REKLAMA

ZUS wycofuje zażalenie - co dalej z pytaniami prejudycjalnymi?

Analizy
Data emisji:
2018-10-01 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Audycja Analiza Agata Kowalska przy mikrofonie, dzień dobry państwu, dzisiaj 3 tematy w Analizach i wszystkie bardzo ciekawe, często bulwersujące i mam nadzieję wzbudzające w państwu emocje, a jak emocje to i odzew. Czekam na maile, zawsze z przyjemnością je czytam, więc tym razem też wzywam do skorzystania z adresu analizy@tok.fm i na zachętę mały cytat: "Giełda to pasożytniczy cyrk i zakrojone na ogromną skalę dojenie naiwnych, zarabia tu tylko finansjera i korporacje, a tracą indywidualni gracze.", tak na łamach Krytyki Politycznej napisał nasz gość Jacek Chołoniewski i po 18:40 przyjrzymy się bliżej jego, zgodzą się państwo, dość radykalnym tezom na temat giełdy.  Rozwiń »
Co państwo o tym, myślą sami grają na giełdzie czy słowo gra na giełdzie jest prawidłowo tutaj użyte w el czy to oni czują się na inwestowanie proszę pisać analizy małpa to klub KSM, a giełdzie papierów wartościowych jako koncertowi w trochę jej historii i trochę temu co się przekształciła we współczesnych czasach porozmawiamy po osiemnastej 40 mam nadzieję również z państwa udziałem państwa opiniami, a ci, którzy grają inwestują to tym bardziej zachęcam do pisania analizy małpa to klub KSM to po osiemnastej 40, a teraz już wita w naszym studiu dr Paweł Marcisz owa z katedry prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry i przyjrzymy się bliżej sprawom, które wydają się coraz bardziej skomplikowane i coraz trudniej właściwie odnieść je do toczącej się walki o praworządność w Polsce nowa nowa nowy etap zaczyna się od takich nagłówków medialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych wycofuje swoje zażalenie Sądu Najwyższego i ten nagłówek następnie poprzedzony jest test o nim pojawia się najczęściej artykuł, w którym pojawia się mnóstwo prawniczych sformułowań i nazw takich jak Sąd Najwyższy Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej Naczelny Sąd Administracyjny i właściwie wszyscy się w tym gubimy co wspólnego decyzja ZUS-u do walki o praworządność to spróbujemy dzisiaj wyjaśnić co zrobił ZUS panie doktorze czas na zasiedlenie, ale co to znaczy jak zażalenie, a czym tkwi w wielkim sporze dotyczącym ubezpieczeń społecznych w tył, którego bliżej mięsnymi bliżej nie znamy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożył zażalenie do Sądu Najwyższego zażalenie to środek ten odwoławczym tutaj nie jest tak bardzo istotne, czego dotyczyło, bo w gruncie rzeczy ta sprawa szczerze mówiąc jest dla nas tylko tłem jak tutaj panie redaktorze wspomniała natomiast interesujące jest to stało się w wyniku tego zażalenia w Sądzie Najwyższym Sąd Najwyższy w miąższu tzw. pytania prejudycjalne, czyli pytania dotyczące kwestii prawa unijnego do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu i w obronie dotyczyły te pytania ZUS-u nie są ani jego sprawy ani do zażalenia tylko dotyczyły Sądu Najwyższego tak, ponieważ w składzie orzekającym był sędzią, który miał powyżej 65 lat im k mógł upraszczając pewnej mierze pytania dotyczyły tego czy reformy Sądu Najwyższego, zwłaszcza zaś wymuszenie wieku przejścia stan spoczynku są zgodne z prawem unijnym, które nakazuje utrzymywać państwom członkowskim niezależne sądy tak, żeby te sądy mogły w sposób obiektywny stosować prawo Unii Europejskiej muszą być zgodnie z traktatem niezależna czy innymi słowy co chcą odpowiedzi od Trybunału czy ów sędzia powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia może orzekać w sprawie ZUS chłopskie czy też, bo n p . prawo unijne zakazuje kierowania go stan spoczynku albo też nie powinien orzekać w tej sprawie jest skład musi być zmieniony, bo Trybunał uznał, że prawo polskie zostało zmienione zgodnie z przepisami unijnymi tak tak z tym, że pytania w tej sprawie były dużo szerszym dotykały np. kwestii zabezpieczenia Sąd Najwyższy udzielił w tej sprawie zabezpieczenia polegającego na wstrzymanie skuteczności ustawy nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i teraz względem tych 2 sędziów względem wszystkich sędziów w ogóle i pytanie jest nos i bez problemu natychmiast zjawiły się prawnych w tej sprawie jest właśnie takie zabezpieczenie może być skuteczne poza daną sprawą ważnym węzłem wszystkich sędziów i o to też pytał trudniej na tak pytania też dotyczyły postępowania w sprawie środków tymczasem tylko w Łasku w sprawie zabezpieczenia nie jest tak był, więc pytania są bardzo kompleksowe tym im to rzeczywiście obejmują dużo problemów związanych z sytuacją polskiego Sądu Najwyższego w wyniku reformy w gruncie rzeczy zmierzał do ustalenia czy tak reformy są zgodne z prawem unijnym, a konkretnie z zasadą niezależności sądów i dlatego przyciągnęło naszą uwagę od pytań prejudycjalnych mówiliśmy w radiu TOK FM dużo wyznaczył Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej już nowe terminy ich rozpatrzenia na luty 12 lutego Atu nagle pojawia się właśnie informacja ze strony ZUS -u, że wycofuje swoje zażalenie świętą sprawę, która była podstawą taką trampoliną dla Sądu Najwyższego, żeby zadać pytania prejudycjalne jak to jest możliwe to jest czy ZUS mógł tak zrobić mułu zasadniczo w postępowaniu cywilnym Matu mimo tego, że mamy w reż Susan stosujemy przepisy postępową kodeksu postępowania cywilnego jeśli wniesiemy środek zaskarżenia też jego dysponentem apelowaliśmy w wyroku z innym się nie podoba możemy cofnąć operację, by opowiedzieć tak godzimy się już w tym doszliśmy do wniosku, że jednak wysoka jednak wysokiej także zasadniczo mógł to zrobić oczywiście przynajmniej teoretycznie istnieją pewne ograniczenia dla wycofania środków zaskarżenia, stosując odpowiednio tu przepisy o cofnięciu powództwa można mówić to jest niedopuszczalne jeśli naruszałoby zasady współżycia społecznego prowadziłoby do obejścia prawa można się zastanowić czy jeśli cofa się tutaj środek zaskarżenia ewidentnie o to, żeby nie dopuści do rozpoznania pytań prejudycjalnych to jest obejście prawa czy nie no ale najprawdopodobniej Sąd Najwyższy uzna skuteczność jest w mniej ciekawa sprawa jest taka rzeczywiście niewiele wiemy, o co tam toczy się spór między ZUS -em w w Sądzie Najwyższym, ale z tego co udało się dowiedzieć sprawa dotyczyła obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w sytuacji, kiedy obywatel Polski ma firma w Czechach albo na Słowacji, a zatem ZUS walczył o składki na ubezpieczenie społeczne, czyli walczyło o pieniądze dla jakich konkretnych osób, ale rozumiem też walczył o interes całego systemu ubezpieczeń społecznych, który opiera się na uczciwość przedsiębiorców uczciwości pracowników i w płaceniu składek wycofanie tego zażalenia nie kojarzy się jednak z działaniem na niekorzyść nie nie dla ZUS -u może, ale na pewno na niekorzyść nas wszystkich, którzy na ten system możemy tak wolno im jest trudnym pytaniem było nie znamy dokładnie realiów sprawi, że możemy mówić jak jest prawdopodobnie nieprawdopodobnie jest tak jak pani redaktor, mówi że z punktu widzenia interesów ZUS jest to niekorzystna czynność procesowa jest ona podyktowana tylko wyłącznie chęcią uniknięcia przez rząd ukraiński w Trybunale sprawiedliwości natomiast teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, w której ZUS dojdzie do wniosku, że n p . nie miał racji wtedy jako organ państwa nie będzie podtrzymywał tego zażalenia na niekorzyść obywatela organy państwa działał w radzie w ramach zasady legalizmu i nie mogą iść uważają, że nie ma racji trafnie mimo to walczyć o te nadal nie mamy ze strony ZUS -u nie ma żadnego żadnej informacji, jakoby ZUS doszło do takich wniosków jedyne co rzecznik prasowy w twoim jedyne co wiem od rzecznika prasowego ZUS testowy właśnie z nim w tył to zażalenie zostało wycofane na ile ZUS jest, aby podległy władzom politycznym co jest bardzo dobre pytanie, zwłaszcza w kwestii pojedynczego postępowania sądowego, gdzie generalnie powinni kierować interesami net, który śpi w pieczy stoi zgodnie z ustawą, czyli tego pani redaktor wspomniała powinien tu, więc kierować się dobrem systemu zabezpieczeń społecznych i na pewno nie względami politycznymi jest jak 1 strony oczywiście w ZUS jest częścią administracji Państwowej tak, ale zgodziłem się tutaj milcząco niewypowiedzianą tezą pani redaktor, którą pani redaktor tym pikuje w erze słusznie powinien działać w interesie ogólnym interesie politycznym partii rządzącej w gruncie rzeczy prowadzącej broniącej swojej wizji reformy sądownictwa nie tylko powinien biblioteką sem w pół niezależną agendą zajmującą się wycinkiem administracji toru tutaj system zabezpieczenia społecznego i to zostawiamy też państwo oceniane jak działa ZUS jak będą działały inne instytucje administracji rządowej płótno len takim właśnie nowym sterowaniem w politycznym którego, które po prostu możemy podejrzewać, że miał miejsce w tym wypadku w jakie będą skutki wszyscy właściwie są zgodni łącznie ponoć zerwać z zespołem prasowym Sądu Najwyższego żal cała sprawa z o wycofanie zażalenia oznacza automatycznie umorzenie całego postępowania co pan NATO NATO jest zdecydowanie najbardziej prawdopodobny scenariusz, że zażalenie zostanie z cofnięte skutecznie Sąd Najwyższy umorzy postępowanie co im pytania prejudycjalne Trybunał sprawiedliwości nie odpowie w związku z tym na pytanie prejudycjalne, gdyż będą zostaną one skutecznie cofnięte teoretyka musi Sąd Najwyższy co masz pytanie prejudycjalne zniżki umorzy postępowanie tak, gdyby jeśliby bardzo chciał nieco, choć pytanie prejudycjalne powinien wstrzymać z umorzeniem postępowania przynajmniej do czasu otrzymały od otrzymania odpowiedzi tylko pytanie czy trybuna szczęśliwości chciałby odpowiedzieć na takie pytania, bo generalnie celem procedury prejudycjalnej z pomocą, gdy rozpoznaniu sprawy sądowe w tym przypadku Sądowi Najwyższemu w momencie, gdy nie ma takiej sprawy do rozpoznania, ponieważ cofnięto MO tutaj środek zaskarżenia zażalenie uczeń nie ma w czym pomagać i niezależnie od cofnięcia pytań nie wydaje się możliwe, żebym nie Trybunał sprawiedliwości rozpoznał tę sprawę, gdyby Sąd Najwyższy powiedział, że tutaj uzależnia skuteczność cofnięcia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne czy gdyby było tak, że to odpowiednie pytania prejudycjalne mu potrzebna, żeby zdecydować czy zakończyć postępowanie czyniono to tak Trybunał odpowiedziała też wszelkie spekulacje nie realnie najbardziej prawdopodobna wersja jest ta, którą tutaj wszyscy podtrzymują to znaczy skuteczne cofnięcie umorzenie cofnięcie, ale one, ale i tym to nie tylko Sąd Najwyższy w tym konkretnej sprawie zadał pytania prejudycjalne spływają one z różnych sądów w kraju do Trybunału w Delft w naczelnym w dalszej kolejności i za chwilę po informacjach przyjrzymy się bliżej temu w czy skutkiem tego manewru ZUS będzie wymóg UE w upadek tego tego całego konceptu zbadania ustaw osądzie najwyższym poprzez pytania prejudycjalne czy też jedynie spowoduje to pewna w powstrzymanie pewne pewną pewną przerwać przedłużenie sprawy, ale do ostatecznego rozstrzygnięcia odpowiedzi na te pytania dojdzie o tym w drugiej części studiu cały czas dr Paweł March z uniwersytetu Warszawskiego audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu cały czas dr Paweł Marcisz z katedry prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o skutkach działań ZUS dla praworządności w Polsce być może związek jest trochę moe złożony skomplikowany, ale w takich czasach przyszło nam żyć, że w trudno z trudnościami, ale jednak próbujemy nadążać na tym nad tym co się dzieje mąż and in w różnego rodzaju procesach sądowych czy innych starających się w obronić praworządność w Polsce i właśnie został w taką 1 potyczkę w włączony, aby jej zapobiec, aby nie doprowadzi nie dopuścić do tego, by Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na ważne instytucjonalne wręcz pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego ZUS wycofał swoją sprawę w ich tym samym podciął gałąź, na której te pytania prejudycjalne zasiadały w tuż przed informacjami wspólnie z panem doktorem też zgodziliśmy, że to Niemcy nie oznacza końca w batalii w bo takie pytania prejudycjalne zadał też inne sądy czy to oznacza, że do lutego może się jeszcze leży ta data lutowa może być wykorzystana przez Trybunał odpowie na te i inne pytania czy jak co z ewentualnym zabezpieczeniem i powstrzymaniem działania w ustawie o Sądzie Najwyższym, jakie mogą być scenariusza to jedyne zabezpieczenie ciekawe, bo jeśli chodzi o pytania prejudycjalne do zabezpieczenia nie udziela Trybunał sprawiedliwości tylko sądy krajowe, więc te latające pytanie tak w LM, więc pytanie w tej sprawie będziemy w postępowaniu w sprawie tego pytania o systemie zakończone i jej się działo polskie SP w tej sprawie to zabezpieczenie upadnie zabezpieczenie sekty seryjne z trendem ten z głównych sprawy natomiast sprawy ZUS-owskie ma już wiemy, że nie zadziała tam natomiast potencjalnie jest taka możliwość, żeby inne sądy zadające pytania prejudycjalne udzieliły zabezpieczenia m. in. zabezpieczenia mieniem polegającego na wstrzymaniu od skutków polskiej ustawy podejrzewany jest niezgodne z prawem unijnym, czyli ustawy tutaj o Sądzie Najwyższym w tym przypadku, ale czy to jest pułapka trochę, bo jeśli chodzi o Sąd Najwyższy to główny związek był jakoś jasne, bo to mamy w składzie sędziów kończących się tysiące piąte rok życia Sąd Najwyższy stwierdza, że ma wątpliwości czy w takim razie ten skład jest legalny czy nielegalny światła w ich prawa unijnego natomiast jeśli chodzi o sądy innych w innej instancji niższej instancji tam ten związek bezpośrednio nie występuje, więc jak zadać pytanie prejudycjalne, jaki miałby być środek zabezpieczający skoro nie dotyczy to składów tegoż sądu zadających pytania, ale będą różne sprawy, w których ta ustawa o Sądzie Najwyższym będzie stosowane w inny sposób n p . sprawy dotyczące samych sędziów MO ich odwołań ich przechodzenia stan spoczynku nie przewodzenia stan spoczynku świadczeń ze stosunku pracy, czyli całe mnóstwo potencjalnych spraw, które dotyczą różnych uprawnień związanych ze statusem sędziego czynnego bądź sędziego w stanie spoczynku i to może również upewnić się kwestia tego czy należy stosować nową ustawę czy nie należy stosować nowej ustawy ciągle wywiera, ale skutki względem tych sędziów, którzy np. odwołują się w takich sprawach oczywiście tak abstrakcyjnie bardzo trudne powiedzieć, gdzie ta ustawa może się pojawić, ale wszędzie tam, gdzie sąd może rozważać jej zastosowanie może również rozważyć konieczność zawieszenia stosowania i test 1 jednak jest 1 możliwość udzielenia zabezpieczenia przez sądy krajowe jak widzieliśmy rząd w ogóle kwestionuje taką możliwość jej zapowiedziały, że mnie pamięć mi, że nie będzie przestrzegał orzeczeń w tym przypadku orzeczenia Sądu Najwyższego udzielającego zabezpieczenia w odejściu do domu, bo to film pewnie przez państwo rozbawi, chociaż powinno raczej zmartwić, że również pytany o sprawy prezydent Andrzej Duda w tygodniku sieci w las dokładnie po pytanie z dotyczyła wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej czy wolisz mogą uznać odpowiedział najpier w przeczytajmy, jaki będzie cudownie los zależnie od treści albo uznamy albo nie no to sympatyczne miłość naszej strony czy w ogóle rozważamy możliwość uznania tego wyroku z mrozem spodziewa się, że być może zapadnie wyrok na naszą korzyść wtedy z przyjemnością znamy ten wyrok jest nowa konstrukcja w ogóle uznawania wyroków przez władzę wykonawczą bądź nieuznawania zbliża nas co prawda bardziej do takich dysput i wschodnich niższym ale by usunięto już przerabialiśmy to już przy drukowaniu nie drukowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego o uznawaniu nieuznawaniu przez władze władze wykonawczą, więc to jest właściwy ten sam ten sam element kultu lokat prezydent jeszcze dołączy do tego chóru tutaj też mały problem, ponieważ Trybunał Konstytucyjny był bezsilny natomiast za Trybunałem sprawiedliwości stoi Unia Europejska nie wykonaniu orzeczenia jest naruszeniem prawa Unii i ostatecznie grozi nam za to po kolejnych postępowaniach kara finansowa do miasta sprowadzić do drugiego momentów, gdzie może się odbyć kontrola zgodności ustawy o Sądzie Najwyższym z prawem unijnym tym momentem skarga komisji komisja Europejska wytacza skargę do Trybunału sprawiedliwości też dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym tam również Trybunał może orzec temuż bezpośrednio o niezgodności tej ustawy z prawem unijnym, mówi że z puszczaniem w pytaniach prejudycjalnych to jest jednak zawsze interpretacja prawa unijnego pod pod kątem danej sprawy i z tej interpretacji pośrednio wynika zgodność lub niezgodny z brzegu krajowych i tam też można udzielić zabezpieczenia tymczasem Trybunał sprawiedliwości udziela środków tymczasowych, ale były to skargi jest to jest coś niesamowitego z tą z karbonu tak jak jest to trochę, jakby jej nie było ból komisja Europejska zapowiedziała, że złoży, ale wciąż brak jest oficjalnego potwierdzenia została złożona i tym bardziej brak jest tym informacje o wniosku zabezpieczania coś do jej zbyt wolno mielą tylko temu chińskie koło w Brukseli inni sceptycy mówią, że teraz w ogóle jest już troszkę późno, ponieważ był skargę trzeba było złożyć wiele miesięcy temu najlepiej, kiedy ta ustawa w ogóle była uchwalana no to jak żyję w trzeba było złożyć jeszcze przy rozwala c rozłące z Trybunału Konstytucyjnego w DF 2 i komisja mogła tłumaczyć że, że nie zdawała sobie sprawy w ogóle z Grzegorzem ten zakres wchodzi zakres niż się niezawisłości sędziów niezależności sądownictwa chodzi o zakres prawa unijnego, bo to była zasadnicza czy ma zasadniczo obawa komisji Europejskiej czy w ogóle te kwestie objęte są prawem unijnymi takie ostateczne przesądzenie tego miał miejsce w sprawie sędziów portugalskich sprawę portugalskiej lat teraz wszyscy, którzy przyspieszony kurs prawa unijnego przechodzimy łącznie komisja Europejska się okazuje no ale skarga ma być złożona, ale wciąż nie ma jak to rozumieć to jest polityczna rozgrywka między mieszać składem skargi do Sejmu skargę komisji Europejskiej czołgi przez określone etapy przez etap przedsądowy i na tym etapie przedsądowym państwo członkowskie w tym wypadku Polska ustosunkowuje się do skargi i dopiero po przejściu przez ten etap, gdzie państwo syndyk dwukrotnie ustosunkowuje się do zarzutów komisji Europejskiej skarga może zostać skierowana do Trybunału sprawiedliwości w praktyce trwa to miesiące i oczywiście komisja od zawsze wiedziała ile to trwa więcej, by ten okres trzeba sobie głowy doliczyć, kiedy komisja planowała w czasie jak zatrzymać ewentualnie reformy, które uznaje się niezgodne z prawem Unii Europejskiej, ale zaraz go dopiero co słyszeliśmy tutaj w analizach od prawników, że Trybunał potrafi w ciągu 7 dni wystosować zastosowanie środka zabezpieczającego w związku z tym rozum to niemal nic nie jest automat tylko nawet ten wniosek o zabezpieczenie musi przejść wcześniej tę całą procedurę dyskusji żąda problem jest tak, że wniosek o zabezpieczenie idzie czasem ze skargą nie to znaczy musimy mieć skargę, którą kierujemy do Trybunału razem z nią kierujemy wniosek o zabezpieczenie finansowe środek tymczasowy jest w przypadku Unii Europejskiej i ta skarga musi przejść procedurę przed sądową przecen dał się na nim kurz, czyli generalnie jesteśmy zgubieni w tym w tym w tych w tym kanale próby powstrzymania no no Ros wałki Sądu Najwyższego od zostają nam tylko pytania prejudycjalne, bo tutaj już zdążą obsadzić politycy Sąd Najwyższy i ruszy machina Izby dyscyplinarnej, a komisja wciąż będzie szczerze dyskutować z polskim rządem in w tym, iż komisja dyskusje z polskim rządem już zakończyła natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenie to rzeczywiście sporo osób uważa, że uznanie za późno dokładnie z tego względu, że i to co zostanie obsadzone zostało przesądzone żadne zabezpieczenie tego nie cofnie, że zabezpieczenie najwyżej może przeciwdziałać na przyszłość zajmowania stanowisk na obsadzaniu urzędów sędziowskich na podstawie ustawy niezgodnej z prawem unijnym natomiast nie wiemy, jakie zabezpieczenie wnosi komisja Europejska jak dokładnie to będzie wyglądało w końcu Trybunał sprawiedliwości nie jest związany wnioskiem komisji Europejskiej może udzielić innego zabezpieczenia jej niż com misja tego chciała tak komisja wnosi jak trybun co zrobić z tym Trybunał też inna sprawa i uparty trudno przewidzieć jak w takiej sytuacji będzie wyglądało ewentualne zabezpieczenie w ogóle nie wiemy czy komisja dostanie do zabezpieczenia problem jest taki, że można zadać pytanie czy ta sprawa w ogóle jest pilna jeśli jest pilna to dlaczego komisja Europejska z tej właśnie tak późno jeszcze nie jest pilna nie ma przesłanki udzielenia zabezpieczenia istnieje, więc to wyciszenie postępowanie zabezpieczające to jak tu widzę bardzo wiele mówi o różnych możliwych wariantów, zwłaszcza że jak widzieliśmy ostatnio z prawem zabezpieczenia przeciw Polsce, by sprawę Puszczy Białowieskiej na tatami w bardzo kreatywne działanie Trybunału sprawiedliwości, więc taka kreatywność jest możliwa już teraz jest nadzwyczajna sytuacja i możliwe jest zastosowanie nadzwyczajnych środków, więc nie przesądzałbym co się stanie w kwestii zabezpieczeń w oczywiście wolność sosnowy czy w takim razie sprawa, o których mówisz w analizach w piątek nowym dotyczące poszczególnych sędziów, którzy kandydowali do Sądu Najwyższego tylko o to, aby następnie podważyć całą procedurę ją pohamować powstrzymać jej części z nich to udało, ponieważ Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził Tusk taki taką pauzę nudno, że należy za pozować uchwały w krajowej rady sądownictwa i nie mogą one trafić na biurko prezydenta, że w gruncie rzeczy okazuje się, że to pojedyncza walka pojedynczych sędziów może być bardzo ważnym etapem powstrzymywania całego procesu ich z walką z czasem zgodzi zgodził się on tak, zwłaszcza że co to jest bardziej istotne też to zaangażowanie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który tak do tej pory stał troszeczkę powiedziałbym z boku tego sporu o niezależność wymiaru sprawiedliwości milczał milczał, a tutaj przynajmniej niektóre jego skład orzekający jednoznacznie się w tej kwestii opowiedziały znowuż to jest MTS środek tymczasowe zabezpieczenie, więc można dyskutować na ile to jest zajęcie stanowiska na ile tylko kwestia ostrożności na czas trwania postępowania realizowane obu stanowisk krajowa rada sądownictwa przeminęła, bo tam się zmieniają je państwo zauważyli te komunikaty krajowej rady pewnie są zależne od tego kto zadzwoni to wojną mają treść, ale na razie stwierdzić, że będzie się szanować te środki zabezpieczające ze strony Naczelnego Sądu Administracyjnego nie nie jest w stanie tego czy tylko dobrych wiadomości wymieniają się jednak zupełnie normalna skóra normalna rzecz w tym Starym systemie funkcjonuje nie wiem nie wyda, więc cieszyć z tego, że władze państwowe zdecydowała się przestrzegać orzeczeń sądów na tak ma mato robić jest to stan rzeczy naturalny, a nie dobra wiadomość jednak przeboje widzę, że ponoć druga tutaj w żyłkę i zaraz może się wydarzyć jakaś katastrofa, więc skończmy nie rozmawiajmy tzw . krajowej rady sądownictwa, która jest chyba najbardziej komicznym, a zarazem tragicznym graczem w tej całej historii kompromitując się i biorąc na siebie z PL główne uderzenie jeśli chodzi o film Krzystka i Rozwałka w Polskiej w Polskim sądownictwie w LM z daleka trzyma się tego premier Morawiecki, a prezydent w i stara się też unikać łączenia z tymi sprawami w dr Paweł Marcisz z katedry prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego był państwa i moim gościem w będziemy śledzić też dalej doniesienia z Brukseli doniesienia z Sądu Najwyższego i z Trybunału w, a nuż to jednak będzie zmierzało do jakiegoś szczęśliwego finału 10 sąd dziękuję panie doktorze
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA