REKLAMA

Konkordat wormacki

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-09-24 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
52:35 min.
Udostępnij:

Zaprasza Karolina Lewicka: Styczeń, nawet w centralnej części półwyspu Apenińskiego do najcieplejszych miesięcy roku na pewno nie należy. Tamtej zimy ściął mróz, spadł śnieg. Boso na śniegu stać cokolwiek nieprzyjemnie. Włosienica też szczególnie nie grzeje, za to drapie. A tu jeszcze sznur dodatkowo w szyję pije, na sznurze miecz zawieszony i dynda - tak Henryk IV pokutuje przed murami toskańskiego zamku. Błaga papieża o zdjęcie ekskomuniki, a panią na zamku w Canossie - Matyldę - o wstawiennictwo do Grzegorza VII. Bardzo jest pokorny: w głos lamentuje, potem nawet chlipie i błagania ku warownym murom zanosi.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Styczeń, nawet w centralnej części półwyspu Apenińskiego do najcieplejszych miesięcy roku na pewno nie należy. Tamtej zimy ściął mróz, spadł śnieg. Boso na śniegu stać cokolwiek nieprzyjemnie. Włosienica też szczególnie nie grzeje, za to drapie. A tu jeszcze sznur dodatkowo w szyję pije, na sznurze miecz zawieszony i dynda - tak Henryk IV pokutuje przed murami toskańskiego zamku. Błaga papieża o zdjęcie ekskomuniki, a panią na zamku w Canossie - Matyldę - o wstawiennictwo do Grzegorza VII. Bardzo jest pokorny: w głos lamentuje, potem nawet chlipie i błagania ku warownym murom zanosi. Rozwiń »
Choć najchętniej pognał, by na zamek zbrojnie i wyga próbował papieżowi skórę, ale że poddani ośmieleni tą nieszczęsną klątwą zaczęli coś tam przebąkiwać o wyborze nowego władcy Henryk postanowił heroicznie przełknąć upokorzenie dla dobra własnego stanowiska, a zemści się później wiadomo, że akurat dodanie najlepiej smakuje na zimno zajmie to wprawdzie się do nas z okładem, ale w końcu nie zawsze sprawy ważne, gdy się załatwić od ręki długo czynie faktem jest, że Grzegorz wróg odwieczny umrze w końcu na wygnaniu Henryk będzie miał potem sporo czasu, by się tym sukcesem nacieszyć się, ale zła karma lubi powroty no właśnie wraca własny syn koronowany za jego życia coby chłopakowi zapewnić bezproblemową sukcesję podstawia mu nogę masztu ludzką wdzięczność nie przymierzając Brutus w rodzinie nowy władca Heller piąty, choć wcześniej krytyczne wobec ojcowskich sporów z władzą duchową szybciutko wpada w te same koleiny, bo jak się już samemu ma władzę dość szybko odkrywa, że to rzecz mało Podziel na papieską cysterski spór o inwestyturę trwa za to najlepsze, tyle że po jakimś czasie obie strony dochodzą do wniosku, że ten ciągły konflikt kompletnie się nie opłaca, że może wystarczy do wyczerpujących zmagań, że trzeba się jakoś dogadać się co do tego, kto jest zwierzchnikiem całej tej chrześcijańskiej Europy to może jakiś konkordat podpisać w Wormacji w sumie dlaczego nie jest 24 września 11002002 . roku o z Radia TOK FM, gdy znany jest już prof. Jerzy Pysiak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór panie profesorze kłaniam się wyjęto o konkordacie chorwackie mówić będziemy ale zanim do jego podpisania dojdzie to musimy opowiedzieć się cóż zdarzyło się wcześniej, ponieważ się może to nie było zmęczenie czy zakończenie sporu o inwestyturę dachem, a załagodzenie pewnych kantów między papiestwem, a cesarstwem no ale najpierw muszę powiedzieć czym był sam spór o inwestyturę, który nam się zaczyna od pontyfikatu Grzegorza siódmego to jest kwestia wiążące się z tym, kto sprawuje rzeczywistą władzę nad kościołem, jaką role w świecie doczesnym, ale pełni kościół ze szczególnym uwzględnieniem hierarchii kościelnej, ale nie tylko w gruncie rzeczy duchowieństwo każdego szczebla nie ulega wątpliwości aż do wystąpienia Grzegorza siódmego przeciwko zastanym mu do zastanej rzeczywistości, że kościół wraz z hierarchią kościelną to znaczy biskupami duchowieństwem niższych szczebli w podwórku podlega zwierzchniemu władzy króla lub cesarza może mniej to jest oczywiste w przypadku głowy kościoła Zachodniego to znaczy papieża biskupa rzymskiego, ale w tradycji władzy cesarskiej odnowiony na Zachodzie przez Karola wielkiego i tradycji kontynuowanej później przez cesarstwo od gdańskiej przez cesarzy dynastii Halickiej Note też nie ulega wątpliwości, że w wyobrażeniu dworu cesarskiego wyobrażeniu kolejnych cesarzy to cesarz jest pierwszą osobą na świecie, ale i to cesarz jest zwierzchnikiem papieży, a nie tylko nie odwrotnie, ale nawet nie ma co mówić o niezależności papieża od cesarza nikt inny jak po ojciec Henryka czwartego, czyli tego, który musiał pokutować zimą w kanu się handlem w sieci był cesarzem, którego władza nad stolicą Apostolską była chyba największa spośród wszystkich cesarzy zachodnich to znaczy to był cesarz, który po prostu mianował papież Lecha i oni czuli się na większości rzeczywiście podlegli i jego zwierzchności to nie budziło większych wątpliwości problem polegał na tym, że to w pewnym momencie wieku jedenastym w tle dochodzi do pojawienia się 1 z kolejnych fal to będą to podkreślę 1 z kolejnych fal reformy kościoła, dlatego że kościół historia kościoła ma do siebie, że kościół się cyklicznie informuje co jakiś 100200 lat, ale milczy, ale następna fala na halę to Schola gregoriańska, którą tak nazywamy ze względu na Grzegorza siódmego jest bardzo długa być może najdłuższa aleja wydała mu czas wobec państwa obecnie, kiedy woda na wójta w gminie to ja nie skojarzyłem ja myślę, że w tej chwili mamy do czynienia z jakąś taką falą tyle tylko, że chyba większym stopniu współcześnie odmiennie niż bywało w średniowieczu, że źródłem tej fali w tym kamieniem rzuconym w tę z MON słoną wodę akurat w tym momencie jest papież tak jak było to zresztą w przypadku Jana dwudziestego trzecim trzeciego 60 lat temu gdy w średniowieczu raczej tendencję do reformy kościoła byłem może nie tyle oddolne co nie wychodziły ile nie wychodziły w ze stolicy Apostolskiej jednak tylko raczej w GM w również elitarnych, ale znajdujący się poza papiestwa środowisk kościelnych akurat przypadku gregoriańskim LTE tzw. reformy gregoriańskiej wyszła od Grzegorza nie do końca to jest od pewnego rodzaju środowisko to w kurii rzymskiej, która z skupione oczywiście wokół pełno wokół kolejnych papieży Grzegorz siódmy, czyli Hildebrand UE, zanim przyjął swoje papieskie imię kardynał Henryk Hildebrand jest 1 z promotorów reformy kościoła, ale reformy, która w pierwszej połowie wieku jedenastego była dość zgodnie realizowana zarówno przez stolicę Apostolską przez władzę cesarską te najważniejszą reformą kościoła przed reformą gregoriański głową o porównywalnym zasięgu porównywalnej skali i porównywalnych konsekwencjach, ale tylko porównywalne nie tak wielkich być może równie wielkiego równie znaczącego procesu transformacji struktur kościoła jak reforma gregoriańska nie było ani przedtem ani potem w Otóż tą poprzednią wielką falę wielką falę reform kościoła nazywamy reformą utrudniać szkół związaną ze z zakonem w linii po to, znaczy z pewnym odgałęzienie zakonu benedyktyńskiego i inne zarówno telefonach niemiecka jak w coś co moglibyśmy nazwać PE reformą Gregorian niską to do rejestru, którego celem jest na oczyszczenie kościoła w różne nieprawidłowości to Grzegorz był mnichem kominiarskim prawda tak Grzegorz 2 emisjom tynieckim, zanim został zaczyna mnichem formalnie pozostawał u ta również jako kardynał ne z różnych nieprawidłowości takich jak zeświecczenia duchowieństwa i zepsucie obyczajów w znośnych dań na myśli kucharzenie godność należy świadczenie polegające na zepsucie obyczajów to znaczy np. na rozwiązują w trybie życia otwieraniu krewnych, ale n p . na nepotyzmie, choć to jest trochę, a historyczne sformułowanie, bo sam termin jest późniejsza, ale popieraniu krewnych osób w cieniu, czyli sprzedawaniu ich kupowaniu urzędów duchownych nie sport w sensie dosłownym oczywiście kupowaniu sprzedawaniu go u k mówimy o łapówkarstwo i po prostu tak w czy też w zbytnim zaangażowaniu się na sprawy doczesne to znaczy wespół z udziału w zarządzaniu państwem np. czy dobrami ziemskimi, ale podkreślam zbytnie to znaczy nikt biskupom nie zakazywało takiego zaangażowania płuc warunkiem, że nie zaniedbywali swoich obowiązków biskupi chcieli duszpasterskich, że nie porzucali w swojej diecezji swoich wiernych nie korzysta co nie nie porzucali dbałości o swój lokalny kościół, ale i trasę powiedziałem do pewnego momentu ta reforma kościoła jest zgodnie realizowana przez papiestwo cesarstwo m. in. dlatego nikt nie protestuje w Kirgistanie w trzecim mianuje kolejnych papież, a ponieważ Ghany trzeci sam również dba o to, żeby poprawić stan duchowieństwa, ale po każdą myśl po MO ma to do siebie każda idea, że zaczyna w pewnym momencie ewoluować znaczy żyć własnym życiem i refleksji zwolenników reformy kościoła w tym takich, jakim był Hildebrand pojawia się myśl, że źródłem wszelkich grzechów kościoła, które należy wyplenić jest pomieszanie sacrum Profanum duchowny, ale i w całej swojej działalności i na nie powiem, że ze swojej natury, bo jest to natura czy nabyta dzięki przyjętym święcenia należy do sfery sacrum tymczasem po np. podległość duchownego wobec władcy świeckiego to tak jakby sacrum było odległe dojazdu tak jest to jest podległość sacrum wobec Profanum i teraz, o ile klub nie traci za władcę świeckiego uważali pana terytorialnego jakiegoś rycerza mającego władztwo gruntowe hrabiego księcia terytorialnego o tyle króla czy cesarza jako pomazańca Bożego ono otrzymał pomazany tak samo jak utrzymują pomazali biskupi uważano do pewnego momentu nie za władcę świeckiego monarchę tu monarcha są te rozmowa no w taki sposób są biskupi są władcy świeccy i Onkologii cesarz królowie ani i cesarzem nie byli uważani za władców, bo w zwykłych włazu wielu świeckich należeli również do owej z swej sako stąd n p . w domu czasów reformy gregoriańskiej mogliśmy się spotykać z postulatami ze strony kościoła, ale nie ażeby biskupów mianował tylko Kulczyk cesarz, bo im wolno on jest pomazańcem Bożym i miało to zapobiec temu, żeby na osi jest ulica biskupiej czy na funkcję opactwie nie mianować swoich pociotków rozmaite ci panowie Freuda w pewnym jednak w momencie środowisko skupione wokół Grzegorza i sam Grzegorz dochodzą do wniosku, że również mianowanie przez króla czy cesarza jest niewłaściwe ponieważ, owszem, król czy cesarz otrzymuje namaszczenie, ale należy się zastanowić nad naturą owego namaszczenia to znaczy nad prerogatywy nijakie owo namaszczenie królowi czy cesarzowi daje i Gdyni, mówi że w tej chwili odtwarzam ich TOK myślenia dosłownie, ale należy sobie to przedstawić sposób następujący duchowo namaszczony duchowny jak każdy duchowny otrzymuje namaszczenia w momencie konsekracji kapłan prezbiter jest uprawniony dzięki temu namaszczeniu dzięki darom ducha Świętego, jakie w owym namaszczeniu otrzymuje do sprawowania sakramentów w średniowieczu i dzisiaj też nie każdy kapłan może udzielać każdego sakramentu np. bierzmowanie zastrzeżone dla biskupa, ale każdy, kto jest kapłanem może celebrować mszę świętą RI uczestniczyć w misterium ołtarza czyni tej największej tajemnicy religii chrześcijańskiej w czasie, której dokonuje się przeistoczenie konsekrowanego chleba i konsekrowane Gowina ciało i krew Chrystusa, choć dogmatu to jest to się powszechnie wierzy w jego jedenastym obecnie jest to jeszcze dogmat dogmatem zostało na początku wieku trzynastek czy cesarz albo kolor, mimo że jest namaszczony może udzielać sakramentów albo odprawiać msze nie może i co do tego też nie ma nikt żadnych wątpliwości nie było najbardziej szalonego cesarza czy króla i najbardziej pobożność ludową, w których by się na to porwał czy gdybym Kruk, który uważał, że ma do tego ta w, a zatem to namaszczenie i zupełnie innego rodzaju jak zatem król czy cesarz nie należy do sfery sakralnej w takim sensie w jakim należą do niej biskupi, ale czy zwykli konserwowanie kapłani mówisz jasno w okresie reformy gregoriańskiej było 2 królów fika płatów Messi żadnych, a potem West, który był za zarówno kulami kapłanem żadnego innego przypadku nie ma, a zatem skoro Kulczyk cesarz nie może udzielać sakramentów, kto nie powinien również wyznaczać mianować biskupów kapłanów, którzy te sakramenty mogą sprawować to pierwsza, że ktoś druga rzecz urzędy kapłańskie w tym urzędy biskupie muszą być całkowicie wolna od wpływu i Profanum, a na czym ów wpły w Profanum polega Otóż na tym, że biskupem bądź opatem zostaje się nie tylko na mocy nominacji królewskiej czy cesarskiej, ale również na podstawie owej inwestytury czyni, a te są kwestie, czyli odżywać przy o działania w sensie metaforycznym dobra, ale w 2 i po Galaxy i dobra związane z piastowanej urzędem kościelnym, a zatem taka owej inwestytury król psy czy cesarz udziela biskupowi czy opatowi za pomocą berła, a zatem insygnium władzy świeckiej i należy pamiętać, że średniowiecze z epoką, w którym myślenie symboliczna jest obecny o wiele mocniej niż dzisiaj to znaczy co zresztą nie odżegnywał się od tego, że i dzisiaj ważne jest, jakimi atrybutami posługuje się władza w swej działalności publicznej wizualnej w sferze audiowizualnej ale, ale tu warto na to uwagę było insygniów władzy świeckiej za pomocą było król chce żyć tak wyrażę tworzyć biskupa stwarzać go w pełnej jego kapłańskich prerogatyw co więcej dopiero po udzieleniu Invest dużą mocą była przez króla po wręczeniu przez króla biskupowi pierścienia i pastorału czyni oznak jego władzy biskupiej biskup może objąć bis w swojej swoje biskupstwo i związane z tym dobra doczesne, które np. murarzem zna w tym dobra ziemskie, ale nie tylko my te dochody po pobierane z met cel Młynów jarmarków wszystko to co zostało jako tzw. regalia regalia, czyli coś co należało do prerogaty w monarszych w to wątpię biskupi opaci wynik uposażenia ani od z wielu pokoleń przez kolejnych władców i w zamian za objęcie tych regaliów musi złożyć hołd królowi cesarzowi hołd Lenny, a zatem oznacza to uzależnienie sacrum od Profanum i to jest dla Grigorija w tym dla Grzegorza siódmego całkowicie nie do przyjęcia domagają się od cesarza zgody na tzw. wybór kanoniczne czyni wybuchła dokonywany kolegialnie przez grupę duchowieństwa Najwyższego duchowieństwa w biskup na obszarze biskupstwa, czyli kanoników katedry biskupiej w, a w przypadku klasztorów przez ogół pełnoprawnych mnichów i domagają się, aby to ten wybór właśnie stwarzał czy też czynił biskupa lub opata, wyposażając go w pełnię jego kompetencji władczych zarówno w sferze duchowej jak w sferze doczesnej wyznaczył, żeby uprawnia również do zarządzania owymi dobrami ziemskimi przywiązany limit do godności biskupiej opackiej na to oczywiście cesarz nie chce się zgodzić tylko powiedzmy pani prof. Grzegorz siódmy innych nie tylko chce się zerwać tej podległości władzy świeckiej, ale chce odwrócić sytuację, bo Grzegorz siódmy proponuje nic nie tonie cesarza będą mianować papieży to papieże będą mianować cesarzy będzie papież intronizacji wał i zdetronizował władców świeckich będzie mógł wyjmować spod posłuszeństwo poddanych władców, którzy postępowali niegodziwie to papież będzie dzierżył insygnia władzy cesarskiej Ano tu dotykamy pewnego wątku fascynującego w historii papiestwa i historii całego średniowiecza wątku, który jest zresztą w znacznym stopniu związany z początkami mojego zawodu, ale o tym, by na końcu mianowicie istnieje tu pojawia się w wieku ósmy dokument zwany donacji Konstantyna konstytutywny Konstancji jak wiadomo Konstantyn wielki dzień poza tym, że był pierwszym cesarzem chrześcijańskim nie będziemy w tej chwili Konstanty nie dyskutować czy sześciennym dostał dopiero w momencie chrztu nałoży śmieci w UE czy też był nim wcześniej, ale poza tym żołnierz z chrześcijańskim przy nich usług siedziby cesarską stolicę cesarstwa z Rzymu do Konstantynopola po pół wieku ósmym, kiedy papiestwo zaczynało starać się bić na swego rodzaju niezależność, ale najpierw lot od Longobardów, którzy im zagrażają podkreśli także swoją niezależność od cesarza bizantyńskiego jedno 1 moimi wiernymi w drugim pomaga, a w kolejnym papieżom pomagają królowie ukraińscy i tu się zaczyna, więc Sojusz tronu i ołtarza na Zachodzie, który potem będzie kontynuowany pokaże w Indiach we Francji będzie twarz rewolucji francuskiej, ale chcą także podkreślić w jaki sposób czy też znaleźć uzasadnienie dla swojej względnej autonomii wobec władzy cesarskiej na zachować i powstaje jako fałszerstwo teraz powiem jak to się wiąże z potomkami majem mojego zawodu Otóż, że jest to dokument fałszywy wykazał włoski humanista Lorenc Kowal dla wieku piętnastym dając podstawy pod profesjonalną krytykę źródeł historycznych Otóż wg nowego konfliktu w Konstancinie donacji Konstantyna przyjęcie przez Konstantyna chrześcijaństwa ani zmiana w stolicy cesarstwa z Rzymu na Konstantynopol są zobowiązane te wg legend historycznych Konstantyn miał chorować ciężko na ósme czy dżuma i żaden pogański lekarz nie potrafił go z owej choroby uleczyć został z niej uleczony dopiero wówczas, kiedy obmył się wodą chrztu Świętego, ponieważ choroba ta była tylko z tym, kto to były symptomy ukazujące chorobę jego dłuższy, ale i wdzięczności po zostaniu chrześcijaninem przekazał ówczesnemu biskupowi rzymskiemu papieżowi Sylwestrowi pierwszemu pałac cesarski na Lateranie ziem Italii i cały zachód wraz z władzą cesarską i dlatego właśnie wycofał się sam do Konstantynopola innymi słowy wg donacji Konstantyna, a rzeczywistymi rodzicami władzy cesarskiej na Zachodzie w Gdyni kolejni papieże i to w Ełku uzasadniało, dlaczego papież Leon trzecim mułu w pewnym momencie kreować Karola wielkiego cesarzem, a przynajmniej pamiętajmy, że taki przekaz zachował się w we współczesnej źródłach, jakoby Karol wielki sam do owej godności cesarskiej nie dążył to papież uczynił go cesarzem co miało podkreślać skłonność Gazel Karola wielkiego, ale było mieczem obosieczny, bo z drugiej strony pokazywało sprawczość papieża jako kreatora cesarzy co więcej syn Karola wielkiego Ludwik pobożny, mimo że na wzór rzymski uczynione w spółce zarząd przez Karola wielkiego jeszcze jeszcze przed śmiercią Karolak to oczywiste uznał w pewnym momencie w samym początku panowania nikomu nie wystarczy i kazał przyjechać sobie do do siebie papieżowi i namaścił go i koronować na cesarza co z 1 strony dawało sankcje Pomezania jego władzy cesarskiej z drugiej strony tak jak każdy kij ma w 2 końce pokazywało, że oto sam cesarz uznał, że bez papieskiego umarzania jego władza cesarska nie jest pełna, ale dlatego właśnie w związku z ową donacja Konstantyna Grzegorz siódmy uważał, że to on jest zwierzchnikiem cesarzy tak jak Leon trzeci kreował go cesarza Karola wielkiego tak on Grzegorz siódmy ma prawo czynić Henryka czwartego cesarzem jeśli uzna to za właściwe pamiętajmy, że jesteśmy w sytuacji w anonsie o sytuacji, w których rannych czwarty nie jest cesarz jest królem niemieckim co zwykle w pewnym momencie doprowadza do koronacji cesarskiej od wielu pokoleń, ale i bez wątpienia Chiny czwarty taki koronacji cesarskiej oczekiwał Grzegorz rudny Henryka czwartego na cesarza nie planował i być może być może kwestia i inwestytury biskupów i Opatów stało się przedmiotem negocjacji w przedmiotem negocjacji w pakiecie z ewentualną koronacją cesarską nie wiemy tego to jest tylko moje przypuszczenia w tej chwili, ale nic nie można tego wykluczać, a ich rzeczywiście Gregorian nie zupełnie pod tym wpływem zmieniają swój i pogląd na istotę władzy monarszej 1 z popleczników Grzegorza siódmego w Niemczech zwolennik reformy gregoriańskiej marnego zdał ten bonus, a to jest okres, kiedy powstaje bardzo wiele pism polemicznych po obu stronach w obozie gregoriańskim antygen Goya Ińskim autorzy w szanują nawzajem argumentami na rzecz 1 bądź drugiej strony Otóż 1 z popleczników żeglarze będą w Niemczech wrogów Energa czwartego pisze że władza monarsza władzę monarszą można porównać do władzy Świniopas to znaczy, że tak jak w właściciel stada świń powierza opiekę na swojej świnie w wynajętym świni oba są w nim i może go w każdej chwili zwolnić jeśli on nie spełnia oczekiwań właściciela tak kościół przez to rozumie zarówno ofiara wielkiej wspólnoty wiernych zawierają swego rodzaju umowę społeczną to jest coś co w powozy nam refleksji prawno ustrojowej jest takim bardzo wczesnym dość prymitywny mieście, ale bardzo wczesnym anty CD są nam dla umowy społecznej oświeceniowej tak te kościół chrześcijanie powierzają władzę nad sobą królowi dłoń cesarzowi, a jeśli król tak jak właściciel świń dziś swoje świnie Świniopas owi jeśli królów cesarz nie spełnia oczekiwań, a wg znanego dodaje wg niego Jan tym, kto decyduje o tym, a czy call sprawuje lub cesarz sprawuje się właściwie jest kościół to może kilku lat cesarza z pełnienia nowych owej pracy na swoją rzecz to zwolnić i wobec tego czegoś mu również uważa w, że może kreować cesarzy i może ich obalać to zresztą związany jest władzą intelektu i ekskomuniki król czy cesarz jest władcą chrześcijańskiego jest pomazańcem jeśli nałożymy na niego internet da to znaczy zabronimy sprawowania sakramentów w jego obecności na terenie, na którym się znajduje jeśli dotkniemy go ekskomuniką to znaczy wykluczyły go ze wspólnoty wiernych, czyli wykluczonego z kościoła to z definicji samej natury rzeczy on przestaje być królem lub cesarzem, ponieważ nie należy już do kościoła nie należy do wspólnoty wiernych i taka jest w taki jest tło EU albo konfliktu gregoriańskiego w jego pierwszym etapie, czyli między Henrykiem czwartym, a Grzegorzem siódmym tak jest obaj panowie walczą o zwierzchnictwo nad wspólnotą chrześcijańską, czyli właściwie na całą Europą zachodnią, dlatego że wyłowi bizantyjskiej i nie ma wątpliwości tam nikt nie Podwala i jeśli byli tacy nieliczni mieli oko już ratyfikowana węża Atlantyku po wschodnie Kresy Polski tak tak, kto jest zwierzchnikiem całej wspólnoty chrześcijan w przypadku kościoła, gdy jest niesłychanie ważne bardzo często niedoceniane, ale i to bardzo poważnie oceniany aspekt reformy gregoriańskiej chodzi o władzę również o władzę nad kościołem hierarchicznym nad strukturą kościelną reforma gregoriańska i zapoczątkowuje trwający do czasów Jana Pawła II barze lub niekonsekwentnie proces wzmacniania bezpośredniej kontroli biskupa rzymskiego nad wszystkimi innymi biskupami rzymskokatolickim i podporządkowywania ich władzy biskupa rzymskiego, czyli papieża władzy, której przed reformą Wileńską nie ma jest honorowy prymat autorytet szczególna powaga, a tu chodzi o bezpośrednią władzę bezpośrednie zwierzchnictwo i wydać w związku z tym tej bezpośredniej władzy nad biskupami Kulon w tym konflikcie Henryka czwartego z Grzegorzem siódmym ostatecznie zwycięża Henryk czwarty, ponieważ potem upokorzeniu, którego doznało Rumsfeld Toskanii udaje mu się potem Grzegorza siódmego wypędzić z Rzymu Grzegorz siódmy umiera na wygnaniu inni natomiast sam Henryk czwarty zostaje obalony przez własnego syna w taki jest rannych czwarty po tym, jak Grzegorz siódmy zdjął z niego klątwę to sprawdził się w ciągu najbliższych kilku lat z wewnętrzną opozycją w Niemczech, a potem z papieżem, a potem w związku z tym papieżem kreował własnego anty papieża Pato i dodaje, że Grzegorz siódmy nie został wybrany zgodnie z postulatami Gregorian to znaczy inaczej powstaje m. in. Hanny czwarty ogłosił nieważność jego wyboru dostąpił koronacji cesarskiej z rąk kreowanego przez siebie antypapieża co prawda nikt poza Niemcami związanymi z chęcią czwartym nie uznawało legalności anty papieża Klemensa trzeciego, ale legalność jego koronacji cesarskiej uznawano stare, ale ten przejściowy sukces Grzegorza siódmego w konflikcie z Henrykiem UR czwartym wynika nie jest, ale nie tylko z jego szczególnej skuteczności, ale z tego, że Chiny w czwartym po prostu skomplikowaną sytuację polityczną we własnym królestwem inni w czasie konfliktu z Grzegorzem środą wewnętrzna opozycja podniosła głos w ciągu dalszych lat panowania Henryka czwartego te kłopoty polityczne wewnątrz niemieckie się po prostu odnowiły inni na czele opozycji wobec Henryka czwartego stanu jego własny syn późniejszych danych piąty, który z powodów czy to taktycznych czy też w młodym wieku miał inne poglądy sprzymierzył się z przymierza się z białego Jana takich kolejnymi papieżami tak jak mówiła pani redaktor, zapowiadając audycje no i jego poglądy w tej kwestii uległy radykalnej zmianie w momencie, kiedy jego ojciec już przez niego zdetronizowany umarł i w związku z tym żadnych twardych danych piąty objął mnie kontestowana władzę królewską w Niemczech natychmiast nastąpił rozbrat w estońskim gregoriański, na którego czele wówczas stał papież Paschalis drugi, ale i przez kilka lat aż do roku o 1100 jedenastego trwały rozmaite zabiegi in mające na celu dojście do porozumienia, choć siły nic, kiedy do tego porozumienia Hanek piąty usiłował dojść siłą to znaczy po prostu zbrodnia jest do Italii w tym Rzym w 1100 jedenastym roku futryn i po obie strony doszły do kompromisu to znaczy ceny w piątym zrezygnował zgodził się zrezygnować, ale dopiero po koronacji cesarskiej, ponieważ Korony cesarskiej wciąż jeszcze nie otrzymał zgodził się zrezygnować z wyznaczania biskupów Opatów i udzielania Invest, który za pomocą berła, jednakże pod warunkiem, że w zamian wszyscy biskupi opaci zrezygnują, bo podlega wszyscy biskupi opaci wykonujący swoje czynności na terenie państwa Henryka piątego to znaczy chodzi o królestwo niemieckie budziły i północne Włochy pod warunkiem, że wszyscy biskupi opaci na tych terytoriach zrezygnują ze wszystkich rak realiów czyni dóbr doczesnych zarówno dóbr ziemskich jak dochodów uprawnień władczych, jakie ich biskupstwa urlop lub ich klasztory otrzymały od czasów Karola wielkiego, czyli w ciągu poprzednich 250 lat, a wydawałoby się to logiczne to znaczy godzimy się na oddzielenie sacrum Profanum no ale w pełni konsekwentnie to znaczy biskupi nie podlegają władzy króla, ale wobec tego nie wykonują oni również władze, iż doczesnej oddaj Bogu to co boskie oddaje rządowi do prezesa PiS zwracają królowi czy cesarzowi to co królewskie czy cesarskie tak jest podczas gdy Chiny w piątek oddaje Bogu co boskie, a po hali drugi był człowiekiem osobiście niezwykle pobożnymi i niezwykle skromnym był bardzo szczerze przejęty ideałami reformy mona stycznej był, zanim został kardynałem za czasów Grzegorza siódmego mnichem konia z kim, ale już jego otoczenie niekoniecznie chciał się rozwija w związku z tym co on przywilejami i zakon nie widział w tym problemu ZUS uznawał, że jest to, że Nowak uznał to za rzeczywiście logiczne rozwiązanie ale kiedy w lutym 1100 jedenastego roku miała się w Rzymie i dokonać koronacja cesarska Paschalisa, po której on miał się zrzec z owego prawa do inwestytury, a przed samą koronację postanowienia ugody z Huty i zostały odczytane to wśród zgromadzonego w bazylice Świętego Piotra dywan to nie była bazylika Świętego jak katedra Świętego Jana na Lateranie no podniósł się nawet 100 znaczy nawet można było powiedzieć Tumult zgromadzenia zgromadzone duchowieństwo, które zgodnie odrzuciło tę ugodę wołają, że jest niezgodna, ale i mnie do zaakceptowania ceremonia koronacji cesarskiej została przerwana w ten czwarty i odmówił w związku z tym zrzeczenia się Inwest, których biorą te 45 tak jak niesiemy im bonów hanys Team piąty miał oko niemiecki jako cesarz ruchem dzięki otwartym w ale rzeczywiście Hanek piąty i po uwięził w piosence długiego i sprzyjających mu kardynałów przez kilka miesięcy trwały renegocjacje zakończony ugodą z Monte Bello i ostatecznie w roku 1000 w tym samym roku w kwietniu doszło do zawarcia ugody to znaczy w papież Paschalis drugi po ponownie zaakceptował to porozumienie zawarte wcześniej sołtysi w, a Henryk czwarty zrzekł się prawa do inwestytury już jednak w następnym roku znowu pod wpływem swojego otoczenia, a także całej grupy gregoriańskiego duchowieństwa z całej Europy nie tylko z Italii nie tylko z Niemiec boi należy pamiętać, że w Niemczech było silne Stronnictwo gen Janicki w kościele, ale również z Francji Hiszpanii Anglii, choć w szczególności z Francji dla podczas synodu, a jeszcze z jedno w Prowansji pasa list ludzi uznało ową wcześniejszą zgodę za nieważną, ponieważ zawartą pod groźbą użycia siły czy też nawet w sytuacji użycia przemocy są zgodne z prawdą, bo był wszak uwięziony wraz z kardynałami obłożył Henryka piątego ekskomuniką no i rozpoczął w ten sposób kolejny rozdziału konfliktu o inwestyturę rozdział który nie zakończyły się za jego życia no i w, a hali drugi mało w roku 1100 osiemnastym potem mamy do czynienia z krótkim pontyfikat temu kolejnego papieża, gdy raz tego drugiego warto zwrócić uwagę na jego imienia jest świadomy nawet nie nawiązaniem do papieża dla tego pierwszego, który uchodzi za twórcę koncepcji dla organizmu to znaczy autonomię autonomię kościoła od władzy monarszej Blaze drugi ponowił klątwę w stosunku do Henryka piątego i również odmówił przestrzegania ugody z butli i pełna papieża został wybrany nazwisku Vienna, czyli nowego miasta, w którym odbywał się kilka lat wcześniej synod, na którym pascha Lis i odrzucił ostatecznie ugodę Sutil wilki arystokrata pochodzący z duchami w Burgundii i wideo, który przyjął imię Kaliksta drugiego i to między nim Henrykiem piątym zostanie zawarty konkordat form z tak zapalony ich Janin, ale nastawiony na działania dyplomatyczne, ale to znaczy on Kalisz w drugim wiedział, że musi ustąpić pod pewnymi względami, żeby uzyskać przynajmniej kolejny krok albo przynajmniej, żeby włożyć stopę w drzwi, a w Wormacji i konkordat czyni ugoda zgoda od konkordatu w Wormacji wywodzą się w Atenach wywodzą się wszystkie inne konkordat, czyli umowy między stolicą Apostolską, a państwami przewidywał że, owszem, król będzie udzielał o inwestyturę za pomocą była biskupom i opartą, ale i w wybranym kanonicznie to znaczy przez kanoników katedralnych bądź przez mnichów w przypadku Opatów przy czym zastrzegł sobie fanek, że wybór na terenie Niemiec będzie się odbywał w obecności jego samego bądź jego przedstawiciela no i że w przypadku niezgodnego z wyboru, bo jeśli mamy do czynienia z wyborem dokonywanym kolegialnie to głosy mogą się rozłożyć równomiernie bądź prawie równomiernie głos decydujący będzie należał do króla bądź jego przedstawiciela natomiast na terenie Italii Burgundii Invest, która będzie dokonywana już po konsekracji zatem pozwolono Henrykowi uzyskać większy wpły w na nominacje biskupie na terenie Niemiec na terenie Królestwa niemieckiego będącego podstawą siły władzy cesarskiej, ale patrząc na to z drugiej strony papież uzyskał daleko idącą autonomię racje kościoła na terenie Burgundii dali to znaczy tam konsekracja, a zatem wejście w całym zespół prerogaty w związanych z duchowną władzom biskupią był niezależny czasowo od uzyskania Invest, który podczas, gdy w Niemczech pojazd jest o zamiarze dokonać przed konsekracją to dawało to władcy możliwość no bardzo daleko idącego wpływu czy też w wyrażania formalnej lub nieformalnie zgody na objęcie biskupstwo co z kolei stało się podstawą kolejnych konfliktów następnych latach, dlatego że konkordat owo macki no nie zakończył walki weryfikowane Korony walki o inwestyturę w spór trwał aż do połowy trzynastego wieku, a dodam też ranny, bo to istotna dla historii kościoła, że to kompromisowe postanowienia konkordatu chorwackiego zostały zatwierdzone przez zwołany w 11002003 . roku pierwszy sobór laterański i to był ten sobór, który także zdelegalizował el wszystkie małżeństwa księży i ostatecznie wprowadził celibat jest tym ostatecznym wprowadzeniem celibatu to jeszcze nie jest to zarówno do testów dna czy sobór laterański pierwszy zajął się kwestią tzw . Nikolai wzmocni małżeńst w księży, ale to jest początek długiego procesu i ja sam się to w pełni zajmuje, ale wiem co skądinąd to nie jest ostateczne rozwiązanie kwestii małżeństw księży jeszcze po czwartym soborze laterańskim w 1215 papież Honoriusz trzeci zezwala księżom na ziemiach polskich na to, że jeśli zawali małżeństwo legalnie przed Soborem watykańskim to mogą na Nadarzyn z żonami sobór laterański pierwszy jest ważny z innego powodu po pierwsze, zatwierdzał postanowienia konkordatu Weimarskiego, ale po drugie jest pierwszym są bowiem na Zachodzie, który ma walor syn Soboru powszechnego, a zatem jego postanowienia są obowiązujące dla wszystkich chrześcijan Boże pamiętaj, że wszystkie poprzednie sobory powszechne w znajdowały miały miejsce na terenie cesarstwa bizantyńskiego to jest 1 z elementów budowania prymatu papieskiego na Zachodzie to, że są oboje zaczynają się odbywać w Rzymie na Zachodzie prof. Jerzy Pysiak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego bardzo dziękuję panie profesorze za wizytę w jeszcze drobne ogłoszenie w inne, o którym zapomniała tydzień temu dlatego dziś liczba książek, które mamy dla państwa będzie liczona podwójnie oczywiście mamy dla państwa książki historyczne sztuk 10 gr do nas pisać dla was małpa zatok grupka FM dla was małpa dok Krupka FM to jest oczywiście w ramach naszej wrześniowej akcji 5 książek na pięciolecie poniedziałkowego wieczoru w radiu TOK FM, a ponieważ rząd takiego się przyznała tydzień temu zapomniałam zupełnie no to dziś 10 książek na państwa czeka teraz już informacje
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA