REKLAMA

Przypominamy rozmowę prof. Wiktora Osiatyńskiego z sędzią Eleonorą Porębiak-Tymecką

Zrozumieć Świat - najciekawsze rozmowy
Data emisji:
2018-09-30 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Dobry wieczór państwu, Wiktor Osiatyński. Witam w kolejnej audycji Zrozumieć Świat. Dzisiaj naszym gościem jest pani sędzia Eleonora Porębiak-Tymecka. Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, była pani, członkinią rady ds. rozwiązywania konfliktów i sporów i koordynatorką ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Pani zajmuje się głównie mediacją rówieśniczą, co przeczytałem i o czym również słyszałem na 1 z konferencji niedawno w gimnazjach, a może zacznijmy od tego, co to jest mediacja w ogóle? Na czym polega mediacja w ogóle? Rozwiń »
Jeżeli chodzi o definicje mediacji to jest bardzo różnie, bo co kraj to obyczaj tak bym mogła powiedzieć nie w powszechnie przyjmuje się taką właśnie przez opracowaną przez społeczną z Nevady zesta w alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów sporów przy ministrze sprawiedliwości, której miałem zaszczyt, który pracy miałam zaszczyt uczestniczyć przez 2 kadencje w Mielna, gdzie przez rozbija się rozumie się dobrowolnie poufny proces, w którym fachowo przygotowana niezależnej bezstronna osoba już za zgodą stron pomaga im poradzić z konfliktem w Zdrojach jestem w konflikcie z pojawieniem się z pracodawcą albo, że żoną albo z przyjacielem malborskim silnym i nie możemy sobie z tym konfliktem poradzić i jakie mamy wtedy możliwości, a możemy pójść do sądu, jeżeli też domagać się nadaje do sądu uważamy się pozabijać możemy się dalej kłócić możemy próbować sami osiągnąć kompromis tak mam się nie uda to możemy kogoś poprosić, by nam to pomógł w tak jej tutaj zasadniczą rolę będzie Amy właśnie dobrze przygotowany wykształcony w i doświadczony mediator co szczególne znaczenie przede wszystkim spra w rodzinnych, które na wymierają konfliktami najczęściej to jest bardzo dla mnie przykre jego syn starego sędziego rodzinnego w konflikcie naz w na jakąś kontaktów z tego z rodziców, przy którym dziecko nie mieszka z dzieckiem są bardzo poważne sprawy, które bardzo rzutują na inny przebieg postępowań w bardzo często zwolnienie mnie z sądu, a właśnie skonfliktowanych stron przeciągają się dochodzi do wydłużonego postępowania sądowego i wtedy dobrze przygotowany mediator może pomóc ludziom zrozumieć po pierwsze, przyczyny, które doprowadziły do tego konfliktu i pomoc ludziom rozwiązać konflikt samemu bez pomocy bez bez konieczności rozstrzygania tego w sposób arbitralny przez jakiegoś arbitra przez sąd, ponieważ sąd ustalił, przy której część rodziców dziecko jest ich przed tym ustaleniom z zapewnił też pewne prawa widzieli drugiemu rodzicowi KIR czy dobrze rozumiem, że częściej nie chodzi o to, że ten drugi rodzic nie wypełnia swoich obowiązków i nie widzi tego dziecka aż nie chce go widzieć to taka sprawa raczej do mediacji nie dochodzi praca szczęście jest tak, że stałam, przy której dziecko jest matka czy ojciec utrudnienia bądź uniemożliwia tej drugiej stronie Widzewa czy dobrze rozumiem, że to jest ten czas sytuacja na pewno ta druga sytuacja jest ciężka, ale nie wykluczam też tej pierwszej, bo zdarza się ja sama w swojej praktyce sądowej miałam w sytuacji, kiedy matka występowała do sądu o przymuszenie wzruszenie tak ojca do kontaktów z dzieckiem w dni od, których wypełnienia tego obowiązku rodzi się uchylał przy tym trzeba pamiętać o tym, że czas dobrze zapamięta zapominają, że tak jak mówił Janusz Korczak nie ma dzieci są ludzie i ci ludzie mają prawo dało swoich korzeni swojej przeszłości w sensie militarnym sensie takim, że mamy prawo do tego, żeby znać swoje korzenie słyszę w rodzinne korzenie nasze dna tak się zdarza tak to i biologia i jej rozwój społeczny za tym przemawia, że te korzenie są dwustronne, czyli zawsze mamy 2 rodziny, które w po w organizmie dziecka tworzą 1 rodzinę tosty z rodziną dziecka rodzina ojca rodzina matki bardzo szeroko pojęta obecnie mamy już w rozwiązania, które pozwalają nawet w nią dziadkom w trzeciej Radkom czy rodzicom chrzestnym występować nawet z odrębnymi procesami o ustalenie sposobu kontaktowania się z dzieckiem, ale wydaje mi się, że najlepiej byłoby, gdyby tych konfliktów nie było, gdyby sąd nie musiał rozstrzygać z prostej przyczyny w rozstrzygnięcie takiego sporu przez sąd zawsze ma charakter czegoś narzuconego prawda kiedyś jak pani kiedyś studiowałam prawo od wybitnego, ale sądzę dość ograniczonego okresu oraz Ciechowskiego dostałem trójkę na egzaminie za to, że powiedziałem, że moim zdaniem w ogóle potrzeba istnienia prawa rodzinnego jest dowodem niedoskonałości ludzkiej natury jest natura ludzka była doskonała, gdyby ludzie byli dobrzy, bo sądy rodzinne sprawy rodzinne nie były potrzebne albo naszą stylistką prawnikiem to uważał, że ci Boże coś może być potrzebne zmieściło się w głowie, bo uważał, że sądy spełniały zawsze pozytywną rolę, ale nadal tak uważa nadal uważam że, zakładając że, wymyślając prawo społeczeństwo zasady społeczeństwa trzeba założyć, że jakaś część ludzi będzie łamać przepisy czy nie będzie kierować dobrem tylko obronić się kierować innymi pobudkami i potomka przepisy są w UDT dba też formacje, ale na życie wyprzedza zawsze przepisy prawa i bardzo trudno jest dostosować każdemu ustawodawcy przepisy tak, żeby przewidzieć pewne sytuacje, w których mogą się zdarzyć w przyszłości dlatego też potrzebny szczerze, że sędzia albo mediator Norbert Jaskot może się nawet, a także w tym celu m. in. kiedyś, kiedy byłem jeszcze członkiem społecznej rady ds. rozwiązywania konfliktów sporów przy ministrze sprawiedliwości opracowywaliśmy materiały do Kuriera mediacyjnego, który opracowywał nasza rada i kiedy spotkałam się z moimi koordynatorami ds. mediacji sądów rejonowych to 1 z pań z maleńkiego sądów w KRS z Opola lubelskiego pani Urszula Czarnecka Wojtalik kurator zawodowy, która przeszła właśnie ich szkolenie mediacyjne w UE w powiedział mi, że one zorganizowała mediacje rówieśnicze takiej maleńkiej szkole w swoim okręgu Uelzen w zaproponowałam, żeby pani nam to opisała jak nam dopisała to postanowiliśmy Rzecznik Praw Dziecka za moim pośrednictwem, że w wybranych 11 gimnazjach Lubelszczyzny w takie mediacje rówieśnicze będą przeprowadzone do teraz pani zdefiniowała jakiś czas temu mediacje to teraz może okazać się mediacją rówieśniczą bez mediacja, w której ich rówieśnicy to znaczy uczniowie są stroną konfliktu też uczelnie z mediatorem tak ich rówieśnicy tak tak właśnie na tym polega że młodzież, która posługuje się innym językiem niż inny i która bardzo często stwarza barierę nie do przebycia szklaną ścianę stawia przed nami, kiedy z punktu widzenia człowieka dorosłego już się w szczególności pedagoga sędziego czy dyrektora szkoły czy rodzice, a nawet nam się do tego świata nie, chociaż nie potrafimy dostać nie potrafimy przebić szklane ściany natomiast taka ściana nie istnieje wśród rówieśników dlatego tak sobie to pomyślałam, że dobrze byłoby wykształcić w Estoril konfliktów z ze sposobów przezwyciężania różnego rodzaju konfliktów ci pokazać młodzieży, w jakich zebranej młodzieży, która charakteryzuje się określoną charyzmą nawet wydziały mają to coś takiego stało decyduje o tym, że mają autorytet wśród kolegów, że potrafią rozwiązywać różne konflikty, że młodzież jest stanie się poddać argumentacji takiego młodego człowieka, że zaangażuje trochę ludzi dobrej woli, które pomogą mi wykształcić takich mediatorów rówieśniczych którzy mając określoną wiedzę na temat rozwiązywania konfliktów sporów taką podobno, w którą posiadają wykwalifikowani mediatorzy dorożki, że będą potrafili rozwiązywać konflikty na poziomie szkoły bez udziału osób dorosłych, bo to dla mnie sygnał Izraela nie ma też w tej klasie tej mediacji w tym staliście w tym miejscu nie ma nauczyciela nie ma rodzica nie ma nikogo tylko same ich rówieśnicy tak tak chodzi mi o to, żeby wykształcić takie osoby w parze z tym w z tą charyzmą taką zawsze podkreślam, że nie mają charyzmy mu, żeby mogli rozstrzygnąć jakiś konflikt, który nabrzmiewa ich społeczności klasowej przykładowo ono dziecko cierpiące na chroniczne zapalenie zatok i ciągle tam w ten nos wycieranie, kiedy nie zabraknie mu chusteczek czy też takiego nazywają go losy jest to podstawa do tego, żeby dziecko już się nie zaczynało zamykać w sobie jest nieszczęśliwy jest chory jest przestaje być lubiany jest wyzywany przez kolegów mała wieś pada ofiarą mieli około 1 gimnazjum w koszykówkę pieski los klaczy wpier w siąpi Munoz no nazywany jest ich losem i tak, czyli jest przeżywane, czyli doznaje uszczerbku na poczuciu własnej wartości godności wtedy zamyka się w sobie i wtedy jest nielubiany przez nielubianych na samym początku, dlatego że siąpił można się toyotę prius z Telefonią jasno powiedzieć, w którym momencie, że po zamknięciu renomy, że człowiek poddane podawanie Basil młody człowiek jest podawanie tego taki takiemu procesowi szykanowania prawda to od wierzyciela, lecz biologia na Pawle jest w ramach tego billingu dziecko traci poczucie własnej wartości często skutkuje to później dolarami nie jest po badaniem próbki pochodzą 2 być może nawet ja tego nie sprawdziłem, bo nigdy nie miała do czynienia, ale nie jest, ale nie mogę wykluczyć np. dziecko wtedy może sięgnąć po środki odurzające, że może zacząć palić papierosy, jeżeli pochodzi jeszcze nienajgorzej z rodziny, która jest uzależniona od różnych używek rejestr będzie sięgać po używki ze świata dorosłych jak alkohol prawda w Biennale, czyli czy narkotyki, więc dachy pomyślałem, że dobrze, by było, żeby wyjaśnić przed jego kolegom z klasy, jaką wyrządzają krzywdę i do tego kolega państwo szkoli się tego rówieśnika mediatora, który będzie potrafił wyjaśnić tak tak mało tego on powinien tak z 1 strony temu dziecku tej ofierze w przywrócić poczucie własnej godności fakt bycia, że nie jest absolutnie niczemu winien, że na każdy może zachorować każdy może, że biedne dziecko może niekoniecznie ubierać się Super w sklepach markowych tylko n p . w sklepach z z odzieżą używaną ubogo, bo jego rodziców po prostu na to nie stać chciałby wyglądać tak jak wszyscy koledzy, że przykładowo ich dziecko jest osobą chorą z klasy integracyjnej jest przedmiotem wyśmiewania czy w jaki sposób jest szykanowany przez rówieśników to wtedy bardzo często takie wykształcony przez nas mediatora może spotkać się np. z tą klasą albo z pojedynczymi osobami, bo bardzo często mam prowodyra w klasie prawda osoby, która narzuca, gdyby całej klasie jest w stylu i sposób zachowań, których my my dorośli nie będziemy akceptować, ale spróbujemy skoczyć to będzie bariera to nieprawda to tam pan Wacek wiatraki, ale on był absolutnie nie ma żadnego wpływu, a właśnie taki mediator wie doskonale, że to ten chłopak n p . narzuca pewne style postępowania w klasie, żeby właśnie taki młody mediator potrafił dotrzeć będzie mówił tym samym językiem będzie mógł pokazać, że żel z, że krzywdzą tą drugą osobę tego młodego człowieka, że potrzebują co pozwoli nam założyć siedzą oni wiedzą, ale oni sobie nie zdają sprawy w konsekwencji, jakie to wpływ na tego chłopca ma takich jak rozumieć, że to z 1 strony to tak to dziecko musi sobie wszystko to ta ofiara musi sobie zdać sprawę żona w niczym nie zawiniło ja jestem tutaj może brutalna, ale w czasie moich szkoleń potrafi dawać przykłady bardzo brutalny takie związane nawet nawet, iż problematyka molestowania przypominamy, że np. pedofile w razie skazania co w szczególności może mieć czasem młodzież nie zdaje sprawy dorastająca młodzież piekła do restrykcyjnego w Operze w przypadku skazania za pedofilię piesze skazanym do końca życia nawet jeśli nie było w wyroku, że tak bym w do odbycia kary wystarczyło, żeby to wyrok w zawieszeniu wykonania kary to już w centralnym rejestrze skazanych będzie to zapisane do końca jego życia, żeby ludzie się może nie zdają sprawę, ale młodzież, która otrzymuje taką wiedzę od nas nawet już wie co wie jakie, jakiego typu zagrożenia mogą ją spotkać w przyszłości, ale jak to może pomóc mediatorowi mediacji może już do 2 do mediacji dotyczącej takiej sprawy właśnie jak pedofil spoczynek w każdej innej lidze myślę, że w każdej innej, ponieważ może uświadomić kolegom i koleżankom mowy, bo pedofilia to się okazuje, że wcale nie jest tylko włącznie problem naszych kobiety też mogą tym się badać niestety to że tego typu zachowania np. przykładowo na dotykanie np. 3 miejsca intymne to się często zdarza wśród młodzieży, że może to mieć charakter mało takich wymaga rozwagi pedofilii również, że jakaś dlatego tak dawno już tak ogromnej lojalny pedofilia kojarzy się z kimś starszym, kto molestuje czy nadużywanie skoczy, ale tu chodzi również mniejsze o molestowanie czy nadużycia rozum, a ten mediator czy mediator ma przyjść powiedzmy do klasy i do tej ofiary albo do ofiary do sprawcy i podsunąć im rozwiązanie konfliktu z 3 laty stworzyli warunki, że oni sami zaczną szukać rozwiązania Wcisło przychodzi rozwiązanie konfliktu makro obie strony się zgodzą na to powinno być to drugie rozwiązanie nie pierwsza, ale nas z Kolejarzem, a Legia ma mediator z taką taką stworzyć atmosferę taką sytuację skłonić swoich rówieśników, żeby jedno drugie wysłuchało wypowiedziało opowiedziało, jakie ma w związku z tym problemy trudności czy konsekwencje i żeby oni poszukiwali drogi rozwiązania konfliktu sami, żeby jej sprawca zrozumiał, jaką krzywdę wyrządza ofierze, a ofiara, żeby zaraz, żeby wyzbyła się to chyba największy najlepszych najemnik taki cel, który ja bym chciał osiągnąć oczywiście Jan nie wie nie prowadzi nie prowadziłem badań statystyki, czyli ile istnieje wiele by było takich mediacji, jakie one miały rezultat nie mogę powiedzieć tylko, tyle że w moich badań przeprowadzonych w gimnazjach, w których dorobiła Need no to wychodzi mi się około 30 % zmniejszyła się agresja co się przekłada na negatywne oceny prawda zachowań tak dalej, ale wróćmy do tak, ale rozwiązano tutaj razem rozwiązali rozwiązanie mają znaleźć rozwiązanie w ten sposób panie profesorze, że w, gdy dowiadują się o czymś takim nie to z reguły dowiadują się albo do wiary jest z reguły może nie tak z reguły dowiadują się o czymś takim od ofiar, ale jak każda i tu chcę powiedzieć, że moi współpracownicy w szkołach tych różnych w nowy poszukują również różnych rozwiązań jak widok jak po pierwsze w Jankach wyłuskać tych przyszłych mediatorów, czyli takie osoby z charyzmą, które będą mogły funkcjonować w danej szkole, ale do tego będziemy za chwilę cały czas mi chodzi o to jak już jest mediator zaraz będziemy go szukać, ale on jest mediator bardzo konkretnej sprawie i ona pomóc stronom szukać rozwiązania, jakie to może być rozwiązany z takiego rodzaju dane przygoda wiąże się wysłuchają wzajemny to wciąż nierozwiązana jest n p . ja wrócę do tego, że przykładu z tym losem i tak nieźle np. dochody dochodzą do porozumienia się w sumie ten popadł w niczym nie zawinił Noma jest tak chodzicie do choroby zaakceptować to się nie da, bo wszelkie próby leczenia były negatywne w związku z powyższym umawiają się w klasie wszyscy razem, że przestaną go wyzywać przestaną go zobligować zastaje zaczną mu pomagać tak powiem nazw w tym, żeby się czuł dobrze ciepło wyraźnie góruje mediator czy mediator tak ich pokazie 12 stronę pomoże pokazać, że oni sami do tego dojdą no to jest to zasadniczy cel mojego, żeby doszli sami do daty ani doświadczenia w jaki sposób, choć ustami 3 przejść skłania do tego, żeby sami doszli często myślę, że już mediator inni tłumaczy na czym polega mediacja co z tym coś można osiągnąć i przede wszystkim, kiedy i, kiedy rozmawiają w jego obecności to tak umiejętnie stara się prowadzić rozmowa to właśnie taką mediacyjne są, żeby je strony same doszły do wniosku o nas przede wszystkim z, a sprawca, żeby doszedł do wniosku, jaką krzywdę wyrządza, żeby wytworzyć w nim poczucie dumy, które my nazywamy oczywiście sprawiedliwością naprawczą, żeby chciał kiedyś zrozumie, że jaki, w jaką krzywdę wyrządza, żeby chciał to naprawdę szampańska ponownie rozmówczynię moją jest pani sędzia Eleonora po tym, jak metka rozmawiamy o mediacji rówieśniczej w gimnazjach, gdy przed chwilą sierpień zakończyliśmy na obcym sprawiedliwości naprawczej na tym, że celem mediacji byłaby chęć naprawienia krzywdy ze strony tego, który krzywdę wyrządził wiemy, że to naprawienie krzywdy może przybierać równej hala w różny charakter, ale nie jest zemstą i w artykule, który pani napisała przeczytałem bardzo mnie zaciekawiło najpier w sformułowanie, że sprawiedliwość dla naprawdę nie da sprawiedliwości sąd obarczy sprawiedliwości, a Bardal płaszcze i sprawiedliwości o wymierzeniu kary opiera się na zasadzie oko za oko ząb za ząb wszystkie albo oddane w, że powszechne jest to uznawane za coś bardzo okrutnego, ale w swojej genezie biblijne to byłoby złagodzenie postępowania, ponieważ za jakiekolwiek wszelkie przewiny kary były okrutne surowe i traciło się życie i tutaj nagle przychodzi ustawodawca Osaka realnym sakralnej, jakby sankcji sakralnej legitymacji w Wilnie za oko i można zabrać z życia tylko zdrowie też około zarząd można zabrać dom i nic więcej ale by mówiąc o sprawiedliwości naprawczej nie mogli oko za oko tylko wartość okazało go wyjazdowy Janka oko trzeba przełożyć na wartość jedynie wybrać inny wymiar drugiemu Orka tylko on ma spłacić zapłacić wyrównać wartość tego oka, które komunikują czy Despero i naprawcze, ale nie braknie przekładane na pieniądze zdaniem innych graczy na pieniądze na dobroć może na dobre uczy w państwie może na wychodzimy właśnie o to, żeby z gminy, żeby naprawić krzywdy Holder i szkody, ale ale, żeby w tę chęć naprawienia płynęła, że tak powiem ze środka w las skrzywdziłem kogoś zdaje sobie z tego sprawę i chce zrobić wszystko, żeby do przyrody i naprawcze Tomaszem przebudowali wewnętrznie, a on może przebudować również wydaje, że tak jej stanie doświadczeniu wykształcona odpowiednio przygotowanym mediator może do takiej przemiany wewnętrznej z oprawców doprowadzać na przynajmniej takie mam założenie i taki jest, jeżeli sens mojej ta jest w Europie molestujących w grupie dzielić się siła nie będę używał nudno, w jakich organizacji czy para organizacji, której liczy się siła wlicza się molestowanie upokarzanie innych komedia to się do niego dobierze jakoś 3 gr za późno trudne nie jest wyjęty z bardzo poważny problem, choć ogranicza możliwości wybierać są mniejsze wydaje, że w pewnym w pewnych sytuacjach taki wykształcony przez nas mediator wie, że to pewne granice w określaniu już sam fakt, że on nie jest też młodym człowiekiem, że w pewnym momencie no niestety trzeba sięgać do osób starszych i w tym celu, jeżeli są nie radzili to po to, ja wszerz rok również w szkole pedagogów szkolnych lub osoby koordynujące program w danej szkole staram się książka szkodzi też również rodziców, by to w mniejszym zakresie, ale przede wszystkim te osoby, które zresztą uczestniczą w problemy w procesie szkolenia naszych młodych mediatorów, że w takich sytuacjach zawsze taki pedagog koordynator będzie służył radą i pomocą poza tym zawsze on ma w czasie trwają w odwodzie w spędzi tam za plecami wykształconego profesjonalnego mediatora dania Rosja angażuje swojego programu ludzi, którzy się wydaje, że kochają mediacje w szpitalach robią to pro publico Bono, bo to jest strasznie ważne najpierw chodzi o to, żeby móc się młodzi ludzie sami się dogadali, żeby ten mediator był kimś, kto jest rówieśnikiem, kto mówi językiem, który pomoże im się dogadać podoba mi się ten pomysł też, że mediator w czasie przerw czy w ogóle, że mediator odgrywa rolę nie tylko w sporze, ale mogę w szkole żon np. czasem z nauczycielami pełni dyżur na przełajach i w ten sposób poznaje możliwe konflikty i poznaje możliwe zagrożenia i może sam cel swojej inicjatywy wejście zaproponować mediacje niekoniecznie czekając aż się z tą zbrodnią mógł może oczywiście takie rzeczy nie wyklucza, ale zawsze świetny pomysł pani dyrektor Marcyniuk z takiej małej miejscowości Mircze to jest w powiecie hrubieszowskim np. założyła skrzynki mediacyjne to fajna rzecz, że na korytarzach wiszą takie Skrzynecki skrzynka mediatora jej dzieciaki, które są skrzywdzone, bo czują się skrzywdzony albo może nawet nie skrzywdzone uważają, że muszą poznać, jaki swoich problemach z mediatorem w niedzielę o własnych rodzinnych też sprawa wrzucają karteczkę tak, żeby nikt tego nie widział kąta wrzucił karteczkę i prosi mediatora kontakt nazywam się Kasia Kowalska przykładowo z pierwszej BU proszę o kontakt nie zrobi to tak, żeby nikt może nawet nie wiedział, że oni się ze sobą skontaktowali i ona może powiedzieć, że np. padła ofiarą jakiejś agresji czy ma jakieś konflikty, który jest mi się nie może poradzić w morze to dotyczyć nawet i konfliktu pomiędzy uczniem ma, a nauczycielem i wtedy ten mediator musisz się zastanowić ma już określoną wiedzę przekazaną przez nasz czy n p . tutaj nie należałoby jednak może zasięgnąć pomocy dorosłego, a jeżeli chodzi o konfliktach rówieśniczych to może zaprosić sprawcy takiego np. brzydkiego zachowania PL, że proponuje mediacje i niestety stara się wytłumaczyć każdemu z nich jest w bazie zło, jakie się wyrządza generalnie konsekwencje, choć i t d. z reguły jest także, że na początek tak o nadzór inne chyba świadomy dorosłych najpierw mediator wysłuchuje 1 stronę później wysłuchuje drugą stronę w, a potem zaprasza ich razem na spotkanie i jej nie proponujemy rozstrzygnięcia, chociaż obecnie przepisy kodeksu postępowania cywilnego dopuszczają, że mediator ma sytuację, w której mediator może nie wskazywać na różne sposoby rozwiązania konfliktów, ale jestem temu osobiście przeciwna, ponieważ to schodami wchodzimy do środka arbitralność, ponieważ na każdy z nas nie podlega różnego rodzaju sugestiami mogła marzli można byłoby przekroczyć w granicy w dnie arbitralności natomiast tutaj tak stara się rozmawiać prowadzić tę rozmowę dzieciaków między sobą, żeby te dzieciaki same znalazł jakiś sposób pogodzenia się przy tym o to nam różnie bywa niekiedy się można śmiać z tych propozycji dzieci mniej jak nam np. nawał w zamian za to ja chciałabym, żebyśmy nie zaprosił do kina mówi dziewczyna, która w niektórych obawiać się w konflikcie z chłopakiem idą razem do tego kina no bo są takie różne sytuacje w mniej, ale właśnie ma na celu złagodzenie konfliktu, bo tych w gruncie rzeczy te mediacje rówieśnicze zmienia atmosferę w szkole zmienia atmosferę, jeżeli między uczniami między ludźmi z takiej rangi wrogiej albo nastawionej na obronę, czyli na reakcję wody na reakcję bardziej przyjazne i bardziej polegające na wsłuchiwanie się drugą stronę, ale się prawdopodobnie nadają do rozwiązywania dosyć prostych konfliktów między uczniami ale, żeby wykorzystać te konflikty właściwie o to, żeby zmienić negatywne uczucia na pozytywne reakcje uczucia natomiast w przypadku mediacji czy sprawiedliwości naprawczej w ogóle wśród dorosłych Rumunia znam to jest także sprawiedliwości naprawczej można, owszem, może się sprawcom oddać, a zachęca go m. in . do tego ożywili się nie podda zasadą sprawiedliwości naprawczej to będzie odpowiadał na normalnych zasadach karnych to zachęca do poddania się sprawiedliwości naprawczej coś podobnego jest w przypadku mediacji w szkole, że jest jakaś wisi potencjalna sankcja, jeżeli się tej mediacji rówieśniczej albo nawet co strony dorosłego mediatora, którym pani wspomniała, że pani może go z rękawa w razie czego wystrzegać się nie poddam to jakieś poważniejsze sankcje spotkają to znaczy taka, że mamy określony przepis, który właśnie dotyczy uczniów, ale inne wkład wpływa sprawa do sądu rodzinnego i sędzia dla nieletnich i jedno może przeprowadzić postępowanie w oparciu o przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i zawsze jest to po pierwsze, ogromna trauma i dla sprawcy i dla ofiary miałam kiedyś taką sytuację życia, bo skonfrontować ich istnienie obu fachowców ze sobą i jest permanentnie misie ofiarami stawiała nie stawiała na na wezwania chętnych musiano zastosować, bo nasz rozmówca dawno temu, ale przymus policyjny musiała doprowadzić po upadku owiany jest aż do OFE Allianz było dla mnie strasznie traumatyczne doświadczenie we zrobią to 1 jedyny raz w życiu biegami więcej w życiu po kilkadziesiąt lat temu w US w początkach mojej kariery sędziego rodzinnego zresztą doprowadził wtedy będą do takiego jakiegoś pogodzenia się tych 2 chłopaków no ale sam fakt, że ten chłopiec przeżył traumę, bo o szóstej rano wkroczyła policja sprawdzają przymusowo doprowadziła do sądów też było dla tego dziecka strasznym przeżyciem na pewno nie tego bym nigdy w życiu nie chciała dzisiaj mamy taki sam funkcjonujące w 1982 roku tylko wtedy był tajny przepis teraz jest przepis art. 32 ze znaczkiem miot ust. 12 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w, że można przekazać sprawę nieletniego do szkoły, do której dziecko winny być wreszcie obaj sprawcy zajęli ofiara, żeby to rozwiązało rozwiązała szkoła sama albo do organizacji morza z młodzieżą jeżdżą tylko jakiś inny jak jest inny podmiot prawda w i który ma informować sąd w itd itd to tutaj w tym momencie akurat się w nie zgadzam z ustawodawcą, ale jesteśmy po jest prywatny pogląd, że ma co 6 miesięcy szkoła informować, kiedy sąd o podjętych działaniach tak dalej i t d . ponieważ uważam, że w takich sytuacjach konfliktu między uczniami dna, jeżeli dyrekcja, bo wtedy to musi dyrektor szkoły zadecydować życia podać taką takich chłopców 3 dziewczyny czy taką przyczyną tak auta, ale ofiara sprawca mediacji rówieśniczej i dzieciaki doszły do ugody to sąd w wojnie, w której w ogóle w takt powiem interesować tą sprawą w inny z chwilą, bo uważam, że z chwilą przekazania sprawy do szkoły pani sędzia natychmiast umarzać postępowania tutaj nasz serwis na to nie pozwala prawo do mediatorów pani sędzia czy zdarza się, by media to, że to są młodzi ludzie też są ludzie właściwie po przejściu takiego przeszkolenia w tym za chwilę dostają pewną w cudzysłowie władzy, a czy dostają pewną rolę sługą wartościowania są mediatorami zdarza się, że oni sami inni nadużywają tej swojej przyszłej władzy czy zdarza się, że oni sami zaczynają być tymi boleń, czyli upokarzają inne osoby, że oni czują się wyróżniać niczym się lepsi lepsi czym to jest bal czy też rzadki albo wolejem z kardynałów nie miałam przyznam się szczerze zmiana ta zupełnie innego typu sygnały, że właśnie takie osoby winne są wdrażane w społeczności szkolnej w Romie takim tak, by działać, ale oni są wybrani przez innych odczuwanie z namaszczeniem przez panią w jakimś tam w procesie doboru i potem szkolenia, czyli oni są, jakby dla pozostałych uczniów mogą się wydawać agentami do świata dorosłego, gdy nie ma woli nie da tak absolutnie nie może być ona problemu zapobiega abonamentem zapobiegamy, więc właśnie przyszedł pani Hani Live Language razem Woźniak podlaskiego, a wymyśliła ankietę, którą do końca roku w pierwszych klasach powtarza mianowicie lekarze odpowiedzieć na pytanie, kto to jest Mediatel, kto to jest arbiter co rozumiesz przestało słowom, kto twoim zdaniem Petru, bo nie zajmować ten arbiter i kto twoim zdaniem mógłby być arbitrem w twojej klasie szkole fajne rzeczników wbre w sobie wyobrazić, że dzieciaki idealnie wskazują te same osoby, które wcześniej wskazała rada pedagogiczna to dobrze świadczy o radzie pedagogicznej, bo dla dzieci jest oczywiste, ale nie miałem świadomość, że dały rady pedagogiczne mają taki dobry wgląd w funkcjonowanie dzieci funkcjonowanie społeczności szkolnych gwiazd wierzy, że dobry nauczyciel to tylko popatrzył na klasę i po dwóch-trzech kontaktach już wie kto jakie ma predyspozycje, jeżeli chodzi o przywództwo w grupie o mediację o arbitrze arbitralność w klasie Boga Izraela innego niż się mnóstwo danych, ale tutaj chodzi, ale że bardzo tanio będzie przywódcą broni się leczyć golenie maszynką do Senatu BCh tak bardzo często są to nie najlepsi ci uczniowie pytania są prymusi nie oni mnie bardzo często na sądowym musi nie są to osoby, które narzucają pewne jakiś tam styl bycia w klasie i t d. i t d . nie są też komody i salowe Dynamie natomiast mają coś takiego w sobie właśnie cel to wracam do tego określenia charyzmę, że już od razu wiadomo, że ta osoba potrafi np. jak kasa zaczyna rozrabiać, ale to często są prawda na sali i nie zawsze nauczyciel potrafi ten szum wyciszyć wystarczy, że utarli uczeń powie trza nagle zapada cisza w klasie też Hindenburg przekłada się wszystkim bardzo podoba dzieciakom, bo zmieni, kiedy mam zajęcia również mniej moi współpracownicy nie mamy zajęcia przecież nie tylko z tymi samymi aktorami, ale również ze szkołą z klasami w ich do siebie witała ich nie potrafię tego wytłumaczyć, bo aż takiej wiedzy psychologicznej socjologicznej nie mamy, ale wiem, że takie zachowanie w się zdarzają jej właśnie w początkową rzecznikiem żeśmy ustalili praw dziecka, że będą to 2 osoby z każdego rocznika wybierany na to szkolenie nasze, a już w pierwszym roku na 11 szkół Miami 66 absolwent 2111, czyli były szkoły, gdzie w mniej nawet, więc większe liczba uczniów się poddała nasze szkolenia mina była tego rodzaju uprawnienia, ponieważ kończymy szkolenie na takim wydaniu takiego zaświadczenia podpisanego przez prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie i kuratora oświaty, że ukończył takie szkolenie i trenera zwierzęta znikają też szkolenia fragment pani artykuł występowanie w ramach programu uczniowie powinni poznać podstawowe zagadnienia prawa karnego postępowania w sprawach nieletnich praw i obowiązków małoletniego w prawie materialnym oraz w postępowaniu karnym cywilnym zdobyć odpowiednią wiedzę z zakresu sprawiedliwości naprawczej mediacji poznać anatomię psychologię konfliktu nabyć wiedzę o podstawowych instytucjach prawnych w kraju w funkcjonowaniu, a ponadto nauczyć rozpoznawać charakter konfliktu uświadamiać przyczyny skutki przemocy oraz sposoby ich rozwiązywania metodami alternatywnymi szanować siebie swoje interesy oraz innych i ich interesy trop, ale jeszcze nie koniec Pomóż nam przeżyć to jakiś nonsens tego tak strasznie dużo też przedmiot na studia jak może się nauczyć tego wszystkiego mediatorów jakimś krótkim czasie w procesie szkolenia i płaczą płacą mediatorowi ta wiedza jest już dotycząca n p . z zagadnień postępowania w sprawach nieletnich trafi obowiązkowo małoletniego prawie materialnym posiada ona umie się on ma umieć ludziom pomóc się dogadać w pociągu z przyczyn tych sald tej całej wiedzy gadamy o rękojmi zapytał dość stanowczo się do ZUS miał nieco mniej srebra wcale nie jest w waszej głowie wymienieni brzmieniem absolutnie nie jest potrzebne jest potrzebny, dlatego że mnie, żeby zrozumieć dzieje idei mediacji rówieśniczej w tej w tym problem jak linia realizuje uważam, że młodzież powinna zdobyć elementarną wiedzę prawną jej psychologiczne socjologiczną w tydzień 2 tygodnie miesiąc to jest długi proces jak długi nas było 78 miesięcy w letarg to trwa i wyrasta tydzień parę godzin znaczy mija zapraszamy dzieciaki raz 2 × do roku do siebie i jednocześnie nie wszystkie naraz, bo to byłaby cała rzesza ogromna, ale tam być 8090 uczniów zapraszam mediatorów zawodowych zapraszam te teoretyka konfliktu po jej właśnie przede wszystkim toalety konfliktów przekazuje cudowną wiedzę jak konflikt może być jedynie destrukcję 1 mniej destrukcyjne jest, aby ograniczyć na drogach często się zgadzam w ramach programu media to drugie życie powinni nabyć umiejętności zdefiniowania konfliktu stosowania technik aktywnego słuchania odróżniania interesu od stanowiska przestrzegania norm moralnych sprawiedliwego prostą, bo w wagach odnoszenia się do innych ludzi z szacunkiem względu NATO tym samym będą im jak ta druga część wystarczyłaby z tej pierwszej gminie, ale może jestem przekształcą, ale muzeum człowiek ma to być bardzo młody człowiek powinien wiedzieć przyznaję ja wybrałam takie nauki w przeszłości dalekiej, kiedy musi wiedzieć, jakie są podstawowe organy funkcjonowania państwa, w którym człowiek żyje w razie powinien znać podstawowe instytucje prawne, którego otaczają, bo one być mediatorem trzeba ograć każdy młody człowiek każdy może trwać do młodszych dzielnie Aniu, pani szaleje, a stanie się z rozwijaniem czy ich w sądzie ja ich uczę w szkole to, ale uczyć, ale w zajęciach w szkole ani na zajęciach mediacji lotami chorąży z MO, że za dużo widzę widzę wielką wodą albo w ramach mojego programuje się zwracam w imieniu prezesa, którego reprezentuje ich kuratora oświaty do różnych dziwnych instytucji, której zdradzić, że wraz z ludźmi czy przyszłam, żeby przysłali do szkoły, a sędziego prokuratora w adwokata radcy prawnego notariusza policjanta pedagoga no dobrze wie, ale ja teraz to już rozumiem to nie chodziło o to, że mają nadal daleko nawet spotkać z ludźmi, którzy mają tę wiedzę mam nawet gdyby takich ludzi jak zawsze trzeba z prezesem wyobraża, że przychodzi strażak to fantasta już o nim mówić dzieciom w całej niemal na brak rękojmi za Polaka z ludźmi, którzy mają po wiedzę i to bez wahania to nie jest tylko w ramach tego programu tylko oni przychodzą do całej szkoły niekiedy cała szkoła się zbiera na takie spotkanie daje nam się raczej z pracownikiem Straży Granicznej mamy w tej chwili problem ja jestem czekiem ze Wschodu, więc my mamy to granice na Bugu, ale to nie tylko na Bugu, bo w boksie w 2 połowie hrubieszowskiego kończy ze Lwowa w latach 1 Rui znalazł sprawdzali w jakim one też wiedzieć, dlaczego n p . sam często legitymowani przez służby graniczne, a przecież to jest wiedza, którą musimy znać już byśmy funkcjonowali w danych rozumianej społeczności nie można nabywać tak jeszcze 2, więc tylko spotkać się spotykam się z ludźmi i Thomasem, którzy mają tę wiedzę i ich natomiast czy nauczyciele przymykanie rozmawia, kiedy panie jak i szkoły chce wprowadzić taką mediacją rówieśniczą dla nich opierają przeciwko temu nauczyciele albo rodzice czy raczej są chętnie tu trzeba ich jakoś przekonać, bo to groźna myślę, że ludzie nauczyli, a nawet trochę trzeba przekonywać, że władze Izraela wyraziły władze Jarot z realizacją daje się jakieś takie uprawnienia anioły Noela jest to nawet są opory w środowiskach prawniczych również dlaczego, dlaczego wchodzimy z takim problemem do szkół mają one bogate w Vojens Gollob ziemnych aluminiowym, a u nas adwokaci uważają, że oni pojedynkach nie na wszystko w porządku tylko, że ja uważam, że kiedy ja przychodzę jako sędzia to sposób moje rozmowy z młodzieżą ma zupełnie inny wydźwięk niżeli np. lekcja tańca na te same tematy prowadzone przez nauczyciela w danej szkoły w ich inaczej odbierane ja staram się mówić ich językiem jest to dla mnie ciężka praca boję się, ale do dziś nie może się mediatorowi nauczycielowi w Zielonej Górze staram się z celem firmy z młodzieżą lista się od nich dowiedzieć stałem się podkreślić, że ten czynnik człowieka dorosłego jak najmniej się, jakbym wkraczał w NFZ ten świat mediatorów w świat mediacji rówieśniczej, bo w media, którzy szkolili oni w 100 potrafią stworzyć cienie nie po tym, jak Wojtek na pytanie, dlaczego tak jest nie jestem psychologiem nie jestem socjologiem to są dziedziny, które są mniej reżimowe o różne rzeczy w różnych rzeczach Inter jest po tych latach prowadzenia szkoleń mediacji panie jest tylko nie ma pani dyplomów odpowiednich, ale już pani się orientuje w psychologii socjologii na tyle fajne panie marszałku dziękuję za zerwanie wyrównanie, ale nie w każdym rzędzie chciałabym, żeby to, żeby nam się, by żyło fajniej lepiej przyjemniej i tak bym powiedziała, że bym chciała pani sędzia szastał bieg błagalne prośby, aby pomyśleć już prawie 55 bardzo ważne pytanie weźcie praktycznie także, by leczyć się skupić przede wszystkim na udziale ze szkół tych zajęć gimnazjów i ten wybór nie był przypadkowy, bo obejmował młodzież odczytuje panią domu w trudnym okresie Adolf licencji, kiedy młody człowiek przeistacza się z małego dziecka dorastającego człowieka, a jego nieakceptowane przez dorosłe zachowania są często spowodowane gwałtownymi przemianami hormonalnymi zachodzącymi w organizmie wie pani to on co to przeczytałem stosunkowo niedawno o tym, że właśnie wybraliście młodzież jest też wśród szkół gimnazjalnych z tego powodu cech Nadole esencji było dla mnie najsilniejszym argumentem na rzecz zachowania gimnazjów naprawdę to bardzo silny przekonują służby, by teraz likwidują gimnazja to zmienić to będziecie robić w liceach będziecie robić szkole podstawowej Renaty Bloch Grzegorz Białek i ani handlują harcerze nakazują jest wydarzeniem tej zmiany Bojar przy ja nie mam bez wpływu na proces legislacyjny musieli się pogodzić z tym co może mnie spotkać za kilka lat w związku z powyższym 3 listopada w odbędzie się taka narada ta konferencja szkoleniowa instruktażowe dla dyrektorów wszystkich szkół Lubelszczyzny dom konferencję zwołuje kuratora oświaty w imieniu własnymi mojego prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, gdzie podczas tej konferencji Bente propagowała ten program i będę zapraszać do programu dzieciaki z klas piątych i szóstych szkół podstawowych w tym przed gimnazjalnym ponadgimnazjalnym w obecnych gimnazjów i będą wchodzić już do szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnej, dlatego że chciałabym nie stracić tego w dawnym miejscu powiedzieć jak to nazywa w środku dorobku może z gimnazjów, żeby żyć, tak więc przenosić doświadczenia na szalę, który już przez ten od 2011 roku żeśmy zdobyli przez 5 lat również na grunt szkół ponadgimnazjalnych natomiast, że już mamy takie pierwsze wiersze w Biłgoraju w czerwcu w tym 1 z liceum w taki program był realizowany poza tym, żeby zachęcić może i uczniów do udziału w tym programie w to pan rzecznik ogłosił po raz pierwszy w 2011 roku AJA ogłaszam co roku konkurs literacki plastyczny jest nam ponad 100 już cudownych prac plastycznych u siebie w gabinecie, które były nadsyłane przez uczniów z różnych szkół na właśnie dennego na konkurs m. in. diamentem taki konkurs był to nie na inne n p . co wiemy o sprawiedliwości naprawczej tylko raz widziałem, ponieważ pani pokazywała na konferencji sędziów sądów rodzinnych w połowie września w tym roku gratuluję pani gratuluję tego dorobku życia udanej konferencji byli już w tym tygodniu w i życia również że, aby to pani dzieło się poszerzała na inne gimnazja szkoły na Lubelszczyźnie i w innych częściach kraju dziękuję dziękuję bardzo dziękuję pani rozmów czynią była pani sędzia Eleonora w podziemiach metka z Sądu Okręgowego w Lublinie pani szkolnej młodzież szkół gimnazjalnych do mediacji rówieśniczej dobranoc państwu do usłyszenia za tydzień kolejne audycje zrozumieć świat hektara siak
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ZROZUMIEĆ ŚWIAT

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA