REKLAMA

Steinhoff: Gaz powinniśmy kupować tam, gdzie jest najtańszy

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-10-09 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:17 min.
Udostępnij:

Rosnące ceny energii to konsekwencja braku strategii energetycznej? Janusz Steinhoff: To konsekwencja rosnących cen węgla, szybko rosnących cen uprawnień do emisji CO2. Rozwiń »
Były premier tłumaczy swoją postawę wobec kupowania gazu między innymi z Rosji. Porusza też kwestię cen energii i dywersyfikacji źródeł gazu.
Janusz Steinhoff mówi, jak według niego rząd powinien postępować na rynku energii, tak by płacić za to jak najmniej. Były premier jest również pytany o to, czy po wygaśnięciu w 2022 roku kontraktu z Rosją gaz w Polsce będzie tańszy, czy droższy? Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Ekonomia kapitał gospodarka. Jest dziewiąta 4, to jest magazyn EKG, Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś pan Janusz Steinhoff, były wicepremier, dzień dobry, dzień dobry. Panie premierze, nie jest patriotyczne kupować gaz z Rosji? Rozwiń »
W ogóle nie rozpatruję tego kraju jak patriotyzmu patriotyzm polega na tym, że budujemy naszą gospodarkę, choć radzą, żeby potencjał tej gospodarki były jak największy Pegaz powinniśmy próbować sam, gdzie jest on najtańszy element nawali to powinno być wskazane natomiast cały proces dywersyfikacji technicy możliwości zaopatrywania w gaz, które podjęliśmy Reno powoduje przede wszystkim to, że Polska jest zupełnie innej sytuacji negocjacyjnej ja jako minister gospodarki marzyłby mi, że miał gaz za pobyt w wersji wirtualnej i fizyczna nie ma żalu po łące rozbudowane powiązane z las w Lasowie z Niemcami no i w planie pamięta pan przecież to rząd Jerzego Buzka miało również z w tej materii działał w Baltic Pipe, czyli połączenie z Norwegią poprzez danie to budujemy podobno bardzo dobrze bardzo dobrze to po pierwsze, otworzy nam możliwości importu gazu z różnych kierunków objawi się co, jeżeli będziemy kupować gaz z Rosji w dalszym ciągu na warunkach sportowych obniżką znaczącą obniżką ceny gazu z trasy my panie redaktorze płaciliśmy przez prawie 30 lat rentę za brak alternatywy nie mieliśmy jakichkolwiek możliwości sprowadzania gazu w znaczących 11 Lech z innej kierunków niż rosyjski 

Panie premierze, ale to dobrze, że obecny rząd, mówi że czeka tylko do 2022 roku, kiedy wygaśnie ten długoterminowy kontrakt z Rosją i wtedy przestaniemy z Rosji, bo Rosjanka 

Panie redaktorze żyjemy w wolnym kraju w celu umowy za przepisywanie europejskie budujemy konkurencyjny rynek gazu Europejskiej, ale również w Polsce o tym, skąd będziemy gaz importować zdecydują przedsiębiorcy przy stanie rząd kupuje gaz rząd się otwiera możliwości technicznych w połączeniu z różnymi kierunkami natomiast z stanowiska rządu, ale którąś z nich stwierdzono w dół kontraktu długoterminowego jest racjonalne nie zamierzamy rządowych umów tak jak miało to miejsce w dziewięćdziesiątym trzecim roku podpisywać na miasto, skąd przedsiębiorstwa na leki przedsiębiorstwach ton mówi, iż funkcja była trudna przez nie tylko pewni ich jest inna, ale nie jest to mają już GRU i jest wspólnym rządu jest cała spółka, która w tej chwili jest największa na rynku na dane za 1015 lat wcale tak, by się musi te dni od traci swoje udziały w rynku na nas każdy podmiot, który zajmuje się obrotem gazem musi spełniać określone warunki wynikające z przepisów prawa, które obowiązują w naszym kraju, czyli musi gromadzić zasobne zapasy i t d . tak, ale jeszcze raz podkreślam zdecydowanie uważam, że stanowisko z kolejnych rządów w zakresie dywersyfikacji źródeł zaopatrywania w gaz jest racjonalne natomiast co się przełoży mam nadzieję na niższe ceny gazu mamy się w zdecydowanym stopniu często decydują o mentalności tak czy inny obraz teraz jest również sądziłem, że do produkcji nawozów 

To jest jasne, ale akurat z produkcją nawozów sztucznych w Polsce mając odpowiednie do tego zakład jest niezwykle ważnym przedsięwzięciem, ale chciałbym zrozumieć to z pozycji konsumenta to jest także po 2022 roku, kiedy wygaśnie ten długoterminowy kontrakt z Rosją gaz w Polsce będzie dla odbiorców indywidualnych pana zdaniem tańszy

No ja mam nadzieję oczywiście, że będzie tańszy gaz nadzieje dla nas rynek będzie bardziej konkurencyjny ceny gazu wśród pochodzącego z federacji rosyjskiej były bardzo wysokie niewspółmiernie wysokie do ceny, które płaciły inne kraje dalej położone jest wtedy, po które powinny ponosić wyższe koszty transportu naraża się one towarzyszy do obiecali nam mały, że dodatkową za brak alternatywy nie ma się co dziwić na dopuściliśmy do sytuacji, w której mielibyśmy podwieszenie praktycznie pod 1 dostawcy powinnam mieliśmy tam przepustowość około miliarda metrów sześciennych przecież rząd Jerzego Buzka podpisał tzw. mały kontrakt norweski i t d . tak dalej, ale zasada, że żadna dywersyfikacja, czyli kupujemy gaz tam, gdzie w toku jest najbardziej opłacalne tam, gdzie warunki dostawca stworzy nam jak najlepsze na razie jeśli ktokolwiek zauważy przedsiębiorstwa otrzyma koncesję na obrót będzie spełniał wszystkie wymogi co obowiązują w naszym systemie prawnym to będzie przeszkadza, żeby ci jakieś duże zakłady np. przemysłu chemicznego, żeby importowano ten Games jeszcze raz podkreślam po cenie najniższej i warunkach najbardziej korzystnych oczywiście państwo może narzucić pewne reguły ograniczające ten handel jak np. konieczność dywersyfikacji było takie miasto rządzone, która mówiła, że im wodę w ich odbiorca gazu powinien mieć 2 niezależne źródła zaś wszczyna się bez kraj złoże bądź import z Vukiem spoza Polski natomiast na skroplony, który dopływa do gazoportu ma doprowadzić jeszcze większych kwotach w przyszłości on jest zawsze tańszy od tego z Rosji panie redaktorze ja nie znam cenne, bo te ceny są tajne ani PG alei gwiazd będzie ją i nie ujawnia z relacji z droższym ja mówię jedynie o tendencjach no wszyscy wiedzą, że płaciliśmy Tomasz ze dużo wyższą nie jest Niemcy to było publiczną tajemnicą natomiast budowa gazoportu, bo jest 1 z istotnych elementów dywersyfikacji dosta w mało tego ten rynek gazu bardzo szybko się zmienia kiedyś ceny gazu były funkcją ceny ropopochodnych na rynkach prawda na razie w tej chwili te ceny gazu wynika, iż powinny w znaczącym stopniu z cen gazu skroplonego czy też dostarcza negował rynkach spotowych gaz sieciowy dawniej z w w kształtowały ceny zupełnie inaczej niż ma to miejsce w tej chwili, chyba że nie ma ograniczeń jest jedynym krajem, który zbudował gazoportu, czyli pana zdaniem panie premierze i to byłaby to byłby dobry wniosek dla naszych słuchaczy z rozmowy jesteśmy przed okresem, w którym mamy szansę, by ten gaz dla nas w Polsce był tańszy tak jest jesteśmy przed wielką szansą jest w efekcie racjonalnie podejmowanych decyzji przez ostatnie lata, aby rynek gazu był rynkiem bardziej konkurencyjnym, a ceny gazu dla odbiorców komunalnych i dla odbiorców przemysłowych były niższe a dlaczego tego samego nie możemy powiedzieć cenach prądu no cóż jest fanem jest fatalna sytuacja co jest potrzebna konkurencja konkurencja jest teraz konkurencja, a mamy nadzieję, że Polska elektroenergetyka będzie dawać przyszłości większy udział w konkurencyjnym europejskim rynku energii elektrycznej, ale również gazu natomiast potrzebna jest rozbudowa sieci transgranicznych potrzebne jest również konkurencja potrzeb potrzebne są potężne inwestycje w polską elektroenergetykę na zdecydowanie uważam, że kończy się era paliw stałych w elektroenergetyce powołali, czyli węgla czyli, czyli węgla kamiennego węgla brunatnego w CBA mieszczą świadomość, że dana raz mówią teoria, a jak jest w Polsce praktyka na czym się pan ja mam mówić o tendencjach i mówię o sytuację jest dyrektorem pojawił się na rynku ceny prawdę mnisi są coraz wyższe ana skoczyły z 5 środa dwudziestym 5 EUR za tonę co wpływa ono co na węglu kamiennym czy będą one tym emitujemy koło 1 tony na 1 megawatogodzinę jest nam grozi podwojenie ceny energii dlatego Polsce jest potrzebna szybka dywersyfikacja nośników energii w elektroenergetyce, ale ja osobiście uważam, że no cóż minister Tchórzewski zapowiedział, że elektrownia Ostrołęka jest ostatnim blokiem Węglowym ja myślę, że potrzebna jest substytucja tych stałych bloków węglowych o niskiej sprawności odnawialnymi źródłami energii blokami gazowymi, bo przecież, jeżeli będziemy mieli coraz więcej w miksie energetycznym wiatru fotowoltaiki to musimy zrekompensować te są niestabilne źródła energii czy musimy budować elektrownie gazowe m. in. e-sąd rozbudowa tych wszystkich transgranicznych połączeń import gazu, bo my wydobywamy tylko 4 miliardy metrów sześciennych naraz część zużywanego 1817 może tak w okolicach 1617 panie premierze, ale czy to co widzimy na rynku teraz, o czym bardzo często tutaj rozmawiamy w magazynie EKG, czyli rosnących cenach energii to jest konsekwencja jakiegoś rodzaju braku polityki energetycznej czy strategii energetycznej w Polsce powiedziałbym tak, że to jest konsekwencja rosnących cen węgla, czyli nośnika energii to jest konsekwencja szybko bardzo szybko rosnących cen uprawnień do emisji co 2 to tak jak powiedziałem, ścinając czuły na nie mam talent, a na co mamy wpływ z czego co moglibyśmy z lat nie mamy wpływu, dlatego że ceny węgla to są ceny rynkowe nadal my mamy wpły w na konkurencję na naszym rynku mamy wpły w na inwestycje mamy wpły w na racjonalne kształtowanie tego rynku no i syn powinniśmy mieć większy obszar konkurencji, a tam, gdzie niema konkurencji tam coś co mnie bardzo martwi Czesia z wsi obserwowane w naszej gospodarce szczególnie Elektron Annę odjazdy ze się mówić o bezpieczeństwie energetycznym w sensie ręcznego sterowania w sensie blokowania konkurencji ja osobiście uważam się tam, gdzie nie ma konkurencji, a szczególne to jest istotne w sektorze elektroenergetycznym tam niestety są wysokie ceny, które z kolei wpływają na utratę części konkurencyjności całej gospodarki polskiej gospodarki i tonami w tej chwili mało wiemy o próbach finansowania skrośnego odbiorców komunalnych przez odbiorców przemysłowych w jest drogą donikąd nie ma darmowych obiadów, jeżeli trzeba ludzi ubogich na gaz się w jaki sposób wspomagać też na to, że być w oparciu o środki, które przeznacza AM Neeson przeznaczone są na politykę socjalną na razie nie można tego robić takich osób w asyście się o tym, tutaj chciałbym powiedzieć także dla żołnierzy Tosia, o czym się słyszy w jaki sposób nie można zderzyć się o tym, żeby zablokować podwyżkę cen energii elektrycznej dla odbiorców komunalnych no wtedy musi za to zapłacisz SMS, bo nie ma prawda możliwości, żeby grać tymi cenami bez skutku, dlaczego winiarzy nadal nie ma rady prawda, jeżeli rosną ceny na to też ceny adekwatnie musiała stać mówi o cenach energii elektrycznej nie mówię na razie ocena ich dystrybucji czy przesyłu ma ona też rosną, bo potrzebne są inwestycje i t d. daje danej dlatego uważam, że kluczowe dla polskiego rynku energetycznego jest sąd jest, aby mocna pozycja urzędu regulacji nawigacji dzieje, bo mamy obszary dystrybucja czy przesył do rządzenia niezależnie regulowane to musi być niezależny i po drugie, bardzo istotne istotny problem konkurencja, która powinna tutaj konkurencja między kim konkurencja między spółkami elektroenergetycznymi my mamy w tej chwili niedobór energii elektrycznej Tesli dzięki właściwie w większości są, choć notowana na giełdę spółkami pod kontrolą skarbu państwa no panie redaktorze to jest tak jak analitycy giełdowi mówią, że świetnym pomysłem jest włączenie Lotosu z Orlenem, bo pojawi się efekt synergii po stronie przychodowej, czyli inaczej mówiąc pojawi się możliwość realizowania wyższej marży na stacjach benzynowych należy załatanie zdradza, że drużyna spada wycenia akcje to służy podmiotom, które będą łączone tak oczywiście także inny jest punkt widzenia obserwacją rynku na niego zwierzęta widzenia innych niań jest taki sam, a inny jest punkt widzenia właścicieli tych słowach pan Janusz Steinhoff były wicepremier minister gospodarki dziękuję bardzo informację Radia TOK FM po informacjach druga część magazynu EKG Kamil
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA