REKLAMA

Czy to koniec zagwarantowanej konstytucyjnie możliwości strajkowania? [LOT]

Światopodgląd
Data emisji:
2018-10-05 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Światopodgląd, Agnieszka Lichnerowicz. Po raz drugi w tym tygodniu to znaczy po raz pierwszy w tym tygodniu, ale po raz drugi w tym roku i w ogóle Sąd Okręgowy zakazał strajku w Locie, zakazał związkowcom. Do czasu ustalenia przez sąd czy referendum, a które prowadziło do tego strajku było legalne i na czas rozpatrywania właśnie czy referendum było legalne czy nie, sąd zakazał związkowcom strajkowało, ponieważ szefostwo LOT-u podważa legalność ich i właściwości Rozwiń » procedur przy zorganizowaniu tego referendum.

No i naturalnie związkowcy są oburzeni ja przyznam też z dużym zainteresowaniem czy niepokojem myślą o tym, że już po raz drugi szefostwo firmy udaje się o z pomocą sądu uniemożliwić, a on strajk zorganizowany przez związkowców ma Sowo wsparty przez pracowników, a więc jak to jest z tym prawem do strajku, a w Polsce z tym pytaniem zwraca zwrócę się do prof. Arkadiusza Sobczyka, który jest prawnikiem specjalistą od prawa pracy jest teraz w studiu Radia TOK FM w Krakowie w dzień dobry panie profesorze dzień dobry opowiada to dziwne, że państwo no właśnie to jak to jest to znaczy, że jak często jest taka procedura, w której związkowcy przechodzą wszystkie te procedury i ich już są już nim zaraz mają ogłosić strajk, a wtedy szefostwo idzie do sądu i podważa całą procedurę wiemy jak sądy w Polsce procedując przyciągnie miesiącami, a w tym czasie oni mogą zorganizować tego strajku pilotów i Ladko rzadko się dożyjemy w ich może posłać mnie z perspektywy, dlatego że na razie jest w ogóle pytanie czy Sąd Okręgowy coś takiego może zrobić sąd cywilny Okręgowy może wydać takie orzeczenie, bo ziemiaństwa i logika w tym postępowaniu jest z pracodawcą aż boli, że firma padnie z powodu braku pożywienia wróci z ronda z krajów UE jak i kondycja spółki, jaki ma wpły w na prawo do strajku w ich kondycja spółki ma do prawodawstwa kolejek, by dokończyć wątek tak się czasami są nudne, ale proceduralne oraz życzymy sobie o tym, już polskiego ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ani słowem nie wskazuje na to, że wolno weryfikować legalność tych procedur po prostu nie ma ani słowa przez całe lato to się nie działo tak naprawdę kilka lat temu po raz pierwszy w Warszawie rzeczywiście są cywilne Okręgowy w jakby zakazał też dużo później zawiesił prawo trybie strajku właśnie tytułem zabezpieczenia potencjalnych Łoś dostał bez precedensu Otóż powiem, że można mieć do tego wątpliwości to Song i może to zrobić tak chciałoby ono wątpliwości dlatego panie redaktorze sąd cywilny nie zajmuje się prawami publicznymi, a prawo do strajku to z powodu konstytucyjnej, a cała publiczna rozszedł się z ulicy administracyjnym i wobec powyższego sąd cywilny w gruncie rzeczy w moim przekonaniu wydaje orzeczenie, które zastępuje wyrok tego nie wolno robić zabezpieczy tymczasowe nie może prowadzić w istocie do tego, że roszczenie to główne zaspokoją filia obozu prognozie 3 i tak by gdyby torby sąd Administracyjny etap nie ma z tym problemu do tego, że rzeczywiście muszę przyjąć, że prawo do strajku to każdy inny nie jest bezwzględny Fisher badanie tego co jest legalne powinno być dopuszczalne, ale jak w realiach polskich to jest tak, żeby szefostwo firmy mówi Thomas będzie kosztować 20  000 000 dziennie to nas może zrujnować sama groźba strajku to, że oni straszą uderza w spółkę, a oni nie mają nie mogą tego robić idzie do sądu i zawiesza te prawa w Polskiej rzeczywistości ze względu na długotrwałe procedury sądowe od faktu blokuje możliwość tankowania taką oto dowód może powiedzmy w tę ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i z roku 19912 m po nich zapadło wyroków, które dotyczą legalności strajku od tego czasu to jest ponad 20 lat dobrze mówi chyba dobrze znani oddaną niedawno przepraszam może przez posłów wiadomo strajk głodowy nielegalnego niewspółmierny plus mamy też tt tt czy herbaty 4 przypadki Warszawy, gdzie zabezpieczono roszczenia, po czym nie wiadomo co jest, a do tego zmierza ja rozumiem logikę myślenia sądu i rozumieją potrzebę, żeby rzeczywiście weryfikować prawo do spółek, ale jakoś tego w ustawie nie ma wprost i nie mamy żadnej myśli orzeczniczej to rzeczywiście jesteśmy chorzy i w tym chaosie, choć zgadzam wydawane są tego typu postanowienia nie z powodu wielkości szkody nie tylko w każdym razie tylko z powodu tego, że jest prawdopodobieństwo, że związki naruszyły dziś prawo związku niestety gdy nie ma chyba innego wyjścia jak ich inicjatywa ustawodawcza, która wprowadzi procedury weryfikacji tych sporów zbiorowych, ale nie taki sposób akta rozbił się zgadzam oczywiście, że po tej emocji referendalnej to jest dla związków policzek z drugiej strony nie może być tak, że to jest to prawo związkowe nieweryfikowalne do tego, że rzeczywiście bywa także firma nie przeżyje stoi, więc jesteśmy w chaosie niestety w fosie orzeczniczym torby nie ma i choć jak i emocjonalnym, jakim to ja przypomnę raz, że profesor, z czym był członkiem zespołu, który pracował nad nowelizacjami kodeksu pracy również tego zbiorowego, że tak powiem no i niestety inne wydają wydaje się, że co najmniej najlepszym razie do szuflady poszły te propozycja radnego wszędzie tam do kosza, bo jest tak gwoli, że to możliwe redaktor naczelny jednak moja ocena tych rozwiązań dotyczących związków zawodowych nie byłam najlepsza, ale trzeba pod Jasną, że w tym projekcie proponowano, żeby wolno było weryfikować legalność sporu zbiorowego, zanim dostali po doliczeniu słowy czy mówimy sprawdzam na etapie rokowań media równych tak, żeby nie było tej sytuacji już dziś oczywiście to związki czują się rzeczywiście w ramach protestu, bo to dramatyczna na nich, bo po raz drugi reform ciężko zarobić za parę miesięcy opada emocja właściwie nie wiadomo właściwie nakręcać będzie on wisi na życie sądowniczego ja rozumiem związki, ale to również oczywiście, że prawo polskie powinno jasno pokazywać drogę sądową przy weryfikacji dzisiaj nie ma i Lotos wygrywa po prostu na pewnej praktyce, która się, zwłaszcza że związki zawodowe jeszcze zwracają uwagę na ten niejawny tryb to znaczy o tym, że nie mogą strajkować dowiedzieli się jak słyszę od nich dosłownie bez mediów nie mieli możliwości przedstawić żadnych argumentów jak sąd w ogóle nie wysłuchał ich jako stronę weto to jest akurat norma, dlatego że tu nie ma jeszcze orzeczenia zakazującego organizowania sportu postępowanie zabezpieczające ma taką cechę, że oboje szybki albo nie ma sensu i innymi słowy, jeżeli związki mogą ogłosić coś tam z pięciodniowym wyprzedzeniem to w ciągu 5 dni nie będzie rozprawy nie będzie doręczenie dość dlatego procedura rzeczywiście przewiduje możliwość wydawania posiedzenie o zarzut gwałtu niejawnym, dlatego że państwo już powiedziałem albo dopatrujemy się prawa, które pozwoli wcześniej weryfikować te procedury przedmiot sporu, ponieważ w bytu mówią czasem trzeba nawet znane argumenty tylko i wyłącznie 1 strony szefostwa, które w razie nie dopuścić do strajku swoich lektur, ale bez formy mówimy o sportowym z prasy, że zarzucono problemy dotyczące prawidłowości referendum ja zawsze się bowiem Predator petenta sposób w ustawie o sporach zbiorowych i wszystko co kilka umów wolno się spierać nie wiem o wpływie składnik, który nie jest w układzie czy obok telebimu czy spór o ochronę życia związkowego zawsze znajdą cudowny, a wszystko można mieć wątpliwości wobec powyższego, gdy akurat mamy sytuację, gdzie do kwesty na metry, ale mamy sytuację po prostu, kwestionując przedmiot sporu nawet i dlatego mówimy o wycinku ułomności prawa w tym momencie, zwłaszcza że Agnieszka Szelągowska tutaj za gazetą wyborczą ją recytuje, mówi że decyzję sądu wynika, że prawo do strajku tak naprawdę nie ma, bo każdy prezes może załatwić sobie zakaz, by było ich prawnik radca prawny związkowców potencjalnie oznacza to w firmie koniec zagwarantowanych konstytucją możliwości tankowania w de facto, bo bał, bo tak nie jest oczywiście natomiast de facto tak zresztą z gazami jak wracam do tego, że żony albo się wrogiem dobrego prawa wobec mnie sytuacje, w których trudno winić lot za to, że korzysta z praktyki ma naprawdę, jakby trudno nie pogratulować zlotowi w cudzysłowie pogratulować funku czy, ale także cynizm panie profesorze deszcz to jest jednak spółka Rh zwanych robót publicznych w tym sensie, że mogłaby je obliczyć jak też z Chin pewne normy wypracowywać jakoś nie mam tu Bach Bach próbuje powiedzieć, że Sąd Okręgowy w Warszawie w ogóle nie powinno być taki rozmiar ważnym drugoplanową w drugi raz w oczy raz poszli jogę poszło szefostwo firmy i dostało takie zawieszenie oni apelowali to zawieszenie przez Sąd Apelacyjny został zniesiony jest sytuacja się ponawia znów szefostwo idź do sądu i znów dostaje zawieszania po po tak działa pani redaktor orzecznictwo to proszę mi teraz posła Jacka byłego sędziego, że jak spała trudno ich wątpliwa ile zapadnie orzeczenie to sędziowie naprawdę będą latami czekać, żeby się odważyć się zmieni skoro kiedyś uznano, że to jest właściwy tryb rozstrzygania tu sędziowie w większości przypadków każdy człowiek to oportunistą i chyba zaryzykować oryginalne rozstrzygnięcie było inaczej postępuje zatem co już jest go w to panie profesorze bardzo dziękuję, ale za to jeszcze by chciał zapytać o 1 rzecz w Bochum też spór ten spór między związkowcami z 2 związkami zawodowymi, a szefostwo LOT-u ciągnie się już od kilku lat od tej sytuacji strajkowej mówimy od wiosny tego roku, ale tak naprawdę chodzi o mówiła dobrze zaczął się gdzieś w roku 2013 wtedy bez zgody związków zawodowych lot wypowiedział regulamin wynagrodzeń oczywiście potem obcięto pracownikom pensje nawet o 30 % w niektórych przypadkach mojej zgody od tej od tej pory trwa spór i mamy teraz też z tego tygodnia orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który związkowcy ich prawnicy interpretują jako korzystne dla nich, ponieważ mówiące o tym, że może być taki regulamin, który zobowiązuje pracodawcę do konsultacji zmian w regulaminie natomiast firma szefostwo interpretuje to zupełnie inaczej jak pan rozumie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego teraz to zacznę od tego, że co, by dostrzegł tutaj nie było wątpliwości co do jego pozycjonowaniu, którzy wykładnią opóźnienie w bardzo bliska jest opublikowana Jateż tak uważam, że rzeczywiście wolno wypowiedzieć tzw. porozumienie kwestie regulaminowe, po czym uchylić regulamin, czyli nie wolno wprowadzić nowego i ja też interpretują wyroki Trybunału w ten sposób, że prawo ruszcie gabinet procedurę wprowadzenia regulaminu natomiast nie wprost nie reguluje procedurę wyjścia do regulaminu oraz liczne zbrodnie logiczne, ale to nie do końca tak jest, dlatego że proszę pamiętać, że mamy także przepisy o układach zbiorowych, gdzie rzeczywiście zawarcie układu drogowego bez wątpienia wymaga to również, bo to jest faktyczny zakres taką umowę społeczną można być, ale wypowiedzenie układu już tego nie wymaga innymi słowy niespójny byłby system, z którego wynikało, że układ wypowiedzieć można, a regulaminu uchylić nie można co drugie są co z tego wynika, żeby zastopować to, że ja tutaj odnajdują logikę wypowiedzi Trybunału to nie znaczy, że prawo jest dobry, dlatego że jest oczywistą rzeczą, że obecne przepisy dotyczące negocjowania regulaminów one rzeczywiście rząd w generowanych klincz, który czasami jest nie do zniesienia brakuje rzeczywiście przepisów, które pozwoliły okresowa pomoc regulaminy brakuje koncyliacji weto o tym, by długo można, by więc, gdy ja bym nie chciał wdrażają ja ja jestem zadowolony z tego co jest jasne, a ja właśnie mnie z domu jeszcze bardziej zaniepokojona po tej naszej rozmowy, bo pan co wskazuje bardzo dramatycznie potrzebny nam są to nowy kodeks pracy należy jednak się nie zapowiada, żeby władza podjęła ten trudny, bo to są różne strony różne interesy trudne bywa trudne zadanie, by się za mnie, że on PZL kodeks pracy, bo to jest wyzwanie wyjątkowo duży, ale można będzie najczęściej w ustawie rozwiązania z nią zbiorowych i to ja się zgadzam to jest absolutnie podział dramatyczne przeżycia, dlatego że tonie, choć kwestia tylko sport czy wspólnoty dossier to są grupy ludzi są społeczności, którym środek narzędzie, żeby się dogadywały, bo nie znalazły pełnego meczu z prawdziwego arbitra, a mamy sytuację, kiedy mamy przepisy tego arbitra nie widać, aby dostać się przypadkowy i wszyscy czują się niezadowoleni nie oszuka oni te rozstrzygnięcia zapadają za 512 zamiast rozstrzygnąć prawda nie wiem czym jest od odwołać od referendum np. do sądu niech sąd rozstrzygnie to mamy tu prosto z baobabu badamy ilość osób to jest po prostu oba tomy robimy zabezpieczenie tymczasowej teraz co się dzieje rodu musi pozwać związek odszkodowanie co będzie trwało rzeczywiście latami nie wygra odszkodowania intuicyjnie domów na szkodę nieba w budżecie skoro nie będzie strajku nie będzie szkody warto to jest problem bezsensowne cała ta instytucja, bo jak zabezpieczyć coś co się nie wydarzy tak naprawdę z powodu rynkową tego strajku w Bostonie obowiązek, by zgadzam się z panią bardzo i powiem więcej zdaje się, że ministerstwo ma gotowy projekt ustawy oraz sporów zbiorowych nie wycofa się stanie natomiast on absolutnie próbuje ucywilizować relacje poprzez wpływ był wszczepienie drogi sądowej na wcześniejszych etapach w sposób bardzo panie profesorze jak zwykle bardzo dziękuję prof. Arkadiusz Sobczyk ze studiów w Krakowie był państwa gościem teraz już informacje
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA