REKLAMA

Czy branża leasingowa przeżyje zmiany szykowane przez rząd?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-09-21 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:42 min.
Udostępnij:

W 2019 r. mogą pojawić się zmiany dotyczące leasingów. Gościem Magazynu EKG był Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu – Adam Sugajski – który zapewniał, że branża leasingowa sobie poradzi, ale problemy mogą mieć przedsiębiorcy. Rozwiń »
Są dwie podstawowe zmiany: pierwsza zmiana dotyczy ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu wydatków z tytułu eksploatacji samochodów. Zgodnie z opublikowanym projektem tylko 50% tych wydatków mogłyby stanowić koszty uzyskania przychodu. Druga zmiana to wprowadzenie dodatkowego ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu z tytułu rat leasingowych w leasingu operacyjnym. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Ekonomia kapitał gospodarka, jest dziewiąta 6, to jest magazynu EKG, Maciej Głogowski, dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku polskiego leasingu, dzień dobry, dzień dobry państwu. Branża leasingowa przeżyje zmiany, które rząd szykuje? Rozwiń »
Branża leasingowa oczywiście przeżyje, tak jak wszystkie zmiany dotychczasowych w zakresie podatków natomiast niewątpliwie te zmiany dotkną przedsiębiorców, którzy kosztują korzystają z usług leasingu, ale nie tylko, bo wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a przypomnijmy chodzi o zmiany, które mogą pojawić się w prawie prawie dotyczącym podatków już od przyszłego roku potem branżę leasingową, a to, dlatego że te zmiany miałyby też dotyczyć np. rozliczania się osób, które prowadzą działalność gospodarczą skorzystania ze swoich samochodów

Gdybyśmy tak mieli tylko krótko przypomnieć na czym konkretnie rząd chciałby się skupić w tych zmianach są to dwie podstawowe zmiany pierwsza zmiana dotyczy ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu wydatków z tytułu eksploatacji samochodów zgodnie z opublikowanym projektem tylko 50 % tych wydatków mogłoby stanowić kosztu uzyskania przychodu druga zmiana to wprowadzenie dodatkowego ograniczenia zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu z tytułu rat leasingowych w leasingu operacyjnym do wartości 150  000 zlotych, aczkolwiek nie chodzi tutaj o wartość rat leasingowych, ale ocenę pojazdu i mówimy tutaj oczywiście od ceny pojazdu netto, a dzisiaj dużo dzisiaj co można zrobić z tą ratą leasingową można ją w całości zaliczyć koszty uzyskania przychodu tak dzisiaj te raty można zaliczyć w 100 % do kosztów uzyskania przychodu natomiast limit w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu jest u finansującego czy też każdego właściciela w postaci 20   000 EUR, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pozostałą nadwyżkę już nie klei rząd proponuje to zmienić ograniczyć możliwości zaliczania o połowę tak czy do połowy lat 50 % tylko właśnie Żydów nie do końca tak jest, ponieważ rzeczywiście na rynku jest taka informacja, która pochodzi już z wcześniejszych publikacji się sprzed wakacji, że ten limit 50 % miałby dotyczyć również rat leasingowych zgodnie z opublikowanym projektem limit nie dotyczy rat leasingowych, a więc raty leasingowe aut o wartości netto 150  000 zł byłyby nadal 100 % zaliczono do kosztów uzyskania przychodu, a jedynie nadwyżka w tych latach, jeżeli dotyczyła ona kosztów eksploatacji torów w tym zakresie do kosztów uzyskania przychodu można było zaliczyć tylko 50 % tej nadwyżki dla pana branży w branży leasingowej pan się nie muszę martwić, bo być może wcale nie ubędzie klientów tak, aby klienci będą mogli dalej bracia drugi dzięki zaliczać na dotychczasowych zasadach to co dzisiaj jest niepokojącego w tym projekcie to to, że ten limit został wprowadzony po stronie rat leasingowych jako dodatkowy limit bez wyeliminowania limitu po stronie finansujących co prawda ustawodawca projektodawca stwierdził, że chciałby wprowadzić te limity to w per analogia do rozliczania podatku VAT, gdzie finansujący leasingodawca czy wynajmujący ma prawo do 100 % odliczeń podatku VAT zatem korzystający ma takie ograniczenia jednak w tym projekcie dzisiaj jest zapisane, że zarówno leasingodawca, jaki korzystający mają ograniczone możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu podatkowa na dobrze, ale to spróbujmy tak to wyjaśnić na jakimś przykładzie do być może nie wszyscy muszą one inny być może nie wszyscy muszą tak dokładnie to rozumieć czyli jaki jest stan dziś jak miałoby miałoby wyglądać po ewentualnych zmianach dla państwa jeszcze przypomnienie zmiany, o których potem z potencjalne zmiany, o których rozmawiamy nie są jeszcze przyjęta nowa można się spodziewać, że zostaną wprowadzone, ale na razie jeszcze nie przeszły procesu legislacyjnego pozwala sobie zacząć może od tych ograniczeń, które dotyczą kosztów eksploatacji aktualnie w przedsiębiorcy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wszelkie wydatki z tytułu kosztów eksploatacji, a zatem i serwis i paliwo można zaliczyć 100 % do kosztów uzyskania przychodu do ewentualnych zmianach już tylko część tych kosztów może będzie mogła stanowić kosztu uzyskania przychodu, a więc pozostałe koszty będą podlegały może być opodatkowania stanowić będą dodatkowy koszt przedsiębiorcy i tak jak w ostatni publikacji pani pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw pani Andżelika Możdżanowska na zauważyła jest bardzo duże grono klientów, którzy prowadzą działalność samodzielnie i rozliczają się również w tym zakresie wydatki rozlicza swoje wydatki z tytułu korzystania z samochodu służbowego do działalności służbowej, ale również te samochody wykorzystują do działalności prywatnej i w przypadku takich jednoosobowych działa w działalności jest bardzo trudno wydzielić jakiś czas jest przeznaczony czy też jaki, jaki przebieg kilometrów jest przeznaczony w takim pojeździe dla potrzeb prywatnych, jaki dla wody i dla potrzeb służbowych na wynikach obu obozów z tego, że ten czas po prostu się miesza tutaj trudne spowiedzi czy po powrocie do domu, kiedy taki przedsiębiorca siada do rozliczeń podatkowych to on wtedy spędza czas prywatnie czy spędzać czas służbowa dojechał do pracy dojechał do domu, a jest bardzo ciężko będzie byłoby wydzielić prowadzić ewidencję tak jakby przepisy wymagały Provider prowadzi prowadzić ewidencję, aby móc stwierdzić, jaka część jest przeznaczona na działalność służbową i co w związku z tym i w związku z tym ten przepis byłby martwy jako takiej w związku z tym nie powinien być uchwalony w przypadku pozostałych przedsiębiorstw zatrudniają nie tylko tego 1 pracownika również więcej pracowników to w takim przypadku, gdy świadczenia rzeczowe są już aktualnie od stycznia 2015 roku doliczane do wynagrodzenia i opodatkowanej i oskładkowane i w zasadzie nie ma żadnego uzasadnienia, dlaczego to świadczenie, które obejmuje zarówno możliwość korzystania z tego pojazdów, a więc i udostępnienia pojazdu, jaki też korzystania, czyli zaopatrzenia tych obrazów paliwo czy usługi serwisowe miałaby być wyłączona z kosztów uzyskania przychodu podobnie jak świadczenia medyczne, każąc jej każą już są doliczane do wynagrodzenia nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodu do pana zdaniem rząd szykuje rewolucję w podatkach czy nie można było powiedzieć, że będzie to jakaś rewolucja, ponieważ będzie to wyłom w pełnej dotychczasowej praktyce, gdzie tak jak wspomniałam w przypadku świadczeń rzeczowych, które są doliczane do oświadczeń pracownika świadczeń pracowniczych one nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodu, ale dla branży leasingowej, którą pan reprezentuje rewolucja czyny dla branży leasingowej o tyle byłoby to rewolucja, gdyby popatrzeć na ograniczenia, które nie są wprowadzane do możliwości zaliczenia rat leasingowych w leasingu operacyjnym do kosztów uzyskania przychodu, ale warto, by było zaznaczyć przy tym, że samo średnia wartość samochodu leasingowanego w ubiegłym roku, jaki podobnie w tym roku wyniosła 94  000 żołnierzy niżej niż tak dużo niżej niż ten limit ten limit tak jak wspomniałem dotyczyłby wartości, jaka byłaby przyjęta do amortyzacji, czyli w przypadku leasingu byłaby wartość netto samochodu, a więc samochody o wartości brutto do około 184 ,51000 zł miałoby w dalszym ciągu możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych rat leasingowych to jest ważna wiadomość się, bo być może zmienia się trochę perspektywa patrzenia na tę potencjalne zmiany, które rząd chciałby wprowadzić czy my w Polsce osoby prowadzące działalność gospodarczą dużo leasingu Jom tak oczywiście wzeszłym roku wartość wyleasingowanych samochodów lekkich, czyli pojazdów osobowych ciężarowych do 3 , 5 tony wyniosła 30 pół miliarda złotych szacujemy, iż w tym roku będzie do wartości 39 miliardów złotych, jaka to jest część Leasingowego biznesu w Polsce pojazdy lekkie stanową około 45 % swojego Elizy nowego biznesu jest to najdynamiczniej rozwijający się segment na polskim rynku leasingu w ostatnich latach w latach 201317 średnia dynamika w tym segmencie rynku wyniosła 29 % i w 2017 roku wartość rynku była siedmiokrotnie wyższa niż mąż, gdy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej w tym roku wyleasingowanych pojazdów lekkich na poziomie 17 Coma 8 miliardów złotych jest to dynamika w granicach 21 % do roku i całej przewiduje pan, że ta dynamika miałaby wyhamować wcale nie musi wyhamować w kolejnych latach skoro te zmiany tak jak rozmawialiśmy no one mają zasadniczy wymiar, ale z drugiej strony te samochody dalej prowadzące działalność gospodarczą będą żerowali my jesteśmy bardzo silnie skorelowania go obraża w ogóle z gospodarką z poszczególnymi segmentami w przypadku segmentu pojazdów lekkich ta korelacja dotyczy rynku wewnętrznego, czyli przede wszystkim konsumpcji konsumpcji, która w ostatnich latach była największym segmentem w ogóle w PKB, a zatem rozwój konsumpcji jak wpływa bezpośrednio również zapotrzebowanie na samochody lekkie, ponieważ to właśnie handlowcy to przedsiębiorstwa handlowe zaopatrują tę część rynku, a my za upatrujemy tych to przedsiębiorstwa, ponieważ nasz udział w rynku aut firmowych wynosi aktualnie 68 % cały rynek aut firmowych to 71 % nowych rejestracji na rynku not przy ulica, z czym się rozstawioną z jakimś przesłaniem dla słuchaczy w nadziei, że Ministerstwo Finansów posłucha głosu przedsiębiorców reprezentujących zarówno pracodawcy w jaki poszczególnych małych przedsiębiorców, którzy pilnie oczekują na informacje w jaki sposób rynek będzie wyglądał po nowym roku mając nadzieję, że te koszty rosły ich działalność nie wzrosną no tak, bo z drugiej strony jestem potencjalnie wiele zmian, które ewentualnie mogłyby doprowadzić do wzrostu kosztów, ale tak jak zastrzegała my na razie jeszcze nie wiemy, które z tych zmian i w jakim ostatecznie kształcie miałyby wejść w życie, bo projekt nie jest przyjęte zawsze mogą pojawić się sejmowe poprawki senackie poszczególnymi ze zwolnienia związki pracodawców już robiły takie szacunki dla chociażby rynku motoryzacyjnego, jaki to może mieć wpływ na na koszty przedsiębiorcy chociażby takie proste wyliczenie w zakresie korzystania z samochodu służbowego przez przedsiębiorstwo, które przejeżdża około 40  000 km rocznie generuje koszty po stronie paliwa w wysokości około 10  000 zlotych i te zmiany wpłyną w ten sposób, iż ten koszt 780  000 wzrośnie o 10 % można było w ten sposób powiedzieć, że koszt zakupu paliwa też dostał od 10 %, jeżeli dzisiaj paliwo kosztuje 5 zloty będzie kosztowało 552 przedsiębiorców bardzo dziękuję za rozmowę pan Andrzej Sugajski dyrektor generalny związku polskiego leasingu był pierwszym gościem magazynu EKG dziękuję bardzo nas dyr, a teraz informację po informacjach zaś będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie czy wzrosną w przyszłym roku np. w przyszłym roku ceny prądu w Polsce ekonomia kapitał
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA