REKLAMA

Wawrykiewicz: Sędziowie SN domagają się przeprosin i 50 tys. zł na cele społeczne od posła PiS Stanisława Piotrowicza

A teraz na poważnie
Data emisji:
2018-09-26 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:54 min.
Udostępnij:

Piotr Lizut gości mec. Michała Wawrykiewicza z Komitetu obrony sprawiedliwości Kos i inicjatywy Wolne sądy, który złożył jako pełnomocnik pani prof. Małgorzaty Gersdorf i prof. Krzysztofa Rączki, pozew przeciwko posłowi Stanisławowi Piotrowiczowi. Rozwiń »
- Ten pozew był już zapowiadany przez powodów, moich klientów, jakiś czas temu. Dotyczy to wypowiedzi pana posła Piotrowicza z 27 sierpnia w budynku Krajowej Rady Sądownictwa, gdzie podczas rozmowy z dziennikarzami nazwał sędziów złodziejami, którzy nie powinni dalej orzekać. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
W programie kolejny gość mecenas Michał Wawrykiewicz z Komitetu obrony sprawiedliwości Kos i inicjatywy Wolne sądy, dzień dobry. Pan mecenas przybył do nas zdyszany, bo prosto z sądu. Otóż złożył pan właśnie, jako pełnomocnik pani prof. Małgorzaty Gersdorf i prof. Krzysztofa Rączki, pozew przeciwko posłowi Stanisławowi Piotrowiczowi, o co? Rozwiń »
Tak ten poze w był już zapowiadany przez powodów na moich klientów jakiś czas temu dotyczy to wypowiedzi ich pana posła Piotrowicza z 27 sierpnia w budynku krajowej rady sądownictwa, gdzie podczas rozmowy z dziennikarzami nazwał sędziów złodziejami, którzy nie powinni dalej orzekać i że takie są inne cele w działaniach krajowej rady sądownictwa w związku z tą wypowiedział pani prof. Gersdorf pierwsza prezes Sądu Najwyższego i pan sędzia Krzysztof Rączka zapowiedzieli poze w o naruszenie dóbr osobistych zostało wystosowane przez pana prezesa i Wolskiego pismo do krajowej rady sądownictwa domagający się odniesienia się do do tych wypowiedzi posła Piotrowicza nikt do tej pory nie napłynęła żadna odpowiedź wnętrze w mediach poseł Piotrowicz twierdził, że nic takiego złego nie powiedział nie rozumiem, że się nie powództwa stało się konieczne

Rozumiem, że to jest kodeks cywilny, więc immunitet posła Piotrowicza nie chroni, więc ta ta sprawa się odbędzie

Tak przypuszczalnie nie sądzę, aby w sprawie cywilnej poseł Piotrowicz bronił się immunitetem, tym bardziej że twierdzi, że nic złego nie powiedział, więc myślę, że będzie mógł to udowadniać przed e-sądem cywilnym poze w w dotyczy roszczenia dotyczą od opublikowania przeprosin stosownych i zasądzenia na cel społeczny kwoty 50 000 zł

Panie mecenasie NSA postanowił wstrzymać wykonanie usług uchwały KRS w, a właściwie 2 uchwał wyjaśnimy tę sytuacje i wyjaśnimy, dlaczego

Sędziowie, którzy od odwoływali się od 1 uchwały krajowej rady sądownictwa negatywnie ich weryfikujących w procesie naboru nowych sędziów idą do Sądu Najwyższego podnosili kwestię kilka kwestii związanych z c nieważnością tego postępowania kwestia braku kontrasygnaty na ogłoszeniu o brakujących miejscach w Sądzie Najwyższym była doły podstawową kwestią formalną, bo oprócz tego były podnoszone zarzuty dotyczące konstytucji dotyczące konwencji dotyczące traktatu Unii Europejskiej karty praw podstawowych i wielu wielu innych teraz, że ta decyzja wtedy to postanowienie w 2 postanowienie NSA z jakim Suns zajął się zostały wygenerowane przez decyzję komisji Europejskiej o skierowaniu skargi numer do nas na pewno stanę do Trybunału sprawiedliwości na pewno stanowisko komisji Europejskiej bardzo jednoznacznej wskazujące na daleko idące nieprawidłowości w funkcjonowaniu innych Sądu Najwyższego w obecnym kształcie legislacyjnym i krajowej rady sądownictwa, które już mnie nie posiada atrybutu niezależności i tym samym nie może stać nas na straży niezależności sądownictwa były też brane pod uwagę i były wskazywane przez odwołujących się NSA nie z tego co wiemy wyeksponował tę kwestię braku kontrasygnaty przypomnijmy, że na ogłoszeniu prezydenta nie podpisał się pan premier, a zgodnie z konstytucją z art. 144 powinien to zrobić, dlatego że ta czynność nie mieści się w prerogatywach, prezydencki tu po prostu powoduje nieważność, ale całego postępowania to jest bardzo istotne tutaj odwołania do ciał 2 sędziów Izby karnej natomiast postępowanie konkursowe inny musi być traktowane en bloc całe w związku z tym ta nieważność i ta wada prawna dotyczy całego postępowania konkursowego na wszystkie 44 miejsca w Sądzie Najwyższym, które były ogłoszone przez pana prezydenta

Panie mecenasie co teraz będzie w ich, bo rozumiem, że za nami kilka bądź kilkanaście dni Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej podejmie jakąś decyzję przede wszystkim zdecyduje czy nocie wprowadzi 1 taki element zabezpieczający na czas rozpoznania sprawy, czyli cofnie tak naprawdę decyzja o przeniesieniu stan spoczynku zarówno pierwszej prezes Sądu Najwyższego jak innych zajęć

Ta decyzja komisji ma moim zdaniem przełomowe fundamentalne znaczenie, dlatego że w tej chwili Trybunał sprawiedliwości będzie mógł się zająć oceną innych ustaw osądzie najwyższym, ale też ocena ustawy o krajowej radzie sądownictwa i obecnym funkcjonowaniem KRS -u w kontekście funkcjonowania Sądu Najwyższego jeśli Trybunał zdecyduje się zgodnie z wnioskiem komisji zastosować środki tymczasowe, czyli do zabezpieczenia na czas trwania procesu, a domaga się komisja tego, aby wstrzymać funkcjonowanie ustawy o Sądzie Najwyższym przywrócić stan rzeczy z 3 kwietnia b r . a więc przed wejściem w życie ustawy o scenie i 3 i wszyscy sędziowie wszystkich 27 sędziów Sądu Najwyższego na czas trwania tego procesu nadal są sędziami innych w stanie czynnym mogą orzekać dotyczy to oczywiście też pierwszej prezes Sądu Najwyższego pani prof. Gersdorf i wszystkich pozostałych 26 sędziów Sądu Najwyższego, a to ma ogromne znaczenie, bo w do tej pory mieliśmy taką przerażającą ów narracji ze strony ze strony rządzących, że wszyscy ci sędziowie na podlegających procedurze muszą się ubiegać prosić pana prezydenta o przedłużenie w zasadzie spośród nich tylko 5 uzyskało taką dają niezależne uniewinnienie prosili nas nie stwierdzali po prostu, że dobrze to absurd, bo mój syn związanie Słowacji Turcji oczywiście i prawo nie działa wstecz nie można zmniejszać wieku emerytalnego w trakcie wykonywania mandatu sędziowskiego tylko o to, aby tych sędziów usunąć to jest oczywiste i takie stanowisko zajęła też komisja Europejska w swoim w swojej skardze do Trybunału luksemburskiego panie mecenasie co w sytuacji, gdy strona Polska nie zastosuje się do tego do tej decyzji zabezpieczającej no to ta decyzja to postanowienie z UE będzie się odnosić do wszystkich władz polskich także do władzy sądowniczej, a zatem sędziowie Sądu Najwyższego, którzy uzyskają takie zabezpieczenie ze strony Trybunału luksemburskiego będą mogli wrócić do Sądu Najwyższego i zasiadać w składach orzekających normalnie orzekać no, chyba że chyba władzy wykonawczej ich siłą stamtąd właśnie sunie na mnie wymusić realizację takiej sytuacji zbuduje płot w miastach wszystko w obrazie w gdy jako prawnik szczerze mówiąc nie mnie nie potrafię wyobrazić sytuację, w której siłą sędziego Sądu Najwyższego, by się usuwała, choć jest jak pan mówi nam doświadczenia ostatniego roku 2 lat pokazują, że można bardzo wiele natomiast warte jest pamiętać o tym, że orzeczenie TSUE ma tu prymat nad przepisami krajowymi zgodnie z polską konstytucją przepisy unijne mają prymat nad przepisami krajowymi czy ustawa o Sądzie Najwyższym w tym wypadku idzie w odstawkę na czas trwania tego sporu przy alei Trybunał już słyszymy pewne Novum to dosyć mętne zapowiedzi, że przede wszystkim, że temu Trybunał nie ma co do tego prawa, że w minioną premier mówił, że to jest zamknięcie dialogu z Unią Europejską co to właściwie znaczy to trudno powiedzieć, ale no potrafimy wyobrazić taki scenariusz, że władza wykonawcza powierzenie uznaje tego w tej decyzji Trybunału jeśli ona oczywiście zapadnie w i jej co wtedy śledczy z Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej ma jakieś instrumenty, które pozwolą zmusić dany kraj do przestrzegania decyzji po pierwsze to oczywiście Trybunału sprawiedliwości ma kompetencje do tego, aby orzekać w tej sprawie tutaj wskazała podstawę prawną komisja powiedziała, że w swój swoją skargę opiera na art. 19 traktatu, który mówi o zasadzie skutecznej ochrony sądowej na 47 artykule karty praw podstawowych i oczywiście w świetle procedury także 200 pięćdziesiąty ósmy artykuł traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Trybunał może badać takie sprawy jeśli chodzi o skuteczność to teraz my środki dyscyplinujące Widzew ewentualne przez Trybunał, które mogły być zastosowane tu jeszcze nie na tym etapie na tym etapie Trybunał może inne może tylko uregulować stosunki stron na czas trwania sporu ja przypuszczam też, że wyrok w tej sprawie zapadnie dosyć szybko to jest pewnie kwestia najdalej kilku miesięcy, kiedy będzie mniej ostateczny wyrok no i jak ma raczej obserwował jak się zastosuje władza wykonawcza organy konstytucyjne państwa no bo nie mam wątpliwości, że sędziowie tak jak już powiedziałem wrócą po prostu do orzekania i strony procesu nie będą narażone na żadne niepewności związane z ewentualną nieważność tych tych procesów, bo do tej pory sędziowie właśnie tym dyktowali czy też tym uzasadniali swoje powstrzymanie się, że od orzekania ci sędziowie przesunięci przez prezydenta sens, żeby tak, żeby nieźle ważne jest także nie narażać stron, ale w tej chwili mają taki glejt Mes Unii Europejskiej, czyli Trybunał sprawiedliwości w Luksemburgu będą mogli spokojnie zasiadać w tych składach nikt ze stron nie będzie narażony na ewentualną nieważność postępowania, więc myślę, że to raczej w ten sposób się będzie odbywać pani pierwsza prezes znów będzie miała niepodważalną w tej chwili niepodważalny dokument innym potwierdzający jej uprawnienie do zasiadania w sądzie jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego do 2020 roku i myślę, że są tak powoli, obserwując zachowanie polskich władz myślę, że będą musieli ulec prymatu owi prawa nad tymi co do tej pory wyprawiali no wie pan, ale z kolei wicepremier minister nauki Jarosław Gowin, a przedtem przypomnijmy także minister sprawiedliwości, mówi że Polska strona wcale nie musi uznać decyzji Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej czy wtedy Trybunał i w ogóle Unia Europejska może tak jak w przypadku wycinki Puszczy Białowieskiej nałożyć kary finansowe na tak jest to możliwe tutaj procedura wyglądałaby tak, że po orzeczeniu przez Trybunał, że mamy tutaj niezgodność pomiędzy prawem unijnym, a prawem krajowym, czyli że ustawa w skrócie mówiąc ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z traktatem o Unii Europejskiej jedno takie orzeczenie zostanie wydane przez Trybunał jeśli władze Polski nie będą się do tego stosować to wszczęta zostaje kolejna procedura w związku z naruszaniem naruszaniem wyroku Trybunału i wówczas mogą być zastosowane kary na jej jeśli organy państwa polskiego będą naruszać wyrok Trybunału to z pewnością takie kary będą nakładane i pamiętajmy, że często są to ogromne kary są to kary niejednokrotnie wymierzane w milionach albo dziesiątkach milionów euro w bardzo dziękuję za tę analizę mecenas Michał Wawrykiewicz są jej komitetu obrony sprawiedliwości Kos i inicjatywy wolne sądy, by państwo i moim gościem już za chwilę informacje, ale wcześniej stuletnia kartka z kalendarza codziennie do końca roku cofamy się w czasie do Polski z 1918 roku wszystko w ramach obchodów stulecia niepodległości w radiu TOK FM więcej szczegółów na temat akcji na stronie tokfm Kroka PL straż niepodległości program przygotował Tomasz Kopka realizował Adam Szurek Mikołaj Lizut do usłyszenia jaró
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu! A w promocji Black Friday obowiązuje prawdziwe 50% zniżki!

KUP TERAZ 50% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA