REKLAMA

"Prezydent nie powinien mieć kompetencji do usuwania sędziów i podejmowania decyzji jak długo pozostaną na swoim stanowisku"

Analizy
Data emisji:
2018-09-11 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
09:25 min.
Udostępnij:

Było 16 oświadczeń, 16 osób zdecydowało w oświadczeniach, powołano się na przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym, czyli zgodnie z tą ścieżką, którą pisowska ustawa o Sądzie Najwyższym wytyczała, trzeba było także dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia - lekarskie i psychologiczne. Siedmiu sędziów zdecydowało się powołać się bezpośrednio na konstytucję, znaczy poinformowało w dość różnym trybie, że oni, owszem, chcą dalej orzekać. Rozwiń »

Czy Andrzej Duda swoją decyzją dotyczącą sędziów Sądu Najwyższego pokazuje gest Kozakiewicza Trybunałowi sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu? Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Analizy, dzień dobry państwu raz jeszcze, Karolina Lewicka. Nasz pierwszy gość, w ogóle dzisiaj cała analizy będą w okolicach Sądu Najwyższego, dr Barbara Grabowska-Moroz, Helsińska Fundacja praw człowieka. Kłaniam się pani doktor. Zaczniemy od dzisiejszej decyzji pana prezydenta prezydenta odnośnie sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia i skierowali oświadczenia woli dalszego orzekania. Rozwiń »
Ja przypomnę, jak to wyglądało to było 16 oświadczeń, 16 osób zdecydowało 9 oświadczeniach powołano się na przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym, czyli zgodnie z tą ścieżką, którą pisowską ustawą o Sądzie Najwyższym wytykała trzeba było także dołączyć zaświadczenie ostanie zdrowia lekarskie psychologiczne zasili 7 sędziów zdecydowało się powołać się bezpośrednio na konstytucję znaczy poinformowało w inną dość różnym trybie, że oni, owszem, są dalej orzekać silnym, ponieważ ustawa zasadnicza gwarantuje mi nic tak nie było o tym, żeby im wiekiem emerytalnym przerywać orzecznictwo w Sądzie Najwyższym

Z tych 7 4 były złożone w ogóle po terminie, więc pewnie przepadły, oczywiście trzem pan prezydent podziękował zajął się tylko tymi 9 i spośród tych dziewięciu 5 osób może orzekać dalej moje pytanie brzmi tak czy pan prezydent chce tą decyzją pokazuje gest zakończył Kozakiewicza Trybunałowi sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu?

Ta sytuacja stów jest niezwykle skomplikowana, więc go na poziomie matematycznym, ale również tego co, do których sędziów faktycznie te przepisy powinny mieć zastosowanie jak Antonio Conte z nich powie się zachować w stosunku do tych sędziów najtrudniejsza spośród tych, które spośród tych sędziów, którzy nie otrzymali pozytywne jest pana prezydenta faktycznie najciekawsze dotyczy tych, którzy jednocześnie odwołali się od opinii krajowej rady sądownictwa, którą wydano w Żywcu czy prawie 23 miesiące tamto, bo trójka sędziów jest Anna Owczarek Maria Szulc i Józef Iwulski dokładnie tak i oni mają zróżnicowaną sytuację, bo sędzia owczarki Schulze inne zrobił to zgodnie z procedurą, którą określa ustawa o Sądzie Najwyższym Józef Iwulski powołał się na konstytucję tak złoty jeszcze w w ramach tej grupy InPostu ocenia się zróżnicowaną miast cała ta trójka złożyła takie odwołania w zasadzie dom pełen Sądu Najwyższego, chcąc zweryfikowania opinii, którą utrzymanie krajowej rady sądownictwa wskazując, że każda negatywna decyzja organu władzy publicznej powinny mieć uzasadnienie powinno być zweryfikowane te przesłanki, które zastosowano tu akurat w tym wypadku był bardzo ogólnie mówiąc o przeto w interesie wymiaru sprawiedliwości, lecz ci sędziowie chcieli, żeby te przesłanki były MPM były zweryfikowane przy okazji rozpatrywania tych 3 odwołań Sąd Najwyższy zadał pytanie prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości w Luksemburgu jednocześnie miasto w zawieszeniu stosowania tych przepisów w sensie, aby nie utracić skutków ewentualnego tych pytań prejudycjalnych zawieszono stosowanie ewentualnie tych decyzji

Teraz faktycznie wracamy do 11 września czy do dzisiaj, kiedy pan prezydent w tym sędziom nie przyznaje, że tak powiem mu zgody na dalszą

Przede wszystkim pan prezydent podejmuje decyzje natomiast zarobek i tak się wydaje i tak mówili eksperci, że do momentu wydania orzeczenia przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej pan prezydent powinien wstrzymać się z jakimikolwiek czynnościami

Tak i prezydent z 1 strony podejmuje się odwołać rodzajem decyzji ze strony scysje pozytywna w stosunku do 5 sędziów Sądu Najwyższego, a z drugiej strony powołuje się na dno przepisy ustawy, który mówi, że brak takiej decyzji w wyznaczonym terminie 60 dni oznacza brak zgody na dalsze orzekanie wynika z ustawy o Sądzie Najwyższym

I pani zdaniem jest to zgodne ze sztuką, ponieważ mieliśmy wypowiedź rzecznika Sądu Najwyższego o sędziego Laskowskiego, który powiedział, że sami uważali, że ma nadzieję, że te postępowania są wtoku skoro nie ma decyzji, że nie

I tu pojawia się komunikat po na prezydenta kancelarią prezydenta należy zauważyć, że odwołania niektórych sędziów Sądu Najwyższego do opinii mają wpły w na rozstrzygnięcie prezydenta, czyli tą samą sytuację prawną pan prezent owym rozstrzyga, że to na swoją korzyść, ignorując ewentualne rozstrzygnięcie Trybunał sprawiedliwości w przyszłość, bo nie będzie w stanie w niego w oku uzupełnić czy naprawić decyzji pana prezydenta z drugiej strony Sąd Najwyższy liczy na to, że goście nie będą respektowane przez organy wymiaru sprawiedliwości ten organ władzy wykonawczej okazy okazuje się, że nie są w tym sensie, że pan prezydent ewidentnie, mówi że niema wpływu na jego decyzję o może takiej zgody zgody nie wyrazić ma rację czy nie ma rację pan prezydent USA wydają się, że z punktu widzenia w ogóle konstytucji i nieusuwalności sędziów pan prezydent w obronie pojęć kompetencji do oceniania sędziów i podejmowanie decyzji jak długo pozostaną w swym stanowisku, bo proszę zauważyć pan prezydent nie podaje uzasadnienie wziąłby nie musi niczego uzasadniać, a jednocześnie podejmuje decyzję czy sędzia będzie sędzią czy wpływa na władzę sądowniczą mówią, że ma taką kompetencję z mocy konstytucji, bo ma prawo do powołania sędziów, a prawo faktycznie do powołania, ale nie ma prawo do weryfikacji sędziów, więc tym sensie w ogóle myślenie w kancelarii one są oczywiście oparte o literalne brzmienie ustawy o Sądzie Najwyższym, ale cała ta idea ustawy o Sądzie Najwyższym krowy czyszczą częściowo kadrowo Sąd Najwyższy dług nie do niedopuszczalna z punktu widzenia Emil niezależność sądownictwa i odrębności od polityki co więcej ta decyzja o przedłużeniu na dalszym lata orzekania ono może mieć miejsce dwukrotnie czy plan prezent może dwukrotnie wzrośnie do zgody na 3 lata czy pan prezent 2 × będzie mógł ocenić czy przed orzecznictwo danego sędziego podoba mu się lub nie istniał jakiś rodzaj pasji sędzia będzie miał to prawdopodobnie tyle głowy jeśli bardzo za 3 lata będzie na weryfikację w teście polityczna tak naprawdę nie ma żadnych żadnych przesłanek, które dają prezydentowi możliwość oceny z kolei krajowa rada sądownictwa ma przesłanki określone bardzo ogólnie, czyli przed interes wymiaru sprawiedliwości i w przypadku 1 z sędziów do Izby cywilnej dobrze pamiętam sędziego Kushnera dobrze i nazwiska, lecz nikt nie pomyliłam to faktycznie powołano, że nie ma w świetle interesu wymiaru sprawiedliwości nie jest wskazane, żeby dalej orzekał nad to jest zła sytuacja w jakiś organ zewnętrzny weryfikuje sędziów w oparciu o to co zrobili uznaje, że ziemia sprawiedliwości nie potrzebuje takich takich ludzi czy mamy do czynienia z krzykiem momentem w historii, w którym sprawdzamy sędziów, a w takie jak wiele nie ma ku temu żadnych żadnych przesłanek tam inne z kolei narracja i rządu pana prezydenta mówiące o zwalczaniu sędziów komunistycznych, bo tych, którzy orzekali w zdaniu jest w stanie wojennym znowu nie trzyma się rzeczywistości, ponieważ dzisiaj zgodnie zaś orzekanie nie uzyskał sędzia Zabłocki, czyli ten ten sędzia, który w latach 80 był adwokatem czy był po drugiej stronie niż, który bronił bronił tak nie było po stronie żony komunistów raczył był po stronie tych osób, które ewentualnie MO ponosił negatywne konsekwencje będzie się nią nie dostaje od niej komunistycznego rządu poparcie co do dalszego orzekania może wziąć, kiedy był pan Jan powoływano urząd sędziego volvo 70 roku życia nie o zmianie reguł w trakcie w trakcie orzekania o drugie ważne wydarzenie dziś dotyczące Sądu Najwyższego Sądu Najwyższego, która wychodzi to są kolejne 2 pytania prejudycjalne, które są najwyższe kieruje do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej UE i pyta czy KRS i jest powoływany w Polsce po tych rozlicznych zmianach zgodnie ze standardami europejskimi to znaczy czy to politycy powinni sędziów do KRS-u powoływać, a jeżeli Trybunał uznał, że nie da ocenić negatywnie no to pojawia się pytanie co zrobić się z sędziami Sądu Najwyższego od, których KRS rekomenduje do Sądu Najwyższego rekomenduje oczywiście panu prezydentowi, a prezydent podejmuje ostateczną decyzję, ale to KRS tak pamiętamy tę procedurę weryfikacyjną tak wysokie czesne w nowy zestaw pytań ze strony Sądu Najwyższego po po wcześniejszych 5 z sierpnia po 2 kolejnych sądów okręgowych jest ewidentnie sądy chcą pozwolić Trybunałowi sprawiedliwości na rozstrzygnięcie SN tego typu wątpliwości przyłączył się największe haczyki w przypadku sądów okręgowych i także tego pytanie jest to, że sprawa, która trafia do Trybunału sprawiedliwości musimy ten element unijny czy musi być jakiś wątek musi być sprawa oparta na napad na prawie unijnym w przypadku tych pierwszych pytań Sądu Najwyższego tam cienia wątpliwości bo, choć interpretacyjnego z rozporządzeń dotyczących zabezpieczenia społecznego, które są regulowane przez przez Unię Europejską biznes utrącił wręcz kluczowe elementy w rozstrzyganiu tych ziem tych pytań w dół jednocześnie wydają się, że znowu władza wykonawcza władza polityczna nieszczególnie póki co przyjmuje się tymi elementami przyrządu są absolutnie fundamentalna dla tego w jaki sposób Sąd Najwyższy będzie za chwilę ukształtowany i mają w ogóle będzie rozpoznawany na arenie międzynarodowej go Sąd Najwyższy ani jako organ, który w ogóle nie spełnia kryterium niezależności to też może mieć wpły w na ewentualne orzecznictwo Trybunału sprawiedliwości i z punktu widzenia tych wszystkich decyzji, które podejmuje pan prezydent byłoby wskazane byłoby sprawy Trybunał sprawiedliwości jak najszybciej tą sprawą się zakon dr Barbara Grabowska-Moroz Helsińska Fundacja praw człowieka był gościem analiz bardzo dziękuję
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA