REKLAMA

Kapłani bezpieczeństwa energetycznego straszą Polaków

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-09-27 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
38:13 min.
Udostępnij:

Rozmowa z prof. Janem Popczykiem z wydziału elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach o przyszłości polskiej energetyki. Już teraz ceny prądu rosną. Warszawskie metro ma problem z przetargiem na kupno energii, dlatego że otrzymało takie propozycje, które przekraczają możliwości finansowe Warszawskiego metra. Inny przykład to zachodniopomorskie: okazało się, że jeden ze szpitali nie jest w stanie płacić tyle za prąd, ile od niego żądają firmy, które go dostarczają. Co ma zrobić ten szpital? Jeszcze nie podjął żadnej decyzji. Czy ceny prądu w Polsce będą już tylko rosnąć?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Przedpołudnie Radia TOK FM. Jest 5 minut po godzinie dziesiątej, 27 września. Dziś czwartek, dzień dobry, mówi Paweł Sulik, Kamil Wróblewski dzisiejszy program realizuje, Paweł Zientara go przygotował i czuwa, żeby wszystko poszło tak jak trzeba. Jeśli państwo słuchali o godzinie dziewiątej rano radia TOK FM, to mogli państwo być zaskoczeni tym, że w informacjach Radia TOK FM o godzinie dziewiątej po dziesiątej bardzo wyraźnie, jednoznacznie powiedzieliśmy o tym, że ceny prądu pójdą w górę. Rozwiń »
Było to podane jako pewien dogmat w dachu w serwisie informacyjnym mało tego niektórzy samorządowcy również potraktowali to chyba dopiero poważnie otrzymali i teraz uwaga podam 2 przykłady, żeby unaocznić to, o czym myślą o dziewiątej rano w serwisie informacyjnym jak istotny problem Otóż warszawskie metro ma problem, ale z przetargiem na kupno energii, dlatego że otrzymało takie propozycje, które przekraczają możliwości finansowe Warszawskiego metra, choć ceny prądu w drugi przykład to zachodniopomorskie 1 ze szpitali, który okazał się nie jest w stanie płacić tyle za prąd ile od niego żądają firmy, którego dostarczają co ma zrobić ten szpital teraz nie podjął żadnej decyzji

Podaję państwu te przykłady, żeby mnie, żebyśmy dzisiejszą rozmowę z naszym pierwszym gościem pana prof. Jan Popczyk z wydziału elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach dzień dobry panie profesorze ginęły, żebyśmy te rozmowy traktowali niejako rozważanie czysto teoretyczne, ale jako coś co za chwilę no może po prostu ów być jakąś rzeczywistością w każdym nie tylko przedsiębiorstwie, a tych, którzy państwo w każdym gospodarstwie domowym w skoro ceny prądu mają od przyszłego roku pójść w górę, chociaż tutaj jest konflikt pomiędzy ministrem energii, który mówi, że nie pójdą Anny szefem Urzędu Regulacji Energetyki panem Maciejem Bando, który mówi, że wszystko wskazuje na to, że muszą później Marek możliwości osób na duże podwyżki panie profesorze czy te podwyżki cen prądu czy to jest chwilowe wydarzenie coś co mi tu i teraz ma miejsce czy też to jest taki trend, który już się nie zmieni to znaczy to będą mniejsza większa to zawsze będą po prostu podwyżki cen prądu i ja tego nie nazwę trendem to jest skutek skutek fatalnych decyzji w energetyce wskutek nie zgłosili i polityki energetycznej, która generalnie jest polityką przeci w polityce energetycznej unijny, ale co ważniejsze jest przeci w trendom i światowym w zakresie energetyki i ten wzrost cen, o którym pan redaktor mówi nie może być żadnym zaskoczeniem dla tych, którzy zajmują się dziś rynkiem energii elektrycznej zajmują się electro energetyką to musiało nastąpić być może, że skala problemu mogła morze może tutaj stanowić pewne zaskoczenie, bo jednak tak wielkiego wzrostu jedno nawet fachowcy się nie spodziewali i żeby tę rozmowę zacząć odpowiedzialnie to chcę podkreślić, że dramat polega jeszcze na czym innym zapowiedź ceny energii elektrycznej, ale i praktyka poza oczywiście segmentem ludności o dymisję ludność jest chroniona taryfami, ale przecież skończy się rok będą nowe taryfy incydentalne zapowiedź o wzroście cen musi być połączona z faktem, który obserwujemy na giełdzie papierów wartościowych Otóż przy wzroście cen w każdym razie zapowiadanym i w transakcjach nierzeczywistych następuje dramatyczny spadek wartości firm elektroenergetycznych przystosują 2 przeciwbieżne procesy, jeżeli rosną ceny to to wartość firm powinna rosnąć, a ty się dzieje zupełnie odwrotnie mamy sytuacje taką, że od wejścia firmy na giełdę, a to w w różnych momentach firmy firmy wchodziły te to był rok 2008 lat 1000900  010 do dzisiaj firmy straciły 7075 % wartości, dlaczego tak się dzieje to, chyba że jest jak powiedziałem z powodu tego przeciw zbieżne go w kierunku i działania naszej energetyki przeci w mierzonego względem polityki nie powiedziałem unijnej i względem trendów światowych, a przy idealnym przykładem są na konkrety, bo ktoś pana Józefa już może się zdarzyć coś tu są za wielkie trendy, które w dużych walizek i jeśli mówię Otóż trzymamy się kurczowo energetyki Węglowej energetyki Węglowej tak wchodzimy z taką fazę, kiedy punkty jedno pojawiają się skutki tego co zrobi rząd zresztą mówił największy plac budowy w Europie największy plac budowy elektrowni bloków węglowych bloków węglowych i to w dodatku bloków o mocy w klasy 1000 MW, a zatem kompletnie nie właściwym dla polskiego systemu elektroenergetycznego za dużych itp teraz jej i ponosimy skutki, bo jej cały świat odwraca się od energetyki Węglowej od elektroenergetyki Węglowej i do zespołu czy wartość firm dramatycznie spada oczywiście model biznesowy, który tutaj i ich obowiązuje u nas przeci w pamiętajmy weszliśmy jest na początku przemian ustrojowych, gdy w bardzo pozytywny nurt połączyliśmy się z Europą zachodnią zrealizowaliśmy reformy decentralizacji inne Zdrahal zrealizowaliśmy reformy rynkowe od mniej więcej 2 do roku i trendy zostały odwrócone zamiast decentralizacji pojawiła się konsolidacja re cent realizacja tego co zostało wcześniej zdecentralizowane stworzyliśmy kolejne coraz tworzyliśmy z kolejnym coraz większe przedsiębiorstwa coraz większe grupy i dzisiaj to już jest ich kompletnie archaiczny model biznesowy dla energetyki ktoś może bawić, ale przecież stereotyp jest odwrotny to jest także jeśli mamy olbrzymie przedsiębiorstwo, które ma nawet takie cechy może nie monopolista, ale bardzo bliskie to jemu jest łatwiej kształtować ceny kształtować podaż teoretycznie rzecz biorąc powinno mieć lepszy większy sukces rynkowy Adam Boros, mówi że ta centralizacja 1 okazuje się zupełnie rynkową taktyką ze strategią, ale absolutnie nie na tor to widać jednak na całym świecie widać widać w unii w sieci jest ikony przemysłu elektroenergetycznego firmy niemieckie takie jak RWE jak ostatnio Leon, który zresztą powstał w wyniku połączenia troje sceny electro i Daniel Berg mniej więcej w tym samym czasie, w którym myśmy tworzyli wielkie grupy, bo myśmy się wzorowali mówiliśmy Niemcy konsolidują innych też konsolidujemy będziemy mieli nawet lepsi od Otylii tylko, że tamte firmy już stałych i Chinami własnymi tematami sztylet ikony, które funkcjonowały przez ponad 100 lat znakomicie i dzisiaj musiałem się dramatycznie restrukturyzować znaczy dzisiaj w ostatnich latach musiał się dramatycznie restrukturyzować, żeby odpowiedzieć na wyzwanie, żeby odpowiedzieć na na potrzeby są to ogromnie trudne problemy, ale Niemcy je podjęli dzisiaj i oni już schodów fazy obniżek cen energii elektrycznej i ja mogę podać przykłady jedno, lecz wręcz w wielkiej Brytanii w ostatnim czasie pojawił się poważny raport dotyczący cen energii elektrycznej i tam się wyraźnie pisze, że w modelu prosumenckiej w modelu prosumenckiej, a więc w tym modelu, w którym Kowalski sam sobie produkuje części energii w wielkiej Brytanii, które na niej korzystniejsze warunki jeśli chodzi n p . do słonicy z tak dzisiaj w modelu prosumenckiej można obniżyć koszty po ich zapotrzebowanie koszty energii elektrycznej ze studni 1100 funtów rocznie od 250 funtów, czyli już wchodzimy w Belgii w taką trajektorię w tym talent i ich blisko takiego ktoś może pobić ten sposób w jaki sposób to jest rozłożone w czasie wyrzucą nas czeka przez najbliższe lata czy będziemy mieli do czynienia z wzrostem cen energii takim jak teraz to znaczy, że poprawić średnie i mówię dobrze o opłaty za emisję dwutlenku węgla sposób produkowania energii na paliwo do produkowania energii w Polsce to są wszystko te 3 czynniki, które jak rozumiem czy koszt tych 3 czynników jest taki, że nie ma logicznej możliwości żadnej, żeby ceny energii spadły tak w tym modelu absolutnie nie jak rozumiem w wielkiej Brytanii przy założeniu, że prosumenci będą produkować energię może mówić o nim, że już produkują Malcie w takim stopniu, żeby rzeczywiście w przyszłym roku typowy Brytyjczyk Andy Summers miał mniej płaci za energię i dziś już płaci mniej, jeżeli tylko podejmujemy z matek po to, tę możliwość, ale najgorsze że, gdyby tutaj siedział teraz ktoś z ministerstwa to powiedział Polski prosument też 80 % w następnym okresie rozliczeniowym mniej zapłaci za energię jeśli za taką energię wyprodukował i 5 tys to 20 w całych rodzin chcielibyśmy uzgodnić liczby i i co to oznacza, ale generalnie tak właśnie prosumenci, jeżeli się uaktywnią to jest potrzebne wielkie uaktywnienie będą płacić mniej i to zdecydowanie mniej i obserwujemy już bardzo charakterystycznym bardzo ciekawe trendy właśnie aktywizację grup prosumentów jeśli chodzi o wykorzystanie energii słonecznej wykorzystanie technologii fotowoltaicznych to jest kwestia ostatnich 2 lat był problem jest taki, że Niemcy mają 10 lat rozwoju, ale na tym polega ta 1 zbiorowa mądrość wina tylko po polega odpowiedzialność rządu, że wprowadza kraj na pewno trajektorię rozwojową, która daje wdanych okolicznościach szanse na nasz sukces za chwilę wrócimy do rozmowy z naszym gościem, który miasto prostują Popczyk wydział elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach z 17 min po dziesiąty po godzinie dziesiątej po informacje wrócimy, ale przypomnę chociażby pytania i komentarze można wysłać do nas mailem przed południem małpa Stokrotka FM przed południem małpa Stokrotka FM na tym, że adres bez polskich znaków oczywiście po informacje wracamy do rozmowy 26 minut po dziesiąty słucham Radia TOK FM przedpołudnie Radia TOK FM przypomina, że w naszym studiu prof. Jan Popczyk wydział elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach czas dzień dobry panie profesorze kinowych przypomnę, że można do nas pisać pytać i przesłać komentarze znanych przed południem oparto tę gafę widzę, że już po państwo piszą w różnych kwestiach za chwilę do państwa listu wrócimy, bo najpierw muszę zapytać pana profesora komentarz do informacji no prawie, że dzisiaj 2 właściciele nie energię, gdy firmy, które władają elektrownię węglową Ostrołęka wyraziło ostatecznie zgodę na to, żeby ten blok c budować, żeby biskup w największym skrócie rozbudowywać elektrownię w Ostrołęce elektrowni, która spala węgiel z perspektywy tego, o czym pan mówił też zaczęliśmy rozmowę panie profesorze jak zło jest dobra informacja w tym sensie to są nowoczesne technologie, czyli filtry, które dzięki, którym mniej będzie zatruwał środowisko też chyba jak rozumiem sprawność energetyczna takich nowoczesnych bloków jest o wiele lepsza, a czy to znaczy dobra informacja przez łapanie wszy, że nie to jest zdecydowanie zła informacja wspominany już o tym, że Lech znany przekazywanie kolejnych bloków wielkich klasy 1000 MW sól do eksploatacji nam w tej chwili jest przekazywany Brok w Kozienicach 1075 MW bloki w Opolu 2 i blok w Jaworznie jest budowany no ale zakładam, że zostaną jednak ukończone przekazane w ciągu 2 lat do eksploatacji, a tutaj dochodzi piąty blok 1001 granatowy na węgiel po pierwsze jest sprawa z węgla nie wiadomo, skąd ten węgiel będzie go, bo jest duże ryzyko, że jednak nie z polskich kopalń ale gdyby był z polskich kopalń to przecież trzeba było zrobić analizę analizę systemową jak to jest wozić węgiel ze Śląska do Ostrołęki i tam produkować energię elektryczną po to, żeby to on Energie zawracać na Śląsk, bo za 2030 lat jedynie Śląsk będzie takim obszarem deficytowym, który nie będzie w stanie zrównoważyć swojego bilansu elektroenergetycznego w oparciu o źródła lokalne to jest niestety niezwykle niekorzystna sprawa, ale ten jest wiele wiele innych rzeczy, jeżeli analizujemy sytuację Ostrołęki to pamiętajmy, że np. powiat Ostrołęcki itd to jest region jedno o najwyższej kulturze hodowlanej w najwyższej kulturze rolnej i co jest charakterystyczną słabości tego regionu infrastruktura brak infrastruktury brak infrastruktury elektroenergetycznej też z dzielnic sytuacji będzie mieć wielką elektrownię będzie mieć dzieci z najwyższych napięć, ale okoliczni odbiorcy nie będą mogli z tego skorzystać, bo oni pobierają energię elektryczną z sieci niskiego napięcia w sieci średniego napięcia, a tutaj mamy wielki niedorozwój tak się składa, że robiłem pewne analizy dla tego bloku Ostrołęka i rozważałem alternatywę w postaci rozwoju źródeł lokalnych właśnie dostosowanych absolutnie dostosowany do specyfiki mikro regionu do tej wysokiej kultury rolnej hodowlanej tam jest przemysł drzewny też je się rozwija i psy i nieporównanie lepsze rezultaty uzyskuje się z inwestycji w sygnale źródła i to w małe źródła, które się buduje są modelu gospodarki obiegu zamkniętego, jeżeli mamy hodowlę mamy wiele wiele odpadów hodowlanych, które wymagają utylizacji w takim razie budujemy mikro bio gazownie budujmy biogazowni, jeżeli mamy sprzęt jest źle dzielny Money odpady trociny mamy zrębki znanej im inne rzeczy za tym idzie utylizuje netto budujemy źródła, które wykorzystają właśnie te dane te odpady to są wszystko małe źródła przyłączone do do sieci średniego napięcia rozwijajmy fotowoltaikę przyłączono do niskiego napięcia i wtedy ceny energii elektrycznej będą stopniowo maleć to jest czy jest to możliwe jednak jest to absolutnie możliwe jest to korzystne dlatego region Boboli i można zrobić i analizy szczegółowo jest 8 Ostrołęka sama i powiat Ostrołęcki mikroregionu znacznie większe korzyści odnoszą z rozwoju energetyki elektroenergetyki lokalnych Timesa, że tu muszę zrobić przerwę, bo to jest kwestia ta chyba filozofii wyobrażam sobie, że ktoś, kto myśli kategoriami taniej energii elektrycznej w olbrzymiej ilości myśli o wielkich blokach węglowych to też bym chciał od razu powiedzieć potencjalnym prze bogaty inwestor zagraniczny naprzód ktoś, kto szuka miejsca gdzieś w naszej części Europy na fabrykę samochodów nie weźmie pod uwagę Rolniczego regionu Rzeszów biogazowni biogazownie, gdzie jest fotowoltaika on weźmie pod uwagę region, gdzie jest olbrzymia elektrownia Węglowa, która da mu bardzo dużo energii elektrycznej za minimalne, bo minimalnych kosztach co siłą rzeczy, proponując to co pan proponuje pani tworzą na pewno jest to bardzo racjonalne tylko momentalnie ci, którzy taką filozofię wyznaje mówią to jest tak jakby powiedzieć stop wielkim inwestycjom w danym regionie pani redaktor przejmujemy się przyjrzymy się temu co się dzieje na świecie 3 czy obserwuje pan strategię największych i tych tych nowoczesnych biznesów i jedno jedno zaś diesel w przykłady Microsoft chcielibyśmy mieć Microsoft w Polsce no pewnie chcielibyśmy mieć z chcielibyśmy mieć Delta Center chcielibyśmy mieć, a i t d . i jej z ulicy pan ma świadomość, że te firmy w tej chwili 1 przed drugą ci chwalą, że mają energię elektryczną wyłącznie ze źródeł odnawialnych nie jest lub używają energii jest ze źródeł obciążających środowisko ze źródeł węglowych i to jest pewna strategia globalna właśnie najnowocześniejsze firmy dzisiaj absolutnie pilnują się, aby wykorzystywać energię elektryczną ze źródeł i od dna, ale z drugiej strony panie profesorze to jest także my dzisiaj wieczorem młodzi mieli debatę w w Szczecinie w ramach takiego cyklu przed wyborami samorządowymi kolejną debatę, w którym w, którym jest tylko kolejnym mieście, gdzie będziemy dyskutowali z mieszkańcami miasta kandydaci na stoisku prezentowano po wydaniu ważne pytania nie wolno się pojawiają zwrócił uwagę na to, że pewna w bardzo niewielu sytuacjach tam się pyta kandydatów do władz samorządowych właśnie te kwestie, o których pan mówi, ale z tego co pan poseł mówi jak rozumiem częściowo jednak samorząd Motorolę w kształtowaniu lokalnej polityki tak i energetycznej i absolutnie i dzisiaj powiem więcej dzisiaj samorządy muszą zacząć przygotowywać zastępy ratowników energetycznych jak będzie głęboki kryzys to tu właśnie na samorządy spadnie to to ciężkie zadanie tata odpowiedzialnej za zasilanie energetyczne kraju walizy mieli kryzys, że rząd kryzys oznaczałby co brak prądu kryzys będzie oznaczał czy tak najkrócej, ale bardzo wysokie ceny potem będzie oznaczał wyłączenia z wyłączenia nie selektywne i już mamy itd komunikaty o deficytach tanich osobiście w w roku 1992 likwidowaniem komunikat radio k, który byłby wygłaszanych codziennie i dotyczyły stopnia zasilania i w czarnych snach misji nie przyśniło wtedy, że po dniu od 20 paru latach ten komunikat zostanie uruchomiony w czarnych snach myśli nie przyśniło, że w 2015 roku wystąpili deficyt mówi o sierpniu i tak, w który i o milimetry dzielił nas o przyłączenie selektywnych co to znaczy wyłączenie selektywne nie znaczy się wtedy na wrażliwość odbiorcy na energię elektryczną jedni wiadomo są bardziej wrażliwi na przerwę inni są mniej wrażliwi i normalnie, jeżeli jest możliwość wyłącza się tych, którzy są mniej wrażliwi na na przerwy w zasilaniu w wypadkach kryzysowych dokonuje się wyłączeń nie selektywnych całe regiony się wyłącza Otóż to jest kryzys i ich wtedy bardzo szybko się nauczymy je masowo się nauczymy, że są nowe możliwości dostrzeżemy też nowe możliwości zaczniemy je korzystać jak zawsze będzie to wymagać pewnego wysiłku z naszej strony na przód tył przebudowy mentalności potem wysiłku intelektualnego wreszcie wysiłku takiego realizacyjne jego talentu rozmowę panie profesorze panie Róża do nas napisała bardzo proszę nam pana prowadzącego audycję, aby podsumował dotychczasowe działania rządu prawa sprawiedliwości w kierunku wykończenia, a co mi zahamowania o złej polityki w stosunku do prosumentów tam też tak to widzi, że to, że to ostatnie 3 lata to są po prostu inny, jeżeli waży słowa pań nasze słuchaczki, jeżeli chodzi o wyłączenie prosumentów tytuł tej i jestem ostrożny, bo rozwiązanie, które rząd wprowadził net meteringu tzw. net meteringu i to jest rozwiązanie absolutnie prosument i to ono pobudziło rozwój fotowoltaiki w ostatnich 2 latach do stylu w ubiegłym roku mieliśmy, więc z 200 MW przybyło w tym roku będzie to jeszcze więcej to jest właśnie wynik częściowo wynik tego tej regulacji tego net meteringu no ale jeżeli chodzi o źródła odnawialne to absolutnie zgoda, bo zostało z całkowicie z tłumione został stłumiony całkowicie rozwój energetyki wiatrowej, jeżeli w tym czasie ostatnich 2 lat pojawiały się realizację to one były i wykończenie wcześniejszych i wcześniej rozpoczętych inwestycji natomiast rozwiązania regulacyjne prawne prawne regulacyjne zablokowały rozwiązania prawne regulacyjnych i ryzyko inwestorów dzisiaj wielu inwestorów na absolutnie nóż na gardle, bo na innych warunkach inwestowali w energetykę wiatrową tutaj chodzi w szczególności o wielką energetykę wiatrową jak mówi wielką to znaczy sarny lądowe no bo u nas jeszcze offshore owych morskich farm nie ma i x tutaj jest jest dramat tak i jest jest dramat ich to zostało zablokowane i podjazdy energetyka wiatrowa rozwija się 1 na świecie i rządowa się rozwija, chociaż tutaj już następuje pewne wysyłce ani w krajach o największym zaawansowaniu dla Polski to nie dotyczy, ale Polski dostanie dotyczyć tak i przede wszystkim rozwija się energetyka morska, która dla Europy ma znaczenie absolutnie kluczowe, jeżeli pan nie pytał oto wielki przemysł startuje i okaże, że oni potrzebują energii to ja podałem przykład Microsoftu wlan w specyficzny firmy Delta Center, ale przecież, jeżeli my mówimy w Polsce w przemyśle 4040 to pamiętajmy przemysł 40 na świecie jest m. in. tak projektowany rzezie w tym się pojawia z ogromną zdolność zarządzania energią elektryczną to się pojawia pewien substytut wcale nie nie ma, ale bardzo silny substytut, czyli technologii zasobnik owych tych, które dotychczas były barierą jest w rozwoju energetyki odnawialnej nadal mamy podstawową barierę nie jesteśmy w stanie magazynować energię tak jak my tak, żebyśmy mogli myśleć o Osetię magazynować i tak nie potrafimy, ale właśnie w ramach energetyki lokalnej możemy rozwijać zasoby wytwórcze finansujące regulacyjne i wtedy sobie radzimy z lokalnymi potrzebami energetycznymi w razie wróćmy na chwilę do naszej rozmowy przypomina znany z prof. Jan Popczyk wydział elektryczny Politechniki Śląskiej Gliwice, dlatego że kilka istotnych pytania naszych słuchaczy tutaj przyszły koniecznie pan profesor musi za chwilę po informacjach Radia TOK FM na niego odpowiedzieć został do godziny jedenastej słuchamy Radia TOK FM przedpołudnie Radia TOK FM państwo piszą na nas przed południem oparto kropkę FM bez polskich znaków w naszym studiu prof. Popczyk wydział elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach i państwo na zajęcia tak to czy pan Grzegorz Nowak napisał w tym roku z rachunków 1000 koron za prąd w moim mieszkaniu płacę 2000 koron Norwegia to dziwnie się w Norwegii 8 % energii odnawialnej to czym jak rozumiem w tej zużywanej w Norwegii 8 % tejże energii z energii odnawialnej, dlaczego prąd drożeje w Polsce skoro na pewno Norwegia kupuje nie wiem jak reszta Skandynawii prąd od Niemców to musi mieć to musi poprzeć mieć wpły w na cenę susza w Skandynawii i 80 % energii wody wpłyną na ceny prądu w Europie wymarli dużo się o tym, rozmawia mój szef Naprzodu wściekły, że Norwegia nie może włączyć elektrowni gazowej, bo ekologia zabrania i kupują prąd od Niemców 60 % prądu w Niemczech wezwań dla pań jest skomplikowana sytuacja skomplikowany obraz i i jak to w skrócie opowiedzieć, bo rzeczywiście umarł w Norwegii prąd w dużej ilości jest ze źródeł odnawialnych, ale muszą sobie brać, choć jak w wersji i tak jest złożona sytuacja nie jest ciekawa i w czym właściwie rozwijająca się w kierunku potwierdzającym słuszność realizowanych działań w zakresie energetyki i czasie zgodnie z punktu widzenia słuchacza, który kładzie się z logo oraz zajęć oraz w kapitałach własnych co już nawiązać do tego absolutnie się zgadzam z tym, że w tym roku ceny z Norwegii wzrosły dlaczego, bo praktycznie 100 % energii z Norwegii jest produkowana z ulg w elektrowni ach, wodnych i to w dodatku w elektrowniach wodnych już dawno zamortyzowanych ich słuchać nie powiedział i 1, że z Norwegii ta energia była bardzo bardzo tanie, jeżeli na dziś jest droższa to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie czy to jest trwały trend czy to jest chwilowa sytuacja związana właśnie z suszą jest chwilowa sytuacja -li i faktycznie Norwegia i dzisiaj w i jest była w trudnej w trudnej sytuacji ja sobie przypominam taką samą sytuację w roku 1990 psy w Norwegii była też, by suche suchy rok był bardzo bardzo suchy rok co są, dlaczego to było ciekawe było 91001 . roku tuż po wielkiej reformy elektroenergetyki w wielkiej Brytanii, kiedy zszedł z USA zaś zasada TPA z dostępu stron trzecich dodał Sieczin został uruchomiony rynek to Norwegowie z najbardziej drastyczny sposób wprowadzi licea, ale tylko tej reformy w ciągu 1 roku dziewięćdziesiątym pierwszy rok, kto to był powstało mnóstwo firm różnych sektorów jest całkowicie zdecentralizowana handlowych i w dziewięćdziesiątym trzecim roku, kiedy wystąpiła susza w Norwegii stanęła wobec pytania czy wrócić do starego modelu biznesowego czy zlikwidować i zasady TPA dostępu stron trzecich do sieci czy zlikwidować mechanizmy rynkowe i przywrócić monopol czy pozostali jednak w tych mechanizmach rynkowych co zrobiła Norwegia sprawa się znalazła w parlamencie 1 głosem w parlamencie 1 głosem została utrzymana reforma mimo tych trudności, o których słucha dziś, mówi że podobne wystąpiły w tych w tym roku, ale jako złom Kali ta podwyżka cen prądu trochę zemsta ma związek z tym, że dotychczas w Norwegii to był po prostu relatywnie tani tani dach i ich chwilowo następuje następuje wzrost, ale ich i tak data energia jest z Norwegii i relatywnie tanie relatywnie, ale to też są od lewej profesorze bardzo ciekawe jest to co osłabi się jako solista mianowicie w sytuacji braku prądu trzeba importować prąd z Niemiec, gdzie 60 % prądu produkowane jest nadal zwęgla z badań, a z 60 % nie zwęgla trotyl był ich ponad 30 % już jest w Niemczech ponad 30 % jest produkowane ze źródeł odnawialnych natomiast tam jest jeszcze ciągle węgiel gaz i energia jądrowa, bo przyjechali dopiero w 2023 roku ostatni blok zostanie wyłączony z Tucholi emeryt od lat, ale nie zrobimy u nas elektrowni gazowych jakiś Norweg dużej ilości, żeby nie było takiej sytuacji musimy ściągać szybkość prąd, kiedy nam zabraknie trochę wody w naszych elektrownia wodna akcentuje to jest kwestia rachunku ekonomicznego inżynier na głowie przedsiębiorcy umieją robić ten rachunek i czy inwestycje się właśnie z źródła na paliwa kopalne realizować czy nie tutaj i Norwegia ma jeszcze przedziwne możliwości, bo tak jak Niemcy w tej chwili jest na morzu północnym budują realizują największy projekt energetyczny wiatrowy Italii Norwegia ma dostęp do właśnie tego zasobu do do zasobu Morskiego do do zasobu wiatrowego i powiem, tyle że Norwegia to nie znam z artykułów w tym znam z przekazu oficjalnego radcy prawnego ambasady norweskiej tak Norwegia szykuje się do funkcji właśnie największego magazynu energii elektrycznej w Europie północnej tam zasoby możliwości magazynowe ocenia się w Norwegii na 120 teraz na to zgodzić, jeżeli byto zostało wykorzystane to wtedy Norwegia staje się właśnie takim magazynem energii elektrycznej dla całej Europy, choć elektrowni szczytowo pompowych, jakiej magazynami Bobo powiedzieliśmy Norwegia na energetykę wodną w na energetykę wodną Unii na rzekach nie na przepływach, gdzie nie da się regulować jej mocy nie da się magazynować wody tylko to są elektrownie zbiornikowi i właśnie to jest ten i elektrowni szczytowo pompowe i te, czyli tutaj mamy ogromne wyzwanie jak skojarzyć najlepsze zasoby np. norweskie syn największymi potencjalnymi zasobami na morzu północnym to mówię o tym, giga projekcie mega projekcie, który jest realizowany i z fotowoltaiki na południu Niemiec, bo na południe Niemiec jest fotowoltaika na północy Niemiec są elektrownie wiatrowe lądowe na morzu są elektrownie morskie i jeżeli przyjrzymy się postępowi technologicznemu i biznesowemu jest w tych segmentach to nie jest oszałamiający, ale pejzaże 2 rzeczy pierwsza sprawa, że pieszy turysta sprawa mi domyślenia o tym, czym jesteśmy sny czy my chcemy iść w kierunku zdecentralizowanych systemów czy w scentralizowanego, bo jeśli mamy przepływa brzmi przepływy energii między krajami Leon to to jest jednak co w ciągu sesji 1 z drugim się nie nie kusi, jeżeli weźmiemy Polskę to jak przyjrzymy się dokładnie z punktu widzenia zapotrzebowania na energii elektrycznej i z punktu widzenia infrastruktury podstawowej kolejowej i drogowej, a przecież pamiętajmy, że infrastruktura kolejowa jest niezwykle wymagającym odbiorem energii elektrycznej autostrady za chwilę będą niezwykle wymagającym właśnie ich raz będzie to niezwykle wymagający infrastruktura drogowa i samochody elektryczne Kangoo ładowanie itd Otóż, jeżeli temu wszystkiemu się przyjrzymy to w Polsce bardzo klarowna staje się sytuacja mamy korytarz infrastrukturalną urbanistyczny, w którym są zlokalizowane największe miasta Trójmiasta na północy aglomeracja warszawska Łódź dalej metropolia górnośląsko-zagłębiowska na wschód Kraków na zachód Wrocław to jest właśnie jak to nazywam korytarzem infrastrukturalną urbanistycznym Kotwica Bobo kształt takiego jest dokładnie jak Kotwica i tam potrzebne są układy elektroenergetyczne zupełnie nowego typu mianowicie właśnie ze źródłami offshore owym morskimi i układami dosyć głowy niż siecią przesyłową taką, jaką znamy w dzisiejszym czasie tylko z układami do Słowenii z układami do Słowenii i hybrydowymi prądu elektrycznego stałego prądu przemiennego to są specjalistycznie zagadnienia i właśnie za pomocą tych układów przesyłowych przesyłamy energię z północy na na południe w filii można, by mówić, o ile dokładnie wymiany Paryż to lekki stopień szczegółowości ziemi się wydaje, że słuchacze mogą także bez względu na to, jakie są rozwiązania techniczne systemowe to i tak są w końcu jest 1 z naszych słuchaczy są tak napisał pan wie się, że tylko kwestia Rafamet z praw pani wysłać do istoty sprawy do ekstraligi dla wciąż wierzy albo nie wierzy w Energie zmarli znakomicie, że ten wątek się pojawił, bo było dzisiaj na coraz częściej sytuacje w elektroenergetyce przyrównuje do sytuacji starożytnym Egipcie, gdzie mieliśmy kapłanów zaćmienia słońca tak i oni wiedzieli jak wykorzystać zaćmienie słońca do zasady rządzenia to krajem do rządzenia zachowaniami ludzi i dzisiaj w Polsce nie znamy kapłanów bezpieczeństwa energetycznego, który właśnie w takich kategoriach prezentują problemy straszą społeczeństwo straszą gospodarkę utratą bezpieczeństwa energetycznego ani odrobiny wysiłku na rzecz rozwiązania problemów i to jest prof. Jan Popczyk wydział elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, bo nasz gość Pipes, że bardzo dziękuję za spotkanie z rozmowy i dziękuję bardzo za 5 godziny 11 za te święta informacja
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA