REKLAMA

Dlaczego ochrona sygnalistów jest ważna?

Połączenie
Data emisji:
2018-09-19 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:04 min.
Udostępnij:

Jak rozpoznać sygnalistę? I jak skutecznie zapewnić mu ochronę? Dyskutowali dr Grzegorz Makowski, Zbigniew Sagański i Jakub Janiszewski. Rozwiń »
Sygnalista to jest taka osoba, która w swoim miejscu pracy, kierując się takimi pobudkami związanymi z ochroną interesu publicznego, a ten interes publiczny może dotyczyć zdrowia, bezpieczeństwa pracowników lub przeciwstawia się marnotrawstwu, przestępstwu, zgłasza to nadużycie i je ujawnia. Co się dzieje z takimi osobami, które ujawniają nieprawidłowości? Często są one na przykład zwalniane przez pracodawców, szykanowane. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, za mną w studio dr Grzegorz Makowski, dyrektor programu odpowiedzialne państwo Fundacji Batorego dzień dobry, mała poprawka: już ekspert forum idei Fundacji Batorego, przekształciliśmy się i Zbigniew Sagański, NSZZ Solidarność 80, dzień dobry, dzień dobry państwu. A będziemy mówić o projekcie ustawy przygotowanej przez fundację Batorego, przez Helsińską fundację praw człowieka, forum związków zawodowych, Instytut spraw publicznych - ustawę, projekcie dotyczącym ochrony sygnalistów. Rozwiń »
Sygnalista w tej ustawie to jest 1 lista poza tą ustawą to jak się w ogóle mówić o takiej osoby na sygnalista GMO w ogóle no to jest taka osoba, która w swoim miejscu pracy, kierując się takimi pobudkami związanymi z ochroną interesu publicznego i cel ten interes publiczny lub zdrowia bezpieczeństwo pracowników chęć liczy się z przeciwstawia się marnotrawstwo zgłaszała to nadużycie ujawnia ujawnia jej zgłaszałem i w PRL i to jest to i miejmy w wtórną rzeczą jest zgłasza to wewnętrzne zewnętrznie przyjedzie do mediów czy do organów ścigania, ale generalnie chodzi o to, że on musi mieć prawo do opowiedzenia o tym, że dzieje się coś złego w w jego miejscu pracy i z tego powodu powinien podlegać ochronie, żeby to prawo właśnie to prawo podtrzymać, ponieważ u nas ciągle jeszcze nie dotarło to do swojej świadomości zbiorowej że, że ochrona sygnalistów tak naprawdę nie wywodzi się z jakiejś tam teorii zarządzania ono rzeczywiście teraz jest bardzo związana z kimś nurtem Kong Airlines i takiego zarządzania etycznego do tego już się stało na Kantaka inni ideologią z różnych dziedzin dorobiono, ale w ogóle pierwszym zarzewiem zakupem takiego pomysłu na ochronę osób, które w swoich miejscach Prasek pracy zgłaszają nadużycia było gwarant chęć zagwarantowania ludziom swobody do wypowiedzi i swobody dostępu do informacji publicznej Instytutu jest sedno zakupowym sygnalizowania whistleblowingu jak to się mówi po angielsku i to tutaj jest przede wszystkim chronione czy wolność słowa skutku, a u, której obywatelskim projekcie ustawy w planie będą odczytywał to niema takiej sensu stricte definicji sygnalisty, ale generalnie to jest taka osoba, która właśnie dokonuje takiego zgłoszenia ujawnienia wg mechanizmu, który w tej ustawie jest przewidziana i tak są już właśnie te konkretne rozwiązania zapisane, że właśnie może to zrobić do bezpośredniego pracodawcy, że może to z zgłosić do mediów, że może zgłosić do organów ścigania w tym projekcie proponujemy właśnie takim mechanizmy zgłaszania ani też różne formy ochrony sygnalistów to może powiem więcej o tym co dzisiaj spotyka sygnalistów, bo rozumiem, że oni tak czy owak są to nie także ustawa coś wymyśliła to takie postawy takie próby zaalarmowani odnośnie praktyk danego przedsiębiorstwa są co się dzieje z takimi ludźmi, którzy dzisiaj drugą pod tym znakiem dostała właśnie od zawsze możemy mieć do czynienia nie tylko jest kwestia ostatnich kilku lat tematu tyle jest wrażliwy, że prawda jak tę możliwość komunikowania tych problemów też zwiększa w obecnym czasie nawet mam internet inne środki przekazu co się dzieje przykładów jest wiele na takim przykładem na grze tak powiem w późniejsze kwestionowanie tych sygnalistów mamy kilka tak naprawdę w ruchu związkowym jak najbardziej są powszechne często spotykam się takimi praktykami pracodawców którzy, zasłaniając się ochroną dóbr osobistych zwalniają osoby, które informują opinię publiczną o nadużyciach nie są to może sprawy bardzo często wypływające gdzieś tam daleko w Echu takiego przekazu społecznego Larę Gut piłkarz tak powiem sytuacji, w których także nie przyczyniliśmy się do poprawy m. in. bezpieczeństwa poprzez prawidłowe sygnalizowanie mieć do czynienia z takich rzeczy jak chociażby ta katastrofa w kopalni Halemba często przywoływana, gdzie wiadomo, że pod wpływem pewnych nacisków pracownicy nie mogli ujawnić nieprawidłowości związanych z odczytami metanu mierzyły się nie mylę być może nazwa pomyliłem urządzenia w kilka innych przypadków nawet głupia afera reprywatyzacyjna w Warszawie prawda mogła być ujawniona dużo wcześniej w innych zupełnie okolicznościach, gdyby nie na pewne formy nacisku przez przełożonych to to w dużej mierze myślę, że ten problem szczególnie dotyka pracowników sfery budżetowej w tym urzędników, którzy jednak mimo wszystko są zobowiązani do pewnego zachowania milczenia tak przez swoich przełożonych o pewnych nieprawidłowościach, a wiadomo, jakie ewentualnie czekają ich reperkusje w przypadku ujawnienia tego szczególnie ujawnia opinii publicznej w to nie jest pierwsza próba podejścia ustawową do tego tematu parę miesięcy temu na początku tego roku była ustawa o jawności życia publicznego roją zdaje się kompletnie wykrzykiwała idee sygnalistów tak nocowałem to co tam zaproponowano pod nazwą i Sygnity ochrona sygnalistów lat temu cały rozdział o takiej, gdybyśmy mówili, że na donosicieli w tego należy mu tam właśnie tak to skonstruowano no bo w tak jak wspomniałem istotą ochrony sygnalistów jest tak naprawdę ochrona prawa do swobody wypowiedzi też prawa do informacji bomb w tym sygnalista komu sygnalizujemy jako społeczeństwo mamy też prawo się dowiedzieć o tym, że coś nam zagraża natomiast ta konstrukcja była po prostu taka próbowano stworzyć coś w rodzaju takie układy świadka w incognito, któremu status sygnalisty przyznawał kompletnie uznaniowo prokurator, od którego nie było właściwie żadnego odwołania tam dopiero, w której wersji tego projektu ustawy pojawił się w którymś miejscu sąd, ale to było w prawą ręką do prawego ucha robione no i w ogóle to był taki tryb ten trochę taki kwiatek do kożucha całej tej ustawy, bo ta ustawa miała dotyczyć dostępu do informacji publicznej i lobbingu i w i oświadczeń majątkowych tak dorzucono teksty finalistów, bo prawda fajne hasło to nie mam wrażenie, że projektodawcy chcieli się wykazać, że tutaj coś uregulują teraz mamy jeszcze 1 inicjatywa jest ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone karą i chłonny to jest prawdopodobnie w ogóle Kombii też wyraz takiej konkurencji wewnątrz rządu, bo dopóki ta ustawa o jawności miała ich życie w sobie ona w tej chwili stan w szufladzie spoczywała w New line w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów no to ta ustawa o podmiotach zbiorowych nagle wypłynęła no i tam się też znalazło parę przepisów dotyczących właśnie ochrony osób sygnalizujących miejsce pracy one są lepsze efekty są w ustawie o jawności proponowane natomiast dalej tam jest taka logika niestety prokuratorska obecna na najważniejszą rzecz, że te osoby czytały to co tam się proponuje to jest raptem o w niem ma 2 czy nawet 1 artykuł ten poświęcony to nie jest żadna kompleksowa ochrona dosyć wybiórczo w, więc trudno mówić w ogóle o jakimś tak naprawdę realnym wejściu moim to co właściwie w tej chwili jest na agendzie za to ten nasz projekt powiem nieskromnie i Unii Europejskiej w międzyczasie komisja Europejska przygotowała projekt dyrektywy o ochronie sygnalistów, który ma duże szansę bycia przyjęty jeszcze przed końcem kadencji, ale możliwe z tego co powiedział, iż w celu przywołania ustawy o jawności życia publicznego już się rysuje pewien dylemat, który do Timesa rozwikłać to znaczy jak rozpoznać sygnalista, w które w tej ustawie, o której mówimy teraz tym projekcie obywatelskim jest bardzo wyraźnie zapisane, że o ochronie podlegają sygnaliści, którzy dokonali zgłoszenia nieprawidłowości w dobrej wierze prosta, ale jak sprawdzić też działa w dobrej wierze Agnieszka chce zaszkodzić swojemu przedsiębiorstwu jak to zrobić to przywożą jeśli nie wskoczy to jest taka 1 z takich kwestii, które myśmy umieścili w projekcie, ale które jest faktycznie dyskutowana i Odra, nawiązując do tego, by przeć bez przyczyny w ogóle, dla którego mi się, gdy spotykamy też bardzo dziękuję za zaproszeniem my organizujemy 22 września, czyli w tę sobotę wysłuchanie publiczne na temat tego projektu obywatelskiego na Uniwersytecie warszawskim byli wszyscy partnerzy tego projektu jeszcze parę innych organizacji dołączyło zapraszamy do wszystkich między godziną dziesiątą 30, a w i zobaczymy ile będzie osób jak to będzie się toczyło, więc właściwie mamy nieograniczony dzień i chcemy różne przepisy, które myśmy wymyślili światu, że prawda przedyskutować to jest np. 1 z takich 1 z takich przepisów, których my jesteśmy skłonni się wycofać ku już w rundzie z takich konsultacji, które trwało online i po rozmowach też z naszymi zagranicznymi partnerami współpracujemy też nauczka z Transparency International przy tym, że impet i to jest jednak także np. Irlandii, gdzie za oknem aplikowane ten pomysł, żeby z najszerzej spośród krajów, gdzie małe, gdzie jest ta ustawodawstwo chroniące sygnalistów, żeby właśnie ocenia się robić ten test dobrej woli w tej chwili w Indian zechcą się w wysłuchać jak taki gest dobrej woli nie wygląda no ale po prostu sygnalista musi wykazać, że tą dobrą wolę miał i można iść w 2 kierunkach, aby śrubować przepisy i dawać jakieś przesłanki albo właśnie się z tego wycofać, bo w Irlandii okazało się po kilku latach obowiązywania tamtej ustawy, że to jest bardzo sprytnie z używaną przez pracodawców, żeby spowolnić procesy sądowe, które mają sygnalista mlecznych w tym także oni zazwyczaj wygrywali te procesy udowadniali to dobrą wolę, ale trwało to dużo dłużej i okazało się mało w efektywne, więc raczej byśmy pewnie byli skłonni już się wycofać z tej przesłanki dlatego też takie istotne w błąd, bo to jest ciekawy dylemat tutaj jakby pytanie o ustalenie czy jest dobrej woli, bo rozumiem, że czasem co do sytuacji na bardzo trudne niejednoznaczne tak jakbym wrócił do tego, o czym już wcześniej mówił, czyli kwestia tego tak naprawdę jak tu formułę sygnalizowania wieku w ogóle okresie jak określiłby to formuła sygnalizowania wżyciu przyjęli takie stanowisko, które zbieżne z ostatnim właśnie stanowiskiem Europejskiej Konfederacji związków zawodowych, że powinna być jednak wypuszczona jakaś rola organizacji związkowych czy partnerów społecznych działających u pracodawcy po to, żeby te zasady wewnętrznie ustalić myślę, że to jest punkt wyjścia do tego, żeby określić sposób pierwszego komunikowania tych nieprawidłowości komunikowania wewnętrznego, które stanowiły, więc przesłankę do przypadku braku jakiejkolwiek reakcji czy chodzę do wyjścia z tym na zewnątrz przez takiego sygnalista jednocześnie są tak naturalnym zabezpieczeniem przed nadużywaniem tej formy to jest chyba 1 rzecz, a druga już kończący powiem tylko, tyle że generalizując otrzymaliśmy to przygoda wspólnie przy tworzeniu tego projektu jako uczestnik członek forum związków zawodowych w tej chwili nasz związek samodzielnie jak tutaj się zaangażował w w to koncepcje i my widzimy bardzo wyraźną potrzebę do tego, żeby w tym partycypowali pracownicy ich naturalni przedstawiciele którymi są związki zawodowe 1418 za chwilę wrócimy do rozmowy z 1826 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studiują Grzegorz Makowski Zbigniew Zagdański rozmawiamy o projekcie obywatelskim, a w ustawie ochrony sygnalistów, zanim przy powiemy na czym ta ochrona ma polegać to ja bym chciał, żebyśmy się na moment zatrzymali nad tym jak w ogóle wyglądało uruchomienie takiego zainteresowania wśród tych najbardziej kluczowych aktorów dla opisania tego rodzaju ustawy dla tworzenia takiego prawa, czyli jak reagować przedsiębiorcy jak reagowały związki zawodowe obozem to są te 2 główne grupek, które powinny być zainteresowane tworzeniem takiej ustawy o bardzo krótką historię jest długa, ale w kompresory to, bo jest Fundacja Batorego ono właściwie ten temat prowadzi od 2 tysiące dziesiątego roku tak systematycznie myśmy różnego rodzaju podchody robili pod wszystkie te grupy pod pracodawców pracowników rządy poszczególne związki zawodowe myli ogląd jest także no właśnie, że pracodawcy jest no to prawdę mówiąc dobra tak się rozwijać zarządzane etyczne teraz teraz modne i t d . ale z tych wszystkich organizacji pracowni pracodawcy jakoś takiego impulsu wielkiego nie było związki na to nie wiem czy to Zbyszek się ze mną zgodzić z dnia, ale ja mam wrażenie to jest trochę taka była walka o swoje posiadanie, że tak powie mi związać koniec swojego projektu, ale tak nie swojego poletka w nocy, jeżeli prawda wpuścimy tutaj jakieś indywidua p t. sygnaliści no to może nie będziemy mieli prawo na co mogą mieć młodsi pracownicy siły wolę ZUS uważamy absurdalne, bo to wręcz przeciwnie, jakby w opowiedzenie się za ochronę sygnalistów ziemskim powiedział wzmocni związki zawodowe i cynicznie, ale mój odbiór jest taki właśnie występ po serii wywiadów badanych któreś zrobili to właśnie tak wygląda w mojej nowej krwi i dopiero nam się udało właśnie przy okazji tej ustawy o jawności tutaj nawiązać współpracę z forum związków zawodowych, które w tej chwili troszkę się wycofało i kontynuujemy to właśnie Solidarnością 80 zasługują jestem bardzo wdzięczny też zakupowym składam podziękowania, tym bardziej że w ogóle współpraca między organizacjami, a w, a związkami w Polsce co jest w prawie nieistniejące właśnie, ale ze 1 Gontarczyk malutki i symboli zyski z Francją też polega na tym, że w zeszłym tygodniu pojawiło się stanowisko Europejskiej sieci związku zawodowego Konfederacja związków zawodowych, które popiera projekt dyrektywy unijnej w tej sprawie tam siedzą wszystkie centrale związkowe, które w Polsce są źli OPZZ FZZ Solidarność oczywistą w związku z forum związków natomiast kiedy tutaj się próbujemy przebić do rady dialogu społecznego czy to jest ściana trawka zrzeszająca związki mówi fajnie, ale same związki niekoniecznie znaczą więcej niż w Europie mówią, że fajnie w Polsce już mówią nie fani Grzegorz rządowego pojęcia schizofrenia darzą takim wrażeniem, bo w momencie, w którym projekt tej ustawy, o której wcześniej rozmawialiśmy, czyli ustawy o jawności życia publicznego pojawił się na tapecie rada dialogu społecznego, a właściwie strona społeczna, czyli przedstawiciele pracodawców i związki zawodowe wydały wspólne stanowisko na ten temat, które mówiło, że regulacja kwestii prawnej ochrony sygnalistów powinna się doczekać odrębnego aktu prawnego, że to co znajduje się w ustawie o jawności życia publicznego zaproponowanej przez ministra Wójcika jest niemal na jest jakieś kuriozum, bo tak naprawdę jest to oklejenie tych przepisów do przepisów karnych zrobienie z tego właśnie takiego prawdziwego donosiciela i takie stanowisko wówczas się pojawiła, ale niestety już, jakby w konsekwencji później w działaniu, a inni, że dostał z przykrością przyznać także w centrali związkowej, która zrzesza moją organizację czy Solidarność 80 tak naprawdę w konsekwencji zabrakło już później, gdy próbowaliśmy prawda znieść konkretny projekt przygotowany m. in. przez naszą organizację pod do pracy w radzie dialogu społecznego no tutaj już tego poparcia nam niestety zabrakło ze strony centrali, czyli forum związków zawodowych ja myślę, że one istotne jest też to właśnie Grzegorz przytoczył, że Europejska Konfederacja związków zawodowych czy taka Konfederacja zrzeszająca wszystkie związki istotne związki europejskie w tym te nasze 3 reprezentatywne centrale wypowiedziała się w sprawie dyrektywy, a dyrektywa, która tak naprawdę pomijała rolę związków zawodowych w procesie informowania została skrytykowana przez organizacje i te nasze rodzime organizacje również miał w tym swój udział, więc jak my oczekujemy jednak pewnego nawrócenia powiedział działaczy związkowych tego, żeby przestali Pasieczny jest przykro, bo sam jestem działaczem związkowym mówię to dom do moich kolegów, żeby jak spojrzy NATO w szerszym niż szczęściem w wymiarze, że nie jest to zbieranie tak naprawdę kompetencji związkom zawodowym tylko poszerzanie ochrony w tym ochrony działaczy związkowych jak mówią w poprzedniej części programu często sami są sygnalistami narażeni są na bardzo mocne reperkusje ze strony pracodawców organów państwowych i t d. nowa żona Danka, wyprzedzając fuzja ma Państwowa wytwórnia papierów wartościowych najświeższe przypadki, gdzie jest służba celna dobrze, bo teraz przez fundusz ochrony kanał ma wyglądać rola powinna wyglądać jak zostało ujęte w tym projekcie planu i oczywiście przespaliśmy pierwsze wszystkiego powiedzieć, ale pragną przede wszystkim powszechność na czym to co my proponujemy to jest objęcie wszystkich pracowników niezależnie od formy zatrudnienia miejsca zatrudnienia my w tej chwili np. chronieni są pracownicy instytucji finansowych, dlatego że inną dyrektywę żeśmy zaimplementowanie, ale to już innych pracowników w innych branżach nie chronimy, więc to jest pierwsza rzecz z języka, który trzeba wspomnieć druga rzecz to co jest chroń ochrona w momencie ujawniania zgłaszania tej informacji znienacka zapewnienia anonimowości zmuszanie pracodawców do tworzenia procedur i systemów informowania wewnątrz zakładów pracy, które pozwala ona pozwalają na ochronę danych sygnalisty sygnalisty zapewnienie pomocy sądowej na etapie na etapie ale kiedy już tak powiem osiągnie ten tandem ten poziom represyjny tak moi należała do uzyskania odszkodowania USA Wells Fargo ten sygnalista ma pójść, żeby to się, żeby ten cały mechanizm za ruszył, ciągnąc wóz do swojego do szefa nad sensem czy ma być do prasy, gdzie ma rozszerzyć na policję jak tresuje ustawa tego nie określa ustawa tylko, mówi że pracodawca powinien stworzyć takie ścieżki, jeżeli tych zastrzeżeń nie stworzy wówczas sygnalista może otrzymać dodatkowe środki ochrony nie tylko tak jak każdy obywatel może z chińskim tam pracować, ale dodatkowe wnuczka właśnie prawo do rekompensaty np. odwrócona tzw. odwrócone dowóz znaczy, jeżeli wyjdzie na zewnątrz spoza zakładu pracy to pracodawca będzie musiał udowodnić, że nie zakład, że decyzja ta, że tak jak on mówi Annie z żoną działka jest prawdopodobne rozwiązanie na gruncie prawa oraz jezdnię z pierwsza pierwszy ten etap to jest wewnątrz zakładu ponieważ, toteż chodzi o to, że budowa się jakiegoś kulturę organizacyjną znaczy chodzi nam o to, żeby ta ustawa nie była właśnie taką represyjnym młotkiem jak to w minister Wąsik proponował tylko, żeby one się do układała jednak do jakich refleksji wśród pracodawców, więc jeżeli oni się tą refleksją nie wykazują wtedy sygnalista ma oczywiście prawo wejść wszędzie na zewnętrznej do organów ścigania zdaniem do odpowiednich instytucji, ale do mediów i doszła jeszcze innym środkiem ochrony jest zwolnienie z odpowiedzialności cywilnej n p . którą bardzo często się oczywiście do pewnego etapu, ale to jest bardzo często szybko wykorzystywany środek przez pracodawców pod tę żabę zamrozić tak naprawdę jakiekolwiek dochodzenie postępowanie spowodować wycofanie się w sygnalistów zeznań mogą się grozi po prostu procesem cywilnym za ochronę dóbr osobistych istotne są one być także o tym, że ustawa jak też przewiduje formę ochrony na wstępnej, czyli ochrony stosunku prawnego łączącego takiego zatrudnionego, bo nasi nie odnosi go do pracowników, ale też osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych funkcjonariuszy związanych stosunkiem administracyjnym także ma tak naprawdę chronić ich przed utratą miejsca pracy, a dopiero w momencie utraty miejsca pracy skutkuje tym, że istnieje możliwość zasądzenia przez sąd odszkodowania dla sygnalisty jeszcze też nie mamy tu chyba jasnego do końca stanowiska przez jaki stąd żeśmy to sprawę rozważali też żona jest cały czas w toku dyskusji, ale jak najbardziej przewidziane są odszkodowania i to w 1 z baz najwyższej wysokości, jakie znam w Polskim prawie moich uwag powiem mamo wycinkowo ochronne i co prawda leczenia wraz z wyobraźnią sytuacjach ktoś taką hipotetyczną to znaczy widzę, że co jest moją firmą jest nie tak idee nie wiem do związków zawodowych tak co zaczynają robić związki zawodowe, żeby miasto lodówką kategoria sygnalisty to znaczy najpierw pierwsza rzecz musimy się zapoznać z tą polityką, która w firmie funkcjonuje ustawa nakłada ten obowiązek, jeżeli ta polityka wewnętrzna przewiduje zgłoszenie tego np. do zewnętrznego podmiotu, który jest profesjonalistą w zakresie właśnie owego Kompanicki prowadzi Noska zewnętrzną infolinię dajmy NATO bądź też jest jakaś wyznaczona wewnętrzna komisja najpierw należy zwrócić tam uwagę także, że takie nieprawidłowości istnieją należał się nimi zająć natomiast brak reakcji ze strony tych wewnętrznych procedur powoduje to, że mogę się do pana redaktora mogę mogę wysłać list do redakcji mogę mogę napisać maila z informacją dotyczącą nieprawidłowości mam gwarancję, że te informacje będą w tym sensie chroniony, że nie zostanie upubliczniony źródło i że i, że już nie mogę korzystać z tej ochrony, którą przewiduje ustawa dla osób, które jak te informacje wyrzucił na zewnątrz organizacji, czyli łącznie z tym właśnie nóżka z ochroną miejsc ta rozmowa z podawaniem rekompensatą i t d . tak dalej oczywiście możemy dorobić też bez tej ustawy tak tylko nie mamy tych wszystkich zdrowych dodatkowych środków, które my tutaj proponujemy w tym w tym projekcie, ale i co prawda jest wolnym od 1 za to może działać co prawda 1 jaskółka wiosny czyni, ale w tej chwili jedno żyjemy trochę aferą Get banku niektórzy na trochę bardziej i syf przypomnę, że tam był właśnie sygnalista dlatego tam był i zgłosił i co przyśpieszyło z kontrole tej instytucji, dlatego że myśmy wdrożyli dyrektywę instytucji finansowych, która nakłada właśnie obowiązek na banki na tego rodzaju firmy tworzenia tych procedur no dobrze teraz waszym okiem, jakie są szanse na to, że ta ustawała w Belgii przez żyje bal powódź z NATO żona powstanie w decyzji projekt powstanie ratusz powstał już jest położona zostanie kupiona politycznie w w pewnym sensie i tak przymusem dyrektywa, która powstaje w tej chwili, jeżeli zostanie uchwalona i tak będzie implementacja musiała wejść w życie z liczymy na to, że nawet, jeżeli nie uda nam się tej ustawy sprzedać tak powiem w systemy rządzą i zanikowi politycznemu, który wyjął wniósł prawda proces legislacyjny no to i tak w toku implementacji to coś wypracowali będzie rozdzielał rozdane nie zostanie wyrzucony na szkolnych mają wreszcie zainspiruje to, że w nowym Jorku z rozwiązań proponujemy już się boję się co zrobiłby ten rząd czy parlament z takim projektem wałem mam jakiś cień nadziei, że być może jest w stanie uchwalić dobrą ustawę, ale jest jeszcze drugi moment, że tak powiem, czyli wyborach, więc na nasz plan jesteś taki, żeby ograć ten projekt w przyszłorocznej kampanii parlamentarnej no i mam nadzieję, że w buty sprawa ponad podziałami tak uważamy, że być może to nastąpi jakiś oświecenia i komitety wyborcze zechcą się powiedzieć, że tak zrobimy to i może rozważymy właśnie tą propozycją dziękuję bardzo dr Grzegorz Makowski forum idei fundacji Batorego Zbigniew Zagdański NSZZ Solidarność 80 dziękuję bardzo 1438 za chwilę informacje program przygotowała Agata Majewska realizował Krzysztof
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA