REKLAMA

10 dziekanów wydziałów prawa pisze list do władz RP. Czyli do swoich absolwentów

Analizy
Data emisji:
2018-09-19 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:54 min.
Udostępnij:

O sprzeciwie wobec niszczenia sądownictwa mówi prof. Jerzy Pisuliński, dziekan wydziału prawa UJ. Rozwiń »
10 dziekanów wydziałów prawa i administracji na uniwersytetach na uczelniach publicznych w Polsce napisało list protestacyjny: "My, niżej podpisani dziekani wydziałów prawa uczelni publicznych, wyrażamy dezaprobatę dla działań władz państwowych podważających zasadę trójpodziału i równoważenia władz oraz niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Nierespektowanie orzeczeń sądowych, nietransparentne i pospieszne albo pospiesznie prowadzone postępowania w celu obsadzenia stanowisk sędziów Sądu Najwyższego osobami niemającymi kwalifikacji, zastraszanie sędziów, zwracających się z pytaniami prawnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to przykłady braku poszanowania zasad państwa prawnego". Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agata Kowalska przy mikrofonie, obok mikrofonu list: "My, niżej podpisani dziekani wydziałów prawa uczelni publicznych, wyrażamy dezaprobatę dla działań władz państwowych podważających zasadę trójpodziału i równoważenia władz oraz niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Nierespektowanie orzeczeń sądowych, nietransparentne i pospieszne albo pospiesznie prowadzone postępowania w celu obsadzenia stanowisk sędziów Sądu Najwyższego osobami niemającymi kwalifikacji, zastraszanie sędziów, zwracających się z pytaniami prawnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to przykłady braku poszanowania zasad państwa prawnego". Rozwiń »
Ten list podpisało 10 dziekanów wydziałów prawa i administracji na uniwersytetach na uczelniach publicznych w Polsce. Jeden z nich jest z nami w tym momencie telefonicznie, pan prof. Jerzy Pisuliński, dziekan wydziału prawa administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, dzień dobry panie profesorze

Pan wierzy pan jeszcze ciągle listy i apele i głosu sprzeciwów, ale chyba nie mamy lokali i innych możliwości wywierania nacisku, by protesty jak pani sama sobie stop odkrywce nie spotkaliśmy jak w zeszłym roku, a zatem powód Paryż apele być może właśnie manewr przyczynił się rozchodzić się stało, o czym zresztą była mowa wcześniej w to znaczy w no to, że dochody takie spotkania w nie wiemy, jaki ruch w cieniu tego spotkania o nich trener del Bosque premierem Morawieckim, ale no to było pierwsze spotkanie tych osób chyba od samego początku tego czy z tej dyskusji na temat stanu Najwyższego i tego jak powinien wyglądać najwyższy w MOW to pan jest optymistą ja oczywiście jestem pesymistą uważam, że to była tylko gra w i pewna manipulacja w panią pierwszą prezes AZS, by ze względów czysto politycznych Delev był to taki sygnał wysyłany w stronę komisji Europejskiej dzisiejszego spotkania komisarzy no ale miejmy nadzieję, że to pan ma rację i rzeczywiście jest jakiś jakaś jaskółka zmiany w ciekawych imprez jak mówią, że w mojej umierał, a Julius no właśnie właśnie mam wrażenie, że ten fakt, że ten nie jest to jesteś taki kolejny głos sprzeciwu wobec tego co się dzieje z Reed, bo właściwie trochę trudno przestać wolno protestować, mimo że dzieje się z dnia coraz gorzej czeka mnie, dlaczego akurat tych 10 dziekanów 10 uczelni EPO jest podpisanych uczelnie publiczne mamy więcej deszcz, jaki był dobór sygnatariuszy Lubaś nie było do wyboru ja kierowałem propozycje tego listu otwartego do wszystkich dziekanów, ale też muszę przyznać, że czas, bo szybkie skierowanie tego, kto oprócz tego listu do jego opublikowania ponadto leku Kisiel w przypadku niektórych czekano być może nie mogli oni Chadaj stanowiska piękna ani 1 takim przypadku techniki pamiętnego wydziałów uczelni jednak od wszelkich ich akurat film nie mógł się polityk, ale także tu nie było Andrzeja obiecałem sobie osoby, które chciały poprzeć ten apel tylko uciech krzyki czekano aż taką propozycję przyjął sugestie ewentualnych zmian takie pewne poprawki zostały naniesione w mojej dostałem wczoraj wieczorem właśnie wczoraj wieczorem LO Biel i opublikowaniu tego listu miałem 10 zgłoszenia z Chin i w no pewnie słuchać ciekawić jest ich miasta akurat w realnym uczelnia w pełnym głosem swego dziekana z wydziału prawa ich zabrała głos, więc szybciutko tylko powiem, że Uniwersytet warszawski Jagielloński wrocławski szczecińskiej łódzki Śląski Marie Curie słów Skłodowskiej w Toruniu Kopernika w Poznaniu i Curie-Skłodowskiej w Lublinie Boże w Lublinie coś co się opowiadamy oczywiście ZOZ w Lublinie z Ależ się myli Mikołaja Kopernika EU już do Polski i Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego też w Warszawie to są te podpisy w mniej jeszcze 1 rzecz szalenie ciekawy test drugi fragment tego listu jako dziekani wydziałów prawa zobowiązanie do kształcenia prawników w duchu szacunku dla prawa jego wartości apelujemy do władz Rzeczypospolitej polskiej o przestrzeganie konstytucyjnych zasad państwa prawnego w Knight ma wątpliwość, dlatego że państwo piszecie, że kształcić prawników w duchu szacunku dla prawa, a przecież to nasi absolwenci są architektami tej destrukcji, o których piszecie w pierwszej części listu, więc jak to rozumieć, jaka jest w tej, jaka jest rola uczelni skoro, a następnie pan Ziobro pan Warchoł pan Duda mogą rozważać naszą konstytucję ustrój w pani redaktor Maciej rak bohaterek 10 przykazaniami religii my mówimy, że należy przestrzegać nie wszyscy przestrzegamy ich wielki krok hamowały ich tym wypadku mamy do czynienia z ludźmi oni mają różne interesy polityczne różne od głosu mógł ją i Rumunią Czechami i być może nie podzielają naszych poglądów mówi o tych, którzy podpisywali ten apel co to znaczy od podmiotu tylko prawnej niektórych rozwiązań także to by powiedzieć czym kierują, ale mogą nie powiedziałbym, że my kształcimy w ten sposób, żeby właśnie łamali prawa staramy się właśnie przekonywać do tego, że prawa należy przestrzegać konieczne, jeżeli będziemy przestrzegać prawa to w takim razie nie będzie mieć żadnego ładu i porządku, ale wielokrotnie z ust to ludzie nauki doktorów profesorów prawa padało i na naszej antenie i i poza nią na konferencjach prawniczych, że Ernst konstytucja jest troszkę pomijana na studiach prawniczych jest traktowana jako swoisty taki duch taki w artefakty, a nie źródło prawa, a sama postać za prawnika, gdy etyka prawnicza rozumienie dobra filozofii prawa jest traktowane po macoszemu i znają się czy to nie jest jednak coś co powinni państwo wziąć pod uwagę, przygotowując kolejne pokolenia do zawodu prawnika, który jeszcze panią redaktor MOK w godzinach od byłem kilkakrotnie rozmowy z moimi koleżankami kolegami i rzeczywiście być może na oddziałach prawo o programach nauczania i wiele mi o świętość się na naukę poszczególnych działów prawa, a hard zbyt mało uwagi przywiązuje się właśnie do etyki prawniczej do innej filozofii prawa może także ich do wykładów chociażby praw człowieka oraz ulg to dopiero w Kijowie jako dodatkowe hale, ale jej z Niecieczy studenci, a nie uciec tajemniczy klienci mają obowiązek nie do liczenia tych przedmiotów, choć oczywiście u nas od moich oczekiwań musimy myśleć o wszystkich wydziałach prawa konstytucyjne to jednak mogą no tak, ale rzeczywiście jest także student wychodzi z uczelni i zna zna doskonale kodeks cywilny kodeks karny i t d. oczywiście to jest bardzo ważne w zawodzie prawnika tonie w niewoli nie wątpię natomiast wielu z nich nie rozumie istoty praw człowieka część z nich nawet czasu wiadomo to choćby po wypowiedziach, gdy profesorów prawa w nie uważa praw człowieka za odważną i czy w ogóle gałąź nic działki prawa raczej za pewną ideologię, więc to bardzo mnie bardzo teraz przychodzi taki test można powiedzieć ten tego typu postawa panie profesorze mam jeszcze jedno pytanie DM BOŚ o treść, a raczej pewną pewien brak w tym liście, który nie zastanowił, gdyby apeluje do władz Rzeczypospolitej polskiej, żeby przestrzegała w konstytucyjnych zasad państwa prawnego ale dlaczego nie apelujecie do swoich absolwentów, dlaczego nie apelujecie do swoich własnych pracowników, którzy biorą udział w w Delft w choćby w tej procedurze naboru do Sądu Najwyższego czemu to się nie pojawiło, ale do wielkich bólach, ale filia to są ludzie dorośli, którzy w maju i mogło w niej dokonano ich otchłani, podejmując decyzje o jej jak i oczywiście uważam, że należało odprowadzić w tym konkursie ogłoszonym na stanowiska, ale też o nie mogę powiedzieć ile to jest działanie, które narusza prawo wielkich oczywiście nie, ale piszecie o tym, piszecie o tym, że to są pospiesznie próby prowadzone postępowania z osobami niemającymi kwalifikacji niewątpliwie, bo Janik, której bym nie chciał pan, jakby otrzeć o łatwej do dyskusji o konstytucyjności krajowej rady sądownictwa o tym, było też wystąpieniach i nasze radio, ale czystka w Sądzie Najwyższym następujące potem po niej na nowo obwieszczenie o naborze i cała ta procedura wynika z łamania konstytucji nic z tego co z tego, by się nie wydarzyło, gdyby nie pierwszy krok złamanie konstytucji, więc państwo pracownicy i również z University Jagiellońskiego, którzy ubrani biorą udział w tej procedurze przykładają się do tego Pierre pierworodnego grzechu złamania konstytucji, a religia to jest tak 1 z kandydatek rozmawiałem Jonathan ostrzega Maciej tutaj odbyliśmy rozmowę i ona uważała, że pewne działania, a ja oceniam jako właśnie złamanie prawa chociażby kwestia kontrasygnaty prezydenta na obwieszczeniu o innych wolnych stanowiskach sędziowskich ona uważa, że to jest projekt działań znacznie ogranicza prawo nie otrzymuje inną wykładnię przepisów o zgrozo, że to zakład odzyskał prawa cywilnego, ale być może z studenci, którzy następnie w po jej w zajęciach trafią na zajęcia z prawa Konstytucyjnego mogą mieć pewne w dysonans poznawczy może tak powiem co w sprawie nie powinno występować rajd prawą wydawała wydaje się powinny jednak w kierować do wspólnego rozwiązania, zwłaszcza jeśli mówimy o ustawie zasadniczej nie ma z nim kłopot to znaczy, że uczy uczy uczą ludzi młodych prawników mnie uczono ci, którzy jednocześnie, kandydując z Sądu Najwyższego jest to co najmniej 5 osób z uniwersytetu Warszawskiego w szereg osób z uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie ktoś z dziekani tych wydziałów podpisali apel, a jednocześnie zatrudniają ludzi nauki, którzy do Sądu Najwyższego się wybierają właśnie w tej skompromitowany w procedurze dziękuję pani chyba dobry Boże pilot Wicher odbyli 11 zdanie o dokładnej wykładni konstytucji trojga, o którym tak niestety nie jest tak jak ani wielkiej wagi akurat tam nie będzie u prawników do 2 różne zdania o kurczę to właśnie od lekarza o tutaj nauczycieli musimy pamiętać o tym, że uczelnia powinna być, jakimi ludzie mogą być prezentowane filmy ogląda nawet te którymi się nie zgadzamy my jako ich ani w no właśnie dlatego też ciekawe, że dociekanie napisali ten list, ale rozumiem niekoniecznie musi być tak, że rada uczelni rada wydziału czy poszczególni w pracownicy wydziału sądu byliby skłonni podpisać, że jest różnica zdań zapłaci zgadza się przyczyna była troszkę bardziej prozaiczna, ponieważ jak oni już w tej chwili kończy się okres urlopowy to oni jeszcze trwają egzaminy dopiero odbędą się pod koniec miesiąca Aram widział pan to tym łatwiej było nam, że od 5 pakunki jak tylko do niej nikomu nic jak można wnieść odwołanie rad wydziałów, tym bardziej że jak u pani widzi mamy do czynienia z polityką faktów dokonanych i być może za dwa -trzy dni mogą się okazać, że n p . Chińczyk kandydaci rekomendowani do ochrony Najwyższego otrzymali od rywali po powołaniu na łowiskach widział no tak w takim oczywiście podejrzewam że, gdyby w to skład rady wydziału miał decydować o sygnowanie listu to skład byłby zupełnie inny być może pojawiłby się wtedy Uniwersytet Gdański, gdzie podpisu, ale jego dziekana brakuje, a może zniknąłby podpis dziekana Uniwersytetu Warszawskiego w przegłosowane go przez tych zwolenników tzw. dobrej zmiany w, więc tutaj mogłoby być zupełnie inny wtedy scenariusz oczywiście to jest zawsze to pytanie o granice co nas o granice debaty w rynku nauczeni i czy można mówić o tym, że debata debatą, a jednak praktyka i traktowanie pewnych spraw w no pryncypialnie nie powinno mieć tutaj zastosowania właśnie, że właśnie mówi o między nim o kandydowaniu do Sądu Najwyższego czy czy wspieraniu tej destrukcji, jaka następuje w Polsce wiele, ale ich z panią zgadzam się, że tutaj mam pytanie takie są jako pracodawca jako dziekan mogę ich sytuacji zrobić czy pani uważa Marcin Madera, który powinien wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec osoby, która kandyduje do do stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, ale byłoby to niesłychane oddech u był to zarzut upolitycznienia uczelni, od którego jestem daleki nie chcę, żeby robić uczelnie były postrzegane jako mistrz Wojciech odbyła się pewna demonstracja polityczna i równie jasne, że oczywiście te zaś, by się pojawił, a to jest jasna nie nie wiem co pan powinien zrobić to niestety jest taki trudny los dziekanów natomiast znają się, jakie to daje sygnał uczy studentom, że oto z 1 strony nasz dziekan protestuje, a pani doktor czy pani profesor kandyduje w tym czasie IMC Norbi tabasco studenci mają możliwość od tej podjęcia pewnych decyzji mogą np. wybrać się na zajęcia i nie zdecydować się na zajęcia, które prowadzi taką, a pan to chociażby w ten sposób mogą wyrazić swoją dezaprobatę wobec PRL albo zorganizować o tym, dyskusje z rzeczoną dostaną je kupi oczywiście to było chyba najwspanialsze było nawet bardzo pożądane, ponieważ moglibyśmy poznać również argumenty tych osób, które jak powiedziałem PR jedno GOPR rozmawia Olga irytował się kandydować to byłoby świetne też edukacyjne dla tych przyszłych prawników, pokazując im, że nie wszystko czarno-białe życiem będą postawieni przed sytuacjami, których muszą stanąć na ślad po jakiej stronie, a wcale nie mają ochoty na bardzo edukacyjne pan prof. Jerzy Pisuliński dziekan wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim był państwa i moim gościem bardzo bardzo dziękuję panie
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA