REKLAMA

Wciąż brak uregulowań prawnych zawodu psychologa

Analizy
Data emisji:
2018-09-25 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
20:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Karolina Lewicka dzień dobry państwu dobry wieczór kłania się Nisko nasi goście to Katarzyna Stadnicka wiceprzewodnicząca ogólnopolskiego związku zawodowego psychologów dzień dobry dzień dobry i Sławomir Makowski szafa tego się samego ciała, czyli ogólnopolskiego związku zawodowego psychologów dzień dobry dzień dobry państwu dzień dobry panie redaktorze będziemy rozmawiać on w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów o ustawie, która Rozwiń » jest, ale jak jej nie było, dlaczego to znaczy sami je nie rozumiemy, dlaczego tak się dzieje i dlaczego ta sytuacja w naszej ocenie nieprawidłowo i w zasadzie patologiczna istnieje już od 17 lat od 17 lat powtórzmy ustawa została uchwalona 8 czerwca 2001 roku miała długi stan spoczynku owych weszła w życie 1 stycznia 2006 roku weszła w życie w 2006 nadal nie obowiązuje no właśnie to znaczy w tamtym okresie innym weszły na czym w ogóle w momencie, kiedy ona powstała to jeszcze nie byliśmy w unii Europejskiej po tym, długim okresie vacatio legis, kiedy weszła w 2006 już ją jak były, bo taka potrzeba dostosowania jej do przepisów unijnych, a poza tym była też obarczona różnego rodzaju błędami legislacyjnymi związku szczerym w tamtym okresie zaczęły się prace nad nowelizacją tej ustawy i nie były wydane akty rozporządzenia wykonawcze do niej w tamtym okresie dnia psychologowie cały czas dążyli do tego, żeby tą ustawą stworzyć zajmował się tym polskie Towarzystwo psychologiczne i rozpoczęły się konsultacje, które w tamtym czasie były prowadzone przez ministerstwo rodziny pracy po tych polityki społecznej na podstawie tych konsultacji powstały w ustawie niż wynika z operacji polityki społecznej rodziny to było po lekcjach czyta następne konsultacje zaczęły się w ogóle prace nad nowym tekstem 2009 roku i w październiku 2015 konsultacje ze środowiskiem zostały zakończone tak i w momencie, kiedy jako zostało uzgodnione wspólne stanowisko wiele organizacji ponad 70 wyraziłem akceptacji dla tego nowego projektu ustawy to nowy projekt został złożony w ministerstwie w 2015 roku natomiast no niestety z nieznanych nam do końca przyczyn w 2016 roku prace nad tym zostały wstrzymane z tworzyw, w czym jest problem Neo mamy tutaj kwestia ustawy, która jest, ale nie ma aktów wykonawczych do prac nad nowym projektem ustawy kwestia dostosowania polskiego prawa do prawa unijnego to wszystko zawieszony na kołku teraz w 2018 roku ekipę stwarza problemy zagrożeni ryzyka to znaczy tak, jeżeli chodzi o skutki, które nazwałabym skutkami nawet głośno prawnymi chciałbym, żeby na ten temat parę słów powiedział pan przewodniczący, bo myślę sobie, że rząd jest bardzo ważne, żeby powiedzieć jeszcze o co chodzi mu ważne, żebyście państwo znali tę społeczną prawne konsekwencje braku ustawy o zawodzie psychologa ja bym je tutaj podsumował w takich 5 pkt 1 sprawa to problemy pracodawców w zakresie weryfikacji uprawnień zawodowych psychologów lub osób, które się deklarują głównie jako psycholog to związane z brakiem zaświadczenie oprawie wykonywania zawodu my nie mamy tego prawa wykonywania zawodu nadawanego od samego początku i można powiedzieć, że żony psychologa w Polsce nie ma prawa wykonywania zawodu w drugą sprawą to problem się z psychologiem kończy studia tak pisze pracę magisterską ma tytuł GM, ale w zasadzie nikt nie stwierdza, że jest psychologiem, który może trafić na rynek pracy dalej pracować mam nadzieję, że co do tego tematu przejdziemy, ponieważ pani redaktor pisała taką idealną sytuację prawda, że osoba kończy pięcioletnie studia i analizy sytuacji znów ma bardzo ważną rolę klienta jak np. jest myśl zróżnicowanie celów zwiadowczych z grafiki czy z innego kierunku potem wjedzie na dwuletnie magisterskie studia psychologiczne i odwołuje się likwiduje się psychologią, gdybym nic, ale to już do tego wrócił, bo to jest bardzo ważna kwestia od tej szkoły podyplomowych policealnych tak, które wprowadzają w błąd swoich słuchaczy i wprowadzają również w błąd klientów, czyli osoby, które przechodzą po pomoc psychologów i te osoby nie wiedzą czy to co w gdy osoba, do której się zwracają jest faktycznie psychologiem po pięcioletnich studiach czują z psychologiem, dlatego że tak nazwał wykorzystali ważniejsze prawa mówi Anna Ziobro mają pracodawcy, ale pracodawcy sobie poradzą, bo oni mogą zweryfikować kto, jaką uczelnię ukończył i melancholią chudych latach oczywiście rzecz jasna to jest prosta sprawa, jeżeli któryś pracodawca chce rzetelnie podejść do tematu i zatrudnić fachowca ani pół fachowca to sobie poradzi natomiast problem jest rzeczywiście z klientami, a dla psychologów, bo jeżeli nie mamy żadnego ciała, które stwierdza tak ta pani ten pan jest psychologiem ma stosowne uprawnienia ma dyplom MBA specjalizację staż czy cokolwiek jesteście potrzebną do tego, żeby ten zawód wykonywać zawód zaufania publicznego w to rzeczywiście pojawia się problem, bo co ten klient pacjent przychodzi do psychologa i ma on żądać dyplomu jak ma weryfikować czy trafił do właściwej osoby czy do hochsztaplera nowość to miasto to jest druga sprawa bardzo ważna cieniem problem z UE wynikające z ustawy tak martwej polega na tym, że jest to problem przede wszystkim osób korzystających z sosem psychologicznych, ponieważ brakuje samorządową zawodowego psychologów uniemożliwia to weryfikację czy ktoś jest zarejestrowany w samorządzie uniemożliwia to składanie skarg na jakość usług psychologicznych czy naruszania tych obowiązków zawodowych przez psychologa w nie ma tak naprawdę obowiązku należenia do Towarzystwa naukowego i tym samym te osoby też nie podlegają kodeksowi etyczną stroną w ogóle nie komisji etyki nie ma sądów koleżeńskich ładnie to czy wolna Amerykanka o działania w tej sprawie ustawodawcza apelował między nimi Rzecznik Praw Obywatelskich, ale także Rzecznik Praw Dziecka dotychczasowy Marek Michalak, których kadencja tras w sierpniu dobiegła końca inny zwraca uwagę na to, że opinie psychologów stają się coraz częściej dowodem w rozmaitych postępowaniach w sprawach sądowych, czyli Szkot ustalenia kontaktów z dziećmi odebrania praw rodzicielskich w sprawach rozwodowych, więc to musi być się wiarygodna osoba, która taką opinię wydaje mi podawał też się w taki, a on dość symptomatyczny przykład, że Rzecznik Praw Dziecka prowadził sprawę, w której osoba posiadająca tytuł magistra psychologii podjęła się diagnozy dziecka na okoliczność doznanej przemocy seksualnej wg jej badanie miało dojść do nadużyć seksualnych wobec dziecka przez ojca skutkiem czego było odizolowanie dziecka od niego na wiele miesięcy, a potem powtórna diagnoza prowadzonej przez doświadczonych biegłych wykluczyła to molestowanie na skutki oczywiście takiego działania w LM były traumatyczne zarówno dla dziecka ulgi dla rodzica czy takie sytuacje mogą się zdarzać w dokładnie to jest właśnie ten trzeci problem w tym celu wspomnień, czyli problemy w postępowaniach sądowych cywilne jest i karnych związane właśnie z formalnym brakiem uprawnień do wykonywania zawodu są z nami nadal Katarzyna Stadnicka Sławomir Makowski oboje państwo z ogólnopolskiego związku zawodowego psychologów raz jeszcze dzień dobry witam państwa na Chiny Peru rozmawiamy o braku uregulowań prawnych z zawodu psychologa o ustawie o zawodzie psychologa, która została 17 lat temu uchwalono, a właściwie nie obowiązuje jest prawem martwym, ponieważ nie ma do niej aktów wykonawczych w rezultacie dziś w Polsce psychologiem może zostać właściwie każdy, bo można sobie zarejestrować działalność gospodarczą będąc np. wróżką p t . mu usługi psychologiczne terapie można działać jak rozumiem tak to właśnie bardzo poważne konsekwencje braku ustawy nasi obywatele są narażeni na korzystanie z usług często osób, mianując się samodzielnie, mianując się z psychologami ani posiadających dostatecznych koniecznych potwierdzonych kwalifikacji mówił pan o rozmaitych zagrożeniach ryzykach, które są związane z brakiem takiej ustawie uregulowań prawnych mówi zatrzymaliśmy się na punkcie nr 3 jest kwestia ryzykować dla pacjenta ma o czym pan mówi, bo mówiliśmy też o to, że to jest ryzyko dla pracodawcy jasna no może jeszcze weryfikować, gdyż ma dyplom, jaką uczelnię skończył czy rzeczywiście ich kursy staże Emma, ale pacjent sobie może z tym nie poradzi zobaczy jakiś dyplomy doktora będą wisieć w gabinecie może się okazać, że to weekendowy kurs w ilu dokładnie tak jest bardzo dużo takich szkół, które oferują wzrok często nawet nauki zaocznej w proponują właśnie różnego rodzaju Novum naukę w szkoleniu to są często 5 zjazdów tak podwładni i obiecują tytułu np. psychologa organizacji albo psychologa wychowawczego albo psychologa ożywienia w, czyli coś co konkretnie nie istnieje tak no i to jest faktycznie problem, ponieważ to słowo psychologia jest nadużywana mówi pan także na siatce informacjami o tym, opuści nr 3, czyli kwestia tego, że psychologowie wydają rozmaite opinie w rozprawach sądowych to dalej to też jest ryzyko, że osoba nieuprawniona czy niekompetentna, a będzie taką opinię wystawiać to jest jedno, że to drugi problem polega na tym, że często sądy w mniej korzystają z tego i jeżeli opinia jest np. niekorzystna no to obrońca potrafi np. powiedzieć no ale pan nie ma prawa wykonywania zawodu nie ma ustawy trudno wziąć tą opinię pod uwagę start, jeżeli jest korzystna natomiast co druga strona może podważyć targów tą opinię, że to jest bardzo duży problem w postępowaniach prawnych zarówno cywilnych takich kart, ponieważ państwo wydaje, dlaczego przez tych 17 lat, a różne władze w tym czasie rządziły w Polsce nikt nie dał rady załatwić sprawy, mimo że była bardzo ostra walka polskiego Towarzystwa psychologicznego właśnie ogólnopolskiego związku zawodowego psychologów, który istnieje stosunkowo niedawno, bo od 2 lat, ale wcześniej właśnie polskie Towarzystwo psychologiczne apelował do wszystkich świętych mam 1 z ostatnich jedno ustawy z pism polskiego Towarzystwa psychologicznego wystosowane szkoda pana prezydenta Andrzeja Dudy i odpowiedź rozumiem zaniepokojenie środowiska psychologów spowodowane brakiem uregulowań prawnych pragniemy zapewnić, że troską pana prezydenta Andrzeja Dudy jest prawidłowe funkcjonowanie państwa musimy jednak podkreślić, że główne kierunki polityki państwa Sejm Senat rząd ani w państwo skierowali już kompetencje, więc poważani dziękujemy bardzo do widzenia dlatego właśnie w ubiegłą sobotę zabraliśmy się pod budynkiem ministerstwa, aby zaprotestować przeciwko tej sytuacji skierować także państwo skierowaliśmy do nich resztki farb, a lista radnych i MF w tym liście wezwaliśmy panią minister przede wszystkim do tego, aby się z nami spotkać, bo dotychczas wszystkie nasze apele o spotkanie o rozmowy o jedno trzeba powiedzieć, że były lekceważone, że zręby działa na razie czy prośby są one przewodnicząca rzeczy jak się państwo wydaje 17 lat nikt nie chciał się z tym, że za barem to przecież chyba nie jest takie trudne elementy, bo kolejne rządy wykpiwa się, że trzeba się do dyrektywy dostosować taryfę dyrektywy jeszcze nie ma tak i właściwie nie wiadomo do czego się dostosowywać się jeszcze chciałam dodać, że mimo, jako że tej dyrektywy, bo nawet ostatnio odpowiedź ministerstwa była taka, powołując się na tę dyrektywę unijną, a jednak udało się przegłosować za obecnej kadencji rządu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wynosi, jakby nie przeszkodził brak tej dyrektywy, a w przypadku psychologów nie bardzo rozumiemy do końca, dlaczego jest aż tak duży problem natomiast dodam, że psycholodzy, bo tutaj było dużo o opiniach, ale tak naprawdę widać, że warto podkreślić, że psycholodzy no nie tylko pracują w ochronie zdrowia, gdzie zajmował się diagnozą leczeniem pracują w oświacie, gdzie zajmują się dziećmi młodzieżą pracują właśnie z tych opinii dostawczych w zespołach specjalistów sądowych, gdzie decydują o tym gdzie dziecko masz być przydzielone tak czy będzie z tym rodzicem czy innym i jak by tutaj decydują można powiedzieć ożyciu tego dziecka i o życiu jak w dalszym tej rodziny i chciałam dodać, że to nie jest zły, że to niedawno, bo też pani redaktor powiedziała o tym, że niedawno, ale tak naprawdę to jest od zawsze bomb od wielu wielu lat jest także psycholodzy wcześniej w te zespoły troszeczkę inaczej inaczej się nazywało na tym zachęcał czas diagnozujemy i pracuje jako biegli sądowi i cały czas, wydając opinię nie tylko w sprawach rodzinnych czy cywilnych, ale także w karnych przecież decydują często psychologowie o tym czy no właśnie jak by tę opinię w przypadku zabójst w tak różnego rodzaju przestępst w mają bardzo duże znaczenie poza tym chciałam też podkreślić, a propos wagi odpowiedzialności naszego zawodu jako zawód zaufania publicznego, że uczestniczymy również w takich badaniach, o czym może ogół społeczeństwa nawet do końca nie jest zorientowany, że badamy od strony psychologicznej czy ktoś się nadaje na stanowisko sędziego i prokuratora badamy także np. osoby, które starają się o pozwolenie na broń i jak by mnożyć po prostu można powiedzieć, że jest tyle obszarów, gdzie ten psycholog bierze udział w rzekach byłoby wyżej regulacje do władzy elita jak to może te w ten zawód wykonywać poza tym proszę zwrócić uwagę, że jak tylko się wydarzy wypadek katastrofa napad nożownika w galerii jakaś katastrofa typu powódź czy wichura czy mnie śmierć górników kopalni wraz z okolic nazywany jest wzywany psycholog i ich wielokrotnie, jakoby przy okazji np. ostatnio wypadku a kiedy zginęło zginęli górnicy kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju przecież był tam i pan premier i pan prezydent jak bardzo podkreślali wtedy uwagę oddziaływań psychologicznych i jakby wręcz się pamięta, że susza to w mediach jak podkreślali jak ważne jest to wsparcie psychologiczne dla rodzin górników, którzy tragicznie zginęli i dla nas naprawdę jest to zdumiewające, że ta sytuacja trwa tyle lat i jakby nie można się doprosić można powiedzieć nawet o spotkanie tak było ich z ustawy jest martwa im my teraz na Lisińcu słyszą, gdy państwo apelują o to spotkanie nie później nie ma żadnej odpowiedzi Veno uznali po, że powołanie się tylko i wyłącznie otrzymaliśmy odpowiedź od innych jak by podsekretarza stanu halę należały po prostu powołują się nad tą dyrektywę unijną, ale brak informacji właściwie, kiedy ta dyrektywa wejdzie na Ilonę faktycznie istotna jak znalazł w rozumieniu wiceminister Stanisław Szwed Marta jego odpowiedź zasadne jest to działania związane z regulacją zawodu psychologa w RPA uwzględniały wskazania projektowanej dyrektywy dotyczącej proporcjonalność przepisów ograniczających dostęp do zawodów regulowanych lub możliwości wykonywania czy dyrektywa jest przygotowane nie wiadomo, kto zostanie zaprojektowana i wdrożona i by potem jak rozumiemy ministerstwo chciałoby się za okres dostosowywania go z przepisów tejże dyrektywy natomiast naszym zdaniem o wiele bardziej szkodliwy jest brak tej ustawy i brak tych rozporządzeń aniżeli w Kanadzie Gagi nową dyrektywę było, jakby te szkody, które może właśnie osoba, która nie ma osób do odpowiednich kwalifikacji odpowiedni ich kwalifikacji takich zawodowych i etycznych może spowodować, jeżeli chodzi o diagnozę warsztat dziecka czy jakieś młodego człowieka, który ma tendencje samobójcze drzew są to skutki mogą być tragiczne nieodwracalne, bo to młody człowiek, jeżeli będzie źle kierowane źle pół zdiagnozowany mąż po prostu może on po prostu możesz zrobić może stracić życie w wyniku tego typu, jakby trumny no niewłaściwej diagnozy i to wcale nie są takie rzadkie przypadki poza tym chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że jakby też w przypadku mnie tego, że Niemcy raczej wstyd, jakby nie ma tej możliwości nadawania numeru prawa wykonywania zawodu jednocześnie cofania tego jest taki problem np. psychologów, którzy faktycznie skończyli studia mają staż pracy, a w pewnym momencie szafka może się tak zdarzyć, że to są już choruje psychicznie nijak nie całkiem niedawno czytałam artykułach w Newsweeku, który właśnie opisywał taką sytuację w sytuacji, kiedy jest psycholog, który z prostego opisu wynika, że ewidentnie chory psychicznie, a jednocześnie ma swoją działalność gospodarczą i udzielania porad i nawet ludzie nieświadomi prawda, więc o tym, mówimy o narażaniu na niebezpieczeństwo i na nasz szkody, jeżeli chodzi o obywateli polskich rzek, że ktoś tam idzie w dobrej wierze tak nawet on może sprawdzić dyplom okazuje się, że dyplom jest prawidłowy, ale nóżkę to osoba jest osobą chorą psychicznie nim trzeba byłoby, aby przeciwdziałać takim zjawiskom tworzyć samorząd psychologów Izby tak być w holu można zgłosić Słuchajcie jest taki problem, że ta osoba no niestety coś z nią jest nie tak chciałaby zostać w wydziale lekarskim tak dokładnie albo Izby pielęgniarskie poza tym co z psychologami, którzy np. no może się tak ważyć racji wieku Maćka zachorują na chorobę Alzheimera ma jakieś otępienie i n p . zaczynają robić błędy w opiniach zaczynają się jakieś problemy w zakresie tych powodów zdrowotnych nie bardzo będą mogli wykonywać ten zawód i to też nie ma żadnej kontroli żadną nacją różne kwalifikacje mówi się o to chodzi wierzę, że nie ma żadnej kontroli nie ma jakby winno być takim potocznym językiem z mostu wolna Amerykanka każdy tak naprawdę w jakim są też może się trochę nazywać tym psychologiem nie ma możliwości jak do zgłoszenia jak rzeczy takich związanych chociażby z nóg i do końca zawinionych, czyli choroby tak danej osoby wykonującej ten zawód jak również nie ma możliwości zgłoszenia takich ewidentnych nadużyć etycznych typowo etycznych Jeżak, że pracownica dowiedziała się pociągnięcia do odpowiedzialności, bo nie zawsze jest także, że to osoba chce wchodzić jakiś proces karny 3 czy cywil w bardzo państwu dziękuję Katarzyna Stadnicka Sławomir Makowski z ogólnopolskiego związku zawodowego psychologów byli gośćmi analiz bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA