REKLAMA

"Do Luksemburga zamiast do Strasburga?” Raport HFPC na temat roli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ochronie praw człowieka

Połączenie
Data emisji:
2018-09-26 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:34 min.
Udostępnij:

Jak wyglądają aktualne tendencje w Europie, które wpływają na stan i sposób ochrony praw człowieka? Katarzyna Wiśniewska z Helsińskiej fundacji praw człowieka w rozmowie z Jakubem Janiszewskim Rozwiń »
Katarzyna Wiśniewska jest współautorką raportu "Do Luksemburga zamiast do Strasburga, czyli o unijnym systemie ochrony praw jednostki". Wydawałoby się, że skoro Polska jest w Unii Europejskiej, to jak rozumiem ten system powinien szczelnie obejmować także nas, ale jeżeli się zastanowimy trochę nad Kartą praw podstawowych to chyba tak dobrze nie jest? Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu Katarzyna Wiśniewska z Helsińskiej fundacji praw człowieka, dzień dobry, współautorka raportu "Do Luksemburga zamiast do Strasburga, czyli o unijnym systemie ochrony praw jednostki". Wydawałoby się, że skoro Polska jest w Unii Europejskiej, to jak rozumiem ten system powinien szczelnie obejmować także nas, ale jeżeli się zastanowimy trochę nad Kartą praw podstawowych to chyba tak dobrze nie jest? Rozwiń »
Tak, celem naszego raportu była analiza 2 zagadnień w kontekście Polski, ale też ogólnie Europy, czyli z 1 strony kwestia stosowania korzystania przez sądy krajowe głównie są do polskich instytucji pytania prejudycjalnego, czyli zadawania pytań do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w obszarze praw człowieka, a druga kwestia doboru stosowanie karty praw podstawowych już na etapie krajowym czy to odwoływanie się do niej przez pełnomocników w pismach procesowych, reprezentując swoich klientów w sporach przed sądami czy też korzystanie ze tego instrumentu, jakim jest karta praw podstawowych przez sądy już swe orzeczeniach no i w tym celu po pierwsze, przeanalizowaliśmy orzecznictwo europejskie Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej żaby pokazać jak sądy w innych krajach korzystają z tych instrumentów, a z drugiej strony przeprowadziliśmy też badania ankietowe wśród sędziów radców prawnych adwokatów czy też przedstawicieli organizacji pozarządowych, żeby zapytać jak oni postrzegają UE Tomasza i ich w SDE

Przy analizie wyników badań krajowych te badania objęły około 150 osób z czego zdecydowana większość to byli prawnicy, którzy pracują w Polsce głównie sędziowie wszyscy jednomyślnie zgadzali się, że zawarto ze tego systemu unijnego ochrony praw człowieka korzystać natomiast jednocześnie wskazywali, że do tej pory z niego tak często nie korzystali w UE do przydomowej po pierwsze, że może nie wiedzą jak podłogi może nie wiedzą o medale nie widzieli jeszcze takiej potrzeby, ale my jeśli chodzi o sędziów jak pytaliśmy, dlaczego tych pytań nie zadawali pytań prejudycjalnych Trybunału sprawiedliwości w swojej praktyce zawodowej nie zadawali do tej pory większe wskazywali, że strony, czyli pełnomocnicy nie zgłaszają takich wniosków o zadanie pytania prejudycjalnego po drugie, wskazanie strony mają zgłaszać jest taka oczywiście możliwe zarząd jest bardzo ważne jeśli nie zrezygnuje z Zachodu w takt druga rzeczy, na jaką zwracali uwagę sędziowie też kwestia, że nie widzieli tych związków pomiędzy sprawą rozpatrywaną przez sąd krajowa państwa unijne w UE natomiast też duży procent odpowiedzi był taki, że sędziowie nie do końca wiedzą jak te pytania prejudycjalne sformułować jeśli chodzi o adwokatów radców prawnych to też najczęściej odpowiedzcie najczęściej najczęstszą odpowiedzią była taka, że nie mieli spra w z zakresu prawa UE unijnego było, żebyśmy mogli zadać pytanie prejudycjalne może tak wrócimy do początku to nie możemy go zadać w każdej sprawie znaczy to sprawa musi mieć związek SC prawem unijnym my w swojej gestii publikacji w tym raporcie chcieliśmy to właśnie pokazać, że po pierwsze, związki pomiędzy sprawami rozpatrywanymi przez sądy krajowe w UE i też przez sądy polskie istnieją z prawem unijnym padło też, że te związki nie tylko z nią pomiędzy prawem unijnym, ale też z nią po inne związki z ochroną praw człowieka my wskazaliśmy w naszym opracowaniu wiele spraw dotyczących np. ochronę stosunku pracy w UE czy też wolności wyznania, że w miejscu pracy czy też, chociaż była w staraliśmy się porównać ERM i pokazać taką dwutorową z tego systemu ochrony praw człowieka w Europie, czyli z 1 strony Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, a z drugiej strony Europejski Trybunał praw człowieka n p . w sprawie dotyczącej pobytu i ochronne tras i osób, które pozostają w związkach jednopłciowych, ponieważ mieliśmy w poprzednim roku ważny wyrok Europejskiego Trybunału praw człowieka w sprawie Orlandi, w którym mówił, że nie jest zgodne z Europejską konwencją praw człowieka w dramacie jakikolwiek ochronne i nie rozpoznawania przez te państwa rady Europy w praw osób pozostających w związkach bez takich nieformalnych, a w tym roku mieliśmy wyrok Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, które dotyczą bardzo podobnej kwestii i też powiedział, że nie może być tak, że brak regulacji w tym wypadku w Rumunii małżeństwach jednopłciowych w UE powoduje, że źle partner Gowin nie gwara nie umożliwia się prawa pobytu w UE zezwala, ale nigdy stąd uciekła z odpowiedzi na pytanie o kartę praw podstawowych tak ona obowiązuje w Polsce możemy się na nią powoływać była dosyć duża dyskusja oczywiście i to na pewno pan redaktor gry o tym, że, mówi że, w jakich zakresach nowość znał Palestynę za maj Ka ty tak natomiast, jakby to jest zupełnie inna kwestia nad miasto co my ja bym chciał zgasić to jakby możemy się na tę kartę praw podstawowych powoływać i polskie sądy też mogą ze też mogą w Realu innych pytaniach prejudycjalnych odwoływać się do zapisów karty praw podstawówki, a robią to robią to bardzo rzadko jeśli chodzi o polskie sądy w te dzieci chodzi o taką tendencję ogólno Europejską to ta tendencja do tego w ich sprawa w ogóle sądy powołują się na kartę praw powstał w pytaniach prejudycjalnych cały czas ta liczba się zwiększa ich udział Polskę to wciąż te sprawy dotyczące właśnie dlatego taki też był nasz cel pokazać, że możemy się powoływać na karty praw podstawowych i te pytania nie muszą dotyczyć tylko włącznie ba myśmy w Polsce o pytaniach prejudycjalnych im jak zaczynaliśmy ten projekt najczęściej nam się kojarzyło ze sprawami gospodarczymi podatkowymi dotyczącymi swobody działalności gospodarczej nikt nie myślał noc są też takim potocznym myśleniu też na myśleniu prawników i nie myślał o tym, że tak, żeby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony wolności wyznania to możemy zadać pytanie do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej jak myśleliśmy o wolność wyznania to albo myśleliśmy czy też prawie do prywatności to najczęściej myśleliśmy no to będzie trzeba albo iść do Trybunału Konstytucyjnego albo poczekać aż kraje najwyżej przegram i pójść do Europejskiego Trybunału praw człowieka miast w naszym raporcie chcieliśmy po to, pokazać, że są takie momenty, w których tymi kwestiami może zająć się Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej i gaz chcieliśmy pokazać, jakie są zalety tego systemu i dlaczego warto czasem nie czekać na rozstrzygnięcie w ERM i pełnomocnik, dlaczego powinien np. sugerować zadanie pytania w UE pytania prejudycjalnego przede wszystkim dlatego może wielokrotnie z panem redaktorem tutaj rozmawialiśmy na temat Trybunału strasburskiego i jak tydzień temu rozmawialiśmy to pamiętam, że w 1 z elementów przy rozpatrywaniu ostatniego wyroku Strasburga zwrócił panu uwagę redaktor się bardzo szybko Trybunał rozstrzygnął to było to zaledwie 1,5 dalej w zaledwie 1 , 5 roku w przypadku, a więc trzeba, żebyśmy do otrzymali wyrok Trybunału wszystkie strasburskiego często musimy czekać bardzo wielu lat są nawet takie sprawy, że czekamy 10 lat jeśli chodzi o pytania prejudycjalne jeśli sąd krajowy zdecyduje się na zadanie pytania prejudycjalnego to oczywiście trochę to postępowanie krajowe może się wydłużyć natomiast średni czas rozpatrywania pytania prejudycjalnego przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej Ts 15 miesięcy, więc nawet jeszcze trochę się to przedłuża na tym etapie krajowym dotąd sprawę i może ten poziom ochrony praw wolności otrzymamy wcześniej niż byśmy czekali na to on sprawiedliwość tzw . tzw. Strasburską oczywiście nie jest tak, że Trybunał to postępowanie przed Trybunałem luksemburskim ma tylko zalety, a w Strasburgu ma wady nawozy z drugiej strony musimy pamiętać, że w przypadku UE w przypadku Anny w Strasburgu tam mamy skargę indywidualną tak, bo w przypadku tutaj przerzucono gwarancję, że ta odpowiedzialność tak naprawdę na sędziego no i to jest problem i to ewidentnie z tego raportu wynika, że jest problem z powoływaniem się na karty praw podstawowych jest problem z pewnymi pytaniami prejudycjalnymi jest też problem, o czym zdaje się nie pisze się ale, toteż jest taki problem systemowy już na poziomie jedno głosów wpisywania pewnych zapisów prawa Europejskiego do prawa krajowego z prawem anty dyskryminacyjne tak oczywiste jak ustawa o wdrożeniu lakoniczne ustawa tak radośnie mało, kto powołuje ona też jakieś narzędzia tak długo na kolejne George kamyczek do tego ogródka po prostu w Polsce nie myślisz o prawach jednostki są tak nie myślą nie myślałam, gdzie my musimy też pamiętać, że nie do końca, a sądzę, że problem jest jednak wiedza też o tych instrumentach wydaje mi się, że jeszcze nawet jeśli mówimy o orzecznictwie strasburskim aktualne jak wy, z którym wiele lat pracujemy jest wiele szkoleń to wciąż takich wyrokach powiedzmy sądów powszechnych mamy problem zwoływali się do orzecznictwa strasburskiego, a sądzę, że jest, choć orzecznictwo i Trybunału lub są do luksemburskiego to tutaj jeszcze tak jak pan redaktor powiedział to już problem jest jeszcze dalej tak jeszcze dalej w jeszcze dalej idące więc, że wydają się, że rynek, ale sami sędziowie nawet tych naszych badaniach wskazywali, że na większą potrzebę widzą taką potrzebę ciągłego doszkalania się w tym zakresie wyszkoleni za mało czy ten dostęp do informacji w tym zakresie jest jednak za małe trzeba też pamiętać trzeba niedawno została też powołana taka instytucja koordynatora w sądach koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka natomiast z tych naszych badań jak pytaliśmy nie wszyscy w ogóle sędziowie widzieli, że taka instytucja, że ktoś taki istnieje, a z drugiej strony nikt nie potrafili też określić takiego przełożenia jak powołanie tej takiego koordynatora wpłynęło na przykładna dostępność informacji o orzecznictwie czy też na jego stosowanie w praktyce, więc chcieliśmy trochę, odpowiadając na co pan redaktor powiedział że, choć nie zawsze w tych orzeczeniach Infra Polski wymiar sprawiedliwości myśli się takimi kategoriami praw człowieka to chcieliśmy w tym raporcie pokazać, że można myśleć nie tylko z perspektywy Strasburga, ale też Luksemburga dziękuję bardzo Katarzyna Wiśniewska z Helsińskiej fundacji praw człowieka była ze mną w studiu 1418 za chwilę
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA