REKLAMA

Czym jest i jak działa Trybunał Stanu?

Wspominamy Annę Laszuk
Data emisji:
2011-06-17 00:00
Czas trwania:
13:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Komentarze Radia TOK FM, Anna Laszuk. W studio prof. Wojciech Sadurski, konstytucjonalista, dzień dobry panie profesorze,  dzień dobry pani. Bardzo jestem ciekawa pana refleksji dotyczącej dyskusji, całej tej dyskusji wokół wniosku, jaki ma zabierać raport komisji śledczej zajmującej się okolicznościami śmierci Barbary Blidy, aby postawić przed Trybunałem Stanu Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobrę. Mam na myśli całą dyskusję nie tylko sam wniosek, ale komentarze głównych bohaterów, czyli Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry, komentarze premiera, komentarze innych polityków.  Rozwiń »
Przede wszystkim mam zastrzeżenia do dyskusji nie tylko wdrażanej przez polityków, których pani wymieniła, ale wszystkim przez publicystów zastrzeżenie polegające na tym, że raport ten, który właściwie stanowi taki szalenie wnikliwy my wnikliwą prawną analizę tego co się działo w związku ze sprawą pani Blidy, ale także stwarza i w latach 20052007 na styku prokuratury i polityki, że to wszystko jak został sprowadzony do 11 i spraw mianowicie do kwestii postawienia tych 2 polityków przed Trybunałem stanu ja chętnie na ten temat się wypowiem, ale chciałbym jeszcze można na początek powiedzieć, że raport Kalisza, który jest jak wiadomo lektury raport jest na razie tylko projektem pełnego raportu komisji zawiera bardzo wiele wniosków o charakterze nasza legislacyjnym o tym co należy zmienić w Polskim postępowaniu karnym, aby nie dochodziło do takich patologii, jakie miały miejsca w związku ze sprawą Barbary Blidy, by tam są również wnioski dotyczące tego jak powinna zostać zmieniona relacja między prokuratorami, a organami ścigania w szczególności policji, a także ABW, aby nie dochodziło do tego, iż w sumie nominaci polityczni, jakimi mogą niestety być prokuratorzy nadawali tempo i kierunek badaniom śledczym i właściwie to wszystko jest i powiedziałbym, że raport posła Kalisza jest czymś w rodzaju takiej prawnej analizy czwartej RP prawnej analizy czymś rodzaju takiego w gorzowie zdjęcia rentgenowskiego tego co się wtedy działo na styku premier jak minister sprawiedliwości prokuratura i organy ścigania tym razem wszystko na jak na razie w dyskusji zostało sprowadzone do kwestii, a Trybunał stanu i to mnie zaniepokoić myślę, że tak naprawdę wynika to stąd, że bardzo wielu ludzi, którzy się wypowiadają na temat tego raportu w ogonie przeczytaliśmy go z drugiej ręki, więc ja bym bardzo wszystkim zachęcał, żeby ten raport jednak spokojni dokładnie przeczytali, dlatego że dla mnie to co wynikało z raportu to było przede wszystkim taki głos taki księgowości wewnętrznej nigdy więcej nigdy coś takiego co 20052007 się działo nie powinno się powtórzyć w tym kontekście ten wniosek o postawienie prezesa Kaczyńskiego i minister byłego ministra Ziobro przed Trybunałem stanu tak naprawdę drugorzędny i właściwie chyba powiem szczerze najsłabiej uzasadnione no właśnie, czyli do, czego nam służy Trybunał stanu, jeżeli w ogóle do czegoś nam służy, w jakich okolicznościach wnioski niekoniecznie ten konkretny tak różne byłyby uzasadnione, aby kogokolwiek przetarg Trybunał postać zjadłam może być kłopot z odpowiedzią na to pytanie, dlatego że Trybunał stanu z takim dziwnym zwierzęciem instytucjonalnym, który się mieści pomiędzy systemem odpowiedzialności politycznej no pomyśl o złożoności praw i po stronie odpowiedzialność polityczna sprawa jest jasna egzekutorem tej odpowiedzialności jesteśmy wszyscy wyborcy w dniu wyborów i żyj nam się nie podoba rząd czy partia, która prowadzi politykę, którą uznajemy za błędną nieskuteczną niezgodną z naszymi koncepcjami demokracji tak dalej to na nią nie głosujemy i bardzo zasłużenie Polski wyborca wydał wyrok narządy PiS -u i koalicjantów w roku 2007 po drugiej stronie rozróżnienia mamy odpowiedzialność prawną to mamy do czynienia z sytuacjami, gdy politycy, ale nie, dlatego że są politykami zlotego z A 2 z obywatelami za popełnienie przestępstw odpowiadają przed niezawisłym sądem, bo odpowiedzialność konstytucyjna jest czymś pomiędzy odpowiedzialnością polityczną odpowiedzialność czuł w konstytucji, a odpowiedzialnością prawną idea była taka przy powołaniu Trybunału stanu przypomnę instytucji wprowadzonej przez drugą Rzeczpospolitą, a żeby można było pociągać polityków do odpowiedzialności za tzw. delikty konstytucyjne, czyli coś co nie jest ani z 1 strony błędem politycznym ani z drugiej strony przestępstwem, czyli złamaniem prawa do ZUS bardzo chcieli czym jest należałoby zapytać spraw w NFZ nie jest już można powiedzieć przekroczeniem czynnie w spełnieniem zasad konstytucyjnych, ale problem polega na tym, że zasady konstytucyjne, na którym przed powołuje się pan poseł Kalisz w swoim raporcie często mają charakter, bo bardzo ogólnikowy i one się sprowadzają jednak do pewnych wytycznych o charakterze politycznym dam przykład, gdy stykamy się w raport posła Kalisza w tej części, w której sugerującym postuluje postawienie byłego premiera Kaczyńskiego przed Trybunałem stanu formułuje on ów wniosek następująco, a mianowicie, że prezes Kaczyński cytuję, realizując koncepcję wykluczenia dużych grup obywateli stworzył system eliminowania przy zastosowania przy zastosowaniu przepisów prawa karnego w stosunku do poszczególnych osób wyłoni w samo to idea koncepcja wykluczenia dużych grup obywateli jest przecież ma charakter bardzo subiektywne i polityczne wody Jasiu co do Meritum zgadzam tu akurat z posłem Kaliszem rzeczywiście PiS prowadził wówczas polityk upatrywanie sobie wrogów w postaci tzw. układu nominował ludzi, których nie lubił go jako członków układu, ale z drugiej strony to można powiedzieć przecież o każdym polityku o każdej władzy, dlatego że każda władza podejmuje decyzje, których jakaś grupa jest beneficjentem inna zaś, że płaci koszta, ale robi, że są granice tak używania np. wymiar sprawiedliwości, więc być może ten to jest źle sformułowane w tym raporcie to znaczy nieprecyzyjnie i zbyt ogólnie a gdyby było bardziej precyzyjnie i dotyczą Meritum miałoby, więc z rozmachem nie wiem czy to akurat 31 tzw. delikt Konstytucyjny, by użyć tego brzydkiego wyrażenia prawnego można sformułować bardziej precyzyjnie mamy, jeżeli coś formujemy bardziej precyzyjnie to powinniśmy mówić jednoznacznie po złamaniu konkretnych przepisów prawnych i złamania konkretnych przepisów prawnych wykazane są w tej części raportu Kalisza, która zawiera postulaty dotyczące odpowiedzialności karnej odpowiedzialności karnej np. ówczesnych ówczesnych szefów ABW i poszczególnych prokuratorów natomiast mówić o wykluczeniu dużych grup społecznych na tej zasadzie, że PiS wprowadził jako swoją politykę i propagandę mówiąc o układzie mówiąc o skorumpowanych lekarzach mówiąc o skorumpowanych bądź, gdy niemądrych sędziach Trybunału Konstytucyjnego i t d . i t d . gdy jest jednak zbyt ogólnikowa pana zdaniem sterował prokuraturą w sposób niedopuszczalny czy też nie są grzywna na podstawie tych twierdzeń, które zawarł tam poseł Kalisz uważam, że ta rzeczywiście to było niedopuszczalne sterowanie prokuraturą, ale wtedy mam powinniśmy mówić jednoznacznie odpowiedzialności prawnej ani odpowiedzialności o charakterze konstytucyjnym, a zarazem, że pan generalnie też nie jest filmem zachwycony instytucja Trybunału stanu tak nie jest nie ma pan jasności do czego to jest wina i w jakich przypadkach gwiazdą Orderu Orla znam znam znam uzasadnienia istnienia Trybunału stanu natomiast wydaje mi się, że ten Trybunał znajduje się w szalenie trudnej sytuacji, dlatego że z 1 strony, a nie powinienem egzekwować odpowiedzialności politycznej do tego jesteśmy my, czyli wyborcy z drugiej strony zaś nie jest sądem normalnym, który powinien egzekwować odpowiedzialność prawną i międzywale wchodzi się go też nie mają co znaczy jednak symboliczne chociażby stanięcie przed Trybunałem stanu rozumiem dla wszystkich polityków jest czymś strasznym i w bardzo poważnym stąd całe tech Dent Beda groźne kontredans wokół raportu Kalisza i oboje od lat nie wiem trudno mi wejść w umysły polityków ma to wystarczy sobie uświadomić, że dotychczas tylko 2 osoby były skazane na stosunkowo łagodne w cudzysłowie kary to znaczy utraty biernego prawa wyborczego na 5 lat i zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk to byłoby ją były minister współpracy gospodarczej za granicą i były prezes głównego urzędu celnego to by to obrona oba te wskazania były w związku z tzw. aferą alkoholową gdyż, jeżeli przez tyle lat w trzeciej RP, gdzie jednak mieliśmy do czynienia z rozmaitymi aferami problemami przekręt w fazie rywalizowały tylko tak tylko 2 urzędników wyższego stopnia polityków przy 2 urzędników zostało poniosło sankcje przed nad nałożone na niego przed Trybunałem stanu to ja osobiście, gdybym był obecnie politykiem tutaj specjalnie bym się tego nie bał tego Trybunału i to chyba by nie spędzało Milka słusznie robi Jarosław Kaczyński kpiąc, że bardzo niska 2 to jest to jest taki rodzaj błazenady, który jest szalenie szalenie niebezpieczny Otóż reakcje Jarosława Kaczyńskiego Zbigniewa Ziobro i w słabszej formie pana premiera pokazują, że panuje u nas niesłychanie lekceważący stosunek do dowodu zagadnień zasad prawnych bez względu na to, że ktoś zgadza z raportem Ryszarda Kalisza czy nie macie tu raport przygotowany przez szefa komisji śledczej powołanej przez parlament, który powinien być traktowany z powagą znaczy to ja rozumiem Jarosława Kaczyńskiego Zbigniewa Bońka Zbigniewa Ziobro żonie się z z Gnieznem, a nie zgadza, gdyby miał był i pozycji tobym się nie zgadzał, ale przynajmniej należy odpowiedzieć na to poważnie nawet bardzo ostro bardzo surowo, ale z nowych sprowadzać do takich żarcików błazenady jakich insynuacji pod adresem autora po prostu pokazuje na fundamentalny brak szacunku dla naszych instytucji politycznych i prawne niewiele czasu mamy na komentowanie poszanowanie prawa w kontekście Europejskiego Trybunału w Strasburgu, ale chciał, że pani Mag się wypowiedział bardzo dużo spra w Polska przegrywa przegrywa przed Trybunałem około 100 procesów rocznie w PRL właśnie, dlaczego jak nazwać albo Trybunał Trybunał w Strasburgu w stosunku do naszego systemu prawnego odgrywa podwójną z 1 strony ocena naszych prawu i niejako nakazuje nam tzw. orzeczeniach pilotażowych zmienić polskie prawo coś rozdało dotychczas kilka razu uważam za szalenie ważną funkcję Trybunału, ale jej ilościowo jest to rzecz drugorzędna dotyczyło to n p . polskiego prawa dotyczącego własności nieruchomości i polskiego prawa dotyczące tego mienia zabużańskiego i t d . na dno zdecydowana zdecydowana cudnie przeważająca większość spra w, o których pani wspomniała ci skazujących państw opolskie dotyczy niewłaściwego stosowania już istniejącego prawa ja bym powiedział, że polskie prawo generalnie jest zgodne z europejskimi standardami ostatecznie przeszliśmy przez bardzo długi trudny okres dostosowania polskiego prawa do prawa unijnego co prawda Unia to nie jest to samo co rada Europy, ale żaden w tym procesie tak, by oczyściliśmy i uzupełniliśmy nasze prawo natomiast realizacja stosowany tego prawa jest fatalny bardzo często mamy do czynienia z absolutnie karygodnym mi karygodną przewlekłością orzeczeń sądowych co jest pogwałceniem art. 6 Europejskiego inwentarza oraz bezczelnego nieprzestrzegania prawa jak w przypadku Alicji 1000 tak jest oczywiście to mamy do czynienia z sytuacją, gdzie osoba nie może ze względu na indolencję lub lęki poszczególnych osób realizować swoich uprawnień obywatelskich, ale poziom uprawnień przyznanych przez polskie prawo, czyli Soboń zdajemy sobie polskie prawo generalnie jest UOKiK natomiast stosowanie tego prawa realizacja przez urzędy miast często fatalna i bardzo dobrze, że wypomina nam to Trybunał w Strasburgu bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę dziękuję bardzo prof. Wojciech Sadurski konstytucjonalista
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WSPOMINAMY ANNĘ LASZUK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA