REKLAMA

mec. Wawrykiewicz: "Pan Prezydent mógłby się wstrzymać, ale to świadome działanie, świadoma konfrontacja z organami Unii Europejskiej"

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2018-10-10 06:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Szósta 24 i 54 sekundy na zegarach, Piotr Maślak, nieustraszeni chciałem powiedzieć, nieustannie dziś cały dzień się przejęzyczył, przed mikrofonem witam państwa, ale może to nie jest właśnie może to nie jest przejęzyczenie. Witam państwa bardzo bardzo serdecznie oraz mecenasa Michała Wawrykiewicza z Komitetu Obrony Sprawiedliwości Kora oraz inicjatywy Wolne Sądy, dzień dobry, dzień dobry. Panie mecenasie, zanim przejdziemy do komentowania rzeczywistości i opisywania różnych wydarzeń z pogranicza prawa i polityki, to chciałbym pana poprosić o taki krótki wykład, ale tak, by o tej porze dziecko zrozumiało. Kodeks wyborczy, mówi że w wyborach nie może kandydować osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego na karę pozbawienia wolności. Ustawa o pracownikach samorządowych, mówi że pracownikiem samorządowym nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem. Czym się różnią te 2 akty prawne?  Rozwiń »
To są 2 akty prawne hierarchicznie na tym samym poziomie w związku z tym mamy do czynienia z cokołu poziomu sprzecznością pomiędzy 2 aktami prawnymi, które są na tym samym poziomie i w takiej sytuacji trzeba poddać te przepisy wykładni wykładni systemowej funkcjonalnej aksjologicznej czy z punktu widzenia wartości, jakimi kieruje się nasz system prawa i UE do liderującej Jagi napada, dokonując takiej wykładni prawa patrząc na konstytucję, ale także na akcje europejskie takie jak Europejska konwencja praw człowieka dochodzimy do wnioskuje też takie stanowisko kilku znanych konstytucjonalistów, którzy się wypowiedzieli w opiniach na ten temat że, dokonując takiej wykładni prawa jednak prymat dajemy kodeksowi wyborczemu także, dlatego że nowe prawo jest nadrzędne wobec starego prawa tak jest w tym wypadku w tym wypadku kodeks wyborczy, który te kryteria ma nieco luźniejsze w stosunku do kandydatów niż ustawa o pracownikach samorządowych będzie tutaj miał na mnie pierwszeństwo i jego przepisy będą wiążące w związku z tym pani prezydent zarówno może kandydować, jaki jeśli zostanie wybrana wszystko na to wskazuje na znaczeniu dla Odry Zdanowska prezydent Łodzi będzie mogła objąć swoje stanowisko tak po ludzku to ja powiem szczerze, że mam tutaj cały czas jakąś wątpliwość wewnętrzną pamiętajmy, iż wobec wykładni, bo nie jestem prawnikiem, ale wobec pośpiechu w jakim to prawo jest stanowione, że potem takie mamy babola jak pamiętam, że co kilka lat temu zwrócił na to uwagę już Rzecznik Praw Obywatelskich i taka rozbieżność taka sprzeczność w aktach legislacyjnych powinna być zlikwidowana przez ustawodawcę, czyli parlament powinien się tym zająć już dawno, a nie w NATO za 5 w przedwyborami buble prawne bublami prawnymi w tej sprawie nie interesuje inna kwestia, kto jest, że poseł Jacek Sasin wychodzi i publicznie, mówi że on odwoła panią prezydent Łodzi, a to znaczy, że wojewoda wprowadził zarząd komisaryczny, czyli co u tworzy automatycznie wykładnia, o których mówi no właśnie tutaj to wchodzimy w takt muzyki zupełnie nowe standardy, których się się znajdujemy teraz jest zupełnie pomija się organy, które są do tego powołane, by dokonywać takiej wykładni, bo wykładnia, której mówiłem musi być dokonana przez sąd jest jedyny organ powołany i uprawnione do tego, aby dokonać takiej wykładni tej mamy nawet orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2007 roku, który mówi o takiej sytuacji jeśli będzie spór ten spór może być poddany ocenie sądu i tylko sąd może wiążąco powiedzieć, który z tych aktów prawnych ma prymat i który powinien być brany pod uwagę tak po ludzku pana zdaniem pani prezydent nie powinna sobie odpuścić kandydowanie no to jest decyzja czysto polityczna, więc jeśli ja nie będę tego tego komentował natomiast ryby orzechy tytoń ma pani prezydent ma bardzo duże poparcie wśród łodzian i nowych dróg nie miała tu nie było problemów, więc myślę, że to co oceniał mieszkańcy Łodzi, ale ani pan Sasin, kto będzie prezydentem, a jeśli będzie spór prawny to oceni to sąd ani pan Sasin, ale prezydent Andrzej Duda prawdopodobnie powoła dziś sędziów Sądu Najwyższego dziennik Gazeta prawna wczoraj to zapowiadał moi także pośrednio mówiło o tym, Błażej Spychalski, czyli rzecznik prezydenta nie zaprzeczam jest to możliwe w GE ne ja nie jestem tym zdziwiony jestem raczej zasmucony jako prawnik i trochę przerażony tym seans mamy do czynienia, bo to jest kolejny ogromny milowy krok na drodze łamania praworządności w Polsce nie zapowiedź jedno aktu jawnie i świadomie łamiącego zarówno zabezpieczenia NSA z Sądu Najwyższego administracyjnego sąd z Sądu Najwyższego czy w składzie sił rynkowych w składzie poszerzonym 7 sędziów notes niewyobrażalne, aby nie zastosować się do zabezpieczeń tych obu sądów i nie wstrzymać się z procedurą w sytuacji, kiedy jest tak wiele wątpliwości do samej procedury na procedura jest obarczona jak twierdzą też sądy nieważnością i inni nie możemy jej nie powinna być dokończona chociażby z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości dobra stron, które będą stawać przed tymi ludźmi, którzy będą wydawać wyroki te wyroki będą obarczone po prostu nieważnością i IT nie będą jednostkowe przypadki, więc pan prezydent nie powinien zdecydowanie stawać w gry w legitymizować takiej takich działań pamiętajmy też za chwilę dosłownie spodziewamy się na zabezpieczenia orzeczenia z możliwości w Luksemburgu pani sędzia Dela płyta nowa ne wiceprezes Trybunału będzie zajmowała się tą sprawą myślę, że tak te dzisiejsze dzisiejsze zaprzysiężenie nie pozostanie mnie zupełnie bez jej zainteresowania bez uwagi, podejmując decyzje w zakresie zabezpieczenia to na pewno lekarz w Ełku esbecka SN sędzia z Hiszpanii z Hiszpanii czy wątpliwości, ale odpowiem rzecznikiem prezydenta panem Błażej Spychalski powoływanie sędziów jest wyłączną kompetencją prezydenta powoływanie sędziów jest kompetencją prezydenta jest prerogatywą natomiast cały proces wyłaniania kandydatów nie jest już jego kompetencją jest kompetencją krajowej rady sądownictwa, a jak wiemy krajowa rada sądownictwa powołana została w sposób niekonstytucyjny jest poza tym na konkurs na sędziów, którzy mają być powołani nie teraz w dniu dzisiejszym został powołany w sposób budzący duże wątpliwości również z punktu widzenia konstytucji, ponieważ nie ma na nim kontrasygnaty premiera i na to wskazują chociażby te zabezpieczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego jak również jest bardzo wiele innych zastrzeżeń do całego do całego tego procesu powoływania w związku z tym powinno się wstrzymać dać w sprawie być rozpoznaną przez odpowiednie organy sądy no a przede wszystkim wstrzymać się do czasu, kiedy wypowie się Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, który pamiętajmy jest również elementem naszego systemu wymiaru sprawiedliwości Trybunał może sprawiedliwy, ale chyba nierychliwy za bardzo nam w warunkach funkcjonowania Trybunału to nie jest wcale wolne procedowanie pamiętajmy, że to jest Trybunał, który jest 1 z jedynym trybunę na całą Unię Europejską na całe 28 krajów członkowskich no i tam procedura niestety trwała to jest tylko 28 sędziów na całą Europę i procedury procedury trochę trwają, ale wiemy doskonale, że orzeczenie w zakresie tzw. środków tymczasowych, czyli zabezpieczenia w skład w sprawie skargi komisji Europejskiej na ustawę o Sądzie Najwyższym będzie wydany lada chwila jest naprawdę pan prezydent mógłby nie mógł się wstrzymać, ale jest to tak jak powiedziałem wcześniej w działanie całkowicie świadome i świadoma konfrontacja również z organami Unii Europejskiej na 3141 badanych krajów Polska zajęła 307 miejsce w rankingu krajów demokracji OECD spadliśmy o 29 pozycji no to najlepiej pokazuje jak wygląda stan polskiej demokracji, jakie są cenione na świecie z pierwszej dziesiątki z z grona krajów prymusów spadliśmy na czwartym miejscu od końca 2 dziś jesteśmy z działalności w zakresie SDE no ale ale, ale to to jest wykładni tego co się stało z naszym wymiarem sprawiedliwości z naszym systemem demokracji to jest również prawo wyborcze te są również represje w stosunku do sędziów to są również represje w stosunku do ludzi demonstrujących brutalność policji to wszystko składa się na ocenę naszą jakość US w państwa ważne wreszcie po latach inne państwo tak panie redaktorze możemy sobie możemy sobie tutaj megahercach inż. Alan to nie jest film jest realny wpły w ale, ale poważnie dzieje się bardzo źle w naszym państwie i nie mniej jest także wszyscy się mylą bo gdyby jeszcze mniej jeśli wszyscy nam wokół mówią, że coś jest nie tak z naszym państwem to powinniśmy się na tym nasze władze powinny się nad tym dobrze zastanowić się na to czy jest coś nie tak, że kolejne sądy zapytuje o o toczy mogą ufać polskiemu wymiarowi sprawiedliwości na Litwie prezydent uzna decyzję Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej Nolan prezydent już wyraźnie na ten temat wypowiedział w jeziorze najpierw musi przeczytać, jakie będzie to orzeczenie potem się zastanowić czy uznać to co no to jest dość oburzający z punktu widzenia prawnika ręcznie nieakceptowalne dla narciarstwa i zwolnień w etapie sprawiedliwość musi być po stronie pana prezydenta Lecha, więc oczywiście ta fala zapytań z całej Europy z pewnością będzie się nasilać i to nie będą pytanie tylko dotyczące europejskich nakazów aresztowania, czyli spra w karnych wydawania oskarżonych do Polski, ale będą to również pytania dotyczące prawa cywilnego prawa spadkowego prawa rodzinnego pamiętajmy, że mnóstwo rodzin jest w Europie polsko zagranicznych ojcowie mieszkają w różnych krajach czy matki i jeśli n p . Polski sąd wyda wyrok w sprawie rodzinnej regulujący stosunki między pomiędzy pomiędzy rodzicami w związku z posiadaniem dzieci na świat matka będzie chciała wykonać matka Polka będzie chciała wykonać taki Polski wyrok dziś we Francji Hiszpanii, a w Niemczech to tamte sądy będą niestety kwestionować mam co do tego żadnych wątpliwości polskie polszczyzną przeciwko dobrej zmianie nikt nie docenia i nie rozumiem wysiłków naszego rządu szkoda kończymy z Grotowskim innymi żartami ceni jakość, gdyż już wychodzę ze studia pan mocno zaakcentował, że ze wzrostem cen jest Michał Wawrykiewicz komitet obrony sprawiedliwości inicjatywa wolne słowo dziękuję dziękuję panu bardzo państwu też w imieniu swoim Agaty Jankowskiej Jana cech realizował nasz program za chwilę wkroczy do studia Aleksandra Dziadykiewicz z gospodarką po siódmej Piotr Kraśko poszedł im 20 Krzysztof Matyjaszczyk prezydent Częstochowy ubiegający się o reelekcję z komitetu wyborczego SLD lewica razem po siódmy 40 Adrian Zandberg z partii razem słyszymy się jutro kilka minut po piątej już w środę do usłyszenia pierwsze śniadanie w toku
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA