REKLAMA

Jak wypadła Polska przed komitetem ONZ ws. wspierania osób z niepełnosprawnościami?

Połączenie
Data emisji:
2018-09-06 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:31 min.
Udostępnij:

Co i w jaki sposób o osobach z niepełnosprawnościami mówił polski rząd podczas sesji Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami? Dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich w rozmowie z Jakubem Janiszewskim. Rozwiń »
- Jeżeli miałabym to ująć jednym słowem, to byłoby to słowo "paternalizm". To widać było w odpowiedziach rządu na pytania członków komitetu. Sformułowania, jakie padały ze strony rządu, były paternalistyczne, mówił np.: "nasze osoby niepełnosprawne mają marzenia". Ale zróbmy taki eksperyment i zastąpmy "osoby niepełnosprawne", abstrahując już od niepoprawności też tego sformułowania, "kobietami" albo "Żydami". Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, dzień dobry. Świeżo po powrocie z Genewy, w której przed komitetem ONZ d s . praw osób z niepełnosprawnościami Polska tłumaczyła się z wykonania konwencji z tych pierwszych 2 lat wykonania konwencji. Z 6 nawet. Z pierwszych 6. Myślę, że to tylko ten okres dwuletni jest brany pod uwagę, czyli całość całość. Dobrze to co jest istotne, to że delegacja rządowa była bardzo liczną i bardzo mocno próbowała przekonać komitet, że stara się i bardzo bardzo dużo robi. Rozwiń »
Problem polegał na tym, że właśnie z tych dokumentów, które zostały komitetowi przedstawionej odpowiedzi komitetu w na raport Polski i następnie w odpowiedzi Polski na te uwagi komitetu, o co tak wygląda też taki dialog już starego w zasadzie rysował się taki obraz, że Polska bardzo tak powiedziałbym raczej nie próbuje przekonać, że żal, że zrobi wszystko co możliwe atak na dobro sprawy jest nawet problem z tłumaczeniem samej konwencji, bo 1 z pierwszych podstawowych punktów, które można znaleźć na stronach komitetu to jest właśnie to może Polska poprawia tłumaczenie konwencji co już samo w sobie pokazuje, że nie podeszliśmy do tematów bank szczególnie poważnie ale jakby zastanowić nad tym co było leitmotivem czegoś od grania i tego jeszcze można użyć słowa przesłuchania polskich stron tego co pani

Paternalizmu, jeżeli miałabym to ująć jednym słowem, to byłoby to słowo paternalizm. To widać było w OOM w odpowiedziach rządu na pytania członków komitetu sformułowania, jakie padały rząd mówił np. nasze osoby niepełnosprawne mają marzenia, ale zróbmy taki eksperyment i zastąpmy osoby niepełnosprawne abstrahując już od dna niepoprawności też tego sformułowania kobietami albo Żydami nasi Żydzi mają marzenia nasze kobiety mają marzenia te paternalizmu natomiast, jeżeli pan redaktor pozwoli to ja bym powiedziała w ogóle na początku taką historię, która stanowi doskonałe podsumowanie tego tego wyjazdu TIL tego posiedzenia komitetu w sprawie Polski i tego paternalizmu właśnie tego jak dużą rewolucję musimy sobie zrobić w naszych głowach przede wszystkim wczoraj wracałam z Genewy samolotem jest samolot był spóźniony mer z przyczyn leżących leżących po stronie linii lotniczej i w pewnym momencie nie członek załogi pokładowej nam to tłumaczyło to opóźnienie w i potem ponownie włączył mikrofon powiedział trener no jest taka sytuacja mamy na pokładzie specjalnego pasażera ten pasażer jest już na pokładzie satelity, ale jego wózek jest pod pokładem i ten wózek pod pokładem ma baterie litowe i my nie wiemy czy to baterie mogą się pod pokładem znajdować czy nie, więc opóźnienie wyniesie jeszcze kilka minut więcej, ale chodziło o osoby z niepełnosprawnością w pani Katarzyna wierzono skok, która prowadzi na profilów dna profil będzie strona na Facebooku pełnoprawna i podaje te dane po po uzyskaniu jej zgodą oczywiście i to i to pokazuje, bo ktoś może zabrać ale o co ci chodzi przecież osoba z niepełnosprawnością ma specjalne potrzeby być może tylko, że te specjalne potrzeby to powinny być, ale być w naszej głowie jakąś rolę nie fair i 4 dopracowane jakość ograne, a nie powinniśmy o tym, mówić wszystkim pasażerom to było po prostu stygmatyzacja tej osoby, która leciała, która miała takie same prawo znajdować się na tym pokładzie, szczególnie że z dużym wyprzedzeniem lot został poinformowany o tym, że będzie taka sytuacja, że będzie ten wózek wydaną ta batalia i gdyby nie to, że pani Katarzyna miała ze sobą kluczyk, który pozwolił jej odłączyć tę batalię od wózka to być może jej baterie i część tego tego wózka którą, która jest niezbędna jest do poruszania się zostałaby w Genewie, a nawet leciała do Warszawy w ogóle z wózkiem, które nie nie jest w pełni bezprawne natomiast taka stygmatyzacja to było po prostu upokarzająca, ale mówienie do wszystkich pasażerów o specjalnym pasaże nasza idea i to niestety jest takim epilogiem chyba posiedzenia komitetu, dlatego że właśnie w czasie posiedzenia rząd mówił o naszych osobach niepełnosprawnych rząd mówił o tym, że to osoby niepełnosprawne nas ubogaca ją wbrew gdyż, ale w naszych gmin macie chyba nam pozostało tylko naprawdę też śmiech mam chyba pozostał, ale w takiej sytuacji, że nas ubogaca ją, bo pokazują nam jak słabość można przekuć siła i t d . i ale w pewnym momencie nie wiem czy członkowie delegacji członkowie członkinie delegacji to zrozumieli w ogóle natomiast przewodniczącą to bardzo zirytowało i ona, zadając swoje pytania w turze pytań odpowiedzi, że padają faktycznie ze strony nie komitet włącznie pytania ona pozwoliła sobie na komentarz powiedziała skończmy z tym paternalizmu mam nie mówmy, że coś robimy dla dobra osób z niepełnosprawnościami nie mówmy, że ich ubezwłasnowolnia my dla ich dobra, bo to jest takie traktowanie jak w przeszłości przewodnicząca, czyli po wiceprzewodnicząca racja rentgen nar el Niemka ARD przewodnicząca komitetu, lecz jej kadencja się niedługo kończy niestety natomiast jest wybitna ekspertka w UE w zakresie praw osób, która z niepełnosprawnościami, ale symbolicznie myślę, że to też otworzyło oczy wielu wielu członkom członkiem delegacji pani profesor nie urodziła się bez rąk Wei osiągnęła bardzo wiele idei myślę że, toteż takie dotknięcie osób, która pewnie RL zna niektóre z nich nawet nie widział osoby poruszające się na wózku jest chyba też jakiejś ważnej takie ataki takie symboliczna natomiast ona powiedziała Rz nie mówmy w taki sposób osoba z niepełnosprawnościami, bo to jest coś takiego co robiliśmy w przeszłości z kobietami dla ich dobra ona nie miała praw my ich pozbawiliśmy praw ale, żeby je chronić one musiały wychodzić za mąż, by mieć jakieś prawa w ogóle i to jest podobna sytuacja RM nie wiem czy ME czy członkowie członkinie delegacji rządowej to zrozumieli oni byli bardzo zadowoleni SZ dobre samopoczucie, a rządu, ale też myślę, że było takie tam ilustrował ułomny, ale zaraz ja chcę zrozumieć 1 rzecz, bo jeżeli pani mówi o tym, by z 1 strony takim sposobie mówienia, który w zasadzie wbrew konwencji konwencja mówi się zupełnie innym konwencja próbuje przede wszystkim pokazać, że to, że ktoś potrzebuje pomocy to nie znaczy, że ta pomoc w jakikolwiek sposób stawia niżej co znaczy to jest asystentura to nadal nie jest pomoc to jest coś inaczej skonstruowanego dokładnie to jest osoba z niepełnosprawnością nie osoba niepełnosprawna notami z dużo takich przesunięć silny w zasadzie filozoficznych w postrzeganiu w ogóle tego człowieka jest czas zadać pytanie czy czy Polska pojechała tam Polska reprezentacja polskiego rządu pojechała tam z przekonaniem, że naprawdę zrobić dobrą robotę tutaj czy też po to, żeby pudrowanie rzeczywistości, jeżeli 2 zadowoleni po tym, jak zasadzie wytknięto im paternalizmu oto, o czym świadczy EMF trudno mi odpowiedzieć na to pytanie i nie wiem co było gorsza czy gdyby oni pojechali pudrować rzeczywistość, gdyby pojechali z przekonaniem, że wszystko jest dobrze i że tak dużo robią na rzecz osób z niepełnosprawnościami zabawią się, że jeżeli pojechali pudrować rzeczywistość to przynajmniej wiedzieli, że jest źle, a jeśli wahali się chwalić to znaczy, że już jesteśmy naprawdę bardzo kiepskim położeniu ARM w i niestety muszę się z panem redaktorem zgodzić PRL, bo chyba to to dobre samopoczucie od początku posiedzenia komitetu do kas zakończenia posiedzenia komitetu taka irytacja pana pełnomocnika Michałkiewicz ciała, ale po moim wystąpieniu niekiedy bardzo pani powiedziała w tym występem w same złoża czara ognia policzyła pani Lecha Wałęsy Anny Walentynowicz to irytujące Lecha Wałęsy, ale tak, ale też nie wskazywała nazwisk innych kobiet mężczyzn lekturze w zlotemu słowo Solidarność, którym tak dużo słyszymy ostatnio nadali w pewnym momencie też nowe znaczenie i my zamiast iść w tym kierunku zamiast faktycznie nie spowodować, żeby prawa osób z niepełnosprawnościami były, ale naszą wspólną sprawą, żeby były realizowane to my uciekamy właśnie w tym paternalizmu, a w taką dobroczynność pochylenie się nad osobą specjalnej troski, bo to jest ta narracja PiS sprawozdawca ze strony komitetu sprawozdawca, które nie teraz będzie pracował wspólnie z komitetem nad rekomendacjami dla Polski też w pierwszych słowach na zakończenie posiedzenia w sprawie Polski powiedział, że Polska powinna skończyć z taką z takim pochylanie się z takim nie jest taką z takim modelem i perspektywą opartą o pomoc społeczną o pomoc socjalną dla osoby z niepełnosprawnością i przejść do modelu opartego na prawach człowieka ja wiem, że to tak trudno z operacjami analizować co cudze prawa człowieka jak to jak to ja właśnie Zobacz znaczy to przejście co to jest przejście jest bardzo istotny element co to jest zerem przez ten moment, kiedy przestajemy gadać pieluchomajtek tak albo dogadano pieluchomajtki kas, ale one nie są naszczycie nasza idea listy potrzeb, bo on Otóż mamy załatwiona i lekarz nie mówimy o mówiły osoby niepełnosprawne o osobie z niepełnosprawnością, która jest indywidualnym podmiotem swoich praw swoich obowiązków nie mówimy o nich w kontekście jej rodzina, bo to cały czas się też taka też, że bardzo symptomatyczna narracja my mówimy o rodzinach osób z niepełnosprawnościami w sytuacji, kiedy to są odrębne osoby o odrębne ludzkie jednostki my nie dużo usłyszeliśmy ze strony rządu o programie 500 EUR, choć rodzina 500 plus właśnie o pomocy dla rodzin o azyl od bez usłyszeliśmy od PRL słyszeliśmy o tym, że właśnie w kąt w Iranie padały konkretne pytania jak Polska realizuje prawa osób z niepełnosprawnościami w poszczególnych obszarach n p . prawa kobiet z niepełnosprawnościami w dostępie do świadczeń zdrowia reprodukcyjnego lub w przypadku, kiedy staną się one ofiarami przemocy w rodzinie to usłyszeliśmy, że naprawa tych osób są realizowane są realizowane na zasadzie na zasadach ogólnych na zasadzie równości z innymi osobami, czyli tak samo, czyli nierówno no bo bez uwzględnienia tych szczególnych potrzeb która, która to osoby mają i którym musimy wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o zaprojektowanie np. placówek, gdzie te osoby będą uzyskiwać pomoc FR my cały czas, ale nie myślimy o tym, że, jeżeli zagwarantujemy takie same prawa jednakowe prawa to będzie w porządku, ale ja idąc do ginekologa nie musi się martwić o to co zastanę w gabinecie, bo sama wejdę na fotel ginekologiczny kobieta, która się porusza na wózku na ten fotel się samodzielnie nie dostanie, jeżeli nie będzie dostosowane do ich potrzeb jest bardzo konkretny przykład, ale w ogóle FF w perspektywie w myśleniu rządu brakuje nie, ale takiej refleksji, że my musimy zrobić coś więcej musimy coś dostosować zapewnić jakieś udogodnienia, żeby prawa tych osób były tak samo realizowane jak prawa o tych pełno sprawnych no tak zostałem teraz nad tym jak pani Agnieszce tutaj pouczać, ale czasem wyobrażam, że jak Polska idzie do ginekologa to nawet jeśli z pełnosprawnymi się zastanawiać nad tym co tam słyszy, więc niepełnosprawna jeszcze ma dodatkowe sensacje związane z wizytą tak oczywiście tutaj oczywiście odrębnym tematem jest to jest kwestia praw i zdrowia reprodukcyjnego w ogóle w Polsce natomiast właśnie tak jak pan redaktor powiedział jak kobiety z niepełnosprawnościami mają dodatkowe utrudnienia mnie i czasami po prostu też jest nie stać, dlatego że większość swoich pieniędzy wydają po prostu na jakiś rehabilitację dodatkowe rzeczy na, na której nie muszą poświęcać mu zwolnienia z niepełnosprawną aż do ginekologa nie to właśnie to przepraszam bardzo 1355 za chwilę wrócimy rozmowy w 146 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z mostu im dr Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich rozmawiamy o przesłuchanie na wasze przesłuchanie to nie jest dobre to nie jest chyba dobre określenie jak to się oficjalnie nazywa cała ta rozmowa dialog dialog działalność w dialog dialog między przedstawicielami komitetu ds. osób z niepełnosprawnościami przy organizacji narodów Zjednoczonych, a przedstawicielami polskiego rządu o tym co się wydarzyło w Genewie przy w tym, kiedy jeszcze, zanim do tego dialogu doszło do da się oficjalnie zaniknąć oficjalnie wydarzył mają gościem była dr Monika Zima-Parjaszewska, która tłumaczyła, że w zasadzie to co już wynikało z tych dokumentów z tej wymiany zdań między komitetem ma polską wymianą oficjalnej każdy może przeczytać w jaki sposób ta zmiana biegła po polskim raporcie do Polski sprawozdanie z wykonania konwencji wynika, że my się właśnie głównie w po wspieramy prawem i tym, że mamy bardzo dużo rozmaitych aktów prawnych natomiast jej występuje 1 podstawowy problem, który komisja zwraca uwagę to znaczy pytanie o to kto reprezentuje osoby niepełnosprawne, czyli w zasadzie chodzi o ich obecność w swe w gronie tych, którzy odpowiadają także za wdrożenie samej konwencji przypuszczalnie tak patrząc na to szerzej oczywiście komitet ONZ o tym, wprost nie mówi chodź weź to ich uczestnictwo w życiu publicznym politycznym czy oni są w ogóle reprezentowani w politycznie czy ten temat jakoś się pojawił podczas tego dialogu, ale pojawił się i to ze strony rządu ze strony członków i członkini komitetu, dlatego że mnie pan minister Michałkiewicz mówił bardzo ładnie o tym, że rząd stale wsłuchuje się w głosy środowiska osób z niepełnosprawnościami mówił oczywiście osób niepełnosprawnych nie mówił też o tym, Żuraw plac w pracach nad strategią, która obecnie trwają też są uwzględniane to głos za zna, ale z naszych od nas sygnał, który do nas docierają no to nie te prace odbywają się de facto wielkim za gaz zamknięty MF gronie te konsultacje z organizacjami pozarządowymi to są konsultacje z wybranymi organizacjami pozarządowymi i osobami z niepełnosprawnościami i np. członkowie członkinie naszej komisji ds. osób ponad miarę dla niepełnosprawnych w RPA, próbując dowiedzieć się od 1 w jaki kiedy takie konsultacje, kiedy takie spotkania się odbywają, jaki jest ich program nie uzyskali żadnych informacji GIIF komitet też, że pytał o to w PRL w jaki sposób i 3 osoby z niepełnosprawnościami mają dostęp mają dostęp do el do głosowania np. mogą kandydować i czy mogą głosować czy osoby ubezwłasnowolnione mogą głosować mogą kandydować oczywiście padła padło odpowiedziała Beata osoby i nie są w stanie rozeznać sytuację polityczną, a więc syna nie mogą, a nie mają prawa głosu SLD to było też taki powrót do wielu pytań związanych w ogóle z kwestią ubezwłasnowolnienia i potrzebom przynajmniej w perspektywie komitetu i zniesienia Nieee natomiast na organizację pozarządową, która i przedstawicielom osób z niepełnosprawnościami i osobom z niepełnosprawnościami, które uczestniczyły w tym w tym posiedzeniu, siedząc z tyłu wyrwy na tej sali no było trochę niewesoło to znaczy nie te same te osoby z niepełnosprawnościami mówił, że słyszą jakieś alternatywnej rzeczywistości, której na co dzień nie widzą nie dostrzegają ich głos nie jest słyszalny głos nie jest włączane i AM ich nie może zacytuję jedno stwierdzenie, bo ono chyba ona jest w mojej ocenie drastyczna i takie tam, ale takie bardzo konkretna też pani Katarzyna wieziono z kas wspomniana na samym początku przeze mnie napisała tak stanowisko rządu raziło lawiną przekłamań i wymijające odpowiedzi i to nas dotyczy niestety odpowiedzi dotyczących w miarę włączania osób z niepełnosprawnością do w ogóle procesów decyzyjnych do projektowania polityk publicznych do projektowania aktów prawnych i cały czas zresztą tak sobie myślę że odpowiada na różne pytania przychodzą do do różnych mediów i mówię trochę w imieniu osób z niepełnosprawnościami, ale ten mój mandat jest dużo chyba mniejsze od samych osób z niepełnosprawnościami to znaczy, że i staram się staram się wyrażać ich oceny ich opinii przekazywać ich oceny ich opinia natomiast mam wrażenie, że takiej refleksji ze strony nie członków członkiń delegacji nie było to znaczy, że kiedy padło pytanie n p . o poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami no to pochwalono się ile osób zatrudnionych w biurze pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych natomiast w ogóle nie powiedziano, że większość urzędów nie wszystkie, które były reprezentowane na tej sali, a wczoraj przedwczoraj płacili Power and hard tor ze względu na niewypełnienie tej bardzo minimalnej zresztą normy dotyczące zatrudniania osób oraz liczono, że każdy z nas rano potem przecież można pomagać z tego funduszu osobom niepełnosprawnym uczniem i koło się zamyka to trochę taka to jest filozofia, a no i znowu wracamy do do takiego systemu które, które właściwie był w tworzonych, bo na zasadzie gaszenia cały czas pożarów i my cały czas to pożary gasimy zamiast el zamiast prawda ale jaki pożar nikt nie ma pożarów a kto przebrnie zniesienie fali to jest coś z Animals faktem prawda inaczej my dopasujemy robimy, ale i tak i położyliśmy państwa do łóżek, kiedy tam grzecznie mrzonek tyle czekają na pomoc państwa jest stolarzem, ale te straszne co one redaktor mówi naprawdę przyjazna jest sprawa to sprawdzi Valletta z bardzo smutna KR 4 ,51 000 000 osób z niepełnosprawnościami w Polsce żyje to są szacunki, bo więcej w itu wracamy chyba do podstawowego problemu my tak się zajmujemy osobami z niepełnosprawnościami czasami nie wiemy iloma osobami się zajmujemy to znaczy my nie mamy dokładnych danych ile osób np. z niepełnosprawnością taką biologiczną w ogóle wyszło nam do systemu i orzecznictwa i w związku z tym jakoś jesteśmy w stanie tę liczbę oszacować dodatkowo istnieją różne systemy orzecznictwa SN ZUS Soski jest gruz jest MSW jak jest MON są powiatowe zespoły orzecznicza teraz trwają prace nad ujednoliceniem tego systemu i to jest świetna wiadomość natomiast zła wiadomość jest taka, że prace nad tym jednolitym systemem orzekania niepełnosprawności idą w kierunku orzekania o uwaga niesamodzielności i znowu wchodzimy w tę narrację dotyczącą osoby, na którą trzeba się pochylić jako osoba w ogóle specjalnej troski, jaką osobą niesamodzielną niezdolną znowu w poprzek w konwencji w wykazie z pytaniem po bo czasem do orzekania niepełnosprawności to jest w ogóle historia sama w sobie w jaki sposób to się odbywała realne jest odbywanie są absurdalne, bo zdarza się tak, że ktoś, kto ma to niepełnosprawność intelektualną orzeczono już wiele lat temu się co 2 lata stawiać co 2 lata to nawet tak jakby nagle się miało polepszyć się po prostu nie wydarzyć w tym też ten system jest trochę walki z rządem kontr produktywny bardzo dużo takiego mielenia poziom tego tej masy ludzkiej przestałem biura następuje niekoniecznie sensem niekoniecznie do rzecznika rządu ważne jest pytanie o to jak w polskie orzecznictwo wygląda na to jest rzeczywiście duża jak duża sprawa czy o tym, też w ogóle coś przed komitetem co działo na ten temat ze strony rządu padła taka informacja, że byłby kończymy teraz prace nad tym jednolita na jednolitym systemem orzekania o nic nic o niepełnosprawności, ale co, bo oczywiście jest pozytywną informacją natomiast już nie padła informacja, że dojdzie w poprzek konwencji padały też takie, że takie pytania ze strony komitetu dotyczące np. ile prokuratorów czy prokuratorzy Reader czy czasowo z niepełnosprawnością może być prokuratorem lub sędziom i UE pani z ministerstwa możliwość jej powiedziała, że taki, że w samym jej w sądzie żartem taki ma w macierzystym nie są osoby są sędziowie z orzeczoną nieporadny z orzeczeniem o niepełnosprawności natomiast beret i tu wracamy do tego co pan redaktor powiedział to może być przecież osoba, która ma cukrzyca to znaczy my mieliśmy przecież takie sprawy w biurze rzecznika, że byłby ktoś go osoba, która porusza się na wózku chciał zostać prokuratorem to nie jest w Polsce możliwa i ale bardzo fajnie, że pani z Ministerstwa Sprawiedliwości powiedziała, że są sędziowie są oni orzeczoną niepełnosprawnością, że sędziowie w ogóle się starają, żeby osoby z niepełnosprawnością były dobrze traktowane w sądzie natomiast w ogóle rząd nie podał żadnych danych dotyczących tego ilu sędziów ilu prokuratorów to są osoby z niepełnosprawnością PRL i znowu wracamy do tych danych my cały czas nie wiemy, o czym mówimy, a jakże nie wiem, o czym mówimy to w jaki sposób możemy tworzyć efektywne dobre jak projekty aktów prawnych polityk publicznych cały czas obraca poruszamy się trochę nudno pływam pływam po prostu beze rzetelnej wiedzy na temat zjawiska jak właściwie w tej chwili obowiązująca definicja osoby z niepełnosprawnością czy mamy taką mamy w związku z tym rozproszenie systemów orzekania niepełnosprawności tam są różna różne nie sformułowanie dotyczące tej niepełnosprawności ja bym bardzo chciała, żebym obowiązującą definicją niepełnosprawności była ta konwencja inna niż lektura tak naprawdę pokazuje nam, że czyjaś niepełnosprawność to jest coś w naszej głowie i to są ograniczenia którym, których my nie eliminujemy, żeby ta osoba mogła wprowadzić w miarę to pompatycznie zabrzmi samodzielne życie i miała prawo do niezależnego życia przywołajmy, jaka jest definicja Carl Zeiss jena ta definicja konwencyjne mam i dotyczyły one w pewnych tak jak powiedziałam ograniczani, które napotykają wżyciu codziennym życiu bieżącym osoby z niepełnosprawnością ze względu na brak likwidacji tych barier ze strony państwa i to są takie osoby jak działa czy pan redaktor po prostu, w czym to jest taka sytuacja po prostu, z której dana osoba potrzebuje jakiejś formy wsparcia nie opieki to nie jest wcale z niezwykłej i mamy mnóstwo wokół nas przykładów ja mam wadę - 5, jakie będą nosić okularów to nie trafia do domu w chciałabym powiedzieć coś równie konkretnego, ale chyba jest czarny nic nie mogę w testach stos ciasnej dziękuję bardzo ważna Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich wazonów studio 147
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA