REKLAMA

Dziś tylko sąd może zwolnić z tajemnicy zawodowej. Ministerstwo chce takie uprawnienia dać prokuratorom

Analizy
Data emisji:
2018-09-28 17:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
26:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu zacznę od końca odetchnąć przynajmniej dzisiaj po osiemnastej 40 chciałabym spróbować zrozumieć, dlaczego kandydaci na prezydentów miast boją się debatować jestem pewna, że część państwa towarzysząca nam w cyklu debaty usłysz swoje miasto ma już wyrobiony pogląd na tę sprawę wiedzą państwo dobrze, że część kandydatów odmawia udziału w debatach Radia TOK FM, podając różne występy powody, Rozwiń » ale rzeczywiście jest także n p . przyjmują zaproszenia, a potem odmawiają odrzucają albo unikają w różny mają strategie czy państwo już teraz mają dziś pogląd na to, czego się boją czy spotkania z mieszkańcami czy sytuacji, na którą nie mają kontroli czy też nie boję się, a po prostu dobrze wiedzą, że lepiej jest wyprodukować spod wyborczy albo pokazać na plakacie niż dyskutować i np. czegoś nie wiedzieć w swoją drogą strach w Polsce przed przyznaniem się do niewiedzy w to jest jednak moim zdaniem 1 ze spra w, które wpływają bezpośrednio na miałkość debaty wyborczej i w ogóle debaty publicznej, więc zachęcam do próby zrozumienia razem ze mną, czego się boją nie uczestniczą w spotkaniach z mieszkańcami w prowadzonymi przez dziennikarzy w analizy małpa to krótka FM dziś kres państwa ma pogląd na tę sprawę albo np. uważa, że to kandydaci słusznie postępują, bo Pijar wyborczy jest ważniejsze niż jakiekolwiek spotkanie to tym bardziej zachęcam do próby przekonania mnie i pozostałych analizy małpa, a to kropkę FM do tej sprawy wrócimy po 1840 skok zainspirowane Tomaszem Siemoniakiem, który dziś w poranku Radia TOK FM danej sprawy się odniósł, ale zaczniemy analizy jednak od bardzo merytorycznych kwestii niezwiązanych z PR-em tylko z przynajmniej tak się wydaje z dużym zagrożeniem dla traf nas wszystkich zemną w studiu Ewa Ivanova dziennikarka gazety wyborczej dzień dobry dzień dobry ani dzień dobry państwo z dywidend toczy pani spór z rzecznikiem Ministerstwa Sprawiedliwości o kłamstwa co oczywiście pan rzecznik nie używał takiego określenia powiedział, chyba że mija się pani sprawną chodzi o dzisiejszy tekst w Gazecie wyborczej, w których można odwiedzić rezultatem pracy Dziennika gazety prawnej jako pierwsi dziennikarze GL dzika jest brany ujawnili, że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad ograniczeniem tajemnicy zawodowej i dzisiaj ukazał się również tekst w Gazecie wyborczej, dlaczego rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości zarzuca pani mijanie się sprawdzą próbowałam znaleźć różnice między 2 tekstami w obydwu gazetach jakoś nie widzę, że wielkich różnicą, że coś takiego tańca napisała myślę, że pan rzecznik mija wniesie sprawdzą do dnia opisaliśmy w, a dokładnie plac projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego, który został przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, który jako pierwsza pisała dziennik Gazeta prawna, podając szczegóły rozwiązania bardzo niebezpiecznego, który znalazł się w art. 180 § 2 kpk, czyli kodeksu postępowania karnego Lynn, gdzie sprawa dotyczy tajemnicy zawodowej ZAZ jeszcze wrócimy do tego, kto tutaj mi się sprawdzą i co jest jakby punktem sporu, ale zacznijmy od podsta w tajemnica zawodowa to jest bardzo dziwne narzędzia czy bardzo dziwne Mińsk za nasze zadanie zabezpieczenie przywilej obowiązek na czym polega za koncept jest jednocześnie i prawo i obowiązek tak, ale depozytariusze tej tajemnice a, czyli przykładowo dziennikarzy adwokatów radców prawnych doradców podatkowych, ale też lekarzy, a to znaczy każda z tych osób w swoich zawodowych relacjach n p . z pacjentami ze swoimi klientami przez informatora armii w UE ma zapewnioną grana przez prawo no właśnie taką szczególną ochronę tak to znaczy ta relacja oparta jest nasza zaufaniem tak zaufaniu lekarza do pacjenta pacjenta do lekarza informatora dziennikarza czy klienta do obrońcy w procesie karnym i ten fundament Real no właśnie jest chroniony w sposób szczególny poprzez właśnie te wszystkie tajemnice zawodowe co oznacza, że ten co do zasady ani dziennikarz ani adwokata ani lekarz nie może być przesłuchany przez prokuratora no właśnie w zakresie informacji objętych tajemnicą dziennikarską tajemnicę adwokacką 3 czy tajemnica lekarska, ale ci mówi pani fundamentem teren tej relacji między informatorem dziennikarzem pacjentem lekarzem jest właśnie to zaufanie i to w żart, a pacjent klient informator ma pewność, że współpracujące z nim osoba z czegoś nie ujawni, dlaczego akurat te zawody ani inne czy możemy goście znów wyciągnąć to esencja co jest takiego szczególnego w tych akurat w relacjach prawniczych lekarskich czy dziennikarskich, że właśnie z państwo polskie zwał się na ich szczególną ochronę poprzez ten instrument tajemnicy zawodowej nóż służą takim specjalnym Celon tak idealny zawód dziennikarza, ale to nic tak to zawód, którego fundamentami jest wypełnianie misji informacyjnej w stosunku do społeczeństwa i ale takiej roli kontrolnej w stosunku do państwa i jego organów to znaczy dziennikarz nikt nie wykonuje swoje prace tylko w swoim interesie czy w interesie swoich wydawców on ma obowiązek patrzeć władzy na ręce w imieniu swojego społeczeństwa tak to społeczeństwo daje mu taki ataki na mandaty zrozum, że ta funkcja to patrzenie na ręce wiąże się też z pewnymi ryzykami można komuś się narazić ich dokładnie tak wdzięczność, którą możesz narazić ma być może władze na dokładnie taki wynik dlatego ta relacja oparta na zaufaniu na przekazywaniu informacji często przez sygnalistów ludzi, którzy funkcjonują w strukturach władzy no właśnie powinna być się w sposób szczególny chroniona podobnie jak np. relacja związana z miastem, z jaką zażyłość chodzi adwokat ze swoim harleyem po na rzecz dobra państwa w UE nawet w kodeksie etyki Adwokackiej wpisane, że ich to jest coś niesamowitego adwokata obowiązkiem jest stać na straży interesu klienta też dokładnie ile zapisano, że jest ze mną miejsc jest społeczna funkcja adwokat ma inną misję także chronioną przez konstytucji przez międzynarodowe akty i niejako istotą tego zawodu jest zapewnienie każdemu człowiekowi prawa do obrony, bo tylko wtedy, kiedy to prawo jest realizowany może być realizowana fundamentalna zasada domniemania niewinności i prawa do rzetelnego uczciwego procesu sądowego w, czyli Boten akurat Rejtana centrum teraz ta grupa zawodowa, jaką są adwokaci szczególnie narażona teraz na zmiany Zbigniew Ziobro ma na nich ten pomysł, więc jeszcze się temu bliżej przyjrzymy adwokat otrzymuje pewne informacje swego klienta i ma obowiązek trzymać wytycznych trzymać się przy sobie nie ujawniać ich nie musi ich ujawniać w prokuraturze czy policji wolno, ponieważ co to znaczy co my się takiego stało, gdybym musiał ujawnić dane o prokuraturze na tym całe w myśl ta cała funkcja gwarancyjna prawa do obrony, ale domniemania niewinności Info praktycznie nie funkcjonowała tam dróg, gdyby nie było tajemnice obrończej tajemnicy Adwokackiej to nie moglibyśmy mówić w ogóle o zapewnieniu komukolwiek prawa to do obrony w jakimkolwiek, a procesje, ale to to też już zupełnie uproszczeń przecież adwokat może otrzymać od klienta informacje, z których by wynikało, że klienci na szkodę winien albo współwinny jakiegoś przestępstwa no to chyba nawet byłoby dobrze dla nas co nas wszystkich żal policja pyta wszy adwokata uzyskuje informacje i szybciej niż później doprowadza do skazania tej osoby na nie byłoby dodać, że tak znaczne ułatwienie ułatwienie prokuratorowi zdobywania dowodów przeciwko oskarżonemu to nie jest banalna funkcja, jaką powinna spełniać się państwo, zwłaszcza obrońca Chuck, a pamiętajmy też, ale o tym, że często osoby, która teraz są sprawcami różnych przestępstw dokonują tych przestępst w na różnych Stanach ograniczających ich za poczytalnego ość, które mają bardzo duży wpływ na to w jaki sposób zostanie to potraktowane zakwalifikowany później w procesie karnym tego typu informacje Novum obrońca powinien zachować się w tajemnicy patowa potem oczywiście wielki skutek jeśli chodzi o całą linię obrony derby później w procesach sądowych zmienia przekonuje ten argument o tym, że w trzymamy ułatwiać pracę prokuratura nie na funkcję aż do prokuratury i organów ścigania jest całe przedstawienie wszelkich możliwych dowodów na to, że ktoś jest cenne rodzinne, ale z zachowaniem tych wszystkich funkcji gwarancyjnych, które mamy zapewnione w konstytucji 3 prawa do obrony domniemanie jest dla nas ważna mamy pewne wartości na niej i zdołaliśmy polskiej konstytucji, że 1 częścią to jest oczywiście kwestia działania na rzecz bezpieczeństwa państwa społeczeństwa walka o to, żeby było ich uczciwie, ale na drugiej salce tej walki leży jednostkowe prawo do LM uczciwego procesu dba się do obrony i rzetelnie niekoniecznie trzeba poświęcać wszystko z tej drugiej salki na rzecz tego pierwszego na tak skuteczność się, że ów wymiar sprawiedliwości oczywiście jest bardzo ważną wartością, ale rano domniemanie niewinności należy do fundamentów takich fundamentów oraz praw człowieka i bez zachowania tej zasady no trudno mówić o uczciwym rzetelnym procesie, tym bardziej że taka prokurator i służby USA w państwie polskim mają olbrzymią przewagę nad drugą stroną w procesie karnym czy nad obrońcą i osobno oskarżono także i tak już obecnie mamy, ale taki taki brak równowagi pomiędzy stronami tak wiele stan jest potężne państwo ze służbami zez Orkan oskarżyciela, a z drugiej strony jest jednak aż człowiek może ktoś taki człowiek, który dopuścił się przestępstwa tego nie wiemy, ale jednak człowiek, który nie ma tego całego aparatu, którym dysponuje państwo jego służbę w Matarni 8 proc no właśnie teraz jeszcze tylko powiedzmy krótko jak to działa w praktyce, bo to jest jest cały ten co do narzędzi z medalem zapisane w kodeksie postępowania karnego, który to przepisy chce zmieniać Zbigniew Ziobro w PIT jak działało działa do tej pory nie wie na czym polega ta to tajemnica zawodowa żenada, że coś puka prokurator na szkodę dziennikarza gazety wyborczej albo do prawnika i usiłuje zdobyć jakieś informacje, a ten odmawia on bowiem na przykładzie własnych planów miała okazję być przesłuchiwana na okoliczność jako związane z postępowaniem dyscyplinarnym 1 z prokuratorów i w tym zakresie stosuje się też odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego i w tym zakresie odmówiła składania jakichkolwiek zeznań, powołując się też na tajemnice dziennikarską wszelkich informacji, które uzyskałam od osoby, z którą rozmawiam w tym wypadku prokuratora w mojej ocenie absolutnie nie mogą zostać publicznie z dnia ujawnione bez jasno pani miała informacje, których nie opisała w Gazecie, ale prokuratura podejrzewała czy też wiedziała pani nie posiadam, ale on również są objęte tajemnicą znaczy nie tylko informator nie tylko dane o informatorze, ale również treść, w której szereg różnych formacji, które przekazuje informator czy rozmówca w trakcie np. wywiadu w trakcie jakiegoś spotkania to te wszystkie informacje, które w, które nie tylko świadczą jego tożsamości, ale też są związane z jego relacjami środowiskowymi te wszystkie informacje są objęte tajemnicą zawodową i w el, gdyby to przesłuchanie odbywało się na naukę ona w procesie w śledztwie takim typowym na to dzisiaj mielibyśmy taką sytuację, że prokurator mógłby on mógł w takiej sytuacji na no właśnie wystąpić z takim wnioskiem o uchylenie tajemnicy LG jest teraz on do sądu i decyzje w tych w tym zakresie podejmowałby sąd leczyli Sąd Rejonowy, czyli jest ścieżka to ważne, żeby w tej części rozmowy dopadło jest ścieżka, który może użyć prokurator, żeby zwolnić dziennikarza z tajemnicy zawodowej i wtedy dziennikarz musi odpowiadać napytania tak musi być to zazwyczaj decyduje o tym, Sąd I instancji Sąd Rejonowy, a później zażalenie można złożyć do Sądu Okręgowego, ale oczywiście decyduje cel całą władzę nad tym ma sąd do 00 wiemy, jaki pomysł ma na to Zbigniew Ziobro i jego resort i czy w ogóle ten pomysł ma, bo 1 z zarzutów rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości do naszego gościa Ewa Ivanova i błoto, że to jest mogli wszystko nieprawda i żadnych zmian w pewnym zakresie nie będzie czy będą nie będą rozstrzygniemy w drugiej części kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie za nos czy U2 cały czas Ewa Ivanova dziennikarka gazety wyborczej, która była przemoc rzeczywiście można być w ZUS stworzyć taki instruktaż dla nas wszystkich dotyczący tego czym jest tajemnica zawodowa w Polsce, jaki obejmuje zawody w lekarzy doradców podatkowych adwokatów i dziennikarzy też, ale wszystko to, dlatego że pojawił się pomysł w resorcie sprawiedliwości, żeby zmienić dotychczasową praktykę dotychczas było także lekarz dziennikarz adwokat mu korzystali z tej tajemnicy Adwokackiej wręczy dziś zawodowej czy wręcz byli zobowiązani do tajemnicy zawodowej ich zdjąć z nich ten ciężar mógł tylko sąd w ministerstwo ma nowy pomysł 3 dni temu opisał dziennik Gazeta prawna dzisiaj Gazeta wyborcza również podniosła larum, że to groźna groźny pomysł i może od razu zacytujemy mini rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości redaktor Iwanowa w dzisiejszym artykule w Gazecie wyborczej mija się sprawdzą wielokrotnie informowaliśmy, że nie będzie żadnych zmian dotyczących tajemnicy dziennikarskiej jeśli chodzi o adwokatów lekarzy jesteśmy na etapie wewnętrznych analiz oceniania są nic wspólnego co są wewnętrzne analizy ministerstwa nie ma żadnej decyzji w tej sprawie no, więc w, jaki sposób pani się miast prawdą i inni jak się odniesie do tych zarzutów rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości i patrzeć śmieje się sprawdzą boja opisuje pan masę projektów oraz, którego posiadaniu jest cel redakcjami, które udało się uzyskać moim obowiązkiem jest informowanie alarmowanie opinii publicznej o tym, a na jakim etapie są prace w ministerstwie nie sprawiedliwości nie ulega wątpliwości, że ten projekt rymami spektakl autentycznym przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości jest datowany na 12 września, czyli pochodzi z niespełna 2 tygodni przed przed obecnym nasz dzisiejszy dzień, a on jest projekt ministerstwa ani poselskich ostatnie takie coś w Brukseli cieszmy się to posłowie pracują nad zmianami w kodeksach, ale i coś w tym projekcie, jaki jest pomysł, żeby coś zmieniło czy rzeczywiście dziennikarze są też tam ujęć tak w 1 to jest 1 na przepis art. 10081180 § 2 maja mówi o tym, kiedy, w jakich okolicznościach góry uchylane jest tajemnica czy tajemnice i tutaj są wymieniane tajemnica dziennikarska tajemnica Adwokacka tajemnica radców prawnych notariuszy doradców podatkowych lekarzy lekarzy i mówi Ela wyraz tej wersji zaproponowanej przez ministerstwo czy opracowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, że ta decyzja o uchyleniu tej tajemnicy znajdzie się w rękach prokuratora na etapie śledztwa oczywiście tego będzie przysługiwała zażalenie do sądu ale, ale biorąc pod uwagę całość tego projektu obecne regulacje taka decyzja prokuratora byłaby wykonalna i skuteczna z chwilą ogłoszenia, czyli mimo zażalenia to czyni tak raczyli można sobie wyobrazić taką sytuację, że podczas przesłuchania jakiegoś świadka, który wszedł z adwokatem ze swoim, ale obrońcom albo podczas przesłuchania dziennikarza prokurator zadaje pytanie, które dotyczy PN tajemnice FT TR adwokat czy dziennikarz czuje się u nas realizuje w kolejności osoba, która zeznaje powołuje się na to, że odmawia składania zeznań w tym momencie pan prokurator zadaje pytania adwokatowi adwokat powołuje się na tajemnicę adwokacką albo ewentualnie dziennikarz powołuje się na tajemnicę dziennikarską, kiedy pan prokurator wyjmuje z szuflady postanowienie o tragedii mówi o tym, że raz w tym momencie uchyla tajemnice adwokacką bądź też dziennikarzy takie postanowienie jest natychmiast wykonana jest ono w tym projekcie z stwierdzone jasno, kto to bowiem, że prokuratura ale kto konkretnie w prokuraturze w rzeczy ten sam prokurator sam sobie może podpisać takie takie za takie od taką nie jest wykluczone tak mogę sobie wyobrazić skrajnej sytuacji, że może mieć miejsce taka sytuacja, że jednocześnie osoba, która zeznaje wraz ze swoim obrońcą to właśnie może zostać taki sposób potraktowana no dobrze i teraz tak w EMA mamy ten papier prokuratora, że zdejmuje się tajemnicą zawodową w związku z tym jak rozumiem adwokat dziennikarz jest zobowiązany odpowiedź na pytanie, ale chciałby złożyć zażalenie, a pani mówi, ale to jest natychmiastowo wykonalne to ta decyzja prokuratury to odpowiedź, a potem już zażalenie przecież to idiotyczne gdzieś tutaj do nich nie ogranicza tajemnice dna jeśli odpowiadamy napytania innym zachowa się tak jak życzy sobie taką, a prokurator na to nie da szansę na dokonanie tej kontroli, a przez niezawisłe samce i tak naprawdę w tej sytuacji dziennikarz i adwokat 3 Tarnów właściwie powinien posunąć się do takiego obywatelskiego nieposłuszeństwa oszczerstwa jeśli nie odpowie to złamie przepisy proponowane przez resort, a jeśli odpowie to z kolei za chwilę może okazać, że decyzja prokuratora była nielegalna sąd ją uchylić, ale tematem ta osoba już były tajemnice ujawniła taki narusza w ten sposób też tajemnica tak, bo tajemnica dziennikarska jest także obowiązkiem powinnością spoczywającym na nasz dziennikarz, więc jeśli się okaże żona jest ta decyzja prokuratora nie niesłuszna tak nie służy dobru wymiaru sprawiedliwości tak te przesłanki, na których opiera się prokurator były też nieprawdziwe na to w sytuacji, kiedy ta tajemnica zostanie ujawniona nota zostanie mówi o ujawnione na podstawie artefakty niezgodnego z prawem działania prokuratora, ale nie mam też dla państwa dobrych wiadomości było mimo tego, że n p . sąd może taką decyzję prokuratora uznać za niesłuszną to takie zeznania jeśli za znalazł się w protokole ENA potem będą mogły stanowić dowód w procesie karnym, dlatego że mamy też raz za sprawą ministra Zbigniewa Ziobro i ludzi pracujących w Ministerstwie Sprawiedliwości no właśnie wprowadzono w PiS wprowadzono zasadę no właśnie związaną z owocami zatrutego drzewa, czyli w UE, czyli taką możliwość wprowadzania do procesów wolę dowodów, które zostały zdobyte z naruszeniem przepisów prawa nielegalnie zdobyte dowody stary stają się loga legalnym dowodem w sprawie dobrze się z § 222 do kwadratu w PRL, czyli tak rzeźni zarzuca pani, że już dziennikarzy tajnych ten wspaniały projekt nie będzie obowiązywał, ale wewnętrzne analizy w resorcie wciąż trwają, choć adwokatów lekarzy z chciałabym poznać o skutkach, bo przejrzałam dane w i wygląda na to, że jest sporo uchylenie tajemnicy Adwokackiej radcowskiej prześledziła to Helsińska Fundacja praw człowieka sądy wprawdzie częściowo oni odrzucają takie wnioski, ale też np. 2017 roku, a prawomocnie staje mi zwolniono 16 adwokatów 30 radców ani prawomocnie 70111 no nie wiemy ilu z nich aż już nie odwoływało, więc i gani takie sprawy się pojawiają, jakie mogą być skutki, gdyby te przepisy weszły w życie już dziś jest to problem, bo niestety z Sądem I instancji, ale często jednak nie uchylają tajemnicy dopiero sądy II instancji mają inne zdanie przeciwne, ale skutek w skutek nie dotknie Burns wprost, że dziennikarze skutek dotknie przede wszystkim właśnie informatorów na dotknie klientów adwokatów i dotknie ludzi, którzy przychodzą do lekarza z różnymi problemami, bo ci ludzie będą mieć obawy to znaczy ja sobie mogę wyobrazić, że te po prostu informatory, które chciały przekazać istotne informacje na temat patologii nieprawidłowości, które się w dziejach n p . w prokuraturze nie przyjdzie do mnie jako dziennikarza robot będzie wiedział, że jako dziennikarz mogę być poddawana tego typu złóż w okresach, gdy w tę pułapkę tak było do § 22 i działa oczywiście EHF wiem o tym, że nawet gdybym miała być ukarana grzywną czy też karą aresztu do tajemnicy dziennikarskiej nieujawnienie inie przekaże tego typu informacji, ale ten efekt mrożący w stosunku do potencjalnych informatorów już będzie następował taki człowiek, zanim wykona telefon, a do dziennikarza, zanim napisze do niego Melissa zastanowi się dwukrotnie trzykrotnie na tym się czy przekazać tego typu informacje to w nową nie będzie miał pewności czy raczej jakiś dziennikarz jednak nie ulegnie tej wielkiej presji, a tutaj jest akurat się wraca się na chwilę do adwokatów to no i okazuje się, że w gminnym samorząd adwokacki nie stoi w sporze w ogóle wobec i oby obowiązujących obecnie przepisów, dlatego że te przepisy o tajemnicy zawodowej mówił on no zdjęciu tajemnicy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości i samorząd adwokacki spiera się z tą przesłanką, twierdząc że rano innym jest ona nieprawidłowa Żyda ni in, że jest źle sformułowana i że w afekcie, gdy adwokat w LM, ale tak czy siak powinien móc odmówić ujawnienia tajemnicy, powołując się już nie na kodeks postępowania karnego wykonał ustawy o w zawodzie adwokata w co i co pani na to czy rzeczywiście można w ten sposób wybrnąć odmówić klną szczerze mnie żaden rozsądny adwokat realnie ujawni tajemnicy Adwokackiej, a zwłaszcza tajemnice obrończej po ludu tak naprawdę to by oznaczało dla niego też, że śmierć zawodową ta ta relacja z klientem opiera się na zaufaniu bez pestek nie ma nie ma możliwości obronienia, a co z rodzinką Klich uważa, że adwokatom jeździ tutaj w skrajnych w skrajnych przypadkach taka osoba musi się liczyć z nałożeniem grzywny dyscyplinującej ewentualnie nawet nawet aresztu tak takie nieposłuszeństwo ze strony adwokata czy dziennikarza może się tak skończyć w całym mieście powiedziała ani 1 kwestii to UR w pana pan minister Ka my rzeczywiście pani minister Zbigniew Ziobro zdementował te informacje są to co dziennikarze tak i na konferencji prasowej po niej z dnia w czwartek House czwartek w Polskim radio, a w grę podczas podczas wywiadu poinformował, że tutaj te zakusy dotyczące dziennikarza w ogóle nie będą miały miejsca natomiast w witrynie zdementował tego, że to te zmiany obejmują toczą się zmiany są to co do adwokatów i pozostałych zawodów i UE i mam też taką, a taki wynik od Sparty wrażenie, że co innego co noc nie wie prawica co czyni lewica tak, bo pan minister wiceminister Marcin Warchoł we wtorek, że w Dzienniku Gazecie prawnej PE zachwala ten pomysł władz mówi o tym, żarliwie sobie pozwala zacytować garaże mówi o tym, że to przyspieszy postępowania ataki takie rosły o takie rozwiązanie przyspieszy postępowanie zmniejsza obciążenie sądów, a jednocześnie zachowa pełne gwarancje zarówno dla stron, jaki depozytariusza tajemnicy mówi dalej o tym, że prokurator, że ta nie będzie takiej taki groźny, bo prokurator przecież jest rzecznikiem interesu publicznego, ale ten el wiceminister Warchoł zapomina dodać, że obecnie prokurator jest podwładnym Zbigniewa Ziobro, czyli polityka i Zbigniew Ziobro jako polityk może wydać prokuratorowi polecenie co do treści czynności procesowej wynika to nowość, gdyż wynika z no ze zmiany wprowadzone w ustawie o prokuraturze, że można szczęście wyraźnie sterować prokuraturą i zgodnie z prawem, ale no dobrze, ale nie zaciekawiły mnie rozśmieszyło trochę, że Zbigniew Ziobro tak Les zabezpiecza lżenie dziennikarzy nie dotknie wygląda na to, że bardziej się boją pili tam w resorcie dziennikarzy niż prokury niż adwokatury n p . czy lekarzy nie chce się na razie tej grupy zawodowej tak jakby rzeczywiście wydano to, że dziennikarze tam z tajemnicą adwokacką nie będą się aż tak przejmować, ale ktoś wchodzi w ich własne buty i tutaj próbuje nam zmieniać warunki pracy do to można się tej grupy zawodowej mocno narazić to może dochodzić innych cieszy zarówno te zmiany budzą wielki sprzeci w wśród dziennikarzy, zwłaszcza wśród dziennikarzy politycznych, ale też dziennikarze oczywiście śledczy w UE, ale nic tylko co do tego, że ten pomysł dotyczy tajemnicy dziennikarskiej mnie oburza jako dziennikarza również to, że dotyczy to tajemnica innych tak, czyli tajemnice Adwokackiej radcowskiej tajemnicy notarialnej tak tego typu informacje prokurator powinien pozyskiwać winny sposób tak dysponując tym całym olbrzymim aparatem, który ma w dyspozycji w to co jest ciekawe jest ciekawe, kto zawsze można żyć, w których nawet tak tak stary instrument, jakim jest tajemnica zawodowa może ulec wzruszeniu im po prostu dumny z kompletnej zmianie zmienia się świat, w którym żyjemy obym pobrano też wszystko zaczyna się opierać wyłącznie na sile charakteru i to jest bardzo niepokojący, bo nie powinno tak być, że sędziowie w zależnie od swojego swego moralnej kręgosłupa są w stanie pozostać niezawiśli, a dziennikarze wyłącznie w uporze i absolutnej zgodności z samym sobą, broniąc się będą przed prokuratorem prokuratury np. tak nie powinno to wyglądać po to mamy prawo, żeby zdejmować ten ciężar z tych zawodów zaufania publicznego Ewa Ivanova z gazety wyborczej była państwem moim gościem bardzo dziękuję za spotka Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA