wchodzenia w to, że te kręgi ezoterycznych tak dalej oczywiście to ma taki charakter inicjacyjne wszelkie wszelkie grupy tego rodzaju nazwało się nas nazywano np. społecznościami dyskursu one rzeczywiście tworzą pewną barierę na wejściu po to, żeby wyjście było trudniej, ale człowiek próbował czy może niecka próbował, ale przed był kiedyś na spotkaniu warszawskich dla kanistrów ten wie, o czym mowa, ale też oczywiście jest także, że wchodzi się tam z wyboru i nie wchodzi się tam po to, żeby dostać odpowiedzi nie wiem na temat sensu życia tak nie jest to nie jest to co co oferują różne grupy religijne czy pora religijna, a do tego, że psychoanaliza nie obiecuje także człowiek będzie szczęśliwa w 2 to jest to jest różnica w bardzo istotna znaczy to pozycja, którą zajmuje psychoanalityk albo człowiek, który się zanalizował, a to jest pozycja osoby, która jest pogodzona z losem co jest bardzo ciekawe bo, bo przepraszam, że wejdę w słowo, ale nie ten wymiar psychoanalizy właśnie ten wymiar nazwijmy to kwas religijnej jest czymś co co skądinąd nie interesuje bardzo modne i co prawda co powiedziałeś, niemniej jeślibyśmy teraz przeanalizowali pewnego rodzaju obietnice, jakie towarzyszą np. z opisowi pewnych usług terapeutycznych oferowanych także w kręgu takich bardzo powiedziałbym już zaawansowane teoretycznie ujęcie psychoanalityczne np. z analiz dla Karnowski jej to te obietnice noszą pewne znamiona no może nie takiej obietnicy szczęścia, ale rozpoznania pewnego ukrytego sensu zobaczenia świata poza zasłoną właśnie tego co stanowi rodzaj takiego Matriksa codzienności rozpoznania pewnych ukrytych w symptomach czymś co doskwierają aleja wijąca się też jako chaotyczna z sensownych struktur i t d . i t d. to znaczy pewnego typu obietnica właśnie przejrzenia zobaczenia z rzeczy takimi, jakimi są tam jest niewątpliwie tak już do sądu jest teoria ANR w dużej mierze rewolucyjna ona opiera się na obietnice właśnie takie emancypacja nie znaczy frank był niewątpliwie zwolennikiem oświecenia, chociaż miał też dosyć pesymistyczny niektórzy powiedzieli realistyczny program na naturę ludzką znaczenie uważa żeby, żeby człowiek był właśnie istotą stworzoną do życia w harmonii z innymi czy stworzoną do szczęścia, niemniej jednak on obiecywał ludziom jakąś formę emancypacji i a i ta obietnica zostaje przez psychoanalizę zachowana w opozycji do tego co oferują np. inne szkoły terapeutyczne co oferuje coaching i t d. tak dalej i tak, czyli psychoanaliza oferuje coś, ale nie oferuje czegoś innego znaczy psychoanalityk, który właśnie, mówi że dzięki psychoanalizie co się stanie szczęśliwym chyba nie do końca jest uczciwy znacznie do tego ta albo nie jest do końca psychoanalityka znaczy to metoda nie została do tego stworzona w niewątpliwie jest także ten projekt obiecuje, że osobom, które wchodzą psychoanaliza, że pewien rodzaj napięcia psychicznego związany z tym, że jest coś nas, czego mi nie znamy co z nami steruje, o czym nie mam zielonego pojęcia zostanie zredukowany dzięki temu możemy trochę rozpoznamy po swojemu z ta część nieświadoma mówi przede wszystkim to takie słynne dyktą freudowskiej, że na tym co przynosi psychoanaliza jest zamiana cierpienia neurotycznego na zwykłe ludzkie cierpienie EDF chętnych do Olsztyna po prostu pocierpieć normalnie dochodzić do takiej pozycji trumnę, w której nie tyle jesteśmy spełniono jej w i kompletną istotą ludzką jakąś aktywista oferta np. trąby czuję rąk prawda, że w efekcie tej terapii którą, którą on uważał, że za jedyną wartościową staniemy się pełną istotą ludzką Frączek szczekaniem mówi, choć ta tragedia oddajmy sprawiedliwość Gowinie nie jest z kolei rodzajem takiego właśnie statycznego bytowania szczęśliwości tylko jest rodzajem egzystencji, która mieści w sobie zarówno aspekt ciemny jak jasny zarówno czerpie niejaki, jaki właśnie pewien rodzaj SD szczęśliwości jest taką jest czymś co zasadniczo różnić od doskonałości tak, ale ma w sobie też do nas niewątpliwą przewagą człowiek natomiast Floyd w zasadzie się AM, iż składa jakieś obietnice to składa taką obietnicę, że jeśli psychoanaliza się uda co nie zawsze następuje, bo nie wszyscy mogą mogą sukcesem przejść psychoanalizy nie wszyscy mają tyle szczęścia to człowiek każdy jest zdania tak mnożyć w ogóle, żeby Afgańczycy tracą część z tych analiz forda bywały dosyć krótka co więcej bywały kończone przez samego Floyda w sposób dosyć brutalne to znaczy pewnego dnia mówił swojemu pacjentowi dosyć to już nie ma nic więcej do zbadania czy Toulalana dzisiejsze bije zresztą dzisiaj taki fakt zwrotki interwencje w bardzo ciekawe skądinąd natomiast natomiast ta oferta frajda, bo w zasadzie taka, że ktoś, kto z sukcesem przyjdzie z analizy jeśli już ma tyle szczęścia będzie w stanie kochać pracować to znaczy będzie w stanie nawiązać do jakiego stopnia satysfakcjonujące relacje społeczne i to wszystko tak nic więcej ne to wydaje mi się dosyć uczciwa, zważywszy też na, zważywszy na to, że psychoanaliza miała ma też wielkie ambicje oświeceniowe właśnie wyznaczona miała być przewrotem w kolejnym przewrotem kopernikańskim tym razem dotyczącą tego w jaki sposób rozumiem swoją psychikę bardzo ciekawy był ten moment do psychoanalizy możecie jeszcze wrócimy niech koniecznie stoi może jeszcze, w jakich innych naszych rozmowach, ale na, które w przyszłości się zdarzą, ale bardzo był ciekawy moment, kiedy powiedzieć o tym, że nie w takim właśnie potocznym ujęciu to to potoczne myślenie jest twarda teoria zamknięta może zupełnie inaczej i może właśnie w strukturze nie wywrotek funkcjonujemy nie wchodząc w teorii, a w momencie, kiedy w teorii wchodzimy w to to co toto to jest ta struktura przestaje być właśnie taka choćby, dlatego że pojawiają się pewne problemy związane z teorią czy mógłbyś wskazać w tej perspektywie, o której mówisz ten moment kiedy teoria wyprowadza z takiego myślenia potocznego i kiedy pojawia się pewnego rodzaju problem paradoksalna śniegiem Kasia Poraja wewnątrz niej samej co co jest zarazem jakoś twórczo i i właśnie wyprowadzające z takiej nie zwrotności Lennon jest kilka takich pojęć w ogóle na szkodę w marksizmie, które w, które sam jest niesłychanie problematyczne w UE i auto jest np. pojęcie coś co się zwykło określać jako bazę i nadbudowę albo struktury i Super struktura dna czasem też w ten sposób przeto nazywał ten problem z to jest problem relacji pomiędzy tym co jest można powiedzieć podstawową ekonomiczną naszego przetrwania czy reprodukcji społecznej, a czymś co jest właśnie nad budową, czyli tym wszystkim co jest takim symbolicznym sposobem przedstawiania relacji społecznych taki w takich dramatycznych ujęciach marksizmu mówiłaś, że n p . nie technologia i sposób produkcji taki techniczny sposób produkcji wykorzystanie określona w pewnych pewnych zasobów należą do bazy natomiast np. prawo religią należą do nadbudowy, ale problem oczywiście pojawia się od razu takiej kary, jaka jest właściwe relacje między tymi między Bazan wdową, ale też właściwie jak oddzielić jedno drugiego i akcyz niesamowicie trudne, dlatego że w każdej sytuacji społecznymi n p . posługują się językiem i język, że z tą podstawową bramą, która nam jakoś określa w ogóle tym czym jest rzeczywistość społeczna i w takim razie czy to należą do bazy, czyli na PL w 2 teraz cały problem polega na tym, że to nie jest ten, kto inny nie musimy z tego wyciągać wniosku, że po prostu Marcin jest bez sensu możemy zauważyć, że marksizm wskazuje na to, że w ogóle symbole działają w bardzo problematyczny sposób są zawieszone na czymś co jest co jest realne co związane niechęć ludzkim cierpieniem z tym w jaki sposób funkcjonuje reprodukcja społeczna, ale zarazem, tworząc taki świat w idealny do pewnego stopnia znaczy świat relacji, która w, które w pewnym sensie też przesłaniają nam rzeczywistość społeczną dres problem ustalenia relacji między symbolem, a realnością społeczną to jest problem taki przeklęty marki zmieni, ale dzięki temu właśnie, że tym, że ten problem istnieje na to musimy cały czas tego problemu wracać, gdybyśmy mieli to mi jakoś rozwiązane w dużo prosty sposób tu po prostu byśmy się nie musieli nad tym zastanawiać do tego stopnia to jest 1 z tych największych problemów można powiedzieć marksizmu i taki taki problem, na którym się to marksizm ortodoksyjny wraca po prostu tak, by to co wyraźnie nikt nie działało to nie wystarczało proste ujęcie coś jeszcze się z kategorii czy z katalogu tych problemów znaczy n p . dla mnie czymś co jest uderzające i c jest bardzo ciekawa tyscy coś co ja staram się nazwać mnie w tej książce problemem koniecznego zarządzania ruchem, gdyż obecne i marksizmie psychoanalizie i to jest coś co np. jeśli opowiadamy o tych różnych pomysłach, które wyciągną z tych tekstów budzi niesamowity opór to znaczy, jakim prawem w ogóle można mówić o tym, że to co ludzie np. umieszczona swój temat też błąd, a im może też po prostu jakaś konstrukcja, która niczego służę Wda może żona ma jakieś realne realne efekty w związku z tym na jakim prawem mówimy o tym, że to jest nieprawdziwa wyjściowo ma też, że to jest nieprawdziwe to gdzie jest prawda i t d . tak dalej jest też bardzo trudna konstrukcja tego co znaczy trudna dla takiego myślenia także takie, które przyjmuje, że ma, że jeśli mamy jakąś koncepcję bandytą musi mieć koncepcję prawdy czy też obiektywności i toczą się wydaje to bardzo interesujące to doktorzy to jest właściwy te problemy, na które wskazują marksizm psychoanaliza to są właśnie problemy, które ukazują nam paradoksalna gość właśnie tych wszystkich zjawisk nad ich nie da się wyjaśnić w sposób taki tragiczny, choć trudno powiedzieć jest to obiektywność jeśli mówimy o tym, że np. istnieje mit emerytek racji Ależ to jest złudzenie, który jest konieczny tak to nie błąd poznawczy to nie jest tak, że ludzie po prostu nie dowiedzieli się, że świat tak nie działa, że przybędą starość dostaną odpowiadające temu nagrodę, ale to jest właśnie pewien pewne złudzenia poznawcza czy pewien błąd czy pewna iluzja, która jest konieczna do tego, że to jest ta opowieść, bez której nie jesteśmy w stanie funkcjonować i to się wydaje na coś co jest cały czas takim problemem do myślenia i na tym właściwie na tym właściwie polega cała cały wzywanie tych teorii to znaczy to są teoria, która wymagają od nas byśmy stanie rzeczy niemożliwe w stronę tak jak już próbowali pomyśleć to w jaki sposób myślimy w danym momencie to jest to jest po prostu niemożliwe to jakaś pozycja zupełnie wirtualna tak, do której możemy możemy ją osiągnąć swój sposób zupełnie sztuczne, stosując różne kategorie teoretyczna czy Kiss pojęcia, ale ona jest niemożliwa w pewnym sensie można zająć takiej pozycji, że będziemy niejako z góry patrzy na sposób jak i w jakim jeśli nie będziemy oceniać zupełnie obiektywnie sposób, na które zostaliśmy włączeni w porządek społeczny, a jednak tego się od nas wymaga w tych historiach z bardzo ciekawe niż w deszcz jest taki problem to jest taki też takie zadanie, którego nie można do końca nigdy zrealizować, ale przez to właśnie żona ma taki charakter cały czas nasz punkt do myślenia mówi ja pytałam wcześniej się o status wielorakich status tych tych ujęć czy tych perspektyw nie chciałbym trochę wrócić do tej do tej kwestii po tym co co teraz mówiłeś obie te tradycje czy obie te oba te nurty myślowe, czyli marksizm psychoanaliza to są nurt powiedział na przecięciu filozofii nauk społecznych z mym i polityki praktycznej tak dalej z pewnością realizują one doskonale dyrektywa skądinąd przez samego Marksa nie sformułowano o konieczności zmiany także świata, a nie tylko rozumienia czy opisywania takiego czysto teoretycznego jest, więc ta intencja do tego, żeby na pewnego rodzaju zmiany wprowadzać zastanawia się na ile dzisiaj te narzędzia czy ta perspektywa mogą właśnie pewnej zmianie posłużyć, jakby to miało wyglądać no bo kiedy wyjdziemy o z 3 czy przestaniemy przyglądać się od wewnątrz tym ten dyskurs sama spojrzymy na sposób w jaki ona w przestrzeni publicznej czy w ogóle w świecie społecznym funkcjonują oto mamy właśnie pewna na kręgi wąskie, który się zajmują praktyką psychoanalityczne no i które kultywują być może jakiś rodzaj takiej refleksji marksistowskiej też w wymiarze ortodoksyjnym natomiast z takim głównym nurcie instytucjonalnym mamy rozmaite oczywiście nurt myśli praktyki inspirowane tym czy o tym czy nowymi wątkami marksistowskim niczym czy psychoanalityczne mi ale, ale duszy coś bardzo odległego i zastanawiam się na z nad tym jak to właściwie w patrzysz na nam na te narzędzia ma te perspektywy jako na coś co realizować Mate dyrektywa zmiany emancypacji dziś w tym świecie, który lektury mamy, kiedy z 1 strony rozmaite nurty polityczne albo głoszą jakieś hasła bardzo populistyczne albo rodzaj takiej technokrata akcji czy technologii władzy, a z drugiej strony mamy rozwiniętą psychiatria biologiczną albo psychologię poznawczo terapie poznawcza behawioralną psychologia empiryczną, która jest odległa radykalnie od myślenia analitycznego, a zdobywa powiedziałbym w zdobywałem prowadzenia w tym w tym samym wyścigu tak ona też musi zdobywać prowadzenie w pewnym sensie, dlatego że Pentagram skonstruowane relacje społeczne teraz trzeba to co robimy musi być rozliczane są rozliczane są bardzo ważna sprawa szczególnie jeśli jeśli dotyczy n p . publiczne służby zdrowia tak to jest też wprowadzenie psychoanalizy byłoby bis po prostu niemożliwe, dlatego że tak działa na liberalizm, że od tych swary dzieci, które dotyczą właśnie np. usług społecznych się wymaga ogromnej rozliczalności rozliczalności nie dotyczy tylko sfery zarabiania pieniędzy tak znaczy też gra na giełdzie też musi być rozliczany z niższego natomiast jeśli ktoś naucza albo dlaczego to musi być rozliczany z każdej minuty swojego dnia pracy tak to jest 1 z tych 1 z tych zabawnych mechanizmów prawda w wielkich paradoksów, które właśnie marki z pozwanym interpretować rzeczywiście to jest to z tez ciekawe pytanie oto najlepsze teorie mogą w ogóle zmieniać świat z psychoanalizą sprawa jest o tyle prosta, że tak mówiono nam przypomina trochę taki krąg ezoteryczne znaczy jeśli ktoś chce to może ten krąg weszliśmy też odpowiednio dużą ilość wolnego czasu środków na to, żeby to zrobić może to rzeczywiście czytać książki wzrostowej i liczyć na pewno teraz po transformacji swojego sposobu myślenia psychoanaliza też dostarcza narzędzi do stawienia oporu pewnym pomysłom na to jak jak człowieka można, by powiedzmy z uwarunkowań, lecz także był lepiej przystosowane do życia, że był szczęśliwszy i t d . tak dalej psychoanaliza stawia opór wobec tego gorzko psychoanalizy w lipcu analitycy są znani z ze sceptycyzmem wobec masowego przyjmowania leków przez ludzi tak znaczy, iż jesteśmy smutni na to idziemy do psychiatry on nam coś przepisze już będziemy szczęśliwsi prawo znaczy weselsze na pewno szczęśliwsi umorzenia wstać, ale z drugiej strony jeśli można tylko małe małe mała dygresja Obrowo psychoanalizy nie istnieje wiele zarzutów w odniesieniu do psychoanalizy być może w tym kontekście w jakim oni mówimy o nasze mogą wydać zaskakujące, bo są powiedział dokładnie w odwrotnym kier w sformułowanej niż ta, na którym ty mówisz, ale związanych n p . z UE paradoksalnie doskonałym wmontowanie się z analiz w system neoliberalny neoliberalne właśnie choćby przez takie radykalne uzewnętrznienia pewnych dolegliwości czy problemów skoncentrowanie się wyłącznie na świecie wewnętrznym jednostki swoistej soli i cyfryzacji doświadczenia, które rozpatrywane jest wyłącznie w tej diagnozie analityk analizowane ne i jest prowadzone właśnie wyłącznie do do do interakcji z analitykiem tu chodzi o to, że właściwie wszystko co się dzieje w życiu pacjenta z analitycznego rozpatrywane jest jako co jest opowiadane w gabinecie w sytuacji analitycznej rozpatrywane jest jako aspekt jego życia wewnętrznego, a każda każdy obiekt, który on identyfikuje jest jakość rozpoznawany jako aspekt analityka albo jako sam analityk właśnie mamy tutaj rodzaj takiego zatopienia właściwie w indywidualnej psychice i właśnie czegoś co może dokładnie odwrotną rolę spełnić to znaczy może uśpić całkowicie pewien instynkt politycznej i sprowadzić jednostka wyłącznie do świata mniej fantazji co, a co najwyżej do świata interakcji z analitykiem jak na to patrzeć oczywiście psychoanaliza przede wszystkim zakłada, że ludzie w ogóle są fantazji zawsze pewna in Mind to on ta podróż, którą się wybierają jeszcze można użyć takiego, że nie są z sentymentalnego sformułowania podróż, którą się, zbierając i jeść wchodzą w analiza to to jest podróż, która ma doprowadzić do tego, że będą w stanie odnaleźć jakieś ślady własnego pragnienia przynajmniej tak to jest np. definiowane w psychoanalizie Karkonoskiej, gdzie bardzo ważną kwestią jest rozpoznawanie ich śladów pragnienia w tym co mówi podmiot jest tu nie chodzi o to, żeby człowieka uśpić wręcz przeciwnie, żebym mu, żeby pozwolić na to, żeby wyraził właśnie coś w mówieniu coś, czego nie nie pozwalano mu wyrazić do tej pory to deklaratywnie, a realnie normatywnych i Real też trochę, dlatego że psychoanaliza jeśli już wchodzimy w taki poziom terapeutycznym bardziej interesuje teoria analizy Anię np. skuteczność terapeutyczna to się w ogóle nie zajmuje natomiast jeśli już mówimy o terapii to rzeczywiście ona jest tak pomyślana, żeby dawać człowiekowi możliwość, która ją w ogóle nie ma w życiu nigdy to znaczy to jest trochę tak jak z opowiadaniem snów myślę, że wielu też słuchaczy ma to doświadczenie, że opowiadają sami, którym się wydaje fascynujący, a słuchacze są w co najmniej z serialem nawet opisują na Facebooku tę salę może też zdarza w w takich przypadkach jeszcze na Facebooku, ale to jest właśnie taka trywialna sytuacja, która pokazuje, że nie mamy szans w życiu codziennym często wyrazić pewne rzeczy, które możemy wyrazić podczas terapii analitycznej żaden rozsądny analityk nie chce tego, żeby n p . analizując czyli osoba, która jest w terapii Bona przestała chodzić na wybory, że przestała w ogóle się interesować światem zewnętrznym przestać czytać gazety, żeby mieszkać stwierdziła nagle, że jej niska pensja, która nie pozwala na nie na utrzymanie rodziny, że nagle w porządku wezwana liście znaczy nikt tutaj nie wysuwa takich chyba roszczeń wobec wobec analiza ta nawet było bywały takie praktyki rzesze przyjmowało analiza do analizy ludzi, którzy nawet nie mieli środków na to, żeby za nią płacić w Davos inne inny zarzut, który można stawiać na dziś to stworzona tak po prostu ma charakter na takiej praktyki bardzo jednak elitarny to znaczy mało, kto ma tak mówią czas środki na to, że w ogóle fenomen uważa że, że ortodoksyjna psychoanaliza to jest często 5 sesji tygodniowo przez wiele wiele lat stał się chodzi po prostu 20 albo 30 lat mówię o tym w kilku już audycja halę pozwał stoi tutaj przytoczyć pewną anegdotę bardzo zabawną jakoś taką, a nie krytyczną wcale wobec wobec psychoanalizy Otóż on -li ZAK Starkey autor bardzo popularny neurolog książek właśnie o różnych fenomeny neurologiczne w niedługo przed śmiercią w jakimś wywiadzie opowiadał o swej analizie, którą na, którą uczęszczał od 40 lat bodaj i miał 1 i tego samego psychoanalityka przez tych 40 lat więcej się już zdążyli zestarzeć wspólnie i to i to była analiza, która właśnie tak regularnie przez 40 lat więcej cztery-pięć razy w tygodniu poza jakimiś oczywiście sytuacjami wyjazdów i t d. ale cały czas trwała nie i fakt mówił, że właśnie tam czterdziesty pierwszy czy drugi rok już tej analizy mija i powoli ma poczucie zaczyna się od setek zdać się dać w OFE w misje gracze bardzo zabawne i fajne, ale traf też demoniczną jednak ten dostarczył też psychoanaliza z dywan czy czymś w pewnych kręgach bywała elementem stylu życia po prostu wyjść to jest trochę tak jak byśmy się przypomnienie jakiś film Woodyego Allena dziś pokazuję takich właśnie stereotypowych nowojorskich intelektualistów, z których każdy ma psychoanalityka wypada mieć tak nie dlatego, że to jest jakaś głęboka potrzeba nam szkody wynikające z kimś w szczególnych cierpień psychicznych nie te związane po prostu z tym, że to jest pewien styl życia to jest element stylu życia element statusowi też często natomiast średnia to mniej zajmuje niż dziś właśnie ta obietnica zawarta w teorii przekonań ja kręciłem się z tą ustawą z uwagą, bo mówi się o pewnym potencjale do zmiany społecznej z góry może w tych dniach dziedzinach czystych teoriach tkwić jak widzisz marksizm w tym kontekście na marksizm przede wszystkim podstawowe takie wskazówki można ze sfery politycznej i ta postawa harcówka jest taka, że ludzie, którzy zajmują mniej uprzywilejowana pozycja klasowa muszą się zorganizować w Pekinie zorganizują i zaczną sami zabiegać o swoje interesy cennik zamieszczać na nie zrobić i to jest to jest podstawowa różnica między marksizmem, a np. podejściami konserwatywnymi, które próbują przedstawić sferę polityki jako sferę Miłosierdzia znaczy ci, którzy mają pieniądze władza miłosiernie pochylają się nad tymi, którzy ich nie mają się nimi opiekują natomiast Marcin Kotor emancypacyjne mówicie zupełnie innego znaczy dopóki ci którzy, którzy mają takie mówienie uprzywilejowana pozycja, dopóki się nie zorganizują to nic z tego nie będzie znaczy trudno żeby, żebyśmy oczekiwali n p . że media, które są posiadane przez duże grupy kapitałowe, że będą już go w sposób niesłychanie ciepły wyrażać się lewicowych partii w 23 organizacja robotniczych to jest 1 z problemów właśnie którymi bardzo intensywnie się marksiści zajmowali docenią ortodoksyjni marksiści Onoszko dwudziestym wieku to jest problem np. sfery publicznej tak to znaczy nie można się spodziewać, żeby sfera publiczna, w której które są pewne warunki brzegowe w ogóle działania znaczy tego, żeby mieć głos, żeby zajmować głos, żeby mówić do ludzi, że ona będzie z tak skonstruowana, że była przyjazna powiedzmy dla robotników i daje ich interesów, czyli robotnicy muszą się sami zorganizować muszą mieć własne media muszą tworzyć alternatywną sferę publiczną po to, żeby głos stał się w ogóle słyszalny tak samo muszą być oczywiście też teoretycy, którzy będą po prostu rejestrować w ogóle to co się dzieje z klasą robotniczą i tak n p . z Chelsea grupami uprzywilejowanymi w IT system podstawowy można powiedzieć przekaz marksizm, który silnie ze strażą druga sprawa to jest to, że marksizm jest narzędziem krytycznym po prostu, która pozwala nam analizować rzeczywistość społeczną nie tylko procesy ekonomiczne, ale także aż analizować krytycznie świat życia codziennego myślę, że to jest bardzo bardzo ciekawa rzecz dobrze jest chociażby zdobyć się na takie ćwiczenia takiego wirtualnego punktu widzenia pozwolić sobie na to, żeby spojrzeć na świat codzienny jak na coś oczywistego myślę, że rząd może to mieć różne różne skutki różne fakty trudno powiedzieć, jakie aktu trudno liczyć się dość ryzykowne w ogóle wzywać do zachowań ryzykownych teraz niewątpliwie to jest zyskownych w tych 2 prosimy je rozdawać tego w domu tak albo przynajmniej albo przynajmniej próbować tylko na rysy świadomością tego że, że skutki mogą nie być przyjemna taniec znaczy, że można dojść do nieprzyjemnych wniosków artysty nam to jesteś związana z tymi obietnicami emancypacyjne, mierząc się wiążą zawsze z ryzykiem, że to jest także wchodząc na kim wchodząc do psychoanalizy emeryt coś ryzykujemy tak samo, otwierając książkę Marksa czy jakiegoś innego autora z tego okręgu też coś ryzykujemy co znaczy niewątpliwie niewątpliwie to są teorie która, która raczej zajmują się jątrzenie nasze wątpliwości minister, żeby je usypiać ostatnie pytanie bo, bo zmniejszamy do końca nieuchronnie mówimy tutaj marksizm psychoanaliza, ale to są zjawiska bardzo niejednorodnej teoria bardzo niejednorodnej pola bardzo niejednorodne niekiedy dość intensywnie antagonizowanie wewnętrznie ta różnorodność w swojej książce też widoczna, bo o różnych nurtach różnych podejściach wewnątrz tych tradycji pisarz nie, ale jak patrzysz na wewnętrzne znam tego nie zachowanie tych nurtów, które zresztą skądinąd w sensie historycznym często no właśnie powodowała -li powodowało liczne problemy to znaczy, kiedy dziś mówimy psychoanaliza to właściwie nie wiadomo co mówimy, dlatego że mamy tyle rozmaitych szkół do rozmaitych ujęć 3 niekiedy chodzi o naprawdę narcyzm drobnych różnic w Chinach jest tych towarzyst w i Stowarzyszenie różnych innych instytucji, które właśnie różnie może być naprawdę drobnych niuansach interpretacyjnych bardzo wiele podobnie w tradycji marksistowskiej i tam są realne antagonizmy to znaczy trwają często spory o to co jest prawdziwą psychoanalizą, a co jest tylko jakimś błędem ślepą uliczką co jest prawdziwe marksizm Mads jest wypaczeniem prawda i t d . i t d. nie myślę, że można było odnieść na podstawie naszej dzisiejszej rozmowy taki tak jest takie wrażenie, że jednak to jest bardziej spójne, ale jednak te niespójności tam od wewnątrz tych pól intensywnie występują jak ten Sojusz tak nie chcę zapeszać jak sobie radzić z tym swoimi wersjami, ale jest na to patrzy w rzeczy myślę, że jest to nieuchronne zawsze, kiedy mamy do czynienia z teorią tam, gdzie tory jest traktowana poważnie oczywiście ktoś się masy krytyczne podejście znaczy bierze sobie dzisiaj to pojęcie, a jutro inne pojęcie to niema nigdy problemu ze wspomnieniem różnić natomiast problem się pojawia wtedy, kiedy traktujemy to serią znaczy teoria ma z czym to pojęcia, których używa mający rzeczywiście znaczyć mam coś mi coś konkretnego nazywać im to powody są powiedziałbym wystarczająca, żeby się różniły ta odmienne nurty marksizmu czy z analiz znaczy zawsze te kłótnie są związane jednak z poważnymi z poważnymi różnicami teoretycznymi, które on też to jesteś także na cele różnice są, tym bardziej tym silniej odczuwalne tym większy ma znaczenia im bardziej dotyczą takich czasami kwestii, które są nawet nierozpoznawalna dla laika zewnętrznym Tomasz to może być trudne do pojęcia n p . gdy dlaczego n p . dla kambru aż tak radykalnym przeciwnikiem psychologii akordem dajmy na to tak czy takiej strategii, że się wzmacnia wzmacnia go w w terapii, żeby pomóc analiza to w radzeniu sobie czy pacjentowi pomóc sobie w radzeniu sobie symptomami np. w marksizmie to samo tak stoczy walki między między różnymi nurtami różnymi odłamami były wręcz krwawe tak to jest coś co akurat jest, ale jest bardzo nieprzyjemnym problemem tym się trzeba zmagać w tej tradycji marksistowskiej po prostu AM eufemistycznie nazwały się tak drodzy w zresztą o tym pisze też w książce prawda o tym, o tym, że rząd stalinizm np. czy córką historyczne zjawisko stalinizm to zaraz największych jedno z największych wyzwań w ogóle dla tradycji do tradycji marksistowskiej był też wskazuje poproszona na pewne problemy związane z myśleniem politycznym czy autonomia sfery politycznej prawna jeśli pomyślimy jeśli chcielibyśmy, żeby rewolucja nam automatycznie wyprodukował lepszy ład no to właśnie to co się stało w dwudziestym wieku pokazuje, że to niemożliwe po prostu tak znaczy, że autonomia sfery politycznej sprawia, że musimy się naprawdę dobrze zastanowić nad tym jak zbudować instytucje polityczne z tego się nie da im wydaje mi się, że to na ŚDM to spory teoretyczne też mają mogą nas wiele nauczyć tak poprzez śledzenie tych tych różnic możemy się nauczyć inna sprawa jest to jest to, że to są jednak społeczności taszczyli tutaj pewne antagonizmy indywidualne grają rolę w przypadku Towarzystwo psychoanalityczne w fundusz kwestię wzrostu wpływów instytucjonalnego cóż kwestia tego, że psychoanalizy też mają swoje ego też są narcyzami i czasami nie chcą mieszkać podporządkować czemu autorytetowi tylko wolą założyć swoje Stowarzyszenie, ale częściej niż rzadziej różnica instytucjonalne brały się stąd, że były też różnice teoretyczne po prostu, które w, którym mają jakiś istotny istotne znaczenie, które są niedostrzegalne po prostu psom głów nie wiem czy nie rozstrzygane myślę, że można między tymi opcjami dokonywać wyboru takiej w i kiedym jeśli mówię i wydaje się, że to jest spójne czystość, dlatego że dokonam pewnych wyborów wygrałam raczej to pojęcia czy to jego ujęcie niż inne i t d. w ten sposób czas jest znaleźć sobie swoją drogę do takiej kilka Gadowski skoki po tak to już są uskoki ten to jest to ryzyko któryś podejmuje też trzeba wybierać między różnymi ujęciami nie można mieć wszystkiego tak z tym zostańmy w takim razie bardzo dziękuję dr Krzysztof Świrek socjolog Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego był państwa gościem autor książki teorię ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy polecamy książkę rzecz jasna ukazała się niedawno nakładem PWN dziękuję bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA