REKLAMA

Rzecznik Sądu Najwyższego: Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego jest Małgorzata Gersdorf

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2018-09-12 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:45 min.
Udostępnij:

- W ocenie sędziów SN, w ocenie sędziego Zawistowskiego i w mojej ocenie, Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego jest Małgorzata Gersdorf – mówił w TOK FM Michał Laskowski. Rzecznik i sędzia Sądu Najwyższego tłumaczył: - Nierespektowanie wyroków TSUE to wypisanie się ze wspólnoty. Możemy się liczyć z tym, że nasze orzeczenia nie będą respektowane w innych krajach. Rozwiń »
- Ja myślę, że sędziowie się podporządkują, poddadzą się temu co się dzieje mimo krytycznego stanowiska odnośnie tych wszystkich "reform" - mówię w cudzysłowie, bo nie uważam tego za reformę i wtedy sędzia Zawistowski będzie pełnił obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Poranek Radia TOK FM, a w poranku Radia TOK FM Michał Laskowski, rzecznik i sędzia Sądu Najwyższego, dzień dobry, dzień dobry. Wczoraj sędzia Zawistowski powiedział tak: jeżeli czarny scenariusz się zrealizuje i od środy pan Józef Iwulski i Stanisław Zabłocki przestaną pełnić funkcje prezesów sądu, to faktycznie ja zostanę jedynym z dotychczasowych prezesów w służbie. Mamy środę. Czy sędziowie Iwulski i Zabłocki przestali być prezesami sądu? Rozwiń »
Tak tych zdaje się wynikać z tych oświadczeń pana pana Muchy, aczkolwiek będziemy czekać na dno takie pisemne zawiadomienie o decyzji prezydenta czy braku decyzji prezydenta, bo chyba jednak ono jest wymagany tak rozumiem, ale przepis został chyba jest wymagany jest wymagalna, czyniąc tak wynikało wprost formuła jedno art. 39 ustawiły ustawy o Sądzie Najwyższym, mówi że prezydent stwierdza datę przejścia stan spoczynku, czyli rozumiem stwierdza, czyli przysyła pismo tak dotychczas było zawsze no być może dzisiaj to pismo za godzinę 3 czy kiedyś tam będziemy także tak tak rozumiem to co się dzieje i wtedy rzeczywiście jedynym prezesem Izby prezesem Sądu Najwyższego będzie pan Dariusz Zawistowski zgodnie z ustawą on obejmie kierownictwo Sądu Najwyższego

Ale chce się upewnić się wydarzy, kiedy takie pismo trafiło bilion uczone powinno trafić na adres służbowy do Sądu Najwyższego pismo w sprawie sędziów Zabłockiego i wózki toczne adres domowy

Nie to trafia do sądu wczoraj tak trafiły te 4 przedłużenia tak czy wyrażenie zgody na dalsze orzekanie no, więc sądzę, że także to trafi do sądu zostanie doręczone no i co się wówczas wydarzeń wydaje się

I co, panowie powinni wstać i opuścić budynek?

O ile znaczy to będą indywidualne decyzje, ale zgodnie z prawem zgodnie zobowiązującą ustawą tak powinni właściwie mu uczynić nawet jeśli nie godzimy się z ustawą nawet jeśli uznajemy, że ona w w niektórych tam w punktach jest niezgodna z konstytucją

Ale właśnie do tych ważnych momentach mówi nawet, że nie godzimy się z ustawą to nie jest kwestia jakiś taki osobistej zgody i sympatię albo braku sympatii do ustawy tylko przekonanie co jest tak naprawdę prawem w Polsce czy konstytucja czy ustawach, które jest niezgodna z konstytucją 3 czy pana zdaniem jest w sposób oczywisty niezgodna z konstytucją czy chyba niezgodna z konstytucją

W mojej ocenie jest niezgodna z konstytucją i teraz sędziowie tłumaczą to tak jeśli byśmy mieli rozstrzygać w jakiej sprawie kogoś innego na sali sądowej to byśmy mogli stosować konstytucję jeśli ma to dotyczyć nas osobiście to uważamy, że nie powinniśmy tego robić i powinniśmy się podporządkować taki pogląd w myśl dominuje zobaczymy jak się jak się sprawy potoczą się przecież nie wiem co zdecydują konkretne osoby przez całe życie swoje stosujemy prawo egzekwują stosowanie prawa to jest nasz ból nasze powołanie tak to czym się zajmujemy to jest istota służby, którą pełnimy jestem niesłychanie trudno w takiej osobistej sprawie na nasz nas dotyczącej, jakby wyjść poza te granice ja myślę, że sędziowie się podporządkują się, jakby zostaną poddadzą się temu co się dzieje mimo krytycznego stanowiska odnośnie tych wszystkich reform mówi w cudzysłowie bo gdyby nie uważam tego za reformę

I wtedy sędzia Zawistowski będzie pełnił obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego czy pierwszym prezesem Sądu Najwyższego jest cały czas pani prof. Gersdorf?

W ocenie sędziów Sądu Najwyższego wyrażonej w opinii mojej osobistej ocenie w ocenie pana prezesa Zawistowskiego, który to wyraźnie powiedział pierwszym prezesem jest pani Małgorzata Gersdorf także tu niewiele się zmieni w stosunku do tego co mieliśmy parę dni temu, czyli dno po prostu dojdzie do wymiany pana prezesa Górskiego na pana prezesa Zawistowskiego, ale sytuacja jest nadal taka sama myśl, że takim krytycznym momentem będzie dopiero czas, kiedy przyjdą nowi sędziowie i być może wśród nich wskazany przez prezydenta ten, który ma kierować Sądem Najwyższym, a może tak się nie stanie może nie ma chętnego już nie wiem, dlaczego prezydent nie korzysta z tej możliwości wskazania osoby, która ma kierować Sądem Najwyższym

Tylko znowu czy czy jest do tego wątpliwości i nie ma bo gdy konstytucja, chyba że jest inaczej w lesie proszę mnie poprawić wtedy, o ile konstytucja nie wskazuje długość kadencji prezesów izb Sądu Najwyższego to wskazuje kadencji pierwszy prezes Sądu Najwyższego, więc pan prezydent może przysłać postanowienia, ale dalej konstytucja ma taką samą treść, jaką miała przed wysłaniem tego postanowienia ona określa kadencję w sposób bardzo jasne to czy pismo pana prezydenta wysłane do Sądu Najwyższego w sprawie prof. Gersdorf zmienia coś czy nie

Moim zdaniem niczego nie zmienia i takie pismo pani pre prezes dostała na początku lipca nowości trwa na swoim stanowisku my trwamy przy niej uważamy, że w jej przypadku indywidualnie, bo to jest jakby odrębny zbiór pani prof. Gersdorf to bezpośrednie zastosowanie znajduje konstytucję Woś tutaj nie ma wątpliwości ona ma jasne brzmienie ma ten przepis i to co opowiadają te rosną do przeciwnicy tej koncepcji o tym, że można umrzeć można się zrzec i tak będą też oczywiste natomiast nie można przerywać go kadencji określony w konstytucji wprowadzeniem jakichś nowych warunków można, by sobie wyobrazić jeszcze jakieś inne warunki i tak się po prostu nie robi to jest sprzeczne z konstytucją i na tym stanowisku trwamy

A co się wydarzy, jeżeli pan o tym, mówił będzie wybrany nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego on wtedy puka do drzwi pani prezes Gersdorf znaczy

To jeszcze muszą przy wprowadzony zostanie wybory to jest jeszcze mnie taka prosta sprawa to jak to jest pytanie czy takie wybory można przeprowadzić czy należy uczestniczyć w zgromadzeniu, który będzie temu poświęcone jeśli tak się stanie czy brać udział w głosowaniu

Czy dotychczasowi sędziowie Sądu Najwyższego mogą oni wziąć udział w takim zgromadzeniu

Naszym obowiązkiem jest branie udziału w zgromadzeniu można nie pełnić różnych funkcji tak można nie być rzecznikiem prasowym nie wiem prezesem przewodniczącym wydziału tego wszystkiego można zrezygnować i to jest funkcja, którą się w pełni za zgodą natomiast każdy sędzia ma obowiązek brania udziału w zgromadzeniu co nie oznacza, że ma obowiązek głosowania w sprawach, w których uznaje, że nie ma jakby podstaw do zarządzenia głosowania nie wiem, jakie będą indywidualne decyzje nie sądzę, żeby się całkowitą jedność udało osiągnąć w tej sprawie zobaczymy to myślę, że ta nie będzie się tak szybko, że jeszcze dosyć długo będzie trwał taki stan, w którym czy to pan prezes Zawistowski czy być może ktoś wskazany przez prezydenta będzie kierował sądem, a nie będzie jeszcze tych wyborów pewnie tak sobie myślę tylko pewnie tak się stanie wówczas, kiedy ci nowi sędziowie będą stanowili większość w Sądzie Najwyższym, bo taki moment nastąpi nie wiem za parę miesięcy czy za pół roku

No dobrze, a jak ktoś ma wszystko wdrożono procedury, którą uruchomiły pytanie krewnymi prejudycjalne polskiego Sądu Najwyższego skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

No w mojej ocenie to prezydent powinien wstrzymać się z różnymi decyzjami do zakończenia tej procedury tak się nie idzie jak widzimy pan prezydent konsekwentnie z kolei stoi na stanowisku, że ma prawo do podejmowania takich decyzji, jakie podejmuje my mamy do czynienia z 2 rzeczywistościach 1 rzeczywistość prawna także w tym wymiarze europejskim, a druga w no tak w wymiarze krajowymi na zasadzie stosowania w pewnym sensie siły tak jeśli prezydent będzie podejmował dalsze decyzje jeśli będzie przenosił stan spoczynku Motor to jest siła, przed którą jak sądzę sędziowie będą ustępować

Ale sędziowie polskiego Sądu Najwyższego Trybunał sprawiedliwości, jeżeli orzeknie, że te działania były niezgodne z zasadami funkcjonowania z systemem prawnym Unii Europejskiej, ale wiele rzeczy już się wydarzyło to co wtedy

Wtedy będzie bardzo trudna sytuacja wydaje się, że bardzo trudna także w sensie powrotu do tego co nowa siedziba i ja sądzę, że ci, którzy wprowadzają zmiany doskonale to wiedzą i dlatego m. in. ten pośpiech to co przyspieszania posiedzeń krajowej rady i t d . żeby metodą faktów dokonanych już wymienić kadry, bo oto chodzi, a potem być może wypłacać jakieś domu zadośćuczynienia odszkodowania i t d. to jest już drobiazg w porównaniu do celu, którym ma być realizowany tak myślę, że rozumują ci którzy, przeprowadzając zmiany, więc pewnie będzie bardzo trudno

Pan mówi trudno wrócić do stanu sprzed tych zmian, ale w ogóle jest to możliwe czy też nie decyzja o Trybunał sprawiedliwości, który mówi proszę przywróci panią prezes Gersdorf np. na stanowiska sędziów Iwulskiego Zabłockiego na stanowisko prezesów izb czy takie możliwości w ogóle nie ma

Teoretycznie jest to możliwe, ale czy tak się stanie tego oczywiście nie wiemy nie wiemy w ogóle, jaki będzie orzeczenie Trybunał, ale pytam teoretycznie czy teoretyczne widać także, że jest to możliwe podobny przypadek miał miejsce na Węgrzech tam umożliwiono sędziom powrót do Sądu Najwyższego tam były o podobne okoliczności z tym, że tam doszło do zmiany konstytucji zgodnie z przepisami węgierskimi z tym, że ci sędziowie już po wygraniu, jakby sprawy z ich punktu widzenia nie skorzystali większości z tych propozycji już nie wrócili do Sądu Najwyższego

A co by się wydarzyło, gdyby Polski rząd zdecydował się z ignorować wyrok Trybunał sprawiedliwości mam wrażenie, że w składzie rządu dyskusja trwa na ten temat, czego zechce przyjąć tylko do wiadomości czy przyjąć do wiadomości podjąć działania wynikające z tego

To jest pytanie natury politycznej, bo to już się wymyka, jakby tam

W sensie prawnym Trybunał sprawiedliwości wydaje swój wyrok albo np. postanowienie tymczasowe wzywające do wstrzymania jakichkolwiek działań takich postanowień wydanych przez Trybunał sprawiedliwości, ale odwołuje się w to przykład Białowieży, a Polski rząd tego nie respektuje to co wtedy to zry w dawnych politycznych

W tym sensie wypisujemy się z tej wspólnoty to nie respektujemy jej podstawowych reguł no nie wiem, jakie będą reperkusje, bo te pewnie podejmować, by podejmowała nim komisja Europejska czy parlament Europejski no ale jak reperkusje są takie różnorakie chciałbym, by z 1 strony oczywiście te bezpośrednie wynikające z ignorowania decyzji Trybunału być może jakieś kary te naliczane tam bez mała codziennie czy jakiś tam terminach, ale gorsze reperkusje to jest taka że, że Polska przestaje być postrzegane jako kraj, w którym respektuje pewne reguły tak reguły obowiązujące w zachodnim cywilizowanym świecie

Tylko ja to rozumiem go to są wszystko sformułowanie trochę metaforyczne, że wypisują się z północy poszło mi zespół będziemy postrzegani na co konkretnie z tego wynika z tego Polska traci w jaki sposób prawo do funkcjonowania w tej wspólnocie w takiej sytuacji, że nie podporządkowuje się decyzję Trybunał w sprawie

Myślę, że traci wiarygodność w takim sensie sądowym, bo tu na tym się jedynie trochę znam to NATO możemy być możemy się liczyć z tym, że nasze orzeczenia nie będą respektowane w innych krajach także to co mieliśmy z tym coś czym mieliśmy do czynienia w tej irlandzkiej sprawia to stanie się powszechne będą różne sądy pytać czy w Polsce z praworządności czy wyrok nie ma sprawy rozwodowej w sprawie kontaktów z dziećmi w sprawie jakiś tam gospodarczej należy respektować czy nie czy być może przeprowadzić swoje postępowanie i zastanawiać jak to powinno być dotychczas było także MEN ufaliśmy wyrokom nie wydał w Hiszpanii czy gdzieś tam z kolei oni ufali tym wyrokom, które były wydawane w Polsce być może to zaufanie zostanie albo bardzo osłabione albo wręcz zniweczony uznają, że w Polsce nie ma praworządnego systemu prawnego i wobec tego nie będzie respektować tych orzeczeń o to się przekłada na życie konkretnych ludzi tak firmy nie wiem przedsięwzięcie jakiś kamień i inwestycji wszystkiego razem nie wiem kontaktów z dzieckiem czy czymś czym gros wyroków rozwodowych najróżniejsze rzeczy

Bardzo dziękuję za rozmowę Michał Laskowski rzecznik sędzia Sądu Najwyższego był naszym gościem zaś informacja rady taka sama po nich Grzegorz Schetyna w poranek Radia TOK
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - PIOTR KRAŚKO

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA