REKLAMA

Europejskie sądy przestają ufać sądom polskim

Analizy
Data emisji:
2018-10-05 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Audycja Analizy, Agata Kowalska przy mikrofonie. Teraz przenosimy się do Wrocławia, gdzie jest dr Ryszard Balicki z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Łączymy się przez Skype'a i zajmiemy się sprawą, która niektórych niepokoi, a dla innych wydaje się już takim chlebem powszechnym. Kolejne sądy w europejskich państwach mają wątpliwości czy do Polski można wydać osobę, za którą wydano europejski nakaz aresztowania, czyli mamy kolejne sądy podobnie interpretuje sytuacje czy podobnie, wyciągając wnioski jak słynny sąd irlandzki i teraz oczywiście z pytania o skutki, ale zanim o skutkach to troszkę się przyjrzymy panie doktorze temu, jakie sądy: Holandia, Hiszpania i to kilkakrotnie wszystkie w sprawie Europejskiego nakazu aresztowania. Co się dzieje czy to jest jakaś spisek? Co się dzieje, że nagle taki wysyp tego typu pytań do polskich sądów?  Rozwiń »
Gdy na moim miejscu był jakiś zwolennik dobrej zmiany to pewnie by teraz z powagą w głosie powiedział to jest zdobył 13 nie lubią mnie oszukać zadanie także na świecie nas nie lubią, chociaż może Rosja NATO zasługujemy, ale też sposób kwestia skali musi mieć świadomość, że Polska kilkaset razy w roku występuje z Köln z wnioskiem o wydanie, ale swoich obywateli, jeżeli osoba kajdanek jest około 53 wniosków rocznie, a drzwi, czyli w tym momencie statystycznie z tego bardzo dużo i to są te sprawy, które pojawiają się w sądach innych państ w, a dotyczą procedury właśnie wydanie obywatela do Polski są na razie mamy kwestię, ale postępowanie z NBA, ale za chwilę będą też pewnie inna postawa to zaraz od innych porozmawiamy w tutaj sytuacja jest za każdym razem podobno mamy zatrzymanego obywatela, który poszukiwany jest przez stronę polską rezerwy nadaniem mu posłany jest w Europejski nakaz aresztowania zatrzymano osobowe innym kraju czy do Hiszpanii Holandii Irlandii i zamiast wydać ją zgodnie z przepisami europejskimi do Polski sondy zadają pytania w i pytają z kolei zarobek x 2 jedno tak wygląda na bokach druga istotna egzamin w 1 przypadku, gdy pokazała się już na PL była wypowiedź wiceministra sprawiedliwości UE, który od takiej osobie wobec, których skierowano nakaz reż aresztowania mówił przestępca wielokrotny przestępca, zwłaszcza waszą uwagę osób nie został jeszcze skazana ja nie wiem być może ona popełniła czyn zarzucany natomiast, jeżeli ważny urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości przesądzał już Albert wobec tej osoby no to tak naprawdę dajemy w gronie tym sądom, które mają wątpliwości to akt tylna taki doba trzeba pamiętać co w tym, że w tych przypadkach jeszcze chyba aż takie radykalne głosy nie pal ze strony innych naszych włodarzy ale dlaczego te sądy europejskie różne wysyłają listy pytań do polskich sądów, o co pytają, czego to już tak naprawdę o kwestie dotyczące przede wszystkim niezawisłości sędziów i niezależności sądów to są te esesmana generalna liczona jest o zmianach, ale często na poszczególne kwestie na procedurę powoływania sędziów na kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów czy tylko te kwestie, które w sposób bezpośredni przekładają się na ten atrybut niezawisłości sędziowskiej, a tak naprawdę ta skala pytań, która będzie ciągnięty skierowanych sądów innych państw Unii Europejskiej ona jest konsekwencją również postępowania toczącego się z centrum oraz paliły się Unii Europejskiej to jest, a pojawiające się wątpliwości co do przestrzegania praworządności w Polsce w noc, czyli jednak kamyczek poruszył salę i te pytania trafią do polskich sądów akty odpisuje, kto realnie ma władzę Jura w odpowiedzi na pytanie o nie za niezależność sądów w Polsce od 1 jest kwestia oczywiście jak i sformułowane pytanie, że ją jeść golas skierowana tak być powinno ono sądu, który wydał n p . nakaz aresztowania oczywiście odpowiada prezes tego sądu mogą być również w odpowiedzi, bo już taką zdolność rozumienia i sądów wyższej instancji, a szkodzi to pytanie skierowane do ogromnego adresata i on jednak odmówić, bo przede mną leży odpowiedź kilkustronicowe, którą przy przysłała do sądu irlandzkiego w pani prezes Joanna Bitner prezes Sądu Okręgowego w Warszawie przypomnę to już jest, by tzw. prezes dobrej zmiany, czyli po wymianie w i ta odpowiedź wskazuje na to, że wszystko z porządku to znaczy przyp sędziowie mają zagwarantowaną w niezawisłość przepisy są przestrzegane w tej pani prezes odtwarza częściowo dyskusje, że są różne poglądy, ale zawsze zawsze na koniec konkluduje, że w mur absolutnie winny osoba, która miałaby być sądzona w Polsce ma zagwarantowane wszystkie prawa związane z prawem do sądu no i spory spodziewam się, że zależnie od tego do którego sądów, ale i z, pod którym prezesem trafi takie pytanie odpowiedzi będą różne, a irlandzki sąd jak wskazał Trybunał ma się z mchu i sugerować tymi odpowiedziami no, więc co co co z tym począć czy irlandzki sąd w jakikolwiek inny sąd ma zdefiniować ma odpowiedzieć na pytanie jak wygląda ten stan przestrzegania praworządności w Polsce to zadanie pytań dodatkowych jest 1 z elementów to nie jest jedyna możliwość natomiast jest to 1 z elementów na pewno również sądy państw obcych będą o posiłkować się wypowiedziami legalnych instytucji międzynarodowych, które tą kwestią zajmowały co do odpowiedzi, ale wystosowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, a to możemy czuć trochę trochę ironicznie obniża właśnie brakuje tylko post scriptum, które byłoby stwierdzenie jak też zostałam powołana, a przez całe dobrą zmianę, bo sama odpowiedź skonstruowana tak i oby tak nie da ludziom uwagę od dosyć wyważony siadał przy znacznym przyznam się niemal pewne sugestie, że są dyskusje po wielu miast, gdzie mowa n p . tak grube zminimalizowanie okresu i rozproszonej kontroli konstytucyjności i możliwości wypowiedzenia się z sądu powszechnego w oparciu o konstytucję niby zostały przedstawione stanowiska stron, ale twierdzą, że właściwie w Polsce tak nie można, bo nie mamy systemu finansowego, a to nie do końca mogę panią no tak, ale o tym, mówię, że są odtworzone ta dyskusja, ale zawsze wniosek jest 1 nic złego się w Polsce nie dzieje jeszcze na chwilę wróćmy do tego, o czym mówi pan doktor na samym początku, czyli w wypowiedziach przedstawicieli władzy wykonawczej na temat groźnego przestępcy, którego Irlandczycy przetrzymują, czyli przesądzania o jego winie takie pytanie też lampki są wysunął, bo polskiego sądu, a w odpowiedzi słyszy, że jeśli Vettel, gdy osoba uznaje się za niewłaściwie go potraktowano w wypowiedziach medialnych urzędników ta powinna skorzystać z powództwa o ochronę dóbr osobistych i wszystko będzie w porządku, bo może skorzystać też instytucję sprostowania prasowego taka jest odpowiedź na te wątpliwości, które pan panie doktorze podniósł no tak pani prezes tutaj przedstawiła możliwości i stwierdziła, że faktycznie wszystko jest idealnie szaleństwa, ale po pierwsze nie jest idealnie, ale po drugie i to jest chyba ważniejsze ktoś musi mieć świadomość, że to nie jest tak, że będzie taki dzień zajął 3 był taki dzień 0, którym w tym momencie sędziowie przestają być niezawiśli i jest dużo Bałtyk jest dużo bardziej złożony proces i musi mieć świadomość, że PiS będą niezawiśli sędziowie, nawet jeżeli minister będzie chciał decydować o wszystkim będą tacy sędziowie do pewnego momentu ich później pani minister, by rządzić, ale albo sami odejdą, a UKS Olimp proces, który jest osiągnięty w czasie natomiast istotne są pewne okoliczności zewnętrzne, które na tych sędziów oddziaływują dla ich pytał sąd irlandzki właśnie tego nie da się zwieść i tym, by pytaniami czy odpowiedziami typu przecież sądy wciąż sądzony tylko pytał m. in. o to od otoczenie prawne dlatego moim zdaniem czy to będzie sąd irlandzki czy jakikolwiek inny sąd on będzie odwoływał się również do dawnych autorytetów zewnętrzny do kolizji na nas i np. w UE, czyli będzie próbował uzyskać informacje z wielu źródeł torze spytał sąd zainteresowane są w kraju maszyn o zdanie to jest naturalne, bo my stare zasady wysłuchaj obie strony, więc oczywiście rozpętał ma odpowiedź, ale Otóż ten gromadzi się posiłkować innymi dokumentami, bo oczywiście ona miała świadomość, że państwa żaden sędzia nie napisze, że nie jest niezawisły w momencie, kiedy napisałby, że nie jest niezawisły to powinien przestać być, ale wie pan panie doktorze no nie o to chodzi chodzi o to, żeby napisał np. warunki pracy stworzone przez nową ustawę o sądach powszechnych czy osądzie najwyższym sprawiają, że ta niezawisłość zagrożona zgadza się i dlatego przy Brzozie takie wypowiedzi też Bullock torze są kierowane z Polski kolejne pytania prejudycjalne to jest koniec Kamil Pakosz ja się o wątpliwościach, które pojawiają się w świadomości polskich sędziów dodatkowo proszę państwa postępowania, które się toczą, zwłaszcza zwróciłem uwagę na ostatnie postępowania dyscyplinarne, które są wszczynane albo, że podejmowane próby wszczęcia postępowań przygotowawczych o pamiętamy sytuację, a cała pani redaktor audycja teologia sędziego prokuratora przeprasza inna sprawa też i to na prokuratora, który miałby ci ścigany za to, że wystąpił w liceum mamy SA GL, które miałyby być wszczynane wobec sędziów, którzy wystąpili z pytaniem prejudycjalnym Tadeusz Smagacz oraz sytuacja, w której sędziego próbuje się oskarżać za wypowiedzi publiczne, ale tutaj dotykamy wprost makreli orzeczniczej jak można mówić inaczej, że dochodzi do naruszenia niezawisłości sędziowskiej, a jeżeli sędzia miałby ponieść odpowiedzialność za to co się wiąże z jego orzekali w no dobrze, ale jest jeszcze 1 rzecz, bo pan, mówi że sprawy dotyczące obecnie Europejskiego nakazu aresztowania to nie jest koniec może się zdarzyć tak, że innego rodzaju na sprawy zawisłe przed sądami europejskimi skończą się pytaniami tego typu do polskich sądów, a jak rozum w tym czasie zawieszenie sprawdź, o co może chodzić od państwa jesteśmy częścią pewnej wspólnoty prawa jesteśmy częścią żołnierz Europy i świata, w którym ta wymiana i gospodarcza i osobiste następuje na razie mamy wnioski dotyczące ENA i jest dużo, ale za chwilę pojawią się sprawy związane z procedurami rodzinnymi z prawem rodzinnym, ale i gry, zwłaszcza np. kwestie opieki nad dziećmi, ale jestem przekonany, że takie mam 10 musisz się pojawią, ale będą polegały na tym, że UE zainteresowana strona innym państwie będzie podważać orzeczenie wydane w Polsce np. właśnie, używając argumentacji, że polskie sądy są to przestał być niezawisłe polscy jeńcy miał już tak będzie chciał zabić w związku z tym mają wątpliwości co do orzeczenia, które wnosi o nakazywało bierze dziecko ma być pod opieką rodzica, który jest w Polsce to będzie również pewien argument wykorzystywany przez adwokatów i w państwach od jedno to jest pewna procedura, która będzie stosowana to będzie lubisz dotykało świat gospodarczy, kiedy wyroki wydane przez nasze sądy będą kwestionowane oczywiście będą zainteresowane podmioty gospodarcze i innym państwie, które HR będą chciały, jeżeli nie całkowicie z nich nasz blok to przynajmniej przedłużyć procedury to jest proszę państwa niestety konsekwencja tego chaosu król zaczynamy funkcjonować w no i to jest ewidentna zmiana jakościowa wcześniej tego nie było sądy europejskie uchwały polskim sądom nagle zaczyna mieć wątpliwości, jakie będą tego skutki to zawsze się o okaże choćby ewentualnej decyzji sądu irlandzkiego hiszpańskiego holenderskiego, które wstrzymują w realnym wydanie obywateli do Polski, bo wierzą w to, że będą im przysługiwały uczciwe procesy sądowe w z nami był dr Ryszard Balicki wydział prawa administracji ekonomii na Uniwersytecie wrocławskim dziękuję serdecznie za całą
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA