REKLAMA

"Pytania do TSUE będą się pojawiać. To normalne działanie w nienormalnej sytuacji przygotowanej przez polityków"

Analizy
Data emisji:
2018-09-05 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:10 min.
Udostępnij:

Agata kowalska rozmawia z sędzią Piotrem Gąciarkiem ze stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia i z sędzią Moniką Pawłowską, rzeczniczką prasową Sądu Okręgowego w Łodzi. Rozwiń »
Tematem audycji jest kwestia pytań prejudycjalnych kierowanych przez polskie sądy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Kanwą najnowszego pytania jest sprawa, która toczy się między miastem Łódź, a skarbem państwa i czy rzeczywiście tego typu sprawa, według sędziów, powinna być wykorzystywana do zadawania pytania prejudycjalnego? Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Audycja Analizy, Agata Kowalska przy mikrofonie. Ze mną w studiu sędzia Piotr Gąciarek ze stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia, dzień dobry, a telefonicznie z nami jest sędzia Monika Pawłowska, rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Łodzi, łączymy się telefonicznie. Dzisiaj trafia do nas wszystkich informacja, dosyć mocno interesująca, że właśnie jeden ze składów sędziowskich w Sądzie Okręgowym w Łodzi skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne. O pytaniu samym będziemy rozmawiać, ale mnie zaciekawiło to, że kanwą tego pytania jest sprawa, która toczy się między miastem Łódź, a skarbem państwa i czy rzeczywiście tego typu sprawa pani sędzio, powinna być wykorzystywana do zadawania pytania prejudycjalnego? Rozwiń »
Bo przepisy te prawa unijnego i oby tzw. reformę wymiaru sprawiedliwości czy to nie jest w Brzozie publicystycznego wrażenia z pewnym nadużyciem to jest decyzja indywidualna każdego składu sędziowskiego przepraszam tak naprawdę każdy skład sędziowski ma prawo w momencie, kiedy podejmie wątpliwość co do ich zgodności jakich przepisów zwrócić się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału w ramach uraz rzeczywiście dotyczy skarbu państwa jak odprawa od lat AP, w której jak on już wskazał w twoim uzasadnieniu dotychczas robili z siebie skazuje na duże prawdopodobieństwo, że wyrok w sprawie może być niekorzystne dla skarbu państwa w ten sposób sąd uzasadnił jak konieczność nadania tego pytania prejudycjalnego no właśnie to jest ten kluczowym momencie mówią o tym, słuchaczom, że stroną postępowania skarb państwa, dlaczego sędziowie z wniosku włożą dużo ludzi z tego obrazu o 1 z osób o swoją przyszłą niezawisłość niezależność sądu i o ewentualne postępowanie dyscyplinarne czy to nie jest jednak za daleko posunięte wnioskowanie przecież na razie nic złego się nie stało tak robić Romain dur da się nie stało to i tak krok tak jak powiedziałam indywidualna decyzja każdego składu sędziowskiego natomiast, jeżeli taka obawa w składzie sędziowskim potrwała do uważam, że badanie takiego pytanie jak najbardziej ambitne Sąd Okręgowy uznał po prostu w tym składzie, że obecne w LM sądownictwa dyscyplinarnego wobec Węgier polder stwarza zagrożenie dla nich było na większości sędziów w konsekwencji może naruszać prawo obywateli do rzetelnego procesu i chodzi tutaj odmiany, która weszła w życie dotyczące postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów z pani sędzia ma jeszcze jedno pytanie czy pani zdaniem ten dzisiejszy to dzisiejszy decyzja sądu to jesteś taki sygnał, że za chwileczkę posypią się i sądów rejonowych okręgowych apelacyjnych, a pytania prejudycjalne do Trybunału o bardzo podobnej treści nie tylko w sprawach, w których strony skarb państwa, ale choćby w sprawach karnych, gdzie stroną jest prokuratura innymi słowy czy to nie uruchamia jakieś lawiny, która będzie nam nie będzie służyło stronom postępowania w ich mniej myślą o rok w grudniu uruchamia żadnej lawiny, ponieważ tak naprawdę jestem przekonana o tym, że każdy kąt każdy sędzia orzekający w sprawie bardzo rozważnie podchodzić do pytań prejudycjalnych to nie to pytania, które nadaje się nagminnie i bez powodu śmiałków dogadają się, że jeżeli zaistnieje taka potrzeba może się zdarzyć oczywiście żart on po takie pytanie również bada lato nie sądzę, żeby to spowodowało jakikolwiek plan bardzo dziękuję sędzia Monika Pawłowska radzi Biowska rzeczniczka prasowa sny z Sądu Okręgowego w Łodzi, z którego dzisiaj jak usłyszeliśmy z wypłynęło pytanie prejudycjalne do sądu ochrony dorosłych do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i oczywiście pytanie obraca się wokół tzw. reform wymiaru sprawiedliwości za mną studiów tych państwo już słyszeli PN sędzia Piotr Gąciarek ze stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia w przyjrzymy się najpier w w sposób wręcz szkolny temu pytaniu dostawcy Violi nikogo mogłabym powiedzieć, ale generalnie sąd pyta Trybunał czy przepisy traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy interpretować taki sposób że, aby zapewnić o o skuteczną ochronę sądową w należy usunąć sprzeciwić się przepisom, które powodują wpływ polityczny prowadzenie postępowań dyscyplinarnych powstawanie ryzyka i wykorzystywania systemu dyscyplinarnego do politycznej kontroli orzeczeń możliwości wykorzystania w postępowaniach dyscyplinarnych dowodów uzyskanych za pomocą przestępstwa teatru to jest wszystko go sformowany w hermetycznym językiem prawnym tak muszę muszą być ale o co w tym w pytaniu, choć to ludzie są pyta czy przepisy te dyscypliny manewrując całą władzę nad postępując sprawę w ręce 1 politycznego ministra z Regionalnego nie zagrażają nie kłócą się z ideą niezależności władzy sędziowskiej, ale wiedzą co jest o tyle jest pewne założenia i ona jest też bardzo głęboko wpisane w uzasadnienie zadania tego pytania, że oto mamy już system w ustawach, które je upolitycznia choćby tą procedurą strona rozumie tak, ponieważ to sędzia się przystosują mówi o wieku z posłem z planem to może ja się w balonie wraz z wyroku niezawisłość to jest coś więcej takie są Puszczy moje własne sny Dolnego niezależnym orzekania to jest takie jak cwaniak porównania ktoś użył jak i antyseptyczne soli sal operacyjnych to nie są także ślub daje nam słowo honoru na pewno mu ręce i jest wyspany i trzeźwy dobrze wykona operację, ale zyskują pewność, jaką pacjenta czy rodziny pacjenta są absolutnie wszystkie procedury przestrzegane na tym bloku operacyjnym wiem to po godzinie się wydaje, że sąd w Łodzi mówi tak ta sala operacyjna nie jest czysta trasa ich wyobrażenia Niemiec jest Muza i ja jest on ciągle coś, mimo że zawieranie z filmów, ale na tym, że już o niezawisłość zagrała wtedy, kiedy ludzie mogą wybrać wzór najbardziej sprawił również będzie odebrane przez ludzi nie jako niesprawiedliwy tylko wyrok wydany przez sąd turniej nie zależy, który spudłował Kony politykom i w odbiorze społecznym boi się polityków tutaj jest gotowa, choć głęboko, że staniemy się przestraszą tylko, że będzie żal, że syn zaś dobre wyroki to ludzie no postrzega tak dziś przegrają z lokatorem skosem skazany dziś przegrają ze skarbem państwa moją sprawę nieruchomości pieniądze i stał tak nie, dlatego że sąd uważa, że rację skarb państwa są mocniejsze komórkę sędzia przebój polityków ja wiem tylko mnie chodzi o to, że to pytanie prejudycjalne sformułowane w taki sposób jego uzasadnienie, że sąd w Łodzi bardzo ostro i bardzo mocno w określa skutki tego co się wydarzyło w rozdaniu w prawodawstwie, czyli właśnie pisze o upolitycznieniu mnie całej procedury dyscyplinarnej o absolutnym upokorzeniu UPO upolitycznieniu krajowej rady sądownictwa i nazywa to po imieniu, a potem pytała Trybunał to na pewno zgodne z prawem unijnym, a nierzadko jak bardzo wspólną drogę sądową dzień niż w roli zwyczajnego być może takie wydają się, że pojawiały nie sądzę, że masowa mogą się pojawić tak myślę o losy są w drugą próbą podsumowania tego co my obserwatorzy życia poprzez cóż z tego co się dzieje coś środowiska sędziowskie stowarzyszenia sędziowskie Iustitia samorządy zawodowe widzą tak mocno wzrósł z 2 zlote tyle co do obrotu jeszcze ostrzej jestem pewna natomiast rzeczywiście to z wzbudza moje zdumienie, dlatego że przyzwyczailiśmy się do takiej wstrzemięźliwości złości polskich sądów i sędziów pytanie, którędy i rent socjalnych w ogóle nie znaliśmy prawie i nazywania ostrymi słowami tego co się dzieje w ustawodawstwie też nie było, a teraz nagle pani redaktor nie czas jest na spokojną na delikatną debatę w momencie, kiedy kandydata przesłuchuje się właśnie z najwyższą górą w sądzie biznes, ale będzie człowiek, który zlecał przesłuchanie kobiety rodzącej wyszła bez komentarza od stycznia weszły do komentowania realizowanych i Gdyni i słyszymy o tym, że prokurator Okręgowy w obecnym już nie będą od wysokiego szczebla i to pod lupę kadrów, kto sędziów to często uznaniowych skoro tak to nie uwzględnia osób taką listę zrobimy to jest dobry po linii prokuraturze akta nie to nie są żarty za chwilę zaczną się, że represje wobec sędziów, ale panie sędzio pan nie wiem czy pan sam, ale wielu sędziów mówiono naszej antenie nie uratuje nas Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej to my sami tutaj na miejscu musimy uporządkować, więc zastanawiam się jeszcze raz jak rozumieć ten to pytanie prejudycjalne w tej konkretnej sprawie, dlaczego pana zdaniem Sąd Okręgowy zdawał na taki jest byśmy coś czekamy na odpowiedzi w zakresie związanym z Europejskiej sądy polskie są sądami europejskimi stosują prawo europejskie niezależność sądownictwa w Polsce to jest nasza taka prywatna wewnątrz Polska sprawa i z tym w pewnych ramach prawnych pewnej wspólnocie Mont nowoczesnego procesu w innym kraju Unii i wszyscy oprócz ludzie z Nergalem różne sprawy zadał pytanie Sąd Najwyższy czekamy na odpowiedź na pytanie Sądu Najwyższego wprawdzie w innym to w kontekście, ale też reż Borys indyka to jest inny kontekst sędziów Sądu Najwyższego najprawdopodobniej ze spotkań co najgorsze będą przeniesieni w stan spoczynku wbrew prawu i wbre w swojej woli w sędziowie sądów powszechnych orzekających właśnie w tych na podstawowym poziomie w różnych sprawach wydający wyroki bezpośrednio dotyczące sprawa wolności człowieka bądź pewny, że są sprawy interesujące władze mogą sporo się z innego stanu i innego rodzaju akcjom także z represjami innym i ten to zagrożenie, iż sąd w znaczącym poziomie przy rosnącym poziomie niższym podstawą Dudzie sądy powszechne orzekają w Łysą górą jasne rozumiem, a jeszcze 1 brzmi ciekawie Otóż pytam przez nią rzeczniczka Sądu Okręgowego w Łodzi czy teraz nie jest także będzie toczyć się sprawa karna, a stroną w tej sprawie prokuratura z urzędu i kary oskarżony będzie korzystał z tego prawa, jakim jest wniosek o zadanie pytania prejudycjalnego w UE do Trybunału po to, żeby np. przedłużyć sprawę zawiesić sprawę na niewiadoma jak długo odpowiem ryzyko, jeżeli władza wykonawcza politycy podważają zaufanie do nas możliwość dla celów politycznych niszczą zaufanie osobliwością regulują system rolą kampanie szkolącą sędziów sądu to niemożna mieć pretensji nawet do oskarżonego czy do nich uczestników, że będą wyrażać swoją mądrość do tego czym są na pewno nie są niezależni Aniela dynia to oni będą korzystać z tego, że nie mogą już za wzorową przyszłych oskarżonych co zrobią, ale tak rzeczywiście może być tylko nie sędziowie nie są domeną za to ponosić odpowiedzialność to nie jest to nie jest wina sędziów, że tak się, żeby oszczędzać momentów, że zaczynamy już tak co do zasady możemy zainstalować wątpliwości czy nie jest niezależność sądów niezawisłość zagrożona wstępował do tego, że polscy chcieli bawić zapałkami wywołali pożar, a teraz mają problem wzrosną pensje są zdziwieni wszyscy możemy poparzyć jeszcze wracając do tego pytania prejudycjalnego pojawia się Ziaja ltd kwestia postępowań dyscyplinarnych i obawa wprost wyrażona przez ten skład sędziowski, że ten wyrok niekorzystny dla skarbu państwa może skończyć się postępowaniem dyscyplinarnym wobec któregoś z sędziów ze składu nie ma bezpośredniego przełożenia prawda, bo to nie jest tak, że skarb państwa może uznać, że sędzia wyrokował niesprawiedliwie, więc rozpoczniemy drwina Arka to nie jest tak źle konserwowana stara socjalistyczna w sklepach są bizony zawsze wszędzie przez urzędników, a konkretnie przez polityków z niezrozumienia przez Prokuraturę Generalną skarbu państwa to także ze skarbem państwa i naszymi funduszami rządzą ministrowie rządzi premierze dzielą ministrów to jest napad zarzucono narażenie może się stać ja generalnie w rejonie Ziobro podpowiadać z nią osunięciem się polityką, ale co się może stać odpowiem tak mieliśmy właśnie w Czosnowie karnisz słowa sędziego ciężkim kacu przyswoić szykany i łaskawie mu rzecznik to umowy z takim uzasadnieniem, że na ziemi na drugi z pań też takie rzeczy nie robić, gdy sprawę mieliśmy bardzo dziwne wypadki działy się wokół sprawy prywatnej pana ministra Ziobry w sprawie śmierci ojca, tym bardziej że w sprawie biegłych obecnej sędzi jakiś taki dziwny ruch prokuratury mający takiej poza jakieś dziwne wpłynęły dziś nie wpłyną ukierunkować poniosą na takich chwil, ale już w tym Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej nią i tych sędziów do tego, że dziś będą dziwne działania prokuratury jak pan nazywa to akurat nie ma nic wspólnego z upolitycznieniem krajowej rady się albo ze jest postępowaniem dyscyplinarnym powołanie przez polityczną kraju w sądownictwie zasiadają przedstawiciele 2 formacji politycznych PiS -u i Kukiza sędzia ubrani są sprzeczne z konstytucją i to oni grają w takim trybie i takich ludzi politycznie zależnym dyspozycyjność znanej to jest realne zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej, bo zarasta machina może po 2 i dyskontów naprawdę żarty Maciek błędy sędzia chory obłożnie to będzie ona pod nieobecność sędziów SN forma mniej praw i oskarżony o rozbój, a tak nas traktował z no dobrze, ale teraz i tak może się zdarzyć, że ta zemsta to różne dziwne działania pan to nazywa spotkają ten skład sędziowski właśnie po tym, jak woda po zadaniu tego pytania prejudycjalne Rios nie wyobrażam, żeby gdziekolwiek negatywne w i działają już podjęte wobec sędzi, która w tym składzie zasiadała, która korzysta z nich konstytucyjnie wątłej niezależności niezawisłości i ponieważ ratyfikowane umowy międzynarodowe traktaty unijne są częścią polskiego porządku prawnego i wyprzedzają swoją stosowanie uważano bowiem prawnik teraz już dawno skończyła mówi jak obywatel, który szanuje konstytucję, ale władze nie szanuje, więc ten powoływanie się na przepisy troszeczkę już przestał być nie jest to może być wyczulonym zdążysz przyszłam z na konstytucję musimy się powoływać bronić albo sądy są silne konstytucją ona, bo mają działające w konstytucji ustaw to, że władza polityczna ataku z policyjnych, ale nie wolno obcować, a tarczą sądów jest konstytucja wierność prawdzie w będzie fala takich pytań prejudycjalnych 9 sędziów chorowali nie spodziewam, ale myślę, że to nie jest nic nadzwyczajnego i takie pytania się pojawią mi, żebym się prawdy jest formalnym Otóż to jest normalne działanie sądów nienormalna sytuacja powoli politycy w po Gąsiorek sędzia Izby członek stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia bardzo dziękuję za spotkanie
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA