REKLAMA

Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami wydał rekomendacje dla Polski

Połączenie
Data emisji:
2018-09-25 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:55 min.
Udostępnij:

Co znajduje się w rekomendacjach dla Polski Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami, dotyczących realizacji ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami? Tłumaczyła dr Sylwia Spurek w rozmowie z Jakubem Janiszewskim. Komitet rekomendował Polsce kilka kwestii. Zwrócił między innymi uwagę na stosunek polskiego rządu do niepełnosprawnych, który jest nazwany paternalistycznym. Musi stworzyć organ, który całościowo ma podchodzić do kwestii osób niepełnosprawnych, a nie traktować to wycinkowo, tak jak ma to miejsce, gdy rząd ma zaledwie rzecznika praw osób niepełnosprawnych.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, dzień dobry, dzień dobry. A będziemy mówić o o polskich zmaganiach z tematem konwencji praw osób z niepełnosprawnościami. Te polskie zmagania to jest dłuższy temat. Mówiliśmy o raporcie, który Polska złożyła po to, żeby pokazać, w jaki sposób wdraża konwencję, jak wykonanie konwencji w Polsce wygląda. Potem były pytania ze strony komitetu ONZ ds. osób z niepełnosprawnościami, potem odpowiedź Polska, a na końcu, na samym początku września, 4, 5 takie spotkanie oficjalne przed reprezentantami komitetu stanęli przedstawiciele polskich władz, ale m. in. częścicią delegacji były też polskie NGO-sy, a także Rzecznik Praw Obywatelskich w osobie tu siedzącej. Rozwiń »
Więc czas zadać pytanie teraz jak wygląda to moment dzisiaj, bo dzisiaj już po polskiej komitetach za to wydał rekomendacje dla Polski czy po tym, całym procesie dyskusji przeglądu oglądu pytań wzajemnych i uwag mamy już ta ryby owoce całej tej procedury, a więc co komitet zalecił Polsce

Sesja komitetu skończyła się w piątek w zeszłym tygodniu, ale i komitet wydał rekomendację dla kilku państ w w wannie analizowanych w kontekście realizacji postanowień konwencji oprawach osób niepełnosprawnych m. in. wydał rekomendację Polsce nie patrząc na to tak GL bardzo operacyjnie dokument liczy 15 stron i to jest kilkadziesiąt rekomendacji dotyczących poszczególnych artykułów konwencji praktycznie każdego z przepisów konwencji ta rekomendacja nie dotyczy on imię ale gdy można oczywiście bardzo konkretnie odnosi się do wszystkich przepisów natomiast mam wrażenie, że takimi jak jest kilka barwnych wspólny mianownik w tych rekomendacji po pierwsza kwestia podejścia rządu ds. osób z niepełnosprawnościami to wybrzmiało już podczas posiedzenia, kiedy przewodnicząca komitetu powiedziała skończmy z tym paternalizmu, a my też w kilku rekomendacjach pojawia się VAR w tym dokumencie takie jak mnie stwierdzenie, że Polska musi w końcu odejść od idei wręcz tez nazwane dobroczynności na rzecz perspektywy praw człowieka musi stworzyć organ, który będzie kompleksowo Inter dyscyplinarnie jak podchodził do realizacji praw człowieka osób z niepełnosprawnościami zamiast organu, który po pierwsze bardzo wycinkowo, bo pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych zajmuje się wyłącznie pomocą społeczną i rehabilitacją zatrudnieniem IR w tle zamiast takiego organu, który wrócił Kowal będzie na to patrzył musi to być organ wszechstronne, a po drugie, organ, który nie będzie patrzył z tej perspektywy właśnie pomocy społecznej niestety perspektywy paternalizmu trzymaj tylko z perspektywy prawno człowieka i ARD to wybrzmiało też takich rekomendacje, które dotyczą np. zmiany terminologii niesamodzielne zależne upośledzenie umysłowe to są pojęcia, które my powinniśmy usunąć z naszego systemu prawnego zgodnie z rekomendacjami, ale co więcej co ciekawe komitet też powiedział, że my nie możemy ich uwzględniać w projektowanych przepisach czy w projektowanych dokumentach innego rodzaju i to trochę idee i działa, ale rozumiem, ale nie jako o wskazanie np. na telepracę ser nad nowym systemem orzekania niepełnosprawności, które ma się skupiać na nie samodzielności, czyli bardzo nie konwencja nie ma podchodzi w ogóle do dołu do orzekania o sprawach osoby z niepełnosprawnościami jest to jest, by przed przerwą rozumiem, że to co miałoby się wydarzyć w tym w Polskim systemie orzekania to w zasadzie patrzenie na to gdzie dana osoba potrzebuje wsparcia, a nie czy jest czy nie jest znacznie matek z rynkowego myślenia, która tak Polski system zżera od środka tak dokładnie LM miał oczywiście po podstawowym problemem w Polsce jest to, że mamy kilka systemów orzekania niepełnosprawności na to też komitet zwrócił uwagę musi być 1 jednolity system orzekania niepełnosprawności natomiast nie może być to system orzekania o niesamodzielności tak jak pan redaktor powiedział musimy się skupić na na tym w jaki sposób, z jaką ofertą wsparcia wystąpić do osób z niepełnosprawnościami Otóż, bo one były samodzielne właśnie, a nie jak bardzo oceniać jak bardzo są niesamodzielne i z tego wynika drugi temat, którym się może 4 komitety muszą się zająć, czyli ubezwłasnowolnienie to jest temat rzeka długi czas ze strasznie długą brodą i jaki tak z nami na nie da się tego ruszyć co chwila ktoś wyskakuje nawet czysty świat ludzie mówią jak to przystoi takie potrzebne przydatne to dobry dla tych ludzi jest prawica też tak mówią to na pewno pani zna też wielu prawników tak mówi wiele prawnicza tak mówi to jest szczególnie szczególnie przykra, że nawet takie osoby nie rozumieją żal ten film o ubezwłasnowolnienie oznacza śmierć cywilną dla danej osoby nie faktycznie komitet w bardzo wyraźny sposób powiedział instytucja ubezwłasnowolnienia jest sprzeczna z konwencją co więcej to za wyeliminowaniem tej instytucji syna polskiego systemu prawnego i zastąpienie mniej pracy Edyty Themis tym systemem wspieranego podejmowania decyzji indywidualnie dla każdej osoby w zależności od jej potrzeb nie powinniśmy wprowadzić takie rozwiązania, żeby osoby te mogły wszystkie osoby z niepełnosprawnością mogło uczestniczyć w wyborach i biernie Czerniak żabę miały dostęp do dnia do do sądu do wymiaru sprawiedliwości, żeby mogły tworzyć rodzinę i zawierać małżeństwa oczywiście ubezwłasnowolnienie to jest za nie to jest podejście z ubiegłego wieku z kodeksu cywilnego bardzo za 1 cover bardzo też, ale proste i wygodne albo ktoś jest ubezwłasnowolnione w UE albo nie jeśli jest albo częściowa albo całkowicie mamy bardzo Jasną sytuację ma pełną zdolność ma częściową zdolność do czynności prawnych nie ma tej zdolności mnie natomiast i to tak jak powiedziałam, ale być może dla wielu prawników i prawnicze, kto jest wygodne, ale to nie jest tak odczłowiecza to jest sprzeczne z konwencją to jest sprzeczne z innymi, ale z dnia traktatami międzynarodowymi i tyle nawet na myślenie w UE, że to dla dobra tych osób jest sprzeczna z konwencją to znaczy, że my nie możemy zakładać co jest dobre dla osób z niepełnosprawnością to jest właśnie ten Tatar analiz widoczne w różnych naszych działaniach i zachowaniach w ubezwłasnowolnienie nie jest dobra nie jest robione dla dobra tej osoby w PRL ja pamiętam cały czas i to wielokrotnie powtarzam nie z posiedzenia komitetu ds. osób d s . praw osób z niepełnosprawnościami pani prof. Edgar ner przewodnicząca komitetu porównała w ogóle tej sytuacji i ten rodzaj podejścia i narracji dotyczącej ubezwłasnowolnienia ISDS tyle głowy, że to dla dobra danej osoby z niepełnosprawnością do podejścia do praw kobiet za, ale dziewiętnastego wieku też dla dobra idea konkretnej grupy ludzi wyróżnionej w tamtym przypadku ze względu na płacz my robiliśmy różne rzeczy, ograniczając ich prawa, w które pojawiają się w bok z czego to wynika to wynika z takiego sposobu myślenia rzeczy już postrzegania ludzi z niepełnosprawnościami jako osoby, które nie do końca dostają do tych naszych norm tzw. sprawę to jest tak, by takie odwrócenie perspektywy to co robi konwencja konwencją mówi, że to człowieka trzeba wspierać, więc jego słabościami, a nie wytwarzać norm, do których czek musi doskoczyć jeśli się nie łapie na to trudno to wynocha w związku, z czym z Tommaso komitet zwraca uwagę także na terminologię, którą stosujemy z tą terminologią też jest duży kłopot poniesiona w zasadzie często w polskich aktach prawnych nie pasuje w ogóle do tejże Doda do współczesnych do współczesnego sposobu postrzegania niepełnosprawności tak było stąd tzw. upośledzeniem umysłowym, która ani nie jest psychiczne w ani nie jest intelektualne nie wiadomo co z tym zrobić nogi, ale i to jest bardzo faktycznie też niezręczna niezręczna stwierdzenie niezręczne sformułowanie komitet zresztą do tego do tego sformułowania teścia etosie odnosili bardzo wyraźnie, wskazując i to w literalnym właśnie, wskazując na to stwierdzenie ona musi zniknąć z polskich przepisów prawnych i ona nie może się znaleźć tych projektowanych przepisach prawnych to też jest wyraźny zapach chodziło o tego pojęcia umysłowe w twarz tak i odchodzimy od upośledzenia, ale to są też, że takie stwierdzenia właśnie jak ta ani samodzielności jak niezdolność jak zależność NT to wszak od języka się wszystko zaczyna i komitet to doskonale rozumie szkoda, że my tutaj nie zawsze i nie zawsze to rozumiemy uznając, że to jest jakaś kwestia wtórna język kształtuje świadomość takich sformułowań nie powinno być, ale ta fala zarówno w języku prawnym prawniczym, jaki w potocznym no tak, ale to jest pytanie też o to w jaki sposób, że ten język ma o co ma odbijać palma odbijać przede wszystkim, jaki stan wiedzy dzisiejszej tak ja rozumiem, że to co jest największym kłopotem to takie z właśnie wzrosty potyczkę upośledzenie umysłowe to nie wiadomo do czego się mają odnosić co więcej IAM sformułowanie dotyczące niepełnosprawności w Polskim systemie prawnym są bardzo niejednolita i tak naprawdę jak i jest to sprzeczne z zasadami techniki legislacyjnej zimna to samo określenie używano różnych sformułowań natomiast to coś jest istotne też to nie fakt żart i bez tych rekomendacjach znalazło się wiele stwierdzeń dotyczących podnoszenia świadomości szkoleń szkoleń dla profesjonalistów dla sędziów, a dla mnie, ale urzędników służby cywilnej w jak krucha, ale chyba złośliwie teraz, ale myślę sobie żarty to były też rekomendacje pod kątem tych osób, które uczestniczyły we nie były było członkami członkiniami delegacji rządowej, bo czasami ich stwierdzenia wywoływały w nowo jednak taki jak ataki takie także ja zażenowanie samych członków i członkini komitetu ale kiedy mówiono o tym jak osoby z niepełnosprawnościami wzbogacają nas tutaj tych normalnych ludzi w Polsce i to z pewnością te rekomendacje dotyczące podnoszenia świadomości el podnoszenia wiedzy przeprowadzenie kampanii nie są bardzo istotne, jeżeli chodzi o to osoby, które następnie te przepisy prawne będą wdrażać do polityki publiczne media będą wdrażać, ale duża część rekomendacji to też jest bardzo istotny element dotyczy ich wspólny mianownik właśnie tych rekomendacji dotyczy tak duża wszystkie działania państwa powinny być tak naprawdę tworzone teraz wdrażane, a później monitorowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi i osobami z niepełnosprawnościami 1418 za chwilę wrócimy do rozmowy z 1424 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio dr Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich i tam ponownie rozmawiamy o rekomendacjach komitetu ONZ ds. praw osób z niepełnosprawnościami czy tego komitetu, który odpowiadać za wykonanie za przestrzeganie założeń konwencji praw osób z niepełnosprawnościami, ale to, zanim przejdziemy do kolejnych punktów przyszedł mail od 1 słuchacza, który napisał tak, a co z chorymi na Alzheimera oni potrzebują ubezwłasnowolnienia, żeby nie wpaść np. ofiarą oszustów co pani powie TR no to jest właśnie na to, o czym rozmawialiśmy przed przerwą przebije Real lała ich własnego dobra zróbmy to ubezwłasnowolnienie, bo przecież inaczej zostaną skrzywdzeni oczywiście w obecnym systemie prawnym jest to w niektórych przypadkach jedyna rozwiązanie jedyna, która też może zabezpieczyć taras, gdybyśmy mieli ES-System wspomaganego wspieranego podejmowania decyzji, który byłby dedykowany danej osobie z niepełnosprawnością np. intelektualną nieraz, jakim schorzeniem inna, bo to przecież chodzi też często osoby starsze chorujące na na różne schorzenia nie mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której nie odbierali byłyśmy z założenia z góry wszystkich praw także praw publicznych danej osobie tylko Nieee w sposób absolutnie indywidualny, oceniając możliwości realnie zastanowienia się analizy sytuacji i t d. ze moglibyśmy wspierać osoby w podejmowaniu przez nią konkretnych decyzji decyzja zarówno NFZ tym w bieżącym codziennym życiu jak i tych decyzji życiowych ostatecznych np. napisanie testamentu rozporządzeniem majątkiem sprzedaż mieszkania i t d . w tym momencie nie mamy alternatywy i stąd pewnie głosy naszego słuchacza lub słuchaczki słuchaczom słuchacza to jest pan Marek 1 z pytaniem co odpowiedzieć czemu pani powiedziała jak ja go przekonać, że ubezwłasnowolnienie w przypadku takiej sytuacji to nie jest dobry pomysł Annie niestety, ale w obecnie czasami musimy taką decyzję podjąć, bo nie ma alternatywa natomiast, że ja rozmawiam z wieloma osobami, która mają w swoim najbliższym otoczeniu osoby z niepełnosprawnością czasami to są dorosłe dzieci tych osób napisała do mnie kilka tygodni temu matka, a dorosłe już dziewczyna, która w LM werdyktu, która jest RI treść wiadomości była tak DM prawnuk człowiek ciała żyją właściwie powinnam ją wszędzie cytować, odpowiadając na tego rodzaju pytania jak najkrócej mówiąc ERP ta pani nie chcę ubezwłasnowolnić swojej córki dokładnie wie co to oznacza jakąś zależność, ale ja komu śmierć cywilną, jakie pozbawienie fal mózgowych pra w we wszystkich obszarach życia na bez patrzenia NATO i w jakim stanie tam ta osoba tak naprawdę się znajduje tak jak łodzian w konkretnych sytuacjach indywidualnych Ber no trzeba to w tym momencie pozostawić oczywiście ocenie sądu natomiast wolałabym, żeby sądy miały inne możliwości, by miało BOR dochodzi on jak rozumiem o taką nowelizację prawa i rozmaitych usta w, w których pewne czynniki takie właśnie niepełnosprawność intelektualna lub psychiczną mogłyby być brane pod uwagę wtedy wnuczka decyzja podjęta przez daną osobę można unieważnić i t d. dokładnie wtedy to oszustwo można, by odwrócić zły, bo na poziomie sądowym tak w sposób prosty łatwiejsze natomiast w pierwszej kolejności ta osoba miałaby konkretne wsparcie z założenia z góry przyjęto, że w tych konkretnych decyzjach musi otrzymać wsparcie w tym procesie decyzyjnym UE, a nie z góry po prostu nie miałaby częściowej lub wręcz pełnej czynności zdolności do czynności prawnych, czyli jak rozumiem to i tak byłoby jeśli dobrze rozumiem co państwo powiedzieć w pewnym sensie ograniczanie praw tej osoby czy nie derby mówiąc najkrócej tak, ale nie tego rodzaju ograniczenie, która wspomagana jest jak takie ograniczenie całościowo zero-jedynkowy zderzak jest dziś jest ubezwłasnowolnieniem tylko ograniczenie dotyczące poszczególnych sfer życia poszczególnych sfer podejmowania decyzji ten człowiek nie mógłby np. zaciągnąć kredytu, jeżeli ma Alzheimera traf albo mógłby zaciągnąć ten fragment będąc w tym banku z osobą ma, która jest mu przypisana właśnie do tego rodzaju czynności to jest tak, by działał system o to chodzi dlatego chcemy uniknąć ubezwłasnowolnieniu dokładnie, żeby nie rozciągać tej decyzji na wszystkie inne pola życiowe bardzo istotne, żeby nie jak dodaje pani powiedziała nie eliminować tego człowieka do sfery cywilnej są aż 2 domy ubezwłasnowolnienia całkowicie daną osobę oczywiście działa, ale tutaj trochę w cudzysłowie mówię chronimy ją przed tymi niekorzystnymi dla nich np. decyzjami o charakterze finansowym, ale też powodujemy jednocześnie, że ta osoba nie ma możliwości zajęcia jakiegokolwiek stanowiska, jeżeli chodzi na wkład własny latania dobrze zostawmy na moment kwestie ubezwłasnowolnienia mam nadzieję, że trochę zostało rozjaśnione przeszła do innych rekomendacji co jeszcze się znalazł wśród tych rekomendacji komitetu ONZ, by Fed wydaje mi się żar i Brent trzeba było spojrzeć na przedostatnim stron tych rekomendacji, żeby zobaczyć co tak naprawdę dla komitetu była najważniejsza, bo sam najważniejsza jak się okazuje z BST przedostatni stronę 2 obszary i 2 artykuły konwencji po pierwsze, kobietę w art. 6 po drugie, prawo do niezależnego życia art. 19 komitet zwrócił uwagę, że w tych obszarach konieczne jest podjęcie najpilniejszych działań oczywiście bez szkody dla dla innych obszarów, na które komitet wskazał mnie, jeżeli chodzi o kobietę to nie dość, że sama konwencja wyodrębniła konkretne postanowienia dotyczące praw kobiet to jeszcze w rekomendacjach komitetu lider prawa kobiet z niepełnosprawnościami przewijają się w innych winnych wśród ofert ze w przepisach dotyczących innych artykułów konwencji Ian tak wiele wad najważniejsze 2 obszary, które dotyczą kobiet w tych rekomendacjach to jest PL wolności od przemocy i przeciwdziałanie przemocy ze strony państwa przemocy w domu przemocy w innych instytucjach UE rząd 4 zarówno w swoich materiałach, jakiej atak na posiedzeniu Komi komitetu argumentował, że my mamy pewne ogólne zasady ogólne przepisy, które stosuje się także do kobiet z niepełnosprawnością i te kobiety z niepełnosprawnością są winne są chronione komitet bardzo wyraźnie powiedział niedość, że kobiety z niepełnosprawnościami są bardziej narażone na tę przemoc w różnych miejscach także w domu netto jest to one nie są wystarczająco chronione co więcej one w ogóle nie są widoczna w przepisach w politykach publicznych w statystykach TIL komitet powiedział bardzo wyraźnie konieczna jest dedykowanie szczególnych działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec mnie kobiety z niepełnosprawnościami zarówno, jeżeli chodzi o ochronę pomocy wsparcie jak i ściganie i karanie sprawców drugi raz drugi obszar to jest, tyle że zdrowie w tym zdrowi prawa reprodukcyjne tutaj też mamy do czynienia też z bardzo konkretnymi czasami rekomendacjami chodzi n p . o dostępność taką infrastrukturalną gabinetów ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami PiS komitet bardzo wyraźnie wskazał, że nie jest wystarczające, żeby ogólniak realizujemy czyjeś prawa, bo jeżeli adresujemy daną ofertę dane przepisy do wszystkich adresujemy je w przypadku tych grup szczególnie dyskryminowanych wykluczonych do nikogo i my nie chronimy nie pomagamy nie wspieramy tych właściwie to jest rajem przemodelowanie całego sposobu myślenia o niepełnosprawności i to jest wykonanie jego podpisanie tej konwencji jej ratyfikacja było takie zobowiązanie do przeprowadzenia pewnej rewolucji jak rozumiem to się po prostu nie stało w tych rekomendacjach to widać w tle tak było to jest przede wszystkim w przypadku osób z niepełnosprawnościami przede wszystkim rewolucja w głowach, a to się nie State nie wydarza szybko to wymaga czasu wymagała takiej rewolucji przede wszystkim u decydentów politycznych u osób, które wdrażają konkretne przepisy, ale też która, projektując te przepisy i tamta rewolucja w najbardziej potrzebna, a biorąc pod uwagę to co prezentowano ze strony rządu na posiedzeniu komitetu to co zaprezentowano też w raporcie rządowym pokazuje jak żarem w tej rewolucji w głowach rządzących, ale nadal zabrakło no właśnie te jeszcze chyba trochę brakuje, bo to co się właściwie wydarzyło przed komitetem na początku tego miesiąca no to była taka jak rozumiem próba Roztocze niepewnej zasłony Dymnej w 220 osób tam pojechał wielka delegacja w wielka próba przekonania, że dbamy staramy się robimy działamy, ale się okazuje, że w zasadzie CK kawałki konwencji duże są źle przetłumaczone, że to uwłaszczenie brzmi tak jak powinno mnie nie te sformułowania, pomijając oczywiście o to jak funkcjonuje sam system ERP liczebność tej delegacji o tym, rozmawialiśmy na mnie, ale warto to to podkreślić, iż sama liczebność tej delegacji pokazuje, że nie ma u nas żadnej koordynacji działań związanych z realizacją praw osób z niepełnosprawnościami, bo skoro musiała ich waga tego wydarzenia HRM w nowych aut, a w wydatkowaniu środków publicznych na tego rodzaju wydarzenia można, by poświęcić w ogóle całkowicie odrębną umowę audycje pewnie natomiast CRM na pewno i tato komitet sam zwrócił uwagę potrzebne jest ciało, które z koordynuje całą polityka państwa dotyczącą praw osób z niepełnosprawnościami wszechstronnie, ale też tej Space z tej perspektywy prawno człowieka i na samym posiedzeniu padały stwierdzenia, które pokazują nasz Pater analiz ma nasza takie właśnie dobroczynna podejście do praw osób z niepełnosprawnościami to się przede wszystkim musi realnie zmienić po to, też ratyfikowaliśmy konwencję i bardzo się cieszę, że ta rekomendacja są na tyle konkretna, że komisja będzie mógł u nas dość łatwo z tego rozliczyć dziękuję bardzo też Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich błazen studium dziękuję bardzo 1435 zaś informacje program przygotowała Elżbieta Majewska realizował Krzysztof
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA