REKLAMA

Problemy z czystością w szpitalach, opóźnienia w podawaniu leków - to skutki zatrudniania salowych przez firmy zewnętrzne

Światopodgląd
Data emisji:
2018-10-10 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:11 min.
Udostępnij:

Katarzyna Duda jest autorką raportu "Outsourcing usług niemedycznych w szpitalach". Opisuje w nim, jak w polskich placówkach wygląda proces utrzymywania czystości. Raport koncentruje się na pracy salowych. Okazuje się, że pracę, którą kiedyś wykonywały cztery osoby, obecnie świadczy tylko jedna! Rozwiń »
Katarzyna Duda opowiada, jak kładzenie nacisku na oszczędności przekłada się na jakość świadczonych usług w szpitalach oraz gdzie kładzie się nacisk na jakość wykonanej pracy. Mówi też, jak sposób wykonywania pracy - czy to umowa o pracę, czy outsorcing w efekcie przekłada się na stan czystości, albo na przykład na... brak papieru toaletowego, czy woków na śmieci. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz, państwa gościem jest teraz Katarzyna Duda, ekspertka Ośrodka myśli społecznej imienia Ferdynanda LaSalle'a, a dziś w kontekście naszej rozmowy przede wszystkim autorka raportu "Outsourcing usług niemedycznych w szpitalach". Czyli tak naprawdę raportu na temat pracy salowych - należałoby w skrócie powiedzieć. Dobrze będzie, sprawiedliwe, jeśli tak podsumuję? Rozwiń »
Tak, zgadza się, ale w raporcie koncentruje koncentrujemy się na usługach utrzymania czystości, ale i to tej grupie jest poświęcony raport 

Mogą państwo pamiętać, Katarzyna Duda jest autorką wcześniej raportu na temat pracę w ochronie w usługach ochroniarskich bardzo dużo się zmieniło m. in. też, że po opublikowaniu tego raportu szokujących informacji na temat pracy ludzi w ochronie w trosce o g Dl Katarzyna Duda bada pracę my salowych i w dużej mierze pana pos niedługo będzie dostępnych

Tak, za miesiąc

Tak dobry, ale już jest znanym mi jego mogłyby taką wersję prawie ostateczną i wynika z niego ta opowieść, którą do znamy, że ten outsourcing, który przyszedł razem z przemianami z kapitalizmem po osiemdziesiątym dziewiątym roku i jakoś z komercjalizacją szpitali z wprowadzeniem do szpitali w ramach tak bardzo silnie logiki i efektywności ekonomicznej prowadził dom gęby to podsumować AM prowadziło do drastycznego pogorszenia warunków zatrudniania pracowników niemedycznych o popiersia po zastosowaniu outsourcingu, a obniżała się liczba pracowników świadczących usługi na rzecz szpitali o Lu te usługi, które dawniej, ale bezpośrednio pod szpitalami świadczyły np. 4 osoby obecnie wykonuje 1 osoba bądź się osoby 2 z po pierwsza, a na barkach mniejszej liczby osób, które spoczywają no spoczęła większy zakres obowiązków, a po drugie, obniżeniu uległy pensje w co znaczy, że obniżyła się jakość tych usług, a w związku z tym, że nie zadziała Solidarność we pracownicze jako argument to to dlaczego to może niepokoić w takim razie klientów szpitali albo po prostu chorych może to niepokoić, ponieważ im usługi, które świadczone są obecnie przez przez 1 osobę, a które dawnych czasach były wykonywane przez przez osoby 4, a no to tutaj możemy prawda, że za dużo wtedy było no ciężko powiedzieć czy raczej mu raczej zadziałała logika roczne oszczędności nam na pracownikach, ale i te osoby naprawdę czują się przeciążone pracą i zauważają potrzeba, a zwiększenia liczby personelu myślę, że dla mnie takim argumentem przekonującym, że coś jest w nie taki jest fakt, że inni są szpitale, które mają własnych pracowników są szpitale, którzy właśnie outsourcingu, czyli 2, zatrudniając firmy pośredniczące już są takie co ciekawe, które mają system mieszany, czyli na część przestrzeni w GM sprzątają ludzie zatrudnieni przez sam szpital mamy część przestrzeni w ludzi, którzy są 3 losowanie, czyli zatrudnieni przez jury jakąś firmę, która dostarcza jako pracowników i złoży prawidłowość jest taka w wynikająca z przekonania o tym, że właśnie tej usługi są niższej jakości, że ludzie zatrudniani osoby sprzątające inne głównie kobiety sprzątające sprzątają muł salach operacyjnych czysto w biurach u dyrektora, a pozostałą przestrzeń tę osobę pracownice, które są z firmy zewnętrznej tak jest to bardzo wymowna prawidłowość z naszych badań wyszło, że o sami, a dyrektorzy szpitali, a nie decydują się na takie bardzo często decydują się na takie rozwiązanie, że ma wpływ na tych przestrzeniach, na których panuje szczególny reżim sanitarny, a tych przestrzeni zleca się do sprzątania firmom zewnętrznym n p . w salach operacyjnych, a my natomiast w odniesieniu do pozostałych powierzchni wynajmuje się firma wewnętrzną świadczy to wymownie o tym, że, że sami zarządzający szpitalami mają świadomość, że własny pracownik na umowie o pracę, ale świadczyły, lecz będzie usługi lepszej jakości w twarz oczyści wymowne są wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli i ziemne i Inspekcji handlowej, ale to co jest uderzające w tym raporcie są informacje o tym, że tak bardzo też filmy są oszczędne i tanie, że brakuje czasem papieru toaletowego worków naśmieci nakłady na Moto PL dokładnie, że czas rozwiązać to są pojedyncze przypadki w tych kilkudziesięciu innych znanych jako pojedyncze przypadki inaczej pojedynczym szok, gdy przypadkiem jest to, że przez 10 dni, a w szpitalu nie było papieru toaletowego a, ale torze papieru brakuje przez 23 dni, a dorośli mówią dość często, ale pani ponadto w zgłaszają LM brak brak worków naśmieci co prowadzi do konieczności impulsu grzebania w workach i wyciągania tych o tych śmieci, a i pozostawiania w nich, choć brudnych worków na poza tym inne jak możecie państwo będziecie mogli przeczytać mają poczucie wykluczenia uprzedmiotowienia i do humanizacji teraz zarabiają lepiej, bo wprowadza, bo jest pensja minimalna wyższa zarabiają, więc 1530 zlotych netto czy to jest w zasadzie pewnie, że one będą miały najczęściej kobiety minimalną płatnych to znaczy tak teraz już się filmach zewnętrznych, a pracownica mają minimalną pensję to jest, ale więzienie nie ma wcale nie więcej ich nigdy nie więcej żadnego żadnych dodatków żadnych premii gołe 1530 zł na rękę i Mn pisze pani, że tą osobą, aby grupa biednych pracujących co to znaczy to znaczy, że tym osobom głównie kobietom o nic one bardzo trudno wiążą koniec z końcem, a dodatkowo ponoszą koszty z własnych kieszeni koszty dojazdów do pracy, czyli około 100 zł miesięcznie, czyli na rękę mają, a właściwie w 1400 zł netto, a no za takie są takie sumy bardzo ciężko jest, a żyć na godziwym poziomie szczególnie w metrze z mamą wychowującą, żeby samemu dziecko dokładnie tak inni wtedy zdaje się wojna z 500 plus przy 1 dziecku nie można liczyć to w tym raporcie jest wiele przykładów pokazujących po pierwsze, właśnie zdobyli aż o założenie że, gdyby one pracowały były zatrudnione bezpośrednio przez szpital to lepiej bym po, a ponieważ są spotkałam się umowę z sytuacjami, gdy w 1 szpitalu a gdy w wielu szpitalach właśnie istniał podział na swoje pracownica i pracownica, a zewnętrzna i pytałam obie grupy o warunki zatrudniania i zawsze, a pracownica zatrudniona bezpośrednio przez szpital, a bazowały na najlepszych warunkach np. korzystały ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale też różniła się ich podstawa zatrudnienia, a pracownicy szpitali miały z reguły umowy o pracę na czas nieokreślony natomiast pracownicy z firm zewnętrznych lub umowy o pracę na czas określony na okres roczny remont czy umowy-zlecenia, a więc ta sytuacja pracownic z firm zewnętrznych była bardziej niepewna to rozumiem też to wydają się zawsze ważne, żeby odkryć, że nie chodzi tylko od te pieniądze, które w sam właśnie dosłownie wypisane, ale to też pływanie prawdopodobnie to też bardzo ciekawie w tym raporcie widoczna relacje w pracy to znaczy, że w już nie mówię o działalności związkowej, która jest w zasadzie prawie, że będą bardzo trudna w każdym razie, ale też od więzi między pracownikami jakąś lojalność współpracę to chyba bardzo jednak z tego tekstu wnioskuję, że to jest taki trudno mierzalny, a bardzo ważny efekt tak trudno o wykształcenie się o pozytywnych relacji między samymi pracownikami sprzątające mi o zatrudnionymi przez firmy i zatrudnionymi przez szpitale, ponieważ ono tutaj występują dysproporcje prawda płacowa, a ile te grupy z pracowników z firm zewnętrznych czują się poszkodowane czują się niesprawiedliwie traktowane i to właśnie nie sprzyja wykształceniu się więzi między samymi pracownikami zarządzającymi o ponad 100 outsourcing HR prowadzi do osłabienia więzi między pielęgniarkami, a solowymi dawniej mieliśmy do czynienia z sytuacją a gdy salowe były bardzo podległy bezpośrednio pielęgniarkom oddziałowym i były częścią zespołu z częścią zespołu Oddziałowego do nas po zastosowaniu outsourcingu Tabisz ulega zerwaniu, ponieważ o pani podlegają bezpośrednio służbowo już kuratorom firm zewnętrznych to jest, czyli z 1 strony mamy ciemno oszczędność w dużej mierze na pracownikach czy pracownica przede wszystkich z drugiej strony oszczędność, która prowadzi do obniżenia jakości usług, ale po drugiej stronie mamy jednostki, które są wiecznie brakuje pieniędzy, które się zadłużają, które szukają jak mogą oszczędności, by móc realizować swoje podstawowe zadania medyczne mamy jednostki obciążone teraz roszczeniami płacowymi roszczenie brzydkie słowo to po prostu mamy kolejne grupy zawodowej, którą domagają się wyższych płac, bo uważają, że te, które mają w Orange są niegodne i w tym sensie Ramiel jak antocyjany 32, dlaczego to miał być jakiś priorytet po dzwonku powoli zatrudnianie bez salowych bezpośrednio, ponieważ usługi pomocnicze sprzątania, ale także wyżywienia czy dania są tak naprawdę ściśle związane z usług i usługami medycznymi, ale od jakości utrzymania czystości od jakości wyżywienia, ale zależy przecież do Anglii, gdy stan pacjenta od tego czy pacjent dobrze zje i będzie o tym, iż rywal z terenem, a celnym, a prawda w pomieszczeniu zależy to czy on szybciej ten szpital opuści ciągną szybciej wyzdrowieje przecież są badania, które wskazują że, a pacjent, który jest wyżej źle odżywiony gorzej odżywione, a to on też szpital opuścił później prawda, czyli tak naprawdę on cayenne służba zdrowia poniesie w dłuższej perspektywie koszty i coś co wydawało się po dawce 1 początkowo w oszczędnym rozwiązaniem tak naprawdę w dłuższej perspektywie okazuje się, że nie było racjonalnych często nagrywa co pan zwraca uwagę, że stopy, ponieważ są widocznie coś w tym raporcie już niedługo to coś tak naprawdę dyrektorzy szpitali często podejmowali decyzję powiem tak na czuja znaczeniem nie mieli poważnych analiz ekonomicznych ile zaoszczędzą w jakim czasie czy to się na pewno opłaca, jeżeli wziąć pod uwagę wszystkie skutki nie tylko uderza w danym momencie nie będą musieli płacić AMD więcej pensje nie będą się utrzymać w kuchni, choć początkowo takie analizy będą musiały być prowadzone oni mnie jednak ciężko byłoby tutaj prawda z wyprzedzeniem tak oceniać to z wyprzedzeniem na prawda, uwzględniając upływ wylądujemy tak naprawdę ile zaoszczędzimy nawet nie wiemy tak naprawdę bardzo trudno jest cel jest wyciągnąć, a od szpitali informację, jakiego urzędu do sądu, a oszczędności, a wiemy emigranci są koszty, więc już wkrótce, gdy Katarzyna Duda i opublikuje raport natomiast na temat o outsourcingu usług medycznych w szpitalach Katarzyna Duda ekspertka ośrodka myśli społecznymi jak Ferdynanda Lassalle, bo państwo musi bardzo dziękuję bardzo
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA