REKLAMA

Dlaczego nie ma już w Polsce parlamentaryzmu?

OFF Czarek
Data emisji:
2018-10-09 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
34:34 min.
Udostępnij:

Rozmowa z prof. Mirosławem Wyrzykowskim - prawnikiem, który wyjaśnia, na czym polega inicjatywa Melo, czyli badanie roli i znaczenia instrumentów prawnych związanych z rozliczaniem przeszłości. Prof. Wyrzykowski mówi o tym, że regulacje prawne mogą zostać wykorzystane w kształtowaniu obrazu przeszłości, ale też w kształtowaniu obrazu rzeczywistości dnia dzisiejszego. Rozwiń »
Prawnik opowiada, jak prawo może być wykorzystywane przez rządzących w manipulowaniu historią, tak żeby zmienić obraz rzeczywistości. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
W studiu gość: prof. Mirosław Wyrzykowski, prawnik, dzień dobry, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Niedawno niektórzy z państwa, którzy uczestniczyli w poważnym prawniczym spotkaniu, mieli okazję wysłuchać wykładu pana profesora, ale warto powiedzieć kilka słów o tej inicjatywie, której akronim to Melo, czyli w sanskrycie to "spotkanie", ale po włosku to "jabłko". Rozwiń »
Jest grupa tych konsorcjum 4 ośrodków akademickich europejskich mianowicie kult pasty w London Asset Instytut w powiązaniu z uniwersytetem w Amsterdamie Uniwersytet w Bolonii i Instytut nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk i Mela to jest Memoriał jej lotu, a my w bloku itp to jest przedsięwzięcie, którego zadaniem jest zbadanie roli i znaczenia instrumentów prawnych związanych z rozliczaniem przeszłości niszowych chodzi o to, żeby dokonać analizy znaczenia regulacji prawnej w kształtowaniu obrazu przeszłości, ale też w kształtowaniu obrazu rzeczywistości dnia dzisiejszego 

Każde społeczeństwo ma problemy z przeszłością nie ma takiego, który takich problemów nie ma to było w Ameryce w okresie tworzenia się ze Stanów zjednoczonych i atak na Jerzego trzeciego i na to wszystko co złego dokonało królestwo w brytyjskie wobec wobec Ameryki, a przecież za chwilę były problemy z Indianami były problemy z niewolnictwem i t d. mamy podobną historię w przypadku rewolucji francuskiej może jeszcze bardziej dramatyczną odrzucenie przeszłości zupełne i tworzenie nowej rzeczywistości, ale z zachowaniem wszelkich miar mamy problemy z naszą przeszłością toną w dalszą tą bliższą to nieco dalszą, gdy mówimy o stuleciu odzyskania niepodległości i okresie 191739 dni jak się wydaje obraz nie jest ani jednoznacznie, a nie ani jedno z jednoznacznie kolorowy, ale jak pomyślę sobie o w o rozliczaniu przeszłości to mam namyśli również stosunek dzisiejszą dyskusję o trzeciej Rzeczpospolitej od osiemdziesiątego dziewiątego roku do 2015 co to oznacza to oznacza że, że refleksja nad przyszłością jest instrumentem kształtowania rzeczywistości najpier w opowieści o rzeczywistości, a potem samej rzeczywistości i doświadczenie w pokazuje, że należy władzę rząd trzymać jak najdalej od historii w pasie, bo wydawałoby się, kiedy mówimy narzędzia prawne oraz o ustawodawstwo to historia czy mówienie o historii nie wydaje się, żeby było na pierwszej liście na pierwszym miejscu takiej listy to chorzy wydaje nam się, że prawo jest narzędziem do zupełnie czegoś innego, a historia historycy tak i ich warsztat jest czymś innym dzięki temu możemy myśleć już historii planowo w tym ujęciu jest instrumentem koszt zwiększenia ich już to historia lubi go lub rozliczenia z historią i to są zrozumiałe element był już imamy mieliśmy w przeszłości, a takiego czy innego państwa do czynienia z ze zjawiskami takimi jak odbieranie własności pozbawienie wolności różnego rodzaju zachowania, które zaprzeczały fundamentalnymi standard domy w porządku prawnego naturalnego dojrzeli zmienia się o porządek prawny to wtedy prawo musi zareagować musi np. doprowadzić do tego, że ludzie niewinni skazańcy byli winni skazani dostaną swoją moralną i materialną rekompensatę ci, którym odebrano własność odzyskają w takiej lub innej formie czy to w formie z ich powodu do własności czuły jakiś i rodzaju rekompensaty odszkodowania, więc prawo jest niezbędne, ale prawo nie może stać mnie zastąpi i innych instrumentów godzenia się czy porozumiewania się czy odrzucania czy też pewnej go procesu zapominania lub przywracania pamięci przeszłości to są historycy, których zadaniem jest dochodzenie do prawdy, czyli opisu rzeczywistości to są te psychologowie społeczni, którzy będą pomocni w rozumieniu zjawisk, które doprowadziły do czego, z czym się rozliczamy, którzy być może pomogą nam zrozumieć naturę człowieka w takim stopniu, który pozwoli uniknąć w przyszłości takich zjawisk to są trudne problemy z prochami przyp pozwolić przypomnieć pewien fragment książki i Leon Fuller stwierdził, że w Polsce ukazała się w 1000 w 1974 roku w serii plus minus nieskończoność taki biały książeczki, które kupowaliśmy na ulicy Foksal u pani blanki często spod Lady no bo to był czas, kiedy nie wszystkim książki były dostępne i tam Fuller w książce moralność prawo opisuje podstawowe elementy rządów prawa, czyli to szczyt mamy dzisiaj do czynienia w Polsce, ale na końcu jest napęd i w tym my ty dodatku on przedstawia następującą sytuację po załamaniu się koszmarnych rządów opresyjny następuje powrót do rzeczywistości nowe marki te minister sprawiedliwości wzywa swoich 5 zastępców z prośbą o rozwiązanie problemu, a propozycje rozwiązania problemu donosiciel donosicielstwo było pod rządami poprzedniego systemu zalegalizowane co było co więcej było instrumentem różnego rodzaju zachowań jednostek w zemsta dążenie do tego, żeby wyeliminować konkurenta szkoda pieniędzy już to do do osoby, która się kochał i t d . i t d. i 5 zastępców ministra proponuje 5 scenariuszy rozwiązania tego problemu każdy jest inny przy czym 2 są podobne, ale sposób rozumowania jest od dziś znów zróżnicowany do tego zmierzam zmierzam do tego że będziemy się zastanawiali zawsze w historii, gdy nad rozwiązaniami problemów, które wynikają z przeszłości przeszłości opartej na naruszeniu podstawowych zasad organizacji i porządku społecznego i porządku państwa to jest wydają się chyba natura człowieka, żeby psuć i potem naprawiać teraz przyjąć materiały ja myślę, że teraz jesteśmy w bardzo złożonej sytuacji, dlatego że PiS w pewnych zakresach życia publicznego następuje naprawa w innych zakresach następuje degradacja i zepsucie tego co było podstawą naszego rozumienia demokratycznego państwa prawnego demokracji konstytucyjnej i t d. ja w żadnym wypadku zapewniam pana redaktora i państwa nie jestem symetrystą natomiast gdy to co mogę analizować to jest to są zagadnienia związane z konstytucją demokracją konstytucyjną rządami prawa prawem jednostki to do tych tematów powrócimy po informacjach Radia TOK FM pełno jest w World Trade chirurga państwo mają gorsze jest wybitny prawnik prof. Mirosław Wyrzykowski zająć jego rzeczach najważniejszych panie profesorze wspomniał pan o tej relacji pomiędzy prawem i historią, czyli prawo jako narzędzie do naprawienia krzywd w historii, ale pytanie zawsze brzmi, gdzie jest ta granica szczególnie, jeżeli to naprawienie krzywd w historii odbywa się nie tylko w tej warstwie materialnej Janoszka ideologicznej i wierzy pan pozwoli rozpocznę od Trybunału Konstytucyjnego Francji, bo bo Francja kilka razy zmagała się z taką historią gdzie powstał pomysł, aby karać za zaprzeczanie ludobójstwu Ormian i w pierwszy w wersji Sąd Najwyższy czy rada konstytucyjna francusko działa to za daleko nam przez sąd nie powinien orzekać w sprawie opinii czy też faktów historycznych to zadanie dla historyków, ale zdaje się, że już w drugiej odsłonie tego podziela no dobrze to będzie jednak ci myślę, że zaprzeczenia zaprzeczenie lub ludobójstwu i zaprzeczenie holokaustowi jest zjawiskiem, które jest przedmiotem zainteresowania prawników, ale również historyków jak mówiliśmy psychologów psychologów społecznych natomiast prawo powinno tworzyć reguły postępowania związanego z chociażby pamięcią o ofiarach prawo powinno chronić godność ludzi, którzy zginęli w 2 w wyniku masakry Ormian czy Holokaustu prawo powinno chronić dobrą pamięć o prawo powinno chronić również, gdy dobro, jakim jest przechowywanie pamięci o ofiarach przez tych, którzy czują się uprawnieni do realizacji tej misji wobec wobec zmarłych zamordowanych straconych to jest 1 strona prawa prawo prawo ma zarazem ograniczone możliwości chemii i realizacji tych funkcji, czego przykładem jest chociażby saga nowelizacji i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej pamiętam, że w styczniu sejmy dokonał nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, wprowadzając odpowiedzialność karną do pozbawienia wolności do 3 lat za te czyny określone jako publiczne i wbre w faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez sieci w zeszłym zbrodnie nazistowskie lub zbrodni przeciwko pokojowi ludzkości zbrodnie wojenne i innych problem polegał na tym, że ustawa regulowała odpowiedzialność za czyny, które byłoby niezwykle trudno opisać w kategoriach prawnych prawnokarnych, bo po pierwsze, co to znaczy przypisywanie co to znaczy współ odpowiedzialnością lub odpowiedzialność i wbrew faktom no kto ma ustalić fakty sąd ma od, by ustalić fakty w postępowaniu karnym czy ewentualnie w postępowaniu cywilnym, gdy mamy do czynienia ze spornymi problemem, ale w przypadku historii, a tu chodzi o zdarzenia z przeszłości sąd jest najmniej właściwym organem podmiotem do ustalenia faktów intymnej mieliśmy do czynienia tak naprawdę z regulacją generalną, której celem było wyeliminowanie z z dyskursu publicznego w nie w Polsce przecież tylko na świecie pojęcia polskiej obozy śmierci czy polskie obozy zagłady ten cel szlachetny wykonanie dramatycznie złe, dlaczego dlatego że, gdy po pierwsze, gdy nie można przy pomocy odpowiedzialności karnej wpływać na świadomość ludzi w Argentynie w Australii w stanach Zjednoczonych czy czy we Francji w bowiem oni nie znają prawa polskiego oni wiedzą, że za wypowiedzi, które dla nich są ważne, bo dotyczą ich rodzin ich przyszłości zdarzeń dramatycznych i tragicznych, w które są elementem opowieści o historii rodzinnej, a le będą podważane przez kogoś w Polsce jakąś organizację pozarządową, która ma dbać o dobre imię narodu i państwa polskiego Otóż, gdy okazuje się, że w takiej sytuacji prawo karne ma zrealizować cel, do którego niestworzone i co mamy wchodzimy do odpowiedzialności kogoś, kto stracił w okresie okupacji w Polsce w najbliższych i pamięci rodzinnej ich ten ta trauma jest zapisana jako śmierć spowodowana przez sąsiadów Polaków i za to ma być odpowiedzialność karną w sytuacjach również, w której za taki czyn, czyli za przypisywanie odpowiedzialności za pewne czyny we Francji w stanach Zjednoczonych czy Australii nie ma odpowiedzialności karnej, więc człowiek mieszkający w tych państwach nie może mieć wręcz świadomość, że w Polsce doszło do takiej regulacji i co się stało celem było wyeliminowanie z publicznego to dyskursu pojęcia polskie obozy śmierci w chwili, gdy została uchwalona ustawa Klimt, a dokładniej kilka dni później okazało się, że po w wyszukiwarkach internetowych poszukiwanie pojęcia polskie obozy zagłady czy polskie obozy śmierci wzrosło dziewięciokrotnie w stosunku do poszukiwania przed nowelizacją ustawy o IPN-ie, czyli mamy wszak odwrotny efekt zainteresowanie pojęciem, którego zwalczaniem miała zająć się ustawa i pewnie wzrosło brakuje prawie dziesięciokrotnie to oznacza, że nieprzemyślana i o istotę problemu do rozwiązania i nieprzemyślane środków, które temu miałyby służyć być może panie profesorze oprócz tego celu, aby walczyć z użyciem tego terminu nie ma przy pomocy pro prawa krajowego można walczyć z tym co się okazuje poza zasięgiem prawa krajowego, ale jest też narzędzie polityczne tak, bo w pewnym sensie mówimy Polacy są narodem i tutaj tworzymy narracji, jakim my Polacy są narodem i teraz ktokolwiek będzie podważał ten obraz Polaków, jaki chcemy, aby było ważne dla naszych linii politycznej będzie ukarany i co będzie ukarany w kanon 2 lat więzienia w opolskim zakładzie karnym w inny będzie coraz więcej cel uświęca środki na nią bez żadnych więźniów na 12 m ² spacery w klatce 78 metrowej dla 60 więźniów to cel uświęca środki, jaki jest cel, jakie są środki, jeżeli mamy szlachetny cel to prawdopodobnie będziemy mieli racjonalne środki realizacji tego celu z całą pewnością cel, jakim jest ochrona dobrego imienia narodu i dobrego imienia państwa jest szlachetny co więcej nie trzeba było nowelizować ustawy o IPN-ie, żeby realizować ten cel przy pomocy już istniejących norm prawa karnego, który przez kodeks karny przewiduje odpowiedzialność do 3 lat pozbawienia wolności za znieważenie państwa polskiego, więc pytanie jest o tym w cudzysłowie szlachetność tego celu, ale dotykamy znacznie ważniejszego problemu mianowicie w jaki sposób tworzony jest prawo proces nowelizacji ustawy o IPN-ie zarówno w tej nowelizacji styczniowej nowelizacji czerwcowej pokazał, że prawo można zmienić w ciągu kilku godzin przecież w ty to była sytuacja taka, w której już po uchwaleniu ustawy przez Sejm podniósł się krzyk podniósł się larum w Polsce i na świecie, że to będziemy mieli wielki kłopot, że sami ocean rozwiązaliśmy sznurówki i zaraz na własne życzenie dotkniemy się i przywrócimy, ale był jeszcze Senat i można było zatrzymać proces legislacyjny nie uczyniono tego przeciwnie znacie przyspieszono prace legislacyjne, bo jeżeli się spieszy i 8 diabeł cieszy i tutaj diabeł wyszedł zza kołnierza mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której gdyby zastanowią się nad wszystkimi aspektami regulacji, gdy był włączony był w proces legislacyjny organizacje, które zajmują się badaniem przeszłości, gdyby w ramach działań związanych z trybun tym rozmową między różnymi organami władzy publicznej chociażby ministerstwa zastanowią się, jakie mogą być pozytywne a jakie mogą być negatywne skutki uchwalenia ustawy, a negatywne skutki są zawsze chcemy czy nie, bo zawsze wprowadzamy do systemu prawnego coś co ten system zmienia to, gdyby porządnie przeprowadzono proces legislacyjny to nie mielibyśmy tego typu efektu jak było w przypadku noweli do noweli rano posłowie dowiedzieli się, że i będzie w porządku dziennym ustawa o IPN-ie dzień wcześniej rząd w trybie obiegowym przyjął projekt nowelizacji ustaw marszałek Sejmu nie dopuścił do dyskusji i nie dopuścił do zadawania pytań w ciągu 2 godzin były 3 czytania w sejmie 3 Sławno ustawę do Senatu komisja senacka w ciągu 15 minut zarekomendowała Senatowi przyjęcie ustawy nie było żadnej dyskusji i w wypowiedzi na temat ustawy w Senacie przesłano natychmiast po głosowaniu prezydentowi do podpisu, który będąc na Łotwie złożył podpis elektroniczny pod nowelą ustawy o nowej ustawy o IPN-ie to jest przykład mechanizmu legislacyjnego, który może prowadzić wyłącznie do negatywnych rezultatów prac dziwi pani profesorze mówimy o państwie, które przez wiele lat utrzymywało atrapę instytucji pod nazwą Trybunał stanu organizmu, czyli instytucje, które z założenia nie miała prawa działać natomiast świetnie nadawała do polityków dla polityków dokładania się po głowach medialnych przeciekach i myślę, że do ryby o Trybunale stanu możemy rozmawiać sił i poświęcić temu odrębną rozmowę, ale chcę być tylko to, że odpowiedzialność przed Trybunałem stanu jest odpowiedzialnością za naruszenie konstytucji oraz za naruszenie ustaw, które to naruszenie nastąpiło w związku z pełnieniem funkcji, ale istota Trybunał stanu polega na tym, że ma prewencyjnie oddziaływać ta konstrukcja odpowiedzialności konstytucyjnej na zachowania przyklasnął piastunów władzy publicznej, gdy okazało się, że nie ma efektu prewencyjnego, ale nie ma też efektu represyjnego, ponieważ ten mechanizm jest nieskuteczny, dlaczego dlatego, że jest to mechanizm czysto polityczne jest to wykorzystanie instrumentu prawnego dla realizacji celu politycznego i realizacja tego celu politycznego zależy wyłącznie od woli politycznej w też nie wiesz jeszcze się zarzuty, ale Stal staną bardziej chodzi mi o to, że patrząc na nad ekipą w Polsce tworzą sprawa od dawna, a on nawet patrząc na pewne kwestie trzeba pewne mechanizmy ukryte w konstytucji zastanawiają się, dlaczego nikomu to nie przeszkadzało albo dlaczego konstytucjonaliści czy też różne partie, które by przy władzy nie zrobił niczego, żeby to te mechanizmy zmienić, ale może tego wątku powrócimy po informacjach megahercach FM prof. Wiesław Wyrzykowski studio informację o godzinie 1140 państwo byłem gościem jest wybitny prawnik prof. Mirosław Wyrzykowski przed inflacją zastanawiają się czy to ostatnie 3 lata to jest dopiero ten moment, kiedy konstytucjonaliści prawnicy powiedzieli o jej konstytucja nic nie wie, gdzie nie wiedzieliśmy, że tam sporo mechanizmów, które ktoś przy odrobinie złej woli może wykorzystać dla własnych politycznych celów czy tak jest czy to jest także, że taka Polska Polski schorzenie rzek widzimy dziura w drodze zostawiamy to władza odpowiedzialna za zostawia karteczkę z napisem uwaga dziura i źle przez tymczasowo jeść niż rozwiązanie problemu czy innymi słowy czy pewne mechanizmy, które dzisiaj są krytykowane jako zamach na demokrację zamach na parlamentaryzm one były widoczne wcześniej tylko nikomu się nie chciałoby z nich powodów nie przystąpił do ich eliminacji konstytucja jest tym aktem prawnym, który u podstaw, którego jest umowa społeczna, a my wszyscy ze wszystkimi, a szczególnie obywatelscy władzą tą, która mnie jej rządziła w moim siły przyjęcia konstytucji i z przyszłymi władzami zawarliśmy umowę taką umowę dotyczy fundamentalnych kwestii, a mianowicie sposobu organizacji i funkcjonowania państwa miejsca jednostki w społeczeństwie ich państwie oraz Stanów nadzwyczajnych, które mogą być wprowadzony na wypadek, gdyby powstały nadzwyczajne okoliczności umowa o charakterze publicznym, ale umowa i co to znaczy w naturze wszyscy, którzy tę umowę zawarli mają obowiązek realizacji dobrych wierszy muszą wiedzieć co jest treścią umowy co jest funkcją tej umowy, czyli do, czego zmierzamy w i gdzie są granice realizacji umowy, czyli przestrzeni dopuszczalna do takiego działania, który będzie realizowało najważniejsze cele w konstytucji i mamy do czynienia z sytuacją, w której umowa jest łamana to jest sytuacja, gdy pan pyta czy można stworzyć silny zabezpieczenia Doda można było stworzyć sobie z ubezpieczenia dodatkowe przypomina mi się historia wypowiedzi włamywaczom wobec młodego asesora prokuratorskiego, który do włamywaczy wiedział ani Pawła darzy pan z nami tak przesłuchuje tam kradłem te słoiki z piwnicy rzeczywiście włamań się do garażu, ale co człowiek zamknął człowieka tworzy Otóż konstytucja miała na celu stworzenie mechanizmu, żeby nie było możliwości otwierania, ale jest pytanie ile zamków musimy stworzyć ile zamków musimy zamontować, żeby nie otworzyć tego co jest procesem naruszania konstytucji w 2310 są domy na świecie są miejsca na świecie, gdzie nie ma zamków i dzielą się nie zamyka, bo wszyscy uznają, że umówiliśmy się na taką regułę, która stanowi nie wchodzimy w złych celach do cudzego domu mamy do siebie zaufanie wierzymy, że nasze życie taki zorganizowany, że nie potrzeba ani zamka ani pistoletu do ochrony wartości podstawowych i innym mówi się zielone konstytucja zawiera on przed 8 marca zawiera różnego rodzaju wady deficyty, że jest postkomunistyczna, że nie odpowiada na potrzeby, a jest zawsze w takich sytuacjach zadają pytanie proszę mi pokazać ten przepis konstytucji, który nie pozwala pani czy panu realizowania określonego założenia do określonego celu i milczenie, bo po bardzo łatwo jest zarzucać konstytucji, że n p . jest przegadany prawda to są w tę sprawę była i 243 artykuły, ale to pan i ja jesteśmy miłośnikami opery i przypomina mi to sceny z filmu Amadeusz Milosza Formana, gdzie mocarst w czy skomponował nową operę zakończył cesarz ma powiedzieć swoją opinię w i nie mając żadnej rady ze strony doradców jest zaś szukało się cesarz w pamięci mówi za dużo nut to jest sytuacja przypominająca mi scenę z Amadeusza żółwi o zgodę na konstytucji, a chorzy wyleczą nam to w bardzo proszę posłów pokazać co przeszkadza w konstytucji w realizacji podstawowych celów, które są zawarte w konstytucji no panie profesorze, ale idąc tym tropem rozumowania, który trupa prezentuje nocą tak albo powinna być dużo krótsza, bo umówiliśmy się przecież to jest kwestia umowy czy będzie długa czy krótka to niema znaczenia tak długo jak będziemy przestrzegać tej umowy, ale już albo jest za krótka, bo potrzeby budować jeszcze 158  000 mechanizmów odpowiada, jeżeli nie szanujemy tego co sami ustaliliśmy, że nie szanujemy tego, o czym zadecydowało społeczeństwo jest w referendum konstytucyjnym to możemy prowadzić różnego rodzaju rozważaniom, że coś jest złe lub coś jest dobre proszę zwrócić uwagę, że konstytucja z dziewięćdziesiątego siódmego roku przyjęta 2 kwietnia weszła w życie, czyli 17 października 91007 . roku w międzyczasie odbył we wrześniu odbyły się wybory parlamentarne i gdy wybory wygrane przez partie polityczne, które nie uczestniczyły w procesie tworzenia konstytucji, bo były opozycją pozaparlamentarną wtedy we wrześniu 1007 . roku zwyciężyła akcja wyborcza Solidarność ich i hasłem wyborów parlamentarnym była zmiana konstytucji, gdy dojdziemy do władzy pierwszym naszym krokiem działaniem będzie zmiana wprowadzenie do zmiany konstytucji uchwalenia nowej co się zdarzyło po rozpoczęciu funkcjonowania państwa pod rządami nowej władzy i rządami nowej konstytucji nikt nie zająknęła się, że to jest zła instrukcja obsługi państwa do jazdy konstytucja, która ma taki deficyt, który powoduje, że szlaban zmienić ja nie chcę bronić w całości wszystkiego co jest w konstytucji zawsze może być lepszy akt prawny co mogłoby się przed panią Zorza i myślę że, gdy co pan wydrukowała sobie pan dodał, gdy ja myślę, że nie wiem wydrukował bym niczego no bo co miałbym np. wymóg wybrukować wolność zgromadzeń kontrasygnatę prezydenta, która jest w tej chwili przedmiotem poważnego sporu, ale nie, dlatego że sama konstrukcja jest zła tylko, dlatego że stosowanie tej konstrukcji wywołuje ogromnie dużo uzasadnionych wątpliwości co ja mam też miałbym wydrukować współdziałanie organów władzy publicznej czy ty Gminny gwarancje średnie zadłużenie państwa ponad 23 produktu Narodowego brutto, gdy ktoś mi podpowiedzieć, że wydrukowanie, a co bym zrobił co bym dodał dodałbym, by część dotyczącą integracji Polski czy Polska Polski w in w procesie integracji Europejskiej łącznie z otwartą możliwość otwarcia możliwości przystąpienia Polski do strefy euro to jest w te problemy, nad którym powinniśmy się zastanawiać ani na wydrukowanie czegoś co jak Adam nikomu w niczym nie przeszkadzało no i możemy oczywiście tworzyć różnego rodzaju Idy koncepcje, ale bądźmy realistami w czy w Polsce mamy do czynienia w ciąży przez parlamentaryzm z tym mam poważny problem, dlatego że mamy do czynienia w konstytucji z koncepcją demokracji parlamentarnej, ale nie w sytuacji, w której posłowie mają 30 sekund na przedstawienie swojego stanowiska wobec projektu ustawy co też posłowie są nie dopuszczani do dyskusji o ograniczonej możliwości wypowiedzi to jest dla mnie znak John alarmowy i najbardziej jaskrawe czerwone światło, które mówi stop, jeżeli dalej proces będzie następował będzie można powiedzieć, że w Polsce nie istnieje demokracja parlamentarna i to jest w tej chwili problem, który polega na tym, że w cieniu drzew takim ostrym świetle współ rządy prawa następowały procesy degradacji porządku demokratycznego i parlamentarnego w Polsce bardzo dziękuje prof. Mirosław Wyrzykowski był państwa mają goście dziękuję serdecznie panie profesorze dziękuję państwu dziękuję panu informacji już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara, a nawet jakością czuwał Krzysztof
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA