REKLAMA

WSA uchylił decyzję konsula, a NSA stwierdził naruszenie przepisów wobec uchodźców

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-09-24 10:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
19:14 min.
Udostępnij:

Konsul Polski w Rabacie odmówił Marokańczykowi wydania wizy, w związku z tym rzeczony obywatel Maroka złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, pomimo tego, iż polskie przepisy nie przewidują takiej możliwości. WSA uchylił decyzję konsula Rozwiń »

Więcej:

http://www.hfhr.pl/wsa-w-warszawie-w-pierwszej-sprawie-dotyczacej-odmowy-wydania-wizy-schengen-uchylil-decyzje-konsula/2/

http://www.hfhr.pl/nsa-stwierdzil-naruszenie-przepisow-prawa-przez-sg-wobec-uchodzcow-ktorym-wydano-decyzje-o-odmowie-wjazdu/ Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
13 min zostało do godziny jedenastej, słuchamy Radia TOK FM, z nami jest Jacek Białas z Helsińskiej fundacji Praw Człowieka, dzień dobry, dzień dobry i przenosimy się na salę sądową Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, gdzie można było usłyszeć wyrok. Sprawa dotyczy obywatela Maroka: konsul Polski w Rabacie odmówił mu wydania wizy, w związku z tym rzeczony obywatel Maroka złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, pomimo tego, iż polskie przepisy nie przewidują takiej możliwości. Rozwiń »
Tak polskie prawo mówi w ten sposób, że w przypadku odmowy wydania wizy przez konsula droga sądowa ja nie przysługuje nie można złożyć skargi do sądu administracyjnego wraz z 2 do pana GM Brzozie 62 liga grupa to zrozumiałe racjonalne, że ktoś na drugim końcu świata puka naszych postulatów w obozie wizja Polski mówi nie i noszę rzeczy na terenie naszego kraju nie można już teraz w jakiś sondaż starzy sprawiedliwość no tak nie do końca jest do tego, że tutaj może tyle chodzi o konkretne terytorium, ale o ślepym narodowość czy obywatelstwo w Bysławiu organu, który tę decyzję wydaje, czyli tutaj chodzi o to, że to, jakby konsul w imieniu państwa polskiego wydał decyzję opartą o polskie przepisy wobec tego powinna istnieć jakaś droga Odwoławcza do UE to tutaj sądu, która by nam na napad, na podstawie której dany cudzoziemiec mógłby w jaki sposób tę decyzję próbować podważyć przedstawić swoje argumenty przed niezależnym organem od administracji, ale jednak musiał przyjąć, że to dość dziwna sytuacja, że ktoś, kto mógłby teoretycznie nie zjawił się nawet na chwilę w Polsce mógłby wejść jako długotrwałą niektóre rzeczy PoZdro negatywną korelację z polskim systemem schowki staranne mycie nie ma niewinnego chociażby ze wszystkim dlatego, że to postępowanie przez można prowadzić przy pomocy pełnomocnika, który przebywa przebywa w Polsce było co może wysłać pocztą już jest wolny wszystko załatwione nie ma przeciwwskazań do do tego, aby sprawa przed sądem się toczyła, ale życiową demolkę skarżą się, o co dokładnie, jaka była też tutaj macie tutaj kwestia była taka, że po pierwsze, twierdził, że niesłusznie odmówiono mówi ze no bo powoływał się na to, że prowadził tutaj, że ma tutaj w Polsce ma w Polsce rodzina ma córkę i chciałby się z nią spotkać natomiast natomiast konsul odmówił wydania tej wizyty i teraz wraca do pana wcześniejszego pytania o to by także możliwość skargi do sądu istnieje większość państ w europejskich tak naprawdę to tylko w Polsce w Czechach na Słowacji da się bajkowa Estonii nie istniała możliwość złożenia skargi na zbyt odmowa nam ona na decyzję o moje wydanie wizy przez konsula do sądu wobec tego tutaj raczej brak tej brak możliwości skarżenia do sądu tej decyzji no bo raczej ewenementem powiedziałby na skalę Europejską zresztą jeszcze zanim tutaj ta sprawa się rozwiązała no na forum sądowym to komisja Europejska prowadziła między przeciwko Polsce postępowanie o naruszenie prawa unijnego poprzez właśnie brak możliwości skarżenia się do sądu na odmowę wizy i legę Artis powinno wyglądać to tak w świecie idealnym, że obywatel Maroka nie dostaje wizę Jon mu jak rozumiem automatycznie do Peta z jakiego powodu nie dostał otrzymują odpowiedź, jakiego powodu nie rosną tak nie do końca pewna, że to jest to tutaj to było klubu kolejny klub kolejnego właśnie tutaj powiedzmy problemu, bo jest to pierwszy problem, jaki zawód są sprawą płotu czy w ogóle można się czy w ogóle można do sądu iść polskie przepisy mówią, że nie, ale w trakcie postępowania tego w tej trwającego przed przed polskimi sądami Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytanie prejudycjalne Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej Trybunał powiedział, że droga sądowa powinna istnieć sprawach wobec tego wróciła jeszcze raz do wojewódzkiego sądu czy jakby od początku ta procedura sądowa zaczęła e-sąd teraz zacząć zastanawiać jak powinno być to wyglądać to postępowanie odwoławcze jak powinno brać w ogóle decyzja odmowna dlatego, że ma uzasadnienie czy nie tak jest i to jest jakby to podstawa, ponieważ wg przepisów kodeksu wizowego tonu obowiązującego w krajach unijnych jest także decyzja odmowna jest wydawana na formularzu, który dostaje cudzoziemiec decyzję, w której mam wypisane podstawy do odmowy ich jest nikt przy 1 i to wszystko NATO miast, ale czy tam nie ma w ogóle odmieniać na pozostanie na morzu, jakiego powodu czy żołnierze najszybszy z powodu takiego, że co pan nie wyjedzie przed okresem przed zakończeniem okresu ważności wizy i tyle, ale nie jest tłumaczono dokładnie, dlaczego n p . nie wiem, bo oni są niższe niż do żadnych konkretnych okoliczności związane z tą osobą nie jest napisane czy dokument do przystani są fałszywe czy wiecie czy wiarygodny czy nie radnego Miejskiego odznaczono taka 1 jedno zdanie owa odpowiedź natomiast kwestia jest taka, że od edycji konsula pierwszej tej taki na formularzu można się odwołać go w ten sposób, że to zabieg zawsze daje ta okoliczność istniała można można się odwołać w ten sposób, że skoro aż do konsula wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, aby jeszcze raz zastanowi nad sprawą i ta odmowa kolejna jest również na formularzu tylko tam się za tango włącznie z jednych jest tam łącznik Kłoczko zaznacza, że na nie dostarczył pan żadnych nowych dokumentów żadnych nowych zażalenie na tę okoliczność, iż nie pojawił obecnego nie znajduje podsta w do zmiany swojej decyzji i właśnie tutaj i tutaj sąd powiedział tak ta druga odmowa już nie jest regulowana dokładnie prawem unijnym z drugiej strony skoro ma istnieć jakaś kontrola sądowa to co ma kontrolować i właśnie sąd nie wie n p . w, dlaczego tak konkretnie tereny tarota ta willa została odmówiona jest bardzo ciekawa sytuacja, bo są chciałby powiedzieć to bujda na posadę z 2 przesłanek do podobnych przesłanek albo na wnioskowaniu, bo takie uwagi tymczasem tutaj mamy do czynienia z sytuacją, że nie ma tego nie ma nie ma jest tylko napisane, że 1 nitką sunie znalazł podstaw do winy swej decyzji natomiast wolimy, więc złożył wniosek wizowy załączone dokumenty twierdził, że wszystko jest w porządku na końcu się okazało, że jednak nic z tym właściwie dokładnie nie wiadomo dlaczego dlatego, że na rurze są przesłanki, które wnet konsul powinien badać przy przy przybrała gdzieś widział na przelanie poprzednią historię pobytu danego cudzoziemca w Polsce czy np. przedłużył swój obóz pobyt na jakiś okres powyżej powyżej powyżej tego genialnego poczucia krzywdy, lecz zaprzeczyła poprzednio przebywa w Polsce nielegalnie albo się, że dokumenty, które złożył sąd jakich mało wiarygodne albo fałszywe i t d . tak dalej i tak i całej tej analizy mu w tej decyzji nie było natomiast ona jest potrzebna z 2 względów po pierwsze, aby cudzoziemiec sam wiedział, jakie ludziom podstawy, aby mógł w jaki sposób bronić się przed sądem my to drugie dla samego sądu, żeby sąd mógł ocenić czy telewizja była właściwa, ale nie ktoś może zależeć bardzo proste pytanie, a w analogicznej sytuacji, które być może za chwilę się wydarzy to co teraz zrobi konsulat konsulatu na razie to narażone, zwłaszcza że trudno w tej chwili mamy tylko ustne motywy wyroku jeszcze nie ma w wersji pisemnej moi nie mam wątpliwości, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych ten wyrok zaskarżył do naczelnego sądu może z tego to jeszcze wydaje się, że jeszcze niema takiej mocnej grze jeszcze nie jest powierza w konsulatach aha to w ten sposób mamy robić bierzesz uzasadnienia jeszcze tego nie wiadomo czy Tyson powiedział tak nie ma tak to mów tonie niemal konieczność, żeby to był 1 z uzasadnienia 20 stron z opisem sytuacji północ od stworzenia świata ale aby przynajmniej były punktowane przyczyny, dla których Bełza konkretnie w odniesieniu do konkretu więc, dlaczego ta wizja nie została wydana do, niemniej pasjonujących historii drugiej powrócimy za chwilę po informacji Radia TOK FM zamierza pan Jacek Białas Helsińska Fundacja praw człowieka za 5511 za 55 informacje Radia TOK FM 8 po godzinie jedenastej słuchamy Radia TOK FM przedpołudnie Radia TOK FM, a z nami jest Jacek Białas Helsińskiej fundacji praw człowieka czas dzień dobry dzień dobry mówił pan Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który wydał w czasie ma Wojewódzki Sąd Administracyjny ma dość mówienia Naczelnym Sądzie Administracyjnym chodzi o wyrok wydany w sprawie 3 klientów państwo fundacji chodzi o uchodźców z Tadżykistanu i Lotos próbowali oni na granicy w Medyce złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w Straż Graniczna w związku nie przyjęła wniosków nie przyjęła i wydała decyzję o odmowie wjazdu do Polski i teraz zrobiła to po pierwsze, wyłącznie na podstawie notatek służbowych sporządzonych przez funkcjonariusza po drugie, łopatkę twierdzą, że cudzoziemcy deklarowali ekonomiczny cel wjazdu w i teraz mamy do czynienia z taką sytuacją i dosłać soczki powinny służyć, że formalno prawnie nie ma takiej konieczności, żeby Straż Graniczna na jakimś specjalnym ogólnodostępnych w formularzu napisała napisała, że oto ta nasza decyzja styliści tych powodów wygląda tak inaczej to nie jest sytuacja jasna jednoznaczna, choć tutaj akurat problem powstały polega na tym, że to jest takiego postępowania obydwie strony, czyli tyle lat cudzoziemcy wrócą za granicę mieli, jakby odrębne inne zdanie na temat tego jak wyglądała rozmowa na granicy cudzoziemcy no tutaj akurat obok 4 cudzoziemców herbatników czy w przypadku Czech został wydany wyrok przed NSA przyjechał na granicy tych już tam na granicy obecny był z nimi też pracownik fundacji Helsińskiej i słyszał jak oni podczas kontroli Granicznej czy przystępują do kosza, mówi że oni chcą status uchodźcy dla nich są azyl natomiast po zakończeniu czynności nowe zostali do Polski nie wpuszczeni wyszli z decyzją odmowy wjazdu tam napisane, że decyzja moja wizyta, dlatego że niema nie posiadają wizy na wjazd do badań posiadanie wizy, ale to jeśli złożyli wniosek o udzielenie ochronić zauważa Wojciech Koniusz nie musi być Wicher mogą normalnie wjechać do postępowań umorzono taki to postępowanie powinno się toczyć natomiast tutaj nie tak jak pan powiedział w aktach tego postępowania zawarte były notatki służbowe, którym napisano tam chorąży takiej takich staży Granicznej tego tygodnia rozmawiał w tym cudzoziemcem zrobimy zadeklarował, że nie poddał się sytuacja w Tadżykistanie, a przyjechał i chciałby przelać do Polski pracować n p . i na tej podstawie stwierdzono, że skoro on tutaj nie wy nie wynikało to, że niby to oni, że żal, że jeżeli zechcę wpoić ochronę wobec tego jako taki powiedziałbym cudzoziemiec bez wizy został w polu Otóż granice nogi stąd nasz czytelnik dostał odmowę odłożę odmowę wjazdu w takie spotkania nie są nagrywane w dni są nagrywane natomiast ERM Otóż to kwestia należała właśnie w rejestracji tej rejestracji tej rozmowy i tutaj orzecznictwo sądów do tych do chwili obecnej jest takie, że taka notatka służbowa nie jest właściwym dowodem na treningi Traby niewłaściwym nie jest właściwą formą rejestracji tej tej rozmowy sądy mówią także powinien być sporządzony protokół, a różnica oczywiście jest taka, że protokół również odpisy cudzoziemiec, czyli powinno się odbyć przesłuchanie powinien być obecny tłumacz i treść powinna być zatem poświadczona nie tylko przez funkcjonariusza, który to może wpisywać co chce w notatce, ale również przez cudzoziemca, który również potwierdziłby, że te rzeczy, że ta rozmowa przebiegała w taki inny sposób, ale też z drugiej strony robi się taką sytuację, że na granicy jest taka rozmowa i nadal nieświadom tego jak działają przepisy związane z ze statusem uchodźcy ochronę międzynarodową cudzoziemiec na pytanie od strażnika granicznego proszono przy okazji bardzo nas być uchodźcą mógł pan duchownym opracować nowe podatki płacić to choćby tak tak potencjalną, choć na pewno to oczywiście jeśli Polska Adam status uchodźcy chcemy popracować jest również aha i znajomych, gdy sytuacja, która uwaga nieuzbrojonym okiem oglądana i zwykłą rozmową de facto uniemożliwia otrzymanie statusu wypełnia zadeklarował cele ekonomiczne czy taki nie znaczy jeśli nie w rzeczywiście w protokole znajdzie się stwierdzenie o tym, że chce rozwodu, choć Czyściocha mi wiadomo to już, jakby pozostała treść tej rozmowy nie powinny mieć wpływu Sęk w tym, że w tych notatkach ludzie chcą status uchodźcy, żeby utrzymać swoją rodzinę no nie ma to wtedy to stanowi coś innego, bo wtedy już, jakby pokarm tak jak i w ten sposób, jakby deklaruje swój cel definiuje swój cel wjazdu brzegu Soły w sukcesy ósmy chodzi natomiast jeśli powie, że chce status uchodźcy i też przy okazji też chce pracować czy naprawdę nie ma nic złego no bo to przecież każdy człowiek powinien mieć możliwość utrzymania się mieć swoje rodziny no to tutaj powinien taką ochroną stać się natomiast problem polega na tym, że już widziałem kilka protokołów, gdzie również to tam nawet, który był podpisany przez cudzoziemców dzieło pisane zaczynały się od słów na oburzał się takich słów znam dobrze język Polski nie potrzebuje tłumacza, a dalej, jaki sens palę palę Panicz ponawia znów chce pracować, bo to są to również dobry obywatel Tadżykistanu Note, którzy nigdy wcześniej w Europie w ogóle nie byli wobec tego tutaj obawiam się tego, że te protokoły faktycznie mogą być rzeczywiście wcześniej sporządzana cudzoziemcy no nie będąc bardzo by zdezorientowani co to jest mowa tu podpisywać inna kwestia jest taka, że w SO in podczas postępowań sądowych podnosiliśmy ich również uwagę na inny aspekt czy to na to, aby pełnomocnik miał możliwość uczestnictwa tych czynnościach na granicy, ponieważ w chwili obecnej nie mieć taką taki Techmex sytuacji to była sytuacja, jakby ich w Medyce i podczas akcji adwokatów w Terespolu była taka, że pełnomocnicy Stali pod placówką Straży Granicznej w najmniej pewnie mieli mieli podpisany pełnomocnictwa, a nie mogli nawiązać kontakt z klientami nie mieli możliwości żadnej możliwości wzięcia udziału w tych czynnościach tych postępowań w sprawie odmowy wjazdu nie to jest 1 strefa nadgraniczna samotność starych procedur w internacie dla nas ważniejsze jest zbrojone myślę, że dla części słuchaczy to nie jest takie oczywiste, że od okresu zsyłki fundacji, dlaczego tak się dzieje w komendzie w mojej stodoły to nie jest kwestia bycia członkiem czy pracownikiem takiej organizacji gosposia bycia pełnomocnikiem to jest 1 strona druga strona druga druga rzecz jest taka, że tam toczy się odtąd to tam toczy się pada odprawa graniczna kontrola graniczna to miasto osoby, które tutaj deklarują taką chęć ubiegania się ochrony czytamy w czapce nie mają, gdzie są kierowane tzw. drugą linię Chile do osobnego pomieszczenia, gdzie toczy się cała rozmowa pytał również toczy się postępowanie administracyjne regulowane przepisami kodeksu postępowania medycznego czy takie zwykłe postępowanie, które również obwarowane pewnymi warunkami w przepisach nie ma o tym, że ma być sporządzone na czas nagrania audio, bo nagranie wideo jest on jest tam napisane, że duże notatka sporządzona nie nie tak tak modna na chwilę obecną raczej orzecznictwo tak się sporządzony protokół w ataku to są tak protokół podpisać podpisem przez cudzoziemca natomiast to, że ma być mroźno protokół wynika z przepisów to przeja w zwykłego postępowania administracyjnego takiego jak każdy inny aha rozumiem czy to w tym generalnie w wymiarze jest po prostu taka sytuacja, gdyż po błędach człowiek idzie do urzędu składaki żądanie Moto wtedy to się prognozuje główny to potęguje i oby off i wszyscy podpisują tak samo w tej sytuacji także w oparciu o najem zwykły słuchacz przepisy, które również cudzoziemiec powinien mieć możliwość wypowiedzenia się podpisania tych obniżenia swojego świadczenia skoro mówimy o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego czy to oznacza, że teraz za godzinę w jak to Zawiszę do granic nawet w rzeczonej medycy tak i była analogiczna sytuacja będzie miała miejsce to co pan myśli, że Straż Graniczną projekt, a teraz protokół jest z nami tłumaczy osoba przeczytała protokół i podpiszesz świadomość ważności w 2 i nie od 1 kwestia wdrożenia tych chorób tych wyroków to jest jeszcze nam się, że do jeszcze trochę czasu zamieniać po pierwsze musimy poczekać na pisemne uzasadnienie po drugie, pisemne uzasadnienie spowoduje to, że organ no tutaj w dni, które jest w niektóre tylko sprawa, bo nie we wszystkich PUP, gdzie ten komendant placówki celnej, żeby wszcząć odnowa to postępowanie i odnowę poprowadzić go rozumiem pewnie wezwać go dużo sportu ma granice i przeprowadzić czynności tak jak naczelny sąd wskazał czy jak rozumiem i z protokołem i 2 jak rozumiem również takich odpowiedni odpowiedni tak myślę, iż w tych wyrokach również o w obecności pełnomocnika, który niż na granicy oczywiście będzie wtedy jest już coś innego mówi tylko kwestia tych protokołów z publicznej przez cudzoziemca dokumentów, których może do końca nie rozumie to jest jakby jedno i tutaj myślę, że może morze, bo po może tutaj do jakiej sytuacji cóż, z którymi podpisze protokół, w którym nie będzie wiedział o VAT co jest napisane natomiast czym innym jest jeśli jest obecny pełnomocnik złożono wtedy jak już jest obecny pełnomocnik Otóż tego typu różnych nadużyć myślę, że nie będzie mógł mieć miejsca, a coś treść jest niczym z osobami z Tadżykistanu są na Ukrainie nie ma w nim niemal rok nie wpływa na ich syna razem pójdzie na razie jeszcze nie ma pisemnych zniszczyła zima pisemny opis wyroku z pisemnych będą pisemne i sprawa będzie przekazana z powrotem do dołu do placówki wówczas placówka powinna wszcząć odnowa postępowanie od nowa tak tutaj orzekł, że tam było tak wszędzie, gdzie w ciągu 4 liter także poufne natomiast w Spodku czwartego z nich ten wyrok korzystny wojewódzkiego sądu nie został przez rybniczan oskarżony wobec tego już też również w jego przypadku już powinny i powinien już powinny być kolejne czynności przeprowadzone także jak rozumiem w obecności pełnomocnika w marcu w praktyce oznacza, że pewnie znów się nad granicą jest wystawić od początku co porównaj również też, jakby tutaj też będziemy w nas tak powiem wszystko odnowa ćwiczyć, ponieważ takiej sytuacji jeszcze nie było moim zdaniem powinien się po powinien z powrotem się stawić na granicę jeszcze raz wskazać swój cel wjazdu powinna być wyjaśniona nazywany, nagrywając wszystko w Chinach może z wiekiem nie ma tam technicy możliwości, ale też powinien dopuszczony właśnie, pomimo iż pełnomocnik jest, że powiem bierze udział w czynnościach Otóż jest w coś innego, bo wtedy już, jakby ktoś trzecia osoba zewnętrzna przyznają, że wszystko widzi i może swoje uwagi o ciepłym głośni Jacek Białas Helsińska Fundacja pro czeka bardzo dziękuję, że dziś cała rozmowę z 16 minut po godzinie teraz przed nami informacje Radia TOK FM po, których będziemy gościli inspektor Krzysztof Łaszkiewicz pełnomocnik komendanta głównego policji ds. ochrony praw człowieka
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA