REKLAMA

Czy ta Konwencja to luksus? "Nie, to podstawowe prawa człowieka"

Analizy
Data emisji:
2018-09-05 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:47 min.
Udostępnij:

O walce o wdrożenie Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych opowiada Agata Kwaśniewska z zespołu ds równego traktowania w biurze RPO. Rozwiń »
Wymieniana jest korespondencja między komitetem ONZ, a polskim rządem. Posłuchajmy jej przykładów: komitet pyta: co zrobiliście, żeby zmienić definicję niepełnosprawności? A rząd, mówi że orzekanie o niepełnosprawności w Polsce wygląda tak. Komitet pyta, jakie są planowane zmiany w zakresie prawa antydyskryminacyjnego? A rząd pisze: art. 32 konstytucji gwarantuje każdemu obywatelowi zakaz dyskryminacji w życiu politycznym i gospodarczym. Gdy komitet pyta, jakie działania są podjęte, żeby przywrócić zdolność do czynności prawnych dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami, a rząd polski odpowiada, że taki art. 12 tłumaczony jako zdolność prawna, bo są ograniczenia wolności do czynności prawnych ze względu na niedorozwój umysłowy. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Audycja Analizy. Agata Kowalska przy mikrofonie, dzień dobry państwu. Dzisiaj przed nami dużo pracy. Mówię państwu już o naszych gościach, też bardzo trudnych, ale szalenie interesujących. Skończymy Analizy tematem, który już dzisiaj znienacka prosto z Sądu Okręgowego w Łodzi. Okazuje się, że jest to kolejny sąd, kolejny skład sędziowski, który skorzystał ze słynnej procedury pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zawiesił postępowanie postępowanie, w którym stroną jest skarb państwa. Rozwiń »
To ma znaczenie w tej historii i zadał pytanie prejudycjalne z PiS Trybunałowi oczywiście pytanie brzmi czy mamy gwarancji niezawisłości pytają sędziowie czy nasz sąd ma gwarancji niezależności czy da za chwilę okaże się, że polskie sądy jak Polska długa szeroka będą zawieszać z prawej zadawać pytania prejudycjalne czy to nie skończy jakimś kompletnym paraliżem, ale też na ile to pytanie konkretne dzisiejsze złodziej Sądu Okręgowego jest postawione rzetelnie to będziemy komentować po 1840

Wcześniej po osiemnastym będzie z nami prof. Przemysław Cieszyński, którego nazwisko pewnie państwo się kojarzy ze słynnym raportem na temat średnich miast w Polsce pan profesor zbadał je i orzekł, że część z nich czeka powolna albo już dotyka powolna, ale bardzo bolesna i bardzo kosztowne dla nas wszystkich degeneracja upadek rozkład ten zdobył pierwszy krok mówiliśmy o tym, dużo w radiu TOK FM drugi rok jest taki, że pan profesor z półwyspu tworzy swoistego rodzaju program naprawczy program nazywa się okropnie będą to też pytać, dlaczego takich strasznych słów używają naukowcy dotyczy, gdy w aglomeracji na czym polega i czy pan profesor chce przesuwać granice miast województ w i czy to co na cokolwiek pomoże o tym wszystkim po osiemnastej z panem prof. Przemysławem Ptaszyńskim właśnie

A zaczniemy program od wydarzeń, które właściwie toczą się prawie, że w trakcie naszej audycji, chociaż akurat chyba to przesłuchanie dobiegło końca w będziemy rozmawiać o tym jak Polski rząd jak polscy przedstawiciele wypadli mnie przed komitetem praw osób z niepełnosprawnościami ONZ

O tym, co tam się dzieje wydaje działo w Genewie będzie mówić pani Agata Kwaśniewska z zespołu ds. równego traktowania w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry w Elblągu przedstawiciele rzecznika wręcz chyba sama z pani zastępczyni w dr Sylwia Spurek jest tam w Genewie w, dlaczego zgadza się Rzecznika Praw Obywatelskich w Genewie reprezentuje jego zastępczyni ds. równego traktowania dr Sylwia Spurek, a także pani Anna Włoszek naszego dyrektorka zespołu ds. równego traktowania w biurze rzecznika, ale ten dialog między rządem, a komitetom AZ do tym zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami co to robi rzecznik i nie tylko goście organizacje pozarządowe się wybrałem tak rzecznik bierze udział w tym dialogu jako organ ochrony praw człowieka krajowe organy ochrony praw człowieka w Genewie znajdują się także przedstawiciele organizacji pozarządowych organizacji społecznych zarówno organizacji osób z niepełnosprawnościami jak i innych organizacji społecznych po innych jak jest rola rzecznika w tym wszystkim tak różowo dużo wiemy musi, ale się tłumaczyć rola komitetów wiadomo musi wytykać błędy zaniechania, a rzecznik tak jest rzecznik ma dostarczyć komitetowi takiego takiej niezależnej sceny niezależnej od rządu oceny faktycznego stanu wdrożenia konwencji w Polsce to znaczy, że rzecznik inne przygotował sprawozdanie z realizacji konwencji o pierwsze rozdanie już po 2 latach od wdrożenia konwencji w Polsce, a teraz chce przygotowaliśmy drugie sprawozdanie po 4 latach po tym pierwszym sprawozdaniu jest to już pierwsze z tych sprawozdań okresowych które, która właśnie może rozważyć komitetu i tu możemy wrócić do podstaw, czyli do tego, że chodzi o konwencję młodziutką dla polskiego prawodawstwa konwencje no i praw osób z niepełnosprawnościami, która bardzo długo czeka na ratyfikację, a jak też oceniają eksperci wciąż czeka na implementację, dlaczego ona jest tak on świeża młoda w naszym systemie praw, bo przecież jest 2 jest to umowa międzynarodowa, czyli tak dyktuje treści naszym stawom tak zgadza się je konsol one została przyjęta przez zgromadzenie ogólne ONZ w 2006 roku latem została ratyfikowana, czyli bez zaimplementowane do boskiego porządku prawnego w 2012 roku, ale trwałą odnowę strat trwało teraz już tak się także minęło 6 lat od wdrożenia konwencji w Polsce no i w ocenie rzecznika wciąż jest wiele obszarów, gdzie AM, gdzie prawa osób z niepełnosprawnościami nie są w pełni respektowane, gdzie Polska nie dostosowała zwycięstwa swoich regulacji prawnych i praktyki stosowania prawa do tych wszystkich wymogów konwencji konwencja przede wszystkim dokonała bardzo ważnej rzeczy to znaczy w stworzyła takie nowe spojrzenie na niepełnosprawność to znaczy przeszła ona zająć nawet nie nie pozwalać na ludzi prawda zgadza się oczywiście za morderstwo sędzia na to ZUS centrala człowiek tak nie mówimy już o takim modelu medycznym, gdzie skupialiśmy się na dysfunkcję ach, organizmu przeszliśmy przez to, że taki model społeczny mówiący o barierach występujący w otoczeniu, a teraz mówimy o model oparty na prawach człowieka to znaczy mówimy, że osoby z niepełnosprawnościami muszą mieć możliwość korzystania ze wszystkich praw i wolności na równi z innymi osobami to właśnie, bo rzeczywiście inną osobę z niepełnosprawnościami, ale też i inne osoby chore, zwłaszcza przewlekle chore patrzymy przez pryzmat tej choroby czy tego brakuje czegoś tam których, który im towarzyszy np. osoby, ale niewidoma postrzegamy poprzez fakt, że nie widzą ani UE i jako osoby, które mają masę różnych cech w tym 1 z nich jest brak zmysłu wzroku tak jest niestety jest to Dunn takie spojrzenie wciąż dominująca w Polsce no rzecznik podejmuje starania, żeby właśnie zwracać uwagę, że tutaj w wielu obszarach muszą nastąpić zmiany w aleje z Wrocławia jednak na czym polega praktyka zostajemy w chodzie na przykładzie osób niedowidzących czy niewidzących, jaka jest różnica to znaczy jaki stary model w praktyce a jaki byłby nowy, gdybyśmy go wdrażali to znaczy przede wszystkim chodzi o to, żeby nie skupiać się na tym, że osoba ma dziś braki w razie nie jest czego zdolny, choć też podkreślać BN i jakiego wsparcia potrzebuje, żeby móc funkcjonować tak jak osoba bez tej niepełnosprawności wzroku tu też korzystać ze wszystkich nieprawidłowości, które przysługują innym osobom dziennie warzy w np. powiedzmy strony internetowe, żeby były dostosowane do potrzeb osób niewidzących to znaczy, żeby programy czytające treść zawarta na stronach internetowych były w stanie odczytać co się faktycznie teza znajduje, gdyż to zawsze możliwe ze względu na jasnym rozdziale np. zamiast inwestować we opiekuna, który pójdzie za osoby niewidzące do sklepu sprawmy, żeby droga tej osoby niewidzące do sklepu była na tyle dostosowano, żeby to zła sama mogła zrobić zakupy dokładnie chodzono, żeby oddać osobom z niepełnosprawnościami im sprawczość decyzyjna, żeby one mogły same decydować o swoim losie o sam dokonywać czynności do zaleceń uznali przewrót kopernikański, więc sobie wyobrażam, że nasz rząd dzisiaj przed komitetem praw osób z niepełnosprawnościami ONZ miał bardzo trudne zadanie, bo to nie jest tak, że tylko akurat rząd prawa sprawiedliwości nie jest w stanie uchwycić tego tego nowego spojrzenia, a to wymaga zmiany myślenia nas wszystkich, ale podejrzewam, że nawet w radiu TOK FM, czyli sprawiła zresztą zwady nasza strona dostosowana do tych programów, czyli generalnie mam podejrzewam, że dzisiaj było ciężko na tym przesłuchaniu na tym przy tej wymianie w dialogu, bo no, bo ta konwencja wymaga od nas zupełnie nowego myślenia tak do dziś były kontynuowane obrazy, które rozpoczęły się wczoraj jest właściwy dialog komitetu z polskim rządem wczoraj ten dialog co 3 godziny dzisiaj tak samo drugie drugi raz 3 godziny ma najdroższe polega na tym, że komitet zbywał pytania to znaczy o takie kwestie, na które do tej pory Maćka wniósł odpowiedzi albo chciał uszczegółowić, by informacje posiadane zadawali konkretne pytania członkowie komitetu zadawali konkretne pytania w kierunku rządu po na 1, a członkowie przedstawiciele rządu polskiego starali się na zebrania odpowiada z naszych ulic zostało już dokonane ewentualnie jazdę w 25 osób w sumie delegacja Polska na nowo 20 w sporo sporo sporo miejmy nadzieję w kompetentnych osób pojechało do Genewy z posłuchajmy co wczoraj w rozmowie z Kubą Janiszewskim w programie połączenie z mówiłam na temat sposobu dialogu, jaki wprowadził rząd z komitetem ONZ boskim w pani doktor ma Monika Zima-Parjaszewska ekspertka od problemów osób z niepełnosprawnościami, a przede wszystkim ekspertka od problemów polskich rządów UE w sprawie praw osób z niepełnosprawnościami wskazywała na to jak wyglądał poprzedni MON w taki epizod tego dialogu, czyli moment, w którym wymieniana jest korespondencja między komitetem ONZ woskiem, a polskim rządem posłuchajmy jej przykładów komitet pyta co zrobiliście, żeby zmienić definicję niepełnosprawności, a rząd, mówi że orzekania niepełnosprawności w Polsce wygląda tak w rząd komitet pytała, jakie są planowane zmiany w zakresie prawa Antydyskryminacyjnego, a rząd pisze art. 32 konstytucji gwarantuje każdemu obywatelowi w mini zakaz dyskryminacji w życiu politycznym wpaść w gospodarczym no mamo powiedz nam prawo antydyskryminacyjne więc, gdy komitet pytam, jakie działania są podjęte, żeby przywrócić zdolność do czynności prawnych dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami, a PL rząd Polski odpowiada żonom taki art. 12 tłumaczony jako zdolność prawna, bo są ograniczenia wolności do czynności prawnych ze względu na niedorozwój umysłowy i krótka w tak mówiła wczoraj dr zima Parjaszewska wzór w programie połączenie Kuby Janiszewskiego cała rozmowa szalenie państwu polecam naszym archiwum na tokfm PL albo fabrykacji tokfm jeszcze raz przypomnę dr Monika Zima-Parjaszewska w programie połączenie u Kuby Janiszewskiego ogromnie polecam element ten wywiad i wszystkie pozostałe z resztą z panią doktor da więcej szczegółów, ale czy ten sposób dyskusji, a ja nazywam głuchy telefon towarzyszył też dzisiaj i wczoraj w tym nad przesłuchaniem w Lyonie, kiedy można było odnieść takie wrażenie myślę, że członkowie rządu starali się jak najobszerniej odpowiedzieć na pytanie zadane zadawane przez komitet da ME nowy siłą rzeczy tym nie zawsze te pytania odpowiadały tak w punkt natomiast ze nos całe przesłuchanie trwało długo więc, więc jakieś informacje uzyskaliśmy musimy przyznać, że nie padło zbyt wiele Ameryki konkretnych deklaracji co o tym jakie z jakich zmian oczekiwałby Rzecznik Praw Obywatelskich, gdzie widzi takie najważniejsze pierwsze do zajęcia się problemy i sprawy czy dochodzi do zmiany wprawie czy też właśnie mnie już dość tych zmian wprawie najważniejsze jest ich realizacja o tym, będziemy zaś w drugiej części pani Agata Kwaśniewska z zespołu ds. równego traktowania w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jest państwo i moim gościem jak państwo słyszeli przedstawiciele rzecznika też są w Genewie wraz z polskim rządem i uwaga z polskimi organizacjami pozarządowymi co tam robią organizacje zajmujące się prawami LGBT to też spróbujemy wyjaśnić w drugiej części kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu cały czas przedstawicielka biura Rzecznika Praw Obywatelskich pani Agata Kwaśniewska rozmawiamy na temat pewnej procedury, w której Rzecznik Praw Obywatelskich jest realny elementem czy podmiotem, ale główna uwaga skupia się na 2 innych 1 to Polski rząd, a drugi to komitet praw osób z niepełnosprawnościami przy ONZ mówimy o tym, dlatego, że właśnie dziś i wczoraj odbywały odbywało się przesłuchanie to też może można mówić o spotkaniu dialogu, w którym komitet przepytywał Polski rząd z realizacji konwencji praw osób z niepełnosprawnościami mamy taką konwencję w Polskim prawodawstwie musimy ją realizować tak, by jak z nią jak z jej realizacją jest no to właśnie mnie LPR PiS gorzej, zwłaszcza jeśli spytać ekspertów Rzecznik Praw Obywatelskich współuczestniczy w tej procedurze i jak pani mówiła na początku przygotował można powiedzieć raport alternatywny czy raport, który obok tego rządowego w tak, aby wskazać jak z jego punktu widzenia wygląda sytuacja na co ja rozumiem roboty szerokiej do tego już nas rzecznik przygody przy zwyczaju, ale nas doszli byście państwo szczególną uwagę, a on tak to przede wszystkim spośród 84 rekomendacji, które rodzinom z Arką Gdynia nowy w te na pewno warto podkreślić, że w Polsce wciąż nie ma jednolitego systemu orzekania niepełnosprawności to sobie, że kraj piszą do nas zawsze osoby z niepełnosprawnościami przypomnę adres raźno analizy małpa to klub KSM orzecznictwo, o co chodzi, jaki mamy kłopot przede wszystkim ważne, żeby takie takim jednolity system było ich funkcją w oparciu o wsparcie wymagane dla innej dla danej osoby ani dysfunkcje zdrowotne tak jak to niestety miejsce teraz też wyobrazić, że w Polsce mamy aż 6 systemów orzekania niepełnosprawności w tym 4, które ustalają uprawnienia do świadczeń rentowych, a jeżeli osoba może przejść przez wszystkie nawet wtedy, gdy chodzi o to, że Zygmunt, żeby uzyskać różne uprawnienia trzeba uzyskać różne orzeczenia o tej niepełnosprawności system jest de no to jest totalny bałagan osoby z niepełnosprawnościami same są zdezorientowane, gdyż jest realne utrudnienia w korzystaniu praw, a jeżeli potrafią się o systemie porusza co nam, że nie są osobami z niepełnosprawnościami tego wręcz przeciwnie Super mocami no no choćby wspomnieć ustawę o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób jest niepełnosprawnych ona określać niepełnosprawność jego niezdolność do pracy i wykonywania ról społecznych nowa jest oczywiste, że wiele osób z niepełnosprawnościami z powodzeniem pracuje wykonuje różne role społeczne, więc no po prostu to wymaga bardzo pilnej zmiany dla idei może dlatego komitet pytał Polski rząd, kiedy zamierza ujednolicić i jej dostosować do konwencji, gdyż samo definicji niepełnosprawności takie zamierzam w Andorze doszły takie nudne prawnicze pytania co się okazuje, że efekt w postaci bałaganu dziś nie wiemy co to oznacza zwolnienie z niepełnosprawnością nie może ujednolicić samo orzecznictwo tak no to jest po prostu podstawa zacny korzystania ze wszystkich praw, przez które powinny przysługiwać osobom z trudnościami tak samo wszystkim innym osobom orzeczenie niepełnosprawności pierwsza sprawa druga to niezwykle istotna sprawa instytucję ubezwłasnowolnienia funkcjonująca obecnie w Polsce instytucja ubezwłasnowolnienia UE jest niezgodna z konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, ale z konwencją, mówi że w ogóle nie wolno, bo ubezwłasnowolnia Śródziemne w łeb konia zniknąć z nich też machanie sprawą konwencja kładzie nacisk na to, że osoba z niepełnosprawnością powinna móc podejmować samodzielnie decyzje we wszystkich dotyczących sprawach to nie jest tak, że to osoba powinna zostać pozostawiona sama sobie jak najbardziej konieczne jest wsparcie dla takiej osoby w korzystaniu ze wszystkich rozwiązuje praw natomiast nie może ona być pozbawiona możliwości decydowania o sobie jest, ale jeśli jest to osoba, która nie jest w stanie racjonalnie decydować o swoim zdrowiu to po to jest rozmiar wymyślono ta koncepcja ubezwłasnowolnienia, żeby w pewnym sensie o paradoksie zmusić tę osobę do zdrowszego życia, więc jak może to jest to jest niestety duże uproszczenia instytucję ubezwłasnowolnienia też w Omanie, gdyż ogranicza możliwość podejmowania decyzji w takich codziennych sprawach w stylu dysponowanie swoimi finansami to też wprowadza takie bardzo istotne ograniczenia n p . pozbawia prawa głosu osoba całkowicie ubezwłasnowolniona nie może głosować w wyborach nie może decydować o dno o tym kto będzie rezydował w Polskim parlamencie są naprawdę ograniczeń rozwiąże to my jako społeczeństwo uznajemy, że część z nas to osoby, które nie są w stanie podejmować racjonalnych decyzji na żadnym poziomie i im ktoś najczęściej ośrodek opiekuńczy czy opiekunowie prawni z za nią zdecydują to jest ten stary system, którym pani najazd chodzi o to, żeby odejść od niego, żeby to osoba z niepełnosprawnością inna miała możliwość wyrażenia swojej decyzji A2 jest zgodne ze swoją wolą, ale wiadomo raz na haczyk, a zysk polega na tym, że się tego zdaje sobie ze oddamy jej prawa, czyli wolność to zarazem PRL wraca, bo w bardzo mocnym nastąpił po był kwestia odpowiedzialności, czyli tego co się z nią będzie dalej działo rozumiem, że to nie jest proste skreślenie przepisu musiałby zatem, iż cały system wsparcia, a tego w Polsce nie ma tak jest no i zmiana instytucji bez zezwolenia wymaga gruntownych zmian właśnie w wielu obszarach było to psy wszystko połączone dlatego też tak ważne stworzenie planu planu wdrożenia konwencji głód i czegoś takiego bardziej długoterminowego planu działania co nie może być się po prostu wyeliminowanie instytucji naszego porządku prawnego mnie toczy się właśnie wiąże z ZUS z wprowadzeniem takich jakich mechanizmów ułatwiających korzystanie z tych prac rozmywa dających groźną lukę, która się pojawi zamiast prostej o ubezwłasnowolnienie władzy z tak czy w ogóle rząd Polski ten poprzedni przygotował jakiegokolwiek jakikolwiek taki większy dokument z strategię taktykę na to, żeby wdrażać konwencja, a właściwie nawet przy nie chce mówić to wdrażać nowe cele wdrożyć nowy sposób myślenia o niepełnosprawności w gnoju nie wolno spraw niestety do tej pory nie doczekaliśmy się ją kompleksowego dokumentu właśnie z dnia regulującego o wdrażanie konwencji takie jednolite c całościowe wdrożenie konwencji do rządu do polskiego porządku prawnego do są podejmowane jakieś działania legislacyjne w poszczególnych obszarach teraz to wszystko wszystko właśnie nie jest skoordynowane w alei też nie postępuje na tyle szybko, jakbyśmy sobie tego życzyli wszak na co jeszcze rzecznik zwraca uwagę mówią panie o ubezwłasnowolnieniu mówią panie w orzecznictwie co jeszcze tak jest na pewno wsparcie z kory wprowadzenie za niezależnego życia i to też stres związany z prezesem gdyńscy sygnalizacji trudne są bowiem Fed jest choćby wzrost o na takie odchodzenie od instytucjonalnego modelu wsparcia, czyli właśnie umieszczania osób z niepełnosprawnościami w instytucjach stylu domy pomocy społecznej, a przechodzenie do wsparcia w społecznościach społecznościach lokalnych co znaczy w udzielaniu skonta jest bez wsparcia jest miejsce zamieszkania, żeby ona nie była zmuszana do zmiany swojego miejsca zamieszkania w UE tylko ze względu na to, że nie jest osobą z niepełnosprawnością jest nawet wyobrażam, że takie domy opieki to jest rola dla społecznych służy oczywiście argumentu finansowego, bo zawsze i tak pojawia, więc czemu ja mam go nie użyć, że takie wsparcie instytucjonalne jest ta jest droższa dlatego, że to ZUS utrzymanie całych domów natomiast takie takie wsparcie, jakim pani mówi z społeczne w w danej wspólnocie są wśród sąsiadów w swoim miejscu nie jest być może nawet tańsze, ale za to trudniejsze i żelaza wymaga on wyższy kapitał społecznego od nas wszystkich większych umiejętności samych urzędników taki drobiazgowość jej większego w skierowanie się na tę konkretną osobę, która potrzebuje pomocy ani na grupa takie taką uniwersalną grupę osoba z osób z niepełnosprawnościami szalenie trudno z, a tak chodzi o to, żeby dostrzegać tą konkretną osobę, ale tez i trudniej niż zwrócić się do worka i Dżamal wizja, ale żona chodzi o realizację podstawowych praw człowieka z niepełnosprawnościami tutaj to jest realny argument że, że to jest trudniejsze czy to jest łatwiejsze w UE, bo po pierwsze to co pani wspomniała, że takie wsparcie Invest in z analizowanych właśnie środowisku lokalnym w na pewno jest tańsze niż właśnie opłacani utrzymywanie stałych instytucji el po drugie co to jest właśnie klub problemu to znaczy chodzi o to, żeby dostrzegać osoba dostrzegać osobę ich sposób w jaki można jej należy jej ułatwić korzystanie ze wszystkich praw UE praw człowieka praw przysługujących jej w społeczeństwie chodzi o to, żeby nie dostrzegać też problemów tych dysfunkcji zdrowotnych tylko właśnie skup się na tym, jakie wsparcie w jaki sposób do danej konkretnej osobie można udzielić, żeby ona mogła mógł żyć tak jak tak jak inni ludzie, choć jest tym, że przyszedł maj los pana Łukasza bardzo dziękujemy panie Łukaszu i Wardzała niż raz na dzień dobry redakcjom kwotowanie handlu UE 6 maja dzień dobry panie Łukaszu i poeta gość pisze tak z chciałem przypomnieć, że nie tylko internet, ale także telewizja jest przed polem dyskryminacji tu pan Łukasz odnośnie tego, o czym już w pierwszej części, gdzie Jaś niepokoiła, że może strona tokfm PL nie jest dostosowana do potrzeb osób niewidzących w i pan Łukasz pisze tak w telewizji też dyskryminacja bowiem nie ma audiodeskrypcji, która jest niezbędna dla osób niewidomych w, a dla niesłyszących z kolei pisze pan Łukasz nie ma tłumaczy w krajach UE stany Zjednoczone i w większości krajów Unii Europejskiej to jest standard and i to bank weźmie też zainspirował do tego wątku związanego ze udostępnienie urzędów osobom w Ernst and in z ruchem, bo to jesteś taki duży problem, że nie ma tłumaczy w UE oraz języka migowego i w fakcie osoba głucha zawsze musisz udać takie urzędu z jakiegoś rodzaju towarzyszem Wojtczak Cuneo jedno tłumaczy języka migowego powinien być zapomniany każdej osoby głuchej w urzędach wynika z serwisu wrzucają, ale tak nie jest BNO dążymy do tego, żeby te przepisy właśnie były respektowane w ale wolę stać w rządach jest trudna, a co dopiero co dopiero takie jest nowinki świata cywilizowanego jak w torze osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z takiego urzędu w sposób podobny jak inni to znaczy też tam będzie przeżywać koszmar nie będzie jeszcze, gdzie złożyć, w który dokument ale, żeby w ogóle mogą spróbować, więc to wszystko brzmi jak w takim luksus krajów wysokorozwiniętych, które mogą zająć się głęboko dyskryminowanym mi, ale jednocześnie wymagającymi szczególnego skupienia na grupami, a może my nie jesteśmy żadnym etapie to muzyczno gdzieś bez istnieje od 2 ze wskazaniem, ponieważ rozmawiamy jednak o podstawowych prawach każdego człowieka no i proszę wierzyć takie dostosowanie do chociażby dostępności urzędów do potrzeb z niepełnosprawnościami niekoniecznie musi wiązać z jakimi najnowszymi nowinkami technologicznymi w ERM Anno oto chodzi o byłym przede wszystkim dostępność architektoniczną, która powinna być się stare budynki powinny być stopniowo dostosowywane nowe wszystkie budynki użyteczności publicznej powinny być też stwarzali podszedł do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową to właśnie zapewnienie pomocy tłumacza migowego po nocy są takie rozwiązania, które jestem przekonany jesteśmy w stanie wdrożyć no co naprawdę nie jest dziś ICT też nie jest tak, że mówimy o tym od wczoraj w MDM zwracamy się z uwag konwencja w Polsce została rozliczona w 2012 roku została przyjęta przez psy ONZ w 2006 roku w nawet seks to nie jest tak, że nagle zostaliśmy postawieni przed koniecznością lekkiego żywych Narodowego, ale zmiany wszystkich przepisów i praktyki stosowania chodzi tylko o to, żeby zobowiązania międzynarodowe, ale Polski respektować ba bardzo miła pani mówi to nie jest kwestia luksusu tylko podstawowych praw człowieka, że to jest klucz sprawdzono czy podkreślenie tego, że nie mówimy o czymś co się należy tylko tym naj bardziej uprzywilejowanym przez mostek wręcz przeciwnie com absolutnie wszystkim, gdy już jezioro porozmawiać o mnie tym, dlaczego pojawił się wątki tzw. terapii Converse Sejny 3 wątki związane z osobami z Andory orientacji homoseksualnej w czasie rozmowy rozmów o osobach z niepełnosprawnościami, ale mam nadzieję, że ten wątek wróci na antenie Radia TOK FM do tego, że sama dr Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich będzie naszym gościem jutro w radiu TOK FM po trzynasty 40 w programie połączenie u Jakuba Janiszewskiego on nadzieję, że też ten wątek się pojawi podnosiły go między nimi organizacje pozarządowe w 1000 zlotego odniósł chodzi o zakazanie leczenia homoseksualizmu w Polsce to wciąż w Polsce jest niestety legalne, ale dziś kończymy i zobaczymy co będzie dalej zerwania Beata Kwaśniewska z zespołu ds. równego traktowania w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich była państwa i moim gościem dziękuję dziękuję
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA