REKLAMA

"To nie do pomyślenia, ale członkowie KRS nie mieli świadomości, że głosowali na kandydatów, których biografii nie znali"

Analizy
Data emisji:
2018-09-11 17:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:18 min.
Udostępnij:

dr Tomasz Zalasiński, Komitet obrony sprawiedliwości, pełnomocnik Arkadiusza Tomczaka, jednego z kandydatów do Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, który do Izby dyscyplinarnej się nie dostał: Rozwiń »
Zależy nam na tym, aby postępowanie prowadzone przez KRS w związku z obwieszczeniem prezydenta o naborze na wolne stanowiska sędziów Sądu Najwyższego przebiegało w sposób możliwie jak najbardziej praworządny. Bardzo uważnie obserwujemy to postępowanie i jego przebieg i dostrzegliśmy pewne okoliczności, które w naszej ocenie uzasadniają złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie dotyczącym całej Izby dyscyplinarnej. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jest z nami dr Tomasz Zalasiński, Komitet obrony sprawiedliwości, pełnomocnik jednego z kandydatów do Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, kandydata, który do Izby dyscyplinarnej się nie dostał, dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Arkadiusz Tomczak, który złożył pismo, pan złożył w jego imieniu do Krajowej Rady Sądownictwa, jest to wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej całej Izby dyscyplinarnej. Rozwiń »
Jak wiemy, liczy ona 16 osób, znaczy jest 16 miejsc. 12 osób zostało przez KRS uchwałą wskazanych po tej procedurze weryfikacji nie wiem czy ta uchwała została przekazana panu prezydentowi Francji została przekazana tak nie wiemy też możemy tylko nie wiemy została podjęta 23 sierpnia 2, dlaczego pan sędzia Tomczak chce, żeby KRS ponownie zajęła się sprawą Izby dyscyplinarnej

Szanowna pani redaktor ustawy o krajowej radzie sądownictwa daje taką możliwość, iż w przypadku ujawnienia się nowych faktów po podjęciu uchwały przez krajową radę sądownictwa uczestnik postępowania może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie spraw biorąc pod uwagę, iż zależy nam na tym, aby postępowanie prowadzone przez KRS w związku z obwieszczeniem w związku z obwieszczeniem prezydenta tak o naborze na wolne stanowiska sędziów Sądu Najwyższego przebiegało w sposób możliwie jak najbardziej praworządne bardzo uważnie obserwujemy to to postępowanie i przebieg jego przebieg i dostrzegliśmy pewne okoliczności, które w naszej ocenie uzasadniają złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie dotyczącym całej Izby dyscyplinarnej

Czyli zdaniem państwa powinna rada sądownictwa anulować swoją uchwałę, w której rekomenduje 12 osób panu prezydentowi do Izby dyscyplinarnej rozpoczęli już o betonową tak dlaczego, ponieważ po podjęciu uchwały, a uchwałę podjęto 2003 . dwudziesto 3 sierpnia ujawniły się nowe okoliczności, które rzucają no niestety czyni to bardzo znaczny i na działania dotychczasowej krajowej rady sądownictwa w kontekście wyboru kandydatów do Sądu Najwyższego

Ale czy tu chodzi o personalne czy chodzi o kwestie proceduralne gwoździ chodzi o kwestie personalne to oczywiście mamy przypadek n p . Małgorzatą głoszonego Kubacki, która miała inny wyrok dyscyplinarny ona sama już zrezygnowałam zrezygnowała po tym, jak minister Andrzej Dera powiedział, że nie będzie rekomendował kandydaturę panu bezdomną prezydentowi mamy pana Jarosława inny Dusia, który też ma za sobą postępowanie dyscyplinarne inny mamy np. prokuratora Adama Rocha, który wsławił się tym, że kazał przesłuchiwać kobiety w czasie porodu

Chodzi o kwestie personalne i że tak powiem całokształt, ponieważ wiele okoliczności powołujemy się na te okoliczności, o których powiedziała pani redaktor mianowicie, iż w po podjęciu uchwały okazało się, iż kilku kandydatów wskazanych przez krajową radę sądownictwa wobec nich toczyły się postępowania dyscyplinarne te postępowania dyscyplinarne zakaz zakończył się prawomocnym wskazaniami co z punktu widzenia konkursów w jakim ci kandydaci uczestniczą jest całkowicie dyskwalifikującą tych kandydatów po prostu z dyscyplinarką ma orzekać w izbie dyscyplinarnej, ale nawet nie chodzi o izbę dyscyplinarną chodzi o to, że osoba z dyscyplinarką niewyjaśnioną dyscyplinarką została rekomendowana na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, ale to nasz to to jest bardzo poważna sprawa natomiast jeszcze bardziej poważne jest to, iż niektórzy członkowie krajowej rady sądownictwa mediów media informują, że oni głosowali nad osobami, których biografie tak nie znali mówią, że te postępowania dyscyplinarne są dla nich nowością, że nie mieli świadomości tego, iż głosują nad kandydatami, którzy zostali prawomocnie skazani przez sąd dyscyplinarny to jest cóż nie do pomyślenia to jest podstawa, która w mojej ocenie powinna stanowić o wznowieniu i ponownym rozpatrzeniu tej sprawy z urzędu, bo ustawa o krajowej radzie sądownictwa daje taką możliwość, że krajowa rada może z urzędu stron uchwalić ponowne rozpatrzenie sprawy in daje też możliwość złożenia takiego wniosku uczestnikowi uczestnik postaci małego klienta pana sędziego Arkadiusz Tomczak taki wniosek złożył im bardzo zależy nam na tym, aby przebieg postępowania związanego z naborem sędziów do Izby dyscyplinarnej przebiegał w sposób możliwie jak najbardziej praworządny to te kandydatury muszą zostać wnikliwie prześwietlony to są osoby, które będą kształtowały i kierunki orzecznicze w przyszłych dekadach przyszła dekada to w Rzymie to wyglądało, bo część kandydatów zdecydowała się nagrać te przesłuchania w kwadransie WIG co najwyżej dokładnie do końca przez żonę tak, ale jest czasu jeszcze są pewne wątpliwości proceduralne uchwałę podjęto 23 sierpnia do dnia dzisiejszego uczestnicy postępowania w tym w tym pan sędzia Arkadiusz Tomczak nie dostanie nic nie dostali jedynie doręczono im tej uchwały nie wiadomo co się z tą uchwałą dzieje w mediach pojawiają się informacje raz na miesiąc co prawda no tak, ale proszę zwrócić uwagę to jest czas, który można było poświęcić na wnikliwe studiowanie zgłoszonych kandydatur czasem bardzo się spieszą na poniedziałek wtorek środa tynk i po zawodach w przypadku w przypadku pana sędziego miała też miejsce sytuacja taka już dostał zaproszenie na posiedzenie krajowej rady sądownictwa w coś tak powiem w po to, jego matka, unosząc postu było dostał post factum zaproszenie wnosił o wyznaczeniu dodatkowego terminu rada się przychyliła taki dodatkowy termin wyznaczyła z tym, że proszę państwa wyznaczyła go dosłownie bezpośrednio przed posiedzeniem krajowej rady sądownictwa, na której kandydatura pana sędziego została oceniona krytycznie, czyli tutaj nie ma 2 zdań nie ma najmniejszych wątpliwości, że nikt z krajowej rady sądownictwa nie był w stanie zapoznać się z dorobkiem doświadczeniem zawodowym kandydatów stąd wniosek o rzeczywiście realne niepozorny realne zbadanie kandydatów, ponieważ to będą sędziowie Sądu Najwyższego, kiedy pojawią się takie zarzuty wobec poszczególnych osób, a także do procedury właśnie, w którą przed chwilą pan panie doktorze skrytykował to słyszałam i to bodajże dwukrotnie i że nawet nie trzykrotnie wypowiedź wiceszefa KRS czyje słowa Johana, który jest rekomendowany do KRS przez pana prezydenta w, że od stadka błąd każdemu może się zdarzyć się, by pan prezydent na pewno ją naprawić no tego rodzaju doświadczenia bardzo martwią, ponieważ ustrojową po wyłanianie kandydatów na sędziów powinno wyglądać tak, że to KRS wskazuje kandydatów krajowa rada sądownictwa zgodnie z zasadą niezależności wskazuje kandydatów na sędziów i prezydent sędziów jedynie powołuje praktyka konstytucyjna nie przewiduje takich oto sytuacji, że prezydent ma konsolidować wpadki KRS ma je poprawiać ma to lobbing przeprowadzono ponowną weryfikację sędziów albo wręcz śledztw albo wręcz no no to znaczy to Niewiem czy śledztwo to są podstawowe ustalenia dotyczące biografii poszczególnych kandydatów ustalenia dotyczące biografii uczynili dziennikarze i bardzo dobrze i bardzo dobrze to jest kwestia po prostu tego czy kontroli społecznej natomiast to powinno być Carlos ci kandydaci powinni zostać gruntownie wnikliwie prześwietla właśnie ze względu na to, że to jest co najwyżej do każdego sądu tak powinno być, a do Sądu Najwyższego to w szczególności szczególną staranność, której zabrakło w tym momencie n p . jeżeli chodzi o przypadek Małgorzaty ułożonego Głowackiej to informacja o wyroku dyscyplinarnym, od którego radczyni się nie odwołała się tym był prawomocny została umieszczona w jej dokumentach skierowanych do KRS -u między morzem w inny wcale nie chodziło o to żal ktoś czegoś nie doczytał albo czegoś w dokumentach nie było tylko, że po prostu chciałem wskazać kandydatkę już niestety jednak można odnieść takie wrażenie, że jeżeli kandydat jest etatowym ma mocne poparcie to to co znajduje się w biografii nieco traci na znaczeniu pamiętam obecności ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego, który bardzo chciał przeforsować kandydaturę pana Zaradkiewicza tak dla mnie to jest to jest bardzo oburzające, bo do umów to jest ewidentne zaprzeczenie niezależności władzy sądowniczej, kiedy w istocie o doborze kandydatów decyduje o wsparcie ze strony ministra sprawiedliwości to jest rzecz bezprecedensowa i miejmy nadzieję, że podobne sprawy więcej więcej niż nie będą powtarzały natomiast na co państwo liczą, składając wniosek do świąt trafił do biura Podawczego tak jest w dzisiejszym został złożony w krajowej radzie sądownictwa mamy nadzieję, że członkowie krajowej rady sądownictwa pochylą się z refleksją nad tym wnioskiem, o ile się zgodzą z naszymi znaczącymi postulatami w znaczeniu takim podejmą uchwałę o ponownym rozpatrzeniu sprawy i rzeczywiście wnikliwie przebadają kandydatury, które są zgłoszone do Izby dyscyplinarnej, ponieważ oni minęło kilka dni od uchwały już się znalazły 3 przypadki wątpliwe mało prawdopodobne, żeby KRS zaryzykuje takie stwierdzenie przychyliła się do państwa wniosku nie ja jednak mam nadzieję na to, że nie to jest, aby instytucja procesowa, która pozostawiała krajowej radzie sądownictwa pełne uznanie, jeżeli KRS nie zgodzi podejmuje uchwałę o ponownym rozpatrzeniu sprawy, jeżeli się nie zgodzi odmawia i trudno natomiast my będziemy mieli wówczas czyste sumienie, że wykorzystaliśmy wszelkie możliwe drogi prawne, które zmierzały do tego, aby ta procedura i jej efekty były możliwie jak najbliższe praworządności 40 osób do Sądu Najwyższego o rekomenduje KRS panu prezydentowi 20 osób do Izby kontroli nadzwyczajnej 7 do Izby cywilnej jedno do Izby karnej 12 właśnie izb dyscyplinarnej inny, zanim inne będzie miało miejsce posiedzenie krajowej rady sądownictwa i zanim na państwa wniosek zostanie odrzucony, bo zapewne zostanie odrzucony trzymajmy się realia noszone z klauzul generalnych, które mamy w 2015 roku to czy pan prezydent może w tym czasie powołać dostęp do Sądu Najwyższego to znaczy, gdy idzie o procedurę to zgodnie z ustawą nasz wniosek powinien zostać rozpatrzony przez krajową radę sądownictwa i nic o powierzchni 6 sezon do tego czasu nie sądzę, aby prezydent zdecydował się powołać sędziów w szczególności Izby dyscyplinarnej czy do Izby dyscyplinarnej z racji tego już jest nasz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy spodziewam się, że nasz wniosek być może zostanie rozpatrzone w trybie pilnym szybko natomiast on wymaga rozpatrzenia nie jest trudno jest mi wyobrazić sytuację, że pomimo złożenia wniosku prezydent powołuje powołuje sędziów Izby dyscyplinarnej dr Tomasz Zalasiński komitet obrony sprawiedliwości pełnomocnik 1 z kandydatów do Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego bardzo dziękuję panie doktorze za wizytę w analizę
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA