REKLAMA

Dezubekizacja - Rzecznik Praw Obywatelskich zalany skargami

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2018-09-22 13:40
Czas trwania:
14:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
swój problem moja sprawa w ustawa dezubekizacyjna byli funkcjonariusze byli esbecy, ale także inni pracownicy MSW w tym sprzątaczki np. tłumacze kucharze sekretarki masowo odwołują się do sądu odwołują się od decyzji o odgórnym arbitralnym obniżeniu emerytur często drastycznym obniżeniu i właśnie o tym, teraz u mnie w programie Anna Gmiterek-Zabłocka zapraszam swój problem moja sprawa w dzisiaj gościem jest pan Tomasz Oklejak naczelnik wydziału ds. żołnierzy Rozwiń » funkcjonariuszy w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich witam panie naczelniku dna organizmu dobro państwa, a będziemy rozmawiać proszę państwa o emeryturach, które zostały obniżone znacząco na mocy ustawy chodzi m. in . o byłych esbeków, ale nie tylko, bo mówiliśmy o tym, pan Tomasz był już moim gościem na ponad rok temu, gdy rozmawialiśmy tam byliście państwo tak naprawdę na początku drogi to znaczy dostawali iście już wtedy bardzo dużo skarg od byłych pracowników resortu spra w wewnętrznych w tej chwili wiemy już, że tych próśb o pomoc w temacie ponad 1600 panie naczelniku no właśnie na jakim etapie jesteście, kto do was napisał przypomnijmy, bo to jest dosyć istotne, bo tanie chodzi o byłych esbeków jak tutaj nam przedstawiano, że im te emerytury są obniżane, bo tutaj tak naprawdę nawet sprzątaczki z tego co pamiętam również się na tę ustawę łapałem, ale Tomek jest taki ruch to od sprzątaczki powód po sekretarkę oczywiście na tym wczesnym etapie historyków kucharzy lekarzy o radiologów biologów teraz mówią o centralnym laboratorium kryminalistycznym Biuro Ochrony Rządu, która poprzednio nie było żadnych weterani o pionu łączności PSL znów są takie pomocnicze kilogram na razie szans na długo, bo długo wymieniać są powstańcy tez warszawscy w tej grupie policjanci, którzy w misjach poza granicami służy mi wiadomo tylko, że z pozwoleniami rozumiem też pan w co odkryła kryptolodzy sportowcy piłkarze bokserzy o dotyczy to o sukces z niepełnosprawnością o od urodzenia, czyli osoby, które się urodziła mnie w rodzinie funkcjonariusze na tej podstawie renta rodzinna liczono także ministerstwo obniża no właśnie w 1600 spraw, które do was wpłynęły towar nie jest tylko jakiś promil ogółu osób, którym Arturem doświadczenie ostatecznie obniżono, jakie możliwości ma rzecznik to znaczy do ilu spraw jesteście w stanie przystąpić pomoc tym ludziom na czym ta pomoc z waszej strony może polegać jak państwo miała z przystąpienia do postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym Warszawy są to specjalna sekcja utworzono ds. opłaty rozpatrywania odwołań, a z tego co się orientuję to absurd to tak numerek od 20  000 jest taka liczba do sądu wpłynęła część teraz jest to chyba wpływa to zasysa zbyt ciekawa robota już ponad rok minął od wydania tych pierwszych decyzji natomiast przepis powitamy z 30 dni, a oczywiście na na na odwołanie i późny organ emerytalno-rentowy niezwłocznie przekazuje sprawę do sądu ten jest własność przekroczyła rok pod koniec sierpnia Rzecznik Praw Obywatelskich sformułował wystąpienie do ministra sprawiedliwości w tej sprawie, bo jeżeli mówimy o przewlekłości to ona zbadana od momentu wszczęcia postępowania przed sądem natomiast ustawodawca, jakby nie przewidział takiej możliwości, że organ rentowy będzie zwlekał z przekazanych im AK rzecznik PG wskazuje totalna ma na lata przepadek m. in. było nam okazały się tak nie włocławską do tej pory była rozumiana oczywiście tak dosyć dosyć krótko w krótko w krótkim jak i terminie natomiast przy tej ilości odwołań ten teatr im psa ktoś z nas terapii i nie mają osoby narzędzia pozwalającego na dochodzenia narzędzia prawnego na dochodzenia dochodzenie pra w z tytułu naruszenia, a jest taka ustawa oskarżona o naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowane przez prokuratora w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki robiła facetom, ale chodzi o to, że ta ustawa, mówi że od momentu przekazania sprawy do sądu jest możliwe dochodzenie swoich pra w do bezstronności tutaj sprawę nie zostało przekazane do sądu jest to tak to bez ponoszenia umowę na rok, a w gminach, czyli rozumiem, że jest także zapadła decyzja tak ZUS wydał decyzje w tym momencie ktoś tę decyzję dostał zabrano mu tę emeryturę czy obniżoną emeryturę do tej kwoty na symboliczne tak naprawdę mówi znalazło się tylko raz w przypadku zawodowych, czyli zakład emerytalno-rentowy MSW ja tak i w tym momencie, jakby rok trwa, zanim ta instytucja przekażemy milimetra waży ona, ale i ze stanowiskiem pomost, by na tym etapie jest zmienić decyzję o mnie przekazuje do sądu wówczas odpowiedź na odwołanie przekazu no dobrze, ale macie państwo te 1600 spra w, jakie możliwości macie to znaczy no ja się spodziewał, że do wszystkich jesteście w stanie przystąpić jako biuro rzecznika absolutnie nie wygraliśmy 50 parę spraw no, kierując się różną argumentację podnoszoną w skargach generalnie o Meritum sprawy i są tak, by przebieg służby decydował o wyborze, którego od wstępnego wyboru, którego dach neon dokonaliśmy domowym spieszą, a bez oba w, w których maksymalnie do kilkunastu będziemy w stanie przystąpić pamięta pan, czego te sprawy jakich, jaki właśnie stanowisk, w jakich sytuacji życiowych te sprawy dotyczą oczywiście mówimy o 3, jeżeli chodzi o wykształcenie czy profesji mówimy o farmaceuta mówimy o kucharza w obiektach MSW, którzy w czasie pełnienia służby poszukają także w tym czasie nie było pracowników do zasady na tych wszystkich takich wykonawców technicznych to była osoby pełniące służbę zatrudnione w charakterze funkcjonariusza mówimy o lekarzach biegłych z zakresu kryminalistyki biologa wynalazcy o pionach już jako poszczególnych departamencie PESEL w dziale łączności mamy też człowieka, który po dziewięćdziesiątym roku jak odszedł po zakładał pierwsze banki poczta elektroniczna oprogramowanie tworzy udany jak on też ma obniżoną też straż dostała staż oczywiście pomiarów czynników ale, ale co ci ludzie pisali to znaczy coś co was przekonywał do tego, że rano zajmiemy się sprawą Kowalskiego ana przykład nie Nowaka przebieg służby jest rozczarowany to wynika z tego jak odbędą zostali potraktowani 68 jest, toteż przemawia to udaje się obejść takie do państwa, dla którego stworzyli przez lata przez przez długi okres musimy też o osobach osób po dziewięćdziesiątym roku na skutek służb mieli już szczegóły nowej Demokratycznej Polsce no nic go rozczarowanie tym, jaki kontraktowa Antoine, a proszę powiedzieć, bo pan mówi o tym, że już w ponad 20  000 spraw w swoje w Sądzie Okręgowym w Warszawie jak pan szacuje jak to się będzie odbywać to znaczy czy już pierwsza gdzieś tam procesy ruszyły 3 sprawy są zawieszane, a jeśli tak to, jakiego powodu i ile to może potrwać tego ile to może potwór z występami w stanie przewidzieć na atak na kilka lat aktualnie postępowania są zawieszane z uwagi na skierowanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego dotyczy zgodności z konstytucją ustawy zaopatrzeniowej z 16 grudnia rozmowy, ale tam jest szereg zarzutów jest to bardzo zwięzła bardzo rzetelne pismo skierowane do Trybunału stanu stawiam na wiosnę nawiasem tego knajpy jest kłopot no bo to postępowanie sądowe są na dobę do czasu dopóki Trybunał nie rozstrzygnie sprawę taniec, lecz wszystkie muszą coś Dyson powstanie i uważam, że nie z 1 strony sądy mogą bezpośrednio oczywiście zastosować przepisy konstytucji, ale nie wszystkie w sądy mogą się odważyć na taką okoliczność dlatego jest jeszcze inna droga, której chciałbym powiedzieć kilka asów i jaka jest dla nas ciężka sprawa zatruła się dawno temu w 2009 roku jest od kobiety, której odebrano świadczenia emerytalne i przedemerytalnych właściwe z uwagi na to, że doszukano się w dokumentach dowodów za niespełnione kryteria ona się odwoływała się w sądzie to była sprawa została ska trafia do Strasburga i sprawy tez Moskal przeciwko Polsce został wydany wyrok, w którym sąd, jakby badał równowagę pomiędzy powszechnymi interesem takim społeczeństwa, a wymaganiami ochrony podstawowych praw jednostki i stwierdził, że możliwość zmiany decyzji organu rentowego w każdym czasie z uwagi na okoliczności to bardzo wierzę, że taka osoba działała to musi być jakiś okres czasu, po którym te decyzje już nie mogą zostać wznowione nie ma nie można zmienić w recepcji jest mąż, że Polska naruszyła tutaj prawo naruszyła art. 1 protokołu dodatkowego do Europy z Europejskiej konwencji na wiek minął jakiś okres czasu orzecznictwo wskazują przepisy ustawy o FUS, a one są powiązane Tesat pustostan nasze postępy 1, a które mówią o tym, że odmienna ocena dowodów nie może skutkować ustalenie świadczenia nano czy, jeżeli organ emerytalny w jakimś sensie winny sposób ocenić dowody w podziemnym posiadał, którym miał swojej dyspozycji, a nie powinien zmieniać świece chodziła tu o trwałość zapewnienie o trwałości decyzji emerytalno rentowych Trybunał uchylił przepis tej stawali do ustawy w Kosowskiej, czyli tej powszechnej tak samo jak i do ustawy zaopatrzeniowej w weszły przepisy, które wskazują terminy, do których można zmienić decyzje tam jest od 3 do 10 staje się lat, po której ta decyzja nie powinna zostać wzruszone i niech teraz konstytucja jest przepis art. 91 postępowa, który mówi o tym, że Europejska konwencja ma pierwszeństwo przed ustawami zwykłymi i sądy mogą w mojej ocenie rozpatrzeć sprawę na podstawie konwencji niekoniecznie bezpośrednio stosować konstytucję, ale powiedzieć jak ustawa z dnia 16 grudnia nie narusza przepisów konwencji, która przed ustawą ma pierwszeństwo, ale to znaczy taka argumentacja musiałby się znaleźć już w tym odwołaniu od decyzji o obniżeniu tej emerytury myślę, że myślę, że tak, ale też i w przypadku wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania no stronie przysługuje zażalenie jeśli rozwiąże radzi pan by się Beretta zarzut z tego zażalenia korzystać z naturalnych naturalnie to jest jeszcze jedno ryzyko związane, jakby stan postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym już się pojawiają jest porzucenie, więc państwo siana w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a propos sędziów tzw. dublerów i skutków, jakby orzeczeń trybunałów wydanych z ich udziałem takich osób jeszcze nie z uwagi na na niewłaściwą obsadę sądu możemy mieć do czynienia z tzw. wyrokiem nieistniejącym i teraz tego co się dobrze orientuje to z sędzią sprawozdawcą jest to w sprawie właśnie z pytania prawnego może być kwestionowane, nawet jeżeli będzie mniej korzystne, nawet jeżeli będzie korzystne orzeczenie Trybunału dla tych osób może zostać ono w przyszłości podważona z uwagi na to, że zostało wydane z udziałem osób, które powinny, a Espana perspektywę z czego wynika to, że teraz sądy boją się bezpośrednio na konstytucję powoływać Panta powiedział i zawieszają to jest jakby osoba indywidualna ocena każdego sędziów, ale tez jest osobistością, na który funkcjonuje jest możliwość jak gra jest możliwość po nim, jakby ominięcia tego uczyli w tych sprawach, z których te, których owe przystąpić jak będziecie próbowali z tego skorzystać z naturalnych naturalnie będziemy starać się takie argumenty podpowiadać sądową natomiast no rozstrzygnięcie podejmie sąd rzecznik pani prof. Łętowska wysłany powiedziała rzecznik pełni rolę takiego rozgrywającego mecz, ale piłka lekcyjne Senegal i tutaj ten stan ten stał będzie należeć do sądów pytanie 3 czy skorzysta bezpośrednio w 2 zastosuje konstytucję 33 LO orzeknie na podstawie Europejskiej konwencji czy na podstawie ustawy o wreszcie mamy tego tego wątku nie odnosi się nie ponosi dziś mamy sprawę tych osób współpracujących z opozycją, gdzie zdaje się, że SN sformułował wystąpienie w tej sprawie on zdaje się, że sam zakład emerytalno-rentowy nie dostrzegł dokumentów, które były w jego dyspozycji, a ustawa, o której rozmawiamy jest korzystniejsza dla osób współpracujących z opozycjonista z 2009 roku, czyli mówiąc krótko dokumenty były, a decyzja i tak została wydana taka, że emerytury obniżono była możliwość wydania korzystnej decyzji jednak skoncentrowano się wyłącznie na informacje z IPN organ rentowy może prowadzić postępowanie wyjaśniające w aktach w swoich miał obu stronom wcześniejsze postępowanie informacje o współpracy mógł oszczędzić niektórym osobom długotrwale drogi sądowej, a przede wszystkim mógł oszczędzić stresu nerwów i ogromnego cierpienia, bo z tym się tym mostem przecież co się w tej chwili wiążę panie naczelniku bardzo dziękuję Panek Tomasz Oklejak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich do naszych gości biegli cechuje to 1 twój problem moja sprawa w porze państwa to był już ostatni temat na dziś w tym miejscu już teraz zapraszam wszystkich na mój profil na Facebooku profil nazywa się twój problem moja sprawa, a pisze tam m. in . o coraz większych emocjach w podzielonym społeczeństwie na przykładzie spotkania z panią wicepremier Beatą Szydło on pisze również o faktach, które w opinii historyków przestają niestety mieć znaczenie w Lublinie odbyła się taka debata poświęcona właśnie historii i właśnie temu co się z nią w tej chwili dzieje, ale pisze również na profilu o mszy w środku planu lekcji, czyli o tym jakie zgłoszenia trafiają do fundacji wolność od religii teraz we wrześniu w ramach początku roku szkolnego zapraszam wszystkich do czytania a gdyby ktoś miał ochotę skontaktować się ze mną mailowo mój adres mailowy dla państwa to problem mało patolog kropkę FR zachęcam do kontaktu już teraz do usłyszenia mówię wszystkim państwu przed nami informacje Radia TOK FM, a po nich Karolina Głowacka i jej kolejni gość Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA