REKLAMA

Sprzedaż kasztanów i żołędzi w stuletnim przeglądzie prasy

100-letni przegląd prasy
Data emisji:
2018-10-07 07:10
Czas trwania:
11:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Stuletni przegląd prasy, witam bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Anna Gmiterek-Zabłocka i Mateusz Stanicki, dzień dobry, witamy z Lublina, dzień dobry. Skupiliśmy się w tym tygodniu na gazetach sprzed 100 lat, a dokładniej od 30 września do 5 do 6 października 1918 roku. Tak się złożyło, że w tym tygodniu trochę zmieniliśmy formułę, ponieważ ja mam inne gazety, a Ania ma inne. Ja mam "Ziemię Lubelską" i  "Głos Lubelski", a ty Aniu? Ja mam gazety z Krakowa "Czas", mam również "Kurier Poznański" i "Kurier Wileński"  Rozwiń »
Tak jest, a zaczniemy proszę państwa od jesieni, bo tutaj artykuły dotyczące właśnie tej pory roku, która przecież wtedy również, że trwała na znaleźliśmy w, jaka była pogoda może to na początek wpierw chłodna i ponuro oraz deszczach, a potem pogodni i cieplej mam też artykuł proszę państwa jeśli chodzi o jesieni, a kasztana i Żołędzia hektarem nie bardzo zainteresował Otóż żołędzie kasztany wolno sprzedawać tylko urzędowi rzeszy dla środków paszy pisze Kurier poznański, kto ma żołędzie kasztany winni nie zgłosić do urzędów i na żądanie mu sprzedać wyjątek stanowią żołędzie kasztany produkowanej używane we własnym gospodarstwie za żołędzie płacisz 650 Marek za funt natomiast za kasztany i 5 Marek za funt, którzy takiego nam się czarny rynek czeka stanowi żołędzie formował ja teraz mam przed sobą ziemię lubelską z piątku 4 października osiemnastego roku no i trzeba wziąć pod uwagę, że to październik w listopadzie jest Polska odzyskała niepodległość wojna się kończy właśnie w tematy związane z wojną i spokojem to jest temat nr 1 w tej Gazecie i takie tytuły Turcja proszę o zawieszenie broni rozprawy pokojowe w parlamencie wiedeńskim Francja rozpocznie rokowania pokojowe jeszcze w tym roku pokój nie może być daleki czy inne np. z 5 października propozycja pokojowa mocarstw centralnych i warunki jest ona przyjęta przez państwa centralne i warunek w sprawie Polski trzynasty punkt głosił, że ma być utworzone niepodległe państwo polskie, które by obejmowały wszystkie ziemie zamieszkane przez ludność niewątpliwie polską i posiadało zabezpieczoną wolność i niezawodny dostęp do morza, którego polityczna gospodarcza niezawisłość jako też terytorialna nienaruszalność musiały być gwarantowane traktatem międzynarodowym, że jestem w stanie wyobrazić sobie emocje, jakie towarzyszyły czytelnikom, którzy zaglądali do ziemi lubelskiej czytali takie słowa po 4 latach wojny właśnie w krakowskim czasie w kronice też o wojnie można powiedzieć kończącej się w sprawie reklamacji wojskowych jak już wiadomo zarządziły władze wojskowe zwolnienie ze służby wojskowej takich oficerów, którzy w swym zawodzie cywilnym są urzędnikami państwowymi, a to ze względu na wielki braku urzędników państwowych zwolnienia oficerów młodszych dla służby frontowej czy też inne jakieś służby wojskowej niezbędne są naturalnie niemożliwe podczas gdy ze starszych do służby nie już zdolnych oficerów łatwiej można z nich zrezygnować zarząd wojskowy zarządził wtedy, że podania oficerów z roczników 1865 do 69, którzy będąc urzędnikami państwowymi proszą o pozostawienie ich czynnej służbie wojskowej niestety będą bezwarunkowo odrzucane tę informację dotyczącą UE pożaru sanatorium dr k Dłuskiego w Zakopanem spalił się niemal cały obiekt ludzie, którzy zdobyli uciekali, a pożar wybuchł we w następstwie tego, że dzieci w zabawie podpaliły słoma z zapałkami, jeżeli wrócimy jeszcze na chwilę do kwestii związanych z jesienią to mam około informacje, które rano teraz możesz się wydawać się naprawdę dziwna i nietypowa teraz jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszędzie jest ogrzewanie, że jest ciepło jest fajnie, a tymczasem to był News 100 lat temu, że we Wiedniu powstaną ogrzewalnie dla szerokich miastem ma być także szkolne dzieci będą miały do rozporządzenia ogrzewane i oświetlone sale, gdzie wspólnie z młodszym rodzeństwem będą mogły przepędzać wolne od nauki czas podobne lokale od da się do rozporządzenia dla uczniów szkół średnich i wyższych, a także robotników wreszcie zamierza burmistrz urządzić w środku miasta 30 ogrzewa nie dla szerokiej publiczności dwunastym tygodniu też zaczęli grzać, więc coś tam wspólnego jest, że państwa są też teksty dotyczące innych nędzy głodu i wychodzenia z tych trudnych sytuacji jeśli chodzi o Kraków to tutaj odbyła się odbyło się posiedzenie rady miasta Krakowa i czytamy krótką dyskusję wywołała sprawa giełdy służbę na rynku krakowskim wiceprzewodniczący dawał wyjaśnienia stwierdzając, że tylko interwencja policji może zapobiec tym stosunkom mówiąc krótko handlowano służącymi właśnie na rynku w Krakowie dalej czytamy przewodniczący Federowicz mówił też o zaopatrzeniu Krakowa ziemniaki zawiadomił radę, że ziemniaki już zakontraktowano i odbywa się ich kopanie leży dotąd nie rozpoczęto wywózki, ponieważ rząd nie wyznaczył jeszcze w komis seniorów do odbioru i brak jest jeszcze druków do przejmowania ziemniaków takich informacji dotyczących właśnie głodu biedy i nędzy jest sporo tak samo jest sporo takich wezwań takich próśb o pomoc wśród nich tak koło ciekawą prośbę znalazłem w głosie lubelskim chłopiec piętnastoletni sierota utrzymujący się z własnej pracy jednocześnie uczęszczający do wieczorowej szkoły handlowej prosi miłosierne publiczność buciki na zimę i ubrania i teraz uwaga chłopiec ten jest znane redakcji jako zasługujący na pomoc, ale proszę bardzo jeśli chodzi o teksty, które rzeczywiście wpadają w pamięć mama w czasie krakowskiej z 4 października 1918 roku informacja o wyzysk i one trzon Gazeta pisze w ostatnich czasach grasuje po mieście nieznany bliżej mężczyzna który, powołując się na osobę kierownika Miejskiego biura aprowizacji dr Wydro radcy magistratu stara się wyłudzić od publiczności kwoty pieniężne za artykuły żywnościowe jakich ma dostarczyć po niskich cenach, podając do wiadomości, że wszelkie zmowy co do dostarczenia artykułów żywności załatwiała bezpośrednio biura aprowizacyjne względnie sklepy miejskie ostrzega się publiczność przed narażaniem się na straty pieniężne mogące wyniknąć z powyższego powodu ich działalności wyzyskiwaczy, a te cieszące się propos bardziej jedzenia niesie wyzyskiwaczy teraz jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że media społecznościowe telefony i takie środki kontaktu sprawiły, że nie ma problemów z tym, że np. dziś spotkać kiedyś takie informacje dotyczące, zwłaszcza np. spotkań podawano w gazetach i tak można w głosie lubelskim przeczytać o zebraniu kelnerów o tym, że zarząd przypomina członkom swoim, że dzisiaj przy ulica namiestnika ski 37 o godzinie dwunastej w nocy odbędzie się ogólne nadzwyczajne zebranie członków nie członkom owadom wstęp wzbroniony, czego dwunastego, a scena off domyślam się, że wtedy Kana zakończyli prace po wieczorze dla klientów, a jeżeli chodzi o podobne ogłoszenie tylko tym razem już troszeczkę bardziej kulturalnie to orkiestra amatorska Towarzystwa muzycznego w Lublinie w sali koncertowej Towarzystwa jutro 2 października o siódmej wieczorem odbędzie swą pierwszą próbę, o czym naszym za naszym pośrednictwem kapelmistrzem Towarzystwa pan Dudkowski zawiadamia amatorów, którzy zgłosili swój udział w tej orkiestrze typowe ogłoszenie także szanować, ale mamy też informacje Rz krakowskiej Gazecie rekwizycji wełny magistrat ogłasza, że w dniu 23 listopada nastąpi odbiór zarekwirowane wełny z Krakowa i powiatu krakowskiego wszyscy posiadacze wełny owczej oczywiście mają w tym dniu cały posiadany zapas dostarczyć do stacji zbiorczych w Krakowie w obóz jeńców wojennych magazyn 11 wełna ta jest dla żołnierzy walczących w polu koniecznie potrzebna, ale jest też tekst dotyczący od czasu do czasu to się pojawiało strajki drożyznę podwyżki po to, się z papieru tak natomiast ja tutaj znalazłam informację o drożyźnie obuwia celem zwalczania lichwy uprawianej przez szewców utworzona została w całym kraju specjalna sądownictwo zadaniem, którego jest rozpatrywanie spra w na tle szewskiej lichwy powstałych w Krakowie są w taki istnieje przy ulicy Grodzkiej, ale publiczność Krakowska nie przywykła jeszcze udawać się do niego, choć w Krakowie szewcy nie grzeszą wcale umiarkowanie w cenach w sporach dotychczas załatwiane są w każdym poszczególnym wypadku potrafił obronić pokrzywdzonego klienta w sądzie szewc zgodził się dobrowolnie na zwrot części pobranej nadmiernie ceny OC ciekawostka ciekawe czy takie rzeczy przeszłoby obecnie wspominała wcześniej owczej wełny to tak mi się skojarzył 2 artykuły, które znalazłem dotyczące zwierząt 1 to ogłoszenia przyznał się, że tych ogłoszenie sporo, ale takiego dotychczas przegląda gazety nie widziałem z domu przy ulicy na językowe namiestnika ski 18 zginął przed paroma dniami kod biały czarny i żółte łatki na grzbiecie głowie z obu stronach nosa żółte plamki, kto z nas zechce odnieść za nagrodą dla administracji, a jeszcze jeszcze je, by pozwolę sobie jak z 1 strony kot stoi krowa uratowana krowa w nocy z pierwszego na drugiego bieżącego miesiąca pan Maciejewski wracając do domu spotkał na ulicy Bychawskiej 2 ludzi prowadzących krowę na jego widok ludzie ci pozostawili krowę i zbiegli ulicę leśną i teraz uwaga Maciejowski przyjrzał się krowie rozpoznał w niej własność swego sąsiada Jaroszyńskiego podprowadził, więc prawo do niego Jaroszyński spał w najlepsze podczas gdy złodzieje wyprowadzili go krowę i ta byłaby przepadła, gdyby nie ten szczęśliwy przypadek, a jeśli chodzi o proszę państwa ogłoszenia, bo przy nich jesteśmy z dubeltówki z kurkami i bez workowy oraz ich aktorki świeża naboje zawsze na składzie, a to nasze kończy no właśnie w jakiej że spełnia się o ogłoszeniu to jeszcze jako ostatnie z moich propozycji też ogłoszenie, które w obecnych czasach jesteśmy na pewno nie bylibyśmy w stanie sobie wyobrazić takiego ogłoszenia pozew edykt talony sąd biskupi diecezji lubelskiej na żądanie powódki Władysławy zgrana z ich Rytel zam . w Michowie powiatu lubartowskiego wzywa Józefa Dietla, by o godzinie dwunastej w południe stawił się w Lublinie w sali sądowej gmachu konsystorza i generalnego i było obecne, gdy powódka żądać będzie orzeczenie nieważności małżeństwa takie ogłoszenie o prezencie naprawdę nie jest w stanie wyobrazić tego w obecnych czasach, a takie ogłoszenie szuka się kupców świadków we wtorek 2004. wrzesień był pewien żołnierz tramwajem przez plac królewski na plac wyspie Zieliński, gdzie wysiadł się udał się pieszo ku staremu rynkowi miał on w Mieszku ubrani w par trzewików schorowane, które polecam na sprzedaż stwierdzono, że rzeczy te pochodziły z kradzieży dokonanej u mnie osobę, która rzeczy ta kupiła uprasza się, aby dla uniknięcia nieprzyjemnych następst w uniesie zgłosiła proszę o to również świadków, którzy wskazać, by nie mogli kupującego lub sprzedającego nagroda zapewniona gotowa jestem w te przedmioty odkupić i adres Poznań ulica królewska, gdzie indziej ja jestem jak zakończyła się ta wzruszająca historia no właśnie sporo jest też proszę państwa ogłoszenie o orzechach w tej chwili dziś nikt tutaj zniknęły nie mogli znaleźć, ale ogłaszają się i kawalerowie i Panny i wdowy, że poszukują partnerki na życie to wasza w czasach, kiedy kończyła się wojna, kiedy ludzie wracali temat na czasie, a stuletni przegląd prasy specjalnie dla państwa przygotowali Anna Gmiterek-Zabłocka i Mateusz Stanicki dziękujemy pięknie, gdy usłyszał
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: 100-LETNI PRZEGLĄD PRASY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA