REKLAMA

"Gwałtowny konflikt Polski z Unią doprowadzi do kolejnych strat poniesionych na arenie międzynarodowej"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2018-10-03 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:50 min.
Udostępnij:

W Strasburgu marszałek Sejmu Marek Kuchciński otworzył wystawę "Historia parlamentaryzmu w Polsce" i marszałek zachwalał, że Polska jest jedną z najstarszych ojczyzn parlamentaryzmu w naszej części świata. Mówił także o naszym umiłowaniu wolności, wolności rozumianej w kategoriach republikańskich. Rozwiń »
Kazimierz Michał Ujazdowski komentuje wystąpienie kuchcińskiego oraz mówi o sporze Polski z Komisją Europejską.
- Moc tego typu wystaw w Parlamencie Europejskim byłaby znacznie większa, gdyby inna była polska polityka. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Dzień dobry państwu, Karolina Lewicka, państwa i mój gość, Kazimierz Michał Ujazdowski, poseł do parlamentu Europejskiego, kłaniam się panie pośle, dzień dobry, dzień dobry pani, dzień państwu. Doskonale się słyszymy. Pan poseł jest w Strasburgu na sesji Parlamentu Europejskiego. W Strasburgu był także dzisiaj marszałek Marek Kuchciński, od tego chciałabym rozpocząć, ponieważ pan marszałek tam przybył, by otworzyć wystawę "Historia parlamentaryzmu w Polsce" i marszałek zachwalał, że Polska jest jedną z najstarszych ojczyzn parlamentaryzmu w naszej części świata. Mówił także o naszym umiłowaniu wolności, wolności rozumianej w kategoriach republikańskich. Rozwiń »
I szczerze mówiąc, kiedy przeczytałam w depeszy Pawłowską do tak przez chwilę po duma łączny tonaż sam marszałek Marek Kuchciński na za rządów, którego przy wiejskiej Sejm otoczono metalowymi barierkami patrolami policji na za czasów, którego zwiększono liczbę funkcjonariuszy straży Marszałkowskiej wyposażono ich z broni za czasów, którego knebluje się opozycja i który firmuje swoją twarzą legislacyjnej ciąg technologiczny to ten sam Marek Kuchciński widział pan panie pośle?

To jest ten sam polityk i trzeba patrzeć na to z punktu widzenia straty, jaką ponosi Rzeczypospolita, bo my mamy tytuł historyczne do tego, by reprezentować Polskę jako kraj promujący prawa człowieka wolności polityczne na taką mamy tę tradycję lipą głęboko umów związaną z pierwszą Rzeczypospolitą to tradycje całkiem współczesną związaną z oporem przeciwko nim nazizmowi komunizmowi natomiast to co się dzieje w Polsce od 3 lat od czasu zdobycia władzy przez prawo i sprawiedliwość i objęcia złej strategii jest zaprzeczeniem tej tradycji, więc byśmy bardzo wiele zyskali, gdyby inny Polski rząd nie tylko odwoływał się do argumentów historycznych, ale dawał współczesny dowody to już Polska może stanowić atrakcyjny wzorzec dla innych korzyści z parlamentem śmiech prawda nie tylko nie tylko nie daje takich dowodów, ale zaprzecza poczty polskiej tradycji politycznej, która jest całkowicie sprzeczna z absurdy zachowaniem władzy z działaniem pozaprawnym jest dzieleniem obywateli na lepszych i Igor Sieczin i Polska bardzo na tym bardzo na tym traci moc tego typu wysta w w parlamencie europejskim czy w ogóle przedsięwzięć z zakresu dyplomacji historycznej byłaby znacznie większa, gdyby inna była Polska polityka takimi jak rozumiem ludzi na tłumy ludzi na takich wystawach i Polska tak jak jeszcze tak jak w latach dziewięćdziesiątych miałby byłaby na ustach wielu polityków europejskich jako kraj umów miłujący wolność dzisiaj dzisiaj o innych krajach wypowiada się takie słowa aż 201 na jeszcze 1 cytat panie pośle, Marka Kuchcińskiego się na Rzeczpospolitą nabierała prestiżu wtedy, gdy go odzyskiwały również Sejm Senat czy jak rozumiem Marek Kuchciński, który jest odpowiedzialny za obniżenie prestiżu, a do Sejmu pan obniżamy przy okazji, że i tak czytać tę zasadę prestiż Rzeczpospolitej my, ale chciałabym zmienić teraz temat porozmawiać on w pana dalszych politycznych losach panie pośle, kolejne starty do parlamentu Europejskiego z list koalicji Obywatelskiej w maju przyszłego roku ja jestem przed przed decyzjami nie podejmą ich na plaży koło strefy nie podejmę i szybko natomiast na pewno chce służyć swoją wiedzą tym środowiskom politycznym środowiskom opozycyjnym, które chcą odbudować demokrację konstytucyjną w Polsce przywrócić rządy prawa te dni Magie rozumiem nie obraża się pan na to, że najpier w panowie znaleziono rozmawia potem z pana zrezygnowano jak ja nie jestem człowiekiem, który eksponuje własnym własne emocje na pewno nie było to dla mnie łatwe do świadczenia natomiast o ponad własnymi emocjami jest do dobro publiczne jak naprawdę nie podjąłem decyzji o tym czy wystartuje w takich czy innych wyborach natomiast jestem gotów służyć z aż swoją wiedzą kompetencjami w tym co kluczowe dla przyszłości Polski, bo Polska powinna odbudować demokrację konstytucyjną sprawną sprawną to znaczy taką, która uniknie błędów popełnianych wcześniej będzie dawała przykład rządów nie tylko demokratycznych, ale także skutecznych obywatelskich transparentnych bezstronny wobec obywateli myślę, że bardzo wielu ludzi czeka na rzeczywistą odnowę państwo, więc komu kibicują we Wrocławiu ja na pewno nie zagłosuje na kandydaturę prawa i sprawiedliwości dla nich pierwsza ani w drugiej turze to jest oczywiste, bo nie chce, żeby ta anty kultura w euro, która jest obecna na poziomie ogólnopolskim przeniosła się na poziom samorządowy zdecyduje sąd w w ostatnim tygodniu na pewno Poprad którąś z kandydatów niezależnych tak już w pierwszej turze wyborów, czyli mniej ACo z rubryk, a w drugiej a w drugiej, a w drugiej turze wesprze wesprą oponenta prawa i sprawiedliwości jeszcze prawo sprawiedliwość dostanie się do drugiej tury weszli wesprze kogoś, kto będzie rywalizował z SK wydatkom prawa i sprawiedliwość, czyli nie Jacek Sutryk ma pana głosy w pierwszej turze to to już powiedziałem chyba w sierpniu tego tego roku tak wtedy, kiedy wyjaśniałem swoją decyzję o tym, że nie zamierzam kandydować ci, że chce rzeczywistej odnowy tak jak chce rzeczywistej odnowy samorządu terytorialnego w Polsce tego, żeby on dawał bardzo dobry przykład był takim dobrym wzorcem kontrapunktem dla tego co czyni prawo i sprawiedliwości w związku z tym motyw najwięcej sympatii nie tylko we Wrocławiu ale, ale w całej Polsce mam do tych kandydatów opozycji, którzy nie spoczywają na laurach, którzy chcą czegoś więcej niż przeciętna, którzy chcą odnowienia samorządu terytorialnego w Polsce, bo uważam, że od odmowa Rzeczypospolitej powinny zacząć od ochrony praw samorządu terytorialnego stąd mój sprzeciw wobec działań prawa i sprawiedliwości, ale także od tego by nadać mu inny kształt najbliższą obywatelom, spełniając oczekiwania opinii publicznej na narządy transparentnej znacznie lepszej takie, które nie unikają odpowiedzialności i Grzegorz Schetyna mówił ostatnio Platformy Obywatelskiej od Barbary Nowackiej do Kazimierza Ujazdowskiego czuje się pan taką prawą flanką albo inaczej konserwatywną Kotwicę po nie czuje się, dlatego że ja nie jestem liderem żadnej grupy to po politycznej, ale to co Grzegorz Schetyna używano nazwisko w sposób nieuprawniony talent, ale w takie rzeczy mówi szef rządu była żoną z nią okoliczne wsie w polityce pani nie pytali jak ja czuwam nad innym mam poczucie mam poczucie odpowiedzialności za coś będzie w Polsce działało stąd ta moja gotowość do tego, by wesprzeć wszelkie działania i dobre działania na rzecz w odbudowę demokracji konstytucyjnej w Polsce natomiast tym, żeby być flanką liderem frakcji to trzeba dysponować siłą polityczną być liderem grupy politycznej się Janina chciałabym, żeby za Barbarę Nowacką stała grupa polityczna kim w tym lepsza jest Stowarzyszenie polityczne ja jestem my mało liczna posłem niezrzeszonym nie jestem liderem żadnego środowiska politycznego, które mogłoby się w odgrywać czynną w taką podmiotową rolę na scenie politycznej do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłynęła skarga komisji Europejskiej wpłynęła to znaczy, że już tam jest, bo były do tej pory zapowiedzi, że zostanie skierowana oczywiście w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym także wniosek o zastosowanie środków tymczasowych oraz trybu przyspieszonego Beata Mazurek dzisiaj w sejmie rzeczniczka prawa sprawiedliwości wicemarszałek Sejmu komentowała ów fakt, że komisja Europejska jest głucha na nasz argument mówiła pani wicemarszałek tak naprawdę z mojej ocenie nie respektuje traktatów, które dają nam prawo do tego, by w sposób suwerenny stanowić w Polsce prawo mówił w VAT wtedy, kiedy ogłosiłem propozycję kompromisu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego to było ich od dobrych już ponad 2 lata temu tak w 2016 albo na przełomie marca jedno zmarł 3 tysiące szesnastego po przestrzegałem przed takim obrotem sprawy tak to znaczy, że za większość spowoduje bardzo głęboki konflikt z instytucjami Unii paneuropejskiej niepotrzebna bywa niezasadne z punktu widzenia dobra państwa nie tylko standard Europejski, ale także interesu Rzeczypospolitej zawziętość spowoduje taki obrót sprawy to co się teraz dzieje tak w mówiąc już w skardze komisji Europejskiej oznacza wejście sporu już w bardzo poważną fazę, dlatego że on na rozmaite rządy wspierały się z komisją Europejską w sprawie interpretacji prawa, ale my ale podważanie wyroków Europejskiego Trybunału sprawiedliwości w tej sprawie można spotkać spodziewać się wyroku niekorzystnego dla polskiego rządu, a idącego po myśli wniosku komisji Europejskiej, a także zabezpieczenia w postaci niestosowania tych przepisów ustawy, które są podważane przez komisję Europejską nie podoba podważanie czy kwestionowanie tych wyroków Europejskiego Trybunału sprawiedliwości dużych wejście w bardzo głęboką fazę sporu taktowna przednim był jest pokazanie byłoby to pokazanie mam nadzieję, że do tego nie dojdzie wciąż mam taką nadzieję, że to, że Polska nie respektuje podstawowych zasad funkcjonowania w unii Europejskiej co do zasady jestem głęboko przekonany, że ten spór o to, że naprawimy szkody wyrządzone przez prawo i sprawiedliwość wewnątrz Polski, że dojdzie do zmiany politycznej takich, które po, którym będzie można naprawić szkody natomiast gwałtowny bardzo ostry konflikt z Unią Europejską noc mógłby doprowadzić do kolejnych strat poniesionych na arenie międzynarodowej przez przez Polskę i pana kolega z parlamentu Europejskiego panie pośle, Jacek Saryusz Wolski, mówi że komisja Europejska po prostu wymyśliła kolejny grillem wyrządzić szkody polityczne wizerunkowe rządowi w Warszawie w banku pozostaje pytanie, dlaczego to komisja Europejska tak zawzięte i jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli dowożeniem z ostatnim wywiadem pana prezydenta dla tygodnika sieci to wychodzi na to, że my się posturą spychany zajmujemy miejsce, które do tej pory zajmowali inni jak rozumiem komisja Europejska tutaj walczy w imieniu tych innych, których wypychany na margines sami formują się naprzód nie myślę, że to jest i tak ją na zewnątrz tak czy im oczy ci, którzy tak mówią to w to wierzą zdaniem pana posła maturzysty kwestia zakresu z zakresu psychologii mnie się wydaje, że może tutaj różne czynniki grają rolę po pierwsze działania PiS są już tak gwałtowne, że rok trzeba się spodziewać szansa wszystko trzeba było się spodziewać się liczyć z frakcją komisji Europejskiej po drugie, umiarkowany dialog z komisją Europejską tak umiarkowany dialog z komisją Europejską i niech się wydaje, że partnerzy europejscy trochę uwierzyli premierowi Morawieckiemu już jego premierostwo związanej z jakimś nowym otwarciem tak z ulgą ani też ich blisko z kolegą skorygowania dotychczasowej linii okazało się że, że absolutnie nie elit i o i to w sensie psychologicznym społecznym też wyjaśniała wyjaśnia reakcje komisji Europejskiej poza tym proszę zauważyć, że w tym wniosku, który został złożony dzisiaj dochodzi bardzo konkretne rzeczy tak to znaczy o sposób przedłużania mam o redukcji wieku emerytalnego i sposób przedłużania misji sędziowskim, który jest oparty na całkowicie uznaniowej w procedurze GIC byt, o ile w przypadku art. 7 mamy do czynienia z takim generalnym sporem o to by komisja Europejska dotyka konkretnych drzew bardzo realnych obchody przepisów to w wracał do początku naszej rozmowy do przepisów i zasad, które są bardzo silnie zakotwiczony w Polskiej tradycji prawnej, dlatego że nieusuwalność sędziów to jest instytucja bardzo silnie zakotwiczona w Polskiej tradycji prawnej i też tradycji w przed republikańskimi, dlatego że niektóre monarchie europejskie bardzo ściśle przestrzegały zasady nieusuwalności sędziów, w przypadku której Trybunał Konstytucyjny został obezwładniony taki los się zrażać się do kropki podmiotowość na to wpływ paradoks polega na tym niższy ten wniosek komisji Europejskiej jest wnioskiem dotyczącym też zasad charakterystycznych właściwych dla polskiej tradycji prawnych, które powinniśmy bronić Kazimierz Michał Ujazdowski poseł do parlamentu Europejskiego inż. Góra bardzo dziękuję za
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA