REKLAMA

Jeśli premier Morawiecki podaje jakąś liczbę, to można być niemal pewnym, że jest ona nieprawdziwa?

Wybory w TOKu
Data emisji:
2018-09-30 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
51:18 min.
Udostępnij:

Sąd Apelacyjny zobowiązał premiera Morawieckiego do sprostowania wypowiedzi dotyczącej budowy dróg i mostów za czasów PO-PSL. Sprawę komentowali w TOK FM politycy w programie „Wybory w TOKu”. - Pan premier skłamał i sąd zobowiązał go do przeprosin. Używanie w tej sytuacji syntezatora mowy jest pokazaniem braku klasy! - stwierdził Jakub Stefaniak z PSL.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Dominika Wielowieyska witam państwa i zapraszam na program Wybory w TOK-u, a w studiu Joanna Mucha Platformy Obywatelskiej, prof. Karol Karski Prawo i Sprawiedliwość, Krzysztof Mieszkowski Nowoczesna, Paweł Grabowski Klub Kukiz'15 i mam nadzieję, że dotrze do nas zaraz Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a ja chciałbym prosić państwa o komentarz do ostatniej decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wstrzymał rewolucję kadrową w Sądzie Najwyższym, można to tak określić ogólnie i o ocenę skutków tych decyzji chciałbym zapytać w pierwszej kolejności pana posła Pawła Grabowskiego.  Rozwiń »
Bardzo dziękuję pani redaktor. Szanowni państwo ją akurat przed sobą postanowienie NSA, który nie jest napisane obok duszę mówi na temat tych postanowień, ale późno źródła w postanowieniu napisane postanawia wstrzymać wykonanie uchwały KRS w zaskarżonej części i teraz co to oznacza to oznacza, że w odniesieniu do osoby, które się odwołała od decyzji KRS zostaje wstrzymana uchwała uchwała KRS i teraz jachtowej postanowił przedstawić możliwie najbardziej najłatwiej złożyć wymagane zrozumieć powodów, by zostać sędzią Sądu Najwyższego przechodzi procedurę rekrutacyjną tak mówiąc kolokwialnie w KRS w przypadku podjęcia negatywnej decyzji przez KRS co do takiego kandydata takiemu kandydatowi przysługuje uprawnienie do odwołania się do NSA i jeżeli NSA nie uwzględni tego odwołania to tu wówczas taki kandydat do przepada, czyli może jeszcze raz wnosić w następnym przy następnej rekrutacji dostaje takie podanie i brać udział w procesie rekrutacji w pro prowadzonym przez KRS natomiast w przypadku uwzględnienia odwołania takiego kandydata wówczas taka osoba zostaje przedstawiona jako pierwsza w kolejce panu prezydentowi, który podejmie decyzję taką chce powołać skład Sądu Najwyższego czy też nie natomiast tym wypadku doszło do zabezpieczenia polegającego na tym, że to w mojej ocenie to wychodzi na to, że NSA nie jest pewny co do tego kandydata człony dobroć jest dobry, ponieważ NSA, rozpatrując odwołanie, jeżeli uzna, że kandydat jednak jest dobrym kandydatem to uwzględnia to odwołanie i po prostu taki kandydat, choć tak jak powiedziałem jako pierwszy w kolejce do obsadzania dalej kolejny wakatów w Sądzie Najwyższym stopniu najwyższym wielu sędziów pracuje tak naprawdę co jakiś czas rekrutacji się odbywa natomiast w mojej ocenie patrząc się na treść postanowienia jest nieprawdą to, że została zablokowana w jaki sposób, by generalnie ta próba obsadzenia sędziów Sądu Najwyższego, ponieważ zyska zauważa, że z postanowień zaskarżonej części artykułu uchwały tutaj zostaję wraz z zostaje zawieszona już to jest postanowienie o zabezpieczeniu to nie jest postanowienie kończące postępowanie tylko, odwołując się walnie o zabezpieczenie w pani wojewoda uznał, że zabezpieczenie, dlatego że brawa i sprawiedliwość wprowadziło rozumiem prawie taką regulację, że tak naprawdę no to żadne odwoływanie wstrzymuje całe samego procesu jest powoływany jest rozsądne żadnych działań zostało zrobione pani redaktor zgoda Luis nie chciał, żeby blokować tej procedury chciał bardzo szybko obsadzić sam, ponieważ oba jej nie ma takiej procedury możliwości zablokowania procesu sąd może nie odniósł się z rekrutacją jednak takiego procesu powoływania nowych sędziów Sądu Najwyższego zgodnie z tymi przepisami, które dzisiaj zgodnie z tymi przepisami, które dzisiaj mamy natomiast w odniesieniu do tych pojedynczych sędziów, którzy się odwołali i wobec, których zostało uwzględnione wniosek o zabezpieczenie to tak naprawdę to się odnosić tylko wyłącznie do tych osób, które taki wniosek złożony uważa pan, że przypisuje się tym decyzjom zbyt duże znaczenie, bo nie dojdzie w niedzielę o SLD i choć kwestią znaczenia tu sytuacja jest taka, że NSA o możliwość albo uwzględnić odwołanie takie z ogniem, by ją z panią redaktor ubiegał się, jakie stanowisko panie lato, by to stanowisko, że została zaaprobowana, żeby zostać przedstawiona do pana prezydenta, że pani powołana przed sąd sędziego Sądu Najwyższego, a w moim przypadku, by KRS wydał orzeczenie, że żołnierze się nie nadaje to wówczas się odwołuje do NSA i NSA, jeżeli uwzględni moje odwołanie, które zostaje przedstawiony pierwszy w kolejce, czyli pani zostaje jako osoba inny aprobowane przez KRS pani zostaje przedstawiona panu prezydentowi do powołania do Sądu Najwyższego, a to jest autonomiczna decyzja pana prezydenta czy powoła czy nie natomiast gdyby NSA w moim przypadku uwzględniono odwołanie do studia wchodzenia to pierwszy w kolejce, pomijając to musimy konieczność jeszcze raz przejścia procedury przed KRS natomiast gdyby sąd nie uwzględniono jego odwołaniem musi jeszcze rok okresu niż ich kończąc atuty w tym wypadku mamy do czynienia tylko włącznie z postanowieniem o zabezpieczeniu to nie jest postanowienie kończące mecz to, że postępowanie i to jest postanowienie dotyczące tylko tej 1 osoby czy do kilku tych osób, które się, które złożyły wniosek o umowę o zabezpieczenie w ten sposób Joanna Mucha jak pani ocenia tę decyzję tłumaczył problem polega na tym z tym wszystkim, o czym powiedział pan poseł przed chwilą ziemne pan poseł próbuje zachowywać się w nienormalnej sytuacji tak jak gdyby to była sytuacja normalna, bo przypomnijmy że, gdyby nie to, że Trybunał karny Konstytucyjny został przejęty tą ustawą o krajowej radzie sądownictwa nie zostałoby nigdy przyjęte w naszym porządku prawnym Bones po prostu niezgodna z polską konstytucją w związku z tym krajowa rada sądownictwa nie została obsadzona tymi osobami, które którymi została obsadzona i w związku z tym mają te przesłuchania, które miały miejsce i próba obsadzenia Sądu Najwyższego również się nie udało, więc to nie jest sytuacja, w której moglibyśmy powoływać się na normalne normalny stan prawny w normalny sposób, jakby inne rozstrzygać to w jaki sposób ta sytuacja się wygląda nawet państwo na swojej stronie opublikował się ostatnio pewną pracę protokoły w fragmenty z protokołów przesłuchań muszę powiedzieć, że BND do Sądu Najwyższego także z uważną grę wierzę, że z rolnictwem, a zresztą wnioskowało oto one o ujawnienie ich Borys Budka UJ proces wnioskował też o to, żeby do czasu, kiedy się nam członkowie KRS Słupsk będą mieli szansę zapoznać z tymi protokołami, żeby do tego do tego czasu od 2 odroczyć głosowanie to też nie, a nie zostało zaakceptowane nalotu tak jest naprawdę były 3 tylko króciutkie druciki jestem taką czarną owcą środowisku miałem 3 sprawy dyscyplinarnej wszystkie były na moją niekorzyść w każdej dziedzinie moja wiedza jest wyróżniająca Tomasz Koźmiński, a mam 1 publikację, którą opublikowano jest wojskowym przeglądzie krótszy ustawowy, a trzeci jest najbardziej smakowite moim zdaniem powzięły wiadomość, że zostałem wyznaczony przez ministra sprawiedliwości do pełnienia funkcji sędziego sądu dyscyplinarnego i wtedy sobie pomyślałem czemu nie liczyłbym to są naprawdę są do tonie są pewnie nawet najbardziej wstrząsające cytaty, ale mamy do czynienia z wstrząsy o domy zostały pozytywnie zarekomendowany również z zamiarem było to chyba chyba jeszcze się na trwa Ateny ten proces jeszcze pytani są to w jaki sposób zachowa się z dnia prezydent dumy znowu dzisiaj sprawa jest jasna w tym przypadku w przypadku tego zawieszenia jeśli prezydent powoła na 3 kandydatów do osób z Najwyższego to po prostu złamie prawo do tego w sposób absolutnie ordynarny należy to nie zmienia faktu, że naprawdę próbujemy absolutnie nienormalną sytuację i próby zawłaszczenia po prostu umowa na rzecz partii rządzącej Sądu Najwyższego traktować kategoriami normalnego zwykłego systemu, a i porządku prawnego to to co się nam po prostu nie uda w kaukaskiej pan ocenia decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego, nawiązując do słów pani poseł można powiedzieć, że widać jak zagmatwana sytuacja powstała w wyniku działań Platformy Obywatelskiej, która widziała w Brazylii, a poznańską u nas Trybunał Konstytucyjny teraz mozolnie najwyżej i zmiany w tej sprawie prowadzą uprawy sprawiły, że nie dlatego już dostało niewygodne tematy w 2 natomiast jeśli już mówimy o genezie tezom nie tej sytuacji to dochodzimy tutaj do innych te poprawki zgłoszonej przez posła Platformy Obywatelskiej posła Kropiwnickiego i obsadzenia zaoszczędzenia oraz sędziów Trybunału sędzia najwyżej zająć Trybunał Konstytucyjny pod prezydencją sędziego tak wielkimi uznał za wszystko, by żywioł znów pracowali w przytoczonym wyżej w wydziale zarządzania drogą co Platforma, ale trwają już zażalenie w Trybunale Konstytucyjnym było 3, czyli mówiąc nie była absolutnie jednoznaczne to, że wzięto poprawkę Kropiwnickiego była nie do przyjęcia natomiast Platforma różni się odpisu tym, żebyśmy się zastosowali do tego orzeczenia Trybunał uznał winę zwołali wczoraj rozstali się boją naprawdę całe szczęście nie została przyjęta przez Senat analizy zależne w obozach w piwnicach zaś składa, że interesują nas godnie, ale określają ich rodzin bada jej nogi osądzie najwyższym ja bardzo proszę rzeź mówi w tej chwili osądzie najwyższym i decyzja naczelnego sądu administracyjne jedno zdanie o tym, że rząd mamy wielu przestrzeniach piwnic, lecz o w BM poseł Kropiwnicki chciał, aby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie musieli posiadać wyższego wykształcenia prawniczego i taka poprawka stał przyjęty dopiero na etapie Senatu odrzucona w branży TSL wracając do Naczelnego Sądu Administracyjnego w rzeczywiście mamy tutaj do czynienia ze skomplikowaną sytuacją mamy do czynienia z sądem kasacyjnym, który nie jest władny zarządzić np. w tych sprawach, a powstania wykreowania i decyzji czy naprawdę kreowania wniosku do prezydenta on jest tylko w stanie uchylić istniejące decyzje mamy do czynienia z sytuacją, w której doszło do zabezpieczenia polegającego na wstrzymaniu wykonania części uchwały w tym zaskarżonym zakresie czy słusznie pan poseł, mówi że naczelny sąd w miesiącu jest związany także z zakresem skargi od niej, która jest do niego złożona jeśli zgłasza się konkretna osoba co w tym zakresie Naczelny Sąd Administracyjny proceduje nie może rozszerzyć tego dobrze, ale teraz pytanie zasługujące pani posłanka Krystyna Pawłowicz, która zasiada w krajowej radzie sądownictwa oświadczyła, że w zasadzie NSA nie ma prawa w ogóle ingerować w ten proces i wynikał z wypowiedzi, że nie należy się zastosować do decyzji NSA czy pan uważa tak samo pani profesorze widzi prezydent powinien dostosować się do tych decyzji NSA czy musimy wiedzieć, jakie decyzje już zapadły jak i jaka jest jest droga wiemy, że ma przed został powołany już pełny skład Izby dyscyplinarnej w tym zakresie w jakim wnioskował wnioskowała krajowa rada sądownictwa uwzględnił to prezydent, więc mamy do czynienia z powołaniem sędziów Sądu Najwyższego 1 z izb no to co się stało i tego już nikt nie kwestionuje zresztą rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Laskowski także z stwierdził, że nie ma żadnych podsta w do kwestionowania skuteczności tych nominacji do Izby dyscyplinarnej tutaj mamy do czynienia z odwołaniami, które dotyczyły osób, które ubiegały się stanowiska w izbie cywilnej w izbie kontroli nadzwyczajnej wcześniej w izbie karnej i innych zastosować decyzję NSA czy nie, bo pani posłanka po powodzi, mówi że nie pytam pana zdaniem Banco ciasta na okrągłej ucieka od odpowiedzi chodzi tu ciekawe pytanie prawne i to ono wymaga głębokiej analizy jawił się przychylał do stanowiska, które pana posła, że jej policealnym odczytaniu literalnym odczytaniu treści tych postanowień wynika, że nastąpiło zawieszenie wykonania tych uchwał w części dotyczącej tych konkretnych kandydatów czy posłanka Pawłowicz ma rację czy nie panie pośle, znaczy to trzeba by spojrzeć jednak na to co one powiedziały nie da się do pani posłanki powoli, choć to nie jest tak najistotniejsze w tylnych rolę powinien respektować decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż należy spojrzeć na tę decyzję co one na te postanowienia co one faktycznie oznaczają w takim zakresie w jakim są wiążące dla prezydenta do innych kolarzy nie ma nas, że czas z wyroku NSA wybrać jakiś kawałek drogi zastosować areszt nie boję nie rozumie wrażliwym momencie wyroki muszą być wykonywane w całości natomiast tereny i dostarczył orzeczenie nawet cienia taniec wyrok prawda to nie kończy pojemnika czy są jako postanowienia te fragmenty orzeczenia muszą być wykonywane w całości natomiast Pawłowicz nie ma natomiast należy zobaczyć, czego dotyczy konkretnie to orzeczenie i tutaj z TOK rozumowania pana pana posła jest bardzo niewłaściwe to postanowienie dotyczy tylko i wyłącznie tych konkretnych osób, bo mamy taki tryb tam, że to, że te osoby w normalnej sytuacji, gdyby nie złożyły odwołania do Sądu Najwyższego z Gdyni zaskarżyły decyzję do Sądu Najwyższego wówczas mogłyby nawet po uwzględnieniu ich racji ubiegać się o stanowiska sędziowskie w ramach następnego konkursu to jest to możliwe przypomnijmy, że MON może nawet dojść do sytuacji, kiedy krajowa rada sądownictwa wyśle więcej wniosków mniejszy jest miejsc do obsadzenia na czas mamy tak do czynienia z tym w tej chwili w izbie cywilnej jesteście wnioski skierowane przez poprzednią krajową radę sądownictwa są także przez krajową radę sądownictwa w nowym składzie, więc tutaj skomplikowane zagadnienie prawne i jej po prostu wymagana dogłębnej analizy natomiast wydaje się, że tutaj stanowisko zaprezentowane przez pana posła słuszne przysługujące w pani poseł tylko 1 rzecz powiedzieć, by tak powiedziała pogardliwie o publikacjach w pewnym czasopiśmie, które pani nazwała wojskowym przeglądem chętnych cena wojny wojskowy przegląd prawniczy jest 1 z renomowanych polskich czasopism prawniczych punktowanych czasopism wydawanych przez prokuraturę Rejonową zajmującą się gromadnie ograła czarnych oczach międzynarodowej nasz region zielony symbol wroga żelazny krzyż mierzy 1 obligacje wzrost winna ona milionową u pana posła Karskiego zawsze można liczyć, jeżeli coś się nim proszę bardzo, jeżeli coś z tego nasi słuchacze mogli wyciągnąć myślę, że jakiś kompletny mętlik i zapętlenia tej problematyki, które sprosta Naczelny Sąd Administracyjny w basenie recenzją nie zrozumiałem pana bardzo docenia, dlatego że pan Dudy wprowadza po prostu takie kryteria myślenia i rozmowy, które są absolutnie zaprzeczeniem sensownej debaty próby zdefiniowania tego problemu, z którym mamy dzisiaj do czynienia chce zacząć od tego że, że polscy sędziowie wykazują się niezwykłą niezłomność to jest ten ten stan zawodowy tak grupa zawodowa to środowisko, które dzisiaj z determinacją były w dużej części broni polskiej demokracji ustroju sądownictwa, który jak wiadomo jest fundamentem naszego bytu demokratycznego i w Polsce i w unii Europejskiej to jest niezwykle ważne i z myślący w taki sposób były Naczelny Sąd Administracyjny podjął decyzję moim zdaniem najbardziej słuszną nie jestem prawnikiem, więc nie będę wchodził finezyjne roztrząsania natomiast decyzja mniej komentarzy to co opowiada pani posłanka Pawłowicz mają charakter nie prawniczy tylko polityczne tuzy nie ma żadnych wątpliwości, że prawo sprawiedliwość doprowadzi do zawłaszczenia sądów i robić wszelkimi możliwymi sposobami natomiast mamy dzisiaj do czynienia z fenomenalną postawą społeczną i myślę przede wszystkim etyczną polskiej klasy sędziów i sędzin w związku z tym czasem mocno wy pamiętacie to podkreślać natomiast proszę panie panie pośle, nie nie zaplątać się tej problematyki, bo dzisiaj tak naprawdę musimy to wszystko wyprostować mam nadzieję, że Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej to niebawem rozstrzygnie będzie mieć za sobą te niepotrzebne debaty, które dzisiaj tak naprawdę jak pan tutaj to formułuje, usiłując coś nam pod dywan scalić Otóż nie Otóż my musimy mieć jasność w myśleniu o polskim sądownictwie o polskiej praworządności Jakub Stefaniak dzień dobry przepraszam za spóźnienie w skutki maratonu Warszawskiego, ale jak zostanę prezydentem na pewno trudniej w elementy nie z gadżetami, tyle że z narzekali, że defilada dziś kolejny ma, ale niestety utrudnienia z całą natomiast upomnieć się na jak zmienić, żeby tych utrudnień nie było, żeby nie było tak dotkliwa będzie wasalem miliardowe zamówienia jest, więc na miejsce pogodzi ich kierowców, ale wracając do radnych z Rosji Ukrainy do zmiany nazwy tych Aleksandria na wydziale sądu celem jest wymiana opon o narkotyki MLB NHL panie pośle, Andzel, ale myślę o element mojego jak w owalnym dobrze to teraz ja może państwo zaskoczyły na początek zgodzę się z panem marszałkiem Terleckim, że faktycznie powiedział ostatnio nikt już z tego wszystkiego nic nie rozumie i to jest tyle względy nikogo to nie obchodzi ona, że mentalnej Zawoja muzyka z PSL poseł Jan Pilch zawsze twierdził, że te sztandary, a ja bym się tylko zgodnie z tą pierwszą część ciała, ale zgody jest tyle natomiast drodzy państwo ja nie jestem też prawnikiem mi nikt tutaj z nas pewnie wszystkich rozmów nie ja tak jak słucham opinii wybitnych prawników, którzy też mają problem z interpretacją tego wszystkiego to wiem jedno jako zwykły Kowalski, który nie studiował prawa, że zamiast reformy, która miała wesprzeć się wymiar sprawiedliwości jest totalny chaos koszmarek, ale legislacyjny, którego żniwa dzisiaj zbieram i teraz tak co możemy z tym wszystkim zrobić ja uważam, że dzisiaj mamy 2 drogi albo wspólnie, bo my akurat w przeciwieństwie do partii rządzącej nie jesteśmy politycznymi bandytami, więc dać szansę PiS-owi, żeby się twarzą z tego wycofać, a jeśli tej z tej szansy PiS nie skorzysta z nich to po prostu w przyszłości jak wygramy wybory dokładniej z tego wszystkiego rozliczyć natomiast problem funkcjonuje za chwilę rozleje się dalej, bo dzisiaj mamy tylko skutki ustawy kadrowej pan poseł Karski słusznie zauważył, że wszystko zaczęło się od Trybunału bo gdyby nie to, bo Platforma była w stanie zrobić krok do tyłu PiS tym się już nie Platformy, że tego kroku tu nie jest w stanie zrobić, mimo że wiedzą, że robią źle dobraną do le Mot jest oczywiście bez patrzenia przez pryzmat swoich politycznych słupków niedobra Polski dobra wymiaru sprawiedliwości ja jestem przeciwnikiem tego, żeby patologie w wymiarze sprawiedliwości jeśli takowa była były skrajne przypadki z 2 zwalczać jeszcze większą patologię, a dzisiaj się dzieje i teraz leży sobie wyobrazić co możemy zrobić możemy przeprowadzić ustawę rozesłano, którą proponowaliśmy przy okazji Trybunału i tego konfliktu, jeżeli byśmy do tego wrócili nacisnęli taki guzik reset jak w komputerze i wrócili do stanu sprzed wyborów sędziów dublerów do Trybunału to możemy usiąść do władz prawdziwej reformy, ale zrobić to wspólnie z poszanowaniem wszystkich pomysłów jak tylko powiem tak mamy dzisiaj sytuacja, gdzie w trybie wyborczym są procesy, bo ja odnoszę wrażenie, że ta cała ustawa i ten skok na wymiar sprawiedliwości ma służyć temu, żeby jeszcze jakiś prominentny działacz PiS-u obraził np. nie wiem Bogdana Wenty czy kogokolwiek, żeby później ten wyrok był inny ja uważam też, że jeśli podchodzimy do tego w sposób jedno patrząc przez pryzmat przeciętnego Kowalskiego za chwilę się okaże, że wszystkie koszty postępowania będą wyższe, bo przecież to zakładał pan minister Ziobro, który w grudniu przygotował rozporządzenie mówiące o zemstę na wycofał się na razie, a jakiś przejmą kadrowo wszystkie instytucje to co będą mogli zrobić wszystko i będziemy płacić za doręczenie wyroku nie 100 zł emocjonował się pan, że nic nie rozumie, a woda wylicza pan oskarżenia, że pana Jezusa i ja ja nie jestem prawnikiem powiedział proszę słuchać uważnie, a jeśli chodzi oskarżenia Tunisu żadne oskarżenie psów fakty z faktem, iż nie dyskutuje zieleni przygotował rozporządzenia podnoszącego koszty postępowania w przygotowało 7  000 000 zlotego pół miliarda więcej nie wierzę, że nie potrafimy się wycofać pewnych rozwiązań no no proszę pana jeśli widzimy jak zła decyzja jeśli media zrobiły zrobiły wielki szum to się wycofa liście tylko wycofali się na takiej zasadzie położyć na półkę i teraz czekacie co będzie dalej jak przyjmiecie te wszystkie instytucje obsadzi swoimi ludźmi takie zagrożenie złamania przez radę nigdy nie słonia prześladowca to jest wynik rozmów ludzie mają czerwone i znajomość PiS-u to z po części, jeżeli mamy do takiej wizy dla nowego, że przeciętny Kowalski będzie się zdarzało się na sali sądowej z działaczem PiS-u i będzie się bał tego proszę zobaczyć co robić, jaki będzie wyrok ten wyrok może być polityczne dziś są wyraźne sygnały opuszczone przez niektórych prominentnych działaczy PiS-u, żeby uważać tak, że różne metody, żeby się nie cofniemy no czemu temat z interesem ja uważam, że nie do pana, ale Grzegorz Schetyna do Alemao nie jest prorozwojowy więzi rodzinnych ja rozmawiam z panem jako człowiek, który to, że nie ma nadal ma też w 2 i zamierzenia te zamierzano zbudować właśnie wypowiada wojnę z wydzielonym na działanie wymierzone w Chełmie na różne formy w sprawie wymiaru sprawiedliwości nie żyje z Joanną zdawania geo Wild różnych diet jedno zdanie pan poseł Paweł Grabowski potem przejdziemy do wątku różnych sądów w trybie wyborczym państwo podkreślacie, że jesteście prawnikami jestem radcą prawnym i przez państwo po tak kontrowersyjny rację ma i pani poseł pani posłanka Mucha i pani posłanka Pawłowicz, bo aż przyjechał w tej sytuacji, że 1 ze studiów sześcioro i przykładowo wszyscy państwo, żeby byli byście aprobowanie przez KRS, a ja nie to ja, jeżeli się odwołał od decyzji KRS tu do NSA to ta uchwała NSA dotyczyłaby tylko mnie ani państwa to potężny decyzji jest kilka noży gazu do muzeów kin one dotyczą jego osoby, ale kilka osób zatrudnionych osób, które składał z recesji to również na temat tej pani profesor połowić w tym zakresie, że NSA nie może ingerować w postępowaniu przed KRS NSA może albo skasować tą ulgą to postanowienie uchwały w zakresie danej osoby albo ją podtrzymać, jeżeli jest negatywna na razie nie podjęło żadnych na stadionie MOS Żnin należą one nieruchomości, jeżeli chodzi o dzieło panią posłankę Muchę absolutnie zgoda, gdyby pan prezydent teraz powołał do składu Sądu Najwyższego osoby, która została negatywnie zaopiniowana przez KRS i do której nie zakończyło się postępowanie przed NSA absolutnie dokonałby złamanie prawa dlatego takich osób, które się odwołała nie może powołać i dziwi mnie prawdę mówiąc ostatnie zdanie dziwna para rąk osobom ci i dziwi mnie to, że osoba, która ubiega się łów wy pełnienie zaszczytnej funkcji sędziego najwyższy SN z Sądu Najwyższego wnosi o zawieszenie postępowania i nie chce jak najszybszego rozstrzygnięcia w tej sprawie nic ruch aut chodzi oczywiście o to, żeby poczekać na decyzje trudno oswoić bojaźni nigdzie indziej Unii właściwej Gazecie wyborczej czy też są tzw. sędziowie kamikadze, którzy takie określenie, ponieważ pan panie pośle, że pani Pawłowicz jednak podjęła decyzję polityczną ale, jaką właśnie, kwestionując nie będą dochodziły mnie z danego sądu administracyjnego, ale wiemy jak nikt nie respektując, jeżeli jest postanowienie o zabezpieczeniu to dotyczy tylko 1 osoby notarialnym o innych, chyba że w krajowej radzie sądownictwa powinien iść dalej prezentu nie należy powoływać krajowi nie AZS na rzecz Naczelny Sąd Administracyjny jednak Antonioni to, że ma nie zwracać uwagi po prostu ta sprawa ta decyzja NSA w żaden sposób nie dotyczy Ks Dziwisza ryżu oraz denerwują ich określenie do dializy powątpiewać w Kilonii równie jednoznacznej wprost pani poseł Pawłowicz uważa, że należy się stosować do tych decyzji tych organów, które są już obsadzone przez PiS jeśli ich organizm nieobsadzone przez PiS to nie należą się, że niezachowanie formy powziął wiedzę o tym jak działa na rzecz państwa o komentarz do decyzji Sądu Apelacyjnego, który nakazał premierowi Mateuszowi Morawieckiemu z prostowaniem nieprawdziwych informacji, które w MEN podał na wiecu wyborczym, a mianowicie pan premier twierdził, że Platforma zainwestowała w drogi lokalne 5 miliard zlote, w czym koalicja PO-PSL, czyli tyle ile PiS inwestuje w wyroku lub 1,5 tys informacja nieprawdziwa PiS do tej pory inwestował nie około 800  000 000 zlotych rocznie, więc nielegalna rozlewnia bezawaryjnie powiedział, że pani nie doczekała się tego pana atutem, który siedzi po mojej prawej stronie jest poze w w trybie wyborczym, a Nitras nienależna dywanowych wykonujemy żadnych de Espana i nie wyraża pan nie jest, że onegdaj w Chinach nie mylą nie wyszło o wydanie do pani Miller poseł Muchy pierwszy jest takie Grzegorz Schetyna w rozmowie z Onetem na dysk po decyzji Sądu I instancji, kiedy sąd oddalił ten poze w Platformy uważają, że mówienie, że nie ma dróg nie ma mostów to jest chwyt jedynie retoryczny Grzegorz Schetyna powiedział zapamiętam nazwiska tych sędziów Andrzej Stankiewicz, który prowadzi do rozmowy zareagował Dona podobnie tak jak ja bym zareagował, że to jest po prostu taka retoryka prawa i sprawiedliwości zastraszania sędziów i Grzegorz Schetyna, jakby próbował powinna być religią, której argumentacji rzeźbiarza na niej bony, wprowadzając w życie, a murem, bo klub Platformy to jest tylko na poziomie Renée Zellweger chciał zasadzić każdy atak na Grzegorza Schetynę do PIT artysta robi w praktyce ja mogę zaraz panu profesorowi podać konkretnych przykładach, ale pytanie tak czy Grzegorz Schetyna nie popełnił błędu, bo to jest powiedzenie czegoś takiego jak nam się nie podoba wyrok danego sądu no to my zapamiętamy nazwiska tych sędziów szczerze, mówiąc że nie słyszałam tej wypowiedzi, ale jeśli jego wypowiedź padła to my się nie podoba i uważam, że nie powinniśmy tego typu, a w ten sposób się wypowiadać się może to jest efekt jakiegoś zapędzali się nie podoba się ta wypowiedź, ale sprawa jest znacznie ważniejsza, bo to jest sprawa posługiwania się kłamstwem, a w kampanii wyborczej zwróćcie państwo uwagę że, gdyby nie to, że mamy tryb wyborczy, gdyby nie to, że mamy sądy, które są w stanie w ciągu 1 dnia wydać wyrok to wszystkie te sprawy byłyby inne toczyły się przez bardzo długie lata, bo prawdopodobnie w ogóle, by się nie toczyły opisują jak przypominam państwu nie uchylam na immunitetu, ale swoim posłom w związku z tym tego typu sprawy się po prostu nie mogą być najmniej, więc tylko wyłącznie tryb wyborczy daje nam szans na to, żeby z tymi kłamstwami się rozliczyć i teraz będzie dla mnie to jest realny, bo to nie jest tylko kwestia tych kłamst w, które ostatnio, o którym ostatnio są obalone w sądach zwrócił uwagę niedawno rozmawialiśmy o obrotach w kampanii wyborczej 2015 roku botów, czyli manipulacji mówiliśmy o na jakiś tam ma czas temu on spotach wpisów, w których była zawarta w inny przekaz podprogowe artysty absolutnie zakazane w reklamie w 2015 roku PiS próbował taką reklamę wypuścić do polskich mediów absolutnie zakazane wszystkimi kodeksami etycznymi w razie Grzegorza Schetyny jest tutaj nic nie było podprogowe albo tak PiS jest partią Tuska nie miał pan gospel z PiS jest parę partią, która de facto urosła na kłamstwie najpier w klub kłamstwie smoleńskim później drugim kłamstwie p t . na Polskę w ruinie i to wyspa to sporty, które jest, by osądzono cywilizacyjnie na tym, żeby kłamać, czyli zupełnie inaczej niż dziś w naszej cywilizacji którą, którą znamy i naszej cywilizacji, do której dążymy ja wciąż przybyły przypominam już maniakalnie wręcz o tym, że nasza cywilizacja, która powstała na 10 przykazaniach i ósmy przekazanie to jest nie mów fałszywego świadectwa, czyli nie kłam w PiS się zapisuje do takich obszarów jak Ameryka trampa jak Orbán Tramp jest uważany za osoby, która w meczu z setki wręcz tysiącach, bo już kłamstwu mu, a udowodniono i pokazano on właściwie chyba częściej kłamie niż dziś mówi prawdę i teraz popatrzmy co znaczy taka cywilizacja oparta na kłamstwie jeśli drobna, mówi że jesteśmy ważnym sojusznikiem i że będzie z nami współpracował tu mówić prawdę czy kłamie my tego nie wiemy tworzymy świat, gdzie ta partia PiS tworzy świat oparty na kłamstwie to znaczy świat, w którym ludzie nie mogą mieć do siebie wzajemnie żadnego zaufania, którzy nie mogą w żaden sposób ze sobą współpracować, dlatego że każdy każda rzecz, która zostanie wypowiedziana, który zostanie stwierdzona może być prawdą może być kłamstwem, w którym tak naprawdę nie wiadomo jak się poruszać to jest straszny świat i oni nas próbują do tego typu cywilizacji zapisać i to jest straszne to cała właśnie ta otoczka postrzał w jak to się mówi na świecie, ale i tego funkcjonowania biegłby wzdłuż totalnie zakłamanym świecie to jest coś co po prostu przeraża idzie im powinniśmy, jakby na to zwracać uwagę nie nawet nawet nie na to, że my w premier Morawiecki żeńskim głosem przemawia z wizji nawet nie przegrasz kwestia stylu to jest też kwestię bardzo ważna jest państwo, jeżeli pan premier skłamał i sąd nakazał mu przeprosiny to ja bardzo przepraszam wysyłanie w zastępstwie syntezator mowy do telewizji no bo tak to wyglądało w gorzowie szalonych dniach do nas też pokazanie pewnego rodzaju klasę właściwie braku natomiast to jest początek tak naprawdę drogi no bo to, że to jedno kłamstwo zostało sprostowane jeślibyśmy chcieli wszystkie kłamstwa pana Morawieckiego prostować to chyba z sądów nie szarżują raz jeszcze 2 dodatkowe przykłady zwolnione z ruchami uruchomiliśmy część z nich kłamst w Mateusza Morawieckiego ich biografie mają obowiązek wezwano mnie chociażby Hortex i bardzo detalicznym, ale teoria bowiem dobry pan premier Morawiecki powiedział, że PSL sprywatyzował Hortex to jest kłamstwo Kordek został sprywatyzowany w 1999 roku wtedy rządziła AWS, a pan Morawiecki był radnym AWS, a drugi miesiąc niech pan Morawiecki powiedział parę dni to nie uczynił wczoraj o tym, że mamy na jej męża mamy powiedział swoją drogą czy oczy się, obarczając nas za to winą, a najdroższe autostrady w Europie, choć na świecie już nie pamięta, ale proste zostawienie, który został przedstawiony pokazuje, że jesteśmy gdzieś na nich na tych niższych o obszarach jeśli chodzi o wysokości opłat w pijalni Rozalia z ważnych arterii z umową były zamiast zarobić na jego wzór Zara zrób Karola Karskiego czynie jest także mnie ta decyzja Sądu Apelacyjnego, jakby znał uwydatnił, acz obnażyła takie zjawisko, że w zasadzie jak premier Morawiecki pod jakąkolwiek liczbę do morza tak na 90 % założony jest nieprawdziwa wróćmy do pytania pierwotnego, bo widzę, że tutaj jednak możliwość przedstawiciel ING Real Auchan ma mieć aż 90 km oraz w bibliotece znalazłem żadnej dyskusji, ale wstrzymują ruch obywatelski jesteśmy przedstawicielami samych siebie Annie z takich państw zależy zaś odpowiedzieć na pytanie czy PiS nie ma problemu z tym, że Mateusz Morawiecki pod jakąkolwiek niż beton najprawdopodobniej są one nieprawdziwe, że to się sprawdziło wielokrotnie mamy do czynienia z postępowaniem, w ramach którego sądzono do skutku zapadły 2 orzeczenia korzystne dla nieraz ich wymiaru sprawiedliwości López Alex Jones Lang LaSalle, a między instancjami także orzekał Sąd Apelacyjny pierwotnie i nie przejął rozstrzygnięcia sprawy tylko skierował ją do ponownego rozpatrzenia tutaj wreszcie po 2, jakby wcześniejszych rozstrzygnięciach znalazł się sąd, który rozstrzygnął na korzyść Platformy Obywatelskiej uczynił to po tym co pani redaktor już powiedziałam, czyli po stwierdzeniu przez Grzegorza Schetynę, że nazwiska tych sędziów, którzy orzekali niekorzystnie dla Platformy zostaną zapamiętane tam potem jeszcze było tam jeszcze potem były stwierdzenia dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej jej nie, tyle że panem prof. Boga lobbował, by je od wysp przez układ ten wywiad także teraz używamy zauważa, że to jest igranie z prawdą delikatnie Marlena zdobyła Monika była ta była mowa również o nie trenowaliśmy dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym odbyła się chodziło zupełnie inny temat, więc na zostańmy przy tym prąd polega na tym, że Grzegorz Schetyna wypowiedział te słowa natomiast w przypadku prawa i sprawiedliwości to nie chodzili tylko słowa, ale zastraszanie sędziów także w wymiarze praktycznym więzy raczej pan profesor tutaj nie ma dodaje Wróbel redaktor zakwalifikowała oświadczenie Grzegorza Schetyny źle źle kwalifikuje albo w drodze do Izby w odniesieniu do Izraela odbyło się nie w dniu, w którym się miało odbyć posiedzenie sądu rozstrzygającego sprawę z Force for mowa o tego typu groźby jednocześnie miejmy świadomość, że sędzia, który rozstrzygał sprawy był kiedyś czy urzędnikiem administracji rządowej i Donalda Tuska był zastępcą dyrektora departamentu sądów powszechnych minister sprawiedliwości kierowanym, ale fani z uznaniem, iż chodzi o przykłady sędziów powołanych do Sądu Najwyższego np. rekomendowanych przez instytucje zdominowane przez PiS to tam są notorycznie urzędnicy Zbigniewa Ziobry, więc pan wyciąga 1 elemencie z drugiej strony coś co was jest po prostu normą akurat ich los na takim przykładem jest zdania jest chyba zbyt daleko idące nie zamknęli przykładach sędziowie orzekli, że nie będzie aresztowania menedżerów z Polic to cała administracja pod nadzorem prawa i sprawiedliwości rozpoczęła krucjatę przeciwko tym sędziom łącznie z postępowaniem prokuratorskim lub złych przełożonych tych sędziów to jest 1 z przykładów drugi przykład wiceminister sprawiedliwości groził sędziemu z Wrocławia też odpowiedzialnością dyscyplinarną z tego powodu, że ten sędzia wydał wyrok nie taki, jakiego spodziewał się PiS także takich przykładów jest bardzo wiele by teraz teraz widzimy, że jakby dualizmu traktowania w platformerskich prawa i sprawiedliwości jeśli Platforma Obywatelska co zrobić to pani poseł powie, a co tam się stało i przy ich wszyscy próbują zamknąć temat tak już wiedziałam, że obsługa nie jest już pogroził sprawa jest bardziej rozluźnione powiedział pan na wydanie oraz stawowe czy PiS nie ma problemu z tym, że premier Morawiecki jak podaje jakąś liczbę to zazwyczaj ona jest nieprawdziwa czy coś z tym PiS zrobić słowo słoneczna zimowa aura Dione różni się od słowa pisanego i mniej pamiętajmy, że w tym orzeczeniu nawet teraz za zapadło po tego typu oświadczenia Grzegorza Schetyny zapadło ze strony osoby, która była urzędnikiem administracji rządowej w czasach Donalda Tuska to nawet w tym orzeczeniu premier został zobowiązany do złożenia pewnego świadczenia to oświadczenie złożył jednocześnie ta argumentacja, o których tutaj wyłomów mówione, że nie ma dróg nie ma mostów nie została podzielona przez sąd po te zastrzeżenia do tej argumentacji nie wernisaż wystawy koryguje tego sędziego za ten wzrok czy pani krytykuje mówi Mueller ten wyrok jest słuszny boję, że nawet wmawia, że nawet ono nie zdecydował się przychylić do tych tez, które były tutaj głoszone w mediach natomiast przez Platformę testu ETS przychylił się do 1 elementu te neony pisma procesowego tam było, bo uznaje pan, że wyrok jest słuszny, ale nie mogę w piecu zachwala zamach został wykonany, ale fakty z ludźmi, ale fakty są takie, że premier powiedział nieprawdę PiS nie inwestował 5 miliardów złotych rocznie czy 1,5 czy leki z rywalem mówił w czasie teraźniejszym uznał uznając, że te prace nad budżetem na rok przyszły są, zwracając na niego analizy formułowania, w którym znajdą natomiast jest fakt, że przez 8 lat rządów po ofensywny Orlen nowa drogi lokalne natomiast w budżecie przedstawionym przez prawo i sprawiedliwość poleje się w razie z drugiej zaś, gdy jednak na przyszły rok jest przeznaczony wydatkowanie o 6 miliardów 89  000 000 zlotym, ale złoto z rzędu PiS silne, więc być realiom zjawiając słowo mówione, że myśli o zmowę i gazu ziemnego LNG umożliwi analizę w biurze PiS z miasta to jest jedyne na co stać w tej chwili Platformę Obywatelską nazwę na genewskim lista działań RAŚ o tyle ważne inżynierowi dajemy realne propozycje staży proszę dać również łatwo może też pewne, że prowadzicie dla kampanii czepiać się słów wyrwana kontekst Paweł Grabowski klub Kukiz 15 winna pozwolę sobie poruszyć 3 aspekty pierwszy aspekt prawny mianowicie faktem jest to, że przewodniczącym składu orzekającego w Sądzie Apelacyjnym był sędzia, który wypracował dla rządu Donalda Tuska i chociażby z tego względu powiem, bo się wyłączyć orzekania w tej sprawie, ponieważ może zachodzić prawdopodobieństwo wątpliwość co do cudzego zaś formalnie żąda od tych wszystkich kandydatów do Sądu Najwyższego, że się go łączyć skoro pracowali w 2 Ziobrów dlatego twarze widzów będą wyłączać prawo wyborcze do zmierzenia się z muzeum Józefa zdjąć lub postępowania albo powozowni żartuje my czymś innym jest orzekać w sensie już założyć togę łańcuch sędziowski i brać udział w faktycznie orzekania o czymś innym jest kandydować w rządzie zupełnie różne sprawy i sytuacji to z tys reguła prawna, która funkcjonuje w zasadzie od początku, kiedy prawo zostało zaledwie 2 lata nie rozumiemy, że już zalewać roznosi zwana tokiem rozumowania wszyscy ci sędziowie, którzy się je kandydują i aplikują do do tych różnych izb Sądu Najwyższego powinni w przyszłości się wyłożyć 3 dzisiaj pani odróżnia kandydowania od ożywają ci żona widzieć ani zmienione, ale rozmawiajmy o mazurską noc z dumą wzrost ogrodzono, relacjonując w sytuacji, gdy jakiś sędzia Sądu Najwyższego w jakikolwiek inny sędzia już w Ministerstwie Sprawiedliwości dziś rządzonym przez ministra Ziobry również pracują sędziowie ja oczekiwałbym, żeby była też pewnego rodzaju przejrzystość w przyszłości, gdyby ci sędziowie się powrócą do orzekania, że będą się wyłączać orzekania w sprawach dotyczących np. ich przełożonych czy jakikolwiek sposób jak wszyscy musieliby się wyłącznie przez liczbę kolizji z panią poseł do kościoła niż nadmiar wraz z polskiej pani poseł w Polsce nie wszyscy sędziowie patrzą w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale wszystko z rodziną, że gminy oraz grzywnę w mojej żonie Niemen Wojciech Topolnicki o te bezsensowne pani jest choćby panią jeszcze coś pani ani odróżnia kandydowania do orzekania to jest smutne klienta zwalone drzewa różnorodność działań wydziela się na nieznany możemy wymurować z rzezią z 2 wiara, że można obrażać tylko na korzyść i Bobla Szymon Niemiec wypracowuje halo halo, czyli ten aspekt prawny powitali go panie pośle, proszę spokojnie powaliła nas wyłącznie nano mówimy, że ma wrażenie bardzo dobry do pana prof. Karskiego o zaprzestanie wycieczek osobistych, które do niczego nie prowadzą wynieść to się notorycznie zdarza w tym programie mój gorący apel, żeby przestać tylko zajmować się Meritum bardzo proszę pan grał bardzo wolno wszystko, a nie wywiązuje, bo bardzo ważny stoją wręczyli powinien w mojej ocenie busie sędzia taki wyłączyć, żeby nie doszło nie dać tutaj żadnych wątpliwości tym, którzy będą teraz to podnosi też aspekt prawny z klas politycznych proszę zauważyć, kiedy taka była wojna o Trybunał Konstytucyjny część opozycji szalała, mówi że tu będą bronić Trybunał później sprowadził została zamieciona pod dywan później, bo walka o KRS wolne sądy później został wszystko to zamiecione pod dywan i dla mnie bardzo symptomatyczny smutne niestety to dzwonił Grzegorz Schetyna zapamiętajcie te nazwiska mało tego się dziwić w internecie krążyła informacja to poseł Zembaczyński, który podawał, że ten wyrok, który jako miał być niekorzystny ten w I instancji dla Platformy to jest właśnie efekty reformy sądownictwa przeprowadzonej przez PiS i to jest dla mnie o tyle smutne symptom, że w sytuacji, kiedy Platforma albo nowoczesna uznają już sędziowie są niepotrzebni to się kończy właśnie tego typu groźba, że zapamiętamy wasze nazwiska, jeżeli sędziowie będą się stosowali się do przepisów prawa do czego są zobowiązani stosować do przepisów prawa, jeżeli sędziowie staną się niewygodni dla Platformy nowoczesnej to już widać takie pierwsze Jaskółki, że tego typu właśnie zapamiętamy wasze nazwiska i groźby i to jest i to dla mnie o tyle smutne, że widać tak samo było przedmiotowo traktować Trybunał Konstytucyjny albo przedmiotowo traktowane przez Platformę nowoczesną KRS tak samo teraz jest przedmiotowo traktowane Sąd Najwyższy i przyszłości prawdopodobnie te piękne słowo pan poseł mówił poseł Mieszkowski o tym, że jacy to sędziowie są wspaniali wybitni aktorzy to są naprawdę większości są wybitni ludzie, ale z tego co państwo wasi liderzy co mówią wynika, że jesteście wstanie zatopić zmieszać z błotem przyjacielowi, że dla realizacji własnych własnych brudnych politycznych rada źle znoszą przepraszam bardzo cieka w jestem z jakimi środowiskami z byli związani, że idący w tym tropem, który pan proponuje, by sędziowie innych instancji nic nie interesuje mnie interesuje mnie to to jest Pański pańska logika natomiast mamy tutaj do czynienia, z czym się znacznie poważniejszym, o czym mówiła pani Mucha Otóż język polityki został zdegradowany dziś mamy do czynienia nie tylko z kryzysem demokracji, ale w ogóle mamy do czynienia z uprawianiem polityki w ogóle ta polityka została zakwestionowana właśnie przez ten syndrom tost polityki, który dzisiaj tak naprawdę dominuje i w ten ten język, który degraduje i społeczeństwo demokratyczne w związku z tym, dlatego że ludzie, wysłuchując tych dronów, które opowiada n p . pan Penkalski nie musiał wysłuchiwać jest referencje, które w gruncie rzeczy są, jakim zakwestionowanie my rzeczywistej debaty próby rozmowy Otóż pan premier Morawiecki jako premier polskiego rządu nigdy nie powinien kłamać, której nie trzeba tworzyć rankingu kłamst w premiera to jest degradujące nie tylko tego polityka, ale także klasę polityczną w pewnym sensie w związku z tym Chateau bardzo mocne piętnować na czat odbędzie się jeszcze 1 aspekcie myśląc o premierze Morawiecki premier Morawiecki jak państwo wiedzą jakiś czas temu powierzył Polskę czarnej Madonnie nie jest jest fundamentalnym katolikiem chce rechrystianizować Europę, więc ono oczywiście pójdę do kościoła się wyspowiadać może będzie klęczał przed ryzykiem i swojej winy wyrzucał z komendy w Toruniu natomiast my dzisiaj mamy do czynienia tak naprawdę jest podważenie powagi i na razie tylko trojga uwagi realności prowadzonej polityki na rzecz 3 interesów politycznych służba publiczna, że tak powiem mówiący trochę utopijny w tej chwili niektóre powinna stać za funkcją polityków przestał w ogóle funkcjonować to jest po prostu moment, kiedy my dzisiaj tak naprawdę, akceptując te wszystkie skrajne wypowiedzi także Grzegorza Schetyny to nie jest dobra wypowiedź ta jest wypowiedź, która również nie psuje naszą debatę polityczną to co się wydarzyło, o czym mówiłam również pani Mucha w stanach Zjednoczonych ten, kto te wszystkie postprawdy kłamstwa, które już za siebie Tramp one w dzisiaj tak naprawdę są jakąś ogromną zakaźną chorobą, która dotyka właściwie wszystkie społeczeństwa demokratyczne my musimy się z tym uporać i nie mamy tak naprawdę w innej drogi jak zakwestionować właśnie te okropne te skrajne te żenujące wypowiedzi takich ludzi jak trampki jak premier Morawiecki, kiedy okłamywał mówiąc o drogę oklejone, że nie zgadzamy nie rodzą się z tym, że nie należy zbierać tych kłamstw należy, bo jeżeli mówi pan poseł Jan Żaryn inżynierze wolno tylko na niepotrzebne są tam wchodzić jeszcze niezauważalne, bo nie miałem 3 z nich nie robi tego z satysfakcją tylko raczej o to, żeby pokazać co trzeba piętnować natomiast wracając do tych kłamstw drugie kłamstwo i wiecie państwo pytają nas przede wszystkim dzieje internauci ludzie, którzy oglądają licznie głos Morawieckiego, dlaczego nie godzić z tym do sądu no bo jałowa ziemi weszliśmy do stałego z takiego założenia, że to ludzie rozliczał, bo widzą co się dzieje, jeżeli jadą prominentni działacze PiS -u n p . do Lublina jadą mostem, który został zbudowany przez poprzednią koalicję robią sobie na tym moście czy przy moście zdjęcia, a później mówią na miejscu, że nic nie wybudowali dosyć każdy, kto zobaczy zdjęcia to powinno nas Hello chyba ktoś się na jaw zaraz znowu muszę, bo zakręciła tak jak pan Morawiecki powiedział natomiast jeśli chodzi o drugie kłamstwo bo, bo to jest jedno ze spalenia mogą być widziane z premierem pan premier powiedział kiedyś jakiś tam pojechał gdzieś postawiliście go znowu gdzieś tam w polu w Nakle ludzi pasował tam zupełnie nie pasować kosmita powiedział, że dbają o producentów żywności świetnie dbają w ubiegłym roku już znają obrali na wszystkich piknikach tych norm ekologicznych zdrowej żywności było ponad 200 kontroli 200 kontroli najwyższy mandat, który wlepił w służbach zaalarmowała, ale jest nerwowo jest mniej jest ona źle on udzielony w okresie, gdy już znacznie ważniejsza, ale go nie dostał to są tematy, które w derbach pokazujemy demaskuje my kłamstwa ja powiem tak nowy przepraszam za użycie tego słowa, ale chamskie zaczepki pana profesora w tym momencie Pa personal świadczy tylko o tym, że nie ma argumentów merytorycznych do tego, żeby obronić Morawieckiego, jeżeli nie dzieje jazu dziwię, bo trudno bronić władzy natomiast jeśli mówimy już o tym, że czasem do skutku, bo takie słowa upadłych tylko przypomnę, że ta tradycja pisze jest od dawna, bo 2014 roku to nikt inny tylko PiS przegrało proces w trybie wyborczym z PSL-em, bo na kłamali nie słowie mówionym tylko w słowie pisanym mieliście tam swojej ulotce napisane bzdury przegraliście z PSL-em i do tej pory chyba Fundacja TVN nie dostawa nie dostała się powiedzie się i przewoźnicy dziennie Blanche wywołuje wysoką agresją ze strony PSL zjazdem agresywność 1 proszę pana jak w rodzinie jest nazywany także bardzo nie pokazuje tylko, czyja to prężnie rozwijać się jak łamiecie to był cytat z filmu teraz pan nie zrozumie jak tu kłamie cie na każdym kroku no sorry, ale okłamuje czy samych siebie nie wiem jak można zająć się, dlaczego stroje Horteksu PSL nie nie złożył pozwu w trybie wyborczym jest normalne i my zrobiliśmy my zrobiliśmy z tego duże wydarzenie i jeśli chodzi o internet jest licznikiem układ ja uważam, że przyjdzie czas na to, żeby rozliczyć się też pana Morawieckiego niekoniecznie przed sądem są różne możliwości na to żeby, żeby go z tarnowskich brydżystów nie tylko jego być może takie pozwy jeszcze będą go widzi pani jego pojawiają się pozwy to od razu pojawia się taka dyskusja albo ten jest sędzia od tego danie sędziom tego nie zdecydują Polacy my chcemy tu wiedzę popularyzować i pokazywać, że to są kłamstwa z 1 strony z drugiej strony pokazywać fakty i faktami się nie dyskutuje, jeżeli widzimy jak to wszystko rozchodzi się i w internecie piszą o tym, gazety i przyznają nam rację jako powiem, że PiS też, że z EFS takich sytuacji bezbronny pamiętam sytuację, która miała miejsce przy tym jak opublikowaliśmy raz radnych pisowskich, którzy zasiadają w spółkach skarbu państwa sami swoi jak pamiętamy jak 1 z tych radnych groził pozwem naszemu naszemu koledze z młodzieżówki złożył pozew złoży w i jest najlepszy dowód na to, że nie miał argumentów on doskonale wiedział, że złoży ten poze w to przegra tylko, że chciał zastraszyć to myślę, że się przestraszył, że nie będziemy dalej publikować tych faktów niech nie przestraszyliśmy się wszystkie rzeczy są zweryfikowane jest wszystko wierzę, że mieszka z jedno zdanie jeszcze ciemno powiedzieć proszę nie wracał z języka polityki proszę przypomnieć sobie niedawne wystąpienie Kaczyńskiego, który mówił o sędziach, którzy są przeciwko narodowi przecież to jest po prostu dzieleniem społeczeństwa w taki sposób, który może przynieść naprawdę nieobliczalny konsekwencje nie mówiąc o tym co się wydarzyło przed wyborem 2015, kiedy Jarosław Kaczyński Macierewiczem schowali się gdzieś jakiś dłużej czeka ich po prostu na wynik wyborców wyborów to są właśnie te zachowania te sytuacje, które infantylizm o politykę mobilizacja polityków i polityki zagrożeniem demokracji po prostu, ale problem polega na tym, że każą haśle wyborczym może pojawić się elementy przesady i np. czymś takim haśle pod butem PiS wziął miliony, a wszystko zdrożało też można powiedzieć, że jest przesada wyborowe głębsze przeanalizuje kwestie inflacyjne to nie jest tak, że wszystko zdrożało do działań związanych ani z wymienionych w 21 działa związek, który zarobił ponad 1 000 000 nie można tego powiedzieć to jest jakieś przekłamania albo przy zrozumieniu problemu, bo to wszystko jest na stronie internetowej każdy Polak może sobie radzi sprawdzić, więc jeśli już stosujemy takie metody, którą dziś powinniśmy iść inne role dozowanie im tutaj nie ma mnie namawiał innych innymi regułami rządzi się propagandę, a inne reguły rządzą kłamstwem jest proste rozstrzygnięcia tutaj nie ma żadnej jakiś jakichś kłopotów z definicją 1 i LG w umowach z propaganda wersję SUV -a chcą, więc niestety, czego najlepszym dowodem była fatalna deklaracja Mateusza Morawieckiego jestem po prostu nie można się pogodzić z tym nie jest prosta rzecz uważam, że Mateusz Morawiecki po tym, strasznym kłamcy powinien podać do dymisji po to, żebyśmy mogli w sposób etyczny nie bójmy się tego słowa nie bójmy się tego słowa w polityce tę politykę uprawia się z lekka była rozmowa w ostatni raz w coraz ciaśniej, a czy jest tego one Europejskiego forum nowych idei inna, kiedy właśnie zapadł wyrok i 1 z całych naszych gości z Europy dowiedział się, że o tym, że taki nie taki wyrok zapadł na Mateusza Chamera Morawieckiego zapytał desek oczywistością, bo się, a to się po do dymisji w Busha Jerzego Engela też rezygnuje musimy już kończyć naszą dyskusję bardzo państwu dziękuję Joanna Mucha Platforma Obywatelska Karol Karski prawo i sprawiedliwość zaś Krzysztof Mieszkowski nowoczesna nie prezes Jakub Stefaniak polskie Stronnictwo ludowe i Paweł Grocholski klub Kukiz 15 dziękuję bardzo Dominika Wielowieyska z czasem się żegnam zaprasza jutro na poranek Radia TOK FM od godziny siódmej nasz program przygotowała Karolina Topolska zrealizował Jacek Kozłowski za 2 informacja później magazyn Radia TOK FM, na które zaprasza Przemysław Iwańczyk po wybory w toku
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYBORY W TOKU

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA