REKLAMA

Zgłaszanie przypadków mowy nienawiści, czyli jak reaguje policja?

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2018-09-15 13:40
Czas trwania:
15:15 min.
Udostępnij:

Słuchaczka TOK FM kilka dni temu udała się na komendę w Warszawie, żeby złożyć zawiadomienie o mowie nienawiści. Jak mówi, pouczono ją, że Ukraińcy to narodowość, a nie mniejszość, a wypisywanie nienawistnych haseł na murach to tylko wykroczenie. Jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji, a jak powinna się zachować policja? Czy możemy nagrywać albo robić zdjęcia, wdawać się w polemikę z policjantem?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
twój problem moja sprawa w Anna Gmiterek-Zabłocka witam państwa ponownie dzień dobry kłaniał się, a u mnie teraz historia życia wzięta, czyli nijak pewna mieszkanka Warszawy zgłosiła się w komendzie policji w Warszawie, by złożyć zawiadomienie o mowie nienawiści jak mówi pouczono ją, że Ukraińcy to narodowość ani mniejszość, a wypisywanie nienawistnych haseł na murach to tylko wykroczenie związane z niszczeniem mienia jak sama mówi polemizował z nią i Rozwiń » ironizowała nam m. in. właśnie o tym, teraz umknie swój problem moja sprawa proszę państwa moim gościem jest pani mecenas Katarzyna Gajowniczek Pruszyńska adwokat wicedziekan Okręgowej rady Adwokackiej w Warszawie dzień dobry pani mecenas Winobranie relaks dzień dobry państwu miała być z nami jeszcze 1 osoba pani, której KNF wpisy na Facebooku bardzo mnie poruszył pani, z którą rozmawiałam, która chce pozostać anonimowa natomiast czy opowiem historię, bo tak naprawdę od niej naszą rozmowę z panią mecenas zaczniemy pewna osoba pewna pani poszła na policję zgłosić się, że na budynku, w którym mieszkają w okolicy tego budynku pojawił się napisem napisy wyrażające mowę nienawiści w stosunku do Ukraińców pani bardzo szczegółowo opisała jak zachowywali się policjanci torze jak będą oni byli esbecy sympatyczni ujmując to tak bardzo dyplomatycznie stwierdzili, że to nie jest mowa nienawiści tylko właśnie ten zwykły wandalizm, który tak naprawdę powinna zgłosić się na policji administracja tego budynku czy tego osiedla później została pani pouczona prawda, że nie może nagrywać, że nie może robić zdjęć nie przedstawili się również policjanci i nic z tych informacji, którą zamieściła na Facebooku wynikało, że jest ono bardzo przestraszona zresztą to samo napisała mi po tym, jak umówiłyśmy się na rozmowę, ale ostatecznie odwołała, pisząc nizinną ma pewne obawy no właśnie, jaki jest pani pierwsze wrażenie po przeczytaniu tego posta, które też pani udostępniła już mamy tylko relacja 1 ze stron tego zdarzenia, ale myślę, że to jest bardzo dobry pretekst do powiedzenia sobie o tym, że mamy prawo oczekiwać wymagać funkcjonariuszy publicznych jednak określonego zachowania, w którym przynajmniej obywatel nie będzie czuł się radny zagrożony wydają się żyje inni nie jest właściwym zachowaniem ze strony funkcjonariuszy policji odmówienie przed haskim przedstawienie się nie jest także moim zdaniem właściwe polemizowała nie z osobą obywatelem obywatelką, która pragnie złożyć w okresie zawiadomienie ich odwożeni od tego pomysłu dali mi, że tutaj mówienie o tym z 1 strony pani działa, bo ma przekonanie, że jest mowa nienawiści, że powinno to być ścigane, a z drugiej strony słyszy od policjanta jak mowa nienawiści o tym czy mamy do czynienia z popełnieniem ciężkiego przestępstwa czy wykroczenia będzie decydował prowadzący postępowanie, które w toku badania określonych dowodów przesłuchania będzie mógł wydać decyzję o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania i myślę, że przeprowadzenie krótkie rozmowy z policjantem jest niewystarczająca do stwierdzenia tego, że pani się pomyliła nie ma racji i odmówienie jej możliwości złożenia takiego zawiadomienia z mojej praktyki wynika, że do niedawna jeszcze dużo łatwiej skutecznie było po prostu złożyć zawiadomienie na piśmie tak, aby uniknąć przede wszystkim oczekiwania na przeprowadzenie czynności dziś obserwujemy, że uzasadnienie dla złożenia takiego pisemnego zawiadomienia związane z właśnie z potrzebą uniknięcia takiej konfrontacji polemiki z funkcjonariuszem policji, który z jakich przyczyn będzie zwodził takiego petenta od złożenia zawiadomienia od dnia popełnienia przestępstwa ja oceniam to negatywnie wyjściem z tej sytuacji jest właśnie zawiadomienie w formie pisemnej z kopią dla siebie, w której opisujemy przebieg danego zdarzenia w tym wypadku nad miejscem inny sprawa związana z prawdopodobnie ze znieważeniem Zenona na przynależność narodową złożenie takiego zawiadomienia wraz z wnioskami o przesłuchanie w charakterze świadka et Cetera et Cetera nazywa się, a co w takim zawiadomieniu powinniśmy napisać czy można je wysłać pocztą można wysłać pocztą można je osobiście złożyć w biurze podawczym komendy policji czy prokuratury właściwej ze względu na miejsce tego zdarzenia takim piśmie oczywiście najlepiej jest obszernie wyjaśnić wyłuszczyć także ich formy prawnej czynu uzasadnienie dla swoich podejrzeń ze wskazaniem także źródeł dowodowych, jeżeli mówimy do sytuacji związanej z na jakiś nawoływanie do dokonania przestępstwa czy tzw. mową nienawiści to pewnie właściwe byłoby zrobienie zdjęć jest złożenie wniosku o zabezpieczenie monitoringu w tym miejscu tak, aby można było ustalić sprawców tego obraźliwego napisu moim zdaniem funkcjonariusze nie powinni wchodzić polemikę z osobą, która z definicji jest żywy dużo słabszym położeniu chciałabym, aby funkcjonariusze policji wykazywali się taką empatią i gminne w miejsce polemiki zastosowali łagodne łagodne potraktowanie osoby, która w dobrej wierze przychodzi, żeby złoży zawiadomienie popełnieniu przestępstwa i mecenas właśnie tutaj ona usłyszała, że nie ma prawa nagrywać i znowu wracamy do punktu wyjścia tego w tej przewagi nad obywatelem funkcjonariuszy policji czy oferta państwa brata, którzy wykorzystują tę swoją przewagę w dobrej woli złej wierze i dla swojego komfortu pracy wprowadzają w błąd tak jak wspomniałam nie ma przepisu zakazującego utrwalanie wizerunku funkcjonariusza policji podczas służby problematyczne staje się wykorzystywanie oczywiście tego wizerunku bez jego zgody zlotym z tym problemem mierzy się tylko nie tylko polskie orzecznictwo, ale także międzynarodowej amerykańskie u nas w tej sytuacji nie mówimy o w ogóle kwestii upublicznia my z pewnego zabezpieczenia jej interesów tego żona po prostu się obawiała ze względu na te słowa, które słyszał oczywiście zastrzegamy sobie, że przebieg tych tego zdarzenia był rzeczywiście taki jak też jako miejsca od wizji dale niestety jestem skłonna w to uwierzyć no właśnie tutaj przejdziemy do pani mecenas jest osobą, która reprezentuje grupa obywateli zatrzymanych 11 listopada ubiegłego roku to jest sprawa, którą myślę większość naszych słuchaczy doskonale pamięta, kiedy mieliśmy do czynienia z zatrzymaniem sporej grupy osób, która później ostatecznie poszła do sądu i sądy stwierdzają, że do zatrzymania były no właśnie bezpodstawne bezprawnym niezasadnym in nieprawidłowe od lat jest żargon prawniczy wynikający z przepisu kodeksu postępowania karnego rzeczywiście Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia stwierdził w zasadzie w przeważającej większości tych spraw poza 2 przypadkami gdzie, gdzie były pewne wątpliwości co do co do przebiegu zdarzenia, że zatrzymanie z ubiegłego roku z 11 listopada rzeczywiście było niezasadne i nieprawidłowa przede wszystkim było zatrzymanie wbrew temu co twierdzili policjanci konsekwencją tego on tych decyzji jest podjęciem akcji przez mniej i przez dziesięcioro spośród zatrzymanych obywateli RPO wystąpiła do Sądu Okręgowego w inny o zadośćuczynienie w związku z tym oczywiście niezasadnych zatrzymaniem ich jak na razie w 2 sprawach orzekają wszystkie 3 sądy Okręgowe w Warszawie właściwości związana z takim w podziałem alfabetyczny uznały, że rzeczywiście takie zadośćuczynienie za skarbu państwa należy się tym osobom dla mnie jest to kwestia dni o tyle istotna, że nie pozostawiają bez reakcji niewłaściwego działania funkcjonariuszy bo o ile prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania karnego nie mamy też postępowania dyscyplinarnego wobec tych funkcjonariuszy policji mówi tracę czasu wydarzenia z 11 listopada ubiegłego roku o tyle prawo przewiduje właśnie możliwość ubiegania się zadośćuczynienie, które jest moim zdaniem jakoś tak namacalną ewidentną odpowiedzialnością państwa za mną działanie niewłaściwe kwoty są oczywiście symboliczne, ale nie o pieniądze tutaj chodzi tylko o to, że inne sądy dostrzegają, że ta argumentacja, która legła u podsta w zarówno zażalenia decyzji Sądu Rejonowego w samej argumentacji zatrzymanych obywateli jest wiarygodna i zasługuje na uwzględnienie, a co za tym idzie na odpowiedniej reakcji ze strony sądu i napiętnowanie w postaci zadośćuczynienia, które przecież ten skarb państwa będzie musiał dopłacić ostatecznie powinna być to moim zdaniem jakaś wskazówka dla podejmujących decyzje o interwencji policji, aby przy interwencji w takich sprawach Acta, czyli prewencyjnego zatrzymania bez żadnych podsta w po prostu nie przeprowadzać pani mecenas czy to jest tak, że jesteśmy na takim etapie naszego życia i tej naszej historii też, że organizacje pozarządowe czy działacze aktywiści właśnie tych organizacji proszą prawników o to by informować, by szkolić jak się zachowywać tego typu sytuacjach tak spotykamy się z potrzebą wsparcia nie tylko o faktycznego, czyli pomocą obrońcy, który ma uczestniczyć w konkretnych czynnościach, ale także szkolenia i w jaki sposób się zachować i rzeczywiście takie szkolenia są przeprowadzane niektórzy syn, który z tych osób mają niższe od kolosalne doświadczenie w styku z funkcjonariuszami policji i wiedzą jak się jak się zachować ciało pani pytanie pan rektor jest dobrym przyczynkiem do wskazania, że jesteś dużo do zrobienia na polu ustawodawczym to znaczy w zasadzie ustawa powinna zagwarantować tego rodzaju sytuacjach wsparcie pomoc profesjonalnego pełnomocnika obrońcy z urzędu my od lat o tym, opowiadamy dyrektywa Europejska nie została wprowadzona przez gminną przez Polski rząd, która ma zagwarantować od chwili tego pierwszego zatrzymania możliwość realną możliwość kontaktu skorzystanie z pomocy obrońcy adwokata czy radcy prawnego przez taką osobę zatrzymaną dziś niestety jest to w zasadzie fikcja tak długo jak taki zatrzymany nie ma możliwości kontaktu ze swoim obrońcą wyboru właśnie jest w takiej można powiedzieć kolokwialnie kropce w przypadku tym, od którego wyszłyśmy raczej w przypadku pani, która sama zgłosiła się na policję ta nie mieliśmy do czynienia z zatrzymaniem, ale mamy do czynienia z obawami ze strachem no i z taką relacją bardzo niepokojącą ze strony tej pani, a propos tego co tam się wydarzyło pani mecenas pięknie dziękuję za naszą rozmowę pani mecenas Katarzyna Gajowniczek Pruszyńska adwokat wicedziekan Okręgowej rady Adwokackiej w Warszawie była naszym gościem dziękuję bardzo bardzo dziękuję liceum proszę państwa jeśli chodzi o policji to nasza słuchaczka została zaproszona ponownie ponownie składała zeznania i ostatecznie przyjęto od nich zgłoszenie w sprawie mowy nienawiści, czyli mówiąc inaczej przestępstwa ani wykroczeniem natomiast jeśli chodzi o moje pytania skierowane do policji dostałam taką odpowiedź, że w tej chwili jeszcze za wcześnie na szczegółowe informacje ustalamy przebieg wizyty tej pani w naszej jednostce prowadzone są czynności mające dokładnie wyjaśnić okoliczności w jaki zawiadomienie zostało przyjęte tak napisała mi podkomisarz Paulina Onyszko swój problem moja sprawa w i na koniec jeszcze krótko o 1 temacie mianowicie prokurator Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku w ramach tygodnia Konstytucyjnego poprowadził lekcje w 1 z warszawskich szkół teraz przygląda się temu rzecznik dyscyplinarny dla prokuratorów pismo w tej sprawie dostało Stowarzyszenie imienia prof. Zbigniewa hołdy Bart przy Czechowskiej adwokat członek zarządu stowarzyszenia prof. Zbigniewa hołdy zastępca rzecznika dyscyplinarnego prokuratora generalnego wstydził się z pismem, by w toku jego czynności sprawdzających wyjaśniających zweryfikować czy istnieją podstawy do stawiania zarzutów dyscyplinarnych w postępowaniu o ewentualnym przyszłym i jak wynika z pisma w związku z tymi badaniami swoimi rzecznik prosi o informacje czy na pewno osoby pan prokurator Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku brał udziału w tygodniu konstytucyjnym, który organizowany jest 2 × do roku przez Stowarzyszenie hołdy jest to pierwszy taki przypadek, żeby wiązać te 2 zagadnienia to znaczy udziałów akcji edukacyjnej, jaką jest niekonstytucyjny jest postępowaniem ewentualnym postępowaniem dyscyplinarnym do tej pory nie przychodziło nam do głowy, żeby w ogóle te 2 pojęcia można było zmieścić w 1 zbiorze zajęcia są prowadzone bezpłatnie w interesie społecznym prawnicy swój czas poświęcają na to nawet jeśli są tak jak w tym przypadku prokuratorami wstanie spoczynku to jednak już do tego przygotować przeanalizować materiał, jaki dostarczamy kazusy poszczególne sytuacje, na podstawie których dalej pracują w związku z tym no trudno byłoby przyjąć, że rzecznik prokuratury będzie komukolwiek mógł podejrzewać czy w ogóle zastanawiać się czy istnieje podstawa do podejrzenia, bo taka jest treść pisma, by w związku z udziałem w tej akcji mogły być stawiane zarzuty to, chyba że jakąś wiedzę ma pani rzecznik w tym przypadku co do celu zachowania pana prokuratora no nie wiem w ramach tych zajęć, ale nigdy nie dotarły do nas żadne informacje o żadne sygnały, żeby cokolwiek było nieprawidłowego podczas przeprowadzonych zajęć, a trzeba powiedzieć, że to jest teraz też miał miejsce piąta edycja tygodnia w Nysie nie będzie szósta do tej pory zajęcia odbyły się z udziałem około 170  000 dzieci uczniów z różnych klas różnych różnych roczników przeprowadzonej ponad 2300 × wielu wielu wielu prawników wzięło udział w tym prowadzenie tych zajęć bezpłatnie przynajmniej 1000 osób niektórzy byli dwu trzykrotnie z kosztem liczby dzieci nie do końca pokrywają w każdym razie z treści pisma na dzisiaj wynika, że proszeni jesteśmy o taką odpowiedź i takiej odpowiedzi nie udzielamy go Stowarzyszenie, że pan prokurator brał udział w tych zajęciach jesteśmy za to wdzięczni jesteśmy w ogóle wdzięczni polskiej prokuraturze, bo to jest tylko on jednak inni prokuratorzy biorą udział w takiej akcji za to, że poświęcają swój czas, że co rusz do dzieciaków opowiedzieć im o konstytucji porozmawiać o na przykładzie np. ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych w szkole czy ktoś jest zgodne z prawami wolnościami obywatelskimi, które wynikają z konstytucji jak to wszystko się ma jedno do drugiego są bardzo ciekawe zajęcia uczniowie są bardzo ożywi widać, że mają głos tego rodzaju wiedzy prokuratora, z którym udało mi się porozmawiać powiedział mi, że jeśli znów zostanie zaproszony do poprowadzenia lekcji w ramach tygodnia Konstytucyjnego to ponownie weźmie w tym udział w, a akcja tydzień Konstytucyjny już jesienią tyle na dziś proszę państwa słyszymy się za tydzień, a już teraz zapraszam na Facebooka na profil twój problem mają sprawami przed nami w tej chwili informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA