REKLAMA

Goście: Dr Lidia Adamska i dr Bogusław Grabowski

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-09-10 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:39 min.
Udostępnij:

Gośćmi Macieja Głogowskiego są dr Bogusław Grabowski, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej i Rady Gospodarczej oraz były bankowiec, finansista w różnych grupach finansowych i dr Lidia Adamska, mentor start-upów, była członkini zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, A gościem pierwszej części naszej audycji była pani prof. Katarzyna Bilewska. Rozmawialiśmy tutaj o tym, jakie obawy, jeśli w ogóle, mają obecnie przedsiębiorcy. czy teraz większość przedsiębiorców będzie się skupiać na arbitrażu, a nie na upolitycznionym przez PiS sądownictwie?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Ekonomia kapitał gospodarka. To jest druga część magazynu EKG, Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu dziś od mojej lewej: pan dr Bogusław Grabowski, dzień dobry, witam serdecznie, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej i Rady Gospodarczej oraz były bankowiec, finansista w różnych grupach finansowych i pani dr Lidia Adamska, mentor start-upów, była członkini zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, dzień dobry, dzień dobry. A gościem pierwszej części naszej audycji była pani prof. Katarzyna Bilewska. Rozmawialiśmy tutaj o tym, jakie obawy, jeśli w ogóle, mają obecnie przedsiębiorcy. Rozwiń »
Inne firmy siłą rzeczy to było badanie w grę na przykładzie dużych firm, czyli klientów i pani profesor, która reprezentuje Kancelaria dentons no i tom padło takie bardzo ciekawe zdanie, że w związku ze ze zmianami, które są w wymiarze sprawiedliwości i być może przyszłymi zmianami w kodeksie postępowania cywilnego tutaj pani profesor odpowiedział, jaką mają wyglądać RM przedsiębiorcy np. gdy będą częściej korzystali z arbitrażu, czyli takiego prywatnego systemu zachęt sądów, choć rozstrzygania sporów to jest bardzo interesujące no ale mnie się wydaje, że to jest przywilej jeśli tak można powiedzieć czy to dotyczy tych większych przedsiębiorców, choć cięższy prowadzi się w Polsce takie kampanie promujące arbitraż i rozwiązywanie sporów z sporów arbitrażu pytanie czy czy to będzie droga dla nas wszystkich 3 wszyscy nasi słuchacze, którzy prowadzą biznes, ale niewielkiej skali tylko tej mniejszej im będą mieli taką możliwość czy po prostu będą musieli się potencjalnie zmierzyć z tym ewentualnie wydłużonym procesem sądowym jak GKS państwa opinii, które mamy parę z ogromnym państwie, jeżeli chodzi o otoczenie prawne musimy pamiętać, że to otoczenie prawne zmieniło się od samej góry Trybunał Konstytucyjny został właściwie ubezwłasnowolniony pewien, że go nie ma w normalnych konstytucyjnych ramach to samo siedzi teraz Sądem Najwyższym w pewien sposób dotyczy to sądów powszechnych poprzez większy wpły w polityki, by polityków Polski ministra sprawiedliwości na obsadę w tych w tych sądach, ale to dopiero będzie wchodziło w dół do mianowania sędziów i dwuznacznego czy ci, którzy brali udział w mianowaniu sędziów KRS się to mają prawo do zasiadania w interesie czy to z legalnym mianowanie czy można go podważyć tak dalej, więc będzie to wchodziło się rozprzestrzeniał ten chaos bałagan prawny będzie się rozprzestrzeniał na niższych poziomach, a więc będzie dotyczył coraz szerszej gamy odbiorców tego prawa w tym przedsiębiorców z drugiej strony dając kredyt będziemy mieli za chwilę orzeczenia za chwilę dom kilka miesięcy orzeczenia Trybunału sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie sądów powszechnych KRS uznał Najwyższego i t d . który może stwierdzić fundamentalną rozbieżność pomiędzy polskim prawem, a prawem europejskim, czyli podważy praworządność w Polsce i druga strona jak różne, czyli dopiero nadchodzi to najgorsze jest przed nami druga strona od strony biznesowej musimy pamiętać, że inaczej zachowują się inwestorzy, którzy przyszli rok 56 lat temu i decydują o reinwestowaniu swoich zysków albo musieliby zdecydować o przeniesieniu swojego biznesu, gdzie indziej, a inaczej inaczej tych, które już wśród jeszcze niema, a mają podjąć tzw. Green Field mogą ich decyzja o najściu na rajdowe bliski no, więc ja myślę, że ci nowi klienci to niekoniecznie muszą mieć z panią profesor i z polskimi kancelariami prawnymi do czynienia, bo oni robią audyt prawny środowiska prawnego burza Grad i zanim wrażliwej n p . w porównaniu z sobie możliwości inwestycyjne w Polsce na Węgrzech w Czechach czy na Łotwie i porównują otoczenie biznesowe otoczenie prawne ani w ogóle mogą nie dojść do polskich prawników z konkluzją, że to jest zbyt duże ryzyko, a warunki ekonomiczne funkcjonują z bardzo zbliżone do naszych sąsiadów tam zdecydować, więc dopiero do w jakim stopniu zostanie on też ten strach Dossa zostanie zaszczepiony no i jakby bałagan będzie się ich chaos rozprzestrzeniał w polskim systemie prawnym i na zamknięciu pamiętajmy, że mamy ogromny napływ inwestycji zagranicznych np. do Chin, a my nie możemy tam powiedzieć, że mamy niezależne od władzy politycznej sądownictwo na to jaki z tego wniosek wniosek jest, o ile jeszcze drugie zdanie biznes porównuje zagrożenia wynikające z otoczenia prawnego politycznego społecznego z potencjalnymi zyskami, jakie wdanym miejscu może zrobić ja chcę powiedzieć, bo każdy zrozumiecie mówi Wokulski robił interesy na Wschodzie w czasie wojny zarabiał ogromne pieniądze przy ogromnym ryzyku to nie znaczy jak duże ryzyko to ja nie zarabiam, ale musi mieć potencjalnie bardzo duży zarobek i nie porównujmy potencjalny zarobek w krajach dalekiego Wschodu działały często systemy autorytarne, bo tam koszty pracy i potencjalne przez to zyski są ogromne nie inna jest Miller nie dajemy takiego potencjału zysków jak tam w te panie, które tam stwierdzono, że pytałem w tym w swoim pierwotnym pytanie o to czy to, o czym mówiliśmy w kontekście dużych przedsiębiorstw dużych inwestorów, o których także mogą teraz pan dr Grabowski w taki sam sposób podnosi się do tych najmniejszych tych, których w Polsce jest bardzo wiele, którzy duszą tak łatwo nie będą decydować o przeniesieniu biznesu, bo to w ogóle nic nie mnie bym nie ta kategoria z pewnością tak, odnosząc się do tego wydania jeszcze chciałabym dodać 1 Jonasson wątku cel wprowadzanych zmian, a więc go miej go na, jaka jest idea, która przyświeca zmianom wprowadzonym do prawa, które w efekcie dają wydłużenie trybu i wydłużenie procesów, które będą angażowały się od nas na jej odpowiedź na to pytanie no właśnie mogli się domyślać nie do końca natomiast tutaj my się zastanawiamy nad reakcją podmiotów gospodarczych na niewątpliwe uciążliwości związane z tymi zmianami jak firmy zareagują, ale 1 scenariusz to, że wybiorą arbitra, bo będą chciały skrócić tę ścieżkę natomiast jest oczywiste, że nie wszystkie firmy będzie na to stać nie wszystkie firmy będą zasilać lała ścian tapety, zwłaszcza tym mniejsze, więc jest pytanie, jakie inne działania typu unikatowego, bo tutejsze zastanawiamy właśnie nad tym jak będą firmy reagowały w odpowiedzi na to, że im będzie trudniej działać trudno mi w tej chwili przewidzieć różne scenariusze, ale wydaje mi się, że w ramach istniejącego prawa można też sobie wyobrazić różne sposoby, jakby wyjścia z tej sytuacji ja nie mówię o powszechności tego zjawiska, ale w tej chwili w odniesieniu d s . niech gospodarczych mamy większą liczbę tzw. pytań prejudycjalnych odnoszących się do generalnego ryzyka prawnego UE z polskiego systemu legislacyjnego nie wykluczam, że w pewnych sytuacjach, które będą dotyczyły sporów, które będą zaangażowane różne firmy ze względu na tę uciążliwość też można spodziewać się, że taka ścieżka obrony własnych interesów może być wykorzystywana tutaj nie jestem jakby ekspertka w tej dziedzinie natomiast wydaje mi się, że generalnie może poskutkować zwiększeniem chaosu i niepewności natomiast co do skutku rzeczywistych zachowań z pewnością musimy poczekać, bo w tej chwili jest za wcześnie, ale niepewność w Będzinie omawianego pierwszego pytania o cele cel wprowadzanych zmian pamiętajmy, że biznes może wręcz bardzo niepewny w potencjalnym rozstrzyganie sporów przyszłych sporów z państwem, zwłaszcza kiedy politycy mają wpły w na dla sądownictwa tak, bo może się okazać, że dobrany sędzia będzie bar interes i reprezentował interes państwa niż rozstrzygał w sposób niezawisły niezależny spór między państwem, a obywatelem, ale może być tak, że będzie konflikt cywilne pomiędzy 2 firmami z firmami i wtedy przecież może być także teraz mamy te pytania prejudycjalne, które płyną z zapytania są z samej inicjatywy są sędziów, ale przecież może być stosowane tego typu pytani o to, żeby przed wlec wydłużyć proces dostrzegają miała na myśli, ale wiosna będziesz do tej pory sobie, że o pozwolenie jest dość adwokaci mogą występować i prosić sąd albo wnosić do sądu za pytanie prejudycjalne czy dany on działać, by ta i tak jest na pewno niezawisły, bo przecież nad nim grozi komisja dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym czy powołany do Rosji w jakiś jakich decyzji Sądu Najwyższego albo decyzji Sądu Najwyższego sędzia w powołanych w jej skład był powołany prawomocnie wystąpi z wnioskiem o pytanie prejudycjalne sądu może przecież nie chcieć brać na siebie ryzyko obalenie tego trybu i zadał takiego, więc będzie mi coraz dłuższy spory sądowe coraz bardziej kosztowne dla wielkiego biznesu, a zbyt kosztowne dla małego biznesu nie ma najmniejszej wątpliwości, że na aktywności gospodarczej napły w kapitału zagranicznego się rozstrzygnie oczywiście będzie inaczej to jemu jest hala też panie doktorze z tej naszej pierwszej rozmowy dzisiaj na końcu doszliśmy do takiego wniosku o tym, mówiła właśnie pani prof. Bilewska, że dla biorąc pod uwagę praktykę nie działania biznesu można dojść do wniosku, że na wystawę niepewność czy te potencjalne zmiany w systemie prawnym nie ograniczą chęci zarabiania pieniędzy, więc jakiegoś rodzaju dostosowania się i podejmowania przez przedsiębiorców decyzji biznesowych, które znalazły się dlatego mówi Wokulski wyjechał na wschód jeziora w czasie wojny, bo na razie znana, więc to nie znaczy, że wszyscy Polacy wszyscy biznesmeni wtedy to samo robili tak i każde ryzyko w biznesie ma swoją cenę i oczekiwaną stopę zwrotu w odpowiedzi na oszacowanej wyższe ryzyko prawne n p . to rozmawialiśmy o ryzykach niestety obawiam się, że takim najbardziej ogólnym wnioskiem, który możemy zetknąć się będzie to, iż zobaczymy jak te zmiany, które wchodzą lub mają wejść w życie jak zadziałają i umówmy się na podobną rozmowę za kilka miesięcy to i tak niestety niczym nie kończę panie redaktorze już widzimy jak to działa w drugim kwartale tego roku mieliśmy najmniejszą stopę in zwracają uwagę na wieloletniej historii po osiemdziesiątym dziewiątym roku przy najwyższym przy 1 z wyższych tempo wzrostu gospodarczego na poziomie 5 z zwracam uwagę na to mu w końcu wielokrotnie o tym, rozmawialiśmy, ale być może jest tak, że jak minie jakiś okres niepewności, jakie decyzje inwestycyjne po ani zapewne będzie niestety narastała ani mijała elka 2 w no proszę bardzo to tak, by jakąś pozbyć jakiś niepewności w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych usta w w celu ograniczenia zatorów płatniczych zatory płatnicze są poważną zmorą w naszej gospodarce narastającą i to jest niepokojąca dlatego tak mówiono mamy bardzo wysokie tempo wzrostu i narastające zatory płatnicze wzrost ilości zadłużonych i poziom zadłużonych firm, ale też kredytobiorców indywidualnych powoduje to, że wyciągają ekonomiści wnioski z jego rzeczników, że ten okres maksymalnego poziomu koniunktury mamy już za sobą i teraz będą narastały problemy i wśród proponowanych rozwiązań czytamy na stronach rady ministrów jest skrócenie terminu zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny do 30 dni bez umorzenia bez możliwości wydłużenia wyjątek stanowią podmioty lecznicze proszę bardzo to są jakieś zasadnicze zmiany, które tu mogą się pojawić to żadnych zasadniczych zmian, szczególnie że te same podmioty publiczne administracja publiczna została zobowiązana do tego, żeby za wolno stosować od razu pierwszego dnia wejścia w życie Split paymentu, czyli podzielonej płatności oczywiście podzieleniu płatności, która zdecydowanie zwiększa popyt firm na płynność, czyli w momencie, kiedy te zatory płatnicze albo trudności w regulowaniu zobowiązań firmy zaczną narastać w związku z spowolnienie koniunktury wymogi do zwiększenia tego w tej nadwyżki płynnościowej przez PIP nie będzie będą coraz bardziej się rozprzestrzeniał no no, więc może w tym szaleństwie jest metoda z 1 strony rząd wprowadza podzieloną płatność się od góry będzie narzucał mu przecież nie zobowiązał nas do tego zostawia bez tej podzielonej płatności korzystać bolączka podmioty publiczne będą płaciły w podzielonej płatności, czyli netto do netto, a ciężar deską rozpoczął na oddzielny rachunek, którego przedsiębiorca tak naprawdę nie będzie mógł na bieżąco korzystać sobie w razie czego wróg w wyrównać jakąś wielki swoje niedostatki no więc, żeby ich poratować tu wprowadzimy, że ustawowo osiągnięcia zatory płatnicze z daleka droga wolna nie ustawą możemy termin zapłaty ograniczyć natomiast nikogo ustawowo nie zmusimy do regulowania zobowiązań w Majdanie i wydaje mi się, że tutaj takie komentarze papier wszystko zniesie czy zbuduje takie no nie do końca albo uzasadnione przekonanie, że to załatwia sprawę to wcale nie musi załatwić sprawy poza tym, że pojawi się przepis, który nakazuje określony tryb funkcjonowania w praktyce jest to, że tę sprawę to jeszcze nie za system to jest ustawa o ograniczeniu zatorów płatniczych jest w wykazie prac rządu będzie, więc jeszcze okazja, by do tematu powrócić teraz będą w radiu TOK FM informacja po informacjach będziemy rozdawać pieniądze K2 to jest trzecia część magazynu EKG dziewiąta 43 Maciej Głogowski dzień dobry w naszym studiu pani Lidia Adamska i pan Bogusław Grabowski krótki przegląd informacji rynkowych cen najpierw rynek walutowy euro 4 zł 31 gr frank 385 USD 373 i funt 4 zł 83 gr no i teraz sprawa na razie państwo się wyjaśnień rozdawania tych pieniędzy, bo to nie my będziemy rozdawać, ale nasza mają rozdawać tak już nie zdarza państwu powiedzieć wcześniej ale o co chodzi cieszyliśmy się krótko krótko w kanale, by nie utrzymywać tych niepewności prezes Kaczyński prezes prawa i sprawiedliwości w wywiadzie bodaj dla Super Expressu powiedział to jest sprawa, która jest omawiana na posiedzenie rządu na posiedzeniach kierownictwa partii rządzącej jest zbyt wcześnie, by przedstawić konkretne projekty jednak zapewniam, że środki na to znajdą się, że los emerytów będzie poprawiony chodzi oczywiście o emerytów swoje nic tutaj nie powinno być naszym zaskoczeniem, bo od dłuższego czasu ta myśl przewija się jej i ten pomysł pojawia się w publicystyce i w takich rozważaniach co PiS może i komu teraz mógłby zaproponować świetny węgierski przykład rozdawania pieniędzy także za za funkcjonował no i co i to właściwie należałoby w przyszłym roku z jakiegoś rodzaju programy mają luz program plus c nie przeprowadzić, a z drugiej strony mocno słono im winien przecież nie będziemy polemizować się z faktem, że emerytury nie są wysokie i pali w domów oczywiście Pajora zaś przez wiadomo co prezes ma namyśli baterię wisi oczywiście, że wiem był już zgłoszony projekt 500 plus dla emerytów nie po 500 zł co miesiąc dla każdego emeryta, ale dla każdego emeryta raz w roku 500 to by kosztowało niecałe 5 miliardów złotych i cały czas wisi też wprowadzenie zmniejszenie 3230 krotności Polin tu przy płaceniu składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek emerytalnych to wisi, bo ma być rozstrzygnięte, bo prezydent odesłał syna Leona trzydziestokrotności jednokrotność do Trybunału Konstytucyjnego ma pan prezes powiedział mi mniej niż więcej tylko rządzi się w UE w kierownictwie partii od samych cały czas myślimy dla emerytów jazdę po co jak poprawić los emerytów jak zdecydujemy co powiemy co ma Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż orzec w sprawie tej czysto grupa ale, żeby nikt, bo to są sprawy były poważne nie każdy musi na bieżąco kojarzyć się wszystkie legislacyjne propozycje rozwiązania czyli, jeżeli nie byłoby w przyszłym roku tego ograniczenia w płaceniu składek przez najlepiej zarabiające osoby, czyli rozgłosu wpłynęłoby dodatkowo pim ogłosił, że dziś tak pisze, że około 6 miliardów złotych i Mobile mniej trzeba było skierować z budżetu centralnego dotacji do funduszu ubezpieczeń społecznych poza pamiętaj, że fundusz ubezpieczeń społecznych, którego dotąd są wpłacane składki wypłacane emerytury jest deficytowy i różni od 40 paru aż do 60 paru miliardów rocznie budżet do tego dopłaca, więc jak to wpłynie 6 miliardów więcej składek budżet zapłaci 6 miliardów mniej i proszę bardzo mamy na 500 plus dla emerytów w domu to właściwie składa się w ciągu przeszło mu pamiętać, że do składki większe będą płacili ci sami, którzy będą dodatkowo obciążeni podatkiem solidarnościowym Dody ma wejść, więc pamiętajmy o tym, że zwiększy się zwiększy się skala obciążeń publicznoprawnych tak danin publicznoprawnych dla tych najlepiej zarabiających, a przecież to oni zakładają firmy zarządzają firmami tak dalej to bez również wpływu aktywności gospodarczej nie stanie kwestia zniesienia trzydziestokrotności to nie jest jakiś nowy temat nie nowość tak jest ze mną ja się elbląski wydział czekamy na jakiegoś rodzaju przesilenie w tej sprawie naczynie czy też kamera jest silnie, ale próżno ewidentnie, jakby moment odświeżenia tego tematu teraz ma nad w tę wyborczą konotacje jednoznacznie i związaną z tak kim podejściem redystrybucyjne, że tym bogatym, którzy mają za dużo zabierzemy jej damy tym, którzy mają mniej w intencji m. in. takiej, że umocni my albo powiększymy nasz elektorat w nadchodzących wyborach czy nadchodzące zaraz żonie pół 1000 umów o potencjalnych wyborców podamy w 2 miliony aut różnych wątków politycznych oesach, o których wspominał, gdy pan dr Grabowski jest jeszcze kwestia taka, że ci, którzy będą płacić bez ograniczeń do wysokości trzydziestokrotności było przejście na emeryturę będą mieli słuszne oczekiwanie, że ich emerytura będzie oswojenia wizualizacjach nie jest zmartwienie zapewne decydentów dzisiaj właśnie, bo to są 2 sprawy, które nam się, które łączą się, bo nawet, jeżeli prawdą jest to, o czym państwo mówicie, że te dodatkowe obciążenia, które mogą pojawić się w przyszłym roku dla osób na przepraszam najlepiej zarabiających, czyli właśnie podatek ten solidarnościowy, czyli tam nadwyżka w tym od kwoty za rozwijany od 4 odlanych władza jak powyżej 11  000 030 krotność, nawet jeżeli państwo uznają, że inni to znowu dotyka tylko najbogatszych to wyobrażam sobie, że teraz wśród naszych słuchaczy są osoby, które było ono dobrze na to właśnie najbogatsze są po to, by te podatki płacić wyższe i myślę sobie tak mówiliśmy o tym w minionym tygodniu Okaj porozmawiajmy o tym kto i dlaczego ma płacić wyższe podatki w jakiej skali tylko powiedzmy sobie trochę jak ma być, a nie zostawiajmy się w tej niepewności, bo trzydziestokrotność zdaje się była przegłosowana z początku roku, a jest wrzesień i dalej w sumie nie wiadomo jak to będzie w przyszłym roku umówmy się wcześnie na to jak my to, że jest 1 rzecz to trzydziestokrotność to znaczy zlikwidowanie tej maksymalnej opłaty na ZUS powyżej trzydziestokrotności średniego wynagrodzenia w roku jest niczym innym będzie jak wypłacanie, jeżeli te pieniądze zostaną skonsumowane np. na program Vincent post emerytów jest niczym innym jak dodał jak z zastosowaniem transferów socjalnych kosztem zwiększenia zadłużenia kraju, bo przecież w przyszłości większa składka ZUS Soska będzie musiało skutkować większym poziomem emerytur też będziemy mieli wtedy rozbieżności pomiędzy średnią minimalną emeryturą i tymi największymi bony znowu wyskoczą jak to będzie rządził wtedy padł właśnie nie wiadomo już ponad pół garażu tylko, żebyśmy pamiętali, że to jest posunięcie bardzo nieodpowiedzialnej władzy, żeby rozdawać pieniądze teraz dla celów wyborczych kosztem zadłużenia kraju w wróble dobre, a nic już nie będę musiał polityka polityka K2 i po kolei WIG 20 na minusie 15 indeks szerokiego rynku WIG 9 na minusie mWIG 40 w okolicach zera, ale z taką tendencją przynajmniej na tę chwilę na plus, choć to już w ciągu tych kilkunastu minut tej sesji różnie bywało jest WIG 87 na plusie powinni nasi słuchacze innych nie jest coś dodatkowego giełdzie i sytuacji na giełdzie wiedzieć nim nie udało nam się i miniony tydzień najmniej dziwi, dlaczego nam nie udaje w ostatnim czasie no niestety 1 z powodów jest grą, że oskarżenia niż raz tej słynnej afery getbacku, która ciąży nad wyceną małych średnich spółek, które to małe średnie spółki były przedmiotem inwestycji wielu funduszy inwestycyjnych, gdzie teraz znów przeciwko towarzystwom niektórym towarzystwom funduszy inwestycyjnych, który był zamieszany w aferze GetBack rozpoczęło się postępowanie administracyjne, które może skutkować ograniczeniem bądź nawet cofnięciem licencji pewnie małej oferty czekamy na decyzję komisji nadzoru finansowego, ale iluzja na spółki na ten Towarzystwa funduszy inwestycyjnych na wycenę ich na giełdzie już jest ona spółki, które posiadają w portfelach, gdzie mają dość duży udział też jest mniej jest to jedyny czy pani dyrektor domu, ponieważ Polska Polski rynek Polska giełda to nie jest wyspa i działa w szerszym otoczeniu i z punktu widzenia rynków wschodzących, do których niezależnie od czegokolwiek jesteśmy kwalifikowani w tej chwili mają miejsce, by nowe zjawiska właśnie zwiększonego ryzyka przypisanego do tej właśnie rynków rynek amerykański wbre w może oczekiwać reaguje spokojniej na te wszystkie globalne zawirowania na kwestie planowanej daje na to już teraz i w przyszłości ceł kwestie sytuacji na dużych rynkach i w gospodarkach krajów rozwijających się kryzys turecki to wszystko ma wpły w na ryzyka inwestorów przypisywane także do polskiej gospodarki nie jest to jest traktowany przez ekspertów jako wyjaśnienie w dużej mierze tych spadków, które po okresie lipca, kiedy wydawało się, że my tutaj tak ładnie do góry idziemy w tej chwili sytuacja jest inna IMP i gdy giełda giełda indeksy spadają w K2 k jak dzisiaj zdecyduje za naszych gości co będzie państwo zdziwienia ami w moich po konwencjach wyborczych tydzień temu prawo i sprawiedliwość w weekend koalicja Obywatelska polskie Stronnictwo ludowe i jakie są państwa refleksje przypominam my w Polsce się szykujemy do wyborów samorządowych mniej tych politycznych, chociaż u polityków czasem można, by różnie to zrozumieć jakich wyborów poniesie szykują coś nie tak konwencja niczym mnie zadziwiły w tych postulatach zgłoszonych, ale też Grabowski w tym nas do przejęcia banku czy sześciopaku jest 5, a jak wpiszesz szczupak Suleja, informując Ks Mariana Zalewskiego sześciopak sardynek w oczy się tam jest, więc więcej postulatów podziały makroekonomicznych czy makro regulacyjnych niż tych samorządowych, a ja do tych programów tak bardzo nie przykłada uwagi dlatego, że to są pierwsze wybory po 3 latach dojścia PiS do władzy widzimy, że w kraju złamana konstytucja łamane jest praworządność będziemy mieli po prostu referendum czy Polacy godzą się na to, żeby odchodzić od demokratycznych praworządnych zasad i współpracy z Unią Europejską czy będziemy brnęli w kierunku autorytaryzmu to będzie 1 z fundamentalnych wyborów w tych wyborach samorządowych i te wszystkie lokalne problemy mają zdecydowanie mniejsze znaczenie tak uważa pan dr Grabowski Panny którą, skąd ja zaczynam powoli oswajać z tym, że kampanie wyborcze stają się tylko je wyłącznie koncertem życzeń już nikt specjalnie nie martwi uzasadnieniem realności składanych obietnic jej, zwłaszcza jeśli chodzi o kampanię weekendową wyprawę i sprawiedliwości i jej program zaproponowany w Warszawie no bo to w jaki sposób mnie tak bardziej bezpośrednio dotyczy to wydaje mi się, że to były rzeczywiście pokaz takiego koncertu życzeń maksymalnego natomiast generalnie taka postawa jest typowa chyba dla wszystkich ugrupowań politycznych, które doszły do wniosku, że do czasów wyborów można mówić praktycznie wszystko co komu gram duszy gra od miasta, a propos sześciopaku Platformy to, gdyż dodam, że tutaj taką ewolucję dostrzegłam, bo hasło sześciopak to nie jest tak całkiem nowe i był sześciopak Platformy parę miesięcy temu w listopadzie ubiegłego roku też była mowa o życiu pakują porównała do 6 haki i częściowo z ubiegłego roku życia to chyba inne inne tematy w innych gminach Hyżne inne inaczej było więcej ekonomii było o VAT się było o ZUS-ie w tej chwili tych wątków niema jej wszystko jest bardziej tak powiedziałabym ukierunkowane na konsumpcję i to co będziemy dawać w zespole zdecydowanie bardziej samorządowy ten sześciopak Ano właśnie bardzo państwu dziękuję za spotkanie pani dr Lidia Adamska dziękuję bardzo dziękuję wam dr Bogusław Grabowski bardzo dziękuję kampania wyborcza trwa programy kolejna partia prezentują, a w radiu TOK FM rusza akcja usłysz swoje miasto jutro pierwsza debata kandydatów na prezydentów w ramach akcji usłysz swoje miasto w Białymstoku to jest dopiero pierwsza jutro zaczynamy w Białymstoku w tym tygodniu w czwartek w Radomiu w tym tygodniu Łódź się Wrocław i t d . tak dalej wszystkie informacje można znaleźć na tokfm PL, a debaty kandydatów na prezydenta Białegostoku będzie można wysłuchać jutro w radiu TOK FM start o godzinie osiemnastej, a mieszkańcy Białegostoku serdecznie zapraszamy drzwi otwarte będzie można zadawać pytania, kto mu magazyn EKG wydawcami audycji byli Karolina Topolska Tomasz Kopka audycje realizowała ona cech teraz informacje po informacjach przedpołudnie zapraszam w imieniu Pawła Sulika ekonomia kapitał gospoda
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA