REKLAMA

Czy będzie schizma w kościele prawosławnym?

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-09-05 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
38:05 min.
Udostępnij:

W Stambule odbyła się trzydniowa narada biskupów patriarchatu konstantynopolitańskiego. Jednym z tematów, też głównym tematem, było coś, co opisywano przez media, również w naszym kraju, jako dążenie ukraińskiej cerkwi prawosławnej, jak rozumiem patriarchatu kijowskiego, do tego, żeby uzyskać autokefalię, czyli niezależność. Rozwiń »

O tym, czy tn kościół autokefalię uzyska, i jakie ewentualnie byłyby tego skutki dla naszej części Europy, Paweł Sulik rozmawia z prof. Michałem Klingerem, teologiem prawosławnym, Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Słuchamy Radia TOK FM, przedpołudnie Radia TOK FM, dzień dobry, mówi Paweł Sulik, witam serdecznie naszego pierwszego gościa, którym jest pan prof. Michał Klinger, teolog prawosławny, dzień dobry, dzień dobry. Proszę państwa, w sobotę w Stambule odbyła się trzydniowa narada biskupów patriarchatu konstantynopolitańskiego. Jednym z tematów, też głównym tematem, było coś, co opisywano przez media, również w naszym kraju, jako dążenie ukraińskiej cerkwi prawosławnej, jak rozumiem patriarchatu kijowskiego, do tego, żeby uzyskać autokefalię, czyli niezależność. Rozwiń »
Mi się wydaje, że duża część opinii publicznej w Polsce nie do końca rozumie, co by to miało oznaczać skoro na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy Ukraina odzyskiwała niepodległość po rozpadzie związku Radzieckiego siłą rzeczy istniał kościół, który był kościołem prawosławnym, do którego uczęszczali niczym wy Ukraińcy no to naturalnym biegiem rzeczy jest to, że powstaje kościół Autokefaliczny to okazuje się, że potrzebny jest jak rozumiałam jeszcze jakieś wsparcie tego procesu w zupełnie innego miejsca na świecie 

Ten atak no bo Icchak kościół rządzi się pewnym porządki warto wyjaśnić sobie jak to jest na Wschodzie no bo na Zachodzie spłaca dość prosta o, tyle że jest 1 władza Centralna 1 autorytet biskupa Rzymu, a w 2 i on de facto decyduje o rozmaitych rzeczach, chociaż też wszystkie historia pokazuje, że były rozmaite schizmy i niepodporządkowania się i t d. chociażby w Polsce słynna sprawa raz jeszcze sprzed wojny z z polskim kościołem katolickim jej natomiast w prawosławiu jest zasada surowości tego konsensusu wszystkich kościołów, które nie tworzą tę wspólnotę kościoła wschodniego prawosławnego on od 2 tysięcy lat ta zasada opiera się na jednomyślności IDS jak wiemy z doświadczeń w po parlamentarzystę współczesnego oby tak, że niemożliwe sprawdzano liberum veto było takim przykładem, że to bardzo jest niebezpieczna jednak jakoś jakoś podobno Rzeczpospolita się udawało, chociaż nie wiem na ile natomiast nie wśród prawosławnych się dotąd udaje, chociaż nurt powoduje to straszne napięcie, ale dlatego nie warto o jakość szukać dziury w całym i patrzeć na te debaty czy spory obecnie między kilkoma dniami centrami prawosławnymi aż tak dramatycznie no bo to jest szukanie konsensusu interesy w kościele były są oni będą zawsze, więc zła jest taka na Ukrainie jak wiadomo na większości większość wiernych to są prawosławni, chociaż oczywiście Ukraina dzisiejsza jest Ukraina, która przeżyła straszny okres sowiecki czytamy w 2 jedno ocenia się, że około 70 lat 60 paru procent mniej obywateli to są jednak prawosławni, czyli że ludzie, którzy mimo tej całej ateizacji dalej przyznają się do prawosławia na ile są aktywni i jakby niepraktykujący to jest inna sprawa z moich doświadczeń naszych informacji Gazeta przesądy są praktykujący w natomiast nie da trzeba sięgnąć też do historii noże słynna Ruś Kijowska Ano to był ten początek chrześcijaństwa wśród Słowian chrześcijaństwa wschodniego Polska w tym samym między dziesiątym wieku była w niej na granicy tych 2 strumieni kościoła i Niemcy państwo wiedzą, że też jestem pewna teoria historyczna, że ta misja w bizantyjskiej misjonarzy świętych Cyryla Metodego sięgała aż w jakimś momencie aż po diecezje to po terenie Małopolski w Andach i że są jakieś spory na ten temat czasu na wiś lica nie była przypadkiem tak dalej i t d. właśnie w tym kręgu kulturowym na Morawach to karność była w faktem, więc Polska była nie byłam nie na granicy natomiast już za granicą w czasach Piastów Ruś Kijowska była ochrzczona symbolicznie z dziesiątym wieku przez mniej misjonarzy bizantyjskich i mnie ten słynny Święty Włodzimierz uchodzi za takiego prawda Chrzciciela w Rusi 1 jest to już Kijowska straszy go przeskoczymy tam, gdzie dojdzie ta historia nas dotyczy, gdzie jest bardziej mnie akt i aktualizują carze mianowicie wraz z wielkim księstwem litewskim Ruś Kijowska no i weszła w skład Rzeczpospolitej, a i to jest dla mnie, ale już wcześniej już wcześniej Kazimierz wielki tworzył na swoim terenie jeszcze bez idei Jagiellońskiej mnie struktury tworzył samodzielność kościoła wschodniego miał Ruś halicką pisał do Konstantynopola daj mi arcybiskupa, a więc wiem Rzeczpospolita PL jeszcze przed wejściem wejściem w kontakcie posiadanie psa i tej prawda tych terenów wschodnich, ale i potem była tym ośrodkiem każda chrześcijaństwa chrześcijan wschodnich w północno-wschodnich regionach mamy Ruś Kijowską, a dalej jak wiemy dzięki wspaniałej Policy Rzeczpospolitej siedemnastym wieku ta Ruś Kijowska odpadła od Rzeczypospolitej co rzeczywiście jest tak wielkim momentem historycznym, na którego znaczenie trudno jeszcze nawet ocenić do końca mnie i do mnie i 1 teraz Moskwa, która się stała stała takim centrum politycznym coraz ważniejszym osiągnęła w Konstantynopolu przejęcie władzy patriarchy z początku potem przejęcie władzy nad kościołem również kijowskim mecz Rosja mniej, a Ukraina się odrodziła a gdy w latach wiąże się problem rozwiąże przejęcie władzy czy to oznacza, że stosunek poszczególnych fotografowali do siebie nie jest takie równoległe niedawno nie były szef wydziału dróg fali bardzo się z pojęciem tak, że dwudziestowiecznych oraz Gato na ten fakt autokar chwalić i samodzielności jest jest faktem starożytnym i teraz tak z Kielc konkretnie kościół lokalny ma swojego 1 arcybiskupa jak mówią Grecy czy metropolitę jak mówią Słowianie i niektórzy z nich są samodzielni takich obecnie z 15 stolic stolic kościelnych, które są samodzielnym locie, jakbyśmy byli samorządy auto krew, ale koło po grecku znaczy samorządnych prawda ma własną władzy tak głowa jest samodzielny, a prawda nikt nią nie rządzi natomiast wśród tych mniej jednak teraz taka głowa ona nową na terenie tej Rusi była w Kijowie, a potem się przeniosła do Moskwy na zasadzie pewnych konsensusu w z innymi kościołami tutaj w nowo historia głosi że władza polityczna moskiewska załatwiła set to w Konstantynopolu, że patriarchat Konstantynopola Tański, który sprawował aż do władzy kanoniczną jeżdżę, bo wtedy jeszcze nie było tak izba niezależnej i kioski katedry w erze przekazał te władze w Moskwie, który dał przedtem taką władzę autokar chwalić takie rzeczy się w Konstantynopolu załatwia no i na tym terenie, bo np. w Afryce takim centrum jest Aleksandria w Azji dziś w Syrii tak, by te sanki Zofia nie and, a Cypr jeszcze w czwartym wieku się ustalić niezależnie od wszystkich innych, ale stanie nie zapominajmy, że rzecz, że są jeszcze inne kościoły Rumunia Bułgaria były takimi wielkimi krajami prawosławnymi, które rządziły się nie swoimi prawami, ale były pod tą opieką kaleczą Konstantynopola przez cały okres od Domański IR 19 wieku się uzależnić nie uzależniały stopniowo od Konstantynopola w końcu osiągnęły ten status niezależności i Serbia Rumunia Bułgaria prawda testem przełom dziewiętnastego dwudziestego wieku de facto prawda wraz z powstawaniem państwowości tych krajów jest taka, jakby niepisana zasada, że ta samodzielność powinna być w granicach po państwa politycznego znaczy, że rozumie się styl władzy Państwowej i ich struktury społecznej, której ważnym elementem jest kościół cały ten problem, który zaczął się po rozpadzie związku Radzieckiego stąd ten problem ten zaczął się po rozpadzie związku Radzieckiego Nitras na Ukrainie nie no i pytań jest taki czyn jest Ukraina dla Rosji, a czym jest Rosja dla Ukrainy prawda samo słowo Ukraina wiemy pochodzi z Rzeczpospolitej jest prawda właściwie trochę określeniem, czego chce znad granicy dziś prawda na kraju, a na skraju podczas kiedy kiedyś to było centrum i to jest jest bardzo trudna trudna decyzja którą, którą trzeba tak rozumieć powstaje państwo jest olbrzymi kościół mający miliony wiernych prawosławnych i teraz on powinien otrzymywać ci byli stopniowo niezależność elita autokefalii jak to się dzieje nie było nie było nie jakiejś zasady precyzyjnej, ale n p . kiedy Rzeczpospolita druga Rzeczpospolita powstawała to inni historycy polscy prawosławni aż o rosyjsko polskich stoisk prawosławni wypracowali pewne kanony tak prawda, bo jak w oczach tu warto podkreślić, że model usamodzielniania się kościoła prawosławnego Rzeczpospolitej stał się modelem dla bardzo wielu takich prądów podła taka pierwsza trudna sprawa była trudna sprawa cały kościół był jeszcze w ZUS Wiko vany prac dwudziestym roku a gdy była Rzeczpospolita i to jest i ten model model był jej wypracowywany tak PMR w trakcie działań daje to jest Otóż ta po pierwsze musi być kąsać się wszyscy inni nie mnie wszyscy wszystkie inne głowy kościołów, które już są przedtem niezależne powinny uznać, bo znają oto nowa siostra jakiś gość ubrana i to musi być na zasadzie jednomyślności druga z VAT-em kościół musi mieć jakość tradycja prawda czy to nie jest jakiś kościół no i stworzony przez PS 100  000 imigrantów, którzy właśnie przyjechali skądś prawda wtedy się mówi o rodzaju tych roszad w dół diaspora halny struktury, która powinna zależeć od jedno 2 przykłady tego mamy w tej formie, że np. we Francji jest mnóstwo Greków, ale metropolita, który tam prawda opiekuje się duszpastersko tymi z Grekami w jest metropolitą jakiegoś miasta małego w Azji mniejszej, czyli prawda w dzisiejszej Turcji, ale ma tytuł jakiegoś, jakiego starożytnego miasta greckiego tradycja, ale też jako zmienną oprócz tradycji też muszę wiedzieć, że w tym 1 konkretnym miejscu jest zbiór ludzi, którzy są wiernymi możemy zacząć myśleć o tym, ale musi być consensus, ale to czy wróćmy do rozmów, jeżeli tak tak chwilowo się do rozmowy panie profesorze po informacjach Radia TOK FM jaw przypomnę, że cieszą także w sobotę w Stambule czynione rada biskupów patriarchatu konstantynopolitańskiego się rozpoczęła i to dlatego mówimy za chwilę wrócimy do rozmowy z naszym gościem po informacjach Radia TOK FM we wrześniu po godzinie dziesiątej w naszym studiu prof. Michał Klinger teolog prawosławny czas dzień dobry równie dobrym zastanawiam się naczytał profesor powiat przeworski, zanim się zacznie zastanawiać na ile to na naszych oczach rzeczywiście wydarzy się coś co będzie kluczowe dla nowoczesnej historii ukraińskiej cerkwi prawosławnej patriarchatu kijowskiego, a mianowicie na uznanie na forum międzynarodowym stworzenie takiej niezależnej w struktury wyznaniowej, o których mówimy, że i ta zasłużyła słowa autokefalii opóźnia autokefalii najlepszą jest możliwe w kontekście tego, że w sobotę w Stambule biskupi patriarchatu konstantynopolitańskiego się zastanawiali nad tym dyskutowali i jako zło te siły, na które są za lub też przeciwko największym skrócie wynikają bezpośrednio z historii, który pan profesor mówił patriarcha moskiewski uważa naturalnie Ukrainę za teren swojego wpływu ich cen polis, a z drugiej strony na Ukrainie bardzo wiele osób mówi skoro mamy niezależne państwo Woźniakowie źródłem kina zainspirowała historia przemawia za nami tak, bo Ruś Kijowska z drugiej strony skoro powstało po upadku związku Radzieckiego takie państwo jak Ukraina to w wtedy w tym świecie prawosławnym to ma pełne prawo jako olbrzymie państwo brzmi tak zazwyczaj to, że granice polityczne właściwy oznaczają granice tych niezależnych kościołów uważa się, że takie przenikanie przez granice wpływów kościelnych społecznie bardzo niekorzystnym i to z tym, że musimy zgodzić prawda wojnie światowej, kiedy powstała Polska postuluje po 3 latach zaborów to 1 z tych zaborów to był za grudzień dominowało inne wyznania prawosławnego zabór rosyjski jak doszło do takiej sytuacji, że udało nam się obie po pierwszej wojnie światowej niepodległej Polsce stworzyć coś pytanie co jako przestrzeń dla dla dla prawosławia auto chwalić kościół prawosławny Polski tak taki koniec do dzisiaj to jest bardzo dobry przykład pan tutaj przywołał, dlatego że model Polski z lat wczesnej dwudziesty to jest model, którym się posługują zarówno ekonomiści na całym świecie dzisiaj prawda te prace, które wtedy powstały w na Uniwersytecie warszawskim, bo było studium teologii prawosławnej czy wokół niego rozmaici resorach jak z nikim nie pracowali nad tymi z modelem wiodącym wśród naukowców, ale też jest takim modelem taktycznym politycy inni biskupi różnych kościołów próbują się do tego odwołać np. już ładnych parę lat temu w Macedonii w Macedonii, która się wyzwoliła Adidas jest od firm z jednych od Serbii nie i szukała swej tożsamości wobec Grecji Bułgarii ale walczono też o to, żeby powstał mini auto chwalić niezależnie od nikogo od Belgradu fi banda kościół prawosławny też wtedy sięgnięto do modelu polskiego sam, jakby dyskutowanym elementem polityki ani w macedońskim na ten temat będą wtedy do misji dyplomatycznej na tym terenie i jedno tam się jeszcze nie udało, a w 2, ale ten model model Polski jest bardzo nie bardzo ciekawy i ważny dla wszystkich, bo to jest taki model, by się w końcu uda, ale ten model dłużej o dużej sprawy mówiła profesor opowiada tygrys albo oleju w Czechach Chinach oraz żyliśmy w Warszawie cerkiew olbrzymią CR prawosławną i jej dobudowano część druga Cessna jedno była część tego procesu to znaczy pytała reakcję ideologiczną społeczna o tak emocjonalnie na zabory nie uczy się bardzo była też anty prawosławnych Aldony wysadzić olbrzymi olbrzymi kościół prawosławny dynamitem prawda się z tego szczycić jako wybudować z niego most Poniatowskiego z tych kamieni tak, by to nie jest ładny gest i zapowiedź, że inteligencja rosyjska bardzo przestrzegała przed budowaniem tego Soboru mało, kto w Polsce wie w bardzo silne głosy takiej krytyki wobec carskiej władzy, która postanowiła tu się też sobór zbudowany na Wodnej 400 lecie panowania domu Romanowów prawda czy coś takiego nam w centrum Warszawy przestrzegano też zły pomysł nie z drugiej strony oczywiście też, ale też Budny burzenie dynamitem świątyni chrześcijańskiej tak bliskie katolicyzmowi prawda jak prawosławie jest czymś barbarzyńskim natomiast życiowej, że hierarchowie nie hierarchowie, którzy się znaleźli w Rzeczpospolitej gminom na około roku dwudziestego wszyscy byli Rosjanami no, skąd mieli być inny slogan wszyscy byli Rosjanami i oni w w pewnej części róż mieli raz z polską rację stanu w ministerstwo nie oświecenia my publicznego i wyznań religijnych, które wtedy znów był odpowiedzialny za urzędem ds. wyznań prawda prowadziło odpowiednią politykę i rozmowy z i jedno nie znalazło wśród tych rosyjskich biskupów duże zrozumienie, chociaż nie wszystkich żądanych wtedy kasacja taka była 1 cerkiew w Polsce jak podkreślono, że zaraz prawda przeniesie na Ukrainę etat ta refleksja, gdzie nie ma nie ma niestety 1 czy posyłać 1 cerkie w prawosławna nakaz był podział wśród biskupów i w państwo wykorzystało swoje prerogatywy wynikający z tego, że w każdym kraju w każdym systemie prawnym władza Państwowa daje pewną zgodę na funkcjonowanie biskupa i prawda to jest jakby nie ma państwach bardziej niema takiego rodzaju no, jeżeli na kogoś z jakiegoś biskupa nasi nie zgodzić władza Państwowa to zaś nie może sprawować urzędu to chyba jest dość powszechne oburzenie wszędzie, ale klient mógł w Polsce toteż, że było jasne prawda na zasadzie konkordatu pełnej więc, więc władza Państwowa domagała się tego oczekiwała egoizm i biskupi prawosławni rozumieli to była bardzo inteligencka grupa bardzo światli ludzie, którzy nie bez ofiar nie bez ofiar to przeszło, ponieważ takiego pierwszego dnia przywódcy tych biskupów nie da się z Jerzym Jerzy zastrzelił pewien nacjonalista nie Ukraińcy nacjonalista mnie taki rower Rousseau film mnich przyszedł do Diego jego rezydencji na Pradze tutaj prawda w dzień dzisiaj jest ta rezydencja metropolita warszawski wyjął pistolet do zastrzelił się było metropolita Jerzy, który z pochowanych na woli prawda jako ten pierwszy męczennik tej sprawy i natychmiast jego ataki na mnie główny współpracownik Dionizy biskup Krzemienieckiej mnie, który w tym czasie też był w tych w tych tej rezydencji nagiego jego nie znalazłem ten zabójca przejął przejął prowadzenie sprawy i doprowadził po 3 latach jest czwarty jest piątym roku Polska osiągnęła autorka fali Ian Polski kościół prawosławny, choć osiągnął to Esaliens mnie osiągnął ją od Konstantynopola zasada wygrywali jest taka, że można jakoś muszę jakoś tradycja powiedzieliśmy siłę wepchnąć, więc no no Polski kościół sięga czasów Kazimierza wielkiego od czasu, kiedy Rzeczpospolita czy Polska jeszcze wtedy prawda miała już tereny dla ludności prawosławnej potem wraz z Jagiellonami tutaj nie ma też jasne, ale w Ruś Kijowska była przecież częścią polis, jakby Konstantynopol miał i jako ten który, który opiekował się kanonicznej Konstanty ruszą Kijowską miał prerogatywy, niemniej zasada jest taka, żeby ten konsensus utrzymać, że jest tzw. bis pojęcie to się polscy komuniści już pracowali kościoła matki Otóż niewątpliwie czy nam się podoba czy nie kościołem matką dla tych prawosławni, którzy byli w 1920 inwestycji piątym roku prawda w Polsce była Moskwa 2 boso, bo to jednak nie zaś jak i jak oceniamy w zabory to jednak prawda no ostatecznie całe 19 wiek Konstanty na pogodził się przecież z tym, że w, że nie jest tutaj mamy diecezje podległe Moskwie ronda i więcej, więc nie mógł tego zmienić w 1920 roku tej opinii, ale metropolita Dionizy, który właśnie był tym prawda następcą metropolity Jerzego zabitego on obiekt objechał wszystkie te wszystkie kościoły autokefalii liczne, ale przede wszystkim korespondował usilnie z patriarchą kiszonymi z Moskwą tam były poważne problemy, które wynikały przede wszystkim z tego, że na cichą wszystkim z początku nadał autonomię, bo to jest inna, a nad autonomię polskiemu Kościołowi ani nie on do niej nie należy tzw. samodzielny sam, ale w tej chwili kościół ukraiński kraj ten patriarchatu moskiewskiego na Ukrainie ma autonomię partii jest dość niezależny finansowo jest niezależny to znaczy, że nie władza moskiewskiego patriarchatu nie tylko na świat nie sprawuje kontrolę nad finansami tego kościoła, który też było jasne na chorych na ekonomia czy seansie płaci teraz tak, ale ma autonomię to strata, kiedy odkryli autonomia była nadana w roku 1982 po tej czyn no ale rozumiem tego proces znany z powstania mimo złych relacji świadoma, jakby był pogrzeb potrzeb tego więc, więc mieliśmy autonomię mnie natomiast Tichon nie był w stanie udzielić jej zgody na autokefalię z różnych lat sama nie bardzo być może chciał natomiast wtedy już Champagne te zaczęły się te piękne działanie u narciarskiego i tej tak kino terroru wobec serwisant Tichon był przecież patriarcha był internowany w zasadzie taką decyzję musi podjąć synod kościoła w wiek nie jest mnie osobiście Głowackiego synod kościoła snuli się nie dało się też zwołać i sprawa, jakby umarła rzeczywisty metropolity Dionizego do Moskwy pozostawał w zasadzie bez odpowiedzi coraz bardziej i wtedy mąż wrócił do Konstantynopola rozjadą się zdecydował mógł udzielić jej autorka fali jest taki list oficjalny, który się nazwa pomostem po grecku zwykły list prawda, który w innej metropolii otrzymał otrzymał tę autorkę fali Moskwa wtedy non ani nie uznała NIK uznała prawda ani przeczyła niedoboru nie była była w tym ich w tamtej sytuacji kompletnie sparaliżowaną, których trudno to drugiej wojnie światowej wraz ze stalinizmem zażądano metropolity Dionizego, który przeżył wojnę na wtedy zażądano no kto zażądał no ministerstwo wyznań da się minister spra w wewnętrznych zażądało aż się zwyżek tych aut chwalą się nie zgodził i nie został internowany w mieszkanku małym jako więzieniu ronda i Moskwa przysłała przysłała swojego metropolity, który otrzymał auto tej fali i jeszcze raz Moskwy TTIP, czyli Moskwa uznała, że z autografem jak chociażby odnowiona Armaniego zdobiła czasy stalinowskie Konstantynopol miał spore zastrzeżenia, ale ta sprawa się uregulowała siedemdziesiątym bodaj roku, kiedy to kolejny już u Marty metropolita Makary z Rosji umarł metropolia Dionizy nasz tutaj prawda było chwila takiego in MNI InterRegio no i nie pierwszym takim metropolitą wybrany był drugi Stefan nie trzeba, bo jeździmy siedemdziesiąty rok, kiedy niekiedy przy ołtarzu na Pradze Brnie w soborze na Pradze za Lecha i Zacha patriarchatu konstantynopolitańskiego jak Zara HD kino przedstawiciel wysoki patriarchatu moskiewskiego spotkali się przy 1 montażu i wzajemnie uznali prawda włoży listę pocałunek pokoju razem z metropolitą i to taki moment, czyli policzmy od 2005 . do siedemdziesiątego roku wezmą prawda w tle tych mniej trochę za dużo zdrowia nie zamierza pan szlag nas za chwilę wróćmy do zmowy panie profesorze już minął są wciąż z nami pan prof. Michał Klinger teolog prawosławny za chwilę wrócimy do do rozmowy, a tylko tak w tym wszystkim, którzy usłyszeli, że mieliśmy olbrzymią cerkie w w Warszawie, która została wysadzona tylko przypomnę, że przecież można pojechać na wycieczkę na wakacje do Bułgarii Sofii i tam jest sobór Świętego Aleksandra Newskiego, który wygląda toczka w totka dokonań Kena jak zatem na razie można obejrzeć zdjęcia z zrobiła informacja wracamy do rozmowy i 17 min został do godziny jedenastej słuchamy Radia TOK FM w naszym studiu prof. Michał Klinger teolog prawosławny czas dzień dobry rozmawiamy o tym co dzieje trochę historii prawosławia w naszej części świata, ale przede wszystkim chcieliśmy tego co się dzieje proszę państwa umysłach tych, którzy o to z myślą tak skoro on po rozpadzie związku Radzieckiego powstała Ukraina jako państwo niezależne na tej kościół prawosławny powinien być tam niezależny ale, żeby coś mogło udać się na to jak rozumiem kilka warunków musi być spełniony to profesora o nich mówił też jest konsensus w taki konsensus też powinien być jakiś kościół matka tak ktoś, kto jest tam mentorem tego też tego także występuje żadna nowość, że dziecko teraz dorosła wpły w na LSM kończy lekarzem jest też polityka, ale i znów nic jak kiedyś pytał poseł mówiła w środę przypada na przykładzie Macedonią tym jak jak istotne jest, żeby kraje, które w jakimś sensie miały wpły w na losy historyczne czy polityczne danego konkretnego kraju zgodził się też nie miał nic przeciwko uciekł z Ukrainy z bardzo skomplikowanej sytuacji, gdy ktoś może powiedzieć, ale psychologicznie politycznie jak i społecznie, bo teraz niejedno prześpimy trudności tego nie tego procesu na Ukrainie polega głównie w moim rozumieniu na tym nie tylko my im, że kościół prawosławny na Ukrainie strasznie podzieli np. ten przypadek Polski tron myśmy w ogóle był pod zeń idealny, bo było 111 kościół w sławnej postój trzeba krótko, by nadać właśnie narastał tzw . natomiast tam mamy 3 cerkwie prawosławne, czyli ta tradycyjna, która tam była prawda od wieków to jest stała cerkiew prawosławna pod patriarchat moskiewski należność cerkie w prawosławna patriarchatu moskiewskiego mandacik się tak mówi, ponieważ w dziewięćdziesiątym drugim roku powstał twór, jakby dysydenckich Indie mnie ówczesny egzamin handlu Ukrainy z Metropolitan filary 3, który był członkiem Świętego synodu Moskwy i dalej wypowiedział posłuszeństwo Moskwie i założył własny kościół w w kościele się tak nie dzieje w związku z tym został natychmiast jak jest wyłączony z jedności kościelnej dotąd jej tak jak taki wyłączony pozostaje w ale zdobył set tak duże wpływy takie dziś miałby dobry wpły w na wiernych ziem można powiedzieć, że jest jakimś czasie największą cerkwią prawosławną, odkąd przez nikogo nie uznawaną kanonicznie z testem kościół prawo z Ukrainy i kościół prawosławny patriarchatu kijowskiego, bo w międzyczasie ogłosił się patriarchą prawda i średnich, ale tego nikt nie uznaje natomiast on ma chyba największą liczbę wiernych, bo około 35 % chyba społeczeństwa się przypisuje ma mniejszą ilość parafii Moskwa ma największą ilość parafii, gdy się około 3012  000 parafia tamten ma chyba filar ten filary ten właśnie ukraiński kościół, ale jak kijowskiego ma chyba z 4000 parafii nadać jeśli chodzi o wiernych to da się ma, więc i no bo wierni przechodzą do Filaretów, a do tego ukraińskiego kościoła na adres parafia nie bardzo mogą też budynek ksiądz nadal jest parafie zrzucają na Zachodzie słońca wygląda na to, że wierni przechodzą mi to jest prawdopodobnie jedno zaraz do tej sprzed struktury pisać przejdziemy jeszcze trzeci kościół prawosławny, a na jest najmniejszy gest tzw . Autokefalicznego kościoła ukraińskich prawosławnych też wszystkiego tego nie można mylić z kościołem greckokatolickim, który tam jest pod władzą Rzymu prawda to jest jeszcze czwarty gościł wschodnie, które tam jest on nie jest też dużo dużo mniejsze niż zarówno te wszystkie kościoły prawosławne wszystkie 3 na nadawana w Baku 1 000 000 wiernych w tej chwili, o ile wiem Marek Kotański koszu na Ukrainie natomiast, jeżeli natomiast wśród tych 3 kościołów miast panuje pełna Niezgoda no bo prawda no i ja myślę, że te działania, by teraz one mają coś w tyle, żeby ta ten rozłam w skandaliczny rozłam kościoła na Ukrainie zakończyć w dlatego byłbym tu jest optymistą co do co do ostatecznego projektu projektu i w wyniku tego projektu na pewno pesymistą czy ludzie tak łatwo to przyjmą, bo to są zaszłości nałogi często prawda z z walkami mordobiciem nie wiem co prawda walkami świątynie w Kalu dniami wzajemnymi równoległymi uroczystościami Gagarina często są rzeczy, które w stylu tak te 3 kościoły mnie one tak muszą się jakoś pogodzić być może w ramach 1 autokar z sali to był argument dla nich dla Aten autografy licznym tzw. kościół on jest kościołem pewnych elit ukraińskich którymi górowały po dwudziestym roku, bo to w czasie tej niezależnej Ukrainy po pierwszej wojnie światowej on powstał jako idea w grze przez nikogo nie uznana właśnie rozwijał się na emigracji w stanach i w w Kanadzie, po czym prawda, bo jak powstał Ukraina to nie wróci na tę Moskwa czapy, iż prowadzi bardzo mądrą politykę na dnie kościelną na Ukrainie o, tyle że np. nadały dużą autonomię temu swojemu Kościołowi w SLD nic nas aż tak Zachar hut prawda obecny przy przełożony nazywa się metropolita Onufry jest Rosjaninem podobno jakoś bardzo prorosyjski, ale no rozumiejący się rozumiejący potrzebę uznania tej ukraińskiej nie tożsamości np. bardzo wiele wiele centrów tego kościoła moskiewskiego przechodzi nakazania po ukraińsku przechodzi również na liturgię nie tylko wymawiano po ukraińsku, ale również napisaną przetłumaczoną z tego języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na język ukraiński nie jest, więc jej autonomia tego kościoła polega na prawie do nominowania biskupów Nord z konsensusem prawda w Moskwie, ale w zasadzie to jest własna decyzja, ale też jest autonomia ekonomiczna prawda święto Pietrzak mówimy pewnie idzie nie wiem jak i t d . ale czas zdać sprawę, że tych kilkanaście tysięcy parafii rosyjskich rosyjskiego kościoła prawosławnego w czasie ukraińskiego kościoła prawosławnego patriarchatu moskiewskiego tak trzeba dokładnie nazywać, ale są wszystkim np. dla zachodniej Ukrainie tam jest najwięcej takich parafin zachodniej, a na zachodnim wbre w stereotypowi dobre stereotypów to ptak w procentowo najwięcej prawosławnych tego moskiewskiego moskiewski jurysdykcji na Wschodzie ich żale parafie najwięcej właśnie na ZUS na zachodniej Ukrainie w i w tym no i jest to jest to duża część kościoła my moskiewskiego, jakim się w radach jest w dni czas zrozumieć Rosjan, że to nie jest dla nich taka prosta decyzja, a z drugiej strony ktoś może powiedz, słuchając pana profesora tak dalej, gdy istnieje jakiś interes geopolityczny długofalowy rosyjskim, a co to jest taki, żeby prawosławni na Ukrainie byli podzieleni, bo jeśli to się jeśli dojdzie do prawdziwego zjednoczenia może jest to może jest to interes pana Putina, ale myślę, że nie jest to interes patriarchy Cyryla zawsze zdecydowanie bym tutaj nie wskazał na bardzo ciekawą i chyba by blokującą politykę patriarchatu moskiewskiego patriarchy Cyryla on pojechał do Konstantynopola od tego zaczęliśmy tu musimy zmierzać do rozmów w tej sprawie on pojechał do Konstantynopola dziś łatwo nie dzieje w to jest wielki kościół od dużej sile historycznej i społecznej na jej rosyjski drugi kościół jest pierwszym wśród równych tym Konstantynopol deski tylko te 2 stolice łatwo są nie rozmawiają i były całe dziesiątki lat prawda bardzo słabych albo niedobrych kontaktów między Konstantynopolem odśnieżyli patriarcha Cyryl jedzie nagle na 12 z własnej inicjatywy te się, że do Konstantynopola mało wiemy od lat tuż przed synodem biskupów tego kościoła Konstantynopol gdyńskiego i omawia sprawy to znaczy, że naprawdę chce coś załatwić wewnątrz zajęcia są dziennikarze tam podglądali z Dawidem zarządzana była różna każe szukać analogii Jim Hall aż do picia, a jednak, że ciągle są lepsze niż i jego narzeczonej, ale panie redaktorze proszę państwa to, że coraz więcej kościołów prawosławnych uważa, że właśnie zgoda na autokefalię dla ukraińskiego kościoła będzie jej nie ma już takiego podziału w tej chwili też bardzo ciekawa informacja, że jednak większość kościół uważa, że to jest konieczne, a tak konieczne na jakich zasadach rzuci uwagę, że dlatego nie wiadomo jak w życiu także nikt nie może nadać autu jechali 1 z tych 3 kościołów, które wymieniliśmy patriarchatu moskiewskiego to też wymusza naprawdę Moskwa wystąpić o to by temu dysydenckiego mu Kościołowi mnie patriarchy Filareta damy, bo nie dysydentem też druga postać już miasto staruszek 9 dziesięcioletni, który już tym patriarchą chyba być nie może, bo w momencie nadania piątkę z sali będzie bardzo dużo ciężkiej roboty kościelny ja nie wiem czy to jest dobry kandydat PSL ma swoją historię, której lepiej tutaj nie wymieniać radnej to od nóg odegrał bardzo znaczącą rolę w tej chwili, osiągając tak wielkie wyniki duszpasterskiej w ciąży i Sącz autografy liści, którzy też popełnili wiele błędów kanonicznych dzieł myślę, że to będzie taki, że wszyscy muszą odejść jakiś nowy kościół powstanie miejmy nadzieję, że jednak w tym sensie, że nie można nikomu z nich dać tej no bo Hongkongu Konstantynopol miałby nada kształt sali ja jak mówią dziennikarze, a w Konstantynopolu nadał TOK FM nikomu z tych 3 to myślę, że patriarchatu kijowskiego zatruł relacje pełne wrażeń proces, o którym pan profesor mówił jest tak mniej to jest gość, a jest absolutnie nic nie, ale jednak względy pozostanie poza tym ponad połowa wiernych czy zmorą ponad połowa parafia, a prawie połowa wiernych to czy bessa się nie to jest niemożliwe na autokar falistą, który też są nie kanonicznie prawda też baterie na Tarnów histerii prawosławia, że powoływane osoby tak w kinie Janosik i wrześniu, że będzie czwarty sąsiada, żeby właśnie nie, jeżeli patriarcha Cyryl po tym, spotkaniu, o którym mówimy wspomniał uważajmy, żebyśmy nie doprowadzili do podziałów prawda, że to będzie koniec prawosławia to by było, gdyby powstał czwarty w prawosławnym na Ukrainie dziś autografy licznym, który który, by mieć 1 z tych 3 jak lód krystaliczna pozostałe są ja myślę, że chodzi o to, żeby zarówno Moskwa mogła zaakceptować, jakim ta nota ta część tych ukraińskich ukraińskich nie narodowych interesów w tym wszystkim ta musi dać jakieś konsensusu i wydaje mi się patrząc po, jakby nie prognozy głosowania wśród tych 15 kościołów Autokefalicznego, że to jest całkiem poważny proces, który chyba nie będzie bez bez jakiegoś sukcesu nań wrażliwa musimy się na następną rozmowę umówić, dlatego że jest jeszcze 1 wielki olbrzymi wątek, który nie dotyczy oczywiście dotyczy prawosławnych Ukraińców konie dotyczy Ukrainy dotyczy Polski zbliża się dużymi krokami taki czas, kiedy rząd Polski będziemy się jasno powiedzieć, że mamy w Polsce bardzo wiele osób z Ukrainy, które zarobkowo emigruje, a część z nich zostaje w IT rodzi bardzo wiele różnych ciekawych pytań, a strukturalnych teologicznych idei myślę, że panie profesorze czemu się za jakiś czas spotkać w rozegranym w Polsce bardzo bardzo ciekawie pracuje z nimi gra dla nie zawsze jest to zupełnie harmonijne w stosunku do własnej tradycji, bo np. przeszliśmy na kalendarz juliański nagle w związku z tym, że tak wielu oficjalna kościół, który prawosławnych w Polsce przyjął ten nowy kalendarz wschodni już zaraz fraza autokefalii 2004 . roku, a obecnie anulował tę decyzję i przeszedł znak kalendarz juliański 113 dni obecnie spóźniony i baśnie i mówiąc że na razie tego, że mamy tak wielu tych prawosławnych, a może nawet ponad 1 000 000 boli nawet więcej spraw własnych ujęć tchawicy i dolnych będzie w 1 z tych rzeczy, które warto odkrywać zaczniemy rozmowę z panem prosumenci kolejny raz spotkałem mam nadzieję, że do niej dojdzie pan poseł Michał Klinger teolog prawosławny bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, gdyby zdarza się rozmowy z 4 godziny 11 za 4 minuty informacja
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA